ADministracija

Švietimas

Dalyvavimas projektuose

Švietimu Vilkaviškio rajono savivaldybėje rūpinasi Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus veiklos nuostatais.

2019/2020 m.m.

Vilkaviškio rajono Švietimo įstaigose vykdomi projektai

 VILKAVIŠKIO „AUŠROS“ GIMNAZIJA

 TARPTAUTINIAI

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Projekto dalyviai
1. Šiaurės šalių literatūros II–IV klasių mokiniai

RESPUBLIKINIAI

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Projekto dalyviai
1. Jaunųjų tyrėjų atskleidimo ir ugdymo sistemos sukūrimas  II–III klasių  mokiniai
2. Aplinkosauginis  „Mes rūšiuojam“ I–II klasių mokiniai
3.  Mepa-mokykla Europos parlamento  ambasadorė I–IV klasių  mokiniai

 GIMNAZIJOS

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Projekto dalyviai
1. Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios  programos projektas „Sveikuoliai 2019“ gimnazistai
2. Sveika mokykla gimnazijos bendruomenė
3. Metų knygos 2019  rinkimai gimnazijos bendruomenė
4. Mano šeimos geneologija IV klasių mokiniai
5. Virtuali kelionė po Vilniaus universitetą IV klasių leidybos grupių mokiniai

Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazija

TARPTAUTINIAI

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Projekto dalyviai
1. VšĮ ,,Jaunimo ambasadoriai“ vykdomas programos Erasmus+ mokymosi mobilumo tarptautinis projektas ,,Sport has the Power to Change“ II, IIIB ir IVB gimnazijos klasių mokiniai
2. VšĮ ,,Jaunimo ambasadoriai“ vykdomas programos ERASMUS+ mokymosi mobilumo tarptautinis projektas ,,VOICES OF Z“ III gimnazijos klasės mokiniai
3. Programos Erasmus+ KA105 mokymosi mobilumo tarptautinis projektas ,,Stop wasting“ (,,Liaukitės šiukšlinti“) IV gimnazijos klasės mokiniai
4. Programos Erasmus+ KA1 mokymosi mobilumo tarptautinis projektas ,,Practice Makes Perfect“ IIIB gimnazijos klasės mokiniai
5. Programos ERASMUS+ tarptautinis projektas ,,eUlections“ III, IV gimnazijos klasių mokiniai
6. Tarptautinis projektas Mokyklos Europos Parlamento ambasadorės 1–4, 5–8 ir I–IV gimnazijos klasių mokiniai
7. People to People International veikla 1–4, 5–8, I–IV gimnazijos klasių mokiniai

RESPUBLIKINIAI

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Projekto dalyviai
1. VšĮ ,,Jaunimo ambasadoriai“ vykdomas jaunimo verslumo ugdymo projektas ,,Veiklus. Verslus. Veržlus“ III gimnazijos klasės mokiniai
2. Nacionaliniame projektas ,,Lietuvos tūkstantmečio vaikai“ III, IV gimnazijos klasių mokiniai
3. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos inicijuojamas projektas ,,Nepamiršk parašiuto“ II ir III gimnazijos klasių mokiniai
4. Ugdymo plėtotės centro projekto „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ veikla. ,,Pradinio ugdymo informatikos programos rengimas, išbandymas ir diegimas“ 1–4 klasių mokiniai
5. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos ,,Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ 1–4, 5–8 klasių mokiniai
6. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos kartu su Ugdymo centru vykdomas projektas ,,Integralaus gamtamokslinio ugdymo programos 5–8 klasėms“ 5 klasės mokiniai
7. Sporto rėmimo fondo projektas ,,Sveikas – užimtas – veiklus“

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai,

1–4, 5–8 ir I–IV gimnazijos klasių mokiniai

8. Socializacijos vasaros poilsio programa-projektas ,,Pabūk su manimi 2020“ 2–6 klasių mokiniai
9. Lions Quest „Laikas kartu“ Priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytiniai, 1–4 klasių mokiniai
10. Lions Quest ,,Raktai į sėkmę“ I–III gimnazijos klasių mokiniai
11. Lions Quest ,,Paauglystės kekelės“ 5–8 klasių mokiniai

GIMNAZIJOS

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Projekto dalyviai
1. Lions Quest programos projekto ,,Lions idėja ,,Kartu mes galime daugiau“ 1–4, 5–8, I–IV gimnazijos klasių mokiniai
2. Kybartų miesto 100-mečiui skirtas socialinių mokslų projektas ,,Pažink rajoną. Kybartai“ I, III gimnazijos klasių mokiniai
3. Tarptautinei vaikiškos knygos dienai paminėti skirtas projektas ,,Mano knyga“ Priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytiniai
4. Trumpalaikis projektas ,,Para gimnazijoje ,,Be active…“ 7–8, I–IV gimnazijos klasių mokiniai
5. Trumpalaikis projektas ,,Helovinas“ 5–8, I–IV gimnazijos klasių mokiniai
6. Trumpalaikis projektas ,,Aš – Lietuvos pilietis: atviras, kūrybingas, atsakingas žmogus“ 5–8, I–IV gimnazijos klasių mokiniai
7. Trumpalaikis projektas ,,Meilės sparnai“ 1–4, 5–8, I–IV gimnazijos klasių mokiniai
8. Trumpalaikis projektas ,,Gimnazijos gimtadienis“ 1–4, 5–8, I–IV gimnazijos klasių mokiniai
9. Ilgalaikis projektas ,,Kalėdos“ 1–4, 5–8, I–IV gimnazijos klasių mokiniai
10. Gamtosauginis projektas ,,Gamtos stebuklai“ 1–4, 5–8, I–IV gimnazijos klasių mokiniai
11. Ilgalaikis projektas „Lino kelias“ 1–4 klasių mokiniai
12. Trumpalaikis projektas ,,Kuriu Lietuvai“ 1–4 klasių mokiniai
13. Pilietinis projektas ,,Atmintis gyva, nes liudija“ 1–4, 5–8, I–IV gimnazijos klasių mokiniai
14. Tolerancijos dienai paminėti skirtas projektas ,,Tolerancijos švyturys“ 1–4, 5–8, I–IV gimnazijos klasių mokiniai
15. Sąmoningumo didinimo projektas ,,Be patyčių“ 1–4, 5–8, I–IV gimnazijos klasių mokiniai

