ADministracija

Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programa

NVO rėmimo programos projektų viešinimas

Vilkaviškio rajono savivaldybė yra išsikėlusi aiškius plėtros prioritetus: tvarios ekonominės plėtros skatinimas ir konkurencingumo didinimas, modernios visuomenės ugdymas ir socialinės gerovės plėtojimas, darnios aplinkos ir modernios infrastruktūros vystymas. Nevyriausybinėms organizacijoms ir bendruomenėms aktualiais klausimais, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijoje, pagal savo kompetenciją ir veiklos sritis konsultuoja administracijos skyriai, seniūnijos ir į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai.
Norint sužinoti daugiau informacijos ar įsikūrus naujai NVO prašome kreiptis į NVO Tarybos sekretorę Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vyriausiąją specialistę  Audronę Ražinskienę, el. p.: nvotaryba@vilkaviskis.lt arba audrone.razinskiene@vilkaviskis.lt

Įgyvendinti projektai

Sūduvos žydų kultūros fondas skatina prisiminti gyvenusius šalia

Vilkaviškio rajone gyvenusių žydų šaknys siekia net XVI a. Čia buvo keletas senųjų Lietuvos žydų štetlų. Šiuo metu iš senojo krašto daugiakultūriškumo telikę atskiri fragmentai, kurie nesudaro buvusio kultūrinio paveikslo visumos. Dėl to Sūduvos žydų kultūros fondas parengė ir įgyvendino projektą „Vilkaviškio rajono žydų istorinės atminties saugojimas“.

Įgyvendinant projektą surinkta daug informacijos apie rajone buvusius istorinius žydų štetlus (sakralias maldos bei kapinių vietas, išlikusius namus, buvusias verslo bei Holokausto vietas), parengtas šiuos objektus jungiantis kultūrinis maršrutas. Šį maršrutą projekto partneris – Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras – numato paviešinti interneto svetainėje bei siūlyti po kraštą keliaujantiems ir žydų paveldu besidomintiems turistams.

Kartu su Vištyčio seniūnija, UAB „Arbovita ir Ko“, Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centru, aktyviai talkininkaujant istorijos entuziastui Audriui Balandai išvalytos antrosios senos Vištyčio žydų kapinės. Talkoje dalyvavo 14 savanorių. Tankiais krūmais apaugusi teritorija buvo tvarkoma prižiūrint profesionaliems arboristams, tad išpjauti tik menkaverčiai, išlūžę, sausi augalai, palikti perspektyvūs ir jaukumą teikiantys senų ievų, juodauogio šeivamedžio, europinio ožekšnio ir alyvų krūmai. Dabar senųjų žydų kapinių kalvelė panaši į nedidelį jaukų parką, kuriame bus galima vaikštinėti karštą vasaros dieną po augalų kupolu, kartu atrandant į žemę susmigusius senus antkapinius akmenis.

Prie Vilkaviškio kultūros centro, netoli čia buvusių senųjų žydų kapinių statomas informacinis stendas joms įamžinti.

Projekto rezultatai lapkričio 28 d. buvo pristatyti visuomenei Turizmo ir verslo informacijos centre vykusioje apvalaus stalo diskusijoje prie kavos puodelio. Susirinkę rajono turizmo paslaugų teikėjai aptarė, kokie turizmui buvo 2022 metai, ko tikėtis iš 2023-iųjų, pasidalyta praėjusio turizmo sezono pasiekimais ir idėjomis.

Projektą „Vilkaviškio rajono žydų istorinės atminties saugojimas“ rėmė Vilkaviškio rajono savivaldybė, iš Nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos skyrusi lėšų – 700 eurų. Iš viso panaudota 699,18 eurų. Visos paslaugos buvo pirktos iš mūsų rajono įmonių, stengiantis paremti mūsiškius verslo subjektus. Stendą kapinėms pažymėti gamino IĮ „Adolio kalvė“, bendradarbiauta su Vištyčio, Vilkaviškio seniūnijomis, vietinėmis firmomis, kurios neatlygintinai mums suteikė paslaugų už nemažą sumą. Savo lėšomis fondas prisidėjo 100,00 eurų. Talkininkus maitino Matlaukio kaimo bendruomenės virtuvė, informaciją apie mūsų projektą viešino Vilkaviškio krašto leidiniai „Suvalkijos kraštas“ ir „Santaka“ bei jų internetinės svetainės.

Šio projekto rezultatai aktualūs visai rajono bendruomenei, taip pat žydų išeivių diasporai užsienyje bei rajoną aplankantiems svečiams, ypač ieškantiems savo giminės žydiškųjų šaknų. Projekto įgyvendinimas stiprina rajono bendruomenės savanorystės tradicijas ir kultūrinį identitetą bei toleranciją žydų tautos kultūrai, gerina rajono įvaizdį kaip tolerantiško ir vertinančio istorinę atmintį, o tuo pačiu ir didina jo turistinį patrauklumą.

Lėšas projektui įgyvendinimui skyrė

Vilkaviškio rajono savivaldybė

   

Klausučių kaimo bendruomenė įgyvendino projektą „Vaikų žaidimo aikštelės atnaujinimas“ Drebulinės kaime pagal Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programą.

Projekto vertė – 852 Eur.

Paramos suma – 700 Eur.

Bendruomenės prisidėjimas – 152 Eur.

Projekto dėka bus įrengiama, atnaujinama vaikų žaidimo aikštelė Drebulinės kaime.

Lėšas projektui įgyvendinti skyrė

Vilkaviškio rajono savivaldybė 

Bebrininkų kaimo bendruomenė įgyvendino Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos lėšomis finansuotą projektą „Kartu 20 metų“.

Sutarties nr. J2-601.

Skirta paramos suma 700 Eur.

Projekto lėšomis buvo suorganizuota šventė, pagaminti ir pastatyti du suoliukai.

Lėšas projektui įgyvendinti skyrė

Vilkaviškio rajono savivaldybė 

Daržininkų kaimo bendruomenė rūpinasi savo krašto gyventojų užimtumu ir gyvenamąja aplinka. Nors bendruomenė nėra didelė, bet aktyvi, dedanti visas pastangas, kad Daržininkų kaime visiems būtų gera gyventi, ko eigoje pastebėtas kaimo atjaunėjimas.

