ADministracija

Būsto klausimai

Būsto informacija

Būsto klausimais, Vilkaviškio rajono savivaldybėje rūpinsi Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyrius, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus veiklos nuostatais.

Informaciją socialinio būsto klausimais teikia:
Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Algimantas Simanynas
Adresas: S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, Kabineto Nr. 225, tel.: (8 342) 60 192, el. p.: algimantas.simanynas@vilkaviskis.lt

Svarbu

Informacija asmenims ir šeimoms, turintiems teisę į paramą būstui Išsinuomoti

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu primename, kad asmenys ir šeimos, įrašyti į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą, arba nuomojantys Savivaldybės socialinį būstą, privalo kiekvienais metais iki gegužės 1 d. Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaruoti savo turtą (įskaitant pajamas).

Asmenys arba šeimos (šeimos atveju – visi pilnamečiai šeimos nariai), nedavę rašytinio sutikimo Savivaldybės administracijai gauti duomenis iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, privalo kiekvienais metais iki gegužės 1 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijai pateikti Metinę gyventojo (šeimos) turto deklaraciją (forma FR0001).

     Deklaraciją galima pateikti seniūnijų, kurioje asmenys ar šeimos gyvena, seniūnų pavaduotojams arba pristatyti į Savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyrių (Vilkaviškis, S. Nėries g. 1, 225 kab.).

     Įspėjame, kad asmenys ir šeimos, kurie, pasibaigus kalendoriniams metams (iki kitų metų gegužės 1 d.), nebus deklaravę turto (įskaitant pajamas) ir Savivaldybės administracijai pateikę turto deklaracijos, be atskiro įspėjimo bus išbraukiami iš Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašo (toliau – Sąrašas).

     Jeigu turto deklaracijos nepateiks Savivaldybės socialinį būstą šiuo metu nuomojantys asmenys ar šeimos, Savivaldybės administracija turi teisę inicijuoti su jais sudarytų Socialinio būsto nuomos sutarčių nutraukimą ir nuomininkų iškeldinimą iš nuomojamų patalpų.

     Taip pat informuojame, kad paramos gavėjai gali pasinaudoti ir kita paramos būstui forma. Minėtasis įstatymas numato asmenims ir šeimoms, įrašytiems į Sąrašą ir išsinuomojusiems fiziniams ar juridiniams asmenims priklausantį tinkamą būstą, esantį Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje, teisę į būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją.

     Tačiau atkreipiame dėmesį į tai, kad Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacija būtų mokama tik tiems asmenims ir šeimoms, kurie, nuomodami iš privačių fizinių ar juridinių asmenų tinkamą būstą, sudaro ne trumpesniam kaip vienų metų laikotarpiui būsto nuomos ar išperkamosios nuomos sutartį ir ją įregistruoja Nekilnojamojo turto registre.

     Asmenys ir šeimos, pagal Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą turintys teisę ir pageidaujantys pasinaudoti šia paramos forma, gali kreiptis į Savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyrių.