VILKAVIŠKIO R. KYBARTŲ KRISTIJONO DONELAIČIO GIMNAZIJA

TARPTAUTINIAI

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Projekto dalyviai
1. ERASMUS + projektas „Rural Myths“ 8, III–IV klasių mokiniai ir 1 mokytoja
2. Tarptautinio projekto „Europos kino klubų ir mokyklų licencijavimas“ programos  projektas „Kino klubas“ 2 mokytojai ir 20 mokinių
3. Internetinis projektas „Let‘s create a story“ 6 gimnazijos I–II klasių mokiniai ir 1 mokytoja

RESPUBLIKINIAI

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Projekto dalyviai
1. Pilietiškumo projektas „Padrąsinti. Įkvėpti. Palaikyti“ Gimnazijos I–IV klasių mokiniai
2. Nacionalinis aplinkosauginis projektas „Mes rūšiuojam“ Visa gimnazijos bendruomenė
3. Visuomenės sveikatos rėmimo projektas „Sveikata – teisingas požiūris“ 7 mokytojai ir visi gimnazijos mokiniai
4. Lions Quest Lithuania  projektas „Raktai į sėkmę“ Visa gimnazijos bendruomenė
5. „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“ (MEPA) II-III klasių mokiniai ir bibliotekos vedėja
6.  „Tyrėjų naktis“ I–IV klasių mokiniai ir gamtos mokslų mokytojai
7. VKIF Vertimų ir iliustracijų projektas „Tavo žvilgsnis“ I–IV klasių mokiniai
8. „Metų knygos rinkimai 2019“ Visa gimnazijos bendruomenė
9. „Jaunimo ir vietos bendruomenių dalyvavimo viešojo valdymo procesuose Marijampolės, Vilkaviškio rajono ir Kalvarijos savivaldybėse skatinimas” 20 mokinių
10. SODROS projektas „Nepamiršk parašiuto“ I–IV klasių mokiniai

GIMNAZIJOS

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Projekto dalyviai
1. Mokymosi mokyklų partnerystės tinkle projektas 4 mokytojai
2. Mokymosi pereinamumo ir tęstinumo projektas ,,Tiltas“ (su Kybartų „Saulės“ progimnazija) I klasių mokiniai ir klasių vadovai, metodinė taryba, administracija
3. Gimnazijos projektas „Gamtos mokslų tiriamieji darbai“ I klasių mokiniai ir gamtos mokslų mokytojų

VILKAVIŠKIO R. PILVIŠKIŲ „SANTAKOS“ GIMNAZIJA

TARPTAUTINIAI

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Projekto dalyviai
1. The Baltic Sea Project (UNESCO) Biologijos mokytoja ir įvairių klasių mokiniai
2. Europos komisijos palaikoma iniciatyva ES programavimo savaitė (EU Code Week) Pradinio ugdymo mokytoja ir 1–4 klasių mokiniai

 RESPUBLIKINIAI

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Projekto dalyviai
1. LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, LR Sveikatos apsaugos ministerijos ir Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK) inicijuotas projektas pradinių klasių moksleiviams „Olimpinis mėnuo“ 1–4 klasių mokiniai ir  pradinio ugdymo mokytojos
2. Kompiuteriukų fondo projektas „Kompiuteriukų ralis 2020“ 7b klasės mokiniai  ir Informacinių technologijų, matematikos mokytojas
3. Ugdymo plėtotės centro projektas „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis (įgyvendinama veikla „Pradinio ugdymo informatikos programos rengimas, išbandymas ir diegimas“ – tęsiami projekto „Informatika pradiniame ugdyme“ metu pradėti darbai) 1–4 klasių mokiniai ir visos pradinio ugdymo mokytojos,
4. Kūrybinių technologijų akademijos bit&Byte technologinės kūrybos mentorystės programa pradinių klasių mokytojams „Technologijų vedliai“ Pradinio ugdymo mokytoja
5. Vokietijos Federacinės Respublikos ambasados Lietuvoje, Goethe’s instituto, Centrinės užsienio švietimo sistemos valdybos (ZfA), Vokietijos akademinių mainų tarnybos (DAAD) ir Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmų (AHK) inicijuotas vokiečių kalbos dienų projektas „Ö kaip vokiškai?“ 6–8, I–II gimnazijos klasių mokiniai ir vokiečių kalbos mokytoja
6. Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo vertimų ir iliustracijų projektas „Tavo žvilgsnis“ I–II gimnazijos klasių mokiniai, vokiečių kalbos mokytoja
7. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projektas „Nepamiršk parašiuto“ II–IV gimnazijos. klasių mokinia,i ekonomikos ir verslumo mokytoja
8. Gamintojų ir Importuotojų Asociacijos, VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacija“ ir UAB „Atliekų tvarkymo centras“ panaudotų nešiojamųjų baterijų (galvaninių elementų) ir akumuliatorių bei nebenaudojamos buitinės technikos ir elektronikos surinkimo projektas „Mes – rūšiuojam“ Gimnazijos bendruomenė
9. Sveikatą stiprinančios mokyklos programa „Sveikatos keliu“ Gimnazijos bendruomenė
10. Lietuvos jaunimo sąjungos „Žingsnis“ projektas „Sniego gniūžtė“ 8, I–IV gimnazijos klasių mokiniai

GIMNAZIJOS

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Projekto dalyviai
1. Ekologinis projektas „Žalia palangė“ Mokinių tarybos kuratorė, mokinių taryba
2. Socialinio, pilietinio sąmoningumo ugdymo projektas „Mes – Jums“ (savanoriškų veiklų akcijos) Mokinių tarybos kuratorė 5–8, I–IV gimn. klasių mokiniai
3. Projektas – tiriamasis darbas „Pilviškių miestelio parduotuvių konkurencijos tyrimas“ Ekonomikos ir verslumo mokytoja, III gimn. klasių mokiniai
4. Alkoholio, tabako, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijos programa „Sveika gyvensena – ne mada, o būtinybė 8“ Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, socialinė pedagogė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė , 1–8, I–III gimn. klasių mokiniai
5. Gimnazijai – 100 metų Gimnazijos bendruomenė
6. Projektas „Sensorinė relaksacinė erdvė“ Ikimokyklinio ugdymo grupė „Peliukai“
7. Projektas „Sveikatiada“ Ikimokyklinio ugdymo grupė „Skruzdėliukai“
8. Projektas „Aš – kūrėjas“ Ikimokyklinio ugdymo grupė „Kodėlčiukai“
9. Projektas „Seku seku pasaką“ Ikimokyklinio ugdymo grupė „Ežiukai“
10. Projektas „Teatriukas miuzikliukas“ Ikimokyklinio–priešmokyklinio ugdymo grupė „Paukštelių mokyklėlė“