Visuotinio bendruomenės narių susirinkimo metu buvo iškelta problema, kad Daržininkų gyvenvietėje nėra jokios erdvės, aikštelės vaikams užimti, jaunoms šeimoms susiburti. Susirinkimo metu buvo pasiūlyta dalyvauti įvairiuose projektiniuose konkursuose, kurių pagalba būtų sudaryta galimybė prie bendruomenės namų pastatyti vaikų žaidimo aikštelę.

Vilkaviškio rajono nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos projektų dėka buvo galimybė įsigyti vaikų žaidimo aikštelę, kuri padės išspręsti vaikų užimtumą, skatins bendruomenės jaunų šeimų sutelktumą. Daržininkų kaimo bendruomenė projekto dėka planuoja liepos mėnesį prie bendruomenės namų įrengti vaikų žaidimo aikštelę.

Suburta bendruomenės komanda surinks ir pastatys įsigytą įrangą. Savivaldybės parama – 696,00 Eur. Bendra projekto vertė – 696,00 Eur.

Lėšas projektui įgyvendinimui skyrė

Vilkaviškio rajono savivaldybė

Vilkaviškio dekanato šeimos centras baigė įgyvendinti projektą „Atviri vakarai šeimoms“. Šiuo projektu buvo siekiama sukurti geresnes sąlygas esamiems savanoriams toliau vykdyti savo veiklas bei buvo siekiama jungtis kitus žmones į bendruomenes, bendraminčių ratus, savanorystę.

Projekto veiklų metu kvietėme dalyvius ir savanorius bendrystei, jaukiam pasibuvimui mezgant bendruomeninius ryšius. „Atviri vakarai šeimoms“ – veiklos, kurių metu vienodai svarbi tiek oficialioji veiklų dalis, tiek neformalioji.

Perkeliant dalį veiklų į viešą, lengvai prieinamą ir neformalią erdvę, buvo sudarytos galimybės įvairaus amžiaus tikintiesiems, šeimoms su mažais vaikais, pagyvenusiems asmenims ir kt. soc. pažeidžiamoms grupėms neįpareigojančiai ir laisvai sudalyvauti šiose veiklose.

Taigi, projektu įsipareigojimus įvykdėme – 4 atviri vakarai šeimoms ir bent 2 skirtingų tipų veiklos: atviri maldos vakarai ir Negimusio kūdikio diena. Nors ir sunku suskaičiuoti, bet tikrai pasiekėme bent 80 unikalių dalyvių.

Didžiausią įdirbį, kaip ir visada, padarė savanoriai – organizavo veiklas, puošė, ruošė ir tvarkė aplinką, ieškojo būdų, kaip po oficialios veiklų dalies nuimti įtampą, nuovargį ir visų susirinkusiųjų rūpesčius. Buvo ir picų, ir pyragų, ir gitarų.

Neformaliai aplinkai kurti pasitelkėme Vilkaviškio r. sav. Nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos lėšomis įsigytą palapinę su įvairiai suformuojamomis tentinėmis sienomis. Palapinės komplektui įsigyti panaudojome 855 Eurų. Šeimos centrui palapinė kainavo tik 155 Eurų, kadangi 700 Eurų kompensuota savivaldybės NVO programos lėšomis.

Tiesa, atšalus orams palapinė nebeišlindo į saulės šviesą, tačiau vėl atšilus, palapinę vėl naudosime atviriems vakarams visoms šeimoms! Ir jau artimiausiu metu, kviečiame atvykti į Vilkaviškio katedrą 2022 gruodžio 13 d. atviram maldos ir šlovinimo vakarui, o po jo pasilikti bendrystei neformalioje aplinkoje.

Visos veiklos viešinamos Facebook socialiniame tinkle, įvairiose Vilkaviškio grupėse, taip pat šeimos centro tinklapyje. Kviečiame apsilankyti: http://seimoscentras.vilkaviskioparapija.lt/ ir https://www.facebook.com/vilkaviskio.seimos.centras

Lėšas projektui įgyvendinti skyrė

Vilkaviškio rajono savivaldybė 

Pajevonio kaimo bendruomenė ,,Jevonio versmė“ įgyvendino projektą ,,Mylime ir garsiname Pajevonį“, finansuojamą iš Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos lėšų. Bendra projekto suma 703,01 Eur. Vilkaviškio rajono savivaldybė projekto įgyvendinimui skyrė 700,00 Eur, likusi dalis – Pajevonio bendruomenės lėšos.

Projekto tikslas – skleisti ir viešinti žinią apie Pajevonio kraštą.

Už skirtas lėšas Pajevonio bendruomenė įsigijo rašiklių, magnetukų, puodelių, marškinėlių su emblema bei atvirukų su Pajevonio krašto objektais.

Įgyvendinus projektą tikimasi, kad visuomenė daugiau sužinos apie Pajevonio kraštą, lankomiausius objektus, patrauklumą poilsiui ir turizmui. Bendruomenės narių darbas drauge, tarpusavio bendravimas ir bendradarbiavimas bei bendrų tikslų siekimas, sudarys galimybę bendruomenės svečiams, įvairių renginių dalyviams geriau pažinti mūsų kraštą ir pasilikti atminimą apie jį.

Bendruomenės informacija

Lėšas projektui įgyvendinimui skyrė

Sūdavos kaimo bendruomenė įgyvendino projektą „Sūdavos kaimo bendruomenei 20“ finansuotą Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos lėšomis.

Projekto tikslas: užtikrinti kultūrinių tradicijų tęstinumą, tęsiant tradicinių bendruomeninių renginių organizavimą. Puoselėti kultūrinę ir švietėjišką veiklą, skatinančią kūrybiškumą, saviraišką ir vietos gyventojų išpursimą.

Projekto įgyvendinimui skirta paramos suma – 700,00 Eur.

Projekto lėšomis suorganizuotas šventinis renginys, skirtas bendruomenės 20-ties metų bendruomenės veiklos metams pažymėti, įsigyta  populiariosios muzikos atlikėjo muzikinės programos atlikimo paslauga.

Lėšas projekto įgyvendinimui skyrė

 

Ramoniškių kaimo bendruomenė, įvykdė Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos (sutarties Nr. J2-587) 2022-11-19 projektą „Vasara smagiai ir prasmingai“. Gauta paramos suma 700,00 (septyni šimtai) Eur, Ramoniškių kaimo bendruomenė prie projekto savo lėšomis prisidėjo 89,00 Eur.

