Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Daugėja švietimo įstaigų ir pedagogų, dalyvaujančių ankstyvosios prevencijos programose

Lietuvos ugdymo įstaigos kuria visiems mokyklos bendruomenės nariams visapusiškai saugią aplinką, siekia išgyvendinti patyčias ir smurtą, taikydami veiksmingas, moksliškai pagrįstas vaikų emocinių ir elgesio problemų prevencines programas.

Viena iš jų – tarptautinė programa „Zipio draugai“, skirta 5–7 metų vaikams. Ši programa bendromis pedagogų ir programos vykdytojų pastangomis įgyvendinama Lietuvoje nuo 2000-ųjų. Joje yra dalyvavę daugiau nei 285 tūkst. vaikų, programos pedagogo kvalifikaciją yra įgiję 6,2 tūkst. pedagogų.

2022–2023 m. m. programoje „Zipio draugai” dalyvaus šios Vilkaviškio rajono ugdymo įstaigos:

  1. Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis „Buratinas“;
  2. Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“;
  3. Vilkaviškio r. Virbalio pagrindinės mokyklos Pajevonio skyrius;
  4. Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazijos Bartninkų Jono Basanavičiaus skyrius;
  5. Vilkaviškio r. Kazimiero Baršausko mokykla-daugiafunkcis centras;
  6. Vilkaviškio r. Kybartų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“;
  7. Vilkaviškio r. Kazimiero Baršausko mokyklos-daugiafunkcio centro Alvito skyrius.

Lietuvoje 2012 m. pradėtas įgyvendinti programos „Zipio draugai“ tęsinys programa „Obuolio draugai“, skirta vyresniems, t. y. 7–9 metų vaikams. Šioje programoje jau dalyvavo daugiau kaip 56 tūkst. vaikų, įgyvendinti programą paruošti 2 tūkst. pedagogų.

2022–2023 m. m. programoje „Obuolio draugai“ dalyvaus Vilkaviškio r. Kybartų „Rasos“ mokykla.

Nuo 2006-ųjų metų visoje Lietuvoje įgyvendinama socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus ugdanti ankstyvosios prevencijos programa „Įveikiame kartu“, skirta 7–9 metų vaikams. Programos pedagogų kvalifikaciją jau yra įgiję 3,2 tūkst. pedagogų; programoje yra dalyvavę daugiau kaip 67 tūkst. vaikų.

2022–2023 m. m. programoje „Įveikiame kartu“ dalyvaus šios Vilkaviškio rajono ugdymo įstaigos: Vilkaviškio r. Kybartų „Rasos“ mokykla ir Virbalio pagrindinės mokyklos Pajevonio skyrius.

Viešoji įstaiga „Vaiko labui“ dėkoja Vilkaviškio rajono savivaldybei ir ypač Švietimo, kultūros ir sporto skyriui už ilgametį bendradarbiavimą įgyvendinant ankstyvosios prevencijos programas „Zipio draugai“, „Obuolio draugai“ ir „Įveikiame kartu“. Tikimės, kad sėkmingas bendradarbiavimas tęsis ir toliau.

Pasidalinkite

Kitos naujienos

Scroll to Top