ADministracija

Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje esančios kapinės

PATVIRTINTA

  Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos

2016 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. B-TS-383

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ KAPINIŲ SĄRAŠAS

                                         

Eil. Nr.

Kapinių pavadinimas (jeigu yra) ir kapinių vieta: gyvenamosios vietovės pavadinimas, seniūnijos (jeigu įsteigta) pavadinimas, adresas (jeigu yra) ar su kapinėmis besiribojančios gatvės (jeigu yra) pavadinimas (jeigu nėra kapinių adreso)

Kapinių statusas ir sprendimo dėl kapinių statuso suteikimo priėmimo subjektas, data ir numeris

Kapinių plotas hektarais

Žyma apie kapinių žemės sklypo registraciją Nekilnojamojo turto registre (įregistruotas / neįregistruotas). Jeigu įregistruotas – registracijos data ir unikalus numeris.

Žyma apie kapinių registraciją Kultūros vertybių registre (registruotos / neregistruotos). Jeigu registruotos – unikalus kodas

Kapinių prižiūrėtojo vardas, pavardė, telefono numeris (jeigu prižiūrėtojas – fizinis asmuo) arba pavadinimas, buveinė, darbuotojų, į kuriuos galima kreiptis informacijos, vardai, pavardės ir telefono numeriai (jeigu prižiūrėtojas – juridinis asmuo ar kita organizacija)

Virbalio seniūnija

1.

Virbalio civilinės kapinės, Virbalis, Vilniaus g. ir Kapų g. susikirtime

Veikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

6,6

Neįregistruotas

Neregistruotos

Virbalio seniūnija Vilniaus g. 17, Virbalis, Vilkaviškio r. sav.

Rymantas Augustinas Vaitkevičius,

tel. 8 616 93 278

2.

Virbalio miesto laukų kaimo žydų 1-osios civilinės senosios kapinės, Virbalio miesto laukų k., Virbalio sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,80

Neįregistruotas

Registruotos

unikalus kodas 20679

Virbalio seniūnija

Vilniaus g. 17, Virbalis, Vilkaviškio r. sav.

seniūnas Zitas Lasevičius,

 tel. 8 616 53 409

3.

Virbalio miesto laukų kaimo žydų 2-osios senosios civilinės kapinės,

Virbalio miesto laukų k., Virbalio sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,30

Neįregistruotas

Registruotos

unikalus kodas 20681

Virbalio seniūnija

Vilniaus g. 17, Virbalis, Vilkaviškio r. sav.

seniūnas Zitas Lasevičius,

tel. 8 616 53 409

4.

Virbalio miesto vokiečių senosios civilinės kapinės Virbalis, Virbalio sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

3,40

Neįregistruotas

Registruotos

unikalus kodas 23080

Virbalio seniūnija

Vilniaus g. 17, Virbalis, Vilkaviškio r. sav.

seniūnas Zitas Lasevičius,

tel. 8 616 53 409

5.

Švitrūnų kaimo senosios civilinės kapinės

Švitrūnų k., Virbalio sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,60

Neįregistruotas

Registruotos

unikalus kodas 23069

Virbalio seniūnija

 Vilniaus g. 17,Virbalis, Vilkaviškio r. sav.

seniūnas Zitas Lasevičius

tel. 8 616 53 409

6.

Mažučių kaimo senosios civilinės kapinės,

Mažučių k., Virbalio sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,10

Neįregistruotas

Registruotos

unikalus kodas 23072

Virbalio seniūnija

Vilniaus g. 17, Virbalis, Vilkaviškio r. sav.

 seniūnas Zitas Lasevičius,

tel. 8 616 53 409

7.

Bijotų kaimo senosios civilinės kapinės

Bijotų k., Virbalio sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,10

Neįregistruotas

Registruotos

unikalus kodas 23065

Virbalio seniūnija

Vilniaus g. 17, Virbalis, Vilkaviškio r. sav.

 seniūnas Zitas Lasevičius,

tel. 8 616 53 409

8.

Virbalio miesto laukų kaimo Antrojo pasaulinio karo laikotarpio masinių žudynių vieta ir aukų kapavietė,

Virbalio miesto laukų k., Virbalio sen.

 

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,60

Neįregistruotas

Registruotos

unikalus kodas 11351

Virbalio seniūnija

Vilniaus g. 17, Virbalis, Vilkaviškio r. sav.

 seniūnas Zitas Lasevičius,

tel. 8 616 53 409

Pilviškių seniūnija

9.

Alksnėnų kaimo senosios civilinės kapinės, Alksnėnų k., Pilviškių sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,22

Neįregistruotas

Neregistruotos

Pilviškių seniūnija

Mokyklos g. 1, Pilviškių mstl.,

Vilkaviškio r. sav.

Sigitas Antanavičius,

tel. 8 670 75 232

10.

Bebrininkų kaimo senosios civilinės kapinės, Piliakalnio g., Bebrininkų k., Pilviškių sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

 

0,24

Neįregistruotas

Neregistruotos

Pilviškių seniūnija

Mokyklos g. 1, Pilviškių mstl.,

Vilkaviškio r. sav.

Raimundas Slibinskas,

tel. 8 618 54 309

11.

Būdviečių kaimo senosios civilinės kapinės,

Būdviečių k., Pilviškių sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,15

Neįregistruotas

Neregistruotos

Pilviškių seniūnija

Mokyklos g. 1, Pilviškių mstl.,

Vilkaviškio r. sav.

Alfonsas Beržinskas,

tel. 8 615 70 756

12.

Gulbiniškių kaimo vokiečių senosios civilinės kapinės,

Gulbiniškių k., Pilviškių sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,20

Neįregistruotas

Neregistruotos

Pilviškių seniūnija

Mokyklos g. 1, Pilviškių mstl.,

Vilkaviškio r. sav.

Raimundas Slibinskas,

tel. 8 618 54 309

13.

Oželių kaimo senosios civilinės kapinės,

Oželių k., Pilviškių sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

 

0,13

Neįregistruotas

Neregistruotos

Pilviškių seniūnija

Mokyklos g. 1, Pilviškių mstl.,

Vilkaviškio r. sav.

Raimundas Slibinskas,

tel. 8 618 54 309

14.

Opšrūtų kaimo vokiečių senosios civilinės kapinės,

Šaltinio g., Opšrūtų k., Pilviškių sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

 

0,14

Neįregistruotas

Neregistruotos

Pilviškių seniūnija

Mokyklos g. 1, Pilviškių mstl.,

Vilkaviškio r. sav.

Raimundas Slibinskas,

tel. 8 618 54 309

15.

Opšrūtų kaimo senosios civilinės kapinės,

Opšrūtų k., Pilviškių sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

 

0,23

Neįregistruotas

Neregistruotos

Pilviškių seniūnija

Mokyklos g. 1, Pilviškių mstl.,

Vilkaviškio r. sav.

Sigitas Antanavičius,

tel. 8 670 75 232

16.

Paežerių kaimo senosios civilinės kapinės,

Ežero g., Paežerių k., Pilviškių sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,04

Neįregistruotas

Neregistruotos

Pilviškių seniūnija

Mokyklos g. 1, Pilviškių mstl.,

Vilkaviškio r. sav.

Alfonsas Beržinskas,

tel. 8 615 70 756

17.

Parausių kaimo vokiečių senosios civilinės kapinės,

Parausių k., Pilviškių sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

 

0,08

Neįregistruotas

 

Neregistruotos

Pilviškių seniūnija

Mokyklos g. 1, Pilviškių mstl.,

Vilkaviškio r. sav.

Raimundas Slibinskas,

tel. 8 618 54 309

18.

Piliūnų kaimo senosios civilinės kapinės,

Piliūnų k., Pilviškių sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,18

Neįregistruotas

Neregistruotos

Pilviškių seniūnija

Mokyklos g. 1, Pilviškių mstl.,

Vilkaviškio r. sav.

Raimundas Slibinskas, tel. 8 618 54 309

19.

Pilviškių miestelio vokiečių senosios civilinės kapinės,

Aukštupio g., Pilviškių mstl., Pilviškių sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,36

Neįregistruotas

Neregistruotos

Pilviškių seniūnija

Mokyklos g. 1, Pilviškių mstl.,

Vilkaviškio r. sav.

Alfonsas Beržinskas, tel. 8 615 70 756

20.

Pilviškių miestelio Sovietų Sąjungos karo belaisvių žudynių vieta ir kapavietė, Gulbinų g., Pilviškių mstl., Pilviškių sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,03

Neįregistruotas

Neregistruotos

Pilviškių seniūnija

Mokyklos g. 1, Pilviškių mstl.,

Vilkaviškio r. sav.

Vaclovas Mikalauskas,

tel. 8 635 10 071

21.

Rūdos (Gurbšilio) kaimo Pirmojo pasaulinio karo vokiečių karių kapinės,

Gurbšilio k., Pilviškių sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,06

Neįregistruotas

Neregistruotos

Pilviškių seniūnija

Mokyklos g. 1, Pilviškių mstl.,

Vilkaviškio r. sav.

Alfonsas Beržinskas,

tel. 8 615 70 756

22.

Starkų kaimo senosios civilinės kapinės,

Starkų k., Pilviškių sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,38

Neįregistruotas

Neregistruotos

Pilviškių seniūnija

Mokyklos g. 1, Pilviškių mstl.,

Vilkaviškio r. sav.

Sigitas Antanavičius,

tel. 8 670 75 232

23.

Žiūrių kaimo senosios civilinės kapinės,

Žiūrių k., Pilviškių sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,21

Neįregistruotas

Neregistruotos

Pilviškių seniūnija

Mokyklos g. 1, Pilviškių mstl.,

Vilkaviškio r. sav.

Raimundas Slibinskas,

tel. 8 618 54 309

24.

Pilviškių miestelio pokario metais žuvusių ir čia palaidotų 24 sovietinių aktyvistų (kolonistų) kapavietė,

Stoties g., Pilviškių mstl., Pilviškių sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,06

Neįregistruotas

Neregistruotos

Pilviškių seniūnija

Mokyklos g. 1, Pilviškių mstl.,

Vilkaviškio r. sav.

Vaclovas Mikalauskas,

tel. 8 635 10 071

25.

Pilviškių miestelio žydų senosios civilinės kapinės (senųjų kapinių dalis),

Jovarų g., Pilviškių mstl., Pilviškių sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,002

Neįregistruotas

Neregistruotos

Pilviškių seniūnija

Mokyklos g. 1, Pilviškių mstl.,

Vilkaviškio r. sav.

