ADministracija

Nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos projektų viešinimas

NVO rėmimo programos projektų viešinimas

Vilkaviškio rajono savivaldybė yra išsikėlusi aiškius plėtros prioritetus: tvarios ekonominės plėtros skatinimas ir konkurencingumo didinimas, modernios visuomenės ugdymas ir socialinės gerovės plėtojimas, darnios aplinkos ir modernios infrastruktūros vystymas. Nevyriausybinėms organizacijoms ir bendruomenėms aktualiais klausimais, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijoje, pagal savo kompetenciją ir veiklos sritis konsultuoja administracijos skyriai, seniūnijos ir į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai.
Norint sužinoti daugiau informacijos ar įsikūrus naujai NVO prašome kreiptis į NVO Tarybos sekretorę Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vyriausiąją specialistę  Audronę Ražinskienę, el. p.: nvotaryba@vilkaviskis.lt arba audrone.razinskiene@vilkaviskis.lt

Įgyvendinti projektai

Antupių bendruomenė  įgyvendino projektą finansuojamą Vilkaviškio rajono savivaldybės ir Antupių bendruomenės narių lėšomis – „Smagios ir įdomios atostogos kaime“.

Projekto tikslas – skatinti jaunimo veiklos turinio plėtojimą, ugdyti jų kultūrinę, meninę ir dvasinę savimonę, plėtoti savanorystę bendravimą, puoselėti gyventojų, ypač jaunimo, užimtumo ir prevencijos didinimą.

 Projekto vertė – 636,0 eurai, Vilkaviškio rajono savivaldybės lėšos – 606,0 eurai.

Už projekto lėšas suorganizuoti ir pravesti 6 mokomieji užsiėmimai-seminarai vaikams ir jaunimui (projekto dalyviai mokėsi kepti ir dekoruoti keksiukus, riestainius ir pyragą, lipdė iš modelino suvenyrus, kūrė menines dekoracijas iš akmenukų).

 

Projekto tikslas – riboženklio atnaujinimas Keturvalakių gyvenvietėje, skirtas kraštovaizdžio tvarkymui, krašto etnokultūros išsaugojimui.

Projektu siekiama įgyvendinti bendruomenės gyventojų siekį – atstatyti naują skulptūrinį riboženklį ir sutvarkyti aplink esančią teritoriją.

Riboženkliai – tai tarsi vizitinė gyvenamosios vietovės kortelė. Seniau stovėjęs metalinių strypų riboženklis, kuris yra jau buvo surūdijęs, kelios atšakos atkibę nuo pagrindinės sijos, tai nekėlė pasigėrėjimo savo miesteliu. Kad riboženklį yra reikalinga atnaujinti ir pastatyti prie įvažiavimo tarp pagrindinių gatvių sankirtų, gyventojai tarpusavyje kalbėjo jau seniau, šio projekto dėka Keturvalakių bendruomenė kartu su partneriu Keturvalakių seniūnija, pastatė naują kryždirbio Raimundo Blažaičio išdrožtą ąžuolinį riboženklį.

Patrauklu matyti išpuoselėtą ir sutvarkytą gyvenvietę, o stovintis atnaujintas riboženklis visus pasitiks ir  išlydės.

Paramos suma – 595,00 Eur.

Lėšas projektui įgyvendinti skyrė:

Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“  Vilkaviškio bendrija vienija senjorus, gyvenančius Vilkaviškio krašte. Pagyvenę  žmonės dažnai  sunkiai pergyvena šitą amžiaus  tarpsnį, dažną slegia vienatvė, o didėjanti socialinė  atskirtis  varo  į neviltį. Organizacijos veikla nukreipta į laisvalaikio ir kultūrinio užimtumo poreikių tenkinimą.

Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai” Vilkaviškio bendrija įgyvendino projektą „Pagyvenusių žmonių laisvalaikis”, finansuotą pagal Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų programą. 

Projekto tikslas – organizuoti pagyvenusių žmonių meninės saviraiškos veiklą, palaikyti ir diegti tautines kultūrines tradicijas.

Uždaviniai – organizuoti kultūringą, įdomią pensininkų veiklą, tobulinti pagyvenusių žmonių gyvenimo būdą.

Projekto lėšomis suorganizuotas renginys, nupirkta renginio organizavimo (salės nuomos, įgarsinimo, projektorius, kavos pertraukėlės) paslauga.

Lėšas projektui įgyvendinti skyrė:

 

 

 

Bebrininkų kaimo bendruomenė įgyvendino projektą „Norime atsinaujinti” finansuotą Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos lėšomis.
Projekto tikslas – spręsti gyventojų kultūros, poilsio, sveikatos klausimus. Stiprinti bendruomeniškumą, abipusį supratimą. Skatinti savanoriavimą. Projekto metu buvo padidinta, suremontuota ir perdažyta pavėsinė, perdengtas stogas ir nutiesti lietvamzdžiai. Nupirktos vardinės lentelės, kuriomis bus pažymėti praėjusiais metais sodinti medeliai. Bendra projekto vertė – 852,00 Eur. Paramos suma 612,00 Eur.

Lėšas projektui įgyvendinti skyrė:

Vilkaviškio rajono Rotary klubas kartu su partneriu Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centru-muziejumi įgyvendino projektą „Vilkaviškio krašto metraštis“.

Projekto tikslas – stiprinti Vilkaviškio rajono gyventojų tapatybę, pilietiškumą, atsakomybę ir bendradarbiavimą.

Vilkaviškio rajono ROTARY klubas siekdamas paskatinti Vilkaviškio rajono gyventojus ir svečius domėtis Vilkaviškio krašto istorija, ugdyti pilietiškumą, puoselėti tautinius jausmus ir istorinę atmintį, įgyvendino projektą „Vilkaviškio krašto metraštis“ Projekto įgyvendinimo metu įrengta mobili lauko galerija, kurioje eksponuojami senieji ir dabartiniai Vilkaviškio rajono istorijos vaizdai įamžinti Vilkaviškio krašto fotografijose.

Projekto įgyvendinimo metu pagaminti mobilūs informaciniai stendai. Galeriją bus galima apžiūrėti artimiausiu metu, ji bus eksponuojama Vilkaviškio miesto centrinėje aikštėje. Kadangi įrengta mobili lauko galerija, ją bus galima eksponuoti ir transportuoti po visą Vilkaviškio rajoną ir taip bus sudarytos galimybės su eksponuojamais vaizdais susipažinti didesnei daliai Vilkaviškio rajono gyventojų ir svečių, atvykusių aplankyti mūsų rajoną. Vilkaviškiečiams ir rajono svečiams tai bus dar vienas būdas susipažinti su Vilkaviškio krašto istorija.

