ADministracija

Kompleksinės paslaugos šeimai

Kompleksinių paslaugų šeimai informacija

Vilkaviškio rajono savivaldybėje pradėtas įgyvendinti projektas „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Vilkaviškio rajono savivaldybėje“. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“.

Susidūrėte su gyvenimiškomis problemomis, kurios atrodo sunkiai išsprendžiamos, nežinote kur kreiptis pagalbos?
Atvykite į Bendruomeninius šeimos namus P. Jašinsko g. 2, (II aukštas), Vilkaviškis
Socialinė darbuotoja Žana Buragienė, el. paštas:  zanaburagiene@gmail.com, tel.: 8 676 98 840

Paslaugos

Pozityvios tėvystės mokymai

Aktualumas
Būti tėvais – pats sunkiausias ir ilgiausiai trunkantis darbas žmogaus gyvenime. Susidūrę su įvairiais vaikų auklėjimo iššūkiais, mes dažnai abejojame, ar teisingai elgiamės sudėtingose situacijose.

Tikslas
Suteikti naujų žinių, ugdyti ir tobulinti tėvų efektyvaus auklėjimo įgūdžius.

Trukmė
Trys metai. Per metus bus 9 užsiėmimai (jie vyks kartą per savaitę).

Laukiamas rezultatas
– Įgis pasitikėjimo savimi būnant tėvais.
– Geriau supras savo kūdikį, vaiką, paauglį, išmoks bendradarbiauti, o nereikalauti.
– Atpažins vaiko netinkamą elgesio tikslą ir nukreips jį pozityvaus elgesio link.
– Taikys efektyvius bendravimo būdus, išmoks drąsinti, ieškoti alternatyvų.

Aktualumas
Tėvai augindami vaikus, susiduria su įvairiais socialiniais ir psichologiniais sunkumais, todėl pagalba šeimai tampa labai svarbi. Programa padės pagerinti turimus ir įgyti naujų tėvystės įgūdžių. Mokymuose tėvams sudarytos sąlygos analizuoti savo veiksmus, asmeninį patyrimą, ieškoti būdų, kaip spręsti esamas problemas.

Tikslas
Suteikti tėvams žinių ir įgūdžių, įgalinančių juos saugiai ir sėkmingai auginti vaikus, kurti gerus tarpusavio santykius, efektyviai įveikti iškylančius sunkumus.

Trukmė
Mokymų ciklas susideda iš 5 dalių (kiekvienos dalies trukmė – 1,5 val.).

Laukiamas rezultatas
Pabaigę mokymus tėvai:
– įgis žinių kaip skatinti vaiką bendradarbiauti ir stiprinti jo pasitikėjimą savimi, pažinti ir suprasti savo ir vaikų jausmus, kalbėtis su vaikais, kad jie klausytų, ugdyti vaiko atsakomybę ir savarankiškumą, valdyti nepriimtiną vaikų elgesį, bendrauti lytinio ugdymo klausimais, bendradarbiauti auklėjant vaikus;
– gebės stiprinti vaikų pasitikėjimą savimi, supras savo ir vaikų jausmus, valdys nepriimtiną vaikų elgesį, gebės vesti pokalbį lytinio ugdymo klausimais bei bendradarbiaus auklėdami vaikus;
– žinias ir įgūdžius, taikys savo kasdieniniame gyvenime, ieškos galimybių kaip sėkmingiau auklėti vaikus, pozityviai vertins mokymąsi.

Aktualumas
Kūdikio laukimasis – ypatingas metas visai šeimai. Tai didelių pasikeitimų, džiaugsmo, o kartu ir rūpesčio periodas. Daugelio nesklandumų nėštumo metu galima išvengti, tačiau moteris turėtų įgyti žinių apie svarbius motinystei bei nėštumo laikotarpiu vykstančius procesus.

Trukmė
Užsiėmimo trukmė 4 val.

