ADministracija

Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programa

NVO rėmimo programos projektų viešinimas

Vilkaviškio rajono savivaldybė yra išsikėlusi aiškius plėtros prioritetus: tvarios ekonominės plėtros skatinimas ir konkurencingumo didinimas, modernios visuomenės ugdymas ir socialinės gerovės plėtojimas, darnios aplinkos ir modernios infrastruktūros vystymas. Nevyriausybinėms organizacijoms ir bendruomenėms aktualiais klausimais, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijoje, pagal savo kompetenciją ir veiklos sritis konsultuoja administracijos skyriai, seniūnijos ir į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai.
Norint sužinoti daugiau informacijos ar įsikūrus naujai NVO prašome kreiptis į NVO Tarybos sekretorę Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vyriausiąją specialistę  Audronę Ražinskienę, el. p.: nvotaryba@vilkaviskis.lt arba audrone.razinskiene@vilkaviskis.lt

Įgyvendinti projektai

Antupių bendruomenė įgyvendino projektą „Smagios ir įdomios atostogos kaime“, finansuojamą Vilkaviškio rajono savivaldybės ir Antupių bendruomenės narių lėšomis.

Projekto tikslas – skatinti jaunimo veiklos turinio plėtojimą, ugdyti jų kultūrinę, meninę ir dvasinę savimonę, plėtoti savanorystę, bendravimą, puoselėti gyventojų, ypač jaunimo, užimtumo ir prevencijos didinimą.

Už projekto lėšas suorganizuoti ir pravesti 6 mokomieji užsiėmimai-seminarai vaikams ir jaunimui (projekto dalyviai mokėsi kepti ir dekoruoti keksiukus, riestainius ir pyragą, lipdė iš modelino suvenyrus, kūrė menines dekoracijas iš akmenukų), įsigyta palapinė ir 3 staleliai.

Projekto vertė – 636,0 eurai, Vilkaviškio rajono savivaldybės lėšos – 606,0 eurai.

Bebrininkų kaimo bendruomenė įgyvendino projektą „Bebrininkų vaikų namelio remontas ir edukacija „Duonos kelias“, kuris buvo finansuotas Vilkaviškio rajono savivaldybės ir Bebrininkų kaimo bendruomenės narių nuosavomis lėšomis.

Projekto tikslas: spręsti gyventojų kultūros, tautiškumo, poilsio, sveikatos klausimus, kurti patrauklią aplinką, gerinti laisvalaikio praleidimo sąlygas, stiprinti bendravimą, pagarbą, tautiškumą, abipusį supratimą. Taip pat, skatinti  savanorystę, prisiminti mūsų senolių darbus, apeigas.

Projekto lėšomis kapitaliai suremontuotas vaikų žaidimų namelis ir sūpynės, pridėta keletas naujų elementų. Suorganizuotas edukacinis užsiėmimas „Duonos kelias“, kurio metu prisimintas visas sunkus duonos kelias ir išbandyti nauji duonos kepimo būdai.

Projekto įgyvendinimui skirta paramos suma – 700,00 Eur.

Lėšas projekto įgyvendinimui skyrė Vilkaviškio rajono savivaldybė

Alvito kaimo bendruomenė kartu su Neformalia jaunimo grupe “Alvito aktyvas“ įgyvendino projektą „Tradicijų puoselėjimas“. Projektas finansuotas iš Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos projektų finansavimo konkurso. Sutarties  Nr. J2.E – 40.  Bendra projekto vertė 745,00  Eur., iš jų 660,00 Eur., projekto įgyvendinimui skyrė Vilkaviškio rajono savivaldybė, likusi suma – Alvito kaimo bendruomenės prisidėjimas.

Projekto tikslas – didinti kaimo jaunimo bendruomeniškumą, organizuojant kultūrinius renginius ir kūrybines veiklas, skatinti kartų bendravimą, grąžinti viešąsias miestelio erdves, taip pat, aktyvinti jaunimo kultūrines veiklas, priartinant juos prie krašto istorijos.

Projekto veikla: buvo suorganizuotos 2 talkos, kurių metu buvo tvarkomos erdvės prie tiltelio, bendruomenės namų. Buvo surengti 3 kūrybiniai užsiėmimai, kurių metu mokintasi senosios tradicijos – sodų pynimo technikos. Iš plastikinių vamzdelių pagaminti 5 kabantys sodai. Papuoštos miestelio erdvės, esančios prie bendruomenės namų ir Širvintos pakrantėje, ties tilteliu, Liepų parko prieigos. Įsigytos jubiliejinės monetos ir surengta monetų kalimo demonstracija – pamoka. Miestelio jubiliejui buvo pagamintas užrašas Alvitui 515, kuris puošė miestelio viešąsias erdves. Įsigyti 5 keramikiniai varpai, kurie, kaip legendos simbolis, puošia viešąsias erdves. Kalėdoms pagamintos 3 puošmenos Liepų parkui.

Lėšas projekto įgyvendinimui skyrė Vilkaviškio rajono savivaldybė

Serdokų kaimo bendruomenė 2021 m. dalyvavo Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo  programoje ir įgyvendino projektą „Pažinkime vieni kitus ir bendraukime“. Įgyvendinant projektą suremontuota WC patalpa (naujomis plytelėmis išklotos  grindys ir sienos, taip pat pakeistas klozetas, visa kanalizacija ir santechnika). Taip pat buvo suremontuota mažoji salė, gražiai vadinama „Moterų svetaine“. Atnaujintos lubos, nupirkti karnizai.  Š.m. liepos 6 d. suorganizuota „Šeimų šventė“.

Serdokų kaimo bendruomenė džiaugiasi rinkdamiesi į jaukią, šviesią salę, kur ruošia senjorams suvenyrus, rengia popietes prie židinio ir arbatos puodelio.

Projekto įgyvendinimui skirta paramos suma – 630,00 Eur, pareiškėjo prisidėjimas apie – 900,00 Eur. 

Lėšas projekto įgyvendinimui skyrė Vilkaviškio rajono savivaldybė

Po vienerių metų pertraukos įvyko Vilkaviškio rajono nevyriausybinių organizacijų apdovanojimai „Gintarinė Bitė 2021“. Labai jaukus ir šventinis vakaras, vykęs Klausučių kultūros namuose, sukvietė būrį mūsų rajono visuomenininkų pasidžiaugti vieni kitų gerais darbais, padėkoti jiems už jų atsidavimą, savanorišką veiklą, nuoširdų darbą.

Idėjos sumanytoja ir apdovanojimų organizatorė – Klausučių kaimo bendruomenė, kuriai talkino Klausučių seniūnija. Jos seniūnė Judita Skystimienė ir atidarė šį iškilmingą renginį, pasveikindama visus susirinkusius.