Tikimasi, kad įrengus mobilią lauko galeriją ir supažindinus krašto gyventojus su senaisiais Vilkaviškio krašto vaizdais, kad tai paskatins  visuomenės domėjimąsi krašto istorija, gyventojai susipažins su aplinka, kurioje gyveno jų seneliai ir proseneliai ir taip bus ugdomas pilietiškumas, kūrybiškumas ir išsaugota istorinė atmintis.

Projekto vertė – 800,00 Eur, iš jų: Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto lėšos sudaro 700,00 Eur, Vilkaviškio rajono ROTARY klubo dalis – 100,00 Eur.

Sūdavos kaimo bendruomenė įgyvendino projektą „Mes sportuojam” finansuotą Vilkaviškio rajono savivaldybės  nevyriausybinių organizacijų programos lėšomis. 

Projekto paramos suma – 612,00 Eur.

Projekto tikslas – skatinti sveikos gyvensenos propagavimą tarp jaunimo ir bendruomenės narių, didinant sportuojančiųjų ir besimankštinančiųjų skaičių.

Sūdavos kaimo bendruomenė vienija tris kaimus, kuriuose gyvena 526 gyventojai, veikia Sūdavos pagrindinė mokykla, Sūdavos kaimo bendruomenės VDC „Ateitis“. Skatinat sveiko gyvenimo būdą, fizinį aktyvumą projekto lėšomis buvo įsigytas irklavimo treniruoklis, prisitraukimo sienelė, lauko treniruoklis. 

Įrengus lauko treniruoklių aikštelę, sudarytos sąlygos sportuoti ir mankštintis dar didesnei gyventojų grupei. Projekto dėka tikimasi, kad ne tik pagerės gyventojų sveikata, bet ir sustiprės bendradarbiavimas, suaktyvės bendruomenės veikla.

Lėšas projektui įgyvendinti skyrė:

Gražiškių seniūnijos kaimo bendruomenė pagal Vilkaviškio rajono savivaldybės Nevyriausybinių organizacijų rėmimo programą įgyvendino projektą „Sporto inventoriaus atnaujinimas“.

Projekto tikslas – pakeisti 2 krepšinio lentas sukuriant laisvalaikio ir pramogų erdvę bei didinant užimtumo galimybes.

Iš projekto lėšų Gražiškių krepšinio aikštelėje pakeistos 2 krepšinio lentos bei pritvirtinti 2 krepšinio lankai su tinkleliais.

Projekto vertė: 543,98 Eur.

Lėšas projektui įgyvendinti skyrė:

Meno ir edukacijos centras įgyvendino projektą – keturių Lietuvos menininkų kūrybos paroda. Meno ir edukacijos centras, bendradarbiaudamas su Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centru-muziejumi, Paežerių dvare pristatė keturių Lietuvos menininkų – Danutės Gražienės, Elvyros Katalinos Kriaučiūnaitės, Nijolės Šaltenytės ir Mikalojaus Povilo Vilučio – kūrybos parodą. Visus parodos autorius vienija tai, kad jie savo kūrybos kelią pradėjo XX a. 8 dešimtmetyje, kiekvieno iš jų darbai yra tapę svarbia lietuvių grafikos istorijos dalimi, turėjo ir tebeturi įtakos jos tolesnei raidai.

Projekto žiūrovai išvydo turtingą plastinės raiškos spektrą – nuo piešinių tušu iki grafikos ir autorinių technikų, turėjo galimybę pamatyti skirtingus pasakojimus ir įvairių temų interpretacijas. Taip pat, parodos metu vyko nemokama edukacinė programa – susitikimai su menininkais, praktiniai įvairių technologijų užsiėmimai.

Organizatoriai: Meno ir edukacijos centras, Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centras-muziejus

Rėmėjai: LR Kultūros ministerija, Lietuvos kultūros taryba, Vilkaviškio rajono savivaldybė

Savivaldybės lėšos projekto įgyvendinimui – 595,00 Eur.

Lėšas projektui įgyvendinti skyrė:

Galimybę regėjimo negalios žmonėms geriau pažinti savo kraštą suteikė Vilkaviškio rajono savivaldybės finansuojamas projektas „Regėjimo neįgaliųjų sociokultūrinės kompetencijos plėtojimas, padedant geriau pažinti savo kraštą“, įgyvendinant Vilkaviškio rajono savivaldybės Nevyriausybinių organizacijų rėmimo programą. Vieną gražią rudens dieną šia galimybe pasinaudojo 20-ies neregių ir juos lydinčių asmenų grupė, kuriems edukacinę popietę Jono Basanavičiaus tėviškėje Ožkabalių kaime suorganizavo LASS Vilkaviškio rajono filialo pirmininkas G. Rašimas.

Regos negalia – nemenkas iššūkis tiek fizinei, tiek emocinei žmogaus sveikatai. Vis dėlto, regos negalia neprivalo būti kliūtis dalyvauti socialiniame ir kultūriniame gyvenime, realizuoti savo pomėgius ir užsiimti prasminga veikla bendruomenėje.

Projekto vertė – 168,75 Eur.

Lėšas projektui įgyvendinti skyrė:

Vilkaviškio stalo žaidimų klubas „Visažiniukas“ įgyvendino “Ruduo 2020“ projektą finansuotą Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos.

Nors renginys jau tradicinis, jo formatas mums – visiškai naujas. Siekiant, kad turnyras įvyktų, jame dalyvautų daugiau žaidėjų ir norint apsisaugoti nuo plintančio viruso, pasirinkome nuotolinį formatą. Smagu buvo dalyvauti renginyje, kuriame žmonės prisijungė iš įvairiausių miestų: Vilkaviškio, Kauno, Vilniaus, Druskininkų bei Kaišiadorių rajono.

Turnyras susidarė iš trijų etapų: du atrankiniai, kurie vyko spalio 11 ir 18 dienomis ir finalas, kuris įvyko spalio 25 d. Tris sekmadienių popietes buvo galima praleisti turiningai ir laimėti prizų neišeinant iš namų. Nuotolinis organizavimo būdas pasiteisino ir neatmetame galimybės tokiu būdu rengti ne tik turnyrus bet ir klubo susitikimus ateityje. Renginiui buvo pasirinktas „Raging Bulls“ žaidimas. Vėlgi, rinkomės taip, kad būtų galima veikti neišeinant iš namų. Kaip ir ankstesniuose turnyruose tai buvo žaidimas iš „spausdink ir žaisk“ serijos. Šio stalo žaidimo taisykles ir lenteles galima rasti internete, atsispausdinti ir tiesiog žaisti.

