ADministracija

Kultūra

Kultūros įstaigos

Kultūra, Vilkaviškio rajono savivaldybėje rūpinsi Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus veiklos nuostatais.

Vilkaviškio kultūros centras

Kybartų kultūros centras

Vilkaviškio viešoji biblioteka

Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centras-muziejus

Meno mėgėjų kolektyvai

Scroll to Top