ADministracija

NVO ir bendruomenės

Priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimas Vilkaviškio rajono savivaldybėje

Vilkaviškio rajono savivaldybė yra išsikėlusi aiškius plėtros prioritetus: tvarios ekonominės plėtros skatinimas ir konkurencingumo didinimas, modernios visuomenės ugdymas ir socialinės gerovės plėtojimas, darnios aplinkos ir modernios infrastruktūros vystymas. Nevyriausybinėms organizacijoms ir bendruomenėms aktualiais klausimais, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijoje, pagal savo kompetenciją ir veiklos sritis konsultuoja administracijos skyriai, seniūnijos ir į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai.

Norint sužinoti daugiau informacijos ar įsikūrus naujai NVO prašome kreiptis į Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėją Jurgą Grigaliūnaitę-Milovanov, el. paštas: jurga.grigaliunaite-milovanov@vilkaviskis.lt arba Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vyriausiąją specialistę Paulą Aidukonienę, el. paštas: paula.aidukoniene@vilkaviskis.lt.

DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017–2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĖS „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMO VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE

2019 m.

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimui Vilkaviškio rajono savivaldybėje sulaukta 14 paraiškų.

Pareiškėjai: Karklinių kaimo bendruomenė, Gižų kaimo bendruomenė,  Klausučių kaimo bendruomenė, Vilkaviškio miesto bendruomenė, Pajevonio kaimo bendruomenė „Jevonio versmė“, Gražiškių seniūnijos kaimo bendruomenė, Vištyčio seniūnijos kaimo bendruomenė, Bartninkų bendruomenė „Aista“, Šūklių kaimo bendruomenė, Vilkaviškio rajono kaimo bendruomenių sąjunga, Stirniškių kaimo bendruomenė, kaimo bendruomenė „Senieji Antupiai“, bendruomenė „Virbalio vartai“, Ramoniškių kaimo bendruomenė.

Paraiškos, surinkusios mažiau nei  50 balų, nefinansuojamos.
(Minimalaus balų kiekio nesurinko ir lėšų negavo: kaimo bendruomenė „Senieji Antupiai“, surinkusi 48 balus)

Nr.

Seniūnija

Atrinktos organizacijos vykdyti projektą

1

Bartninkų

Bartninkų bendruomenės „Aista“

2

Gižų

Gižų kaimo bendruomenė

3

Gražiškių

Gražiškių seniūnijos kaimo bendruomenė

4

Keturvalakių

Karklinių kaimo bendruomenė

5

Kybartų

Šūklių kaimo bendruomenė

6

Klausučių

Klausučių kaimo bendruomenė

7

Pajevonio

Pajevonio kaimo bendruomenė „Jevonio versmė”

8

Pilviškių

Ramoniškių kaimo bendruomenė

9

Vilkaviškio miesto

Vilkaviškio rajono kaimo bendruomenių sąjunga

Vilkaviškio miesto bendruomenė

10

Šeimenos

Stirniškių kaimo bendruomenė

11

Virbalio

bendruomenė „Virbalio vartai“

12

Vištyčio

Vištyčio seniūnijos kaimo bendruomenė

Iš viso skirta lėšų:

25666

Protokolai

Įgyvendinami projektai

Bendruomenė „Virbalio vartai“ 2019 metais įgyvendino projektą „Poilsio zonos plėtra Virbalio seniūnijoje“ pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“.

Projekto tikslas: pagerinti seniūnijos gyventojų laisvalaikio ir poilsio sąlygas.

Projekto lėšos: 1331,00 €.

Iš jų: 360,00 € – ekskavatoriaus nuomai;

528,50 € – žvyrui ir smėliui;

442,50 € – transporto išlaidos;

Projekto metu buvo sutvarkyta Virbalio tvenkinio maudymosi vieta, iškastas susidaręs dumblas, išvalyti pakrantės žolynai ir krūmai, atvežtas žvyras, kuris pastebimai pagerino maudymosi vietos dugną, pakrantėje pripilta smėlio.

Dėkojam visiems savanoriams, kurie prisidėjo savo darbu, kad tvenkinio pakrantės netaptų ištisais krūmynais, o būtų patrauklios poilsiui ir laisvalaikio leidimui.

  

Įgyvendinant projektą buvo siekiama sukurti jaukią, saugią, tvarkingą, patogią aplinką visiems bendruomenės namų lankytojams. Bendruomenės namai yra kaimo bendruomenės įvaizdžio dalis, todėl bendruomenė siekia sukurti juos tvarkingus ir nepriekaištingus.

