ADministracija

Švietimas

Lyderių laikas

2014 m. įgyvendinant projektą „Lyderių laikas 2, savivaldybėje baigtas kurti lyderystės plėtros modelis tema „Bendradarbiavimas vardan mokinio sėkmės“. Kuriant modelį buvo išgrynintos dvi kryptys t. y. bendradarbiavimo kultūros kaita ir pamokos organizavimo kaita. Keičiant mokytojų bendravimo ir bendradarbiavimo kultūrą, susikūrė mokytojų bendradarbiavimo tinklas, į kurio veiklą aktyviai įsitraukė ir kitų rajono mokyklų mokytojai. Rajono mokyklų vadovai įkūrė Iniciatyvių vadovų grupę, kuri aktyviai dalyvauja priimant svarbius sprendimus švietimo srityje. Tobulinant pamokos organizavimą rajono švietimo įstaigose, svarbūs yra priimti susitarimai dėl užduočių diferencijavimo, aktyvių metodų naudojimo, vertinimo ir įsivertinimo pamokoje. Daugumoje rajono mokyklų yra aptarti geros pamokos kriterijai. Rajono mokyklų mokytojai skatinami dalintis gerąja veiklos patirtimi ( kiekvienos rajono mokyklos mokytojai praveda po 1–2 atviras pamokas, mokyklų vadovai ir mokytojai stebi ir vertina po 1–2 kolegų pamokas). Į Projekto veiklas aktyviai įsitraukė ne tik projekte dalyvaujančių institucijų atstovai: Vilkaviškio Salomėjos Nėries, Gižų Kazimiero Baršausko, Alvito pagrindinių mokyklų, Vilkaviškio „Aušros“, Gražiškių, bet ir Pilviškių „Santakos“, Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijų, Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijos, Virbalio vidurinė mokyklos, Bartninkų Jono Basanavičiaus mokyklos-augiafunkcio centro, Keturvalakių mokyklos-daugiafunkcio centro, Švietimo pagalbos tarnybos, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus atstovai.

Scroll to Top