ADministracija

Socialinė apsauga

Parama mokiniams

Socialine apsauga rūpinasi, Socialinės paramos skyrius, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus veiklos nuostatais.

Aktuali informacija

Visi priešmokyklinukai ir pirmokai turi teisę į nemokamus pietus mokykloje nevertinant šeimos pajamų.

2–12 klasių mokiniai iš nepasiturinčių šeimų turi teisę į nemokamus pietus, jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės nei 192 eurai. 

Mokiniai iš nepasiturinčių šeimų turi teisę į maitinimą mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose ir 80 eurų dydžio paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės nei 192 eurai.

Į vidutines pajamas neįskaitomi vaiko pinigai, dalis su darbo santykiais susijusių pajamų, nedarbo socialinio draudimo ir darbo paieškos išmokų (priklausomai nuo vaikų skaičiaus ir šeimos sudėties – nuo 20 iki 40 proc). 

Norint gauti šią paramą, vienas iš mokinio tėvų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų turėtų kreiptis į savo seniūniją pagal deklaruotą gyvenamąją vietą arba prašymą pateikti per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą spis.lt. Prie prašymo-paraiškos reikia pridėti šeimos narių pažymas apie pajamas, gautas per 3 praėjusius mėnesius, arba kreipimosi mėnesio pajamas, jei kreipimosi mėnesį, palyginti su trimis praėjusiais mėnesiais, pasikeitė šeimos pajamų šaltinis ar šeiminė padėtis.

Jeigu šeima gauna piniginę socialinę paramą nepasiturintiems gyventojams, pavyzdžiui, socialinę pašalpą, tuomet kreipiantis dėl nemokamo maitinimo ir mokinio reikmenų užtenka pateikti tik prašymą, o pažymų apie šeimos gaunamas pajamas pateikti nereikia. 

Nuo 2021 metų rugsėjo mėnesio nemokamus pietus ugdymo įstaigose gaus ne tik vaikai iš nepasiturinčių šeimų, visi priešmokyklinukai, pirmokai, bet ir visi antrokai. Dėl nemokamų pietų priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams teikti prašymų nereikės.

Teisės aktai paramos mokiniams klausimais

Scroll to Top