Projekto tikslas – puoselėti bendruomenės tradicijas, susipažinti ir saugoti krašto etnokultūros tradicijas, paįvairinti laisvalaikio praleidimo kaime vaikams ir jaunimui galimybes, paminėti Sūduvos metus.

2022-08-17 vaikai dalyvavo keturių dalių edukacinėje programoje „Keturios stichijos“. Teorinių ir praktinių pamokėlių metu vaikai susipažino su vandens, ugnies, oro ir žemės stichijomis, rankose laike liepsną, į erdvę leido bepilotę skraidyklę, atradinėjo ir išradinėjo.

2022-11-19 jaunesni ir vyresni ramoniškiečiai vyko į Ožkabalių k., Vilkaviškio r. sav. dr. Jono Basanavičiaus tėviškę, kur, minint Sūduvos metus, dalyvavo edukacinėse programose apie šio krašto šviesuolius, tarmes ir papročius.

Lėšas projektui įgyvendinimui skyrė

Vilkaviškio rajono savivaldybė

  

 

 

 

Alvito kaimo bendruomenė įgyvendino projektą „Sūduvos metų pristatymas Aukštaitijoje“.

Projekto tikslas: puoselėti ir garsinti Sūduvą, Aukštaitijos krašto žmones supažindinant su mūsų krašto tradicijomis, skatinti bendruomeniškumą.

Projekto įgyvendinimui Vilkaviškio rajono savivaldybė iš Nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos skyrė 700,00 Eur, Alvito kaimo bendruomenė 100,00 Eur bendruomenės lėšų.

Projekto lėšomis rugsėjo 24 diena buvo suorganizuota pažintinė išvyka į Biržų kraštą ir Pačeriaukštės kaimo bendruomenės Derliaus šventę.

Pačeriaukštės kultūros namuose bendruomenės nariai dalyvavo nuotaikingoje šventėje, kurioje Alvito kaimo kapela „Širvinta“ savo specialiai sukurta muzikine programa pristatė Sūduvos kraštą, tautodailininkas Raimundas Blažaitis pristatė medžio drožinių parodą. Aukštaičiams labai patiko suvalkietiška muzika, dainos, Onutės Jasaitienės eilės, pasakojimai apie mūsų krašto istoriją. 

Lėšas projektui įgyvendinti skyrė

Vilkaviškio rajono savivaldybė 

Pilviškių miestelio bendruomenė įgyvendino Vilkaviškio rajono savivaldybės NVO rėmimo programos finansuotą projektą  Piešinių galerija – „Vaikų pasaulis!“.

Kartu su projekto partneriais Pilviškių Santakos gimnazijos bendruomene ir Pilviškių seniūnija sukurta jauki ir patraukli viešosios erdvės zona, seną ir neišvaizdžią betoninę tvorą paverčiant spalvinga, dekoruota vaikų piešiniais, siena.

Tai atlikta suburiant bendruomenę savanoriškai miestelio gyvenamosios kokybės gerinimo veiklai bei sudarant galimybes jaunimo saviraiškai bei kūrybiškumui atsiskleisti.

Iniciatyva dekoruoti viešąją erdvę atsirado bendruomenės tarybos susirinkimų metu metų pradžioje, planuojant bendruomenės veiklas. Miesteliui viešųjų erdvių svarba yra reikšminga. Jau neužtenka vien gėlynų ir skulptūrų, kad vieša erdvė būtų gyva ir įdomi. Tad atsirado iniciatyva puošti viešąją erdvę, esančią Stoties g., meniniais sprendimais. Palei į viešąją erdvę vedantį taką stovi didžiulė beveik 80 kv. m ilgio pilko mūro tvora. Kadangi viešoji erdvė prieš keletą metų atnaujinta ir yra nuolat lankoma ne tik gyventojų, bet ir miestelio svečių, kilo tvoros dekoravimo idėja. Tvoros dekoravimo idėja tapto ne tik galimybe paversti nykią tvorą maloniu palydovu į parką – piešinių galerija, bet kartu ir bendruomenės suvienijimas bei savanorystės iniciatyvų skatinimas, prisidedant prie miestelio gyvenamosios kokybės gerinimo. Miestelio jaunimui tai buvo puiki galimybė atskleisti kūrybiškumą. Gimnazijos pedagogės, ugdančios mokinius dailės disciplinos, turėjo galimybę piešiantiems vaikams suteikti naują erdvę saviraiškai, parodyti naujas dailės technikas ir metodikas bei realizuoti save savanorystėje.

Projekto įgyvendinimas vyko skirtingais etapais ir jame dalyvavo skirtingų kartų miestelio gyventojai, net 45 gimnazistai. Seniūno iniciatyva pavasarį tvora paruošta dekoravimui: pašalinti prie tvoros augantys krūmynai, tvora nušveista, nes buvo apaugusi samanomis, nuplauta, padengta gruntu bei sluoksniu akrilinių dažų mūrui ir betonui dažyti.

Toliau tvoros dekoravimo veiklą vykdė Pilviškių Santakos gimnazijos mokiniai, suburti dailės mokytojų. Pedagogės atrinko apie 50 norinčių piešti ant sienos vaikų, sukūrė piešinių eskizus. Paruošta dekoravimui siena buvo tapoma ryškiais piešiniais, kuriais mokiniai išreiškė savo emocijas ir niūrią sieną pavertė patrauklia. Jaunimo piešinių tematika: vaikų pasaulis. Bendruomenės tarybos nariai talkino visose šio projekto vykdomose veiklose ir padėjo projekto dalyviams.

Tradicija piešti ant sienų gyva visame pasaulyje. Gražūs ir įdomūs piešiniai papuošia pilkas ir niūrias viešąsias erdves. Projektas suteikė teigiamą naudą gyventojams, nes sienos dekoravimo idėjos įgyvendinimas papuošė į miestelio viešąją erdvę vedantį taką, pavertė nykią mūro tvorą malonia piešinių galerija, kuri bylos apie čia gyvenančių žmonių kūrybiškumą ir sutelktumą. Dekoruota tvora sukūrė viešosios erdvės veidą, suteikė žaismingumo, tvarkingumo, gyvybės. Todėl projekto poveikis bus ilgalaikis, o nauda visuomenei reikšminga ir svarbi.

