ADministracija

NVO ir bendruomenės

Nevyriausybinių organizacijų finansavimo ne konkurso būdu programa

Vilkaviškio rajono savivaldybė yra išsikėlusi aiškius plėtros prioritetus: tvarios ekonominės plėtros skatinimas ir konkurencingumo didinimas, modernios visuomenės ugdymas ir socialinės gerovės plėtojimas, darnios aplinkos ir modernios infrastruktūros vystymas. Nevyriausybinėms organizacijoms ir bendruomenėms aktualiais klausimais, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijoje, pagal savo kompetenciją ir veiklos sritis konsultuoja administracijos skyriai, seniūnijos ir į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai.
Norint sužinoti daugiau informacijos ar įsikūrus naujai NVO prašome kreiptis į NVO Tarybos sekretorę Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vyriausiąją specialistę  Justę Bačinskienę , el. p.: nvotaryba@vilkaviskis.lt arba juste.bacinskiene@vilkaviskis.lt

Aktuali informacija

Nevyriausybinių organizacijų finansavimo ne konkurso būdu projektų viešinimas​

Keturvalakių kaimo bendruomenė įgyvendino projektą „Sportas vienija bendruomenę“. Projekto suma: 5618,00 eurų. Iš jų: 5000,00 eurų Žemės ūkio ministerijos lėšos,  ir 618,00 eurų Vilkaviškio rajono savivaldybės lėšos.

Projekto tikslas – Asociacijos „Keturvalakių kaimo bendruomenė“ viešųjų erdvių sutvarkymas, sukuriant naują infrastruktūros objektą – poilsio zoną „Sportas vienija bendruomenę“ pritaikant jį kaimo gyventojų poilsio, sporto ir laisvalaikio poreikiams.

Projekto uždaviniai:

 1. Užtikrinti projekto administravimą.
 2. Įvykdyti nusimatytų erdvių įrengimą, pastatant reikiamus įrenginius, paskatinti bendruomenės žmones aktyviai sportuoti ir sveikatintis, naudojantis įrenginiais.
 3. Viešinti projektą.
 4. Užtikrinti projekto tęstinumą, panaudojant sukurtą infrastruktūros objektą varžyboms tarp įvairių amžiaus grupių įvairių ateityje vykstančių renginių metu.

Projekto įgyvendinimo metu, buvo sukurta dar viena viešoji erdvė. Pastatyti šeši lauko treniruokliai, sūpynės, karuselė, vaikų žaidimo aikštelė. Aktyviam jaunimui suteikiamos galimybės energiją nukreipti į sportą ir jame save realizuoti. Maža to, lauko treniruoklių aikštelės gali tapti ir savotiška bendravimo vieta ne tik jaunimui, bet ir senjorams.

Stirniškių kaimo bendruomenė įgyvendino projektą “Materialinės bazės stiprinimas, įrengiant virtuvę Stirniškių kaimo bendruomenėje”. Projektas įgyvendintas pagal  2020 metų žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimo programos (01 01) priemonės pirmąją veiklos sritį – “Kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas”.

Projekto tikslas – stiprinti bendruomenės materialinę bazę, įrengiant virtuvę ir tualetą bendruomenės patalpose kaimo gyventojų viešiesiems poreikiams tenkinti.

Projekto uždaviniai:

 • Įsigyti kėdes, stalus, šaldytuvą, viryklę, indaplovę, vidaus duris, virtuvės baldų komplektą ir santechnikos prekių komplektą  (El. Radiatorius, WC, praustuvas, nuotekų vamzdžiai, plautuvė, vandens tiekimo sistema su pajungimo medžiagų komplektais).
 • Įrengti virtuvę bendruomenės patalpose sumontuojant virtuvės baldų komplektą ir įrangą reikalingus maisto gaminimui.
 • Įrengti tualetą, praustuvą, plautuvę bendruomenės patalpose, įvedant vandentiekį bei  nuotekas.
 • Parengti viešinimo straipsnį apie įgyvendintą projektą;

Bendruomenės nariai ir savanoriai organizavo savanoriškas talkas, kurių metu buvo atiekamas bendruomenės namų einamasis remontas ir talkos surenkant baldus, paruošiant buitinę techniką naudojimui bei apmokant bendruomenės narius. Projekto metu į bendruomenės namus buvo įvestas vandentiekis bei nuotekos, kurių lig šiol bendruomenės namai neturėjo, tad buvo ribojama renginių ir maitinimo kokybė.