Iš viso per apdovanojimų ceremoniją buvo įteiktos 9 nominacijos. Apdovanojimai buvo teikiami šešiose nominacijoje: „Metų proveržis“, „Metų iniciatyva“, „Metų bendruomenė“, „Metų geradariai“, „Metų atradimas“ ir „Metų sėkmės istorija“. Dar po vieną nominaciją įsteigė Vilkaviškio rajono savivaldybė, Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupė ir Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupė. Pagal apdovanojimų nuostatus, gyventojai galėjo siūlyti savo kandidatus, kam bus įteikta „Gintarinė Bitė 2021“. Ji galėjo būti skiriama už visuomeninę veiklą, bendruomeniškumo puoselėjimą ir sklaidą; už savanorišką veiklą, pilietiškumo ugdymą; už krašto gražinimo, puoselėjimo, populiarinimo idėjas, iniciatyvas ir jų įgyvendinimą; už krašto garsinimą rajone, šalyje, užsienyje; už kultūrinę, švietėjišką sklaidą. Nuostabų renginį papuošė išskirtinio balso savininkai, atlikėjai Julija Jegorova ir Egidijus Sipavičius. Tikra staigmena tapo Šakių cirko mokyklos auklėtinės oro akrobatės pasirodymas. Išsamiau apie įgyvendintą projektą  rasite čia:  https://vilkaviskis.lt/iskilmingame-renginyje-gintarine-bite-2021-pagerbtos-vilkaviskio-rajono-nevyriausybines-organizacijos

Bendra projekto vertė 2 500,00 Eur. Paramos suma 2 000,00 Eur. 

Lėšas projekto įgyvendinimui skyrė Vilkaviškio rajono savivaldybė

Klausučių kaimo bendruomenė įgyvendino projektą „Kultūrinių tradicijų puoselėjimas, užtikrinat jų tęstinumą“ pagal „Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programą“. Liepos 10 d. garsiai ir iškilmingai atšventė Klausučių kaimo 100-metį. Šią ypatingą dieną kaimo gyventojai ir gausiai susirinkę svečiai šventė Klausučių kaimo žmonių darbo, ryžto, tikėjimo šventę – 100 metų sukaktį.

Šventė prasidėjo iškilminga eisena su Vilkaviškio jaunimo pučiamųjų instrumentų orkestru ir šokėjomis (vad. S. Mickevičius ir S. Jankienė). Į nuotaikingą eiseną įsijungė kaimo bendruomenės nariai, šventės svečiai, kaimo gyventojai. Linksmai atžygiuota prie Šeimenos upelio, kurio pakrantėje įvyko 100-mečio skulptūros atidengimo ceremonija. Čia taip pat prisiminta Klausučių kaimo istorija.

Įamžinant žmonių triūsą, iškilmingai atidengta skulptoriaus Raimondo Blažaičio Klausučių 100 metų sukaktį įamžinanti skulptūrinė kompozicija. Ją atidengti patikėta Vilkaviškio rajono savivaldybės merui Algirdui Neiberkai, Klausučių seniūnijos seniūnei Juditai Skystimienei ir Klausučių kaimo bendruomenės pirmininkui Ramūnui Puodžiūnui. Skulptūrą pašventino Vilkaviškio dekanas kun. Virginijus Gražulevičius.

Po iškilmingo momento šventė persikėlė į pagrindinę sceną, kurioje vakaro koncertą pirmieji dovanojo Vilkaviškio jaunimo pučiamųjų instrumentų orkestras kartu su šokėjomis. Gausiai susirinkusius kaimo gyventojus ir svečius sveikino Klausučių seniūnijos seniūnė J. Skystimienė ir Klausučių kaimo bendruomenės pirmininkas Ramūnas Puodžiūnas.

Šventės metu taip pat pagerbti žmonės, kurie Klausučiuose beveik nuo pat jų įkūrimo pradžios – tai patys garbingiausi, patys vyriausi kaimo gyventojai, kurie ilgiausiai puoselėjo šį kraštą, juo rūpinosi ir kartu su juo užaugo. Džiugu tai, kad šventėje galėjo dalyvauti ir pats vyriausias kaimo gyventojas – Albinas Uldys, kuriam jau beveik 100 metų.

O kokia šventė be muzikos! Jos Klausučiuose netrūko. Scenoje vienas po kito pasirodė Lietuvos muzikos žvaigždės: koncertines programas atliko solistai Eglė ir Vytautas Juozapaičiai, grupė „Patruliai“, Natalija Bunkė ir Džordana Butkutė. Išsamiau apie įgyvendintą projektą rasite čia:  https://suduvosgidas.lt/klausuciai-svente-100-metu-jubilieju/.

Bendra projekto vertė 1 000,00 Eur. Paramos suma 700,00 Eur.

Lėšas projekto įgyvendinimui skyrė Vilkaviškio rajono savivaldybė

Vilkaviškio trečiojo amžiaus universitetas vasarą praleido itin darbingai: intensyviai organizavo keliones, susitikimus, vykdė edukacines keliones, susitikimus, edukacines ir relaksacines programas, padėjo savo klausytojams fiziškai ir dvasiškai tvirtėti. Trečiojo amžiaus universitetas vasaros laikotarpiu įgyvendino tris projektus. Vienas jų – „Senjorams įdomus Gižų kraštas“, kurio metu senjorai buvo kviečiami pasižvalgyti po Gižus, susipažinti su kaimo istorija. Klausytojai dalyvavo edukacinėje programoje, sužinojo ne tik liepos žiedų, bet ir šio medžio žievės naudojimo būdus senovėje.

Projekto įgyvendinimui skirta paramos suma – 630,00 Eur, pareiškėjo prisidėjimas – 100,00 Eur. 

Lėšas projekto įgyvendinimui skyrė

Vilkaviškio rajono savivaldybė

Projektas finansuotas iš Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos projektų finansavimo konkurso. Sutarties  Nr. J2.E-41.  Bendra projekto vertė 825,00  Eur., iš jų 700,00 Eur., projekto įgyvendinimui skyrė Vilkaviškio rajono savivaldybė, likusi suma – Alvito kaimo bendruomenės prisidėjimas.

Projekto tikslas – bendruomenės namų salėje ir salės prieigose pakeisti šviestuvus. Taip pat, teikti kokybiškas ir saugias užimtumo, saviraiškos bei laisvalaikio praleidimo paslaugas Alvito ir aplinkinių kaimų įvairaus amžiaus gyventojams.

Projekto veikla – bendruomenės patalpose  buvo įrengtas naujas LED apšvietimas, kadangi buvęs šoninis apšvietimas yra nusidėvėjęs. Apšvietimo remontas buvo netikslingas, kadangi įranga pasenusi technologiškai ir energetiškai neefektyvi. Darbai buvo atliekami ūkio būdu.

Naujas apšvietimas pagerins renginių kokybę, bei sumažins elektros energijos išlaidas. Visumoje tai sudarys palankesnes sąlygas bendruomenės narių užimtumo organizavimui bei visos bendruomeninės veiklos vykdymui.

Lėšas projekto įgyvendinimui skyrė

Vilkaviškio rajono savivaldybė

 

Rugsėjo 26 d. Pajevonyje buvo atidengtas paminklas 1863-1864 metų sukilimui atminti. Tai dar viena buvusio pajevoniečio Gedemino Vyšniausko dovana gimtinei. Šventė prasidėjo Šv. Mišiomis, po jų –  iškilminga paminklo atidengimo ceremonija. Šia proga susirinkusius vietos gyventojus ir svečius sveikino garbūs svečiai – rajono meras Algirdas Neiberka, europarlamentas Juozas Oleka,  kraštietis Gedeminas Vyšniauskas, Jotvingių Kryžiaus Riterių Ordino nariai, seniūnė Gintauta Žaliniakienė, buvęs seniūnas Gediminas Bisikirskas. Dainas apie Lietuvą ir Lietuvai skyrė folklorinis ansamblis ,,Gražupis“, Pajevonio kultūros namų moterų ansamblis ,,Aušrinė“, liaudiškų šokių pynę dovanojo Sonatos Jankienės vadovaujami jaunieji šokėjai.