VILKAVIŠKIO SALOMĖJOS NĖRIES PAGRINDINĖ MOKYKLA

TARPTAUTINIAI

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Dalyviai
1. Erazmus+ projektas „Mano šaknys tampa mūsų sparnais – kelionių agentūra“ 7–8 klasių mokiniai
2. Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo projektas ,,Daugiakultūris ugdymas – raktas į šiuolaikinę mokyklą“ 6–7 klasių mokiniai

 RESPUBLIKINIAI

1. Iš  ES struktūrinių fondų lėšų finansuojamo projekto ,,Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ veikla ,,Integruotos gamtos mokslų programos 5–8 kl. išbandymas, tobulinimas, diegimas“ 5–6 kl. mokiniai
2. ,,Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ 5–8 kl. mokiniai
3. ,,Sveikas vaikas – mūsų ateitis“  (sveikatą stiprinančių mokyklų tinklas) 5–10  kl. mokiniai
4. „Apkabinkime žemę“ 5–10  kl. mokiniai
5. Veiksmo savaitė  „BE PATYČIŲ“ 5–10  kl. mokiniai
6. Emocija+ 5–10  kl. mokiniai
7. Salomėjiškų mokyklų susitikimai 5 šalies mokyklų 8–12 kl. mokiniai ir mokytojai

 MOKYKLOS

1. Meninės raiškos projektas ,,Sugrįžtu su alyvų žydėjimu” 5–8  klasių mokiniai
2. Socializacijos projektas ,,Draugaukime, keliaukime, pažinkime“ 5–8 kl. mokiniai
3. Lyderystės projektas ,,Mokinys – mokiniui“ 5–8 kl. mokiniai
4.  Ugdymo karjerai projektas „Buvusieji mokiniai grįžta į mokyklą…“ 5–7 kl. mokiniai, buvę mokyklos mokiniai
5. Sveikatinimo projektas ,,Sveikiausia, sportiškiausia, šauniausia klasė” 5–10 kl. mokiniai

VILKAVIŠKIO R. PAJEVONIO PAGRINDINĖ MOKYKLA

TARPTAUTINIAI

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Projekto dalyviai
1. Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra“ 2–10 klasių mokiniai

RESPUBLIKINIAI

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Projekto dalyviai
1. Pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“ 1–10 klasių mokiniai
2. Pilietinė iniciatyva, skirta Tolerancijos dienai 1–10 klasių mokiniai
3. Sąmoningumo didinimo mėnuo BE PATYČIŲ 1–10 klasių mokiniai
4. Edukaciniai konkursai „Olympis“ 2–10 klasių mokiniai
5. Gamintojų ir Importuotojų Asociacijos, VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacija“ ir UAB „Atliekų tvarkymo centras“ panaudotų nešiojamųjų baterijų (galvaninių elementų) ir akumuliatorių bei nebenaudojamos buitinės technikos ir elektronikos surinkimo projektas „Mes – rūšiuojam“ 1–10 klasių mokiniai, mokinių tėvai, mokytojai, kiti mokyklos darbuotojai
6. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos ,,Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ 1–4, 5–8 klasių mokiniai
7. Olimpiada „KINGS“ 3–9 klasių mokiniai
8. VKIF projektas „Kalbų Kengūra“ 2–10 klasių mokiniai
9. VKIF projektas „Gamtos Kengūra“ 2–10 klasių mokiniai
10. VKIF projektas „Tavo žvilgsnis“ 2–10 klasių mokiniai

 MOKYKLOS

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Projekto dalyviai
1. Trumpalaikis projektas „Pirmokų krikštynos“ 1–4 klasių mokiniai
2. Trumpalaikis projektas „Rudenėlio vaišės“ 1–4 klasių mokiniai
3. Trumpalaikis projektas „Penktokų krikštynos“ 5, 6 klasių mokiniai
4. Trumpalaikis projektas „Kalėdų varpai“ 1–4 klasių mokiniai
5. Trumpalaikis projektas „Kaip atkeliavo laisvė“ 1–4 klasių mokiniai
6. Raiškiojo skaitymo popietė „Tėvynei iš vaiko širdelės“ 1–4 klasių mokiniai
7. Integruota ugdymo diena „Branginkime Lietuvą“ 1–4 klasių mokiniai
8. Popietė „Branginkime Lietuvą“ 5–10 klasių mokiniai
9. Trumpalaikis projektas „Kaziuko mugė“ 1–4 klasių mokiniai
10. Projektas „Pasakojimais, legendomis, padavimais ir eilėmis apipintas Pajevonys“ 1–10 klasių mokiniai
11. Integruota diena „Velykų papročiai ir tradicijos“ 1–4 klasių mokiniai
12. Popietė „Tėtis, mama ir aš“ 1–10 klasių mokiniai
13. Savivaldos diena 5–10 klasių mokiniai
14. Išvyka į Vištyčio regioninį parką 7, 8 klasių mokiniai
15. Gamtos mokslų diena 5–10 klasių mokiniai
16. Paskutinio skambučio šventė 8–10 klasių mokiniai
17. Orientacinio sporto varžybos 5–10 klasių mokiniai

 

VILKAVIŠKIO R. SŪDAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLA

TARPTAUTINIAI

Eil. Nr.

Projekto pavadinimas Projekto dalyviai
1. Erasmus+ ,,Rediscovering the past by walking in the future“ 5–10 kl. mokiniai
2. Erasmus+ ,,Cultural heritage. journey with models” 5–10 kl. mokiniai
3. e Twinning 1–4 kl. mokiniai
4. ,,Olympis“ 1–10 kl. mokiniai
5. ,,Bebras (IT)“ 5–10 kl. mokiniai
6. LIONS QUEST ,,Laikas kartu“, ,,Paauglystės kryžkelės“, ,,Raktai į sėkmę“ 1–10 kl. mokiniai
7. Kengūra 1–10 kl. mokiniai

RESPUBLIKINIAI

Eil. Nr.

