ADministracija

Švietimas

Mokyklų tinklo pertvarka

Švietimu, Vilkaviškio rajono savivaldybėje rūpinsi Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus veiklos nuostatais.

Ugdymas šeimoje

Vilkaviškio rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos dokumentai

Priėmimo į Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo iki ikimokyklinio ugdymo mokyklas tvarka

Scroll to Top Skip to content