Lėšas projektui įgyvendinimui skyrė

Vilkaviškio rajono savivaldybė

 

Šių metų rugpjūčio–lapkričio mėnesiais Vilkaviškio „Gražinos“ skautų draugovė su partneriu Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centru įgyvendino projektą „Su skautais“, kurio tikslas skatinti domėtis Sūduvos krašto istorija, savanoryste, skautų judėjimo veikla, supažindinant vaikus ir jaunimą bei kitus bendruomenės narius su skautų judėjimu, Vilkaviškio ir Sūduvos krašto istorija ir lankytinais objektais.

Projekto metu įgyvendintos 3 veiklos:

  1. Parengti 3 užsakomieji straipsniai vietinėje rajoninėje spaudoje apie Vilkaviškio skautų istoriją vietinėje spaudoje, atkreipiant dėmesį į skautų judėjimo, kaip neformaliojo švietimo vykdytojo vaidmenį ir naudą asmenybei. 
  2. Spalio 21 d. suorganizuota pažintinė ekskursija po Vilkaviškio miestą „Skautų takais“, pabrėžiant Sūduvos krašto bei skautų istoriją, tautines vertybes mūsų mieste, pristatant skautų judėjimą, joje dalyvavo 26 asmenys.
  3. Spalio 23 d. vyko pažintinė ekskursija po Vilkaviškio rajoną „Skautų keliais“, pabrėžiant Sūduvos krašto bei skautų istoriją, tautines vertybes mūsų mieste, pristatant skautų judėjimą. Aplankyti tautinėms vertybės skatinti reikšmingi lankytini objektai: V. Kudirkos klėtelė Paežeriuose, J. Basanavičiaus gimtinė Ožkabaliuose, A. Smetonos pasitraukimo vieta į Vakarus Kybartuose, Vištytis kiti pasirinkti objektai. Dalyvavo 30 dalyvių. 

Bendra projekto vertė 901,87 Eur, iš kurių 700 Eur Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos lėšos, 201,87 Eur projekto pareiškėjo nuosavos lėšos.

Lėšas projektui įgyvendinimui skyrė

Vilkaviškio rajono savivaldybė

 

Vilkaviškio rajono Opšrūtų kaimo bendruomenė įgyvendino projektą „Opšrūtų kaimo bendruomenės veiklos stiprinimas“

Vilkaviškio rajono Opšrūtų kaimo bendruomenė įgyvendino projektą „Opšrūtų kaimo bendruomenės veiklos stiprinimas“ finansuotą Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos lėšomis (projektui įgyvendinti skirta 700,00 Eurų savivaldybės lėšų, panaudota 637,29 Eur ir 70,87 Eurus prisidėjo bendruomenė).

Tikslas – skatinti savanorystę ir bendruomeniškumą, sudarant tinkamas sąlygas bendruomenės veiklai vykdyti.

Uždaviniai:

  1. Suorganizuoti viešųjų erdvių priežiūros talkas.
  2. Įsigyti benzininę žoliapjovę viešųjų erdvių priežiūros darbams.
  3. Įsigyti reikiamas prekes (stalą, kėdes, roletus) renginių organizavimui.
  4. Siekiant paskatinti savanorystę ir bendruomeniškumą į talkų ir renginių organizavimą įtraukti kuo daugiau įvairaus amžiaus bendruomenės narių.

Bendruomenės namuose organizuojami renginiai, susirinkimai. Jų jaukumui ir saugumui sukurti, bendruomenė įsigijo roletus. Jie ypač reikalingi renginių ar susirinkimų metu naudojant multimediją. Taip pat renginių vykdymui, tiek bendruomenės namuose veiklų organizavimui, įsigijome vieną sulankstomą stalą ir 30 sulankstomų kėdžių. Bendruomenė suorganizavo Vasaros šventę, į kurią buvo sukviesti ne tik Opšrūtų kaimo gyventojai, bet ir aplinkinių kaimų žmonės. Taip pat bendruomenė siekdama gyventi tvarkingoje, gražioje aplinkoje suorganizavo viešųjų erdvių priežiūros talkas. Bendruomenės nariai tvarkė kaimo viešąsias erdves, taip pat prižiūri lankomus Opšrūtų kaimo objektus – Mažučių šaltinėlį, aplinką prie paminklo Žalgirio rinktinės partizanams, senąsias vokiečių kapinės. Jų priežiūrai įsigijome benzininę žoliapjovę. Prie projekto įgyvendinimo bendruomenė prisidėjo bendruomenės narių lėšomis – už jas buvo perkamas kuras žoliapjovei.

Tikimasi jaukesnių bendruomenės namų patalpų, tvarkingų viešųjų erdvių. Bus suaktyvinta bendruomenės veikla. Sustiprės bendruomenės materialinė bazė, dėl to bendruomenės veikla bus aktyvesnė. Renginiai bus kokybiškesni, juose dalyvaus didesnis žmonių skaičius. Į bendruomenės organizuojamas veiklas ir renginius bus pritraukta daugiau kaimo gyventojų ir svečių. Opšrūtų kaimas taps dar gyvybingesnis bei patrauklesnis.

Lėšas projektui įgyvendinimui skyrė

Vilkaviškio rajono savivaldybė

 

 

Lietuvos raudonojo kryžiaus draugijos Vilkaviškio skyrius įgyvendino projektą „Šilti apsilankymai Vilkaviškyje“ finansuotą Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos lėšomis.

Sutarties numeris – J2.E-59.

Projekto paramos suma – 699,39 Eur, prisidėjimas 149,61 Eur.

Projekto tikslas – plėsti „Šiltų apsilankymų“ programos veiklas Vilkaviškio rajone.

Viena iš pagrindinių Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugijos Vilkaviškio skyrius veiklų – teikti socialinę ir humanitarinę pagalbą socialiai pažeidžiamiems asmenims. Projekto įgyvendinimo metu Vilkaviškio skyriaus savanoriai teikė pagalbą, rūpinosi Vilkaviškio rajono pagyvenusiais žmonėmis, atvykusiais karo pabėgėliais iš Ukrainos. Projekto metu buvo organizuojami pabendravimai prie kavos puodelio, organizuotos Giedrės Žickytės filmo „Šuolis“ peržiūros, dalyvauta edukacinėse programose, šventėse.