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija

Dokumentai

Prašymų formos

Sąrašai

ASMENŲ IR ŠEIMŲ, TURINČIŲ TEISĘ Į PARAMĄ BŪSTUI IŠSINUOMOTI, SĄRAŠAS

Eilės Nr. sąraše

Vardas, pavardė

1

Rasita Bičkovienė

2

Nijolė Ausevičienė

3

Lina Mickevičienė

4

Vilma Demeškevičiūtė

5

Rasa Piliukaitytė

6

Laura Beinakeraitytė

7

Ilona Arminienė

8

Ingrida Baraniūnienė

9

Vida Juciutė

10

Kęstutis Krupavičius

11

Eglė Gylytė

12

Mindaugas Plečkaitis

13

Teresė Briaukienė

14

Dalė Vilčinskienė

15

Sandra Baublytė

16

Oksana Gružinskienė

17

Dalė Pričkaitienė

18

Vytas Bražinskas

19

Tomas Arbataitis

20

Dainius Eidukaitis

21

Vitalija Glazerienė

22

Diana Simanavičiūtė

23

Ona Bartuškienė

24

Neringa Vilčinskienė

25

Samanta Brazaitytė

26

Edita Raguckaitė

27

Dalytė Murauskienė

28

Violeta Kuzminaitė

29

Aisva Žukauskaitė

30

Rasa Archipkinienė

31

Rimutė Mykolaitytė

32

Oksana Jankauskienė

33

Jūratė Rutkauskienė

34

Lolita Kazlauskaitė

35

Birutė Nakčiūnienė

36

Nida Lukšienė

37

Rolandas Vieraitis

38

Mindaugas Kriauzlys

39

Jonas Čiuprinskas

40

Monika Belskaitė

41

Česė Ašmonienė

42

Laura Ochrimenkaitė

43

Adelė Zdancevičienė

44

Liveta Vasiliauskienė

45

Ineta Žemantauskaitė

46

Jonas Kvirevičius

47

Agnė Šukvietienė

48

Asta Paltanavičienė

49

Raimonda Simanavičiūtė

50

Valdas Gilius

51

Lukas Karpavičius

52

Agnė Aušrotaitė

53

Gintarė Žemaitaitytė

54

Aurelija Šukvietienė

55

Agnė Adomaitienė

56

Ruslanas Bekčanovas

57

Remigijus Mickevičius

58

Lilija Naujokaitytė

59

Raminta Dolmatova

60

Genė Lietuvninkienė

61

Vytautas Jankauskas

62

Nida Kezelytė

63

Česlovas Šūmakaris

64

Aksinija Bušauskienė

65

Saulius Viržintas

66

Samanta Zigmantaitė

67

Valdas Kasparavičius

68

Juozas Butauskas

69

Sidona Strižauskaitė

70

Žaneta Kaminskaja

71

Rima Gibaitytė

72

Jurgita Povilaitytė

73

Valė Tautvydaitė

74

Alma Smilgienė

75

Simona Žilinskaitė

76

Eglė Klimaitė

77

Diana Pranaitytė

78

Jonė Jonaitienė

79

Gintaras Kemfertas

80

Martynas Slibinskas

81

Regina Kaškauskienė

82

Kristina Giraitienė

83

Ilona Siaurusaitienė

84

Vincas Eimanavičius

85

Loreta Savaniakaitė

86

Svetlana Jasulevičienė

87

Luana Aleksandravičiūtė

88

Daivas Mickevičius

89

Liuda Adomaitytė

90

Birutė Ūsienė

91

Jonas Kazlauskas

92

Atėnė Karpavičiūtė

93

Vaida Indriekienė

94

Glafyra Aleksandravičiūtė

95

Valentas Rutkauskas

96

Ramūnas Vizbara

97

Kristina Ambrasaitė

98

Ženeta Apanavičienė

99

Iveta Žadavičiūtė

100

Irma Revaitytė

101

Birutė Navickienė

102

Aleksas Mikalauskas

103

Rimas Vasiliauskas

104

Renata Vilkaitienė

105

Vidas Petras Kučinskas

106

Erika Sinkevičiūtė

107

Yurate Gaubshayte

108

Rimgaudas Šuopys

109

Kazimir Beleckas

110

Romanas Visockas

111

Viktorija Adomaitytė

112

Alvydas Damijonaitis

113

Sofija Brižinskytė

114

Jūratė Tamašauskienė

115

Edita Naudžiuvienė

116

Inga Strakauskaitė

117

Živilė Glineckaitė

118

Žibutė Glineckaitė

119

Ingrida Macikonytė

120

Ieva Arlavičiūtė

121

Aistė Auštraitė

122

Aivaras Benosenko

123

Irina Gumbrevičienė

124

Olga Neimonienė

125

Ionas Vaidila

126

Milda Pudinskaitė

127

Loreta Ukrinaitė

128

Vilija Norkutė

129

Jolanta Viršilaitė

130

Rimantas Dambrauskas

131

Violeta Brižinskaitė

132

Tamara Brižinskaitė

133

Rasita Vieraitytė

134

Adelė Korsak

135

Eugenija Bružinskienė

136

Edvardas Benosenko

137

Inesa Antanaitytė

138

Inga Grudzinskaitė

139

Liveta Didžiūnienė

140

Svetlana Dėdelienė

141

Vytautas Moliūnas

142

Gražina Pamakštienė

143

Andželina Buckiūnaitė

144

Oksana Stankevičiūtė

145

Raminta Aleksandravičiūtė

146

Andrius Žadavičius

147

Inga Adomavičienė

148

Antanas Stankevičius

149

Roma Astrauskienė

150

Aurimas Kulbokas

151

Renata Racevičienė

152

Samanta Lukaševičiūtė

153

Jurgita Kemfertaitė

154

Juozas Raimundas Jakštaitis

155

Inesa Markevičiūtė

156

Agnė Damidavičienė

157

Marija Kasparovič

 

PASTABOS:

  1. Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašas sudarytas 2019-05-30 ir atnaujinamas vieną kartą per kalendorinius metus.
  2. Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašas skelbiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 24 straipsnio 3 dalies nuostata.

Programa

Dažniausiai užduodami klausimai

DUK

Atsakymas. Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 20 straipsnio 6 dalyje nustatyta, jeigu asmens ar šeimos, nuomojančio (nuomojančios) socialinį būstą, deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas) už kalendorinius metus daugiau kaip 20 procentų viršija šio Įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nustatytus metinius pajamų ir turto dydžius, asmens ar šeimos prašymu savivaldybės taryba, įvertinusi socialinio būsto poreikį savivaldybėje (tai turi būti numatyta savivaldybių tarybos sprendimu patvirtintose tvarkose), gali priimti sprendimą šį būstą nuomoti kaip savivaldybės būstą rinkos kainomis, apskaičiuojant ją vadovaujantis savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodika, jeigu asmuo ar šeima neturi nuosavybės teise kito tinkamo būsto.