Įgyvendintas projektas dar labiau sutelkė bendruomenės narius įgyvendinant kūrybinius užmojus, didinant gyventojų užimtumą ir saviraišką, tad projekto įgyvendinimo rezultatai padėjo aktyvinti bendruomenę, spręsti socialines kaimo žmonių problemas ir žinoma pagerinti būsimų renginių kokybę.

Degučių kaimo bendruomenė įgyvendino 2020 metų Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai projektą pagal veiklos sritį „Kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas“. Prie projekto finansavimo dalinai prisidėjo Vilkaviškio rajono savivaldybė ir bendruomenė savomis lėšomis.

Projekto tikslas – skatinti bendruomenės narių bendravimą ir aktyvumą, mažinti socialinę atskirtį stiprinant materialinę bazę.

Projekto metu įsigyta: kondicionieriai (2 vnt.), įskaitant montavimo darbus; belaidė mobili kolonėlė; kavos perkolatorius.

Projekto metu buvo vykdytos šios veiklos: suorganizuoti sveikatinimo užsiėmimai, kuriuos vedė Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistės. Valstybės dienai paminėti kūrėme Karaliaus Mindaugo karūną ir tiesėme vienybės tiltus tarp kaimynų. Vykome į kaimyninę bendruomenę, kur dalyvavome edukacinėje popietėje „Gižai – Liepų kaimas“. Rugpjūčio mėnesį vyko popietė „Taip kvepia žolynai“, svečiavosi Vilkaviškio kultūros centro folkloro ansamblis „Sūduviai“.

Projekto metu įsigytas materialus turtas ir vykdytos veiklos ne tik stiprina bendruomenę, bet ir skatina savanorišką veiklą, leidžia puoselėti vietos tradicijas ir kelti kultūrinį lygį Degučių kaime.

Birželio 27-osios rytas prie Matlaukio kaimo bendruomenės namų prasidėjo neįprastu šurmuliu. Čia startavo projektas „Sportas – tai sveikata“, bendrai finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo, Mokslo ir Sporto ministerija, Švietimo mainų paramos fondas ir Centrinė projektų valdymo agentūra, taip pat prie projekto finansavimo prisidėjo ir Vilkaviškio savivaldybė. Susirinkęs būrys jaunimo pasiryžo įveikti nemenką atstumą pagal projektą įsigytais dešimčia dviračių iki Vištyčio regioninio parko ir grįžti atgal. Taip buvo pradėta tradicinė vasaros šventė „Sportas – tai Sveikata“. Apsiginklavę būtiniausiais kelionei daiktais bei šypsenomis patraukė Vištyčio link. Įdienojus kiek pavargę, bet vis dar tokie pat linksmi jaunimo atstovai grįžo prie bendruomenės namų. Kalbinti žygio dalyviai džiaugėsi suorganizuota išvyka, kai kam tai buvo iššūkis, kurio vieni nebūtų pasiryžę įveikti, kiti prisiminė vaikystės, paauglystės metus.

Birželio 20 d. buvo suorganizuotas pirmasis žygis dviračiais maršrutu Matlaukio k.–Galkiemis. Žygyje dalyvavo Vaikų dienos centro ,,Atžalynas” lankytojai, darbuotojos, mamos – visi šauniai pasimankštino. Nuvykę į Galkiemį vaišinosi turistine koše, vaisiais, mėgavosi ledais.

Toliau šventė buvo tęsiama sugiedant Matlaukio kaimo bendruomenės himną ir iškeliant bendruomenės vėliavą. Susibūrusius kaimo gyventojus atvyko pasveikinti Kybartų seniūnijos vyresnysis specialistas Dainius Kovas, Vilkaviškio policijos komisariato atstovė Vilija Grybauskienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro atstovės, sporto klubo „Impulsus“ treneris Rimvydas Brazauskas bei Kazickų šeimos fondo atstovas Benas Mačiulaitis. Renginio metu Kaimo seniūnaitis Robertas gėrėjosi bendruomenės vienybe ir stiprybe įgyvendinant projektus, o labiausiai džiaugėsi bendruomenės pirmininkės Daivos Dubauskienės indėliu, siekiant pritraukti žmones aktyviai ir naudingai veiklai.

Sporto klubo treneris pamokė žmones, kaip taisyklingai naudotis naujais, projekto dėka įsigytais šešiais treniruokliais, kad nesusižalotų ir neprarastų motyvacijos toliau aktyviai sportuoti. Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro darbuotojos parodė, kaip tinkamai suteikti pirmąją pagalbą žmogui, taip pat jos pamokė, kaip naudoti defibriliatorių, kuriuo galima išgelbėti žmogaus gyvybę iki atvykstant medikams. Vilkaviškio rajono bendruomenės pareigūnė Vilija Grybauskienė priminė, kad svarbu net ir vasaros metu neprarasti budrumo ir saugumo jausmo. Ji vaikams surengė viktoriną apie pėsčiųjų saugaus eismo reikalavimus, atšvaitų dėvėjimą. Ir pasidžiaugė, kad, nors ir atostogaujantis, kaimo jaunimas yra aktyvus, budrus ir atsakingas.