Vaclovas Mikalauskas,

tel. 8 635 10 071

26.

Smilgių kaimo vokiečių senosios civilinės kapinės, Smilgių k., Pilviškių sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,15

Neįregistruotas

Neregistruotos

Pilviškių seniūnija

Mokyklos g. 1, Pilviškių mstl.,

Vilkaviškio r. sav.

Sigitas Antanavičius,

Tel. 8 670 75 232

27.

Dumčių kaimo civilinės kapinės, Dumčių k., Pilviškių sen.

Veikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,04

Neįregistruotas

Neregistruotos

Pilviškių seniūnija

Mokyklos g. 1, Pilviškių mstl.,

Vilkaviškio r. sav.

Alfonsas Beržinskas,

tel. 8 615 70 756

28.

Gabriškės kaimo civilinės kapinės, Gabriškės k., Pilviškių sen.

Veikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

1,4

Neįregistruotas

Neregistruotos

Pilviškių seniūnija

Mokyklos g. 1, Pilviškių mstl.,

Vilkaviškio r. sav.

Vaclovas Mikalauskas, tel. 8 635 10 071

29.

Juozūniškės kaimo civilinės kapinės,

Juozūniškės k., Pilviškių sen.

Veikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,14

Neįregistruotas

Neregistruotos

Pilviškių seniūnija

Mokyklos g. 1, Pilviškių mstl.,

Vilkaviškio r. sav.

Alfonsas Beržinskas,

tel. 8 615 70 756

30.

Paežerių kaimo civilinės kapinės, Ežero g. Paežerių k., Pilviškių sen.

Veikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

1,03

Neįregistruotas

Neregistruotos

Pilviškių seniūnija

Mokyklos g. 1, Pilviškių mstl.,

Vilkaviškio r. sav.

Alfonsas Beržinskas,

tel. 8 615 70 756

31.

Parausių kaimo civilinės kapinės, Parausių k., Pilviškių sen.

Veikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,24

Neįregistruotas

Neregistruotos

Pilviškių seniūnija

Mokyklos g. 1, Pilviškių mstl.,

Vilkaviškio r. sav.

Raimundas Slibinskas, tel. 8 618 54 309

32.

Parausių kaimo senosios civilinės kapinės, Parausių k., Pilviškių sen.

Veikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-29 sprendimas Nr. B-TS-1303

 

0,18

Neįregistruotas

Neregistruotos

Pilviškių seniūnija

Mokyklos g. 1, Pilviškių mstl.,

Vilkaviškio r. sav.

Raimundas Slibinskas, tel. 8 618 54 309

33.

Pilviškių miestelio civilinės kapinės, Stoties g., Pilviškių mstl., Pilviškių sen.

Veikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

 

0,74

Neįregistruotas

Neregistruotos

Pilviškių seniūnija

Mokyklos g. 1, Pilviškių mstl.,

Vilkaviškio r. sav.

Vaclovas Mikalauskas,

Tel. 8 635 10 071

34.

Sausbalių kaimo civilinės kapinės, Gižų kelio g., Sausbalių k., Pilviškių sen.

Veikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,10

Neįregistruotas

Neregistruotos

Pilviškių seniūnija

Mokyklos g. 1, Pilviškių mstl.,

Vilkaviškio r. sav.

Alfonsas Beržinskas, tel. 8 615 70 756

35.

Smilgių kaimo civilinės kapinės, Smilgių k., Pilviškių sen.

Veikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,31

Neįregistruotas

Neregistruotos

Pilviškių seniūnija

Mokyklos g. 1, Pilviškių mstl.,

Vilkaviškio r. sav.

Sigitas Antanavičius, tel. 8 670 75 232

36.

Stirnėnų kaimo civilinės kapinės, Bažnyčios g., Stirnėnų k., Pilviškių sen.

Veikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,71

Neįregistruotas

Neregistruotos

Pilviškių seniūnija

Mokyklos g. 1, Pilviškių mstl.,

Vilkaviškio r. sav.

Sigitas Antanavičius, tel. 8 670 75 232

Klausučių seniūnija

37.

Klausučių kaimo senosios civilinės kapinės, Klausučių k., Klausučių sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-29 sprendimas B-TS-1303

0,09

Neįregistruotas

Neregistruotos

Klausučių seniūnija

Klausučių g. 20, Klausučių k.,

Vilkaviškio r. sav.

seniūnė Gema Skystimienė, tel. 8 342 66 026

38.

Augalų kaimo senosios civilinės kapinės, Augalų k., Klausučių sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-29 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,10

Neįregistruotas

Neregistruotos

Klausučių seniūnija

Klausučių g. 20, Klausučių k.,

Vilkaviškio r. sav. 

seniūnė Gema Skystimienė,

tel. 8 342 66 026

39.

Skliausčių kaimo senosios civilinės kapinės, Didlapių k., Klausučių sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-29 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,14

Neįregistruotas

Neregistruotos

Klausučių seniūnija

 Klausučių g. 20, Klausučių k.,

Vilkaviškio r. sav.

seniūnė Gema Skystimienė, tel. 8 342 66 026

40.

Teiberių kaimo senosios civilinės kapinės, Teiberių k., Klausučių sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-29 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,07

Neįregistruotas

Neregistruotos

Klausučių seniūnija

Klausučių g. 20, Klausučių k.,

Vilkaviškio r. sav.

 seniūnė Gema Skystimienė, tel. 8 342 66 026

41.

Daržininkų kaimo senosios civilinės kapinės, Daržininkų k., Klausučių sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-29 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,09

Neįregistruotas

Neregistruotos

Klausučių seniūnija

Klausučių g. 20, Klausučių k.,

Vilkaviškio r. sav.

 seniūnė Gema Skystimienė, tel. 8 342 66 026

42.

Žynių kaimo Antrojo pasaulinio karo laikotarpio žydų tautybės žmonių ir Sovietų Sąjungos karo belaisvių masinių žudynių vieta ir kapavietė, Žynių k., Klausučių sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-29 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,22

Neįregistruotas

Neregistruotos

Klausučių seniūnija

Klausučių g. 20, Klausučių k.,

Vilkaviškio r. sav.

 seniūnė Gema Skystimienė, tel. 8 342 66 026

43.

Andriškių kaimo Sovietų Sąjungos karių, žuvusių Antrajame pasauliniame kare, kapinės, Andriškių k., Klausučių sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-29 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,08

Neįregistruotas

Neregistruotos

Klausučių seniūnija

Klausučių g. 20, Klausučių k.,

Vilkaviškio r. sav.

 seniūnė Gema Skystimienė, tel. 8 342 66 026

44.

Andriškių kaimo Pirmojo pasaulinio karo vokiečių karių kapinės, Andriškių k., Klausučių sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-29 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,08

Neįregistruotas

Neregistruotos

Klausučių seniūnija

Klausučių g. 20, Klausučių k.,

Vilkaviškio r. sav.

 seniūnė Gema Skystimienė, tel. 8 342 66 026

45.

Žaliosios civilinės kapinės, Andriškių k., Klausučių sen.

Veikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-29 sprendimas Nr. B-TS-1303

1,20

Neįregistruotas

Neregistruotos

Klausučių seniūnija

Klausučių g. 20, Klausučių k.,

Vilkaviškio r. sav.

Rima Gudaitienė,

tel. 8 601 59 655

46.

Slabadų kaimo civilinės kapinės, Slabadų k., Klausučių sen.

Veikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-29 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,90

Neregistruotas

Neregistruotos

Klausučių seniūnija

Klausučių g. 20, Klausučių k.,

Vilkaviškio r. sav.

Roma Abraitienė,

tel. 8 608 69 939

47.

Didvyžių  civilinės kapinės, Augalų k., Klausučių sen.

Veikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-29 sprendimas Nr. B-TS-1303

1,37

Neįregistruotas

Neregistruotos

Klausučių seniūnija

Klausučių g. 20, Klausučių k.,

Vilkaviškio r. sav.

Vilijus Brazaitis,

tel. 8 682 48 679

Bartninkų seniūnija

48.

Bartninkų miestelio senosios civilinės kapinės, Bartninkų mstl., Bartninkų sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

1,0

Neįregistruotas

Registruotos,

unikalus kodas 23980

Bartninkų seniūnija

Bartninkų mstl.,

Vilkaviškio r. sav.

 seniūnė Violeta Raulinaitienė,

tel. 8 342 66 011

49.

Pavembrių-Lakštučių kaimo senosios civilinės kapinės, Pavembrių k., Bartninkų sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,15

Neįregistruotas

Registruotos

Unikalus kodas 25041

Bartninkų seniūnija

Bartninkų mstl.,

Vilkaviškio r. sav.

seniūnė Violeta Raulinaitienė

tel. 8 342 66 011

50.

Moliniškių kaimo senosios civilinės kapinės, Moliniškių k., Bartninkų sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,1

Neįregistruotas

Registruotos

Unikalus kodas 23073

Bartninkų seniūnija

Bartninkų mstl.,

Vilkaviškio r. sav.

seniūnė Violeta Raulinaitienė,

tel. 8 342 66 011

51.

Geisteriškių kaimo senosios civilinės kapinės, Geisteriškių k., Bartninkų sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,03

Neįregistruotas

Registruotos

Unikalus kodas 23074

Bartninkų seniūnija

Bartninkų mstl.,

Vilkaviškio r. sav.

seniūnė Violeta Raulinaitienė

tel. 8 342 66 011

52.

Geisteriškių kaimo vokiečių senosios civilinės kapinės,

Geisteriškių k.,

 Bartninkų sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,17

Neįregistruotas

Registruotos

Unikalus kodas 23075

Bartninkų seniūnija

Bartninkų mstl.,

Vilkaviškio r. sav.

seniūnė Violeta Raulinaitienė

tel. 8 342 66 011

53.

Sausininkų kaimo 1-osios senosios civilinės kapinės,

Sausininkų k., Bartninkų sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,18

Neįregistruotas

Registruotos

Unikalus kodas 23986

Bartninkų seniūnija

Bartninkų mstl.,

Vilkaviškio r. sav.

seniūnė Violeta Raulinaitienė

tel. 8 342 66 011

54.

Sausininkų 2-osios senosios civilinės kapinės

Sausininkų k., Bartninkų sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,1

Neįregistruotas

Registruotos

Unikalus kodas 23987

Bartninkų seniūnija

Bartninkų mstl.,

Vilkaviškio r. sav.