Turnyro koordinatoriumi buvo klubo narys Audrius. Visi užsiregistravusieji prisijungėme pagal atsiųstą nuorodą prie Discord platformos. Audrius tiesiogiai rito kauliukus, juos registravo platformoje ir dalyvavo kartu su visais žaidime. „Raging bulls“ tikslas – pasižymėjus lentelėse bulius (taškus) pagal koordinates, juos aptverti ir atskirti vienus nuo kitų sujungiant koordinačių taškus. Renginys tapo išskirtinis tuo, kad nors ir šį žaidimą galima žaisti vienam, bet pagal visiškai vienodas kauliukų reikšmes vienu metu dalyvavo visi renginio dalyviai ir nebuvo vienodai užpildytų lentelių. Tai rodo, kad visi esame skirtingi ne tik vizualiai, bet ir vidumi.

 „Ruduo 2020!“ įnešė naujos patirties susipažįstant su nauju žaidimu, nauja mechanika, taip pat organizuojant renginį nuotoliniu būdu. Supratome, kad norint viskas gali būti įmanoma. Vienas iš renginio tikslų buvo parodyti, kaip galima sumažinti laiką skiriamą ekranams. Nors organizavimas nuotoliniu būdu pareikalavo ekranų, tačiau tam skirtas laikas sąlyginai nebuvo didelis, nes stalo žaidimo užduotis buvo braižyti ant atspausdinto lapo. Taigi galime teigti, kad tikslą pasiekėme, nors reikėjo prisitaikyti prie gan ekstremalių sąlygų.

Džiaugiamės, kad renginį remia Vilkaviškio rajono savivaldybė ir tai mus skatina tobulėti, nestovėti vietoje, parodyti, kad mūsų organizacijos veikla apjungia įvairaus amžiaus žmones be jokių apribojimų.

Kisiniškių kaimo bendruomenė įgyvendino projektą pagal Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programą „Parko suoliukai prie naujai įrengtų pėsčiųjų takų Kisiniškių kaime”.

Pagal šį projektą pastatyti du parko suoliukai ir viena lauko šiukšliadėžė Kisiniškių kaimo parke. Bendra projekto vertė 593,97 Eur, Vilkaviškio rajono savivaldybės prisidėjimas –  523,97 Eur.

Teiberių ir Mažųjų Šelvių kaimo bendruomenė įgyvendino projektą „Iš praeities į ateitį“, finansuotą Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos lėšomis.

Projekto tikslas – aktyvinti kaimo žmones prisiminti krašto kultūros paveldą, skatinti jaunimą aktyviau įsitraukti į bendruomenės veiklą.

Projekto metu bendruomenė įsigijo nešiojamą kompiuterį ir projektorių, rinko kraštotyrinę medžiagą. Labai džiaugiamės, kad jaunimas noriai įsitraukė į projekto veiklą, domėjosi krašto istorija, fotografavo dar išlikusius senelių, prosenelių buities rakandus, audinius, užrašinėjo pasakojimus apie jų vaikystę ieškojo informacijos istoriniuose šaltiniuose.

Projektui įgyvendinti 595,00 eurus skyrė Vilkaviškio rajono savivaldybė.

Patunkiškių kaimo bendruomenė įgyvendino projektą „Bendruomeniškumo skatinimas Patunkiškių kaime”,  finansuotą Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos lėšomis. 

Projekto tikslas – vienyti kaimo gyventojus bendroms veikloms dėl  kaimo kraštovaizdžio gerinimo.

Projekto lėšomis įsigytas trimeris, pantonai liepto remontui. Projekto dėka sukurta aktyvaus laisvalaikio praleidimo infrastruktūra, sutvarkyta ir pritaikyta gyventojų poreikiams viešoji erdvė, sudarytos sąlygos žmonių bendravimui. 

Prašoma paramos suma – 630,00 Eur.

Lėšas projektui įgyvendinti skyrė:

 

Lietuvos Raudonojo kryžiaus Vilkaviškio skyrius įgyvendino projektą „Šilti apsilankymai Vilkaviškyje”, finansuotą Vilkaviškio rajono savivaldybės  nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos lėšomis. 

Projekto tikslas  –  pasitelkiant Raudonojo Kryžiaus savanorius ir gerąją patirtį  mažinti vyresnio amžiaus žmonių vienišumo jausmą.

Lietuvos Raudono kryžiaus Vilkaviškio rajono savanoriai nuolat lanko senelius, vienišus gyventojus siekdami gerinti emocinę jų savijautą. Seneliams itin svarbus bendravimas, šiltas žodis, išklausymas, todėl savanoriai tampa naujais jų draugais. Susitikimuose dalinasi sukaupta gyvenimiška patirtimi, žiniomis, istorijomis, atranda naujų užsiėmimų. Kasmet į Vilkaviškį su labdara atvyksta ir  Vokietijos Ahaus Raudonojo kryžiaus delegacija. Delegacija buvo šiltai priimta Lietuvos Raudonojo kryžiaus Vilkaviškio skyriaus savanorių, Vilkaviškio rajono savivaldybės atstovų, dvasininkų, kaimo bendruomenių žmonių. Šio projekto lėšomis nupirktos Vokietijos Ahaus Raudonojo kryžiaus savanorių maitinimo išlaidos,  lauktuvės ir dovanos savanoriams. 

Projekto vertė – 630,00 Eur.

Lėšas projektui įgyvendinti skyrė:

Gižų kaimo bendruomenė įgyvendino projektą „Viešųjų erdvių tvarkymas Gižuose“, finansuojamą Vilkaviškio rajono savivaldybės.

Projekto veikla – iniciatyva, skirta viešųjų erdvių tvarkymui ir atnaujinimui, krašto etnokultūros/istorijos išsaugojimui, viešinimui.

Projekto tikslas: siekiama sutvarkyti, atnaujinti bendruomenės namų viešąją erdvę, kuri svarbi tiek istorine, tiek reprezentacine prasme Gižų miesteliui, atstovaujant Vilkaviškio rajoną. Puoselėti krašto etnokultūrą, tvarkyti kraštovaizdį, didinti Gižų krašto informatyvumą, žinomumą, skatinti įvairaus amžiaus gyventojų įsitraukimą į bendras veiklas, savanorystę, bendruomeniškumą.

Prie bendruomenės namų įsigyti ir pastatyti 2 vnt. lauko suoliukų, sutvarkyta ir atnaujinta miestelio viešoji erdvė, pritaikyta gyventojų, lankytojų patogumui, viešiesiems poreikiams tenkinti.

