ADministracija

Vilkaviškio rajono savivaldybės religinių bendruomenių rėmimo programa

Vilkaviškio rajono savivaldybės religinių bendruomenių rėmimo programa

Vilkaviškio rajono savivaldybė yra išsikėlusi aiškius plėtros prioritetus: tvarios ekonominės plėtros skatinimas ir konkurencingumo didinimas, modernios visuomenės ugdymas ir socialinės gerovės plėtojimas, darnios aplinkos ir modernios infrastruktūros vystymas. Nevyriausybinėms organizacijoms ir bendruomenėms aktualiais klausimais, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijoje, pagal savo kompetenciją ir veiklos sritis konsultuoja administracijos skyriai, seniūnijos ir į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai.

Norint sužinoti daugiau informacijos ar įsikūrus naujai NVO prašome kreiptis į Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėją Jurgą Grigaliūnaitę, el. paštas: jurga.grigaliunaite@vilkaviskis.lt arba Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vyriausiąją specialistę Audronę Ražinskienę, el. paštas: audrone.razinskiene@vilkaviskis.lt.

Aktuali informacija

Religinių bendruomenių rėmimo projektų viešinimas

Vilkaviškio rajono savivaldybės religinių bendruomenių rėmimo programos tikslas prisidėti  prie krašto kultūrinio paveldo dalies, priklausančios religinėms bendruomenėms, išsaugojimo, remti religinių bendruomenių veiklą vietos bendruomenėje.

Projekto tikslas:  Gižų krašto  kultūros paveldo objekto – architektūrinę ir  istorinę vertę turinčios ir  kultūrinio turizmo požiūriu patrauklios Gižų bažnyčios išsaugojimas.

 

Uždaviniai: 10 Gižų bažnyčios langų uždengti vidiniais grūdinto stiklo įlangiais;

paruošti patalpą saugiam remontui ir sutvarkyti bažnyčią po atliktų darbų.

 

Gižų Šv. Antano Paduviečio bažnyčia įtraukta į kultūros vertybių registrą, vertinga tiek kultūriniu, tiek istoriniu požiūriu. Tai svarbiausias ir seniausias išlikęs Gižų kaimo architektūrinis objektas. Ši neogotikinio stiliaus  bažnyčia pastatyta 1850 m. pagal italų architekto Henriko Markonio projektą. Gižų bažnyčia yra lankoma ne tik vietos bendruomenės gyventojų, ja pasigrožėti ir pasimelsti atvyksta svečiai iš visos Lietuvos, čia vyksta kamerinės muzikos koncertai. Norint išsaugoti kultūros paveldo objektą – Gižų bažnyčią  ir jos turtą ateities kartoms, būtina restauruoti bažnyčios langus. Remiantis tyrimą vykdžiusio specialisto rekomendacijomis prieš pradedant langų restauravimą būtina 10 langų šoninėse navose iš vidaus uždengti arkiniais grūdintais stiklais t. y. įrengti berėmio stiklo įlangius.  Šio projekto įgyvendinimas yra pradinis etapas. Įgyvendinus projektą – uždengus Gižų bažnyčios langus vidiniais stikliniais įlangiais, pasirengta tolesniems bažnyčios langų tvarkybos darbams. Bažnyčios viduje esantis turtas bus apsaugotas nuo lietaus ir vėjo, o viduje tapo šilčiau ir jaukiau pamaldų dalyviams. Atlikti darbai svarbūs bažnyčiai išsaugoti, turės pagarbią išliekamąją vertę ateities kartoms. Projekto vertė 13800,00 Eur, iš jų 13000 Eur Vilkaviškio rajono savivaldybės lėšos, 800 Eur – parapijiečių prisidėjimas.

Projekte numatytus darbus atliko UAB „Provitra“ ir Gižų kaimo bendruomenės savanoriai.

 

Pajevonio Šv. Jono Krikštytojo parapija įgyvendino projektą „Pajevonio Šv. Jono Krišktytojo bažnyčios einamasis remontas“. Projektas įgyvendintas pagal Vilkaviškio rajono savivaldybės religinių bendruomenių rėmimo programą. Projekto metu  už Vilkaviškio rajono savivaldybės skirtas  lėšas 10 000,00 eurų, bei aukotojų suaukotas aukas buvo atnaujintas Pajevonio Šv. Jono Krikštytojo parapijos bažnyčios vidus. Bažnyčios vidus buvo avarinės būklės. Dabar visi parapijiečiai ir svečiai gali džiaugtis atnaujinta bažnyčia, kurioje net tik renkamasi maldai, tačiau, taip pat vyksta įvairūs kultūriniai renginiai. 

Gražiškių Šv. Arkangelo Mykolo parapija įgyvendino projektą „Apsaugokime tai – ką turime“. Projekto lėšomis atliktas bažnyčios pagrindinio įėjimo tambūro remontas. Sukurta saugesnė aplinka tikintiesiems bei besilankantiems svečiams, apsaugotos meno ir architektūros vertybės.
Projektas įgyvendintas pagal Vilkaviškio rajono savivaldybės religinių bendruomenių rėmimo programą.

Pilviškių Švč. Trejybės parapija įgyvendino projektą „Statome Gyvąją Bažnyčią“. Projekto metu buvo įsigyti du dideli projekciniai TV ekranai, kuriuose Šv. Mišių metu bus rodomi giesmių tekstai, maldos, skaitiniai adoracijai, Šventojo Tėvo maldos intencijos ir kt. Prie projekto įgyvendinimo prisidėjo Vilkaviškio rajono savivaldybė skirdama 1998 eurų paramą šiam projektui įgyvendinti.
Projektas įgyvendintas pagal Vilkaviškio rajono savivaldybės religinių bendruomenių rėmimo programą.

Naujienos

Scroll to Top