Seniūnė Violeta Raulinaitienė

tel. 8 342 66 011

55.

Pašeimenių kaimo senosios civilinės kapinės,

Pašeimenių k., Bartninkų sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,22

Neįregistruotas

Registruotos

Unikalus kodas 23983

Bartninkų seniūnija

Bartninkų mstl.,

Vilkaviškio r. sav.

seniūnė Violeta Raulinaitienė

tel. 8 342 66 011

56.

Šilbalių kaimo senosios civilinės kapinės,

Šilbalių k., Bartninkų sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,21

Neįregistruotas

Registruotos

Unikalus kodas 23990

Bartninkų seniūnija

Bartninkų mstl.,

Vilkaviškio r. sav.

seniūnė Violeta Raulinaitienė

tel. 8 342 66 011

57.

Ožkabalių 1-ojo kaimo senosios civilinės kapinės,

Ožkabalių II  k., Bartninkų sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,14

Neįregistruotas

Registruotos

Unikalus kodas 25045

Bartninkų seniūnija

Bartninkų mstl.,

Vilkaviškio r. sav.

seniūnė Violeta Raulinaitienė

tel. 8 342 66 011

58.

Vinkšnupių kaimo senosios civilinės kapinės, Vinkšnupių k., Bartninkų sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,2

Neįregistruotas

Registruotos

Unikalus kodas 23067

Bartninkų seniūnija

Bartninkų mstl.,

Vilkaviškio r. sav.

seniūnė Violeta. Raulinaitienė

tel. 8 342 66 011

59.

Vinkšnupių kaimo totorių senosios civilinės kapinės,

Vinkšnupių k., Bartninkų sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,95

Neįregistruotas

Registruotos

Unikalus kodas 23068

Bartninkų seniūnija

Bartninkų mstl.,

Vilkaviškio r. sav.

seniūnė Violeta Raulinaitienė

tel. 8 342 66 011

60.

Piliakalnių kaimo senosios civilinės kapinės,

Piliakalnių k., Bartninkų sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,2

Neįregistruotas

Registruotos

Unikalus kodas 23077

Bartninkų seniūnija

Bartninkų mstl.,

Vilkaviškio r. sav.

seniūnė Violeta Raulinaitienė

tel. 8 342 66011

61.

Vartų kaimo senosios civilinės kapinės,

Vartų k., Bartninkų sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,12

Neįregistruotas

Registruotos

Unikalus kodas 23991

Bartninkų seniūnija

Bartninkų mstl.,

Vilkaviškio r. sav.

seniūnė Violeta Raulinaitienė

tel. 8 342 66 011

62.

Grajauskų kaimo senosios civilinės kapinės,

Grajauskų k., Bartninkų sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,23

Neįregistruotas

Registruotos

Unikalus kodas 23981

Bartninkų seniūnija

Bartninkų mstl.,

Vilkaviškio r. sav.

seniūnė Violeta Raulinaitienė

tel. 8 342 66 011

63.

Vilkaballių kaimo senosios civilinės kapinės,

Vilkabalių k., Bartninkų sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,14

Neįregistruotas

Registruotos

Unikalus kodas 23066

Bartninkų seniūnija

Bartninkų mstl.,

Vilkaviškio r. sav.

seniūnė Violeta Raulinaitienė,

tel. 8 342 66 011

64.

Rasių kaimo 1-osios senosios civilinės kapinės,

Rasių k., Bartninkų sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,22

Neįregistruotas

Registruotos

Unikalus kodas 23984

Bartninkų seniūnija

Bartninkų mstl.,

Vilkaviškio r. sav.

seniūnė Violeta Raulinaitienė,

tel. 8 342 66 011

65.

Rasių kaimo 2-osios senosios civilinės kapinės,

Rasių k., Bartninkų sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,25

Neįregistruotas

Registruotos

Unikalus kodas 23985

Bartninkų seniūnija

Bartninkų mstl.,

Vilkaviškio r. sav.

seniūnė Violeta

Raulinaitienė,

tel. 8 342 66 011

66.

Skroblų kaimo senosios civilinės kapinės,

Skroblų k., Bartninkų sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,09

Neįregistruotas

Registruotos

Unikalus kodas 23988

Bartninkų seniūnija

Bartninkų mstl.,

Vilkaviškio r. sav.

seniūnė Violeta Raulinaitienė

tel. 8 342 66 011

67.

Lakštučių-Bajorų kaimo senosios civilinės kapinės,

Lakštučių k., Bartninkų sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,16

Neįregistruotas

Registruotos

Unikalus kodas 23076

Bartninkų seniūnija

Bartninkų mstl.,

Vilkaviškio r. sav.

seniūnė Violeta Raulinaitienė,

tel. 8 342 66 011

68.

Ožkabalių kaimo senosios civilinės kapinės,

Ožkabalių I k., Bartninkų sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,1

Neįregistruotas

Registruotos

Unikalus kodas 22071

Bartninkų seniūnija

Bartninkų mstl.,

Vilkaviškio r. sav.

seniūnė Violeta Raulinaitienė,

tel. 8 342 66 011

69.

Bartninkų miestelio Sovietų sąjungos karių, žuvusių Antrajame pasauliniame kare, kapinės,

Bartninkų mstl., Bartninkų sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,07

Neįregistruotas

Registruotos

Unikalus kodas 11334

Bartninkų seniūnija

Bartninkų mstl.,

Vilkaviškio r. sav.

seniūnė Violeta Raulinaitienė,

tel. 8 342 66 011

70.

Dalgėnų Pirmojo pasaulinio karo vokiečių karių kapinės,

Dalgėnų k., Bartninkų sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,05

 

 

Bartninkų seniūnija

Bartninkų mstl.,

Vilkaviškio r. sav.

seniūnė Violeta Raulinaitienė,

tel. 8 342 66 011

71.

Bartninkų mstl. civilinės kapinės,

Bartninkų mstl., Bartninkų sen.

Veikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

2,8753

Neįregistruotas

Neregistruotos

Bartninkų seniūnija

Bartninkų mstl.,

Vilkaviškio r. sav.

Jonas Oleka,

tel. 8 695 26 194

72.

Alksninės kaimo civilinės kapinės,

Margų k., Bartninkų sen.

Veikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

1,2873

Neįregistruotas

Neregistruotos

Bartninkų seniūnija

Bartninkų mstl.,

Vilkaviškio r. sav.

Edmundas Žvingila,

tel. 8 634 95 626

Šeimenos seniūnija

73.

Viščiakaimio senosios civilinės kapinės,

Viščiakaimio k., Šeimenos sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,22

Neįregistruotas

Registruotos

Unikalus kodas 23052

Šeimenos seniūnija

J. Basanavičiaus a. 7, Vilkaviškis

seniūnas Gintas Bakūnas,

tel. 8 342 66 044

74.

Patunkiškių kaimo senosios civilinės kapinės,

Patunkiškių k., Šeimenos sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,08

Neįregistruotas

Registruotos

Unikalus kodas 23053

Šeimenos seniūnija

J. Basanavičiaus a. 7, Vilkaviškis

seniūnas Gintas Bakūnas,

tel. 8 342 66 044

75.

Vaičlaukio kaimo senosios civilinės kapinės,

Vaičlaukio k., Šeimenos sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,24

Neįregistruotas

Registruotos

Unikalus kodas 23055

Šeimenos seniūnija

J. Basanavičiaus a. 7, Vilkaviškis

seniūnas Gintas Bakūnas,

tel. 8 342 66 044

76.

Masikvietiškio kaimo vokiečių senosios civilinės kapinės,

Masikvietiškio k., Šeimenos sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,09

Neįregistruotas

Registruotos

Unikalus kodas 23059

Šeimenos seniūnija

J. Basanavičiaus a. 7, Vilkaviškis

seniūnas Gintas Bakūnas,

tel. 8 342 66 044

77.

Masikvietiškio kaimo senosios civilinės kapinės,

Masikvietiškio k., Šeimenos sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,11

Neįregistruotas

Registruotos

Unikalus kodas 23058

Šeimenos seniūnija

J. Basanavičiaus a. 7, Vilkaviškis

seniūnas Gintas Bakūnas,

tel. 8 342 66 044

78.

Gudelių kaimo senosios civilinės kapinės,

Gudelių k., Šeimenos sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,11

Neįregistruotas

registruotos

Unikalus kodas 23063

Šeimenos seniūnija

J. Basanavičiaus a. 7, Vilkaviškis

seniūnas Gintas Bakūnas,

tel. 8 342 66 044

79.

Didžiųjų Būdežerių kaimo senosios civilinės kapinės

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,20

Neįregistruotas

Registruotos

 Unikalus kodas 24005

Šeimenos seniūnija

J. Basanavičiaus a. 7, Vilkaviškis

seniūnas Gintas Bakūnas,

tel. 8 342 66 044

80.

Ožkabalių kaimo senosios civilinės kapinės,

Ožkabalių k., Šeimenos sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,12

Neįregistruotas

Registruotos

Unikalus kodas 24007

Šeimenos seniūnija

J. Basanavičiaus a. 7, Vilkaviškis

seniūnas Gintas Bakūnas,

tel. 8 342 66 044

81.

Stolaukėlio kaimo senosios civilinės kapinės,

Stolaukėlio k., Šeimenos sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,10

Neįregistruotas

Registruotos

Unikalus kodas 23989

Šeimenos seniūnija

J. Basanavičiaus a. 7, Vilkaviškis

seniūnas Gintas Bakūnas,

tel. 8 342 66 044

82.

Purviniškių kaimo žydų senosios civilinės kapinės,

Purviniškių k., Šeimenos sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,09

Neįregistruotas

Registruotos

Unikalus kodas 25046

Šeimenos seniūnija

J. Basanavičiaus a. 7, Vilkaviškis

seniūnas Gintas Bakūnas,

tel. 8 342 66 044

83.

Saugonių kaimo senosios civilinės kapinės ir Pirmojo pasaulinio karo vokiečių ir rusų karių kapinės,

Saugonių k., Šeimenos sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,24

Neįregistruotas

Neregistruotos

Šeimenos seniūnija

J. Basanavičiaus a. 7, Vilkaviškis

seniūnas Gintas Bakūnas,

tel. 8 342 66 044

84.