Pajevoniečiai džiaugiasi išskirtiniu, didžiulę istorinę vertę turinčiu objektu, ir dėkoja visiems prisidėjusiems prie šios gražios kilnios idėjos įgyvendinimo. Nuoširdžiausią AČIŪ tariame kraštiečiui Gedeminui Vyšniauskui – už dovaną gimtajam kraštui, Viliui Puronui, dizaineriui, dailininkui, istorijos žinovui, – už istorijos atminties įamžinimo idėjos autorystę ir jos įgyvendinimą, verslo atstovui Ramūnui Volbekui – už visokeriopą pagalbą.

Šio renginio metu Pajevonio kaimo bendruomenė ,,Jevonio versmė“, įgyvendindama projektą ,,Pajevonys pro foto objektyvą šiandien“, finansuojamą iš Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos lėšų, pristatė vietos gyventojos meno mėgėjos Marytės Protasevičienės fotografijos darbų parodą. Užfiksuotos gražiausios akimirkos, gamtos peizažai atgulė ant drobės nepaprasto grožio meno kūriniais, džiuginančiais kiekvieno akį ir širdį.

Projektui įgyvendinti Vilkaviškio raj. savivaldybė skyrė 700 €.

Parodą galima aplankyti Pajevonio bendruomenės namuose, Vytauto Didžiojo g.16,  laiką suderinus tel. 861027382.

Lėšas projekto įgyvendinimui skyrė

Vilkaviškio rajono savivaldybė

Patunkiškių kaimo bendruomenė įgyvendino projektą „Patunkiškių kaimo poilsio zonos tvarkymas“, finansuojamą Vilkaviškio rajono savivaldybės, pagal nevyriausybinių organizacijų rėmimo programą. Projektui įgyvendinti skirta 700,00 Eur savivaldybės lėšų.

Projekto tikslas –  tvarkyti Patunkiškių kaimo  viešąsias erdves, padėti įgyvendinti skirtingų pomėgių žmonėms jų lūkesčius, įrengiant  poilsio zonas.

Projekto uždaviniai:  Pastatyti sūpynes ir persirengimo kabiną.

Nuo pat įsikūrimo bendruomenė visais galimais būdais stengiasi kurti patrauklaus kaimo įvaizdį, kuria poilsio zonas vaikams ir jaunimui, tvarko Paežerių ežero pakrantę, renka šiukšles, sodina medžius, pjauna žoles. Sutvarkytas visuomenės poreikiams skirtas žemės sklypas prie ežero  tapo traukos centru ne tik kaimo gyventojams, čia mielai užsuka ir dviratininkai, renkasi jaunimas. Šio projekto metu įsigijome ir pastatėme medines sūpynes ir persirengimo kabiną, kad užsukę lankytojai ir kaimo gyventojai turėtų daugiau pramogų, galėtų  prasmingiau praleisti laisvalaikį. Šis projektas nebus vienkartinis ir toliau ieškosim galimybių teikti projektus,  tobulinsime jau sukurtą infrastruktūrą poilsiui ir pramogoms.

Lėšas projekto įgyvendinimui skyrė

Vilkaviškio rajono savivaldybė

Lietuvos raudonojo kryžiaus draugijos Vilkaviškio skyrius įgyvendino projektą „Šilti apsilankymai Vilkaviškyje“, finansuojamą Vilkaviškio rajono savivaldybės, pagal nevyriausybinių organizacijų rėmimo programą. Projektui įgyvendinti skirta 700,00 Eur savivaldybės lėšų.

Projekto tikslas – pasitelkiant Raudonojo Kryžiaus savanorius ir gerąją patirtį  mažinti vyresnio amžiaus žmonių vienišumo jausmą.

Uždaviniai – suorganizuoti Vilkaviškio rajono vienišų pagyvenusių žmonių vakaronę, pagerbti  aktyvius Vilkaviškio ir svečių raudonojo kryžiaus narius, lankyti Vilkaviškio rajono senyvo amžiaus, vienišus ir sergančius rajono gyventojus.

Nuo 2018 metų  vykdome  programą „Šilti apsilankymai“, skirtą vienišiems, daugiausiai vyresnio amžiaus žmonėms, dėl sveikatos ir kitokių kliūčių retai išeinantiems iš savo namų, neturintiems artimų žmonių. Vilkaviškio skyrius stengiasi toliau plėsti ratą savanorių, kurie dalyvautų „Šiltų apsilankymų“ ir kitose draugijos vykdomose programose. Ypatingą dėmesį skiriame vaikų ir jaunimo savanoriavimo skatinimui, kartų bendravimui, įvairių rajone veikiančių organizacijų bendradarbiavimui siekiant bendro tikslo – kuo mažiau vienišų, socialiai pažeidžiamų asmenų mūsų rajone. Suorganizavome senjorų vakaronę,  supažindinome senjorus su galimybėmis dalyvauti įvairiose kitų organizacijų vykdomose veiklose, išklausėme jų mintis dėl mūsų vykdomos veiklos tobulinimo, paminėjome Tarptautinę Raudonojo Kryžiaus dieną, pabendravome prie kavos puodelio, pasidžiaugėme bendryste, nuveiktais gražiais, prasmingais darbais. Pradėtą veiklą tęsime ir kitais metais, ieškodami vis kitų rėmimo šaltinių ir galimų sprendimų būdų.

Lėšas projekto įgyvendinimui skyrė

Vilkaviškio rajono savivaldybė

Keturvalakių bendruomenė įgyvendino Vilkaviškio rajono savivaldybės finansuojamą projektą  „Pažinkime savo kraštą kartu“.

Bendra projekto suma – 650 eurų. 585 eurai – Vilkaviškio rajono savivaldybės lėšos,  65 eurai – bendruomenės lėšos.

Projekto tikslas – pažinti Vilkaviškio kraštą, lankytinas vietas bei skatinti tarpusavio ryšį tarp bendruomenės narių.

Keturvalakių bendruomenė suorganizavo kelionę po Vilkaviškio kraštą, kurios metu aplankė Vilkaviškio dvarą, Paežerių dvaro sodybą, kuris laikomas unikaliausiu Sūduvos krašto dvarų kultūros paveldo objektu. Taip pat, ilgai neužtrukę tęsė savo kelionę po Alvito, Virbalio, Kybartų, Šūklių kraštus ir užbaigė kelionę neeiliniu lankytinu objektu Vištyčio krašte – Kanapkio malūnu. Šios kelionės metu bendruomenės nariai turėjo galimybę iš arčiau susipažinti su lankytinais objektais, esančiais Vilkaviškio krašte, o kai kam tai buvo puiki proga atnaujinti savo turimų žinių bagažą. Norint pakeliauti ir pamatyti įdomių objektų kartais nereikia keliauti tūkstančius kilometrų, o pakanka skirti dieną savo kraštui.

Lėšas projekto įgyvendinimui skyrė

Vilkaviškio rajono savivaldybė

Vilkaviškio rajono Degučių kaimo bendruomenė įgyvendino „Degantis vakaras“ projektą finansuotą Vilkaviškio rajono savivaldybės  nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos. Savomis lėšomis prisidėjo ir bendruomenė. 

Tikslas – organizuoti kokybišką renginį „Degantis vakaras“, ugdant meninę, kultūrinę ir dvasinę Degučių kaimo bendruomenės savimonę.