Skyriaus savanoriai nuolat bendradarbiauja su Vokietijos Raudonojo Kryžiaus organizacijos Ahauso miesto savanoriais. Siekiant paskatinti savanorystę buvo organizuotas „Padėkos vakaras“ kurio metu už pagalbą rajono žmonėms buvo padėkota Vokietijos Ahaus Raudonojo Kryžiaus ir Vilkaviškio skyriaus savanoriams.

Įgyvendintas projektas suteikė progą rajono gyventojams susipažinti su Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugijos Vilkaviškio skyriaus vykdoma veikla, paskatinti savanorystę.

Lėšas projektui įgyvendinti skyrė: 

Vilkaviškio rajono savivaldybė 

Vištyčio seniūnijos kaimo bendruomenė įgyvendino projektą „Vištyčio bendruomenei 20“ iš Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos, sutarties Nr. J2-585 ir bendruomenės lėšų.

Projekto tikslas – stiprinti bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinančią veiklą, skatinti kultūrinę veiklą.

Bendra projekto vertė – 850,00 Eur (su PVM).

Savivaldybės paramos suma – 700,00 Eur.

Suorganizuotas šventinis renginys „Vištyčio bendruomenei 20“

Lėšas projektui įgyvendinimui skyrė

Vilkaviškio rajono savivaldybė

Antupių bendruomenė įgyvendino projektą finansuojamą Vilkaviškio rajono savivaldybės ir Antupių bendruomenės narių lėšomis – „Keičiasi ir gražėja Bačkiškių kaimas“

Projekto tikslas – skatinti iniciatyvas, skirtas viešųjų erdvių tvarkymui ir atnaujinimui, kurti patrauklią aplinką gyventi ir dirbti kaime, didinti kaimo gyvenamosios aplinkos patrauklumą, skatinti kaimo gyventojų bendravimą, savanorystę, aplinkosauginio švietimo ugdymą, puoselėti gyventojų, ypač jaunimo, užimtumo ir prevencijos didinimą.

Projekto vertė – 822,0 eurai, Vilkaviškio rajono savivaldybės lėšos – 700,0 eurai.

Už projekto lėšas nupirkta tinklinio stovai, futbolo vartų tinklai, balansinės sūpynės. Visi projekto įgyvendinimo darbai buvo atlikti Bendruomenės narių talkų metu.

Lėšas projektui įgyvendinimui skyrė

Vilkaviškio rajono savivaldybė

 

 

 

 

2022 m. vasarą įgyvendinome projektą „Tvarkinga aplinka – gera nuotaika“ finansuotą Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos lėšomis. Projekto metu buvo visiškai pakeistos ir nudažytos medinės sūpynės ir suoliukas. Taip pat pakeistos vaikų žaidimo aikštelės susidėvėję medinės dalys. Medieną atnaujinimui padovanojo ūkininkai D. ir V. Kupčinskai. Taip pat visiškai naujai pakeisti vaikų žaidimo aikštelėje įrenginių stogeliai – bituminės čerpės, viskas naujai perdažyta. Nupirktos dvi betoninės gėlinės-šiukšliadėžės, kurių viena pastatyta vaikų žaidimo aikštelėje, o kita kaip gėlinė prie bendruomenės namų įėjimo. Visiškai naujai uždengtas skarda ir apskardintas pavėsinės stogas, pakeista stogo medinė dalis. Iš savivaldybės savo projektui skirta 700 Eur, prisidėjome ir savo lėšomis apie 200 Eur, savo darbu. Šiandien gera žiūrėti į saugesnę ir atnaujintą vaikų žaidimo aikštelę, kur užsiėmimą randa vaikai, anūkai, svečiai, kur kasmet vyksta šventės vaikams. Kitais metais ketiname perdažyti pavėsinę, prie bendruomenės namų esančius suoliukus.

Bendruomenės pirmininkė D. Marčinskienė

Lėšas projektui įgyvendinimui skyrė

Vilkaviškio rajono savivaldybė

 

 

  

Geisteriškių kaimo bendruomenė įgyvendino projektą „Bendrų siekių vedini“ finansuotą Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos lėšomis.

Projekto įgyvendinimui skirta paramos suma – 700,00 Eur, pareiškėjo prisidėjimas – 97,33 Eur.

Projekto tikslas – sukurti patrauklią, saugią poilsio erdvę Geisteriškių kaimo gyventojams, skatinti bendruomeniškumą, savanorystę.

Projekto lėšomis buvo įsigyta: dažai-impregnantas pinotex, kuriuo nudažyti visi medienos statiniai, benzininės žirklės gyvatvorės kirpimui, mediena sporto įrenginių atnaujinimui ir lauko vaizdo kamera.

Projekto „Bendrų siekių vedini“ dėka atnaujinta Geisteriškių kaimo poilsio zona tapo ne tik patrauklia, bet ir saugia.

Lėšas projekto įgyvendinimui skyrė

Vilkaviškio rajono savivaldybė

 

Keturvalakių bendruomenė įgyvendino iš Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos finansuojamą projektą ,,Savanoriauk bendruomenei“. Sutarties Nr. J2-580.

Bendra projekto suma 813,50 Eur. Projektas buvo finansuojamas Vilkaviškio rajono savivaldybės (700,00 Eur) ir Keturvalakių bendruomenės lėšomis (113,50 Eur).

Projekto tikslas – savanorystės skatinimas, kai vykdoma savanorystės veikla teikia naudą visuomenei.

Už šias lėšas buvo įsigyti dažai Keturvalakių bendruomenės namų sienų ir lubų atnaujinimui, kėdžių apsauginės juostos sienoms.

Projektas skirtas Keturvalakių bendruomenės gyventojų savanorystės skatinimui. Tikslinė grupė – jaunimas nuo 14 iki 29 metų. Projekto partneriai vyresni Vilkaviškio r. Keturvalakių mokyklos-daugiafunkcio centro mokiniai.

Atnaujintos Keturvalakių Bendruomenės patalpos taps susibūrimų vieta, jaukiais antrais namais. Kuriose galės vykti įvairiausi, tiek tradiciniai tiek unikalūs renginiai, patalpose savo veiklą galės vykdyti įvairios socialinės grupės ir amžiaus žmonės.

