ADministracija

Sportas

Kūno kultūra ir sportas

Sportas – pagal tam tikras taisykles organizuojama žmonių veikla, derinant fizinius ir intelektinius gebėjimus, skirta varžymuisi, laisvalaikio praleidimui, įvairių įgūdžių lavinimui, taip pat pasiruošimas šiai veiklai ir to pasiruošimo metu atsirandantys tarpusavio santykiai. Sportu siekiama varžytis, stiprinti sveikatą, gauti moralinį ir materialinį pasitenkinimą, išreikšti save, tobulintis. Savivaldybė kartu su kitomis institucijomis ir įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis įgyvendina valstybės kūno kultūros ir sporto politiką.  Gyventojai skatinami išreikšti savo galimybes sporte, nuolat sportuoti, gyventi aktyvų ir sveiką gyvenimą. Skiriamas finansavimas nevyriausybinių organizacijų projektams sporto srityje įgyvendinti. Bendruomenės nariams teikiamos metodinės rekomendacijos vykdant Kūno kultūros ir sporto plėtros programą, organizuojant ir vykdant sporto renginius.

Informaciją sporto klausimais teikia:

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Renata Nausėdienė,
Tel. +370 342 60 089, mob. tel. +370 610 04 193, el. p. renata.nausediene@vilkaviskis.lt 

Informacija

Paraiškos projektų finansavimui gauti yra teikiamos pagal dvi sritis – fiziniam aktyvumui ir sporto klubų veiklai.

Fizinio aktyvumo paraiškų tikslas − atrinkti ir finansuoti sporto projektus, kurie skatina Vilkaviškio rajono visuomenę aktyviai sportuoti, didina naujų sporto dalyvių įsitraukimą į sveiką gyvenseną, ugdo ir šviečia bendruomenę sporto ir sveikos gyvensenos temomis, skatina bendruomeniškumą tarp skirtingų socialinių visuomenės segmentų, taip pat inicijuoja fizinį aktyvumą ir prisideda prie socialinę atskirtį patiriančių bei neįgaliųjų asmenų įsitraukimo į aktyvų socialinį gyvenimą. Maksimali finansuojama suma  – iki 2 000 Eur.

Sporto klubų veiklai paraiškų tikslas – finansuoti sporto klubų, kurių komandos dalyvauja rajoninėse, regioninėse, nacionalinio ir tarptautinio lygio varžybose, veiklas, aukšto sportinio meistriškumo sportininkų rengimą ir jų dalyvavimą čempionatuose, pirmenybėse ir žaidynėse, starto, teisėjavimo ar dalyvio mokesčiui ar sportininko aprangos, trumpalaikio sporto inventoriaus įsigijimui. Maksimali finansuojama suma – iki 6 000 Eur.

Paraiškas projektų finansavimui gauti gali teikti asociacija, viešoji įstaiga, kitas juridinis asmuo (išskyrus biudžetinę įstaigą ir juridinį asmenį, kurio dalyviams paskirstomas pelnas), registruotas ir vykdantis veiklą Vilkaviškio rajono savivaldybėje, neturintis pradelstų įsiskolinimų Valstybinei mokesčių inspekcijai, Savivaldybės administracijai ir Valstybiniam socialinio draudimo fondui, nėra likviduojamas, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos.

Programos paraiška teikiama:

Paraiška turi būti užpildyta aiškiai, parengta lietuvių kalba ir įdėta į voką. Ant voko turi būti aiškiai užrašyta „Paraiška Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis remiamų sporto projektų finansavimui“. Kiekvienas paraiškos ir papildomos medžiagos puslapis turi būti numeruotas ir pasirašytas; prie voko pateiktas lydraštis, kuris registruojamas Administracijoje (304 kab.).

Paraiškos priimamos iki 2023 m. balandžio 4 d. 17 val.