Serdokų kaimo senosios civilinės kapinės,

Serdokų k., Šeimenos sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,18

Neįregistruotas

Registruotos

Unikalus kodas 23063

Šeimenos seniūnija

J. Basanavičiaus a. 7, Vilkaviškis

seniūnas Gintas Bakūnas,

tel. 8 342 66 044

85.

Zomčinės kaimo senosios civilinės kapinės,

Zomčinės k., Šeimenos sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,16

Neįregistruotas

Registruotos

Unikalus kodas 23060

Šeimenos seniūnija

J. Basanavičiaus a. 7, Vilkaviškis

seniūnas Gintas Bakūnas,

tel. 8 342 66 044

86.

Čyčkų kaimo senosios civilinės kapinės,

Čyčkų k., Šeimenos sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,30

Neįregistruotas

Registruotos

Unikalus kodas 23054

Šeimenos seniūnija

J. Basanavičiaus a. 7, Vilkaviškis

seniūnas Gintas Bakūnas,

tel. 8 342 66 044

87.

Giedrių kaimo senosios civilinės kapinės,

Giedrių k., Šeimenos sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,08

Neįregistruotas

Registruotos

Unikalus kodas 23057

Šeimenos seniūnija

J. Basanavičiaus a. 7, Vilkaviškis

seniūnas Gintas Bakūnas,

tel. 8 342 66 044

88.

Pagramdų kaimo vokiečių senosios civilinės kapinės,

Pagramdų k., Šeimenos sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,15

Neįregistruotas

Registruotos

Unikalus kodas

Šeimenos seniūnija

J. Basanavičiaus a. 7, Vilkaviškis

seniūnas Gintas Bakūnas,

tel. 8 342 66 044

89.

Kaukakalnio kaimo vokiečių senosios civilinės kapinės,

Kaukakalnio k., Šeimenos sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,15

Neįregistruotas

Registruotos

Unikalus kodas 23056

Šeimenos seniūnija

J. Basanavičiaus a. 7, Vilkaviškis

seniūnas Gintas Bakūnas,

tel. 8 342 66 044

90.

Mažųjų Būdežerių kaimo senosios civilinės kapinės ir Prancūzijos karių kapinės

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,36

Neįregistruotas

Registruotos

Unikalus kodas 24006

Šeimenos seniūnija

J. Basanavičiaus a. 7, Vilkaviškis

seniūnas Gintas Bakūnas,

tel. 8 342 66 044

91.

Šapkinų (Lankeliškių) kaimo 2-osios senosios civilinės kapinės

Lankeliškių k., Šeimenos sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

 

0,20

Neįregistruotas

Registruotos

Unikalus kodas 25040

Šeimenos seniūnija

J. Basanavičiaus a. 7, Vilkaviškis

seniūnas Gintas Bakūnas,

tel. 8 342 66 044

92.

Lankeliškių pavasarininkų kapinės

Neveikiančios

Statusas nesuteiktas

0,20

Neįregistruotas

Neregistruotos

Šeimenos seniūnija

J. Basanavičiaus a. 7, Vilkaviškis

seniūnas Gintas Bakūnas,

tel. 8 342 66 044

93.

Lankeliškių kaimo civilinės kapinės,

Lankeliškių k., Šeimenos sen.

Veikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

1,15

Neįregistruotas

Neregistruotos

Šeimenos seniūnija,

J. Basanavičiaus a. 7, Vilkaviškis

Rimutė Ragažinskienė,

tel. 8 609 44 278

94.

Stirniškių kaimo civilinės kapinės,

Stirniškių g., Stirniškių k., Šeimenos sen.

Veikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,30

Neįregistruotas

Neregistruotos

Šeimenos seniūnija

J. Basanavičiaus a. 7, Vilkaviškis

Vilda Teresė Čemerkienė,

tel. 8 620 12 750

95.

Alvito kaimo civilinės kapinės,

Eglių g. 1, Alvitas, Šeimenos sen.

Veikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

4,68

Neįregistruotas

Neregistruotos

Šeimenos seniūnija

J. Basanavičiaus a. 7, Vilkaviškis

Vilda Teresė Čemerkienė,

tel. 8 620 12 750

Vištyčio seniūnija

96.

Vištyčio žydų ir kitų vietos gyventojų žudynių ir palaidojimo vieta,

Vištyčio mstl., Vištyčio sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,1693

Neįregistruotas

Registruotos

Unikalus kodas 11352

Vištyčio seniūnija

Taikos g. 1, Vištyčio mstl., Vilkaviškio r. sav.

seniūnas Bronislavas Polita,

tel. 8 342 66 055

97.

Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vieta,

Vištyčio mstl., Vištyčio sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,2793

Neįregistruotas

Registruotos

Unikalus kodas 11353

Vištyčio seniūnija

Taikos g. 1, Vištyčio mstl., Vilkaviškio r. sav.

seniūnas Bronislavas Polita,

tel. 8 342 66 055

98.

Vištyčio žydų 2-osios senosios kapinės,

Vištyčio mstl., Vištyčio sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,6626

Neįregistruotas

Registruotos

Unikalus kodas 20680

Vištyčio seniūnija

Taikos g. 1, Vištyčio mstl., Vilkaviškio r. sav.

seniūnas Bronislavas Polita,

tel. 8 342 66 055

99.

Girėnų, Galkiemio kaimo senosios kapinės, vad. Prūskapinėmis,

Girėnų k., Vištyčio sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,28

Neįregistruotas

Registruotos

Unikalus kodas 23085

Vištyčio seniūnija

Taikos g. 1, Vištyčio mstl., Vilkaviškio r. sav.

seniūnas Bronislavas Polita,

tel. 8 342 66 055

100.

Vištyčio miestelio 1-osios žydų senosios kapinės,

Vištyčio mstl., Vištyčio sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,92

Neįregistruotas

Registruotos

Unikalus kodas 24008

Vištyčio seniūnija

Taikos g. 1, Vištyčio mstl., Vilkaviškio r. sav.

seniūnas Bronislavas Polita,

tel. 8 342 66 055

101.

Vištyčio vokiečių senosios kapinės,

Vištyčio mstl., Vištyčio sen.

Riboto laidojimo

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

 

0,80

Neįregistruotas

Registruotos

Unikalus kodas 24009

Vištyčio seniūnija

Taikos g. 1, Vištyčio mstl., Vilkaviškio r. sav. 

Gintaras Rutelionis,

tel. 8 674 72 819

102.

Kaupiškių kaimo Pirmojo pasaulinio karo vokiečių karių kapinės,

Kaupiškių k., Vištyčio sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,05

Neįregistruotas

Neregistruotos

Vištyčio seniūnija

Taikos g. 1, Vištyčio mstl., Vilkaviškio r. sav. 

seniūnas Bronislavas Polita,

tel. 8 342 66 055

103.

Kaupiškių kaimo senosios kapinės,

Kaupiškių k., Vištyčio sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,42

Neįregistruotas

Neregistruotos

Vištyčio seniūnija

Taikos g. 1, Vištyčio mstl., Vilkaviškio r. sav. 

seniūnas Bronislavas Polita,

tel. 8 342 66 055

104.

Girėnų kaimo senosios kapinės,

Girėnų k., Vištyčio sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,32

Neįregistruotas

Neregistruotos

Vištyčio seniūnija

Taikos g. 1, Vištyčio mstl., Vilkaviškio r. sav. 

seniūnas Bronislavas Polita,

tel. 8 342 66 055

105.

Meiliūnų kaimo senosios kapinės,

Meiliūnų k., Vištyčio sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,23

Neįregistruotas

Neregistruotos

Vištyčio seniūnija

Taikos g. 1, Vištyčio mstl., Vilkaviškio r. sav. 

seniūnas Bronislavas Polita,

tel. 8 342 66 055

106.

Liukių kaimo 1-osios senosios kapinės,

Liukų k., Vištyčio sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,23

Neįregistruotas

Neregistruotos

Vištyčio seniūnija

Taikos g. 1, Vištyčio mstl., Vilkaviškio r. sav. 

seniūnas Bronislavas Polita,

tel. 8 342 66 055

107.

Liukių kaimo 2-osios senosios civilinės kapinės,

Liukių k., Vištyčio sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,08

Neįregistruotas

Neregistruotos

Vištyčio seniūnija

Taikos g. 1, Vištyčio mstl., Vilkaviškio r. sav. 

seniūnas Bronislavas Polita,

tel. 8 342 66 055

108.

Rėčiūnų kaimo senosios kapinės,

Rėčiūnų k., Vištyčio sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,20

Neįregistruotas

Neregistruotos

Vištyčio seniūnija

Taikos g. 1, Vištyčio mstl., Vilkaviškio r. sav. 

seniūnas Bronislavas Polita,

tel. 8 342 66 055

109.

Pakalnių kaimo vokiečių senosios civilinės kapinės,

Pakalnių k., Vištyčio sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,59

Neįregistruotas

Neregistruotos

Vištyčio seniūnija

Taikos g. 1, Vištyčio mstl., Vilkaviškio r. sav. 

seniūnas Bronislavas Polita,

tel. 8 342 66 055

110.

Vištyčio miestelio kapinės,

Vištyčio mstl., Vištyčio sen.

Veikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

1,5

Neįregistruotas

Neregistruotos

Vištyčio seniūnija

Taikos g. 1, Vištyčio mstl., Vilkaviškio r. sav. 

Gintaras Rutelionis,

tel. 8 674 72 819

Vilkaviškio miesto seniūnija

111.

Vilkaviškio miesto civilinės kapinės,

Kapų g., Vilkaviškis

Veikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

5,43

Neįregistruotas

Neregistruotos

UAB „Vilkaviškio komunalinis ūkis“

Šiaurės g. 20, Vilkaviškis

direktorius Valentinas Gražulis

tel. 8 699 14 620

112.

Vilkaviškio miesto civilinės kapinės,

Pagramdų k. 2, Šeimenos sen.

Veikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

12,0562

Neįregistruotas

Neregistruotos

UAB „Vilkaviškio komunalinis ūkis“

Šiaurės g. 20, Vilkaviškis

direktorius Valentinas Gražulis

tel. 8 699 14 620

113.

Vilkaviškio miesto vokiečių senosios civilinės kapinės,

Kapų g.,

Vilkaviškis

 

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,75

Neįregistruotas

Neregistruotos

UAB „Vilkaviškio komunalinis ūkis“

Šiaurės g. 20, Vilkaviškis

direktorius Valentinas Gražulis

tel. 8 699 14 620

114.

