ADministracija

Socialinė apsauga

Socialinės apsaugos informacija

Socialine apsauga rūpinasi, Socialinės paramos skyrius, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus veiklos nuostatais.

Socialinės paslaugos

Socialinės Išmokos

Parama maisto produktais

Būsto pritaikymas neįgaliesiems

Parama mokiniams

Būsto šildymo išlaidų kompensacija

Scroll to Top