Papildomą informaciją teikia Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Renata Nausėdienė, tel. +370 610 04 193, el. p. renata.nausediene@vilkaviskis.lt

PRIDEDAMA:

Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis remiamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašas

Paraiškos forma

Paraiškų tikslas – savivaldybės biudžeto lėšomis remti sporto srityje veikiančių fizinių ar juridinių asmenų (išskyrus biudžetines įstaigas, išlaikomas iš valstybės ar savivaldybės biudžetų asignavimų) ir reprezentuojančių Vilkaviškio rajono savivaldybę veiklą:

  1. aukšto meistriškumo prioritetinių komandinių sporto šakų (krepšinio, futbolo) sportininkus;
  2. aukšto meistriškumo olimpinių individualių sporto šakų sportininkus.

Paraiškas gali teikti fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie:

2.1. teisės aktų nustatyta tvarka yra registruoti ir vykdo savo veiklas Vilkaviškio rajono savivaldybėje;

2.2. reprezentuoja Vilkaviškio rajono savivaldybę pasaulio, Europos, Lietuvos aukšto meistriškumo sporto varžybose, čempionatuose ir atitinka Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme nevyriausybinėms organizacijoms keliamus reikalavimus ir Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme asociacijoms keliamus reikalavimus.

Programos paraiška teikiama:

  • Paraiška turi būti užpildyta aiškiai, parengta lietuvių kalba ir įdėta į voką. Ant voko turi būti aiškiai užrašyta „Paraiška sportininkų, reprezentuojančių Vilkaviškio rajono savivaldybę, ugdymo, dalyvavimo pasaulio, Europos, Lietuvos aukšto meistriškumo sporto varžybose, rėmimui gauti.“ Kiekvienas paraiškos ir papildomos medžiagos puslapis turi būti numeruotas; prie voko pateiktas lydraštis, kuris registruojamas Administracijoje (304 kab.).

Paraiškos priimamos visus metus.

Papildomą informaciją teikia Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Renata Nausėdienė tel. +370 610 04 193, el. p. renata.nausediene@vilkaviskis.lt 

PRIDEDAMA:

Sportininkų, reprezentuojančių Vilkaviškio rajono savivaldybę, ugdymo, dalyvavimo pasaulio, Europos, Lietuvos aukšto meistriškumo sporto varžybose, čempionatuose, rėmimo tvarkos aprašas

Sportininkų, reprezentuojančių Vilkaviškio rajono savivaldybę, ugdymo, dalyvavimo pasaulio, Europos, Lietuvos aukšto meistriškumo sporto varžybose, paraiškų priėmimo, nagrinėjimo, vertinimo tvarkos aprašas (Paraiška).

VILKAVIŠKIO RAJONO NEVYRIAUSYBINĖS SPORTO ORGANIZACIJOS

 

Sporto organizacijos pavadinimas

Adresas

Organizacijos

vadovas

Telefono Nr.

El. paštas

Veiklos pobūdis

Internetinis puslapis

Facebook tinklalapis

1.

„Aira“ Vilkaviškio miesto dviračių sporto klubas

 Valančiaus g. 22,  Vilkaviškis

Artūras Žemaitaitis

8 687 48 640

arturasdskaira@gmail.com

Dviračių sportas

www.facebook.com/airacyclingteam/

2.

,,Perlas“ Vilkaviškio krepšinio klubas 

Pūstapėdžių g. 18, Pūstapėdžių k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r.

Rokas Šlivinskas

8 618 34 789

vilkaviskioperlas@gmail.com

Krepšinis

www.facebook.com/VilkaviskioKKPerlas/

3.

„Kybartų jaunystė“ sporto klubas

J. Basanavičiaus g. 90, Kybartai, Vilkaviškio r.

Egidijus Bubelis

8 615 45209

kyb.jaunyste@gmail.com

Futbolas, lengvoji atletika, krepšinis, orientacinis sportas

www.facebook.com/KybartuJaunyste/

4.

Vilkaviškio miesto lengvosios atletikos sporto klubas

J. Basanavičiaus a. 3A, Vilkaviškis

Modestas Saldukaitis

8 616 36 987

saldukaitis830424@gmail.com

Lengvoji atletika

 

5.

Bruklinas“ futbolo klubas

Vienybės g. 70, Vilkaviškis

Almantas

Doreika

862322933

fkbruklinas@gmail.com

doreikaa@gmail.com

Futbolas

www.facebook.com/fkbruklinas/

www.fkbruklinas.lt

6.