Laukiamas rezultatas
Moterys įgys reikiamų žinių bei įgūdžių apie gimdymą, žindymą, vaikelio priežiūrą, dvasinius motinystės aspektus.

Psichosocialinė pagalba

Aktualumas
Skirtos asmenims, patiriantiems įvairių kasdienio gyvenimo sunkumų, išgyvenantiems nerimą, depresiją, vienatvę, kilus bendravimo problemoms ar atsidūrus krizinėje situacijoje (skyrybos, sunki liga, netikėtas nėštumas, artimo žmogaus netektis ir panašiai).

Tikslas
Suteikti galimybę atidžiau ir giliau pažvelgti į savo gyvenimą, naujai pamatyti save, esamą situaciją, savo santykius su kitais žmonėmis bei atrasti naujų galimybių ir būdų kurti savo gyvenimą taip, kad jis teiktų daugiau džiaugsmo Jums ir esantiems šalia Jūsų.

Trukmė
Pagal poreikį. Susitikimas vyksta kartą per savaitę, konsultacijos trukmė 1 val.

Laukiamas rezultatas
Asmenys gaus individualią psichologo pagalbą.

Aktualumas
Vaikai – imliausia ir pažeidžiamiausia visuomenės dalis, už kurios gerovę esame atsakingi mes, suaugusieji. Dažnai problemos vaikams yra tiesiog per daug sudėtingos, kad jie patys galėtų jas išspręsti.

Tikslas
Padėti vaikui išsikalbėti, suprasti vykstančius išorinius bei vidinius procesus.

Trukmė
Pagal poreikį. Susitikimas vyksta kartą per savaitę. Konsultacijos trukmė 1 val.

Laukiamas rezultatas
– Turės „žvilgsnį iš šalies“ į susidariusią situaciją.
– Veiksmingais metodais bus sprendžiamos vaikų ir paauglių problemos ir sunkumai.
– Vaikas/paauglys išvengs stresinių situacijų, kadangi mokės jas apeiti.

Aktualumas
Paaugliai nuolat susiduria su įvairiais sunkumais, kuriuos kartais sunku išspęsti patiems, dėl to šioje grupėje specialistas dirbs su paaugliais padedant jiems išspręsti problemas, pažinti save. Ši programa orientuota į paauglius nuo 12-18 metų.

Tikslas
Atsipalaiduoti, išlaisvinti kūrybiškumą, pasikelti savivertę, auginti bendrumo jausmą grupėje, mokytis kalbėti apie savo jausmus, pastebėti kitų nuotaikas, pažinti save ir kitus.

Trukmė
Užsiėmimo trukmė – 2.30 val.

Laukiamas rezultatas
– Paaugliai geriau pažins save.
– Gebės išreikšti savo jausmus kitiems.
– Ras bendraminčių/ draugų.

Aktualumas
Individualios konsultacijos reikalingos ne tik žmonėms, turintiems problemų, tačiau ir jų artimiesiems. Tai šeimos liga, – kai serga vienas šeimos narys, nesveikuoja visa šeima.

Tikslas
Motyvuoti priklausomybes turinčius asmenis keisti žalingus įpročius.

Trukmė
Konsultacijos trukmė 1.30 val.

Laukiamas rezultatas
– Asmenys turintys priklausomybę, bei jų šeimos nariai gaus individualias konsultacijas;
– Asmenys išspręs savo problemas.

Aktualumas
Smurto sukėlėjas dažnai asmuo tiesiogiai kenčiantis nuo priklausomybės, Smurto auka parapriklausoma arba kopriklausoma asmenybė. Praktiškai šeimos nariai abu vienodai kenčia nuo priklausomybės, tačiau padėti vienas kitam, paskatinti vienas kitą ieškoti pagalbos negali dėl išankstinio nusistatymo ir susikaupusio pykčio, pagiežos, apmaudo, beviltiškumo.