Projekto tikslas – atlikti vienos bendruomenės namų patalpos grindų remonto darbus, pakeičiant susidėvėjusias grindų plyteles, kad patalpa būtų saugu naudotis ir pakeisti lauko duris užtikrinant bendruomenės namų jaukumą ir saugumą.

Projekto įgyvendinimo metu buvo įsigytos grindų plytelės, klijai plytelėms klijuoti, glaistas plytelių tarpams, grindjuostės, cementas, lauko durys. Savanoriai atliko grindų remonto ir durų keitimo darbus, atliko patalpų valymo, tvarkymo darbus. Bendras darbas didina gyventojų bendruomeniškumą, skatina atsakomybę rūpintis, prižiūrėti ir tausoti bendruomenės namų aplinka, gerina darbo ir bendravimo įgūdžius.

 

Įgyvendinus projektą pagražėjo bendruomenės namų vidaus ir išorės aplinka, jie tapo saugesni, sandaresni. Bendras darbas suartino įvairaus amžiaus ir socialinę atskirtį patiriančius asmenis.

Projekto finansavimo šaltinis – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

 

 

Stirniškių kaimo bendruomenė įgyvendina projektą „Bendruomeninės veiklos stiprinimas Šeimenos seniūnijoje“, finansuojamą pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Vilkaviškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašą.

Projektą vykdo 7 organizacijos, pasirašiusios bendradarbiavimo sutartį, ir 6 savanoriai.

Projekto tikslas – stiprinti Šeimenos seniūnijos bendruomeninę veiklą.

Uždaviniai – sutvarkyti projekto veiklose dalyvaujančių Šeimenos seniūnijos bendruomenių viešąsias erdves, bendruomenių namus, stiprinti materialinę bazę.

Projekto metu Stirniškių kaimo bendruomenė įsigijo dvi žoliapjoves ir bendruomenės narių iniciatyvomis tvarko  Stirniškių,  Suvalkų kaimų poilsio zonas. Patunkiškių, Serdokų ir Gudelių kaimo bendruomenių namuose atlikome einamuosius remontus. Alvito kaimo bendruomenės namams nupirkome ir sumontavome projektoriaus ekraną ir laikiklį, Karalių kaimo bendruomenės namams nupirkome ir sumontavome projektorių ir ekraną, Gudelių bendruomenė įsigijo nešiojamąjį kompiuterį.  Kisiniškių bendruomenė įsigijo ir poilsio zonoje pasistatė biotualetą. Klampučių kaimo bendruomenė suremontavo medinės pavėsinės stogą. Už projekto lėšas buvo perkamos tik medžiagos, darbus atliko bendruomenių savanoriai ir jaunimas, į projekto veiklų įgyvendinimą buvo įtraukiami ir socialinę atskirtį patiriantys asmenys.

Pagerėjus Šeimenos seniūnijos kaimų viešųjų erdvių ir bendruomenės namų būklei, kaimai taps patrauklesni – galės vykti daugiau renginių gamtoje, sustiprės bendruomeninė veikla, padidės užimtumo galimybės seniūnijos teritorijoje, bus skatinama savanorystė.  Tikimės, kad dėl projekto rezultatų padidės gyventojų, dalyvaujančių bendruomenės veikloje, skaičius, išaugs renginių ir renginių dalyvių skaičius. Norime, kad kuo daugiau gyventojų naudotųsi sukurtu gerbūviu, rūpintųsi jo išsaugojimu ir puoselėtų savo kaimo aplinką, kurtų bendravimo tradicijas, darytų kaimą patrauklesnį ir gyvybingesnį.

Vingiuodamas Aistos upelis pasakoja Bartninkų krašto istoriją. Išlikę dvarų  liekanos byloja seną miestelio ir jo apylinkių praeitį. Gedulu ir kančia ošia Budavonės miškas. Pasididžiavimas ir neįkainojamas turtas – daktaro Jono Basanavičiaus tėviškė ir Tautinio atgimimo ąžuolynas, Bartninkus garsinantys senosios Bažnyčios griuvėsiai.