Projekto metu vykdytos šios veiklos: vyko diskusija tema- „Tvarumas ir pakartotinis naudojimas“, paruoštas informacinis stendas ir surengta Degučių kaimo gyventojų  paroda „Antras šansas“, vyko kūrybinės deglų ir puodelių padėkliukų dirbtuvės. Linksmam vaikų užimtumui paruošta didžiųjų burbulų leidimo lazdelės ir mišinys. Įsigyta komoda ir sulankstomi lauko suoleliai. Muzikiniai vakaro daliai išpildyti pakviestas renginių vedėjas- atlikėjas Vaidas Rakauskas.

Projekto metu vykdytos veiklos skatina savanorystę, ugdo kultūrinę, meninę ir dvasinę savimonę bei aplinkosauginį švietimą, leidžia puoselėti senąsias ir kurti  naujas vietos tradicijas.

Vilkaviškio rajono savivaldybės parama -700,00 Eur

Bendruomenės prisidėjimas- 99,84 Eur

Lėšas projekto įgyvendinimui skyrė

Vilkaviškio rajono savivaldybė

Gražiškių seniūnijos kaimo bendruomenė pagal Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programą vykdė projektą „Scenos grindų įrengimas“. Paramos suma 606,00 Eur. Projekto metu įrengtos viešosios erdvės scenos grindys, kurios užtikrins patogumą, saugumą atliekant koncertinius pasirodymus.

Lėšas projekto įgyvendinimui skyrė

Vilkaviškio rajono savivaldybė

Antupių bendruomenė įgyvendino projektą, finansuojamą Vilkaviškio rajono savivaldybės ir Antupių bendruomenės narių lėšomis – „Laisvalaikio ir sporto aikštelės įrengimas“.

Projekto tikslas – skatinti iniciatyvas, skirtas viešųjų erdvių tvarkymui ir atnaujinimui, kurti patrauklią aplinką gyventi ir dirbti kaime, didinti kaimo gyvenamosios aplinkos patrauklumą, skatinti kaimo gyventojų bendravimą, savanorystę, puoselėti gyventojų, ypač jaunimo, užimtumo ir prevencijos didinimą.

 Projekto vertė – 944,0 eurai, Vilkaviškio rajono savivaldybės lėšos – 700,0 eurai.

Už projekto lėšas nupirkta du lauko treniruokliai.

Lėšas projekto įgyvendinimui skyrė

Vilkaviškio rajono savivaldybė

Ramoniškių kaimo bendruomenė įgyvendino projektą „Vaikų vasara“, finansuotą  Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos lėšomis.  

Projekto tikslas: Puoselėti bendruomenės tradicijas, išsaugoti krašto etnokultūros tradicijas, skatinti ir plėsti bendruomenės veiklą.

Uždaviniai: Suorganizuoti pramogų dieną kaimo vaikams.

Paramos suma – 630,00 Eur.

Projekto lėšomis buvo suorganizuota vasaros šventė vaikams, nupirkta  teatralizuota aktorių programa, pastatytas batutas, nupirktas suolelis.

Lėšas projekto įgyvendinimui skyrė

Vilkaviškio rajono savivaldybė

Į tradicinę vasaros šventę Dailučių gyventojus ir svečius subūrė Dailučių kaimo bendruomenė „Dailučių švyturiai“. Erdvioje vaikų žaidimų aikštelėje surengtoje šventėje „15 metų kartu“ ne tik smagiai atšvęstas vidurvasaris, bet ir paminėtas bendruomenės 15 metų jubiliejus. Džiugios šventinės nuotaikos nesugadino net ir netikėtai užklupęs smarkus lietus.

Susirinkusius bendruomenės narius, šventės svečius ir dalyvius pasveikino Dailučių bendruomenės pirmininkė Irena Balanevičienė. Ji padėkojo kiekvienam bendruomenės nariui, prisidėjusiam prie sėkmingo jos gyvavimo ir pasidžiaugė, kad per penkiolika bendruomenės gyvavimo metų nuveikta nemažai darbų: įrengta vaikų žaidimų aikštelė, pavėsinė, įgyvendinta nemažai projektų, kurių dėka organizuota labai daug renginių, vykta į įvairias keliones, bendruomenė įsigijo namus bei juos susiremontavo. I. Balanevičienė aktyviausiems bendruomenės nariams įteikė padėkas bei simbolines dovanėles.

Šventėje dalyvavo ir bendruomenę sveikino Vilkaviškio rajono savivaldybės meras Algirdas Neiberka, Virbalio seniūnas Zitas Lasevičius, bendruomenės „Virbalio vartai“ pirmininkas Stanislovas Lopeta, onkologinių ligonių asociacijos „Viltis“ vadovas Kazys Bagušis, LR Seimo nario Algirdo Butkevičiaus sveikinimus perdavė jo padėjėjas Valdas Riklius.

Meras A. Neiberka sveikindamas visus su švente, dėkojo bendruomenei už aktyvią ir pavyzdinę veiklą, džiaugėsi, kad bendruomenė nestokoja naujų idėjų ir sumanymų.

O koks gi jubiliejus be šventinio torto ir geros muzikos! Savo muzikinius pasirodymus susirinkusiems dovanojo Virbalio kultūros namų kapela „Pliumpa“ (vad. A. Juškevičius), Kybartų kultūros centro moterų vokalinis ansamblis „Vaivora“ (vad. I. Menčinskienė) bei atlikėjai Vladas ir Jurgita.

Projekto įgyvendinimui skirta paramos suma – 630,00 Eur, pareiškėjo prisidėjimas – 100,00 Eur. 

Lėšas projekto įgyvendinimui skyrė

Vilkaviškio rajono savivaldybė

Pilviškių miestelio bendruomenė įgyvendino Vilkaviškio rajono NVO rėmimo programos finansuotą projektą „Pilviškiai istorijos tėkmėje“. Projekto tikslas – įamžinant atmintinas vietas, papasakoti miestelio gyventojams ir svečiams Pilviškių miestelio istoriją. Įsigijus dešimt informacinių stendų, jie įrengti istoriškai svarbiose miestelio vietose.

Projektas finansuotas 700 eurų.

Iniciatyva, formuoti istoriškai svarbaus krašto įvaizdį bei skatinti pagarbą krašto istorijai ir norą ja domėtis yra bendruomenės ir seniūnijos veiklos prioritetuose. Praėjusiais šimtmečiais ir dešimtmečiais Pilviškiai matę ir klestėjimą, ir karo, maro, bado baisumus. Su miestelio istorija glaudžiai persipynę čia gyvenusių skirtingų tautybių ir tikėjimų žmonių istorija. Pilviškių kraštas turtingas istorija! Būtina praverti jos klodus, pateikti tai jaunimo kartoms bei atvykstantiems į mūsų kraštą. Taigi, surengta pirmoji ekskursija gimnazijos jaunimui, kurios metu trumpai pristatyta krašto istorija, parodant tas istoriškai svarbias vietas, kuriose virė Pilviškių gyvenimas istorijos tėkmėje.

Lėšas projekto įgyvendinimui skyrė

Vilkaviškio rajono savivaldybė

Gižų kaimo bendruomenė įgyvendino projektą „Angelo sparnu palytėti“, finansuojamą Vilkaviškio rajono savivaldybės, pagal nevyriausybinių organizacijų rėmimo programą. Projektui įgyvendinti skirta 700 Eur savivaldybės lėšų, 179,6 Eur prisidėjimas bendruomenės lėšomis. Projekto sutarties Nr. J2-446.