Atsakymas. Galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose asmeniui visiškas civilinis veiksnumas, t. y. galėjimas savo veiksmais įgyti teises ir susikurti pareigas, numatytas, kai asmuo sulaukia pilnametystės – kai jam sueina 18 metų. Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 2 straipsnio 13 dalies nuostatos užtikrina paramos būstui teikimą vaikams iki pilnametystės, o vyresnio amžiaus vaikams (iki 24 metų) paramos teikimui kartu su savo tėvais sudaromos prielaidos tik jeigu jie mokosi ar studijuoja, todėl pilnamečiai vaikai, kurie, iki jiems sukankant pilnametystei, kartu su šeima buvo įrašyti į savivaldybės laukiančiųjų socialinio būsto asmenų ir šeimų sąrašą kaip šeimos nariai, turi patys kreiptis į savivaldybės administraciją dėl teisės į paramą būstui išsinuomoti nustatymo ir gali būti įrašomi į savivaldybės laukiančiųjų socialinio būsto asmenų ir šeimų sąrašą kaip atskiri asmenys (šeimos) pagal jų prašymo savivaldybėje pateikimo datą, jeigu atitinka Įstatyme nustatytus reikalavimus.
Atsakymas. Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 16 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad apie sprendimą išbraukti asmenis ir šeimas iš asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašo, savivaldybės vykdomoji institucija per 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo dienos raštu informuoja asmenis pagal paskutinę žinomą gyvenamąją vietą. Atsižvelgiant į tai, kad asmenys ir šeimos kiekvienais metais turi pateikti turto (įskaitant gautas pajamas) deklaracijas, savivaldybės administracija, patikrinusi dokumentus, kartu peržiūri ir šeimos, įrašytos į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą, sudėtį, todėl pilnametystės sulaukusius asmenis turėtų raštu informuoti apie jų galimybę savarankiškai pretenduoti į paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti.
Atsakymas. Galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose asmeniui visiškas civilinis veiksnumas, t. y. galėjimas savo veiksmais įgyti teises ir susikurti pareigas, numatytas, kai asmuo sulaukia pilnametystės – kai jam sueina 18 metų. Kartu Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 2 straipsnio 13 dalies nuostatos užtikrina paramos būstui teikimą vaikams iki pilnametystės, o vyresnio amžiaus vaikams (iki 24 metų) paramos teikimui kartu su savo tėvais sudaromos prielaidos tik jeigu jie mokosi ar studijuoja, todėl pilnametystės sulaukę vaikai, kurie, iki jiems sukankant pilnametystei, kartu su šeima gyveno socialiniame būste kaip šeimos nariai, turi patys kreiptis į savivaldybės administraciją dėl teisės į paramą būstui išsinuomoti nustatymo ir gali būti įrašomi į savivaldybės laukiančiųjų socialinio būsto asmenų ir šeimų sąrašą kaip atskiri asmenys (šeimos) pagal jų prašymo savivaldybėje pateikimo datą, jeigu atitinka Įstatyme nustatytus reikalavimus. Pažymėtina, kad atvejais, kai suaugę vaikai tampa atskira šeima, savivaldybės vykdomoji institucija gali inicijuoti socialinio būsto nuomos sutarties keitimą, jeigu nustatoma, kad asmeniui ar šeimai nuomojamas socialinis būstas neatitinka Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 15 straipsnyje nustatyto naudingojo ploto normatyvo arba nėra specialiai pritaikytas neįgaliesiems.

Atsakymas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 24 straipsnio 2 dalies 5 punktu, asmenims ir šeimoms gali būti parduodami tie savivaldybės būstai, kurie nuomojami ne socialinio būsto nuomos sąlygomis ir kuriuose nuomininkai yra išgyvenę ne trumpiau kaip 5 metus nuo būsto nuomos sutarties sudarymo dienos, neatsižvelgiant į taikytas būsto nuomos sąlygas.

Pažymėtina, kad savivaldybės taryba,  prieš priimdama sprendimą parduoti savivaldybės būstą nuomininkui, turi įvertinti būsto pardavimo socialinius, ekonominius ir kitus aspektus. Kokiais atvejais gali būti parduodami savivaldybės būstai, turėtų būti numatyta savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintoje tvarkoje.

Atsakymas. Jeigu asmeniui, dėl pablogėjusios sveikatos būklės sukakus senatvės pensijos amžių, buvo nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, jam turėtų būti taikomos Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 16 str. 11 d. nuostatos ir, jeigu šis asmuo atitinka teisei į socialinio būsto nuomą nustatytus reikalavimus (9 straipsnio 1 dalis), socialinis būstas šiam asmeniui turėtų būti išnuomotas ne eilės tvarka.

Scroll to Top Skip to content