Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Paminėta Lietuvos kariuomenės diena

Šiandien jau 24-ąjį kartą Alvito savanorių kapinėse iškilmingai paminėta Lietuvos kariuomenės diena.

Į minėjimą susirinkusius karius, savanorius, šaulius, jų artimuosius sveikino Vilkaviškio rajono savivaldybės meras Algirdas Neiberka, Šeimenos seniūnas Gintas Bakūnas, Alvito klebonas kun. Vytautas Kajokas, Vilkaviškio krašto muziejininkė, istorikė Elena Rupeikienė.

Taip pat minėjime dalyvavo Dainavos apygardos 1-osios rinktinės 106-osios kuopos kariai savanoriai, Lietuvos Šaulių sąjungos 4-osios rinktinės Vilkaviškio Petro Karužos 406-osios kuopos vadas Romualdas Ramanauskas bei Pilviškių 414-osios kuopos vadas ir šauliai.

Vilkaviškio r. Kazimiero Baršausko mokyklos-daugiafunkcio centro Alvito skyriaus mokytojų ir mokinių lūpomis skambėjo prasmingi žodžiai bei eilėraščių posmai, kurie priminė visiems susirinkusiesiems pasiaukojimo prasmę.

„Lietuvos kariuomenės diena – tai  proga su dideliu dėkingumu prisiminti visus Tėvynės laisvės gynėjus, jų drąsą ir ištikimybę Lietuvai bei pasididžiuoti šiandienos karių dvasine ištverme, pasirengimu ginti mūsų Tėvynę. Įvykiai Ukrainoje leidžia mums matyti kokia trapi yra laisvė ir kokia svarbi ir reikalinga šaliai yra stipri kariuomenė. Šiandien prisiminkime visus, kovojusius už mūsų laisvę, ir, visus, kurie šiuo metu kovoja“, – kalbėjo Savivaldybės meras A. Neiberka.

Minėjimo metu atliktos trys dedikacinės salvės: pirmoji –  už Lietuvą tėvynę, antroji –  už Lietuvos kariuomenę, trečioji –  už Lietuvos žmones.

Prie gražios akcijos pagerbti karius savanorius prisijungė ir Vilkaviškio rajono seniūnijos.

Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja D. Riklienė, Savivaldybės Tarybos nariai Jūratė Drunienė ir Antanas Žilinskas bei Vilkaviškio Socialdemokratų skyriaus atstovai šiandien uždegė žvakeles ant karių ir savanorių kapų Vilkaviškio, Žaliosios, Didvyžių, Slabadų kapinėse.

Klausučių seniūnijos darbuotojai pagerbė generolus uždegdami žvakutes: ant J. Stanaičio kapo Slabadų viešosiose kapinėse, B. Skomskio kapo Žaliosios viešose kapinėse, Žaliojoje prie 1919–1920 m. nepriklausomybės kovų savanoriams skirtos pagerbimo lentos bei Didvyžių viešosiose kapinėse.

Žvakelės uždegtos ir Lietuvos partizanams, žuvusiems už Tėvynės laisvę Pajevonio valsčiuje.

Pasidalinkite

Kitos naujienos

Scroll to Top