Projekto vertė – 284 Eur, iš jų: 250 Eur Vilkaviškio rajono savivaldybės lėšos, 34 Eur bendruomenės lėšos.

Gižai – gražus miestelis gyvuojantis daugiau kaip 400 metų, turintis  savo garbingą istoriją, išlikusius istorinius pastatus, nemažai lankytinų vietų, kurios kasmet sulaukia nemažai lankytojų, turistų, yra žinomas ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų. Viešosios miestelio erdvės nuolat puoselėjamos, prižiūrimos gižiečių. Gižų kaimo bendruomenės namai yra įsikūrę senojoje Šv. Antano Paduviečio klebonijoje – istoriniame pastate, reprezentuojančiame ir miestelį, ir bendruomenę, ir parapiją. Čia sulaukiame nemažai lankytojų, vyksta įvairios veiklos, edukacinės programos, seminarai. Bendruomeniečiai savanoriškai prižiūri ir tvarko bendruomenės namų aplinką, padeda įvairiuose darbuose. Projekto nauda – reprezentacinės viešosios erdvės sutvarkymas, atnaujinimas, kurios naudą pajaus ne tik miestelio gyventojai, bet ir atvykstantys svečiai, lankytojai iš visos Lietuvos.

Gražėjanti Gižų seniūnija, aktyvi Gižų kaimo bendruomenės narių veikla reprezentuoja ne tik bendruomenę, seniūniją, bet garsina ir Vilkaviškio rajono savivaldybę.

Lėšas projektui įgyvendinti skyrė:

Matlaukio kaimo bendruomenė įgyvendina Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programoje laimėtą projektą „Vieningi per savanorystę“ sutarties Nr.: J2-619, kurią finansavo Vilkaviškio rajono savivaldybė, skirdama 630,00 Eur., ir Matlaukio kaimo bendruomenė prisidėjo 102,00 Eur.

Įgyvendinant projektą buvo įsigytos aplinkos tvarkymo ir priežiūros priemonės: nupirkta savaeigė benzininė vejapjovė, akumuliatorinė nešiojama žoliapjovė, papildoma baterija (reikalinga nepertraukiamam darbui), karutis ir darbo apsaugos priemonė. Matlaukio kaimo jaunimas žaidžiantis futbolą Kybartų futbolo klube „Sveikata“, nori papildomai treniruotis bendruomenės stadione. Kad treniruotės būtų efektyvios, jame turi būti reguliariai nupjauta žolė. Sportininkai išreiškė norą patys prižiūrėti stadioną. Turint šias priemones stadiono veja bus laiku ir tinkamai prižiūrima, o savanoriaujantis jaunimas ugdysis atsakingumą ir komandinio darbo įgūdžius. Akumuliatorinis trimeris reikalingas prižiūrėti erdves prie bendruomenės kiemelyje stovinčio paminklo „Išnykusiems kaimams atminti“, Matlaukio kaimo kryžiaus ir viešosioms erdvėms aplink bendruomenės namus sutvarkyti.

Pagrindinis šio projekto tikslas buvo užtikrinti kaimo gyventojų, ypač jaunimo, turiningą laisvalaikio praleidimą, skatinant savanorystę, buriant juos prasmingai veiklai, kuo yra ugdomas atsakingumas, komandinio ir savanoriško darbo įgūdžiai, plėtojama saviraiška, kūrybiškumas ir pilietiškumas.

Įgyvendinus projektą Matlaukio kaimo žmonės ir jų svečiai galės džiaugtis bei gėrėtis puikiai sutvarkyta aplinka. Tikimės sulaukti aktyvesnio dalyvavimo organizuojamuose kaimo bendruomenės renginiuose. Savanoriškai organizuodami talkas subursime gyventojus bendrauti tarpusavyje bei pavyks labiau prižiūrėti bendruomenei svarbias kaimo prieigas ir laisvalaikio praleidimo vietas. Šis projektas turės ilgametę socialinę ir ekonominę naudą, tikimės perduodamą iš kartos į kartą.

Karklinių kaimo bendruomenė įgyvendino projektą „Kokybiškų socialinių paslaugų teikimas Karklinių kaimo bendruomenėje“, finansuojamą iš Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos. Sutarties Nr. J2-624.

Projekto tikslas buvo užtikrinti kokybiškas socialines paslaugas Karklinių kaimo bendruomenės namuose įsigyjant 7 vnt. langų roletų. Skatinti savanorystę. Bendruomenės pagrindinių patalpų langai yra pastato pietinėje pusėje, todėl saulėtą dieną vykdant renginius ir kitas veiklas susijusias su multimedijos sistemomis, jų paprasčiausia nebuvo galima matyti.

Įsigijus ir sumontavus langų roletus yra užtikrinti ne tik bendruomenės poreikiai, bet ir suteikiamos kokybiškos vaikų dienos centro paslaugos, jaunimas gali komfortabiliai ir saugiai jaustis esančiose patalpose.

Bendra Projekto vertė – 473 Eur., iš kurių 316 Eur skyrė Vilkaviškio r. sav.,  Karklinių kaimo bendruomenė prisidėjo 157 Eur.

 

Ramoniškių kaimo bendruomenė įgyvendino projektą Turininga vasara provincijoje!” pagal Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programą. Sutarties Nr. J2-637. Projekto metu buvo surengti du renginiai kaimo vaikams ir suaugusiems.

Rugpjūčio 7 d.  vyko vaikų pramogų diena. Vaikus linksmino animatorius klounas Tukas. Jie žaidė, piešė, pūtė muilo burbulus, iš balionų lankstė muzikos instrumentus, žaislus, gėles, iki valios dūko ant batuto, vaišinosi rėmėjų vaišėmis. Bendra projekto vertė 643,5 Eur, iš kurių 560 Eur skyrė Vilkaviškio r. sav.,  83,5 Eur Ramoniškių kaimo bendruomenė

Rugpjūčio 15 d. buvo švenčiama Žolinės šventė. Vaikai ir suaugusieji susipažino su Žolinių tradicijomis, žolynų savybėmis, nauda sveikatai, mokėsi šokių, kepė ir ragavo duonelę. Veiklas demonstravo Všį Laimės namai„. 

 

Vartų kaimo bendruomenė įgyvendino projektą Bendruomenės namai-bendruomenės poreikiams“  finansuotą pagal Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programą. 

Projekto tikslai – didinti bendruomenės namų patrauklumą, pritaikyti pastatą bendruomenės narių poreikiams.    

Vartų kaimo bendruomenė savo veiklą vykdo buvusios mokyklos patalpose. Patalpos suremontuotos ir pritaikytos bendruomenės poreikiams, tačiau lubų sąramos defektas kėlė grėsmę pastato konstrukcijoms ir žmonių saugumui.