„Ravyras“ Vilkaviškio miesto dvikovinių sporto šakų klubas

J. Basanavičiaus g. 3 Vilkaviškis

Jonas Jurkynas

8 686 99 740

jurkynas@gmail.com

Laisvosios imtynės

 

7.

„Sūdavija“ Vilkaviškio miesto futbolo ir stalo teniso klubas

S. Nėries g. 1, Vilkaviškis

Viktoras Rybakas

8 645 11 072

viktoras.rybakas@gmail.com

Stalo tenisas

 

8.

„Sveikata“ Kybartų miesto sporto klubas

V. Kudirkos skg. 8, Kybartai, Vilkaviškio r.

Nerijus

Demenius

8 686 19 239

fksveikata@gmail.com

Futbolas

https://www.fksveikata.lt/

9.

„Šešupė“ Vilkaviškio futbolo klubas  

Gluosnių g. 16, Čyčkų k. Šeimenos sen., Vilkaviškio r.                                

Vytautas Paunksnis

8 600 18 313

vytautas.paunksnis@fksesupe.lt

fksesupe@gmail.com

Futbolas

https://fksesupe.lt/

10.

„Širvinta“ Vilkaviškio šachmatų klubas

Giedrių g.69, Giedrių km., Vilkaviškio r.

Dalia Jaškūnienė

8 682 14722

dielitajas@gmail.com

Šachmatai

https://sirvinta.puslapiai.lt/

11.

Vilkaviškio miesto tinklinio klubas

Birutės g. 8 A, Vilkaviškis

Vytautas Strakalaitis

8 650 27 916

vstrakalaitis@gmail.com


Tinklinis

 

 

12.

„Žiedas“ Vilkaviškio miesto ritinio sporto klubas  

S. Nėries g. 1, Vilkaviškis

Rimantas Diržius

8 615 12707

rimdirzius@gmail.com


Ritinys

 

 

13.

Sportinės žūklės Vilkaviškio klubas

Birutės g. 2–1, Vilkaviškis

Viktoras Rybakas

8 645 11 072

viktoras.rybakas@gmail.com

Sportinė žūklė

 

14.

„Širvinta Vilkaviškis“ Futbolo klubas

S. Nėries g. 73–10 Vilnius

Šarūnas Litvinas

8 686 00 988 saraslitvinas@gmail.com

Futbolas

 

15.

„Škvalas“ Vilkaviškio buriuotojų klubas   

J. Basanavičiaus g. 9, Vilkaviškis

Eimutis Inkrata

Aleksandr Ščepin

8 650 61 113

8 600 81191

skvalas.lt@gmail.com

aleksandras.scepinas@gmail.com

Buriavimas

 

16.

Vilkaviškio rajono neįgaliųjų sporto klubas 

Maironio g. 1, Virbalis, Vilkaviškio r.

Tomas Kairys

8 613 89 683

kairystomas39@gmail.com

Neįgaliųjų sportas

www.facebook.com/people/Vilkaviškio-rajono-neįgaliųjų-sporto-klubas

17.

VšĮ ,,Impulsus“    
J. Basanavičiaus g. 14–3, Kybartai, Vilkaviškio r.

Rimvydas Brazauskas

8 662 66 100

brazauskasr@yahoo.com

Kūno rengyba

www.facebook.com/people/Kybartų-sporto-klubas-Impulsus/

18.

Pilviškių miestelio stipruolių klubas

Mokyklos g. 1, Pilviškių mstl., Vilkaviškio r. 

Petras Bakūnas

8 698 41 439

petrasbakun@gmail.com

Sunkioji atletika, kūno rengyba

 

19.

„Poseidonas“ Vilkaviškio rajono atletinės gimnastikos klubas

Vytauto g. 28, Vilkaviškio m.

Ramūnas

Montvila

8 694 86069

klubas.poseidonas@gmail.com

 

Atletinė gimnastika, fitnesas

 

20.

Asociacija „Uosijos žirgai“

Paskenduolės g. 3, Mažųjų Būdežerių k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav.

Rasa

Dragūnaitytė

8 670 83115

milena.rasa881@gmail.com

Žirgų sportas

www.facebook.com/uosijoszirgai/

21.