Vilkaviškio miesto Pirmojo pasaulinio karo vokiečių karių kapinės,

Kapų g., Vilkaviškis

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,47

Neįregistruotas

Neregistruotos

UAB „Vilkaviškio komunalinis ūkis“

Šiaurės g. 20, Vilkaviškis

direktorius Valentinas Gražulis

tel. 8 699 14 620

115.

Vilkaviškio miesto žydų senosios civilinės kapinės,

Kapų g.,

Vilkaviškis

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

1,54

Neįregistruotas

Neregistruotos

UAB „Vilkaviškio komunalinis ūkis“

Šiaurės g. 20, Vilkaviškis

direktorius Valentinas Gražulis

tel. 8 699 14 620

116.

Vilkaviškio miesto Sovietų Sąjungos karių, žuvusių Antrajame pasauliniame kare, kapinės,

Birutės g.,

Vilkaviškis

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,20

Neįregistruotas

Neregistruotos

UAB „Vilkaviškio komunalinis ūkis“

Šiaurės g. 20, Vilkaviškis

direktorius Valentinas Gražulis

tel. 8 699 14 620

117.

Vilkaviškio miesto Antrojo pasaulinio karo laikotarpio masinių žudynių vieta ir kapavietė,

Vienybės g.,

Vilkaviškis

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,24

Neįregistruotas

Neregistruotos

UAB „Vilkaviškio komunalinis ūkis“

Šiaurės g. 20, Vilkaviškis

direktorius Valentinas Gražulis

tel. 8 699 14 620

118.

Vilkaviškio miesto senosios kapinės,

S. Daukanto g.

Vilkaviškis

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,438

Neįregistruotas

Neregistruotos

UAB „Vilkaviškio komunalinis ūkis“

Šiaurės g. 20, Vilkaviškis

direktorius Valentinas Gražulis

tel. 8 699 14 620

Kybartų seniūnija

119.

Gegužių kaimo senosios civilinės kapinės,

Gegužių k., Kybartų sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,25

Neįregistruotas

Registruotos

Unikalus kodas  22219

Kybartų seniūnija

J. Basanavičiaus g. 54a, Kybartai,

Vilkaviškio r. sav.

seniūnas Romas Šunokas,

tel. 8 342 66 060

120.

Gudkaimio kaimo senosios civilinės kapinės,

Gudkaimio k., Kybartų sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,8

Neįregistruotas

Registruotos

Unikalus kodas 22055

Kybartų seniūnija

J. Basanavičiaus g. 54a, Kybartai,

Vilkaviškio r. sav.

seniūnas Romas Šunokas,

tel. 8 342 66 060

121.

Kybartų vokiečių senosios civilinės kapinės,

Kybartų k., Kybartų sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,45

Neįregistruotas

Registruotos

Unikalus kodas 23079

Kybartų seniūnija

J. Basanavičiaus g. 54a, Kybartai,

Vilkaviškio r. sav.

seniūnas Romas Šunokas,

tel. 8 342 66 060

122.

Kybeikių kaimo senosios civilinės kapinės,

Kybeikių k., Kybartų sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,8

Neįregistruotas

Registruotos

Unikalus kodas 23071

Kybartų seniūnija

J. Basanavičiaus g. 54a, Kybartai,

Vilkaviškio r. sav.

seniūnas Romas Šunokas,

tel. 8 342 66 060

123.

Kurpikų kaimo senosios civilinės kapinės,

Kurpikų k., Kybartų sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,14

Neįregistruotas

Registruotos

Unikalus kodas 23064

Kybartų seniūnija

J. Basanavičiaus g. 54a, Kybartai,

Vilkaviškio r. sav.

seniūnas Romas Šunokas,

tel. 8 342 66 060

124.

Medininkų kaimo senosios civilinės kapinės ir Pirmojo pasaulinio karo vokiečių karių kapinės,

Medininkų k., Kybartų sen.

 

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,2

Neįregistruotas

Neregistruotos

Kybartų seniūnija

J. Basanavičiaus g. 54a, Kybartai,

Vilkaviškio r. sav.

seniūnas Romas Šunokas,

tel. 8 342 66 060

125.

Prapuolenių kaimo senosios civilinės kapinės,

Prapuolenių k., Kybartų sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,20

Neįregistruotas

Registruotos

Unikalus kodas 22054

Kybartų seniūnija

J. Basanavičiaus g. 54a, Kybartai,

Vilkaviškio r. sav.

seniūnas Romas Šunokas,

tel. 8 342 66 060

126.

Remeikių kaimo senosios civilinės kapinės,

Remeikių k., Kybartų sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,15

Neįregistruotas

Registruotos

Unikalus kodas 23070

Kybartų seniūnija

J. Basanavičiaus g. 54a, Kybartai,

Vilkaviškio r. sav.

seniūnas Romas Šunokas,

tel. 8 342 66 060

127.

Skardupių kaimo senosios civilinės kapinės,

Skardupių k., Kybartų sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,15

Neįregistruotas

Registruotos

Unikalus kodas 22220

Kybartų seniūnija

J. Basanavičiaus g. 54a, Kybartai,

Vilkaviškio r. sav.

seniūnas Romas Šunokas,

tel. 8 342 66 060

128.

Stulgelių kaimo senosios civilinės kapinės,

Stulgelių k., Kybartų sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,40

Neįregistruotas

Registruotos

Unikalus kodas 22216

Kybartų seniūnija

J. Basanavičiaus g. 54a, Kybartai,

Vilkaviškio r. sav.

seniūnas Romas Šunokas,

tel. 8 342 66 060

129.

Keturkaimio kaimo 1-osios senosios civilinės kapinės,

Keturkaimio k., Kybartų sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,40

Neįregistruotas

Registruotos

Unikalus kodas 22217

Kybartų seniūnija

. Basanavičiaus g. 54a, Kybartai,

Vilkaviškio r. sav.

seniūnas Romas Šunokas,

tel. 8 342 66 060

130.

Keturkaimio kaimo 2-osios senosios civilinės kapinės,

Keturkaimio k., Kybartų sen.

 

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,21

Neįregistruotas

Registruotos

Unikalus kodas 22218

Kybartų seniūnija

J. Basanavičiaus g. 54a, Kybartai,

Vilkaviškio r. sav.

seniūnas Romas Šunokas,

tel. 8 342 66,060

131.

Keturkaimio kaimo 3-osios senosios civilinės kapinės,

Keturkaimio k., Kybartų sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,01

Neįregistruotas

Registruotos

Unikalus kodas 25042

Kybartų seniūnija

J. Basanavičiaus g. 54a, Kybartai,

Vilkaviškio r. sav.

seniūnas Romas Šunokas,

tel. 8 342 66 060

132.

Keturkaimio kaimo 2-osios senosios civilinės kapinės (Bagotkapinės)

Keturkaimio k., Kybartų sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,01

Neįregistruotas

Registruotos

Unikalus kodas 25043

Kybartų seniūnija

J. Basanavičiaus g. 54a, Kybartai,

Vilkaviškio r. sav.

seniūnas Romas Šunokas,

tel. 8 342 66 060

133.

Keturkaimio kaimo Pirmojo pasaulinio karo vokiečių karių kapinės,

Keturkaimio k., Kybartų sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,15

Neįregistruotas

 

Kybartų seniūnija

Seniūnas Romas Šunokas,

tel. 8 342 66060

134.

Miestlaukio kaimo vokiečių senosios civilinės kapinės,

Miestlaukio k., Kybartų sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,61

Neįregistruotas

Registruotos

Unikalus kodas 22221

Kybartų seniūnija

J. Basanavičiaus g. 54a, Kybartai,

Vilkaviškio r. sav.

seniūnas Romas Šunokas,

tel. 8 342 66 060

135.

Lauckaimio kaimo senosios civilinės kapinės,

Lauckaimio k., Kybartų sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,09

Neįregistruotas

Registruotos

Unikalus kodas 22223

Kybartų seniūnija

J. Basanavičiaus g. 54a, Kybartai,

Vilkaviškio r. sav.

seniūnas Romas Šunokas,

tel. 8 342 66 060

136.

Lauckaimio kaimo vokiečių senosios civilinės kapinės,

Lauckaimio k., Kybartų sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,20

Neįregistruotas

Registruotos

Unikalus kodas 22222

Kybartų seniūnija

J. Basanavičiaus g. 54a, Kybartai,

Vilkaviškio r. sav.

seniūnas Romas Šunokas,

tel. 8 342 66 060

137.

Lauckaimio (Šūklelių)  kaimo senosios civilinės kapinės

Lauckaimio k., Kybartų sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,03

Neįregistruotas

Registruotos

Unikalus kodas 22224

Kybartų seniūnija

J. Basanavičiaus g. 54a, Kybartai,

Vilkaviškio r. sav.

seniūnas Romas Šunokas,

T el. 8 342 66060

138.

Kybartų kaimo Antrojo pasaulinio karo laikotarpio masinių žudynių vieta ir kapavietė,

Kybartų k., Kybartų sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,08

Neįregistruotas

Registruotos

Unikalus kodas 37330

Kybartų seniūnija

J. Basanavičiaus g. 54a, Kybartai,

Vilkaviškio r. sav.

seniūnas Romas Šunokas,

tel. 8 342 66 060

139.

Kybartų miesto Sovietų Sąjungos karių, žuvusių Antrajame pasauliniame kare, kapinės,

Mindaugo g., Kybartų m.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

1,00

Neįregistruotas

Registruotos

Unikalus kodas 11343

Kybartų seniūnija

J. Basanavičiaus g. 54a, Kybartai,

Vilkaviškio r. sav.

seniūnas Romas Šunokas,

tel. 8 342 66 060

140.

Kybartų miesto 1-osios civilinės kapinės,

Mindaugo g.,

Kybartų m.

Veikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

3,4

Neįregistruotas

Neregistruotos

Kybartų seniūnija

J. Basanavičiaus g. 54a, Kybartai,

Vilkaviškio r. sav.

Laimutė Povilaikienė,

tel. 8 618 71 676

141.

Kybartų miesto 2-osios civilinės kapinės,

Smėlyno g.,

Kybartų m.

Veikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

3,0

Neįregistruotas

Neregistruotos

Kybartų seniūnija

J. Basanavičiaus g. 54a, Kybartai,

Vilkaviškio r. sav.

Viktoras Zaveckas,

tel. 8 622 67 842

142.