Aktyvūs seniūnijos  žmonės, kaimo bendruomenės rengė susitikimus, teikė nuotraukas, aprašus apie Bartninkų seniūnijos patrauklias vietas (Bartninkų miestelio bažnyčios griuvėsius, Daukšaičių ąžuolą, Budavonės kryžių, Jono Basanavičiaus gimtinę, Tautinį Atgimimo ąžuolyną, Totorių kapines, Vinkšnupių dvarą, Piliaklnių piliakalnį); žmones, kurių veikla palikusi pėdsaką miestelyje ir seniūnijos gyvenvietėse (Juozą Šalčiūną, Valdą Šuliauską, Alvydą Dvarecką, Vladą Markauską, Petrą Čirvinską); apie šešių seniūnijos bendruomenių kurios savo veikla turtina, gražina, aktyvina čia gyvenančius žmones: Bartninkų, Piliakalnių, Pašeimenių, Geisteriškių,  Lakštučių, Vartų,  apie gyvavusius ir naujai susikūrusius meno kolektyvus („Aista“, „Svajonė“).  Visa surinkta medžiaga sugulė į naują leidinį – ,,Bartninkų seniūnija“, kurio leidybai finansavimą skyrė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei Vilkaviškio rajono savivaldybė.

Bartninkų kraštas įdomus savo istorija, papročiais ir tradicijomis, todėl labai svarbu puoselėti ir išsaugoti šio krašto istoriją. Siekiant skleisti informaciją, supažindinti kraštiečius ir svečius su Bartninkų krašto istorija bei įdomiomis vietomis, išleistas gana informatyvus, naudingas ir reikalingas leidinys.

Pasinaudojus projektinėmis lėšomis išleistas labai vertingas leidinys, kuris leis puoselėti ir išsaugoti nesuskaitmenintą tikrąją krašto istoriją ir perduoti ją jaunajai kartai, tai – vertybė čia gyvenantiems žmonėms ir svečiams.

Bartninkų bendruomenės namuose  vyko leidinio „Bartninkų seniūnija“ pristatymo renginys, kuriame dalyvavo istorikas Antanas Žilinskas, melodingas dainas dovanojo Bartninkų vokaliniai ansambliai „Aista“, „Svajonė“.

Leidinys „Bartninkų seniūnija“ – savitai spalvingas kvietimas susipažinti su Bartninkų kraštu, darbščiausiais mūsų žmonėmis, nuostabiai tvarkoma aplinka ir saugoma istorine krašto atmintimi.

 

Bartninkų bendruomenė „Aista“

Vištyčio seniūnijos kaimo bendruomenė baigė įgyvendinti projektą „Susitikime Vištytyje“. Projektas finansuotas pagal priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“. Projekto įgyvendinimo metu įsigijome ir Vištytyje pastatėme sūpynes, gėlių vazonus.

Projekto tikslas – stiprinti bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinančią veiklą, skatinti socialinę bei kultūrinę veiklą tam pritaikytoje viešoje erdvėje.

Uždaviniai:

  1. puoselėti vietos tradicijas, papročius;
  2. sutvarkyti viešąsias erdves prie Vištyčio ežero, po gluosniais;
  3. įtraukti savanorius;
  4. skatinti bendruomenės narių užimtumą.

Vištyčio bendruomenės nariai būrėsi į būrelius, kurie turėjo galimybę prisidėti prie įvairių veiklų. Talkų metu tvarkėme aplinką, pastatėme suolelių, stalų, padarėme pakopinius suolus. Iš projektinių lėšų įsigijome gėlių vazonus, kuriuos savo užaugintomis gėlėmis užsodino bendruomenės moterys. Jos visą vasarą prižiūrėjo gėles. Įsigijome sūpynes, kurias bendruomenės nariai prižiūrėjo, kad visiems būtų smagu užsukti ir naudotis sukurtu gerbūviu. Nuolat rūpinomės įrengtos poilsio aikštelės švara, estetiniu vaizdu. Pjovėm žolę, rinkom šiukšles…

Pagaminom skrajutes, kuriomis viešinom projektą ir skleidėm žinią apie poilsio aikštelėje vykstančius renginius bei sportines veiklas. Į visas veiklas įtraukėm savanorius, socialiai pažeidžiamų šeimų narius bei šeimas, turinčias problemų.

Projekto finansavimo šaltinis – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

 

 

Klausučių kaimo bendruomenė, bendradarbiaudama su Klausučių seniūnijos bendruomenėmis (Žaliosios, Daržininkų, Kataučiznos, Slabadų, Sūdavos, Teiberių ir Mažųjų Šelvių), dalyvavo projektinėje veikloje „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“.

