ADministracija

NVO ir bendruomenės

Priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimas Vilkaviškio rajono savivaldybėje

Vilkaviškio rajono savivaldybė yra išsikėlusi aiškius plėtros prioritetus: tvarios ekonominės plėtros skatinimas ir konkurencingumo didinimas, modernios visuomenės ugdymas ir socialinės gerovės plėtojimas, darnios aplinkos ir modernios infrastruktūros vystymas. Nevyriausybinėms organizacijoms ir bendruomenėms aktualiais klausimais, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijoje, pagal savo kompetencija ir veiklos sritis konsultuoja administracijos skyriai, seniūnijos ir į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai.
Norint sužinoti daugiau informacijos ar įsikūrus naujai NVO prašome kreiptis į NVO Tarybos sekretorę Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vyriausiąją specialistę Justę Bačinskienę, el. p.: nvotaryba@vilkaviskis.lt arba juste.bacinskiene@vilkaviskis.lt.

DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2020 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 1.1.5 PRIEMONĖS „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMO VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimui Vilkaviškio rajono savivaldybėje sulaukta 15 paraiškų, iš jų 14 paraiškų bus finansuotos. Bendra finansuotų projektų suma 25 191 Eur.

Eil.

Nr.

Organizacijos pavadinimas

Projekto pavadinimas

Suma (eurais)

Bartninkų seniūnija

1.

Bartninkų seniūnija

“Akiai gražu – dūšiai smagu”

1 552

Gižų seniūnija

2.

Gižų kaimo bendruomenė

“Bendri darbai stiprina mus”

967

Gražiškių seniūnija

3.

Gražiškių seniūnijos kaimo bendruomenė

“Viešosios erdvės kūrimas prie tvenkinio”

901

Keturvalakių seniūnija

4.

Karklinių kaimo bendruomenė

“Mes ir vėl susitikome”

1 251

Kybartų seniūnija

5.

Kybeikių kaimo bendruomenė

“Kybartų seniūnijos NVO stiprinimas”

3 748

Klausučių seniūnija

6.

Klausučių kaimo bendruomenė

“Kūrybinga bendruomenė – ateities garantas”

1 796

Pajevonio seniūnija

7.

Kaimo bendruomenė “Zanyla”

“Elektros instaliacijos atnaujinimas bendruomenės “Zanyla” pastato I-ame aukšte”

1 142

Pilviškių seniūnija

8.

Ramoniškių kaimo bendruomenė

“Akims ir sielai!”

469

9.

Pilviškių miestelio bendruomenė

“Bendruomeniškumo skatinimas, organizuojant iniciatyvas, viešųjų erdvių kokybės gerinimui”

1 820

10.

Paežerių kaimo bendruomenė

“Jaukiai ir tvarkingai”

312

Šeimenos seniūnija

11.

Patunkiškių kaimo bendruomenė

“Bendruomenės veiklos stiprinimas Šeimenos seniūnijoje”

3 129

Vilkaviškio miesto seniūnija

12.

Vilkaviškio rajono kaimo bendruomenių sąjunga

“NVO veiklos stiprinimas Vilkaviškio seniūnijoje”

5 812

13.

Asociacija Vilkaviškio “Gražinos” skautų draugovė

“Skautiškos istorijos išsaugojimas Vilkaviškyje”

Virbalio seniūnija

14.

Bendruomenė “Virbalio vartai”

“Poilsio zonos plėtra Virbalio seniūnijoje”

1 315

Vištyčio seniūnija

15.

Vištyčio seniūnijos kaimo bendruomenė

“Vištytyje susitikti gera”

977

 

Scroll to Top Skip to content