Tikslas
Išgirsti ir išmokti išklausyti abi puses – priklausomybę turintį bei jo šeimos narius.

Trukmė
Dirbs du specialistai, konsultacijos trukmė – 2 val.

Laukiamas rezultatas
– Asmenys gebės išreikšti savo jausmus bei turimas problemas grupei.
– Gaus įvairių patarimų iš kitų žmonių.

Šeimos įgūdžių ugdymas ir sociakultūrinės paslaugos

Aktualumas
Šiuose mokymuose bus kalbama apie pirmąją pagalbą šeimoje, imuninių ligų prevenciją, maisto netoleravimo problemas, ekologiškus produktus, vaiko grūdinimą (ligų prevenciją), vaikų psichologinę sveikatą.

Tikslas
Gebėti spręsti sveikatos problemas iškilusias namuose.

Trukmė
Užsiėmimo trukmė – 2 val.

Laukiamas rezultatas
Sudalyvavę užsiėmimuose žmonės:
– įgis žinių ir gebės vertinti savo sveikatos būklę: kada ir kur kreiptis pagalbos esant ilgalaikiams lėtiniams negalavimams;
– turės motyvacijos eiti sveikatingumo keliu, stengtis valdyti nežabojamą poreikį maistui;
– gebės skaityti maisto, kosmetikos ir buities priežiūros priemonių etiketes žyminčias sudėtis, įvertinti produktų kokybę ir poveikį sveikatai.

Aktualumas
Programa skirta tarpusavio santykių sunkumus patiriančioms šeimoms, santykių šeimoje stiprinimui, paskatinant šeimas aptarti įvairias situacijas, vertybes ir problemas, dažnai pasitaikančias santuokos kelyje.

Tikslas
Atkurti tarpusavio artumą porose, skatinti pasikalbėti temomis, kurios kasdienybėje neaptariamos.

Trukmė
Programos trukmė 4 val.

Laukiamas rezultatas
– Gaus naujų žinių aktualiais šeimos gyvenimo klausimais.
– Spręs užduotis, klausimus, kuriais dalinsis poros pokalbio metu.
– Atliks refleksiją (viso mokymo apibendrinimą) grupėje.

Aktualumas
Skirta santykių šeimoje stiprinimui bei puoselėjimui, gilesniam vienas kito pažinimui.

Tikslas
Padėti sutuoktiniams geriau suprasti savo partnerį, tiek ir išreikšti savo poreikius, lūkesčius poroje, padėti ugdyti problemų sprendimo, konfliktų įveikos įgūdžius.

Trukmė
Užsiėmimų ciklai parengti pagal D. Sonnet „Trijų metų mokyklos“ programą.
Pirmieji 10 susitikimų (pirmi metai) skirti gilesniam partnerių vienas kito pažinimui, poros gyvenimui. Antraisiais metais didžiausias dėmesys skiriamas tėvystei, gilesniam sutuoktinių, kaip tėvų vienas kito pažinimui, atsakymų į su vaikų auklėjimu susijusius klausimus paieškai. Tretieji metai skirti geriau pažinti, suprasti poros misiją visuomenėje.
Užsiėmimo trukmė – 4 val.

Laukiamas rezultatas
– Poros įgis naujų žinių bei įgūdžių kaip padėti vienas kitam būnant šeima.
– Sustiprins poros tarpusavio santykius, bei gerins santykius su vaikais.
– Išmoks naujų, veiksmingų būdų kaip teisingai auklėti vaikus.
– Poros/šeimos taps brandesnės, stipresnės bei sugebės spręsti problemas teisingai ir atsakingai.

Aktualumas
Nėra atsakingesnio užmojo kaip „buvimo vyru“ šeimoje, tai laimingas etapas bet tuo pačiu ir pilnas pavojų ir nesėkmių. Tai didysis išbandymas, vykstantis kiekvieno vyro gyvenime, ir kiekvienas vyras, jaunas ir senas, yra šios kelionės dalyvis, nors tik nedaugelis sėkmingai pasiekia tikslą. Ši kelionė tampa dar sunkesnė, nes gyvename metu, kuriame maža krypties. Metu, kai maža tėvų, galinčių parodyti kelią.