Bendradarbiaujant pavyko sėkmingai įgyvendinti projektą  „Aplinkos kokybės gerinimas Klausučių seniūnijoje“ .

Įgyvendinus projektą, pagerinta Sūdavos, Teiberių ir Mažųjų Šelvių bendruomenių namų infrastruktūra, Žaliosios kaime pastatyta informacinė skelbimų lenta, Slabadų ir Daržininkų bendruomenės pagerino esamų parkų infrastruktūrą, Kataučiznos bendruomenė suremontavo poilsio zonoje esančias pavėsines, Klausučių bendruomenė įsigijo lauko girliandas.  

                                                 

Gražiškių seniūnijos kaimo bendruomenė vykdė projektą „Patrauklios viešosios erdvės sukūrimas“ pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017- 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Vilkaviškio rajono savivaldybėje aprašą.

Projekto metu, Gražiškiuose prie miestelio tvenkinio sukurta jauki ir patraukli viešoji erdvė: pasėta nauja veja, suformuotas alpinariumas su daugiametėmis gėlėmis, įrengta poilsio zona su suoleliu, pastatytos šiukšliadėžės.

Sutvarkyta teritorija prisidės prie kaimo įvaizdžio kūrimo, bendruomenė ir miestelio žmonės telksis bendrai veiklai, toliau tvarkys neišnaudotas viešąsias erdves ir kurs patrauklią aplinką prie miestelio tvenkinio.

                                                                                                                      Gražiškių bendruomenės informacija

Projekto tikslas – bendruomenės nariams suteikti galimybę kultūringai, švietėjiškai praleisti laisvalaikį, supažindinti juos su kito krašto papročiais ir tradicijomis, pasisemti naujų idėjų savo veiklai, skatinti žmonių bendravimą ir savanorystę.

Uždaviniai:

1. Organizuoti pažintinę išvyką į Pakruojo kraštą;

2. Dalyvauti edukacinėje programoje.

Pažintinės kelionės po Lietuvą skatina savo šalies pažinimą, keliautojų bendrystę, turtina žinias, išprusimą.

Šiais metais Gižų kaimo bendruomenė mini savo 15 metų veiklos ir gyvavimo šventę.  Bendruomenės nariams, kaip padėka už aktyvų dalyvavimą bendruomeninėje veikloje, savanoriavimą ir paskatinimą tolimesnei veiklai, buvo suorganizuota pažintinė išvyka į Pakruojo dvarą (Pakruojo r.), aplankytas Kleboniškio kaimo buities muziejus, Šeduvos malūnas (Radviliškio r.), Naisių kaimas (Šiaulių r.). Išvykos dalyviai dalyvavo edukacinėse programose, susipažino su kito krašto papročiais, tradicijomis, pasisėmė naujų idėjų. Smagu buvo kartu bendrauti, labiau pažinome vieni kitus, keliaujant kultūringai ir švietėjiškai praleistas laisvalaikis įkvėpė naujoms idėjoms, darbams. Dėmesys skatina bendruomeniškumo jausmą ir pagarbą kiekvienam žmogui. Tikime, kad ateityje pritrauksime daugiau įvairaus amžiaus ir socialinės atskirties grupių žmonių prisijungti ir dalyvauti bendruomenės veikloje.

 Projekto finansavimo šaltinis – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

 

 

 

Gruodžio 18 d. Vilkaviškio miesto bendruomenės nariai Kalėdų proga pasveikino Vilkaviškio ligoninės palaikomojo gydymo skyriaus pacientus ir darbuotojus. Šiemet jau treti metai, kai bendruomenė organizuoja tokį pasveikinimą, aplanko kiekvieną skyriaus ligonį ir įteikia po simbolinę dovanėlę. Šį kartą tai buvo indelis medaus.

Linkime sveikatos ligoniams ir dėkojame palaikomojo gydymo skyriaus kolektyvui, dirbančiam nelengvą darbą, reikalaujantį fizinių ir dvasinių jėgų.

Šis renginys yra viena iš projekto „NVO veiklos stiprinimas Vilkaviškio seniūnijoje” veiklų. Projektą kartu vykdo aštuonios Vilkaviškio nevyriausybinės organizacijos.

Projektą finansuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Vilkaviškio miesto bendruomenės pirmininkas 

Dalius Nešukaitis

Naujienos

Scroll to Top