ADministracija

Šeimos kortelė

Šeimos kortelė

 

Nuo 2019 metų rugsėjo gausios ir neįgalius vaikus, nepaisant jų amžiaus, prižiūrinčios šeimos gali pasinaudoti Šeimos kortele, kuri užtikrina nuolaidas partnerių suteikiamoms prekėms bei paslaugoms. Šeimos kortelė užtikrina specialias lengvatas, paslaugas, privilegijas ar nuolaidas prekėms bei renginiams, bet neatstoja banko kortelės. Šeimos kortelės turėtojai įgyja galimybę naudotis vienkartinėmis ar daugkartinėmis kortelės partnerių nuolaidomis tiek viešajame, tiek privačiajame sektoriuje.

Informacija

Siekiant sudaryti didesnes galimybes gausioms šeimoms ir šeimoms, prižiūrinčioms (slaugančioms) neįgalųjį, apsilankyti kultūriniuose renginiuose, kino filmuose, šių šeimų vaikams lankyti neformaliojo ugdymo būrelius ir dalyvauti neformaliojo ugdymo programose bei sudaryti sąlygas gauti platesnes sveikatos priežiūros paslaugas, suteikiamos papildomos lengvatos Vilkaviškio rajono savivaldybės gyventojams, turintiems šeimos kortelę.

Turintiems šią kortelę Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centre bus taikoma 50 proc. nuolaida už ugdymą nuo mokamos sumos už mėnesį. Lankantis Vilkaviškio kultūros centro renginiuose taip pat bus taikoma 50 proc. nuolaida 2 renginiams per kalendorinį mėnesį. Skiepijimo paslaugai, kraujo paėmimui iš venos ir kraujo paėmimui iš piršto paslaugoms, skiepijantis mokama vakcina arba atliekant mokamą kraujo tyrimą Kybartų ar Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centruose, bus taikoma 100 proc. nuolaida.

Savivaldybės teikiamos papildomos lengvatos šeimos kortelės turėtojams bus finansuojamos iš savivaldybės biudžeto lėšų ir nepanaudotų savivaldybės biudžeto lėšų piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti. Lengvatos bus teikiamos atsižvelgiant į turimą finansavimą.

Šeimos kortelė yra skirta gausioms ir neįgalius vaikus, prižiūrinčioms šeimoms. Gausi šeima – tai tokia šeima, kurioje auga 3 ir daugiau vaikų, įvaikių ar globotinių iki 18 metų amžiaus. Į gausios šeimos gretas patenka ir pilnamečiai vaikai iki 24 metų, jei jie nedirba, neturi savo vaikų ir mokosi bendrojo ugdymo mokykloje, profesinėje mokykloje pagal formaliojo ugdymo programą pirmajai kvalifikacijai įgyti ar studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės studijų formos programą.

Šeimos kortelių turėtojai gali šiuo metu naudotis šiomis nuolaidomis Lietuvoje – https://seimos-kortele.lt/nuolaidos_lengvatos/

Džiaugiamės, kad mūsų rajono įmonės taip pat jungiasi į socialinę partnerystę ir suteikia Šeimos kortelės turėtojams specialias lengvatas, paslaugas, privilegijas ar nuolaidas:

Teisė naudotis šeimos kortelės privilegijomis suteikiama ir šeimynoms

Norint gauti Šeimos kortelę, šeimynos dalyvis (steigėjas) turi pateikti rašytinį prašymą Socialinių paslaugų priežiūros departamentui (SPPD). Jį galima siųsti paštu arba pateikti atvykus į SPPD (Vivulskio g. 13, 03115 Vilnius, Lietuva).

Prašymo forma yra patvirtinta Šeimos kortelės tvarkos apraše, o pridedamų dokumentų kopijos turi būti patvirtintos seniūno ar notaro. Pridėti reikia pareiškėjo tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją ir, jei reikia, tik tuos dokumentus apie asmens duomenis, kurių nėra valstybės ir žinybiniuose registruose arba informacinėse sistemose (pagal priežastį kodėl kortelė skiriama). Prašymo formą atsisiųsite paspaudę nuorodą:

Prašymo forma

Svarbu prašyme nurodyti šeimynos dalyvį (steigėją) ir visus nuolatinai globojamus vaikus. Visi vienoje šeimynoje nuolatinai globojami vaikai yra sumuojami. Šeimai išduodama viena nemokama kortelė – ja gali naudotis visi asmenys šeimoje, kurių vardai ir pavardės nurodyti ant kortelės. Tais atvejais, kai šeimos narių daugiau nei 6, išduodamas kortelės tęsinys – antra kortelė, kurioje nurodomas pareiškėjas ir pirmoje kortelėje nenurodyti šeimos nariai. Partnerių lojalumo sistemose šios dvi kortelės vertinamos kaip viena, turinti tą patį brūkšninį kodą. Ji naudojama tik tuo atveju, kai šeima nori pasinaudoti nuolaidomis, kurių suteikimui partneris prašo pateikti asmens tapatybę įrodantį dokumentą kiekvienam šeimos nariui.

 

Scroll to Top