ADministracija

Švietimas

Švietimo įstaigos, duomenys apie mokinių skaičių, mokytojų poreikis

Švietimu Vilkaviškio rajono savivaldybėje rūpinasi Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus veiklos nuostatais.

Švietimo įstaigų vadovų metinės veiklos užduotys su siektinais rezultatais ir jų vertinimo rodikliais

2022 m.

2021 m.

2020 m.

Scroll to Top