Artinantis audringiems lietaus debesims vaikų dienos centro „ATŽALYNAS“ lankytojai su socialine darbuotoja Renata Liepuoniene entuziastingai dalyvavo mokymuose apie pirmąją pagalbą, saugų eismą ir dar suspėjo žaisti lauko šaškėmis bei mėtyti smiginį.

Naudingus mokymus ir intensyvias veiklas bendruomenės kieme pakeitė vaišinimasis nuostabaus skonio čili sriuba, bulvių plokštainiu ir kitais gardėsiais, kuriuos paruošė Matlaukio kaimo šeimininkės. Šventės rengėjai dėkingi rėmėjams: Vilkaviškio ledų fabrikui UAB „Art Glacio“ parėmusiam mūsų šventę savo gaminama produkcija, Marijampolės pieno konservų fabrikui ir parduotuvei UAB „SROVĖ“ už prizus ir paskatinimo dovanėles. Ačiū visiems, kurie prisidėjo prie projekto įgyvendinimo ir padėjo organizuoti šventę. Ačiū visiems už judėjimą kartu. Tikime, kad šventė leido patirti geriausius, gražiausius ir šilčiausius įspūdžius.

Šventėje dalyvavo beveik šimtas įvairaus amžiaus Matlaukio ir aplinkinių kaimų gyventojų. Šiuo projektu bendruomenė iš dalies išsprendė gyventojų laisvalaikio užimtumo, sveikos gyvensenos propogavimo, kartų bendravimo ir bendradarbiavimo, savo krašto pažinimo, socialinės atskirties mažinimo problemą. Lauko treniruoklių aikštelė įrengta visiems prieinamoje vietoje, žmonės apmokyti teisingai jais naudotis, sportuoja jiems patogiu laiku. Dviračiais naudojasi neatlygintinai, savarankiškai organizuodami žygius, kartu domisi gamta bei mūsų krašto istorija.

Pašeimenių kaimo bendruomenė įgyvendina projektą „Pašeimenių kaimo bendruomenės materialinės bazės stiprinimas“.  Projektas įgyvendintas pagal 2020 metų žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimo programos (01 01) priemonės pirmąją veiklos sritį  – „Kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas“.

Projekto tikslas:  skatinti bendruomeniškumą, aktyvinti bendruomenės veiklą, sustiprinant bendruomenės materialinę bazę.

Uždaviniai:

 1. Atlikti einamąjį bendruomenės namų remontą.
 2. Įsigyti reikiamas priemones ir medžiagas remonto atlikimui.
 3. Įrengti tualetą ir dušą.
 4. Įsigyti šviestuvų.
 5. Įsigyti  buitinės technikos.
 6. Įrengti virtuvėlę.
 7. Organizuoti įvairių formų renginius (koncertus, šventes, susitikimus, paskaitas ir t.t.) įvairaus amžiaus grupėms.

Bendruomenės nariai organizavo talkas, kurių metu buvo atliekamas bendruomenės namų einamasis remontas. Suremontavus patalpas bei įsigijus projekte numatytas prekes bendruomenės namai tapo patrauklia, bendruomenę burtis skatinančia vieta.

Projektas įgyvendinamas pagal  2020 metų žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimo programos (01 01) priemonės ,,Parama kaimo bendruomenėms“ pirmąją veiklos sritį  „Kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas“. 

Projekto vertė – 3393,72 Eur (paramos suma 3000,00 Eur, 339,37 skyrė Vilkaviškio rajono savivaldybė).

Projekto tikslas – stiprinti bendruomenės materialinę bazę, įsigyjant reikalingą įrangą ir ją panaudojant kaimo bendruomenės ir kaimo gyventojų viešiesiems poreikiams tenkinti bei renginių organizavimui.