 

Lėšas projektui įgyvendinimui skyrė

Vilkaviškio rajono savivaldybė

Jubiliejinis ir nuotolinis stalo žaidimo turnyras

Šie metai stalo žaidimų klubui „Visažiniukas“ – ypatingi. Klubas pavasarį minėjo jau 10-ąsias gyvavimo metines. Patyrėme žaidėjų skaičiaus kitimą, tačiau pagrindinių narių branduolys išliko. Galime pasidžiaugti, kad turime nusistovėjusias tradicijas, nuolatinius renginius, dažniau ar rečiau renkamės pažaisti. Ne išimtis ir antroje metų pusėje organizuojamas renginys „Ruduo 20XX“ – jis jau aštuntas.

Turnyras surengtas kartu paminint klubo 10 metų gyvavimo laikotarpį. Smagu buvo sukviesti žmones iš įvairių Lietuvos miestų pasinaudojant informacines technologijas. Interneto platformoje www.boardgamearena.com suorganizavome turnyrą žaidimo, kuris daugiausiai žaidžiamas kaip stalo žaidimas, o dalyvių bendravimui pasirinkome „Discord“ platformą. Šiuo energetinių išteklių taupymo laikotarpiu žaidėjai turėjo galimybę sudalyvauti renginyje neišvykdami iš namų.

„Ruduo 2022“ vyko trimis etapais. Visų pirma susitikome išbandyti, kaip veikia minėtos priemonės, supažindinome su žaidimo „Railroad Ink“ taisyklėmis. Žaidimas įdomus tuo, kad jame visi tampame miestelio infrastruktūros projektuotojais. Kauliukų pagalba sužinome, kokius kelius, traukinio linijas, sankryžas turime suprojektuoti ant lapo, tačiau turime viską sujungti taip, kad pelnytume kuo daugiau taškų. Įdomu tai, kad su tomis pačiomis kauliukų reikšmėmis galime gauti visiškai skirtingus brėžinius:

Kiti du etapai – turnyriniai susitikimai. Tiek vieno tiek kito susitikimo metu buvo nustatyta po tris geriausiai pasirodžiusius asmenis. Nugalėtojai buvo nustatyti programos pagalba – jos dėka rezultatai suskaičiuojami itin greitai. Geriausias abiejų turnyrų pasirodymas – Dalės Butkienės, ji antrajame turnyro etape laimėjo visus 6 susitikimus iš 6. Tai puikus įrodymas, kad žaisti ir gerai pasirodyti gali visi, nes Dalė – viena iš vyriausių klubo narių ir turnyre dalyvavusių asmenų.

Džiaugiamės galėdami padėti atrasti žmonėms dar vieną veiklą, kuri dažnai tampa hobiu. Mūsų renginiai vienija ne tik Vilkaviškio, bet ir kitų Lietuvos miestų žaidėjus. Ši veikla vienija, jungia, skatina, tobulina bei lavina. Ačiū Vilkaviškio rajono savivaldybei už paramą renginiui.

Lėšas projekto įgyvendinimui skyrė

Vilkaviškio rajono savivaldybė

Teiberių ir Mažųjų Šelvių kaimo bendruomenė įgyvendino projektą „Aplinka ir jaunimas“, finansuotą Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos lėšomis (projektui įgyvendinti skirta 700,00 Eurų savivaldybės lėšų ir 35,54 Eur prisidėjo bendruomenė).

Projekto tikslas – skatinti jaunimo savanorystę tvarkant bendruomenės aplinką, skatinti bendruomeniškumą ir bendradarbiavimą.

Projekto įgyvendinimui skirta paramos suma – 700,00 Eur.

Projekto lėšomis įsigytos reikalingos priemonės viešųjų erdvių priežiūrai – benzininė žoliapjovė, benzininis grandininis pjūklas.

Projekto įgyvendinimo metu suorganizuotos viešųjų erdvių priežiūros talkos: apgenėti bendruomenės teritorijoje esantys krūmai, nušienautos pievelės pakelės.

Įsigytos viešųjų erdvių priežiūros priemonės projekto dalyviams suteikė galimybę saugiau, lengviau ir kokybiškiau prižiūrėti bendruomenės viešąsias erdves, kuriose vyksta renginiai. Į projekto įgyvendinimą buvo įtraukta ir  jaunimas, kuris noriai dirbo.

Lėšas projektui įgyvendinimui skyrė

Vilkaviškio rajono savivaldybė

 

  

 

 

Bartninkų bendruomenė „Aista“ įgyvendino projektą „Patrauklios erdvės senajai ir jaunajai kartai“, pagal Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos: NVO veiklos iniciatyvos skirtos viešųjų erdvių tvarkymui ir atnaujinimui.

Projekto metu buvo išvalytas tvenkinys. Projekto suma 1000,00 Eur.

Projektas buvo finansuojamas Vilkaviškio rajono savivaldybės (700,00 Eur) ir Bartninkų bendruomenės „Aista“ lėšomis (300,00 Eur).

Šio projekto tikslas – didinti Bartninkų miestelio gyventojų laisvalaikio užimtumą, skatinti sveiką gyvenseną.

Šio projekto uždavinys – Sukurti patrauklią, saugią poilsio zoną, kurioje miestelio gyventojai galėtų užsiimti veikla vasaros ir žiemos metu.

Projekto tęstinumas siekti išsaugoti, kad ateityje vandens tvenkinys neapaugtų menkavertėmis žolėmis, meldais ir švendrais bendruomenė stengsis prižiūrėti vandens tvenkinį ir aplink jį esančią erdvę.

 

Lėšas projektui įgyvendinimui skyrė

Vilkaviškio rajono savivaldybė

 

 

Matlaukio kaimo bendruomenė įgyvendino projektą „Mūsų darbai Sūduvos atminimui“, kurio įgyvendinimui Vilkaviškio rajono savivaldybė skyrė 700 eurų, Matlaukio kaimo bendruomenė prisidėjo 174 eurais. Buvo įsigyti lauko baldai, surengti skulptūrų pynimo iš šieno edukaciniai mokymai, organizuotas mokymų dalyvių maitinimas.

Projekto tikslas, burti Matlaukio ir aplinkinių kaimų gyventojus bendrai veiklai, prisidedant prie iniciatyvos skirtos Sūduvos metams paminėti.