Kybartų miesto rusų civilinės kapinės,

Mindaugo g.,

Kybartų m.

Riboto laidojimo

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,50

Neįregistruotas

Neregistruotos

Kybartų seniūnija

J. Basanavičiaus g. 54a, Kybartai,

Vilkaviškio r. sav.

seniūnas Romas Šunokas,

tel. 8 342 66 060

Pajevonio seniūnija

143.

Pajevonio kaimo Pirmojo pasaulinio karo vokiečių karių kapinės,

Jevonio g.,

Pajevonio k., Pajevonio sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,04

Neįregistruotas

Neregistruotos

Pajevonio seniūnija

Jevonio g. 62, Pajevonio k., Vilkaviškio r. sav.

seniūnas Gediminas Bisikirskas,

tel. 8 686 79 109

144.

Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vieta,

Vytauto Didžiojo g., Pajevonio k., Pajevonio sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,027

Neįregistruotas

Registruotos

Unikalus kodas 11348

Pajevonio seniūnija

Jevonio g. 62, Pajevonio k., Vilkaviškio r. sav.

seniūnas Gediminas Bisikirskas,

tel. 8 686 79 109

145.

 

Stolaukio kaimo senosios kapinės (Kapinaitės),

Stolaukio k., Pajevonio sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,29

Neįregistruotas

Registruotos

Unikalus kodas 24003

Pajevonio seniūnija

Jevonio g. 62, Pajevonio k., Vilkaviškio r. sav.

seniūnas Gediminas Bisikirskas,

tel. 8 686 79 109

146.

Gudelių kaimo senosios civilinės kapinės,

Gudelių k., Pajevonio sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,08

Neįregistruotas

Registruotos

Unikalus kodas  L895

Pajevonio seniūnija,

Jevonio g. 62, Pajevonio k., Vilkaviškio r. sav.

seniūnas Gediminas Bisikirskas,

tel. 8 686 79 109

147.

Ančlaukio kaimo senosios kapinės,

Aukštaratės g.,

Ančlaukio k., Pajevonio sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,34

Neįregistruotas

Registruotos

Unikalus kodas L894

Pajevonio seniūnija

Jevonio g. 62, Pajevonio k., Vilkaviškio r. sav.

seniūnas Gediminas Bisikirskas,

tel. 8 686 79 109

148.

Šakių kaimo senosios kapinės (Kapinaitės),

Sodžiaus g., Šakių k., Pajevonio sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,21

Neįregistruotas

Registruotos

Unikalus kodas L465

Pajevonio seniūnija

Jevonio g. 62, Pajevonio k., Vilkaviškio r. sav.

seniūnas Gediminas Bisikirskas,

tel. 8 686 79 109

149.

Užbalių kaimo evangelikų liuteronų senosios kapinės,

Kalno g., Užbalių k., Pajevonio sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,33

Neįregistruotas

Registruotos

Unikalus kodas L897

Pajevonio seniūnija

Jevonio g. 62, Pajevonio k., Vilkaviškio r. sav.

seniūnas Gediminas Bisikirskas,

tel. 8 686 79 109

150.

Pirmojo pasaulinio karo vokiečių karių kapinės, esančios Podvarko miške

Padvarių miškas, Pajevonio sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,16

Neįregistruotas

Neregistruotos

Pajevonio seniūnija

Jevonio g. 62, Pajevonio k., Vilkaviškio r. sav.

seniūnas Gediminas Bisikirskas,

tel. 8 686 79 109

151.

Pajevonio kaimo evangelikų liuteronų civilinės kapinės,

Jevonio g., Pajevonio k., Pajevonio sen.

Riboto laidojimo

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

1,12

Neįregistruotas

Neregistruotos

Pajevonio seniūnija

Jevonio g. 62, Pajevonio k., Vilkaviškio r. sav.

seniūnas Gediminas Bisikirskas,

tel. 8 686 79 109

152.

Pajevonio kaimo civilinės kapinės,

Vytauto Didžiojo ir Jevonio g., Pajevonio k., Pajevonio sen.

Veikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

9,35

Neįregistruotas

Neregistruotos

Pajevonio seniūnija

Jevonio g. 62, Pajevonio k., Vilkaviškio r. sav.

seniūnas Gediminas Bisikirskas,

tel. 8 686 79 109

Gižų seniūnija

153.

Rūdos kapinės,

Liepų g., Rūdos k., Gižų sen.

Veikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

 

1,2359

Įregistruotas

Unikalus Nr. 4400-2140-5038

Neregistruotos

Gižų seniūnija

Liepų g. 1, Gižų k., Vilkaviškio r. sav.

Romualdas Vidūnas, tel. 8 630 24 668

154.

Antupių kapinės

Ramybės g. 3, Antupių k., Gižų sen.

Veikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,4756

Įregistruotas

Unikalus Nr. 4400-2140-3898

Neregistruotos

Gižų seniūnija

Liepų g. 1, Gižų k., Vilkaviškio r. sav.

Lina Kygienė,

tel. 8 643 83 412

155.

Išlandžių kapinės,

Išlandžių k., Gižų sen.

Veikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,5384

Įregistruotas

Unikalus Nr. 4400-2140-5192

Neregistruotos

Gižų seniūnija

Liepų g. 1, Gižų k., Vilkaviškio r. sav.

Romualdas Vidūnas, tel. 8 630 24 668

156.

Baltrakio kapinės,

Baltrakio k., Gižų sen.

Veikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,2285

Įregistruotas

Unikalus Nr. 4400-2140-4019

Neregistruotos

Gižų seniūnija

Liepų g. 1, Gižų k., Vilkaviškio r. sav.

Romualdas Vidūnas, tel. 8 630 24 668

157.

Deivoniškių kaimo senosios kapinės,

Deivoniškių k., Gižų sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,015

Neįregistruotas

Neregistruotos

Nėra

158.

Gižų Sovietų Sąjungos karių, žuvusių Antrajame pasauliniame kare, kapinės,

Liepų g., Rūdos k., Gižų sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,10

Neįregistruotas

Neregistruotos

Gižų seniūnija

Liepų g. 1, Gižų k., Vilkaviškio r. sav.

Romualdas Vidūnas,

tel. 8 630 24,668

Keturvalakių seniūnija

159.

Keturvalakių kaimo 2-osios senosios civilinės kapinės,

Keturvalakių k., Keturvalakių sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,18

Neįregistruotas

Neregistruotos

Keturvalakių seniūnija

Keturvalakių mstl., Vilkaviškio r. sav.

seniūnas Gintas Urbšys,

tel. 8 342 66 022

160.

Bardauskų kaimo senosios civilinės kapinės,

Bardauskų k., Keturvalakių sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,24

Neįregistruotas

Neregistruotos

Keturvalakių seniūnija

Keturvalakių mstl., Vilkaviškio r. sav.

seniūnas Gintas Urbšys,

tel. 8 342 66 022

161.

Vižaidų kaimo senosios civilinės kapinės,

Vižaidų k., Keturvalakių sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,30

Neįregistruotas

Neregistruotos

Keturvalakių seniūnija

Keturvalakių mstl., Vilkaviškio r. sav.

seniūnas Gintas Urbšys,

tel. 8 342 66 022

162.

Mockabūdžių kaimo senosios civilinės kapinės,

Mockabūdžių k., Keturvalakių sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,27

Neįregistruotas

Neregistruotos

Keturvalakių seniūnija

Keturvalakių mstl., Vilkaviškio r. sav.

seniūnas Gintas Urbšys,

tel. 8 342 66 022

163.

Rugiagėlių kaimo 1-osios senosios civilinės kapinės

Rugiagėlių k., Keturvalakių sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,49

Neįregistruotas

 

Neregistruotos

Keturvalakių seniūnija

Keturvalakių mstl., Vilkaviškio r. sav.

seniūnas Gintas Urbšys,

tel. 8 342 66 022

164.

Rugiagėlių kaimo 2-osios senosios civilinės kapinės,

Rugiagėlių k., Keturvalakių sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,50

Neįregistruotas

Neregistruotos

Keturvalakių seniūnija

Keturvalakių mstl., Vilkaviškio r. sav.

seniūnas Gintas Urbšys,

tel. 8 342 66 022

165.

Rugiagėlių kaimo 3-osios senosios civilinės kapinės,

Rugiagėlių k., Keturvalakių sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,05

Neįregistruotas

Neregistruotos

Keturvalakių seniūnija

Keturvalakių mstl., Vilkaviškio r. sav.

seniūnas Gintas Urbšys,

tel. 8 342 66 022

166.

Dubėnų kaimo senosios civilinės kapinės,

Dubėnų k., Keturvalakių sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,13

Neįregistruotas

Neregistruotos

Keturvalakių seniūnija

Keturvalakių mstl., Vilkaviškio r. sav.

seniūnas Gintas Urbšys,

tel. 8 342 66 022

167.

Būdviečių kaimo senosios civilinės kapinės,

Būdviečių k., Keturvalakių sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,42

Neįregistruotas

Neregistruotos

Keturvalakių seniūnija

Keturvalakių mstl., Vilkaviškio r. sav.

seniūnas Gintas Urbšys,

tel. 8 342 66 022

168.

Karklinių kaimo senosios civilinės kapinės,

Karklinių k., Keturvalakių sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,32

Neįregistruotas

Neregistruotos

Keturvalakių seniūnija

Keturvalakių mstl., Vilkaviškio r. sav.

seniūnas Gintas Urbšys,

tel. 8 342 66 022

169.

Keturvalakių kaimo 1-osios civilinės kapinės,

Keturvalakių k.,

Keturvalakių sen.

Veikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

1,60

Neįregistruotas

Neregistruotos

Keturvalakių seniūnija

Keturvalakių mstl., Vilkaviškio r. sav.

seniūnas Gintas Urbšys,

tel. 8 342 66 022

Gražiškių seniūnija

170.

Šilsodžio kaimo senosios civilinės kapinės,

Šilsodžio k., Gražiškių sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,15

Neįregistruotas

Registruotos

Unikalus kodas 23999

Gražiškių seniūnija

Gražiškių mstl., Vilkaviškio r. sav.

seniūnė Ramutė Didvalienė,

tel. 8 342 66 018

171.

Dotamų kaimo senosios civilinės kapinės,

Dotamų k., Gražiškių sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,21

Neįregistruotas

Registruotos

Unikalus kodas 23995

Gražiškių seniūnija

Gražiškių mstl., Vilkaviškio r. sav.

seniūnė Ramutė Didvalienė,

tel. 8 342 66 018

172.

