Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Bus tikrinama, ar agrarinės aplinkosaugos veiklose dalyvaujantys ūkininkai laikosi įsipareigojimų

Kovo 1 d. – svarbus įsipareigojimų terminas ūkininkams, kurie vykdo Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklas.

Nuo vasario 15 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) specialistai pradės tikrinti ūkininkus, kurie iki kovo 1 d. įsipareigojo išlaikyti pasėlius, ražienas.

Ūkininkai, vykdantys įsipareigojimus pagal veiklą „Tarpinių pasėlių auginimas ariamojoje žemėje“, pasėtus tarpinius pasėlius ant dirvos paviršiaus turi išlaikyti iki kovo 1 d., taip pat neganyti gyvulių, neruošti pašaro, nešienauti ir nesmulkinti tarpinių pasėlių auginimo laikotarpiu, išskyrus tarpinių pasėlių augalų suvolavimą.

Pareiškėjai ir paramos gavėjai, kurie vykdo veiklą „Ražienų laukai per žiemą“, įsipareigojo nupjautų javų laukų neaparti iki kovo 1 d., iki ražienų aparimo nenaudoti įsipareigotame plote augalų apsaugos produktų, organinių ir mineralinių trąšų bei srutų po derliaus nuėmimo, taip pat nekalkinti ir neskusti ražienų. Be to, įsipareigojo nuėmę derlių sutvarkyti šiaudus įsipareigotame plote, surišti juos į ryšulius (ritinius) ir išvežti iš lauko arba susmulkinti bei paskleisti juos dirvos paviršiuje.

Ar laikosi įsipareigojimų ūkininkai, gaunantys kompensacines išmokas už šlapynių tvarkymą („Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“) ir dalyvaujantys nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimo veiklose, pradėsime tikrinti nuo kovo 2 dienos.

Ūkininkai, kurie įsipareigojo pagal veiklą „Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose“, turėjo nušienauti likusį deklaruotą plotą (50 proc.) ir žolę išvežti iš lauko iki spalio 1 d. Jei žolei išvežti reikalinga technika negalėjo įvažiuoti į lauką dėl aukšto gruntinio vandens lygio, iki spalio 1 d. nušienautą žolę turėjo sukrauti į krūvas, žolė turi būti išvežta iš lauko iki kovo 1 d. Šio įsipareigojimo turi laikytis ir dalyvaujantieji veikloje „Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas šlapynėse“.

Primename, jog ūkininkai, dalyvaujantys veikloje „Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“, nenuganytos žolės likučius turi nušienauti, o nušienautą žolę pašalinti iki kovo 1 d. Nenušienautos ir nenuganytos žolės likučius smulkinti ir paskleisti yra draudžiama, išskyrus žolės likučius ganytuose plotuose, kai žolėdžių ūkinių gyvūnų metinis vidurkis sudarė 0,5–1 SG.

Naudinga informacija

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos informacija

Pasidalinkite

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Kitos naujienos

Scroll to Top