ADministracija

Valstybinė kalba

Kalbos specialisto informacija

Valstybine kalba, Vilkaviškio rajono savivaldybėje, joje esančiose įstaigose, įmonėse ir organizacijose rūpinasi Bendrojo skyriaus vyriausioji kalbos specialistė Ilona Vitkauskaitė.
Tel.: +370 342 60 198
El. paštas: ilona.vitkauskaite@vilkaviskis.lt

Aktuali informacija

Valstybinės kalbos mokėjimo egzaminas

Lietuvos Respublikos gyventojai (kitataučiai), norėdami įgyti Lietuvos Respublikos pilietybę arba gauti leidimą nuolat gyventi Lietuvoje, privalo išlaikyti LR Valstybinės kalbos ir Konstitucijos pagrindų egzaminą. Jums gali padėti Vilkaviškio rajono LR Valstybinės kalbos mokėjimo ir Konstitucijos pagrindų egzamino organizavimo komisija, kuri yra Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijoje. Komisijos pirmininkė Rasa Šlivinskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, lietuvių kalbos mokytoja, tel. 8 342 20951, el. paštas: rslivinskiene@gmail.com

Egzaminų laikymo tvarkaraštis.

Egzaminų kaina:
Už I kategorijos egzaminą (0,3 BSI (MGL)) – 11,30 Eur
– Senatvės pensininkai (0,2 BSI (MGL)) – 7,53 Eur
– Asmenys, kuriems pripažinta negalia (0,1 BSI (MGL)) – 3,77 Eur

Už II kategorijos egzaminą (0,4 BSI (MGL)) – 15,06 Eur
– Senatvės pensininkai (0,3 BSI (MGL)) – 11,30 Eur
– Asmenys, kuriems pripažinta negalia (0,2 BSI (MGL)) – 7,53 Eur

Už III kategorijos egzaminą (0,5 BSI (MGL)) – 18,83 Eur
– Senatvės pensininkai (0,4 BSI (MGL)) – 15,06 Eur
– Asmenys, kuriems pripažinta negalia (0,25 BSI (MGL)) – 9,41 Eur

Valstybinės rinkliavos mokestis už Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminą – 2,90 Eur.

Scroll to Top