Projekto tikslas – surengti turiningą, prasmingą ir švietėjišką, tradicine tapusią, Angelų Sargų šventę visiems Gižų seniūnijos gyventojams bei svečiams. Skatinti kaimo bendruomenių bendravimą, puoselėti šeimos, bendruomenės vertybes, ugdyti atsakomybės ir bendruomeniškumo jausmą.

Uždaviniai: Suorganizuoti tradicinę šventę „Angelo sparnu palytėti“; pakviesti šventėje dalyvauti krašto meno puoselėtojus, amatininkus ir suorganizuoti jų darbų parodą. Įsigyti renginiui reikalingas priemones, prekes ir paslaugas.

Projekto lėšomis įsigyta: suvenyrų – angelo skulptūrėlių ir rėmelių padėkoms, įsigyta spektaklių ir koncertinės programos paslaugos.

Spektakliais buvo pradžiuginti ir vaikai, jaunimas ir vyresnio amžiaus gyventojai. Vaikai buvo įtraukti į spektaklio veiksmą, džiaugėsi tokia galimybe, ne tik stebėti, bet ir vaidinti. Vyresnieji džiaugėsi galimybe nemokamai žiūrėti spektaklį mūsų miestelyje. Nuostabi koncertinė programa, vykusi bažnyčioje, pakylėjo virš kasdienybės, leido jaustis ypatingai. Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje savo darbų, karpinių parodą suorganizavo Virginija Armanavičienė – Suvalkijos (Sūduvos) krašto popieriaus karpytojų grupės „Sėjinis“ vadovė, dailės mokytoja ekspertė, Lietuvos etninės kultūros globos tarybos narė. Džiaugiamės turėję galimybę pamatyti nuostabius jos darbus iš arti. Pagerbėme ir padėkojome nusipelniusiems miestelio gyventojams už pagalbą ir paramą bendruomeninėje veikloje.

Renginiai buvo viešo pobūdžio, nemokami, skirti tenkinti viešuosius kultūrinius, švietėjiškus gyventojų poreikius. Tikime, kad renginių dalyviams suteikėme daug teigiamų emocijų, patenkinome gyventojų kultūrinį, švietėjišką poreikį, jie prasmingai praleido laiką visose veiklose, sustiprėjo dvasiškai. Aktyvi ir vieninga bendruomenės narių, seniūnijos gyventojų veikla reprezentuoja bendruomenę, Gižų seniūniją, garsina Vilkaviškio rajoną.

Lėšas projekto įgyvendinimui skyrė

Vilkaviškio rajono savivaldybė

2021 metų rugpjūčio 12-14 dienomis Lankeliškių kaime vyko jau tradicine tapusi vaikų vasaros stovykla „NeUžklimpę“. Šių metų stovykloje dalyvavo virš 50 vaikų, jiems veiklas organizavo būrys vadovų.

Iš Aukštaitijos atvykusi audėja Ieva Vingrienė skatino vaikus pramokti juostų audimo meno. Ieva supažindino stovyklautojus su senaisiais Lietuvos juostų raštais, jų spalvų deriniais ir juostų audimo būdais. Fotografė Laima Ivanauskaitė vaikus įtraukė į cianotipijos dirbtuves – stovyklautojai iš aplink rastų augalų kūrė kompozicijas ant šviesai jautraus popieriaus, kurį apšvietus saulės šviesa ir išplovus gavo mėlynai baltą cianotipijos atspaudą.

Mokytoja iš Vilniaus Goda Sungailaitė stovykloje subūrė visus komandiniams žaidimams, taip pat supažindino su tradiciniais šokiais, rateliais bei  jogos mankštos principais. Mokytojas Karolis Bereika užėmė vyriausius stovyklautojus – jie būriavosi žvejybos ir tradicinių senųjų žaidimų veiklose.  

Mokytoja Miglė Bereikaitė kiekvieną rytą budino stovyklautojus itin aktyvia sportine mankšta, o po jos pailsėjusius vaikus kviesdavo į molio dirbtuves. Mažiausiais stovyklos dalyviais rūpinosi mokytoja Valdonė Bereikienė – šiemet ji įsikūrė tamsos kambarėlyje, kuriame kvietė vaikus žaisti ant šviesos stalo su spalvotu smėliu.

Stovyklą aplankė ir Vilkaviškio rajono mokytojai, vieni iš jų – Jono Basanavičiaus gimtinės muziejininkės. Agnė Brazaitienė atsivežė įdomių užsiėmimų – vaikai dėliojo milžiniškas dėliones, žaidė estafetes bei turėjo progą labai gerai pagalvoti, nes vienos veiklos metu reikėjo sugrupuoti tarpusavyje senovinius daiktus.

Iš Dailučių kaimo atvykusi mokytoja Žydrūnė Krakauskienė sudomino vyriausius stovyklos dalyvius šaudymu į taikinį, taip pat įtraukė į estafetes.

Tradiciniu tapęs veikėjo Raganiaus pasirodymas šiemet pradžiugino jo laukusius vaikus. Truputį gąsdinantis, paslaptingas, tačiau labai įtraukiantis Raganius šiemet pasitelkė būrėjo galias – užėjus į jo kambarėlį pasitikdavo įtempta muzika, Raganius kviesdavo išsirinkti skaičių, pagal kurį tiek kartų išsukdavo veidrodėlį, ir galiausiai duodavo ištraukti lemiamą laiškelį. Visi iš Raganiaus išeidavo rankose laikydami keptas bandeles, kurias jis įteikdavo išdrįsusiems pas jį užeiti. Kaip ir kiekvienais metais, taip ir šįkart stovykloje buvo įrengta vandens čiuožykla, kurią prižiūrėjo Dainius Pivoras – vandens atrakcijas išbandė ir vyriausi, ir jauniausi stovyklos dalyviai.

Stovyklą organizuoti ir jos dalyviais rūpintis padėjo nemažai bendruomenės narių ir savanorių, kurie prisidėjo kaip tik galėjo. Vieni gamino valgyti, kiti darė ūkinius darbus, treti užėmė vaikus. Projektui įgyvendinti Vilkaviškio raj. savivaldybė skyrė 700 €, Klampučių k. bendruomenė prisidėjo 85 €.

Lėšas projekto įgyvendinimui skyrė

Vilkaviškio rajono savivaldybė

Geisteriškių kaimo bendruomenė įgyvendino  projektą „Tvenkinys – atgaiva mūsų sielai“, finansuotą Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos lėšomis. 

Projekto įgyvendinimui skirta paramos suma – 700,00 Eur, pareiškėjo prisidėjimas – 100,00 Eur. 

Projekto tikslas: Ugdyti bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, skatinti bendruomeniškumą, ugdyti gebėjimą organizuoti ir leisti laiką prasmingai, turiningai. Skatinti kaimo žmonių šeimų  ir kartų bendradarbiavimą, puoselėjant ir grąžinant aplinką, kuriant jaukesnį ir patogesnį gyvenimą.

Projekto lėšomis buvo išvalytas Geisteriškių kaime esantis tvenkinys. Tvenkinio valymo darbus atliko MB „Truksolita“. 

Projekto „Tvenkinys – atgaiva mūsų sielai“ dėka gyventojai galės turiningai leisti laisvalaikį, pasimaudyti,  bendrauti su visų kartų žmonėmis, susipažinti su atvykstančiais iš kitų vietovių. Poilsio zona bus naudojama organizuojant pagyvenusių ir jaunų žmonių laisvalaikio užimtumą vasaros metu, rengiant įvairias šventes, sportines varžybas, vaikų ir tėvelių popietes, vykdant edukacines programas aplinkos grožio kūrimui, puoselėjimui ir išsaugojimui.