Projekto uždaviniai:

 • Įsigyti nešiojamą kompiuterį, daugiafunkcinį spausdintuvą, šaldytuvą, viryklę, dulkių siurblį, perkolatorių, drabužių kabyklas ir sulankstomus stalus ir taip stiprinti bendruomenės materialinę bazę;
 • Įsigyti remonto medžiagų (grindų lakas, dažai, žaliuzės, dailylentes, apdailos juostos ir grindjuostės) patalpoms suremontuoti bei jas pritaikyti bendruomenės poreikiams;
 • Atlikti patalpų remontą su įsigytomos medžiagomis, pritaikyti bendruomenės veiklai vykdyti ir su projekto metu įsigytu turtu stiprinti bendruomenės materialinę bazę;
 • Parengti viešinimo straipsnį apie įgyvendintą projektą.

Įgyvendintas projektas dar labiau sutelkė bendruomenės narius įgyvendinant kūrybinius užmojus, didinant gyventojų užimtumą ir saviraišką. Projekto įgyvendinimo rezultatai padėjo aktyvinti bendruomenę, spręsti socialines kaimo žmonių problemas, padidino bendruomenės patrauklumą. Teigiamas rezultatas prisidėjo prie kaimo žmonių užimtumo gerinimo, kultūros tradicijų puoselėjimo, taip pat pagerino gyvenimo ir laisvalaikio praleidimo sąlygas. Visa tai kiekybiškai ir kokybiškai padidino bei sustiprino bendruomenės materialinę bazę, įsigyta įranga leido dar efektyviau ir kokybiškiau vykdyti bendruomenės veiklas.

Atlikti darbai: prieš ir po.

Projektas įgyvendinamas pagal  2020 metų žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimo programos (01 01) priemonės  ,,Parama kaimo bendruomenėms“ antrąja sritį – „Kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams”.

Projekto vertė – 5634,22 Eur (paramos suma 5000,00 Eur, 563,42 Eur prisidėjo Vilkaviškio rajono savivaldybė).

Projekto tikslas – sutvarkyti viešąsias erdves ir sudaryti sąlygas aktyviam laisvalaikio praleidimui viešose erdvėse.

Projekto uždaviniai:

 • Įsigyti įrangą reikalingą viešųjų erdvių priežiūrai: vejos traktoriuką, karutį, grėblius, kastuvus, lapų pūstuvą, šiukšliadėžes ir trimerį.
 • Sukurti naują infrastruktūros objektą įrengiant betoninį stalo teniso stalą viešose erdvėse
 • Parengti viešinimo straipsnį apie įgyvendintą projektą.

Projekto vykdomomis veiklomis bendruomenė siekė sutvarkyti viešąsias erdves, kad jos taptų patrauklesnės aktyviam laisvalaikio praleidimui. Sutvarkytos viešosios erdvės skatina kaimo gyventojus būti aktyvesniais, dažniau sportuoti viešose erdvėse.

Įgyvendinus projektą  įsigytas vejos traktoriukas, karutis, grėbliai, kastuvai, lapų pūstuvas, trimeris ir šiukšliadėžės, kurių pagalba bus galima prižiūrėti viešąsias erdves ir taip jas puoselėti. Įrengtas betoninis stalo teniso stalas prisideda prie bendruomenės narių ir kaimo gyventojų aktyvinimo, skatinant aktyviau leisti laisvalaikį viešose erdvėse.

Projekto lėšomis įsigyta: vejos traktoriukas,  bendzininis trimeris, statybinis karutis, 2 grėbliai, 2 kąstuvai, lapų pūstuvas. betoninis talo tenisas, 2 betoninės šiukšliadėžės, projekto administravimo paslauga.

Įsigytas turtas leis geriau prižiūrėti viešąsias erdves aplinkosauginiu  požiūriu.

Projektas įgyvendinamas pagal  2020 metų žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimo programos (01 01) priemonės  ,,Parama kaimo bendruomenėms“ pirmąją sritį – „Kaimo  bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas“.

Projekto vertė – 3379,10 Eur (paramos suma 3000,00 Eur, o 340,19 Eur prisidėjo Vilkaviškio rajono savivaldybė).

Projekto tikslas – sukurti bendruomenės materialinę bazę, įsigyjant reikalingus baldus, įrangą ir įrengti virtuvę  bei tualetą bendruomenėje kaimo gyventojų viešiesiems poreikiams tenkinti

Projekto uždaviniai:

 • Įsigyti nešiojamą kompiuterį, daugiafunkcinį spausdintuvą, televizorių, šaldytuvą, viryklę, dulkių siurblį, perkolatorių, mikrobangų krosnelę, termosus, virtuvės baldų komplektą, garso kolonėlę  ir taip stiprinti bendruomenės materialinę bazę;
 • Įrengti virtuvę bendruomenės patalpose sumontuojant virtuvės baldų komplektą ir įrangą reikalingus maisto gaminimui.
 • Įrengti tualetą ir praustuvą bendruomenės patalpose, kad atitikti higienos reikalavimus.
 • Parengti viešinimo straipsnį apie įgyvendintą projektą

