ADministracija

Vaiko teisių apsauga

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Vizija: Profesionali komanda, užtikrinanti vienodą ir aiškią vaiko teisių apsaugą, garantuojamą kiekvienam vaikui. Misija: Saugoti ir ginti kiekvieno vaiko teises ir teisėtus interesus. Tikslai: Suburti nepriklausomą, nešališką, profesionalią komandą; Užtikrinti vienodą teisės aktų aiškinimo ir taikymo praktiką; Reaguoti į kiekvieną pranešimą apie vaiko teisių pažeidimą – nulinė tolerancija vaiko teisių pažeidimui; Sukurti vienodą, atpažįstamą, draugišką vaikui Tarnybos aplinką; Ugdyti ir didinti visuomenės nepakantumą vaiko teisių pažeidimams. Vertybės: Vaiko balsas; Bendradarbiavimas; Darbuotojų profesionalumas; Veiklos skaidrumas.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba

Marijampolės apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius Vilkaviškio rajone

Scroll to Top