Tikslas
Padėti vyrams geriau suprasti savo prigimtį, taip pat atskleisti savo, kaip vyro bei tėvo pašaukimą.

Trukmė
4 teminiai susitikimai. Trukmė 2 val.

Laukiamas rezultatas
– Įgis naujų žinių bei įgūdžių.
– Vyrai gebės suprasti savo pašaukimą.
– Mokysis žengti teisingu gyvenimo keliu.
– Vyrai geriau supras save, atsiskleis, atpažins savo teigiamus bei neigiamus bruožus.
– Išsikalbės grupėje, darys pažangą mokindamiesi iš savų klaidų.

Aktualumas
Kino vakaras – tai įvairiapusiškos tikros gyvenimiškos patirties atvaizdavimas filmo juostoje. Jausmai, išgyvenimai, džiaugsmas ar neviltis, pasisekimai ar praradimai, perkelti į ekraną, nepalieka abejingais žiūrovų. Kiekvienas atrandame sau artimą personažą, veiksmo sceną iš savo praeities ar gyvenimo kryžkelės, kurioje esame šiandien.

Tikslas
Spręsime probleminius klausimus iškilusius iš gyvenimo kasdienybės, pasidalinsime savo asmenine patirtimi.

Trukmė
Užsiėmimas truks – 5 val.

Laukiamas rezultatas
– Filmo pagalba žmonės atpažins savo jausmus, bei problematiškas situacijas savo gyvenime.
– Grupėje spręs opius klausimus, bei problemas

Aktualumas
Didelis gyvenimo tempas mažina laiką, kurį skiriame namų švarinimui ir tvarkai. Efektyviai tvarkyti namus gali išmokti visi – svarbu išmanyti efektyvias namų tvarkymo taisykles.

Tikslas
Susipažinti bei išmokti apie namų aplinkos tvarkymą.

Trukmė
Užsiėmimas truks – 2 val.

Laukiamas rezultatas
– Asmenys gaus žinių apie patogesnį, efektyvesnį namų ūkio tvarkymą.
– Padės pagerinti ne tik tarpusavio santykius šeimoje, bet ir tėvystės įgūdžius.
– Tėvai įtrauks vaikus į bendrą veiklą, taip skatindami visų šeimos narių bendradarbiavimą, nesutarimus šeimoje susijusius su darbais buityje.

Aktualumas
Įvairios edukacinės, kūrybinės ir judriosios programos vaikams. Šia paslauga gali pasinaudoti visi tėvai, tačiau pirmenybė teikiama tiems tėvams (įtėviams, globėjams), kurie dalyvauja projekto veiklose ir jų metu yra poreikis gauti vaiko priežiūros paslaugą.

Tikslas
Tėvų lankomų užsėmimų metu prižiūrėti vaikus bei pasirūpinti, kad jie produktyviai praleistų savo laiką.

Trukmė
Vaiko priežiūros paslaugos, kurios teikiamos ne ilgiau kaip 4 val. per dieną visiems tėvams (įtėviams, globėjams), auginantiems vaikus (įvaikius, globotinius) nuo 3 – 7 metų amžiaus.

Laukiamas rezultatas
– Prižiūrėti vaikai.
– Užsėmimų metu vaikai ne tik pieš ir žais, bet ir susipažins su įvairiomis rankdarbių technikomis.
– Mokysis vienas kitą gerbti, vienas kitam padėkoti, padėti, pagirti bei susitvarkyti savo darbo vietą.
– Kūrybinių užsėmimų metu lavinama vaikų vaizduotė, kūrybiškumas.
– Būdami kartu vaikai galės susirasti naujų draugų, pasidalinti geromis emocijomis.

Scroll to Top