Projekto metu buvo organizuoti savanoriški darbai, kurių metu bendruomenės nariai suremontavo patalpas ir jas pritaikė bendruomenės poreikiams įgyvendinti. Buvo įrengtas tualetas su praustuvu bei įrengta bendruomenės virtuvė. Įrengiant virtuvę buvo supirkti baldai bei įranga ir pritaikyti naudojimui. Bendruomenės nariai supažindinti su projektu metu įsigytomis investicijomis, pasidalinta atsakomybe už turto priežiūrą ir naudojimą.

Projekto lėšomis įsigyta: nešiojamas kompiuteris, daugiafunkcinis spausdintuvas, šaldytuvas, viryklė, dulkių siurblys, perkolatorius, televizorius, termosai 2 vnt., virtuvės baldų komplektas, WC ir praustuvo su pajungimu komplektas, garso kolonėlė bei  projekto administravimo paslauga.

Projekto įgyvendinimo rezultatai padės aktyvinti bendruomenę, spręsti maisto ruošimo problemą renginių ir susitikimų metu. Ateityje bus galima rengti įvairias degustacijas susijusias su bendruomenės veikla. Įsigytas turtas leis daugiau planuotis įvairesnių renginių organizavimo, kurių metu reikalingas maisto ruošimas.

Projektas įgyvendinamas pagal  2020 metų žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimo programos (01 01) priemonės  „Parama kaimo bendruomenėms“ antrąja sritį – „Kaimo  vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams“.

Projekto vertė – 5634,22 Eur (paramos suma 5000,00 Eur, 563,40 Eur prisidėjo Vilkaviškio rajono savivaldybė).

Projekto tikslas – įrengti parko takus Kisiniškių kaime, sukuriant patrauklias viešąsias erdves

Projekto uždaviniai:

 • Sukurti naują infrastruktūros objektą įrengiant parko takus viešose erdvėse
 • Sutvarkyti ir pritaikyti viešąsias erdves esančias šalia įrengiamo pėsčiųjų parko tako
 • Parengti viešinimo straipsnį apie įgyvendintą projektą

Projekto vykdomomis veiklomis bendruomenė siekė įrengti pėsčiųjų parko takus Kisiniškių viešosiose ardvėse. Projekto metu siekiama sutvarkyti parko viešąsias erdves, kad jos taptų patrauklesnės aktyviam laisvalaikio praleidimui. Sutvarkytos viešosios erdvės skatina kaimo gyventojus būti aktyvesniais, dažniau sportuoti viešose erdvėse.

Projekto lėšomis įsigyta: parko takų su atsijų danga įrengimo bei  projekto administravimo paslaugos.

Sukurtas naujas infrastruktūros objektas – parko takai, padidins gyvenamosios vietovės patrauklumą, tiesiogiai įtakos gyventojų laisvalaikio ir aktyvumo kokybę.

Būdviečių kaimo bendruomenė „Zanyla“ įgyvendino projektą „Materialinės bazės stiprinimas Zanylos kaimo bendruomenėje“.  Projektas įgyvendintas pagal  2020 metų žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimo programos (01 01) priemonės pirmąją veiklos sritį – „Kaimo  bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas“.

Projekto tikslas: stiprinti bendruomenės materialinę bazę, įsigyjant reikalingą įrangą ir ją panaudojant kokybiškesnių renginių organizavimui bei kaimo gyventojų viešiesiems poreikiams tenkinti.

Uždaviniai:

 1. Įsigyti nešiojamą kompiuterį su programine įranga, daugiafunkcinį spausdintuvą, projektorių, oro šildytuvus ir taip stiprinti bendruomenės materialinę bazę;
 2. Išplėsti virtuvės materialinę bazę įsigyjant viryklę, kokteilinę, stalus, indaują ir gartraukį; 
 3. Parengti viešinimo straipsnį apie įgyvendintą projektą

Bendruomenės nariai organizavo talkas, kurių metu buvo atiekamas bendruomenės namų einamasis remontas ir talkos surenkant baldus, paruošiant buitinę techniką naudojimui bei apmokant bendruomenės narius. 

Įgyvendintas projektas dar labiau sutelkė bendruomenės narius įgyvendinant kūrybinius užmojus, didinant gyventojų užimtumą ir saviraišką, tad projekto įgyvendinimo rezultatai padėjo aktyvinti bendruomenę, spręsti socialines kaimo žmonių problemas.

Naujienos