Lėšas projekto įgyvendinimui skyrė

Vilkaviškio rajono savivaldybė

Bartninkų bendruomenė „Aista“ įgyvendino projektą „Išsaugokime Bartninkų krašto istoriją“, pagal Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų  rėmimo programos: krašto etnokultūros, istorijos išsaugojimas, viešinimas.

Projekto metu buvo įsigytas informacinis stendas. Bendra projekto suma – 630 Eur.

Projektas buvo finansuojamas Vilkaviškio rajono savivaldybės lėšomis.

Šio projekto tikslas – išsaugoti ir puoselėti Bartninkų miestelio lankytinas vietas, siekiant skleisti informaciją ir padaryti patraukliu lankytojų traukos objektu.

Šio projekto uždavinys – skatinti domėjimąsi Bartninkų miestelio istorija, kultūra, ugdyti norą išsaugoti ir puoselėti išlikusias istorines ir kultūrines vertybes.

Projekto tęstinumas, siekiant išsaugoti ir puoselėti Bartninkų krašto išskirtines ir reikšmingas kultūrines ir istorines vertybes ir toliau bus rankama informacija, puoselėjama jų aplinka.

Lėšas projekto įgyvendinimui skyrė

Vilkaviškio rajono savivaldybė

Vilkaviškio dekanato šeimos centras baigė įgyvendinti projekto „Laidas namų bažnyčioms“ veiklas.

Projekto veiklų išlaidos dalinai finansuotos Vilkaviškio rajono savivaldybės Nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos lėšomis. Už skirtą finansavimą (558,00 Eur) įsigyta įranga reikalinga veikloms vykdyti nuotoliniu būdu (mikrofonai, adapteriai bei kabelis).

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu transliuoti Atviri maldos ir šlovinimo vakarai, skirti švč. M. Marijos garbei 2021-08-13, 2021-09-13, 2021-10-13 ir 2021-11-13 dienomis, taip pat transliuotas susitikimas su kunigu svečiu ir katalikiško judėjimo Gloriosa Trinita įkūrėju iš Italijos 2021-09-24 d. bei Negimusio kūdikio dienos minėjimo akcija 2021-11-23 d. Transliacijų įrašai pasiekiami Vilkaviškio dekanato šeimos centro „Facebook“ paskyroje bei bendruomenės Gloriosa Trinita Lietuva „Youtube“ platformos paskyroje.

Projekto įgyvendinimo metu įrašus peržiūrėjo daugiau nei 1500 skirtingų asmenų, todėl projektas įgyvendintas sėkmingai, o maldos vakaruose bei kitose veiklose, organizuotose Vilkaviškio švč. M. Marijos apsilankymo katedroje, nuotoliniu būdu sudalyvavo daugybė šeimų – Namų bažnyčių. Transliacijas stebėjo ne tik rajono gyventojai, bet ir kitų rajonų, netgi svečiai iš Lenkijos bei Italijos.

Tikimės, kad visi norintieji, galėjo sudalyvauti veiklose gyvai ar nuotoliniu būdu, o sudalyvavusieji pasisėmė dvasinės stiprybės, pastiprinimo, galbūt net paguodos.

Lėšas projekto įgyvendinimui skyrė

Vilkaviškio rajono savivaldybė

Šių metų rugsėjo 27 dieną visame pasaulyje minint Pasaulinę turizmo dieną, atnaujintas ir pastatytas prie Paežerių dvaro sodybos automobilių stovėjimo aikštelėje esantis informacinis stendas-žemėlapis. Asociacija „Suvalkijos renginiai“ įgyvendino Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programai teiktą projektą „Informacinio stendo-žemėlapio atnaujinimas“. Projektui įgyvendinti buvo skirta 700,00 Eur.

Projekto tikslas – krašto istorijos išsaugojimas, viešinimas.

Uždavinys – atnaujinti informacinį stendą-žemėlapį apie Vilkaviškio rajono lankytinus objektus.

Projekto metu buvo atliekami stendo, maketavimo, gamybos ir montavimo darbai.

Projekto iniciatyva tikimasi, kad informacinis stendas-žemėlapis padės turistams lengviau rasti norimus objektus, padidins domėjimąsi Vilkaviškio krašto istorija, kultūros, gamtos paveldo objektais, prisidės prie darnios turizmo informacinės ir ženklinimo sistemos sukūrimo, paskatins atvykstamąjį turizmą.

Asociacijos „Suvalkijos renginiai“ pirmininkė

Lėšas projekto įgyvendinimui skyrė

Vilkaviškio rajono savivaldybė

Kybartų seniūnijos Daugėlaičių kaime, prie „Molyno“ vandens telkinio, yra kybartiečių stovyklavimo-poilsio vieta. Pietinėje vandens telkinio pusėje jau įruošta poilsiavietė ir vieta maudynėms, laužavietė, tinklinio žaidimo aikštelė, WC ir kt.

Pagal Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programą 2021 metais Kybartų bendruomenė įsigijo 7 pikniko stalus su suolais, 3 gelbėjimosi ratus ir laikiklius gelbėjimosi ratams. Jau ateinančių metų vasarą prie  „Molyno“ bendruomenė visa tai įrengs, siekdama sukurti jaukesnę poilsio zoną. Ši poilsiavietė prie vandens – tai laisvalaikio praleidimo  visai šeimai vieta.  Prie šio vandens telkinio, patogu apsistoti ir ilgesniam laikui.

Poilsiavietės prie vandens telkinio „Molynas“ įruošimui – stalų su suolais, gelbėjimosi ratų, jų laikiklių įsigijimui ir įruošimui, lėšas 689,00 Eur., pagal Nevyriausybinių organizacijų rėmimo programą,  skyrė Vilkaviškio rajono savivaldybė.

Lėšas projekto įgyvendinimui skyrė

Vilkaviškio rajono savivaldybė

Stalo žaidimų klubas „Visažiniukas“ ir toliau aktyviai dalyvauja Vilkaviškio rajono savivaldybės organizuojamuose projektuose. Gavus finansavimą buvo suorganizuotas dar vienas stalo žaidimo mėgėjus jungiantis renginys.

Tradicija tapęs turnyras „Ruduo“ šiais metais vyko trimis etapais, spalio 3, 10 ir 17 dienomis. Jau antrąkart renginio formatas pasirinktas kiek nestandartinis – nuotoliniu būdu. Daug kas nustebtų išgirdęs, kad stalo žaidimų turnyras vyko nesusitikus prie vieno stalo. Tačiau taip, tai įmanoma – žaidėjams tereikėjo atsispausdinti žaidimo lapus, susirasti liniuotę, pieštuką ir prisijungti prie Discord platformos internetu. Ne kiekvieną žaidimą galime taip žaisti, todėl ir pasirinkome „Raging Bulls“. Pernai šį žaidimą žaidėme be išplėstinės versijos, o šįmet – su. Tai kiek pasunkina, bet kartu paįvairina žaidimą.

