Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Birželio mėnesio tarybos posėdis

Šiandien, birželio 30 dieną, įvyko Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame dalyvavo 23 Tarybos nariai.

Tradiciškai susirinkimas prasidėjo nuo sveikinimų jubiliatams. Šį kartą sveikinimų sulaukė tarybos narys Saulytis Kurtinaits bei Savivaldybės meras Algirdas Neiberka.

Vėliau, patvirtinus darbotvarkę, buvo pradėti svarstymai.

Posėdžio pradžioje buvo nutarta iš darbotvarkės pašalinti paskutinįjį 30-ąjį klausimą „Dėl VšĮ Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centro Alvito medicinos punkto veiklos uždarymo“. Nutarta situaciją įvertinti iš naujo ir šį klausimą svarstyti ateityje.

Pirmaisiais klausimais patvirtintos Vilkaviškio r. Kybartų lopšelių-darželių „Ąžuoliukas“ bei „Kregždutė“, Vilkaviškio vaikų lopšelių-darželių „Buratinas“, „Eglutė“ bei „Pasaka“, Vilkaviškio muzikos mokyklos, Vilkaviškio rajono sporto  mokyklos bei viešosios įstaigos „Vilkaviškio sporto ir pramogų centras“ 2021 metų veiklos ataskaitos.

Patvirtinus ataskaitas, Savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja Vilija Tautvydienė pristatė su mokesčiais susijusius klausimus.

Devintuoju klausimu nutarta nustatyti nekilnojamojo turto mokesčio tarifus 2023 metų mokestiniam laikotarpiui. Paskirtas 0,8 procento nekilnojamojo turto mokesčio tarifas visiems nekilnojamojo turto mokesčio mokėtojams, išskyrus tuos, kurie Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje turi nenaudojamus, apleistus ar neprižiūrimus statinius. Minėtiems asmenims nustatytas maksimalus 3 procentų nekilnojamojo turto mokesčio tarifas, kad jie priimtų sprendimus dėl šių objektų naudojimo, priežiūros ir būklės gerinimo ar jų užimamos teritorijos tvarkymo.

Kitu klausimu patvirtinti nauji žemės mokesčio tarifai, kuriais vadovaujantis bus skaičiuojamas žemės mokestis 2023 metais. Taip pat pritarta 2022 metais žemės savininkams – asmenims, kuriems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis, asmenims, sulaukusiems senatvės pensijos amžiaus, ir nepilnamečiams vaikams, kai minėtų savininkų šeimose apmokestinamojo laikotarpio pradžioje nėra darbingų asmenų, neapmokestinamajam žemės sklypo dydžiui – 1,0 ha kaimo vietovėje arba 0,06 ha – mieste.

Nutarta nustatyti valstybinės žemės, išnuomotos be aukciono, nuomos mokesčio tarifus 2022 metams procentais nuo žemės vertės bei atleisti nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio 2022 metais fizinius asmenis (valstybinės žemės nuomininkus ir naudotojus), kurių mokėtinas valstybinės žemės nuomos mokesčio dydis (už visus nuomojamus ar naudojamus valstybinės žemės sklypus) neviršija 2 eurų.

Keturioliktuoju klausimu taryba nutarė atlikti pakeitimų šių metų pradžioje patvirtintame biudžete. Atsižvelgiant į biudžetinių įstaigų vadovų prašymus, bus atlikti pakeitimai biudžeto programų sąmatose, kad įstaigų vadovai galėtų efektyviau panaudoti turimus asignavimus.

Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė pristatė patvirtintą Vilkaviškio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2022–2025 m. veiksmų planą, kuriam taryba pritarė.

Taip pat buvo pritarta suaugusių asmenų, atvykusių į Vilkaviškio rajono savivaldybę iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, lietuvių kalbos mokymo finansavimo tvarkos aprašui. Lietuvos Respublikos Švietimo, Mokslo ir Sporto ministerija skyrė Vilkaviškio rajono savivaldybei 3048 Eur suaugusių asmenų lietuvių kalbos mokymui.

Taryba pritarė Vilkaviškio r. Virbalio pagrindinės mokyklos projektui „Virbalio čempionai“ bei skirti jo įgyvendinimui dalinį finansavimą. Projekto įgyvendinimo metu planuojama suorganizuoti 576 grupines krepšinio, tinklinio, badmintono, fizinės mankštos sporto treniruotes, įsigyti inventorių ir priemones skirtas šioms treniruotėms, suorganizuoti 8 paskaitų ciklą aktyvaus judesio, mitybos ir sveikatos temomis, taip pat planuojama sutvarkyti prie mokyklos esančią asfaltu dengtą aikštelę, padengiant ją multifunkcine danga ir aikštelėje sumontuoti tinklinio stovus. Iš viso planuojama, kad projekte sudalyvaus apie 180 gyventojų nuo 5 iki 64 metų amžiaus.

Taip pat taryba patvirtino Vilkaviškio rajono savivaldybės Gudkaimio globos namų darbuotojų kelionės išlaidų į darbą ir atgal kompensavimo tvarkos aprašą, kuris sumažintų kelionės į darbą ir atgal išlaidas darbuotojams, atvykstantiems iš kitų rajono vietų. Lėšos darbuotojų kelionės išlaidoms kompensuoti skiriamos iš biudžetinės įstaigos pajamų, neviršijant sąmatoje numatytų asignavimų.

 

Pasidalinkite

Kitos naujienos

Scroll to Top