Rugpjūčio 2-ąją dieną, kaimo bendruomenės namuose vyko Danutės Saukaitienės, moters, kuri kuria grožį pindama iš šieno, edukaciniai mokymai kaimo gyventojams. Renginio dalyviai patogiai įsitaisę prie projekto metu įsigytų baldų išklausė tautodailininkės istoriją apie jos bendrystę su šieno dirbiniais bei Sūduvos krašto simbolika. Vėliau padedami menininkės sukūrė papuošimus, kuriais buvo padabintos Matlaukio kaimo bendruomenės namų erdvės ir surengta paroda. Mokymų metu žmonės išmoko puošti savo namų prieigas iš aplinkai draugiškos žaliavos. Vaikų dienos centro lankytojai įgijo naujų žinių apie Sūduvos kraštą, išmokus šieno rišimo subtilybių, galės ir ateityje puošti savo aplinką darbais, pagamintais iš gamtai draugiškos žaliavos. Šis renginys sukvietė kaimo gyventojus bendrai veiklai, prisidedant prie iniciatyvos skirtos Sūduvos metams paminėti. Mokymai skatino skirtingų kartų bendradarbiavimą, saviraišką, kūrybiškumą, šeimų susibūrimą turiningam laisvalaikio praleidimui.

 

Lėšas projektui įgyvendinimui skyrė

Vilkaviškio rajono savivaldybė

 

 

Vilkaviškio rajono pagyvenusių žmonių klubas „Rudenėlis“ įgyvendino Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos dalinai finansuotą projektą „Tautinis drabužis – palikimas ir ateitis“.

Projektui įgyvendinti skirta 700,00 Eurų savivaldybės lėšų ir 60,00 Eurų prisidėjo klubas, kurį piniginėmis lėšomis šio projekto vykdymui parėmė Eugenija Bekerytė.

Įgyvendinant projektą Vilkaviškio rajono pagyvenusių žmonių klubo „Rudenėlis“ moterų šokių ratelio šokėjos (vadovaujamos Eugenijos Bekerytės) įsigijo tautines austines juostas, kuriomis papildė tautinius kostiumus. Iš viso įsigyta 20 juostų ir 8 metrų medžiagos sijonams, nes šokėjų ratelis plečiasi ir trūksta rūbų.

Lėšas projekto įgyvendinimui skyrė

Vilkaviškio rajono savivaldybė

 

Vilkaviškio rajono kaimo bendruomenė „Senieji Antupiai“ įgyvendino projektą „Kuriame jaukumą sau ir kitiems“ finansuotą Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos lėšomis (projektui įgyvendinti skirta 700,00 Eurų savivaldybės lėšų ir 49,39 Eurus prisidėjo bendruomenė, kurią  piniginėmis lėšomis šio projekto vykdymui parėmė kaimo  ūkininkai).

Projekto lėšos buvo skirtos Antupių k.  Miško gatvėje esančios 1,10 ha  viešosios erdvės daliniam vejos įrengimui – būsimos  vaikų žaidimų zonos 30-ties  arų  teritorijoje įsėti  vejų mišinių žolę.

Projekto tikslas – Sutvarkyti apleistą Antupių kaimo Miško g. esančią 1,10 ha erdvę, sukuriant naują infrastruktūros objektą – kultūros renginiams skirtą aikštelę „Vasaros amfiteatras“, bei pritaikant ją gyventojų poreikiams. Sudaryti palankias sąlygas poilsiui, renginių organizavimui, padidinti gyvenamosios aplinkos patrauklumą, sutvarkant ir apželdinant teritoriją, bei įkuriant laisvalaikiui skirtą erdvę ,kurios dalį apsėti  vejos žolių mišiniu. Šio etapo įgyvendinimui buvo panaudotos lėšos iš šio projekto. Visam sklypui apsėti reikėtų  įsigyti 330 kg žolės mišinio. Šio projekto pagalba įsigijome 111 kg žolės mišinio, kuriuo pavasarį bus apsėta 30 arų plotas skirtas vaikų žaidimo zonai, o dėl likusios  neapsėtos erdvės dalies  ieškosime rėmėjų.

Galime tik pasidžiaugti, jog Antupių ir aplinkinių Bačkiškių ir Bardauskų kaimų ūkininkai geranoriškai skyrė piniginę paramą šios aikštelės įvairiems įrengimo darbams viso 1250 Eurų.

Tikimės, kad naujos viešos įrengimas paskatins bendruomenę atrasti naujas laisvalaikio praleidimo formas, organizuoti renginius, įgyvendinti kitas bendruomenių iniciatyvas. Sukurta infrastruktūra – vieta renginiams ir koncertams, pagerins ir estetinį kaimo vaizdą. Įrengta erdvė taps atokvėpio vieta pravažiuojantiems dviračiais ir poilsio vieta gryname ore. Antupių ir aplinkinių kaimų gyventojai, tiek jaunimas, tiek ir senjorai turės galimybę dalyvauti organizuojamuose lauko renginiuose, bendrai leisti laisvalaikį viešojoje erdvėje, užmegzti ar atgaivinti pažintis, užsiimti bendromis veiklomis. Kiekviena projektinė veikla vienija bendruomenę ir yra matoma, visiems suteikianti galimybę gražinti savo kaimelį, gerinti kaimo žmonių gyvenimą ir aplinką bei visuomenei parodyti, kad kaimo vietovės ne miršta, tačiau yra aktyvios, iniciatyvios ir turinčios ambicingų tikslų.

Lėšas projekto įgyvendinimui skyrė

Vilkaviškio rajono savivaldybė

Didžiųjų Šelvių kaimo bendruomenė įgyvendino projektą „Didieji Šelviai – senas Sūduvos kaimas“, iš Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos, sutarties Nr. J2-572, 2022-07-22, ir bendruomenės lėšų.

Projekto tikslas – vieningai veikiant, skirtingų kartų žmonėms, puoselėti etnines vertybes stiprinti savanorystės, pilietiškumo, bendruomeniškumo įgūdžius ir vertybines nuostatas, atgaivinti savo krašto šiaudų pynimo amatą ir kūrybingai paminėti Sūduvos metus.

Bendra projekto vertė – 2245,56 Eur (su PVM).

Savivaldybės paramos suma – 700 Eur.

Įvyko trys edukacinės veiklos:

„Suriškime žolynų puokštes“, „Šiaudinės pynės pynimas“, „Čiulba, ulba paukštužėliai popieriaus karpiniuose“. Kaimo žmonių vakaronė: „Sueikime kaimynai per Žolinę pabūti“.

Pažintinė, patirties sklaidos, edukacinė išvyka į Biržų kraštą, aplankant Rundolės rūmus (Latvijos respublika).

