ADministracija

Švietimas

Moksleivių olimpiados, konkursai, varžybos

Švietimu Vilkaviškio rajono savivaldybėje rūpinasi Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus veiklos nuostatais.

Dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių grafikas

2019–2023 m. m.

Moksleivių olimpiadų, konkursų rezultatai

Konkursų nuostatai

Scroll to Top