Kybartų sporto klubas „Sparnai“

J. Basanavičiaus g. 40, Kybartai, Vilkaviškio r.

Juozas Snabaitis

8 699 53951

 j.snabaitis@gmail.com

Sportinių balandžių veikla

 

22.

Sporto klubas „Kengūros šuolis“

Lauko g. 28–43,  Vilkaviškis

Žaneta Galinytė

8 659 82426

zanetagali@gmail.com

Sporto klubų veikla

www.facebook.com/people/Kangoo-Jumps-Vilkaviškis

23.

Klubas „MCC DAMSELFLY“

Vienybės g. 70–15, Vilkaviškis

Ramūnas Kašinskas

8 656 58202

ramscius@gmail.com

Motociklų sportas

 

24.

Asociacija „Judėkim kartu“

Žvejų g-38, Paežerių k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav.

Rūta Kiškėnienė

8 618 71068

vokemano@gmail.com

Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimas, kultūrinis švietimas

 

25.

Vilkaviškio keliautojų klubas „Aista“

Nepriklausomybės g. 82-7, Vilkaviškio r. sav. 

Daiva Naujokaitytė

8 656 74027

daivsimi@gmail.com

Sportinė veikla, poilsio organizavimas, kultūrinis švietimas

 

26.

Senų vežimų klubas

Uosių k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav.

Petras Žilionis

8 616 43801

senasvezimas@gmail.com

p.zilionis@gmail.com

Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimas

 

27.

Vilkaviškio šiaurietiško ėjimo klubas

Kapų g. 110A, Vilkaviškis

Irma Maurienė

8 687 20599

irmauriene@gmail.com

Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimas

www.facebook.com/eimedrauge/

28.

Šokio studija „Šokantys bateliai“

Nepriklausomybės g. 70-17, Vilkaviškis

Danutė Merčaitienė

8 610 46017

sokantysbateliai@gmail.com

Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimas, kultūrinis švietimas

www.facebook.com/sokantysbateliai.vilkaviskis/

29.

„Omega gym“

Vilkaviškio sporto klubas

Evelina

Bendžiūnienė

861115453

evep3239@gmail.com

Atletinė gimnastika, fitnessas

www.facebook.com/OmegaGymVlk/

30.

„WAKE INN VILKAVIŠKIS“

 

Mantas

Puodžiūnas

862447452

wakeinnvilkaviskis@gmail.com

Vandenlenčių

sportas

https://wakeinnvilkaviskis.lt/

 

31.

Automobilių sporto klubas „Vilkaviškio greitis“

Kudirkos g. 24, Vilkaviškis

Edgaras Kurauskas

8 630 10330

kuperis011@gmail.com

Automobilių sportas

https://www.facebook.com/vlkgreitis/

32.

„Spartan fight team“ asociacija

Edgaras Jankauskas

8 605 73200

Spartan.fight.team300@gmail.com

Jankauskas.edgaras@gmail.com

Kikboksas (K-1)

Braziliškas Ju-Jitsu

https://www.facebook.com/people/Spartan-Fight-Team/

33.

„Keturvalakių smiginio klubas“

Liepų g. 48, Keturvalakiai

Gintautas Urbšys

8 610 22813

gintautas.upsys@vilkaviskis.lt

Smiginis

https://www.facebook.com/profile.php?id=100078120051016

Vilkaviškio sporto mokyklos salės;

Vilkaviškio sporto ir pramogų centro salės;

Vilkaviškio r. Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos sporto salės;

Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazijos sporto salė;

Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos sporto salė;

Vilkaviškio r. Kazimiero Baršausko mokyklos-daugiafunkcio centro Alvito skyriaus sporto salė;

Vilkaviškio r. Kybartų „Saulės“ progimnazijos didžioji sporto salė;

Vilkaviškio r. Kybartų „Saulės“ progimnazijos mažoji sporto salė;

Dirbtinės dangos sporto aikštelė prie Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos; 

Sporto aikštynas Vilkaviškyje;

Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos sporto salė.

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIUS

TVIRTINU

Švietimo, kultūros ir sporto

skyriaus vedėja

Alma Finagėjevienė

 VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ PAGRINDINIŲ SPORTO RENGINIŲ PLANAS

Eil.Nr.