Projekto pavadinimas Projekto dalyviai
1. ,,Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologijų mokslų priemonėmis“ 1–8 kl. mokiniai
2. „Mes rūšiuojam“ 1–10 kl. mokiniai
3. ,,Savaitė be patyčių“ 1–10 kl. mokiniai
4. ,,Atmintis gyva, nes liudija“ 1–10 kl. mokiniai
5. ,,Sveikatiada“ 1–10 kl. mokiniai
6. Pilietinė iniciatyva, skirta Tolerancijos dienai 1–10 kl. mokiniai
7. „Tavo žvilgsnis“ 5–10 kl. mokiniai
8. ITC „ Kompiuterinė Kalėdų pasaka“ 5–10 kl. mokiniai
9. ,,Mokomosios mokinių bendrovės’’ 9–10 kl. mokiniai

MOKYKLOS

Eil. Nr.

Projekto pavadinimas Projekto dalyviai
1. ,,Rudens pasaka“ 1–4 kl. mokiniai
2. ,,Augu kartu su knyga” 2 kl. mokiniai
3. ,,Savivalda + devintokas“ 9 kl. mokiniai
4. ,,Ornamentas“ 5–10 kl. mokiniai
5. ,,Gamtos tyrimai’’ 9 kl. mokiniai

VILKAVIŠKIO R. VIRBALIO PAGRINDINĖ MOKYKLA

TARPTAUTINIAI

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Projekto dalyviai
1. Šiaurės šalių literatūros savaitė 2–5 klasių mokiniai

RESPUBLIKINIAI

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Projekto dalyviai
1. Respublikinis projektas „Jungtinis Lietuvos vaikų choras“ 5–10 klasių mokiniai
2. Projektas „Padrąsinti. Įkvėpti. Palaikyti“ (A.Tapino iniciatyva) 8–10 klasių mokiniai, 11–12 klasių mokiniai
3.

Projektas „Atverk vartus“  (bendradarbiavimas su Senųjų Trakų

A. Stelmachovskio pagrindine mokykla)

5–10 klasių mokiniai
4. Respublikinis Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjungos projektas „Keliauk Lietuvoje.“ 10 klasės mokiniai
5. Draugiškoji SEU olimpiada „Dramblys 2019“ 1–4 klasių mokiniai
6. Pradinių klasių moksleiviams skirtas sveikatingumo projektas „Olimpinis mėnuo“ 1 klasė, 3 klasė
7. ES projektas ŠMM švietimo aprūpinimo centras „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslo priemonėmis“  
8. Metų knygos rinkimai 2019 1–10 klasės

MOKYKLOS

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Projekto dalyviai
1 Nevyriausybinių organizacijų rėmimo programa. Projektas „Sužinok, kad gali! II“ 5 klasė, 8 klasė
2 Vilkaviškio r. savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos. Respublikinė mokinių konferencija „Psichinė sveikata – baubas ar draugas?“ 5–10 klasės, 11–12 kl.

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS

RESPUBLIKINIAI

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Projekto dalyviai
1. „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologijų mokslų priemonėmis“ (finansavimas iš ES struktūrinių fondų) 1–10 klasių mokiniai, mokytojai
2.

„Matematikos pasiekimų gerinimas tobulinant ugdymo turinį“

(finansavimas iš ES struktūrinių fondų)

5–8 klasių mokiniai, mokytojai
3.

„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų komunikavimo kompetencijos plėtojimas“

(finansavimas iš ES struktūrinių fondų).

4–6 m. amžiaus ugdytiniai, ikimokyklinio ugdymo mokytojai, tėvai

MOKYKLOS

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Projekto dalyviai
1.

Psichinės sveikatos projektas „Augu sveikas“

(finansavimas pagal Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programą)

5–10 klasių mokiniai, mokytojai, tėvai
2. Sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo projektas „Sveikatiada“ 4-6 m. amžiaus ugdytiniai, 1–4 klasių mokiniai
3.

Socializacijos projektas „Draugystės ratas“

(finansavimas pagal Vilkaviškio rajono savivaldybės vaikų socializacijos rėmimo programą)

1–7 klasių mokiniai

BARTNINKŲ JONO BASANAVIČIAUS MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS

TARPTAUTINIAI

Eil. Nr.

Projekto pavadinimas Projekto dalyviai

1

2

3

4

Tarptautinis jaunimo mainų projektas

,,Voices of Z“

Tarptautinė programa ,,Zipio draugai“

Tarptautinis projektas ,,Spalis-mokyklų bibliotekų mėnuo“. Skirtukų mainų projektas ,,Junkimės. Svajokime. Keiskimės“

Tarptautinis projektas ,,Šiaurės šalių literatūros savaitė“

10 klasė (5 mokiniai)

Priešmokyklinės grupės vaikai

3,4,5,6 klasių mokiniai

4,5,9 klasių mokiniai

RESPUBLIKINIAI

Eil. Nr.

Projekto pavadinimas Projekto dalyviai

1

2

3

4

Nacionalinis projektas ,,Būsiu“, skirtas karjeros planavimui

,,Vaiko labui“ programa ,,Įveikiame kartu“

,,Vaiko labui“ programa ,,Obuolio draugai“

LIONS QUEST programa ,,Paauglystės kryžkelės“

7-10 klasių mokiniai

1 klasės mokiniai

2 klasės mokiniai

5–8 klasių mokiniai

MOKYKLOS

Eil. Nr.

Projekto pavadinimas Projekto dalyviai

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

XI-asis rajono liaudies dainų festivalis ,,Ošia ąžuolai-2020“

XIX-asis tarptautinis-tradicinis bėgimas ,,Jono Basanavičiaus tėviškė (Ožkabaliai) – Bartninkų Jono Basanavičiaus mokykla-daugiafunkcis centras“

Gamtosauginis-sveikatingumo projektas ,,Diena Budavonės miške“

Projektas Europos kalbų dienai ,,Kalbos lobynai “

Projektas ,,Svajonių atostogos“, skirtas Tarptautinei mokytojų dienai

Projektas ,,Tolerancijos švyturys“, skirtas Tolerancijos dienai

Projektas ,,Jonas Basanavičius – Suvalkijos krašto sūnus“, skirtas J.Basanavičiaus 168-osioms gimimo metinėms

Kalėdinis projektas ,,Gerumu sušildykim“

Projektas ,, Laisvės spalvos“, skirtas Lietuvos laisvės gynėjų dienai

Projektas kalbos savaitei ,,Jei kalba išliks gyva, išliks ir Lietuva“( Jonas Basanavičius)

