ADministracija

Socialinė apsauga

Socialinės paslaugos

Socialine apsauga rūpinasi, Socialinės paramos skyrius, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus veiklos nuostatais.

Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Vilkaviškio rajono savivaldybėje

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Vilkaviškio rajono savivaldybėje“ Nr. 08.1.1-CPVA-V-427-03-0007, kurio metu numatoma sukurti bendruomeninių vaikų globos namų infrastruktūrą (įsigyti ir pritaikyti 1 namą ir 3 butus), steigti trejus naujus vaikų dienos centrus (numatoma įsigyti įrangos, baldų ir kito turto), išplėtoti vieno veikiančio vaikų dienos centro infrastruktūrą (pritaikyti patalpas, įsigyti baldų ir įrangos).

Bendra projekto vertė 274 112,97 Eur, iš jų ES lėšos sudaro 262 939,51 Eur,. Projekto įgyvendinimo laikotarpis nuo 2019 m. spalio mėn. iki 2021 m. birželio mėn.

Projektas finansuojamas iš Sanglaudos fondo pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioritetą „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“ veikla „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra“ .

Teisės aktai socialinės paramos klausimais

Scroll to Top Skip to content