ADministracija

Parama būsto įsigijimui

Paramos būsto įsigijimui informacija

Paramos būsto įsigijimui klausimais, Vilkaviškio rajono savivaldybėje rūpinsi Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyrius, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus veiklos nuostatais.

Informaciją paramos būsto įsigijimui klausimais teikia:
Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis
Adresas: S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, Kabineto Nr. 227, tel.: (8 342) 60 027, el. p.: valdimaras.bakutis@vilkaviskis.lt

Aktuali informacija

Scroll to Top