ADministracija

Švietimas

Mokyklų tinklo pertvarka

Švietimu Vilkaviškio rajono savivaldybėje rūpinasi Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus veiklos nuostatais.

Ugdymas šeimoje

Nuotolinis mokymasis

 

Gimnazijos

 

 

Vilkaviškio „Aušros“ gimnazija

 

http://www.vilkaviskioausra.eu/nuotolinis-mokymas/

 

Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazija

 

https://graziskiai.vilkaviskis.lm.lt/musu-gimnazija/nuotolinis-mokymasis

 

Vilkaviškio r. Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazija

 

http://kristijonasdonelaitis.lt/straipsniai-134/lt/informacija-500.html

 

Vilkaviškio r. Pilviškių  „Santakos“ gimnazija

www.pilviskiai.lm.lt

Dėl ugdymo, priežiūros ir maitinimo organizavimo. Mokiniai turi sąlygas pavalgyti gimnazijos valgykloje (maitinimą gimnazijoje teikia UAB „Sotega“).

 

Pagrindinės mokyklos

 

 

Vilkaviškio r. Sūdavos pagrindinė mokykla

 

http://sudavos.lt/nuotolinis-mokymas-196/lt/

 

Vilkaviškio r. Virbalio pagrindinė mokykla

 

https://virbalis.vilkaviskis.lm.lt/

 

Vilkaviškio r. Pajevonio pagrindinė mokykla

 

https://pajevonys.vilkaviskis.lm.lt/

 

Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinė mokykla

 

https://snerisvilkaviskis.lt/images/Isakymai/nuotolinis/isakymas_2020-01-25.pdf

 

Progimnazijos

 

 

Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazija

https://azuolopro.lt/wp-content/uploads/2021/02/isakymas.pdf

https://azuolopro.lt/index.php/isakymai-karantino-metu/

 

Vilkaviškio r. Kybartų „Saulės“ progimnazija

 

 

www.kybartupagmok.com (naujienose)

 

Mokyklos-daugiafunkciai centrai

 

 

 

Vilkaviškio r. Alvito mokykla-daugiafunkcis centras

 

https://www.alvitomokykla.lt/del-ugdymo-ir-mokymosi-pagalbos

 

Vilkaviškio r. Bartninkų Jono Basanavičiaus mokykla-daugiafunkcis centras

 

https://www.bartninkai.lm.lt/wp-content/uploads/2021/02/Isakymas-mokyti-mokykloje.pdf

https://www.bartninkai.lm.lt/nuotolinis-mokymas/

 

Vilkaviškio r. Gižų Kazimiero Baršausko mokykla-daugiafunkcis centras

 

https://gizumokykladc.lt/mokymosi-pagalbos-uztikrinimas/

 

Vilkaviškio r. Keturvalakių mokykla-daugiafunkcis centras

https://www.keturvalakiai.vilkaviskis.lm.lt/

 

Pradinė mokykla

 

 

Vilkaviškio pradinė mokykla

https://vilkaviskiopradine.lt/2021/01/isakymas-del-ugdymo-prieziuros-maitinimo-ir-darbo-organizavimo-2/

Vilkaviškio rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos dokumentai

Priėmimo į Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo iki ikimokyklinio ugdymo mokyklas tvarka

Scroll to Top