ADministracija

Draudimas rūkyti daugiabučiuose namuose

Informacija dėl tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių vartojimo daugiabučių namų balkonuose

Prieštaravimais dėl tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių vartojimo Vilkaviškio rajono savivaldybėje esančių daugiabučių namų balkonuose, terasose ir lodžijose rūpinasi Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Savivaldybės gydytojas (vyriausiasis specialistas). Pareigybė reikalinga įgyvendinti Savivaldybėje valstybės sveikatos priežiūros politiką. Veiklos sritis – asmens ir visuomenės sveikatos priežiūra. 

Aktuali informacija

Draudžiama rūkyti prieštaraujant bent vienam gyventojui

Nuo šių metų pradžios rūkyti daugiabučių namų balkonuose, terasose, lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams, kai bent vienas namo gyventojas prieštarauja rūkymui, yra draudžiama.

Nuo 2021 m. sausio 1 d. įsigaliojo draudimą rūkyti daugiabučių balkonuose reglamentuojančios Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pataisos, draudžiančios rūkyti daugiabučių namų balkonuose, terasose, lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams, kai bent vienas namo gyventojas prieštarauja rūkymui. Teisės aktų normose taip pat įtvirtinta, kad pastato (buto) savininkas ar kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi pastatu (butu) ir jame rūko, privalo užtikrinti, kad tabako dūmai nepatektų į kito savininko pastato (buto) patalpas bei į to paties buto patalpas.

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktorius įsakymu patvirtino Prieštaravimo dėl tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių vartojimo Vilkaviškio rajono savivaldybėje esančių daugiabučių namų balkonuose, terasose ir lodžijose pareiškimo, šio prieštaravimo atšaukimo ir informacijos apie daugiabučius namus, kuriuose draudžiama rūkyti, paskelbimo, informacinių ženklų apie draudimą rūkyti įrengimo tvarkos aprašą.

Turės pateikti prieštaravimą dėl rūkymo

Daugiabučio namo gyventojo rašytinis prieštaravimas dėl rūkymo daugiabučio namo balkonuose, terasose ir lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams pareiškiamas arba atšaukiamas, pateikiant pranešimą Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijai.

Prieštaravimo formą rasite čia.

Kai bent vienas daugiabučio namo gyventojas prieštarauja dėl rūkymo daugiabučio namo balkonuose, terasose ir lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams, administracijos direktorius įformina sprendimą paskelbti, kad to daugiabučio namo balkonuose, terasose ir lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams, draudžiama rūkyti.

Kada baigia galioti draudimas?

Prieštaravimas baigia galioti šiais atvejais:

  • daugiabučio namo gyventojas atšaukia savo prieštaravimą;
  • daugiabučio namo gyventojas, pareiškęs prieštaravimą, pakeičia gyvenamąją vietą;
  • praėjus 6 mėnesiams nuo daugiabučio namo gyventojo, nedeklaravusio gyvenamosios vietos tame daugiabučiame name, pranešimo dėl prieštaravimo pareiškimo pateikimo dienos.

Pagalba norintiems mesti rūkyti

Šalia draudžiamųjų ženklų, apie tai, kad jūsų name draudžiama rūkyti,  siūlome pakabinti ir informacinius plakatus apie pagalbą metantiems rūkyti. Tyrimai rodo, kad tik 1-5 proc. bandžiusiųjų savarankiškai mesti rūkyti pavyksta nerūkyti ilgiau nei metus, nes mesti rūkyti nėra paprasta dėl psichologinės ir fizinės priklausomybės nuo tabako. Norintiems mesti rūkyti siūlome pasinaudoti Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento Pagalba metantiems rūkyti

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento platinamus informacinius plakatus galite atsispausdinti čia (informacinis plakataslipdukas). 

Dokumentai

Scroll to Top