Trumpai apie stalo žaidimą „Raging Bulls“. Žaidėjai atsispausdino po 4 tokias lenteles:

Visų pirma ritami dviejų spalvų kauliukai, kurių vienas rodo horizontalios linijos reikšmę, kitas – vertikalios. Taip sužymimi buliai (jų skaičius priklauso nuo to, kiek taškelių pažymėta lentos viršuje). Tada visi žaidėjai turi bendrą tikslą – uždaryti šiuos bulius į skirtingus aptvarus savo lentose. Tam ritami trys kauliukai ir pasirinktinai galima jungti du taškus brėžiant liniją-tvorą. Skamba gan paprastai, tačiau praktika (turnyras) parodė, kad ne visiems pavyksta aptverti visus bulius ir žaidėjai surenka skirtingą skaičių taškų. Čia pavaizduota paprasčiausia žaidimo versija. Šių metų turnyre žaidimų laukuose atsirado karvės, duobės ir medžiai, kas sudarė papildomas kliūtis aptveriant bulius. Žaidimas lavina matematinius, vizualinius bei bendravimo gebėjimus. Nors ir turnyras vyko nuotoliniu būdu, visi galėjome bendrauti, klausti vienas kito, jei kas buvo neaišku, pasakoti kaip kam sekasi.

                      Džiaugiamės, kad galėjome prisidėti prie didesnio įvairaus amžiaus gyventojų užimtumo, jiems pasiūlydami kartu praleisti laiką sekmadienio popietėmis. Nors ir susitikimas vyko netiesiogiai – internetu, mes galėjome smagiai pažaisti, pabendrauti ir užmiršti kasdienybę. Renginio formatas leido prisidėti prie gamtos tausojimo, nes nereikėjo važiuoti į kitą konkrečią vietą.

Dėkojame projekto rėmėjams ir visiems dalyviams. Tikimės, kad susitiksime ir kitais metais!

Lėšas projekto įgyvendinimui skyrė

Vilkaviškio rajono savivaldybė

Kada, jei ne vasarą geriausias metas atradimams, gerai nuotaikai ir pramogoms? Atokvėpis po šalį sukausčiusios pandemijos ir karantino kiekvienam būtinas lyg gaivaus oro gurkšnis.

Atsikvėpti, pailsėti ir pasikrauti geros energijos liepos viduryje kvietė Matlaukio kaimo bendruomenė. Žinia apie vidurvasario šventę Matlaukyje pasklido plačiai, todėl į šeimų sporto šventę skubėjo ne tik vietos gyventojai, svečių netrūko ir iš aplinkinių miestelių, sugrįžo ir gimtinės pasiilgusieji.

Į bendruomenės veiklą aktyviai įsitraukęs programos „Jaunimas Gali“ koordinatorius Lietuvoje Benas Mačiulaitis kartu su Daivos Dubauskienės vadovaujamos bendruomenės tarybos nariais bei būriu savanorių temperatūrą karštą vasaros dieną Matlaukyje pakėlė dar keliais laipsniais.

Šventinę nuotaiką anksčiausiai pajuto į žvejų varžybas susirinkę ištikimiausi žūklės gerbėjai, kurie vos prašvitus su meškerėmis palinko virš Matlaukio tvenkinio. Ir vos po keleto valandų buvo galima vainikuoti tikrąjį žvejų žveją, su kibiru žuvų grįžusį į bendruomenės namus, kur su skaniausios žuvienės receptu jau laukė „Matlaukio virtuvės“ darbščiosios virėjos.

Tikrasis šurmulys prasidėjo renkantis šventės svečiams, rikiuojantis komandoms, pasiruošusioms įrodyti savo pranašumą. O jų atvyko net 14! Tačiau, koks sportas be apšilimo, o juo pasirūpino Vilkaviškio linijinių šokių kolektyvas „Vilsona“.

Dviračių lenktynės, rąsto nešimas ir pjovimas, smiginis, virvės traukimas – tai tik dalis rungčių, kur teko varžytis komandoms. Vikrumą ir lankstumą teko išbandyti ir Kybartų „Sveikatos“ parengtoje užduotyje – mušant baudinius. Prizus dalyviams ir rungčių nugalėtojams skyrė Seimo narys Algirdas Butkevičius.

Šventė nuo saugumo – neatsiejama. Kad šventės dalyviai neperkaistų atidavę visas jėgas rungtyse, Vilkaviškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos komanda rengė atgaivos minutes.

O kokia šventė be vaišių ir skanumynų. Tuo irgi rūpinosi ne tik „Matlaukio virtuvė“, bet savo kepiniais gardžiuotis kvietė Danguolė Protasevičienė. Tuo tarpu palinguoti kartu melodingieji Kybartų kultūros centro ansambliai „Vaivora“ ir „Aušrinė“.

Šventė be šokių ir dainų – neįsivaizduojama. Karantinas jau buvo privertęs pamiršti pramogas, todėl koncertas po atviru dangumi šiltą popietę – atgaiva sielai. Palaikančius savo favoritus sporto rungtyse pajudėti šokio žingsneliu pakvietė kapelos „Pliumpa“ ir „Versmė“. Muzikos garsai ir juokas užliejo visus kaimo kampelius, kaip ir garsūs plojimai, skelbiant sporto rungtynių nugalėtojus, apdovanojant aktyviausius ir geriausius komandų narius.

Ruošiantis šventei, vyko edukaciniai užsiėmimai vaikų dienos centro lankytojams, siekiant išsaugoti tautiškumą, vaikai buvo mokomi piešti įvairius tautinius motyvus ir savo piešiniais papuošė šventės aplinką, taip pat buvo organizuojamas šventės dalyvių maitinimas.

Šia švente bendruomenė baigė įgyvendinti projektą „Šeimų sporto ir kultūros šventė „Vasaros žaidynės 2021“ iš Vilkaviškio rajono savivaldybės NVO rėmimo programos finansavimo. Projekto lėšomis buvo įsigytas benzininis pjūklas, kuris buvo panaudotas šventės metu vykusioms medžio pjovimo rungtims ir toliau bus naudojamas ekologiško kuro gamybai. Taip pat šventė būtų kur kas karštesnė, jeigu dalyviai ir svečiai nebūtų galėję atsigaivinti rėmėjų iš Vilkaviškio – ledų fabriko UAB „Art Glacio“ – dovanotais skanėstais.

Vidurvasario šventė akimirkai leido atitrūkti nuo vasaros darbų kaime bei su nauju užsidegimu vėl imtis darbų, laukiant derliaus šventės rudenį.

Lėšas projekto įgyvendinimui skyrė

Vilkaviškio rajono savivaldybė

Šių metų rugpjūčio 27 dieną 17.30 val. Paežerių ežero paplūdimio teritorijoje ir jo prieigose, buvo vykdomas projektas „Sportuojame bei rūpinamės aplinka“, finansuojamas iš Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos lėšų. Projektui įgyvendinti buvo skirta 621,00 Eur.

Šį projektą įgyvendino asociacija „Judėkim kartu“.

Projekto tikslas: surinkti šiukšles Vilkaviškio miesto paplūdimyje bei jo prieigose.

Uždaviniai: Suburti pilietiškų asmenų grupę bei suorganizuoti varžybas šiukšlių rinkimo metu.

Projekto įgyvendinimo metu buvo sutvarkytos visuomenės gausiai lankomos vietos, surinktos šiukšlės. Tuo pačiu metu vyko varžybos. Kiekvienas jose dalyvaujantis buvo suinteresuotas surinkti kuo daugiau šiukšlių, bėgdami, eidami ar važiuodami dviračiu. Pasibaigus varžyboms šiukšlės buvo sveriamos, nugalėtojai apdovanoti prizais, o dalyviai marškinėliais.