Renginio pavadinimas

Data

1.

Vilkaviškio rajono savivaldybės krepšinio pirmenybės ,,Santakos“ laikraščio taurei laimėti

I ketvirtis

2.

Lietuvos komandinio stalo teniso čempionato aukščiausio lygio varžybos

Vasario 4 ir 5 d.

3.

Atviras Vilkaviškio mėgėjų šachmatų čempionatas

Vasario 3-5 d.

4.

Vilkaviškio rajono stalo teniso pirmenybės 2023m.

Vasario 17 d.

5.

Vilkaviškio rajono sportininkų pagerbimo vakaras

Vasario 23 d.

6.

Vilkaviškio rajono savivaldybės krepšinio pirmenybės ,,Santakos“ laikraščio taurei laimėti FINALAS

Vasario 25 d.

7.

Vilkaviškio r. sav. atviros moterų šachmatų pirmenybės

Vasario 25 d.

8.

Kasmetinis buvusio futbolininko, kybartiečio Romualdo Karkos tarptautinis turnyras

Vasario 25 d.

9.

Vilkaviškio rajono stalo teniso pirmenybės

Kovo 7 d.

10.

Kybartų miesto šachmatų pirmenybės

Kovo mėn.

11.

Vilkaviškio r. sav. standartinių šachmatų pirmenybės „Mero taurei laimėti“

Kovo mėn.

12.

Atviros Vilkaviškio rajono tinklinio pirmenybės „Mero taurei laimėti“

Kovo arba Balandžio mėn.

13.

Salės futbolo turnyras „Mero taurei laimėti“

Kovo arba Balandžio mėn.

14.

Vilkaviškio rajono moksleivių pavasario kroso pirmenybės, skirtos trenerio Vaclovo Miliausko atminimo taurei laimėti

Balandžio mėn.

15.

LFF II lygos futbolo pirmenybės,1 ratas

Balandis-Liepa

16.

Stalo teniso jaunučių pirmenybės

Balandžio 19 d.

17.

Stalo teniso varžybos tarptautinė stalo teniso dienai paminėti

Balandžio 21 d.

18.

Vaikų šachmatų turnyras „Suvalkijos pavasaris 2023“

Balandžio mėn.

19.

Vilkaviškio rajono stalo teniso vaikų pirmenybės

Gegužės 3 d.

20.

Vilkaviškio r. sav. žaibo šachmatų pirmenybės

Gegužės mėn.

21.

Vaikų futbolo turnyras Tarptautinei vaikų dienai paminėti

Birželio 1 d.

22.

Vaikų, senjorų futbolo turnyras V. Kochanauskui atminti

Birželio mėn.

23.

Tarptautinis laisvųjų imtynių turnyras

Birželis

24.

Miesto šventė: Didžiųjų šachmatų turnyras

Birželio mėn.

25.

Miesto šventė: bėgimas „Vilkaviškio paplūdimys–Vilkaviškio krašto muziejus“

Birželio mėn.

26.

Miesto šventė: krepšinio 3×3 varžybos;

Birželio mėn.

27.

Šachmatų diena: Turnyras miesto aikštėje Vilkaviškio seniūno taurei laimėti

Liepos 20 d.

28.

Atviros Vilkaviškio rajono paplūdimio tinklinio pirmenybės

Liepos mėn.

29.

Tradicinis 45-asis veteranų futbolo mačas „VILKAVIŠKIEČIAI-BUVĘ VILKAVIŠKIEČIAI“

Rugpjūčio 5 d.

30.

LFF II lygos futbolo pirmenybės, 2 ratas

Rugpjūtis-Lapkritis

31.

Atviros Vilkaviškio rajono paplūdimio tinklinio sezono uždarymo pirmenybės

Rugpjūčio mėn.

32.

„Škvalo“ regata

Rugpjūčio mėn.

33.

Aleksandro Leonavičiaus Buriavimo taurė

Rugpjūčio arba rugsėjo mėn.

34.

Vilkaviškio rajono moksleivių rudens kroso pirmenybės „Mero taurei laimėti“

Rugsėjo mėn.