Dalyvaudami veiklose kaimo žmonės kūrybiškai paminėjo Sūduvos metus. Atgaivino šiaudinės pynės pynimo amatą, karpė užuolaidėles, kampinukes su sūduviškais ornamentais, rišo žolynų, varpų puokštes, o vakaronėje šnekučiavosi, dainavo mėgstamas dainas, šoko mūsų krašto žaidimus, šokius. Išvykoje susipažino su įžymiais objektais, dalyvavo Biržų „Sėlos“ muziejaus edukacinėje programoje „Biržiečiai vaišina dainuodami“.

Žmonės po ilgo tarpo susibūrę į renginius džiaugėsi, linksminosi ir patyrė pažinimo ir kūrybinį džiaugsmą, bendrystėje.

 

Lėšas projektui įgyvendinimui skyrė

Vilkaviškio rajono savivaldybė

Vilkaviškio Trečiojo amžiaus universitetas įgyvendino projektą „Savarankišku darbu gražiname Vilkaviškio miestą“

Vilkaviškio trečiojo amžiaus universitetas, vykdydamas rajono savivaldybės remiamą projektą ,,Savanorišku darbu gražiname savo miestą“ Žolinių šventei „audė“ spalvingą Sūduvos juostą iš augalų. Projekto lėšomis pirmiausia nusipirkome pavėsinę, du sudedamus stalus ir penkias lauko kėdes. Karštą dieną galėjome pavėsyje atsikvėpti nuo darbo, turėjome kur pasidėti susineštas juostai reikalingas gėles. Katedros šventoriuje nusidriekė apie 100 m praeivių žvilgsnį traukianti  Sūduvos juosta. Gyventojai ja galėjo grožėtis visą savaitę.

Projekto įgyvendinimui skirta paramos suma – 700,00 Eur, pareiškėjo prisidėjimas – 100,00 Eur.

Lėšas projektui įgyvendinimui skyrė

Vilkaviškio rajono savivaldybė

Vilkaviškio raj. Vartų kaimo bendruomenė įgyvendino projektą „Kaimo 100-mečio paminėjimas“

Vilkaviškio rajono Vartų kaimo bendruomenė įgyvendino projektą „Kaimo 100-mečio  paminėjimas“, finansuotą Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos lėšomis (projektui įgyvendinti skirta 700,00 Eur savivaldybės lėšų).

Projekto lėšos buvo skirtos Skroblų, Grajauskų, Vartų, Šeškinių, Šulų, Dambaukos kaimų šimto metų  įkūrimo šventės organizavimo paslaugai įsigyti.

Projekto tikslas – kaimų istorijos įamžinimas ateities kartoms.

Daugelį Lietuvos kaimų puošia kryžiai – saviti statiniai, kuriuose persipina architektūros, skulptūros, kalvystės elementai. Vartų kraštas – ne išimtis. Nuo 1991 metų, privažiuojant Vartų kaimą, tyliai sau rymodamas, visuomet, čia gyvenančius ir pravažiuojančius pasitikdavo medinis kryžius, pastatytas a. a. kraštiečio Viktoro Lukoševičiaus iniciatyva. Laikas bėga, keičiasi žmonės, keičiasi visa, kas aplink mus.

Liepos 30 d. Vartų krašto žmonės susirinko prie naujai atstatyto Vartų kaimo kryžiaus. Kryžius atstatytas Vartų bendruomenės pirmininko Zigmo Parulio ir Vartų krašto žmonių piniginėmis lėšomis, darbu, iniciatyva. Naują metalinį kryžių pagamino kraštietis, bartninkietis Valdas Šuliauskas. Šia proga surengta kraštiečių šventė, organizuotos  Šv. Mišios Bartninkų bažnyčioje, pašventintas naujasis kryžius. Muzikinę šventinę programą dovanojo Bartninkų jaunimo vokalinė studija ,,Svajonė“, vokalinis ansamblis ,,Aista“, Rimos ir Vaido duetas, muzikantai ir dainininkai iš Vištyčio. Čia netrūko kraštiečių  kalbų, atsiminimų ir šilto bendravimo.

Galime tik pasidžiaugti, jog šventėje dalyvavo nemažai žmonių, kurie savo darbštumu ir geranoriškumu prisidėjo prie renginio organizavimo.

Surengta turininga ir kultūringa šventė, o atvykę kraštiečiai, svečiai, turiningai, smagiai leido laiką. O pastatytas kryžius išliks ateities kartoms, teiks apsaugą, dvasinę ramybę ir simbolizuos Vartų krašto vienybę.

Zigmas Parulis

Bendruomenės pirmininkas

Lėšas projekto įgyvendinimui skyrė

Vilkaviškio rajono savivaldybė

Šūklių kaimo bendruomenė įgyvendino Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos dalinai finansuotą projektą ,,Šūklių bendruomenė – Sūduvai“.

Bendra projekto vertė – 915 Eur. Savivaldybės parama – 700 Eur. Bendruomenės lėšos – 215 Eur

Bendruomenė šventė 20 metų jubiliejų. Prisiminėme veiklas ir atliktus darbus. Pasodinome ąžuoliuką Sūduvos metams paminėti.

Šventės dalyvius supažindinome su Šūklių bendruomenės įsteigta ,,Sodybų priežiūros tarnyba“ ir įsigyta technika skirta želdynų priežiūrai.  

Lankėme Šūklių parką, kuriame, po baltosiomis tuopomis, vyko fotosesija. Šventėje, kuri vyko generolo, savanorio Bronislovo Skomskio stovyklavietėje, koncertavo Daivos Ambrasaitės vadovaujamas ansamblis ,,Lankupa“ ir  Virbalio kapelos ,,Pliumbalis“ muzikantas Albinas Būbnaitis.  

Nuoširdžiai dėkojame šventėje dalyvavusiems kaimynams: Kybartų bendruomenės delegacijai, vadovaujamai Vito Katkevičiaus, perdavusio Kybartų seniūno Romo Šunoko linkėjimus ir dovanas, bei Šiaudiniškių bendruomenės pirmininkei Irenai Senkuvienei.

Bendruomenės pirmininkas

Vytautas Lekešius

Lėšas projektui įgyvendinimui skyrė

Vilkaviškio rajono savivaldybė

 

     

Naujienos

Scroll to Top