ADministracija

Švietimas

Moksleivių olimpiados, konkursai, varžybos

Švietimu, Vilkaviškio rajono savivaldybėje rūpinsi Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus veiklos nuostatais.

2019-2020 m. m.

Konkursų nuostatai

2018-2019 m. m.

Moksleivių olimpiadų, konkursų rezultatai

KONKURSŲ NUOSTATAI 2018-2019 m. m.

Scroll to Top Skip to content