Įgyvendinus projektą ir projekto lėšomis sutvirtinus bendruomenės namų sąramą, įsigijus žaliuzes, bendruomenės namai tapo saugūs ir pritaikyti bendruomenės poreikiams. Čia vyksta renginiai, susirinkimai, kita bendruomeninė veikla.

Lėšas projektui įgyvendinti skyrė:

Vilkaviškio rajono savivaldybė

Pašeimenių kaimo bendruomenė įgyvendino projektą „Pašeimenių kaimo bendruomenės namų pritaikymas bendruomenės poreikiams“, pagal Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programą. Projekto metu buvo įsigytos durų varčios.

Šio projekto tikslas – didinti Pašeimenių gyventojų laisvalaikio užimtumą, skatinti socialinius ir kultūrinius įgūdžius.

Šio projekto uždavinys – suteikti Pašeimenių kaimo bei aplinkinių kaimų gyventojams kokybiškus renginius, užsiėmimus.

Projekto vertė 735 Eur.

Vilkaviškio rajono savivaldybės prisidėjimas – 595,00 Eur.

Projektas buvo finansuojamas Vilkaviškio rajono savivaldybės ir Pašeimenių kaimo bendruomenės lėšomis.

Projekto tęstinumas, kokybiškas renginys ir turininga veikla suteiks dalyviams motyvacijos, noro dalyvauti ir smagiai leisti laiką kituose renginiuose.

Bartninkų bendruomenė „Aista“ įgyvendino projektą „Kultūrinių ir socialinių pokyčių žmoguje skatinimas“, pagal Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų  rėmimo programos: NVO veiklos skatinimas, sprendžiant gyventojų kultūros, švietimo, socialinių paslaugų teikimo ir kitus klausimus.

Projekto metu buvo įsigytos žaliuzės langams. Projekto suma – 425,70 Eur.

Projektas buvo finansuojamas Vilkaviškio rajono savivaldybės ir Bartninkų bendruomenės „Aista“ lėšomis.

Šio projekto tikslas – didinti Bartninkų miestelio gyventojų laisvalaikio užimtumą, skatinti socialinius ir kultūrinius įgūdžius.

Šio projekto uždavinys – suteikti Bartninkų miestelio bei aplinkinių kaimų gyventojams kokybiškus renginius, užsiėmimus, kuriais galėtų džiaugtis ir dienos metu, ir vakarais.

Projekto tęstinumas, kokybiškas renginys ir turininga veikla suteiks dalyviams motyvacijos, noro dalyvauti ir smagiai leisti laiką kituose renginiuose.

Vilkaviškio „Gražinos“ skautų draugovė įgyvendino projektą „Skautiškos istorijos išsaugojimas Vilkaviškyje“ pagal Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programą.

2020 metais minimas 100 metų skautų judėjimo veiklos Vilkaviškyje jubiliejus nuo pirmojo skautiško vieneto šiame mieste įsteigimo 1920-02-24 bei 30 metų skautiškos veiklos atkūrimo jubiliejus 1990-04-23 atkūrus tarpukariu įsteigtą Vilkaviškio „Gražinos“ skautų draugovę. Nepaisant turtingos ir reikšmingos skautiškos istorijos Vilkaviškyje, pastebima, kad nemaža Vilkaviškio rajono bendruomenės dalis apie skautų judėjimą ir skautišką Vilkaviškio miesto bei rajono istoriją žino nedaug. Šiuo projektu yra siekiama skatinti domėtis savo krašto istorija, pilietiškumu, savanoryste, skatinama savanoriška nevyriausybinė veikla ir NVO tradicijų puoselėjimas bei tradicijų išsaugojimas. Projekto metu skirtingose veiklose aktyviai veikė 12 savanorių nuo 14 metų.

Projekto tikslas: skatinti domėtis savo krašto istorija, pilietiškumu, savanoryste ir skautų judėjimo veikla, supažindinant Vilkaviškio gyventojus su skautų judėjimu bei skautiška veikla Vilkaviškyje. 

  1. Projekto veiklos: 
    Vilkaviškio skautų jubiliejaus šventė. 2020-09-12 organizuojama Vilkaviškio skautų šventė, skirta paminėti skautų judėjimo Vilkaviškyje 100 metų ir Vilkaviškio „Gražinos“ skautų draugovės 30 metų veiklos atkūrimo jubiliejus, į kurią kviečiami dalyvauti visi dalyvavę skautų veiklose Vilkaviškyje nuo 1990 m., skautų rėmėjai, tėvai ir kiti svečiai. 
  2. Vilkaviškio skautų veiklos pristatymo paroda Vilkaviškyje ir 5 Vilkaviškio rajono miesteliuose, sudaryta iš 16 stendų, apžvelgiančių skautų istoriją Vilkaviškyje nuo 1920 iki 2020 metų: Vilkaviškio skautų istorija tarpukariu, tremtyje, išeivijoje ir po nepriklausomybės atkūrimo, taip pat pristatant Vilkaviškio skautų vadus. Parodoje buvo pristatytos išsaugotos tarpukario Vilkaviškio skautų vėliavos, saugomos nacionaliniame M. K. Čiurlionio muziejuje; archyviniai dokumentai (metraščiai, įsakymų knygos, emblemos) iš skirtingų laikotarpių išsaugoti Lietuvos centriniame valstybės archyve ar pačių skautų. Paroda atidaryta Vilkaviškio skautų šimtmečio šventės metu (2020-09-12), vėliau  eksponuota Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centre nuo 2020-09-12 iki 10-12, dėl partnerių užimtumo ir prastėjančios COVID-19 viruso pandemijos, miesteliuose paroda kolkas neeksponuota.
  3. Diena „Pasimatuok skautus“. 2020-09-05 buvo suorganizuota veikla skirta supažindinti vaikus ir jaunimą su skautų judėjimu – vienos dienos pavyzdinė skautų stovyklos diena.
  4. Mokslinė – praktinė konferencija „Savanorystė ir pilietiškumas asmenybės ugdyme”, vykusi 2020-10-08 Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centre, skirta  paminėti Vilkaviškio skautų jubiliejų ir Vilkaviškio rajone paskelbtus savanorystės metus. Konferencijos metu skaityti  9 pranešimai apie pilietiškumo ir lyderystės ugdymą, savanorystės poveikį jauniems žmonėms, skautų judėjimo vertybes ir asmenybės ugdymo sistemą. Pranešimus skaitė aktyvūs ir žinomi savo sričių specialistai, skautai, skautų vadovai, savanoriškos veiklos organizatoriai. Konferencijoje dalyvauti kveisti nacionalinės skautų organizacijos Lietuvos skautija vadovai, Vilkaviškio rajono pedagogai, mokiniai, tėvai, skautai, Vilkaviškyje veikiančių nevyriausybinių organizacijų nariai, kiti suinteresuoti asmenys. Konferencija tiesiogiai transliuota internetu Vilkaviškio skautų ir Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro socialinio tinklo „Facebook” paskyrose, po konferencijos įrašas įkeltas į youtube portalą, nuoroda: https://rebrand.ly/vilkaviskiokonferencija

Projekto įgyvendinimo vertė  2 027,70 Eur, iš jų 630,00 Eur Vilkaviškio rajono savivaldybės lėšos, 1 397,70 Eur asociacijos ir kitų rėmėjų lėšos.

