ADministracija

Šeimos politika

Šeimos politikos informacija

 

Tikslas – padėti įgyvendinti savivaldybės funkcijas stiprinant šeimos politiką savivaldybėje ir stiprinti bendradarbiavimą ir koordinavimą tarp savivaldybės institucijų ar įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su šeimomis ar joms atstovaujančių.

Aktuali informacija

Šeimos komisija

Daiva Riklienė, Administracijos direktoriaus
pavaduotoja (Komisijos pirmininkė);

Simona Bikaitė, Socialinės
paramos skyriaus vedėja (Komisijos pirmininko pavaduotoja);

Rita Viktoravičienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė (vyriausioji specialistė) (Komisijos sekretorė);

Žilvinas Gelgota, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narys;

Gedeminas Gudaitis, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narys;

Evaldas Plečkaitis, Vilkaviškio dekanato šeimos centro valdybos narys;

Lijana Jančauskienė – Vilkaviškio socialinės pagalbos centro darbuotoja;

Robertas Mickevičius – Vilkaviškio „Lions“ klubo narys.

Veiklos planai

NVO projektai, finansuoti iš Šeimos stiprinimo programos priemonių

2022 metai

Scroll to Top