ADministracija

Švietimas

Švietimo informacija

Švietimu Vilkaviškio rajono savivaldybėje rūpinasi Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus veiklos nuostatais.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus veiklos planai

Švietimo įstaigos, vadovų metų veiklos užduotys, duomenys apie mokinių skaičių, mokytojų poreikis

Mokyklų tinklo pertvarka, priėmimo į mokyklas tvarka, ugdymas šeimoje

Moksleivių olimpiados, konkursai, varžybos

Dalyvavimas projektuose

Neformalusis suaugusiųjų švietimas

Neformalusis vaikų švietimas

Ikimokyklinis ugdymas

Lyderių laikas

Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA): kur, kada, kaip?

Valstybinės kalbos mokėjimo egzaminai

Naujienos

Scroll to Top