Didžiųjų Šelvių kaimo bendruomenė įgyvendino projektą „Bendruomenės vienybė – bendrystėje“, finansuotą Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos lėšomis. Paramos suma – 630,00 Eur.  Sutarties Nr. J2-509.

        Projekto tikslas –  skirtingų kartų žmonių bendravimas, savanorystės skatinimas, pilietiškumo, bendruomeniškumo įgūdžių ugdymas.

      Projekto metu buvo suorganizuotos išvykos į Mingės kaimą, Ventės ragą, Rusnės salą. Suorganizuotos  edukacinės veiklos su žolynų pynėja Gintvilę Giedraitiene ir vaistažolių ūkio ūkininke Jūrate Rutkauskiene.  Taip pat buvo suorganizuotas  Vitalijos Katunskytės gyvo garso koncertas.

Antupių bendruomenė  įgyvendina projektą, finansuojamą Vilkaviškio rajono savivaldybės ir Antupių bendruomenės narių lėšomis – „Laisvalaikio ir vaikų žaidimo aikštelės įrengimas“.

Projekto tikslas – skatinti iniciatyvas, skirtas viešųjų erdvių tvarkymui ir atnaujinimui, kurti patrauklią aplinką gyventi ir dirbti kaime, didinti kaimo gyvenamosios aplinkos patrauklumą, skatinti kaimo gyventojų bendravimą, savanorystę, puoselėti gyventojų, ypač jaunimo, užimtumo ir prevencijos didinimą. Projekto vertė – 1 595,0 eurai, Vilkaviškio rajono savivaldybės lėšos – 595,0 eurai.

Už projekto lėšas įsigyti septyni vaikų žaidimo ir laisvalaikio praleidimo įrengimai.

Dėkojame Vilkaviškio rajono savivaldybei, Antupių bendruomenės nariams ir visiems gyventojams, prisidėjusiems pinigais ir darbu, įrengiant poilsio erdvę Bačkiškių kaime.

Serdokų kaimo bendruomenė dalyvavo Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programoje ir įgyvendino projektą „Tinklinio, krepšinio ir vaikų žaidimo aikštelių atnaujinimas viešose erdvėse“.

Projekto vertė – 604,00 Eur, iš kurių savivaldybės prisidėjimas – 525 Eur.

Projekto metu buvo perdažyta sporto aikštelėje esantys suolai, atnaujinta ir įsigyta sportinio inventoriaus tinklinio ir krepšinio aikštelei, taip pat lauko stalo tenisui. Projekto metu atnaujinome ir vaikų žaidimo aikštelę, nupirkome sūpynes, sūpynių suolelį ir laipiojimo virvę.

Atnaujintoje sporto aikštelėje organizavome sporto šventę bendruomenės nariams. Šventės metu visi dalyviai mankštinosi, dalyvavo įvairiose užduotyse. Šventės dalyviai džiaugėsi švente, norėtų, kad ir kitais metais būtų šventės tęstinumas.

Antrąjį šių metų spalio savaitgalį kaimo turizmo sodyboje „Poilsis Vištytyje“ šurmuliavo beveik vien moterys. Moterų stovykla „Pamilk save“ prasidėjo šiaurietiškojo ėjimo žygiu Vištyčio apylinkėse. Grįždamos ėjikės užsuko į atnaujintą Vištyčio malūną, išklausė gidės pasakojimą apie jį. Antroje dienos pusėje visos virto menininkėmis – meno terapijos užsiėmimo metu moterys dekoravo medines dėžutes arbatai laikyti. Šeštadienio vakaras praėjo pirtyje, kur pirtininkų vedinos, moterys susipažino su pirties taisyklėmis, vantelėmis, augalais, natūraliais kūno šveitikliais, aromatiniais aliejais ir jų poveikiu. Sekmadienio rytas pralėkė klausant teorijos ir praktikuojant jogą. Paskutinis užsiėmimas – psichologinė treniruotė, kurios metu moterys mokėsi atsipalaiduoti, analizavo save. Abi dienas stovyklos moterys maitinosi vegetariškai. Didelis AČIŪ sodybos virtuvės šeimininkėms – maistas buvo „kaip pas mamą“! Ačiū lektoriams ir mokytojams. Dėkojame Vilkaviškio rajono savivaldybei už dalinį projekto finansavimą.

Vilkaviškio šiaurietiško ėjimo klubas

Gudkaimio kaimo bendruomenė įgyvendina projektą „Bendruomenės veiklų skatinimas”. Projektas įgyvendintas pagal Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos veiklos sritį – „Nevyriausybinių organizacijų veiklos skatinimas, sprendžiant gyventojų kultūros, švietimo, socialinių paslaugų tiekimo klausimus”.

Tikslas – bendruomenės veiklos skatinimas, sprendžiant gyventojų kultūros, švietimo, socialinių paslaugų teikimo klausimus.

Uždavinys – įvairinti vaikų dienos centro „Atžala“ lankytojų kultūrinį gyvenimą, organizuojant šventes vaikų dienos centro lankytojams kartu su kaimo gyventojais. Užtikrinti vientisą estetinį patalpų vaizdą bei komfortišką aplinką. Nupirkti projektorių su laikikliu bei įrengti 7 vnt. (30,00 kv. m.) vertikalių žaliuzių.

Įrengus vertikalias žaliuzes ant vaikų dienos centro „Atžala“ patalpų langų  užtikrintas vientisas estetinis vaizdas bei komfortiška aplinka. Vaikams patalpos  tapo jaukesnės, erdvesnės, dinamiškesnės. Sutvarkytose patalpose ir su naujai įsigytu projektoriumi vyksta kokybiški renginiai vaikų dienos centre.

Savivaldybės paramos suma: 630,00 eurų

Nuosavos lėšos: 314,00 eurų

Viso: 944,00 eurų

Degučių kaimo bendruomenė įgyvendino projektą „Degučių kaimo bendruomenės 10-ojo gimtadienio šventė“, finansuotą Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos. Savomis lėšomis prisidėjo ir bendruomenė.