Projektas ,,Aš- atsakingas už savo Planetos išsaugojimą“, skirtas pasaulinei Žemės dienai

Velykinis projektas ,,Velykų šviesa“

Projektas ,,Pasitinkame vasarą“

Mokomųjų dalykų projektinė savaitė (2020 06 15-19)

Vaikų socializacijos projektas ,,Stovyklaujam“

1–12 klasių mokiniai

Kaliningrado, Lietuvos, rajono mokyklų ir mokyklos sportininkai

1–10 klasių mokiniai

5–10 klasių mokiniai

7–10 klasių mokiniai

1–10 klasių mokiniai

1–10 klasių mokiniai

1–10 klasių mokiniai

1–10 klasių mokiniai

5–10 klasių mokiniai

1–10 klasių mokiniai

1–10 klasių mokiniai

1–4 klasių mokiniai

5–10 klasių mokiniai

1–10 klasių mokiniai (30dalyvių)

 VILKAVIŠKIO R. GIŽŲ KAZIMIERO BARŠAUSKO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS

 TARPTAUTINIAI

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Projekto dalyviai
1. Tarptautinės bibliotekininkų asociacijos projektas „Knygų skirtukų mainai“

1–-4 klasių mokiniai

5–8 klasių mokiniai

2. eTwinning projektas „1 diena mokykloje“ 2–6 klasių mokiniai
3. Šiaurės šalių literatūros savaitė 1–-10 klasių mokiniai

 RESPUBLIKINIAI

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Projekto dalyviai
1. Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamas projektas  „Matematikos pasiekimų gerinimas tobulinant ugdymo turinį“ 5–8 klasių mokiniai
2. Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamas projektas „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių mokiniai
3. Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamas projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ 1–4 klasių ir 5–8 klasių mokiniai
4. Respublikinis ilgalaikis prevencinis projektas „Žaidimai moko“ Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių mokiniai
5. Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės lėšomis finansuojamas projektas „ Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“, projekto kodas Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-04-0001 Iš užsienio sugrįžę mokytis mokiniai
6. Sveikatiada 1–10 klasių mokiniai
7. Lino raižiniai. Ex libris. 5–10 klasių mokiniai
8. „Etninė kultūra – tautos būties, išlikimo ir tvirtumo esmė“ 5–10 klasių mokiniai

MOKYKLOS

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Projekto dalyviai
1. Pilietiškumo ugdymo projektas „Ateities pilietis“ 9–10 klasių mokiniai
2. Integralus projektas „Keliaujame drauge pažinimo labirintu“ 1 klasės mokiniai
3. „Aš linksmas esu, kai sveikai gyvenu“ Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikai, 1-4 klasių mokiniai
4. „Geri darbai puošia Žemę“ 1–10 klasių mokiniai
5. „Aš saugus kelyje“ 1–5 klasių mokiniai
6. „Laisvė praeityje, dabartyje ir ateityje“ 9–10 klasių mokiniai
7. „Adventas – gerumo dvasia“ 1–10 klasių mokiniai
8. Mokyklos interjeras 5–10 klasių mokiniai
9. IT taikymas kūryboje 5–10 klasių mokiniai

VILKAVIŠKIO R. KETURVALAKIŲ MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS   

TARPTAUTINIAI

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Projekto dalyviai
1. Tarptautinis skirtukų projektas 1–10 klasių mokiniai

 RESPUBLIKINIAI

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Projekto dalyviai
1. Socialinės atsakomybės projektas „Sveikatiada“ Mokyklos bendruomenė
2. ES projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologijų priemonėmis“ 1–4 ir 5–8 klasių mokiniai, pradinių klasių mokytojai, gamtos mokslų dalykų mokytojai
3. Gamintojų ir Importuotojų Asociacijos ir VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacijos“ inicijuotas ir kartu su partneriais įgyvendinamas nacionalinis aplinkosauginis projektas  „Mes rūšiuojam“ Mokyklos bendruomenė
4.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto organizuojamos

„Lietuvos mokyklų žaidynės“

1–10 klasių mokiniai
5. Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti  organizuojamos akcijos „Tolerancijos diena“ ir „Atmintis gyva, nes liudija“ Mokyklos bendruomenė
6. LR Sveikatos apsaugos ministerija, LR Švietimo ir mokslo ministerija bei Lietuvos tautinis olimpinis komiteto organizuojamas projektas „Olimpinis mėnuo“ 1, 3, 4 klasių mokiniai ir pradinių klasių mokytojai
7.

Šiaurės šalių asociacijų ,,Norden” federacijos kuruojamas projektas

„Šiaurės šalių bibliotekų savaitė“

Karklinių UDC bibliotekos lankytojai, ikimokyklinio ugdymo grupės ugdytiniai
8. VšĮ Laisvės TV projektas „Vaikų sveikos gyvensenos akademija“ („KarTu“) 1–10 klasių mokiniai
9. Respublikinis prevencinis projektas „Žaidimai moko“ Priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytiniai
10. Socialinio ir emocinio ugdymo LIONS QUEST programa „Paauglystės kryžkelės“ 5–8 klasių mokiniai, klasių vadovai, mokinių tėvai
11. Socialinio ir emocinio ugdymo LIONS QUEST programa „Laikas kartu“ Priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytiniai, 1–4 klasių mokiniai, mokytojai, mokinių tėvai

MOKYKLOS

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Projekto dalyviai
1. Sveikatos apsaugos srities projektas, finansuojamas Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis, „Laimingi vaikai“ Mokyklos bendruomenė
2. Užsienio kalbos (anglų)  projektas „First steps“ 1 klasės mokiniai

                                                      

VILKAVIŠKIO „ĄŽUOLO“ PROGIMNAZIJA

RESPUBLIKINIAI

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Projekto dalyviai
1. „Mokymosi pagalbos mokiniui ir šeimai modelio, grįsto inkliuzinio (įtraukiojo) ugdymo nuostatomis, sukūrimas ir įdiegimas Pradinio ugdymo mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų ir neformalaus ugdymo mokytojų komanda: iš viso 10 narių
2.  „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ Gamtos, pradinių klasių, neformaliojo švietimo mokytojai
3. „Integralaus gamtamokslinio ugdymo programos 5–8 klasėms“ išbandymas Gamtos mokslų mokytojai, administracija