Lėšas projekto įgyvendinimui skyrė

Vilkaviškio rajono savivaldybė

Šių metų rugpjūčio 21 dieną Mažųjų Būdežerių bendruomenė įgyvendino projektą „Mažųjų Būdežerių kaimo aplinkos gražinimas“, finansuojamą Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos lėšomis.

Projekto tikslas: surinkti šiukšles bei sutvarkyti aplinką Mažųjų Būdežerių kaime.

Uždaviniai: suburti pilietiškų asmenų grupę, suorganizuoti talką aplinkos tvarkymui.

Projekto metu buvo skatinamas fizinis aktyvumas bei pilietiškumas.

Taip pat iš šių lėšų buvo įsigyti suoleliai bei šiukšliadėžės, kuriuos bendruomenės nariai talkos metu sumontavo bendruomenės sporto aikštelėje. Projektui įgyvendinti iš Vilkaviškio rajono savivaldybės buvo gauta 565 Eur, nuosavomis lėšomis buvo prisidėta 44 Eur.

Dėkojame Vilkaviškio rajono savivaldybei bei bendruomenės nariams.

Lėšas projekto įgyvendinimui skyrė

Vilkaviškio rajono savivaldybė

2021 metais Vilkaviškio rajono pagyvenusių žmonių klubas „Rudenėlis“ teikė projektą „Širdys, nežyla ir nesensta“. Projektinei veiklai buvo skirta 630,00 eurų parama. Šių lėšų dėka buvo surengta šventė, kurioje buvo paminėtas Vilkaviškio rajono pagyvenusių žmonių klubo mėgėjų teatro „Kertė“ kūrybinės veiklos 15 metų jubiliejus ir klubo  „Rudenėlis“ veiklos 20-metis. Tuo tikslu buvo nupirktas sintezatorius, jis bus naudojamas ansamblio repeticijose. Šventei buvo nupirkta suvenyrų, dalyviams prisiminimui  buvo įteikti ženkliukai. Šventėje dalyvavo 88 asmenys.

Projektui įgyvendinti buvo skirta 635,00 eurai, iš kurių 630,00 eurų Vilkaviškio rajono savivaldybės lėšos ir 5,00 eurai nuosavos lėšos.

Lėšas projekto įgyvendinimui skyrė

Vilkaviškio rajono savivaldybė

Šią vasarą liepos 19-23 dienomis, Paežerių bendruomenė „Aukso ragas“, bendradarbiaudama su Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centru-muziejumi, įgyvendino projektą Vaikų vasaros stovykla „Magdalenos vasara“, iš dalies finansuotą Vilkaviškio rajono savivaldybės  nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos lėšomis. Įgyvendinant projektą skatintas turiningas vaikų užimtumas vasaros metu, jų kūrybiškumas ir prasmingas poilsis. Stengėmės perduoti jaunajai kartai istorijos pažinimo ir paveldo puoselėjimo žinias. Kurstėme vaikų norą pažinti ir saugoti savo krašto istoriją.

Vaikų vasaros stovykloje „Magdalenos vasara“ dalyviai susipažino su Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centro-muziejaus ekspozicijomis, skirtomis ilgametei muziejaus mecenatei, dailininkei Magdalenai Birutei Stankūnienei, archeologijos radinių, etnografine, krašto istorijos, Paežerių dvaro rūmuose eksponuojamomis dailės kūrinių parodomis, pasigėrėjo išlikusiais autentiškais puošybos elementais. Iš Belvederio bokšto vaikai pasigrožėjo mūsų rajono apylinkėmis. Be to, pasimėgavo parku, apglėbę ąžuolą, didžiausią parko puošmeną, pasisėmė iš jo kūrybinės ir dvasinės energijos. Vedami pasakojimų ir legendų keliavo aplankyti mįslingojo „Aukso rago“ pusiasalio.

Vaikai stovyklos metu dalyvavo įvairiose edukacinėse programose, kurias pristatė muziejininkė-restauratorė Laura Kupčinskienė. Edukacinės programos „Senojo pašto paslaptys“ metu dalyviai mokėsi rašyti žąsies plunksna, antspauduoti vaško ir tušo antspaudais, susipažino su įvairiais pašto siuntimo ir gabenimo būdais, muziejuje saugomomis filatelijos kolekcijomis.

Susipažindino su „Restauravimo magija“, restauratoriaus darbo ypatybėmis, mokėsi pasigaminti klijus, restauracinį gruntą. Pamatė kaip gali atgimti seni, nenaudojami, blogos būklės eksponatai.

Stovyklautojai edukacinėje programoje „Pasaulio pinigų istorijos“ susipažino su pasaulyje ir Lietuvoje egzistavusių pinigų įvairove – nuo kriauklių, akmens riedulių iki šiuolaikinių iš plastiko pagamintų banknotų. Mokėsi pasigaminti ir atpažinti lietuviškuosius ilguosius sidabrinius, apžiūrėjo muziejaus fonduose saugomus įvairių šalių banknotus, A. Smetonos laikus menančias lietuviškas monetas ir banknotus.

Viena energingiausių dienų, praskriejusių su žaidimais ir puikia nuotaika, buvo kuomet Alvito „Širvintos“ ritinio komandos treneris ir vadovas Martynas Kasperaitis stovyklos dalyviams pristatė lietuviškąjį ritinį. Treneris pasakojo, iš kur kilo žaidimas, kokios jo taisyklės, kokių gudrybių kartais imasi žaidėjai, kad pasiektų pergalę varžybose. Visi stovyklautojai galėjo išmėginti savo jėgas žaidžiant su ritinio lazdomis.

Daugiausia azartinio nusiteikimo sulaukė komandinės „Dvaro taksi“ – „Balijų“ varžybos. Netrūko juoko, džiaugsmo ir pergalių. Ne mažiau azarto ir džiaugsmo vaikam suteikė ir paslėpto dvaro lobio paieškos. Komanda pirmūnė savo rastą lobį spėjo džiaugsmingai pasidalinti ir suvalgyti kol kiti draugai grįžo su savo atrastais turtais. Daug juoko ir pamokymų vienas kitam stovyklautojai patyrė mokydamiesi vaikščioti su kojūkais.

Vasaros stovyklą užbaigėme gamindami linoraižinius. Ši technika vainikavo visos savaitės pažintį su muziejumi, jo veikla ir saugomu kultūros paveldu. Ilgametė muziejaus bičiulė, mecenatė, dailininkė Magdalena Birutė Stankūnienė savo kūryboje naudojo medžio ir linoraižinių techniką. Gyvendama toli už Atlanto, svečioje šalyje, visada išlaikė artimą ryšį su gimtąja Lietuva. Gimtinę ir atsiminimus ji dažnai vaizduodavo ir savo kūriniuose. Tad pagerbdami mecenatės atminimą šią vasaros stovyklą, skirtą pažinti mūsų krašto istoriją, kultūrą, paveldą pavadinome „Magdalenos vasara“.

Dėkojame vaikams už nuostabius kūrybinius darbus, plačias ir šiltas šypsenas ir norą pažinti krašto istoriją.

Laura Kupčinskienė

Fotonuotraukos:

  1. Vasaros stovyklos „Magdalenos vasara“ dalyviai ir vadovė. K. Inkrata
  2. Stovyklautojai mokosi eksponatų restauravimo paslapčių. L. Kupčinskienė
  3. Žaidimų diena stovykloje. L. Kupčinskienė

Lėšas projekto įgyvendinimui skyrė

Vilkaviškio rajono savivaldybė

Naujienos

Scroll to Top