Projekto tikslas – organizuoti kokybišką bendruomenės 10-ečio šventę, ugdant meninę, kultūrinę ir dvasinę Degučių kaimo bendruomenės savimonę.

Projekto metu vykdytos šios veiklos: šventės metu atidengtas bendruomenės narių sukurtas kaimo simbolis bei užrašas „DEGUČIAI“. Savanorė sudarė ir pristatė Degučių kaimo žemėlapių ciklą. Vyko meninės dirbtuvėlės, kurių metu sukurtas gimtadienio sveikinimas. Išnuomotas batutas vaikams. Įsigyti kavos puodelių su lėkštutėmis komplektai. Pakviesti Jurbarko kultūros namų Skirsnemunės mėgėjų teatro aktoriai su spektakliu „Dobilėlis penkialapis“.

Projekto metu vykdytos veiklos skatina savanorystę ir stiprina bendruomenę, leidžia puoselėti vietos tradicijas.

Kaimo bendruomenė „Senieji Antupiai“ kartu su neformalia Antupių kaimo jaunimo organizacija šiais metais teikė paraišką Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų  rėmimo programos konkursui pagal projektą „Sportuokime visi, sportas – sveikata“.

Projekto metu buvo planuojama įsigyti permatomus pakeliamus tentinius uždangalus pavėsinės atviroms sienoms pridengti ir surengti draugiškas tinklinio varžybas. Projektui vykdyti gauta 510,00 eurų.

„Senųjų Antupių“ kaimo bendruomenėje ir aplinkinių kaimų teritorijoje gyvena apie 350 žmonių. Bendruomenė neturi savo namų, todėl visus susirinkimus vykdo pavėsinėje, kuri labai atvira ir yra tik viena uždara siena. Šių permatomų tentų pagalba bus sukurta jaukesnė aplinka ypač rudenį ir žiemą sportuojantiems, susirinkimų metu susirinkusiems pasislėpti nuo vėjo, lietaus ar sniego.

Ateityje numatoma toliau tvarkyti sporto aikštynus, organizuoti sportines varžybas, rengti įvairias paskaitas, organizuoti jaunimo bei vyresnių bendruomenės gyventojų užimtumą.

Paežerių kaimo bendruomenė įgyvendino projektą „Pagarbos tautinėms bei kultūrinėms vertybėms didinimas“,  finansuotą Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos lėšomis.

2020 m. rugsėjo 28 d. dieną bendruomenė vyko į auksaspalvį rudenį paminėti Mokytojo, kraštotyrininko, Vilkaviškio rajono Garbės piliečio Stasio Ankevičiaus gimimo 115-ąsias gimimo metines ir prisiminti Paežerių krašto istoriją. Dviračių žygį pradėjo nuo Mokytojo gyvenamosios vietos. Aplankė skulptoriaus Petro Rimšo gimtinę; rašytojo, teisėtyrininko, profesoriaus Kriščiukaičio-Aišbės gyvenamąją vietą ir jo gimtinę, galiausiai grįžo į dr. Vinco Kudirkos gimtinę prie klėtelės.

Spalio 9 dieną Paežerių kaimo bendruomenė kartu su Paežerių mokyklos bendruomene paminėjo Mokytojo, kraštotyrininko, Vilkaviškio rajono Garbės piliečio Stasio Ankevičiaus 115-ąsias gimimo metines Paežerių  mokykloje. Dalyvavo Šakių r. Plokščių mokyklos bendruomenės nariai, Vilkaviškio krašto muziejaus atstovai, Gižų parapijos klebonas Virginijus Vaitkus, Pilviškių seniūnas Vytautas Judickas, Mokytojo artimieji, giminės, Paežerių kaimo ir mokyklos bendruomenės nariai. Tai unikalus žmogus, ypatinga ir jo gyvenimo istorija. Jis buvo pirmasis tautos atgimimo žadintojas sovietmečiu, V. Kudirkos ir J. Basanavičiaus idėjų tęsėjas, skleidęs tiesos žodį ir atgimimo dvasią. Vyresnės kartos kultūros, švietimo darbuotojai bei Paežerių krašto gyventojai dar prisimena šį kuklų kultūros puoselėtoją, Sūduvos istorijos žinovą. Jis kaip darbšti bitelė surinko Paežerių krašto istoriją, jos praeities relikvijas, kaip žilagalvis vaidila daugiau kaip keturis dešimtmečius saugojo prie ežero šimtamečių ąžuolų paunksnėje esančią tautos šventovę – dr. Vinco Kudirkos tėviškės klėtelę.

„Jis budelių neįveiktas „milžinu stojos“, dvasios milžinu, koks ir išliko mūsų mintyse – kaip paprastumo, gerumo, draugiškumo, darbštumo, pasišventimo Tėvynei siektiniausias pavyzdys“.

Paramos suma – 525,00 Eur.

Alvito kaimo bendruomenė įgyvendino projektą „Bendruomenės namai – visų namai“, finansuotą Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos lėšomis. Sutarties  Nr. J2-604.

Projekto tikslas – teikti kokybiškas ir saugias užimtumo, saviraiškos bei laisvalaikio praleidimo paslaugas Alvito ir aplinkinių kaimų gyventojams. Projekto veikla – bendruomenės namų įėjimo patalpos grindų remontas. Projekto metu buvo išmontuota supuvusi grindų danga, privežta žvyro. Grindų pagrindas apšildytas putų polistirolu ir išvedžiota grindinio apšildymo sistemą. Ant išbetonuoto grindų sluoksnio paklotos plytelės. Darbai atlikti savanoriškų talkų metu. Vilkaviškio rajono savivaldybės paramos suma – 630,00 Eur.

Projekto vykdytojas – Vilkaviškio miesto bendruomenė.

Projekto finansavimas – Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos lėšomis.

Sutartis –  Nr. J2-607, 2020 09 16 d.

Projekto veikla – NVO veiklos tradicijų puoselėjimas, užtikrinant jų tęstinumą, savanorystės skatinimas.

Paramos suma – 700,00 Eur.

Vilkaviškio miesto bendruomenė dviračių žygiui „Dviračiu į auksaspalvį rudenį – 2020“ ruošėsi nuo rugsėjo mėnesio pradžios.

Renginio data – spalio 4 d. (sekmadienis).

Šis žygis buvo jau 28-tas toks Vilkaviškio miesto bendruomenės organizuojamas renginys. Dviračių žygius bendruomenė organizuoja nuo 2006 m. rudens.