PROGIMNAZIJOS

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Projekto dalyviai
1. Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos projektas „Tavo pasirinkimas“ 1–8 klasių progimnazijos mokiniai
2. Vaikų socializacijos projektas „Šaunieji stovyklautojai“ 2–4 kl. mokiniai

VILKAVIŠKIO R. KYBARTŲ „SAULĖS“ PROGIMNAZIJA  

TARPTAUTINIAI

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Projekto dalyviai
1. „Erasmus+“ mokyklų mainų partnerystės projektas „Music to All“ (Ispanija, Turkija, Kroatija, Rumunija, Lenkija) Mokiniai, mokytojai

 RESPUBLIKINIAI

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Projekto dalyviai
1. Projektas „Sveikatiada“ Mokiniai, mokytojai
2. VKIF projektas „Kalbų kengūra“ Mokiniai
3. Projektas „Tyrėjų naktis“ Mokiniai, mokytojai
4. Projektas „Mes rūšiuojam“ Mokiniai, mokytojai
5. Projektas „Aš galiu rinktis“ Mokiniai, mokytojai
6. Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės  kultūros projektas, skatinantis tautinių mažumų kultūrų plėtotę Mokiniai, mokytojai
7. KINGS olimpiada Mokiniai
8. Kazickų šeimos fondo programa „Jaunimas gali“. Mokiniai
9. Pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“ Mokiniai, mokytojai
10. Pilietinė iniciatyva, skirta Tolerancijos dienai Mokiniai, mokytojai
11. Veiksmo savaitė „BE PATYČIŲ“ Mokiniai, mokytojai
12. Edukaciniai konkursai „Olympis“ Mokiniai
13. Socializacijos programa (vaikų vasaros užimtumas) „Vasaros keliu“ Mokiniai, mokytojai

PROGIMNAZIJOS

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Projekto dalyviai
1. Projektas „ Savivaldos diena“ Mokiniai, tėvai, mokytojai
2. Projektas „ Vaikystės spalvos Kalėdų šviesoje“ Mokiniai, mokytojai
3. Projektas „ Atmintis gyva“ Mokiniai, mokytojai
4. Projektas „ Saugokime Žemę“ Mokiniai, mokytojai
5. Projektas „Tyrimai tradinėse ir netradinėse ugdymo (si) aplinkose“ Mokiniai, mokytojai

VILKAVIŠKIO PRADINĖ MOKYKLA  

TARPTAUTINIAI

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Projekto dalyviai

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Tarptautinis skaitymo projektas ,,Šiaurės šalių savaitė“

Bendradarbiavimo su kitomis šalimis projektas anglų kalba „Penpals project“

,,Spalis-tarptautinis mokyklų bibliotekų mėnuo“. Knygų skirtukų mainai

„Skype“ projektas ,,Kalbėkime realiu laiku“

eTwinning „Plastic Free Baltic Sea“

eTwinning „Geometrijos šalyje“

eTwinning ,,European Day of Languages 2019“

1–4 kl. mokiniai

3a, 3c, 4a, 4b klasių mokiniai

4c, 4d, 4e klasių mokiniai

Anglų kalbos būrelio nariai

Anglų kalbos būrelio nariai

Anglų kalbos būrelio nariai

Anglų kalbos būrelių mokiniai

 RESPUBLIKINIAI

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Projekto dalyviai

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

VŠĮ ,,Tolerancijos ir fizinės gerovės ugdymo centras‘‘ NVŠ plėtros projektas

,,Sveikos mitybos ir judesio ugdymas“

LMNŠC projektas ,,Sveikata visus metus“

LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Sveikatos apsaugos ministerijos ir LTOK projektas pradinių klasių mokiniams ,,Olimpinis mėnuo“

Kūrybinis projektas ,,Mano superherojus“

VKIF Vertimų ir iliustracijų projektas ,,Tavo žvilgsnis“

VKIF projektas ,,Kalbų Kengūra“

Lietuvos mokyklų futbolo žaidynės  ,,Golas“

Lietuvos mokyklų merginų salės futbolo Futsal žaidynės ,,Ladygolas“

Lietuvos vaikų ir jaunių futbolo asociacijos projektas ,,Pradinukų lyga“

Nacionalinis aplinkosauginis projektas ,,Mes rūšiuojam“

Nacionalinis projektas ,,Sveikatiada“

1–4 klasių mokinių komanda

4b klasė

4b klasė

1–4 klasių mokiniai

3–4 klasių  mokiniai

3–4 klasių mokiniai

2–4 klasių mokinių komandos

3–4 klasių mergaičių komandos

2–4 klasių mokinių komandos

Mokyklos bendruomenė

1–4 klasių mokiniai

MOKYKLOS

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Projekto dalyviai

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Bendradarbiavimo projektas su Vilkaviškio r. Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centru-muziejumi „Ir kiškiams patinka Kalėdos“

Bendradarbiavimo projektas  su Vilkaviškio muzikos mokykla „Kalbos dalių kelionė po muzikos pasaulį“

Bendradarbiavimo projektas su Vilkaviškio rajono savivaldybės Gudkaimio globos namais „Kalėdų švenčių belaukiant“

Meninis – muzikinis projektas „Vaikų muzika“

Sveikatos apsaugos projektas ,,Sveikas vaikas- vartai į ateitį“

Socializacijos projektas-stovykla ,,Draugaukime, keliaukime, pažinkime kartu su pradinuku‘

4d klasė

4d klasė

Dramos būrelio mokiniai

3e klasės mokiniai, dainavimo būrelio nariai

1–4 klasių mokiniai, tėvai, mokyklos pedagogai

1–4 klasių mokiniai

VILKAVIŠKIO R. GIEDRIŲ JAUNIMO IR SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLA

RESPUBLIKINIAI

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Projekto dalyviai
1. „Šok į tėvų klumpes“ 9j–10j ir 7s–IVs kl. mokiniai
2. „Nepamiršk parašiuto“ 9j–10j ir 7s–IVs kl. mokiniai
3. ,,Profesijos ir suaugusiųjų mokytojų kvalifikacijos tobulinimo sistemos plėtra” Suaugusiųjų įvairių dalykų mokytojai
4. Nacionalinis projektas ,,Būsiu” 5j–10j ir 7s–IVs kl. mokiniai
5.

Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos ir Švietimo mainų paramos fondo inicijuojama

Suaugusiųjų mokymosi savaitė – 2019

7s–IVs kl. mok., suaugusiųjų įvairių dalykų mokytojai
6.

„Mes rūšiuojam“

5j–10j kl. mokiniai
7.

Pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“

5j–10j kl. mokiniai
8.

Pilietinė iniciatyva, skirta Tolerancijos dienai

5j–10j kl. mokiniai

VILKAVIŠKIO R. KYBARTŲ „RASOS” SPECIALIOJI MOKYKLA

TARPTAUTINIAI

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Projekto dalyviai
1. ,,Olimpis” 5–10 klasių mokiniai
2. Tarptautinis-tradicinis XIX bėgimas „Jono Basanavičiaus tėviškė (Ožkabaliai) – Bartninkų Jono Basanavičiaus mokykla-daugiafunkcinis centras”(5,9 km.). 7–10 klasių mokiniai ir socialinių įgūdžių programos mokiniai
3. „Draugystės pynė” 1–10 klasių ir socialinių įgūdžių programos mokiniai

RESPUBLIKINIAI

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Projekto dalyviai
1. ,,Įveikiame kartu” 5–6 klasių mokiniai
2. „Obuolio draugai” 1–4 klasių mokiniai
3. Projektas „Sveikata visus metus“ 1–10 klasių mokiniai ir socialinių įgūdžių programos mokiniai
4. Iniciatyva „Aktyviai, draugiškai, sveikai.” 1–10 klasių mokiniai ir socialinių įgūdžių programos mokiniai
5. Projektas „Laimingas vanduo´19 – Darom Bangą!” 1–10 klasių mokiniai ir socialinių įgūdžių programos mokiniai
6. „Sveikatiada” 1–10 klasių mokiniai ir socialinių įgūdžių programos mokiniai
7. Edukacinė akcija „Juozas Tumas – Vaižgantas kitaip“ 7–10 klasių mokiniai ir socialinių įgūdžių programos mokiniai
8.  „Aš – toks, tu – kitoks ir pasaulis tampa spalvotas!” 1–10 klasių mokiniai ir socialinių įgūdžių programos mokiniai
9. „Piešiu gyvenimą” 1–-10 klasių mokiniai ir socialinių įgūdžių programos mokiniai
10.

„Mano superherojus”.

1–4 klasių mokiniai
11.

Pilietinė iniciatyva „Atminties kelias”.

7–10 klasių mokiniai ir socialinių įgūdžių programos mokiniai
12. Pilietinė akcija „Konstitucija gyvai” 7–10 klasių mokiniai
13. Pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija” 1–10 klasių mokiniai ir socialinių įgūdžių programos mokiniai
14. Pilietinė iniciatyva, skirta Tolerancijos dienai 1–10 klasių mokiniai ir socialinių įgūdžių programos mokiniai
15. „Angelų vaikai – su meile Jums” 1–10 klasių mokiniai ir socialinių įgūdžių programos mokiniai
16. „Saulės vaikai” 1–10 klasių mokiniai ir socialinių įgūdžių programos mokiniai
17. LSOK čempionatas 1–10 klasių mokiniai ir socialinių įgūdžių programos mokiniai

MOKYKLOS

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Projekto dalyviai
1. Miesto mokyklų moksleivių akcija „Atminties akmenėlis“. 7–-10 klasių mokiniai ir socialinių įgūdžių programos mokiniai
2. Solidarumo bėgimas „Gelbėkit vaikus“. 7–10 klasių mokiniai ir socialinių įgūdžių programos mokiniai

 

VILKAVIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „BURATINAS“

TARPTAUTINIAI

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Projekto dalyviai
1 Projektas pagal „ERASMUS+“ programą „Prevencija geriau nei gydymas“ (Prevention is better than Cure) Ikimokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenės iš Ispanijos, Latvijos, Italijos, Graikijos, Lietuvos
2 eTwinning projektas „Jaunasis inžinierius” (The young engineer) „Dainiukų“, „Smalsiukų“ grupių bendruomenės. Ikimokyklinių įstaigų bendruomenės iš Portugalijos, Italijos, Gruzijos, Graikijos, Turkijos
3 eTwinning projektas „Ruduo mano mokykloje“ (Autumn at My School) „Smalsiukų“ grupės bendruomenė. Ikimokyklinių įstaigų bendruomenės iš Kietuvos, Portugalijos, Italijos, Lenkijos, Rumunijos, Turkijos, Makedonijos, Azerbaidžano.
4 eTwinning projektas „Kultūros tiltas su tradiciniais vaikų žaidimais“ (Cultural Bridge with Traditional Children’s Games) „Debesiukų“ grupės bendruomenė. Ikimokyklinių įstaigų bendruomenės iš Lietuvos, Portugalijos, Albanijos, Bulgarijos, Italijos, Gruzijos, Armėnijos, Latvijos, Turkijos, Ukrainos, Serbijos, Jordanijos
5 eTwinning projektas „Kelionė metų laikų karuselėje“ (A tour round the seasons) „Kregždžiukų“ grupės bendruomenė. Ikimokyklinių įstaigų bendruomenės iš Lietuvos, Turkijos
6 eTwinning projektas „Mokausi gamtoje“ „Varliukų-Abėciukų“ grupės bendruomenė. Ikimokyklinių įstaigų bendruomenės iš Lietuvos, Bulgarijos, Jungtinės Karalystės.

RESPUBLIKINIAI

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Projekto dalyviai
1 Projektas „Olimpinė karta“ Įstaigos bendruomenė, Jurbarko lopšelis-darželis „Nykštukas“
2 eTwinning projektas „Lietuvos paukščiai“ Įstaigos bendruomenė. Vilniaus darželis „Vaidilutė“, Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“, Kėdainių „Ryto“ progimnazija, Kėdainių lopšelis-darželis „Pasaka“

LOPŠELIO-DARŽELIO

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Projekto dalyviai
1. Projektas „Vienas už visus“ (inkliuzinis ugdymas) Įstaigos bendruomenė
2. Projektas „Atrask save“ (savanorystės skatinimas) Įstaigos bendruomenė, Vilkaviškio LIONS klubas
3. Projektas „Sporto dienos Buratine“ olimpinių vertybių ugdymas Įstaigos bendruomenė. Rajono ugdymo įstaigos

VILKAVIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „EGLUTĖ“

TARPTAUTINIAI

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Projekto dalyviai
1. LIONS QUEST „Laikas kartu“ Priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai

 RESPUBLIKINIAI

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Projekto dalyviai
1. Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų projektas „Lietuvos mažųjų žaidynės“ Visų grupių ugdytiniai
2. Nacionalinis aplinkosauginis projektas „Mes rūšiuojam“ Visų grupių ugdytiniai, tėvai, bendruomenės nariai
3. Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų projektas „Laukas kviečia“ Visų grupių ugdytiniai, pedagogai
4. Nacionalinis projektas „Sveikatiada“ Visų grupių ugdytiniai, pedagogai, bendruomenės nariai
5. Respublikinis projektas Idėjų mugės „Emocijų skrynelė“ „Drugelių“ grupės ugdytiniai, pedagogai

LOPŠELIO-DARŽELIO

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Projekto dalyviai
1. Socialinio emocinio ugdymo projektas „Kiškučių“ ir „Pelėdžiukų“ grupių ugdytiniai
2. Sveikatos stiprinimo projektas „Sveikas vaikas – laimingas vaikas“ Visų grupių ugdytiniai, pedagogai, tėvai, bendruomenės nariai
3. Etnokultūros projektas „Atverkime praeities skrynią“ Visų grupių ugdytiniai, pedagogai, tėvai, bendruomenės nariai
4. „Vidinės ir išorinės aplinkos kūrimas“ Visų grupių ugdytiniai, pedagogai, tėvai, bendruomenės nariai

VILKAVIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „PASAKA“

TARPTAUTINIAI

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Projekto dalyviai

1.

2.

eTwinning projektas ,,Margaspalvis ruduo vaikų darželyje“ 2019-09-19/2019-11-30

eTwinning  projektas

„Meilė – draugystė – gerumas – gyvūnai mūsų draugai“ 2019-09-19/2019-11-15

,,Kiškučių“ grupės ugdytiniai

Priešmokyklinė „Pelėdžiukų“ grupė

 RESPUBLIKINIAI

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Projekto dalyviai

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Europos sporto savaitei BEACTIVE skirti renginiai

,,Judėk – OPA – PA‘‘  2019-09-23/27

e Twinning  projektas ,,Lietuvos paukščiai“  2019-09-21/2020-03- 31

Kūrybinių darbų paroda ,,Mano mylimiausias gyvūnėlis“

2019-10-01/2019-10-31

Akcija ,,Ištiesk gerumo ranką“  2019-10-03/2019-10-25

e Twinning  projektas

MIDLeTw (Mokyklų iššūkiai demokratiškumo link) 2019-11-08/ 2020-05-30

Plungės lopšelio-darželio  „Raudonkepuraitė“ projektas

„Labas man ir labas tau“ 2019 m. spalio – gruodžio mėn.

Tarptautinė Tolerancijos diena ,,Tolerancijos švyturys‘‘ 2019-11-14

Respublikinis  kūrybinis pleneras ,,Piešiu meilės juostą mamai 2020“.

2020 m. gegužė mėn.

Įstaigos bendruomenė.

Priešmokyklinė ,,Pelėdžiukų“ grupė

Priešmokyklinė ,,Pelėdžiukų“ grupė

Įstaigos bendruomenė

Priešmokyklinė ,,Pelėdžiukų“ grupė

„Meškučių“ grupė

Įstaigos bendruomenė

Įstaigos bendruomenė

LOPŠELIO-DARŽELIO

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Europos judėjimo savaitės renginys ,,Aš bėgu – 2019“ Vilkaviškio vaikų lopšelyje-darželyje ,,Buratinas“

Projektas ,,Rieda saulė rudens išdabinta‘‘

2019 m. spalio-lapkričio mėn.

Projektinis renginys „Pyragų diena“

Projektinis renginys su Vilkaviškio vaikų muzikos mokykla „Giedu dainelę“, skirtas J. Naujalio metams ir 150-osioms jo gimimo metinėms paminėti

EMSI vaikų piešinių konkursas ,,Artėjančios Kalėdos ir Naujieji matai mano namuose, miestelyje ir Lietuvoje“.

Vaikų ir mokinių lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų popietė – „Vaikų kiemas“.  2020 m. gegužės mėn.

Projektas ,,Natūralios  pievos žolynėliai“

2020 m. balandžio- gegužės mėn.

Priešmokyklinė ,,Pelėdžiukų“ grupė

Įstaigos bendruomenė

Įstaigos bendruomenė

„Pelėdžiukų“ grupės ugdytiniai

Priešmokyklinė ,,Pelėdžiukų“ grupė

Priešmokyklinė ,,Pelėdžiukų“ grupė.

Įstaigos bendruomenė.

VILKAVIŠKIO R. KYBARTŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „ĄŽUOLIUKAS“

RESPUBLIKINIAI

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Projekto dalyviai
1. Nacionalinis aplinkosauginis projektas „Mes rūšiuojam“ Įstaigos bendruomenė

 LOPŠELIO-DARŽELIO

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Projekto dalyviai
1. Rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų šventė-projektas „Po gimtinės ąžuolėliais“, skirtas Mokyklų bendruomenių metams paminėti Ikimokyklinio ugdymo įstaigų ugdytiniai, pedagogai
2. Sveikatos apsaugos srities projektas „Sveikas kūnas – šviesios mintys, 2019“ Įstaigos bendruomenė
3. Tęstinis meninis-kūrybinis socialinių įgūdžių ugdymo projektas „Džiaugias tėtis ir mama, kai saugus aš“ Įstaigos bendruomenė
4. Projektas „Be patyčių“, skirtas Vaikų emocinės gerovėms metams paminėti Įstaigos bendruomenė

VILKAVIŠKIO RAJONO SPORTO MOKYKLA  

RESPUBLIKINIAI

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Projekto dalyviai
1. Lietuvos mokyklų žaidynės Rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai

 MOKYKLOS

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Projekto dalyviai

1.

2.

3.

Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektas „Vaikų sveikatingumo ugdymas ir mokymas plaukti“;

Vaikų vasaros poilsio programa „Vaivorykštė“;

Vilkaviškio rajono savivaldybės vaikų ir jaunimo vasaros užimtumo prevencinis projektas „Vasarą sportuok, būk sveikas ir saugus“

Vilkaviškio rajono sporto Mokyklos mokiniai