Vidgirių kaimo vokiečių senosios civilinės kapinės,

Vidgirių k., Gražiškių sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,03

Neįregistruotas

Registruotos

Unikalus kodas 24000

Gražiškių seniūnija

Gražiškių mstl., Vilkaviškio r. sav.

seniūnė Ramutė Didvalienė,

tel. 8 342 66 018

173.

Bambinių kaimo 12osios senosios civilinės kapinės,

Bambinių k., Gražiškių sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,26

Neįregistruotas

Registruotos

Unikalus kodas 23993

Gražiškių seniūnija

Gražiškių mstl., Vilkaviškio r. sav.

seniūnė Ramutė Didvalienė,

tel. 8 342 66 018

174.

Bambinių kaimo 2-osios senosios civilinės kapinės,

Bambinių k., Gražiškių sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,04

Neįregistruotas

Registruotos

Unikalus kodas 23994

Gražiškių seniūnija

Gražiškių mstl., Vilkaviškio r. sav.

seniūnė Ramutė Didvalienė,

tel. 8 342 66 018

175.

Kauniškių kaimo senosios civilinės kapinės,

Kauniškių k., Gražiškių sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,14

Neįregistruotas

Registruotos

Unikalus kodas 25048

Gražiškių seniūnija

Gražiškių mstl., Vilkaviškio r. sav.

seniūnė Ramutė Didvalienė,

tel. 8 342 66 018

176.

Strazdinės kaimo senosios civilinės kapinės,

Starzdinės k., Gražiškių sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,17

Neįregistruotas

Registruotos

Unikalus kodas 23998

Gražiškių seniūnija

Gražiškių mstl., Vilkaviškio r. sav.

seniūnė Ramutė Didvalienė,

tel. 8 342 66 018

177.

Karpiejų kaimo senosios civilinės kapinės,

Karpiejų k., Gražiškių sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,07

Neįregistruotas

Neregistruotos

Gražiškių seniūnija

Gražiškių mstl., Vilkaviškio r. sav.

Seniūnė Ramutė Didvalienė,

tel. 8 342 66 018

178.

Stirniškių kaimo senosios civilinės kapinės,

Stirniškių k., Gražiškių sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,22

Neįregistruotas

Registruotos

Unikalus kodas 23122

Gražiškių seniūnija

Gražiškių mstl., Vilkaviškio r. sav.

seniūnė Ramutė Didvalienė,

tel. 8 342 66 018

179.

Skardupių kaimo vokiečių senosios civilinės kapinės,

Skardupių k., Gražiškių sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,09

Neįregistruotas

Registruotos

Unikalus kodas 23997

Gražiškių seniūnija

Gražiškių mstl., Vilkaviškio r. sav.

seniūnė Ramutė Didvalienė,

tel. 8 342 66 018

180.

Lankupėnų kaimo senosios civilinės kapinės,

Lankupėnų k., Gražiškių sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,31

Neįregistruotas

Registruotos

Unikalus kodas 23996

Gražiškių seniūnija

Gražiškių mstl., Vilkaviškio r. sav.

seniūnė Ramutė Didvalienė,

tel. 8 342 66 018

181.

Ramovietės kaimo senosios civilinės kapinės,

Ramovietės k., Gražiškių sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,04

Neįregistruotas

Registruotos

Unikalus kodas 23123

Gražiškių seniūnija

Gražiškių mstl., Vilkaviškio r. sav.

seniūnė Ramutė Didvalienė,

tel. 8 342 66 018

182.

Norvydų kaimo senosios civilinės kapinės,

Norvydų k., Gražiškių sen.

Neveikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

0,42

Neįregistruotas

Registruotos

Unikalus kodas 25044

Gražiškių seniūnija

Gražiškių mstl., Vilkaviškio r. sav.

seniūnė Ramutė Didvalienė,

tel. 8 342 66 018

183.

Gražiškių kaimo civilinės kapinės,

Gražiškių k., Gražiškių sen.

Veikiančios

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303

2,30

Neįregistruotas

Neregistruotos

Gražiškių seniūnija

Gražiškių mstl., Vilkaviškio r. sav.

Rymantas Ramanauskas,

tel. 8 634 91 696

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 SPRENDIMAS

Dėl statuso suteikimo kapinėms

2006 m. rugsėjo 29 d. Nr. B-TS-1303

Vilkaviškis

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832) 7 straipsnio24 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 144 „Dėl kapinių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 22-695) patvirtintų Kapinių tvarkymo taisyklių 6 punktu, Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Suteikti Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje esančioms kapinėms statusus pagal pridedamus priedus:

1.1. Neveikiančios kapinės (1 priedas);

1.2. Riboto laidojimo kapinės (2 priedas);

1.3. Veikiančios kapinės (3 priedas).

 

Savivaldybės meras

Algirdas Bagušinskas

______________

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos

2006 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. B-TS-1303

1 priedas

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje esančios neveikiančios kapinės

 

Eil. Nr.

Kapinių pavadinimas

 

1.

 Klausučių seniūnija

1.1.

Klausučių kaimo senosios civilinės kapinės

1.2.

Augalų kaimo senosios civilinės kapinės

1.3.

Skliausčių senosios civilinės kapinės

1.4.

Teiberių kaimo senosios civilinės kapinės

1.5

Žynių kaimo Antrojo pasaulinio karo laikotarpio žydų tautybės žmonių ir Sovietų Sąjungos karo belaisvių masinių žudynių vieta ir kapavietė

1.6.

Daržininkų kaimo senosios civilinės kapinės

1.7.

Andriškių (Žaliosios) kaimo Sovietų Sąjungos karių, žuvusių Antrajame pasauliniame kare, kapinės

1.8.

Andriškių (Žaliosios) kaimo Pirmojo pasaulinio karo vokiečių karių kapinės

2.

Šeimenos seniūnija

2.1.

Viščiakaimio kaimo senosios civilinės kapinės

2.2.

Patunkiškių kaimo senosios civilinės kapinės

2.3.

Vaičlaukio kaimo senosios civilinės kapinės

2.4.

Masikvietiškio kaimo vokiečių senosios civilinės kapinės

2.5.

Masikvietiškio kaimo senosios civilinės kapinės

2.6.

Gudelių kaimo senosios civilinės kapinės

2.7.

Didžiųjų Būdežerių kaimo senosios civilinės kapinės

2.8.

Ožkabalių kaimo senosios civilinės kapinės

2.9.

Stolaukėlio kaimo senosios civilinės kapinės

2.10.

Purviniškių kaimo žydų senosios civilinės kapinės

2.11.

Saugonių kaimo senosios civilinės kapinės ir Pirmojo pasaulinio karo vokiečių ir rusų karių kapinės

2.12.

Serdokų kaimo senosios civilinės kapinės

2.13.

Zomčinės kaimo senosios civilinės kapinės

2.14.

Čyčkų kaimo senosios civilinės kapinės

2.15.

Giedrių kaimo senosios civilinės kapinės

2.16.

Pagramdų kaimo vokiečių senosios civilinės kapinės

2.17.

Kaukakalnio kaimo vokiečių senosios civilinės kapinės

2.18.

Mažųjų Būdežerių kaimo senosios civilinės kapinės ir Prancūzijos karių kapinės

2.19.

Šapkinų (Lankeliškių) kaimo 2-osios senosios civilinės kapinės

3.

Pilviškių seniūnija

3.1.

Alksnėnų kaimo senosios civilinės kapinės

3.2.

Bebrininkų kaimo senosios civilinės kapinės

3.3.

Būdviečių kaimo senosios civilinės kapinės

3.4.

Gulbiniškių kaimo vokiečių senosios civilinės kapinės

3.5.

Oželių kaimo senosios civilinės kapinės

3.6.

Opšrūtų kaimo vokiečių senosios civilinės kapinės

3.7.

Opšrūtų kaimo senosios civilinės kapinės

3.8.

Paežerių kaimo senosios civilinės kapinės

3.9.

Parausių kaimo vokiečių senosios civilinės kapinės

3.10.

Piliūnų kaimo senosios civilinės kapinės

3.11.

Pilviškių miestelio vokiečių senosios civilinės kapinės

3.12.

Pilviškių miestelio Sovietų Sąjungos karo belaisvių žudynių vieta ir kapavietė

3.13.

Rūdos (Gurbšilio) kaimo Pirmojo pasaulinio karo vokiečių karių kapinės

3.14.

Starkų kaimo senosios civilinės kapinės

3.15.

Žiūrių kaimo senosios civilinės kapinės

3.16.

Pilviškių miestelio pokario metais žuvusių ir čia palaidotų 24 sovietinių aktyvistų (kolonistų) kapavietė

3.17.

Pilviškių miestelio žydų senosios civilinės kapinės (senųjų kapinių dalis)

3.18.

Smilgių kaimo vokiečių senosios civilinės kapinės

4.

Gražiškių seniūnija

4.1.

Šilsodžio kaimo senosios civilinės kapinės

4.2.

Dotamų kaimo senosios civilinės kapinės

4.3.

Vidgirių kaimo vokiečių senosios civilinės kapinės

4.4.

Bambinių kaimo 1-osios senosios civilinės kapinės

4.5.

Bambinių kaimo 2-osios senosios civilinės kapinės

4.6.

Kauniškių kaimo senosios civilinės kapinės

4.7.

Strazdinės kaimo senosios civilinės kapinės

4.8.

Karpiejų kaimo senosios civilinės kapinės

4.9.

Stirniškių kaimo senosios civilinės kapinės

4.10.

Skardupių kaimo vokiečių senosios civilinės kapinės

4.11.

Lankupėnų kaimo senosios civilinės kapinės

4.12.

Ramovietės kaimo senosios civilinės kapinės

4.13.

Norvydų kaimo senosios civilinės kapinės

5.

Pajevonio seniūnija

5.1.

Pajevonio kaimo Pirmojo pasaulinio karo vokiečių karių kapinės

5.2.

Pajevonio kaimo Sovietų Sąjungos karių, žuvusių Antrajame pasauliniame kare, kapinės

5.3.

Stolaukio kaimo senosios civilinės kapinės

5.4.

Gudelių kaimo senosios civilinės kapinės

5.5.

Ančlaukio kaimo senosios civilinės kapinės

5.6.