Apie būsimą renginį buvo informuota internetinėse svetainėse, socialiniame tinklalapyje Facebook, vietiniame laikraštyje „Santaka“, viešosiose skelbimų lentose Vilkaviškyje, Šeimenos ir Klausučių seniūnijose. Informacija apie būsimą žygį buvo išsiųsta elektroniniu paštu visoms Vilkaviškio r. nevyriausybinėms organizacijoms ir ankstesnių dviračių žygių dalyviams turimos elektroninių adresų bazės adresais.

Žygio maršrutas  Vilkaviškis (J.Basanavičiaus a.) – paradas miesto gatvėmis – Karaliai – Pušyno šilas – Mažieji Šelviai – Teiberiai – Klausučiai – Drebulinė – Biliūnai – Vanaginė – Patunkiškiai – miesto paplūdimys – Vilkaviškis (Kultūros Centras, Vytauto g. 28). Atstumas – 33 km. 

Žygio renginyje dalyvavo 130 žmonių. Dalyvių registracijos duomenimis dviračiais važiavo 105 dviratininkai, kiti dalyviai prisidėjo prie renginio organizavimo.

Žygyje dalyvavo dviratininkai ne tik iš Vilkaviškio bet ir iš kitų rajono vietų: Užbalių, Paežerių, Didžiųjų Budežerių, Alvito, Čyčkų, Gražiškių, Kisiniškių, Antupių, Sūdavos, Rumokų, Pilviškių, Klampučių, Karalių, Giedrių. Į žygį atvyko dalyviai ir iš kitų miestų: Vilniaus, Kauno, Marijampolės, Šakių, Kudirkos Naumiesčio, Baltrušių (Šakių r.). Du dalyviai iš Kauno (~85 km) atvažiavo dviračiais.

Žygio dalyvių registracijos  metu (J.Basanavičiaus a.) kiekvienam dalyviui buvo įteiktas žygio ženkliukas, lipdukas ir dalyvio kortelė. Registraciją atliko devyni jaunimo savanoriai. Žygio dviratininkų koloną reguliavo trys savanoriai.

Žygio pabaigoje prie Kultūros Centro (Vytauto g. 28, Vilkaviškis) dalyviai buvo vaišinami arbata su spurga, išskirtiniams dalyviams buvo įteikti bendruomenės ir rėmėjo – odontologijos klinikos „Neodenta“, įsteigti prizai. Prizai buvo įteikti jauniausiam ir vyriausiam dalyviams, trims jauniausiems dviratininkams, trims gausiausioms šeimynoms, vienai dviratininkų grupei, iš toliausiai atvykusiam dalyviui, trims iš toliausiai dviračiais atvažiavusiems dalyviams ir vienam stilingai apsirengusiam ir senovišku dviračiu važiavusiam dalyviui, iš viso 14-kai asmenų ir asmenų grupių. Prizai žygio pabaigoje ir po žygio buvo įteikti organizavimo partneriams, rėmėjams ir pagalbininkams, iš viso 17-kai asmenų ir organizacijų atstovų.

Projekto išlaidos:

Eil Nr.

Išlaidų pavadinimas

Mato vnt.

Kiekis

Kaina, Eur

Išlaidų suma, Eur

 1.

Atributika žygio dalyviams

 

 

 

       126,00   

1.1

Ženkliukai Ø38mm  visiems žygio dalyviams ir viešinimui

 vnt

230

0,40

              92,00   

1.2

Lipdukai  Ø25mm (klijavimui prie dviračių)

 vnt

200

0,10

              20,00   

1.3

Laminavimo vokai (folija) 1pak x100vnt

 vnt

2

7,00

              14,00   

 2.

Prizai žygio dalyviams

 

 

 

       205,40   

2.1

Suvenyrinis puodelis su logotipu

vnt

14

7,00

              98,00   

2.2

Medus, natūralus, 0,5 kg.

vnt

31

2,90

              89,90   

2.3

Dėžutės prizams

vnt

35

0,50

              17,50   

 3.

Maisto produktai renginio dalyvių vaišinimui

 

 

 

       189,63   

3.1

Maisto produktai

vnt

1

59,13

              59,13   

3.2

Spurgos su mėsos įdaru

vnt

150

0,80

            120,00   

3.3

Vienkartiniai indai (puodeliai)

vnt

150

0,07

              10,50   

4. 

Kuras, tech. pagalbos paslaugos

 

 

 

       140,66   

4.1

Kuro išlaidos (renginio organizavimo transportui)

vnt

1

10,66

              10,66   

4.2

Techninės pagalbos paslauga

vnt

1

110,00

            130,00   

 5.

Kitos renginio organizavimo išlaidos

 

 

 

         39,23   

5.1

Spausdiniai stendo nuotraukoms, skelbimams, prizų etiketėms

kompl

1

17,90

              17,90   

5.2

Kita (juosta, medž. signalinėms vėliavoms

 kompl

1

21,33

21,33

 

VISO

       700,92   

 

 

 

 

Sumokėta iš projekto paramos lėšų

700,00

 

Sumokėta iš bendruomenės lėšų

0,92

 

Vilkaviškio miesto bendruomenės pirmininkas

Dalius Nešukaitis

Projekto veikla – vienodų tautinių spalvų šalikų įsigijimas. Projekto tikslas – ugdyti pagarbą tautinėms bei kultūrinėms vertybėms, viešinti tautinės atributikos naudojimo galimybes, skatinti piliečius išradingai, estetiškai ir pagarbiai pasipuošti tautine atributika.

Projekto metu įsigyti 48 vienodi tautinių spalvų šalikai, kuriuos Vilkaviškio trečiojo amžiaus universiteto nariai dėvės kasmet visų valstybinių švenčių ir renginių metu. Pasipuošus vienodais tautinių spalvų šalikais, norima parodyti estetišką, masinį tautinės atributikos naudojimą, spalvingai pagyvinti šventinę aplinką ir šventinę visų dalyvių nuotaiką, puoselėti tautines tradicijas, kultūros vertybes ir skatinti kitus miestus, rajono gyventojus bei svečius susidomėti įvairiomis šios atributikos naudojimo galimybėmis.

Spalio 1 d. iškilminga švente, tradiciškai jau septintąjį kartą, šią dieną Vilkaviškio trečiojo amžiaus universitetas pradėjo naujuosius mokslo metus. Renginyje buvo pristatytas Vilkaviškio rajono savivaldybės remiamas projektas ,,Aš – Lietuvoje, Lietuva – manyje“ ir Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos lėšomis įsigyti vienodi tautinių spalvų šalikai.

Paramos suma – 523,13 Eur.

Naujienos

Scroll to Top