35.

Chess960 šachmatų turnyras, UAB „Art Glacio“ taurei laimėti

Rugsėjo mėn.

36.

Europos savaitė Be ACTIVE

Rugsėjo 5-30 d.

37.

Veteranų futbolo turnyras G. Girdausko atminimo taurei laimėti

Rugsėjo 9d.

38.

Respublikos ritinio čempionato 5 turas

Rugsėjo 16-17 d.

39.

Ritinio – „Suvalkijos taurė“

Rugsėjo 17 d.

40.

Futbolo turnyras „Sveikatiečiams atminti“

Rugsėjo mėn.

41.

Stalo teniso varžybos „Mero taurei laimėti“

Spalio 13 d.

42.

Vilkaviškio r. sav. greitųjų šachmatų pirmenybės

Spalio mėn.

43.

Vilkaviškio r. sav. supermėgėjų greitųjų šachmatų pirmenybės.

Spalio mėn.

44.

Vaikų šachmatų turnyras „Auksaspalvis ruduo 2023“

Spalio mėn.

45.

XXII-asis bėgimas Jonui Basanavičiui atminti, skirtas Jono Basanavičiaus 172-osios gimimo metinėms paminėti

Lapkričio 18d.

46.

Sūduvos šachmatų lyga 2023 I ir II

Lapkričio mėn.

47.

Laisvųjų imtynių turnyras „Mero taurei laimėti“

Lapkričio mėn.

48.

Šachmatų turnyras „Čempiono Karūna 2023“

Gruodžio mėn.

49.

Vilkaviškio rajono stalo teniso stipriausių TOP 12 žaidėjų pirmenybės

Gruodžio mėn.

50.

Tradicinis vaikų salės futbolo turnyras

Gruodžio mėn.

51.

Šachmatų mačas „Suaugusieji-moksleiviai“

Gruodžio mėn.

52.

Atviras Kalėdinis laisvųjų imtynių turnyras

Gruodžio mėn.

53.

Kalėdinis bėgimas miesto gatvėmis „Nuo eglutės iki eglutės“

Gruodžio mėn.

Renginių organizatoriai pasilieka teisę koreguoti ir keisti planą.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus

vyriausioji specialistė

Renata Nausėdienė

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. B-ĮV-451 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis remiamų sporto projektų finansavimo skyrimo“ paskirstytos lėšos 2023 m. nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos projektams sporto srityje finansuoti:

 

Paraiškos teikėjo pavadinimas

Skiriamos lėšos / Eur

 

Fizinio aktyvumo veikla

 

1.

Asociacija „Uosijos žirgai“

800

2.

Vilkaviškio šiaurietiško ėjimo klubas

1 000

3.

Antupių bendruomenė

820

4.

Gižų kaimo bendruomenė

700

5.

Sporto klubas „Kybartų jaunystė“

800

6.

Futbolo klubas „Širvinta Vilkaviškis“

820

7.

Keturvalakių bendruomenė

775

8.

Asociacija „Judėkim kartu“

700

9.

Asociacija „Šokantys bateliai“

500

10.

Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras

800

11.

Vilkaviškio miesto tinklinio klubas 

600

12.

Mažųjų Būdežerių bendruomenė

500

 

Sporto klubų veikla

 

13.

Vilkaviškio miesto dviračių sporto klubas „AIRA“

3 000

14.

Automobilių sporto klubas „Vilkaviškio greitis“

2 950

15.

Vilkaviškio miesto ritinio sporto klubas „Žiedas“

1 500

16.

Vilkaviškio miesto lengvosios atletikos sporto klubas

2 000

17.

Vilkaviškio miesto dvikovinių sporto šakų klubas „Ravyras“

2 950

18.

VšĮ „Škvaliukas“

2 950

19.

Vilkaviškio miesto futbolo ir stalo teniso klubas „Sūdavija“

2 800

20.

Smiginio klubas „Keturvalakiai“

335

21.

Vilkaviškio šachmatų klubas „Širvinta“

2 700

 

Iš viso:

30 000

 

Nuorodos

Naujienos

Sporto akimirkos

Scroll to Top