Šakių kaimo senosios civilinės kapinės

5.7.

Užbalių kaimo evangelikų liuteronų senosios kapinės

5.8.

Pirmojo pasaulinio karo vokiečių karių kapinės, esančios Podvarko miške

6.

Vištyčio seniūnija

6.1.

Kaupiškių kaimo Pirmojo pasaulinio karo vokiečių karių kapinės

6.2.

Kaupiškių kaimo senosios civilinės kapinės

6.3.

Galkiemio kaimo senosios civilinės kapinės

6.4.

Girėnų kaimo senosios civilinės kapinės

6.5.

Meiliūnų kaimo senosios civilinės kapinės

6.6.

Liukių kaimo 1-osios senosios civilinės kapinės

6.7.

Liukių kaimo 2-osios senosios civilinės kapinės

6.8.

Rėčiūnų kaimo senosios civilinės kapinės

6.9.

Pakalnių kaimo vokiečių senosios civilinės kapinės

6.10.

Vištyčio miestelio žydų 1-osios senosios civilinės kapinės

6.11.

Vištyčio miestelio žydų 2-osios senosios civilinės kapinės

6.12.

Vištyčio Lauko I kaimo Antrojo pasaulinio karo laikotarpio masinių žudynių aukų kapavietė

6.13.

Vištyčio miestelio Sovietų Sąjungos karių, žuvusių Antrajame pasauliniame kare, kapinės

7.

Bartninkų seniūnija

7.1.

Bartninkų miestelio senosios civilinės kapinės

7.2.

Pavembrių kaimo senosios civilinės kapinės

7.3.

Moliniškių kaimo senosios civilinės kapinės

7.4.

Geisteriškių kaimo senosios civilinės kapinės

7.5.

Geisteriškių kaimo vokiečių senosios civilinės kapinės

7.6.

Sausininkų kaimo 1-osios senosios civilinės kapinės

7.7.

Sausininkų 2-osios senosios civilinės kapinės

7.8.

Pašeimenių kaimo senosios civilinės kapinės

7.9.

Šilbalių kaimo senosios civilinės kapinės

7.10.

Ožkabalių 1-ojo kaimo senosios civilinės kapinės

7.11.

Ožkabalių 2-ojo kaimo senosios civilinės kapinės

7.12.

Vinkšnupių kaimo senosios civilinės kapinės

7.13.

Vinkšnupių kaimo totorių senosios civilinės kapinės

7.14.

Piliakalnių kaimo senosios ivilinės kapinės

7.15.

Vartų kaimo senosios civilinės kapinės

7.16.

Grajauskų kaimo senosios civilinės kapinės

7.17.

Vilkabalių kaimo senosios civilinės kapinės

7.18.

Rasių kaimo 1-osios senosios civilinės kapinės

7.19.

Rasių kaimo 2-osios senosios civilinės kapinės

7.20.

Skroblų kaimo senosios civilinės kapinės

7.21.

Bajorų kaimo senosios civilinės kapinės

7.22.

Ožkabalių kaimo senosios civilinės kapinės

7.23.

Bartninkų miestelio Sovietų sąjungos karių, žuvusių Antrajame pasauliniame kare, kapinės

7.24.

Dalgėnų k. Pirmojo pasaulinio karo vokiečių karių kapinės

8.

Virbalio seniūnija

8.1.

Virbalio Miesto Laukų kaimo žydų 1-osios senosios civilinės kapinės

8.2.

Virbalio Miesto Laukų kaimo žydų 2-osios senosios civilinės kapinės

8.3.

Virbalio miesto vokiečių senosios civilinės kapinės

8.4.

Švitrūnų kaimo senosios civilinės kapinės

8.5.

Mažučių kaimo senosios civilinės kapinės

8.6.

Bijotų kaimo senosios civilinės kapinės

8.7.

Virbalio Miesto Laukų kaimo Antrojo pasaulinio karo laikotarpio masinių žudynių vieta ir aukų kapavietė

9.

Keturvalakių seniūnija

9.1.

Keturvalakių kaimo 2-osios senosios civilinės kapinės

9.2.

Bardauskų kaimo senosios civilinės kapinės

9.3.

Mockabūdžių kaimo senosios civilinės kapinės

9.4.

Vižaidų kaimo senosios civilinės kapinės

9.5.

Rugiagėlių kaimo 1-osios senosios civilinės kapinės

9.6.

Rugiagėlių kaimo 2-osios senosios civilinės kapinės

9.7.

Rugiagėlių kaimo 3-osios senosios civilinės kapinės

9.8.

Dubėnų kaimo senosios civilinės kapinės

9.9.

Būdviečių kaimo senosios civilinės kapinės

9.10.

Karklinių kaimo senosios civilinės kapinės

10.

Kybartų seniūnija

10.1.

Gegužių kaimo senosios civilinės kapinės

10.2.

Gudkaimio kaimo senosios civilinės kapinės

10.3.

Kybartų kaimo vokiečių senosios civilinės kapinės

10.4.

Kybeikių kaimo senosios civilinės kapinės

10.5.

Kurpikų kaimo senosios civilinės kapinės

10.6.

Medininkų kaimo senosios civilinės kapinės ir Pirmojo pasaulinio karo vokiečių karių kapinės

10.7.

Prapuolenių kaimo senosios civilinės kapinės

10.8.

Remeikių kaimo senosios civilinės kapinės

10.9.

Skardupių kaimo senosios civilinės kapinės

10.10.

Stulgelių kaimo senosios civilinės kapinės

10.11.

Keturkaimio kaimo 1-osios senosios civilinės kapinės

10.12.

Keturkaimio kaimo 2-osios (Biednokapinės) senosios civilinės kapinės

10.13.

Keturkaimio kaimo 3-iosios senosios civilinės kapinės

10.14.

Keturkaimio kaimo 2-osios (Bagotkapinės) senosios civilinės kapinės

10.15.

Keturkaimio kaimo Pirmojo pasaulinio karo vokiečių karių kapinės

10.16.

Miestlaukio kaimo vokiečių senosios civilinės kapinės

10.17.

Lauckaimio kaimo senosios civilinės kapinės

10.18.

Lauckaimio kaimo vokiečių senosios civilinės kapinės

10.19.

Lauckaimio (Šūklelių) kaimo senosios civilinės kapinės

10.20.

Kybartų kaimo Antrojo pasaulinio karo laikotarpio masinių žudynių vieta ir kapavietė

10.21.

Kybartų miesto Sovietų Sąjungos karių, žuvusių Antrajame pasauliniame kare, kapinės

11.

Vilkaviškio seniūnija

11.1.

Vilkaviškio miesto senosios civilinės kapinės

11.2.

Vilkaviškio miesto vokiečių senosios civilinės kapinės

11.3.

Vilkaviškio miesto Sovietų Sąjungos karių, žuvusių Antrajame pasauliniame kare, kapinės

11.4.

Vilkaviškio miesto žydų senosios civilinės kapinės

11.5.

Vilkaviškio miesto Antrojo pasaulinio karo laikotarpio masinių žudynių vieta ir kapavietė

11.6.

Vilkaviškio miesto Pirmojo pasaulinio karo vokiečių karių kapinės

12.

Gižų seniūnija

12.1.

Deivoniškių kaimo senosios civilinės kapinės ir Prancūzijos karių kapinės

12.2.

Gižų (Rūdos) kaimo Sovietų Sąjungos karių, žuvusių Antrajame pasauliniame kare, kapinės

______________

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos

2006 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. B-TS-1303

2 priedas

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje esančios riboto laidojimo kapinės

 

Eil. Nr.

Kapinių pavadinimas

 

1.

Vištyčio seniūnija

1.1.

Vištyčio mstl. vokiečių senosios civilinės kapinės (kultūros vertybės kodas: L905)

2.

Kybartų seniūnija

2.1.

Kybartų miesto rusų civilinės kapinės

3.

Pajevonio seniūnija

3.1.

Pajevonio kaimo evangelikų liuteronų civilinės kapinės

______________

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos

2006 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. B-TS-1303

3 priedas

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje esančios veikiančios kapinės

 

Eil. Nr.

Kapinių pavadinimas

 

1.

Klausučių seniūnija

1.1.

Žaliosios kaimo civilinės kapinės

1.2.

Didvyžių kaimo civilinės kapinės

1.3.

Slabadų kaimo civilinės kapinės

2.

Gižų seniūnija

2.1.

Rūdos kaimo civilinės kapinės

2.2.

Baltrakio kaimo civilinės kapinės

2.3.

Išlandžių kaimo civilinės kapinės

3.

Šeimenos seniūnija

3.1.

Alvito kaimo civilinės kapinės

3.2.

Lankeliškių kaimo civilinės kapinės

3.3.

Stirniškių kaimo civilinės kapinės

4.

Pilviškių seniūnija

4.1.

Dumčių kaimo civilinės kapinės

4.2.

Gabriškės kaimo civilinės kapinės

4.3.

Juozūniškės kaimo civilinės kapinės

4.4.

Paežerių kaimo civilinės kapinės

4.5.

Parausių kaimo civilinės kapinės

4.6.

Parausių kaimo civilinės kapinės

4.7.

Pilviškių miestelio civilinės kapinės

4.8.

Sausbalių kaimo civilinės kapinės

4.9.

Smilgių kaimo civilinės kapinės

4.10.

Stirnėnų kaimo civilinės kapinės

5.

Gražiškių seniūnija

5.1.

Gražiškių kaimo civilinės kapinės

6.

Pajevonio seniūnija

6.1.

Pajevonio kaimo civilinės kapinės

7.

Vištyčio seniūnija

7.1.

Vištyčio mstl. civilinės kapinės

8.

Bartninkų seniūnija

8.1.

Bartninkų mstl. civilinės kapinės

8.2.

Alksninės kaimo civilinės kapinės

9.

Virbalio seniūnija

9.1.

Virbalio miesto civilinės kapinės

10.

Keturvalakių seniūnija

10.1

Keturvalakių kaimo 1-osios civilinės kapinės

10.2.

Antupių kaimo civilinės kapinės

11.

Kybartų seniūnija

11.1.

Kybartų miesto 1-osios civilinės kapinės

11.2.

Kybartų miesto 2-osios civilinės kapinės

12.

Vilkaviškio seniūnija

12.1.

Vilkaviškio miesto civilinės kapinės

12.2.

Vilkaviškio miesto civilinės kapinės, Šeimenos sen.

______________

Scroll to Top