ADministracija

Civilinė metrikacija

Civilinės metrikacijos informacija

Civiline metrikacija, Vilkaviškio rajono savivaldybėje rūpinasi Civilinės metrikacijos skyrius, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriaus veiklos nuostatais.

Aktuali informacija

Prašymų formos

2010 m. sausio 29 d. įsigaliojo Konvencija dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis, pasirašyta 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienoje.

Lietuvos, kaip ir kitų valstybių konvencijos dalyvių, civilinės būklės aktų (gimimo, santuokos, mirties) išrašai, išduoti pagal Konvencijos patvirtintą formą be jokių papildomų formalumų (legalizavimo, tvirtinimo Apostille ar vertimo) turi būti priimami kitose prie Konvencijos prisijungusiose valstybėse.

Sąrašas valstybių, prisijungusių prie 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienos konvencijos dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis.

Šiuo metu Konvencijos dalyvėmis yra šios valstybės:

 1. Austrija,
 2. Belgija,
 3. Bosnija ir Hercegovina,
 4. Bulgarija,
 5. Estija,
 6. Graikija (neratifikavusi),
 7. Ispanija,
 8. Italija,
 9. Juodkalnija,
 10. Kroatija,
 11. Lenkija,
 12. Lietuva,
 13. Liuksemburgas,
 14. Makedonija,
 15. Moldova,
 16. Nyderlandai,
 17. Portugalija,
 18. Prancūzija,
 19. Rumunija,
 20. Serbija,
 21. Slovėnija,
 22. Šveicarija,
 23. Turkija,
 24. Vokietija.

Kita informacija

1.

Gražinskis Alvydas

Akucevičienė Jūratė

1976-10-22

1971-12-05

4d.13.30val.

2.

Buivydas Darius

Mincienė Margarita

1977-03-17

1968-05-27

4d.13.50val.

3.

Rudzevičius Irmantas

Točkutė Stanislava Monika

1995-06-01

1998-02-01

5d.15.00val.

4.

Guščius Marius

Augustaitienė Rita

1987-12-21

1984-05-11

5d.15.40val.

5.

Kupčinskas Renatas

Barišauskaitė Sandra

1992-01-13

1988-02-16

5d.16.00val.

6.

Čebanauskas Ramūnas

Akuckienė Anželika

1974-07-08

1970-06-08

8d.16.00val.

7.

Mockaitis Edvinas ir Petrauskaitė Gineta

1993-08-19

1999-06-13

9d.14.00val.

8.

Labašauskas Saulius ir Sonata Valukonienė

1975-12-06

1974-09-28

11d.14.15val.

9.

Seinauskas Andrius ir Vyzaitė Neringa

1978-12-10

1990-05-18

11d.14.00val.

10.

Bartaševičius Tomas

Laura Sasnauskaitė

1992-07-23

1987-09-18

12d.14.00val.

11.

Velioniškis Gintas

Kalvaitienė Jolanta

1982-06-10

1970-05-06

14d.15.00val.

 

12.

Stadalius Darius

Griškevičiūtė Vilija

1969-09-23

1968-03-04

25d.14.00val.

13.

Čiuplys Rolandas

Juodeškaitė Onutė

1977-07-26

1977-08-26

26d.15.00val.

14.

Stiklakis Aurelijus

Janulaitytė Evelina

1991-09-10

1998-08-12

26d.15.20val.

15.

Gutauskas Šarūnas

Bajoraitytė Indrė

1979-08-19

1991-04-17

26d.15.40val.

16.

Kuraitis Jonas

Balaikaitė Neringa

1997-06-24

1993-01-25

29d.13.30val.

17.

Balanda Audrius

Balandienė Daiva

1973-06-04

1975-12-14

29d.14.00val.

18.

Bružas Šarūnas ir Jakubaitytė Ema

1988-07-23

1990-09-19

29d.15.00val.

Eil. Nr.

Data

Gimusiojo vardas, pavardė

1

2021-05-05

AMELIJA ŠEŠTOKAITĖ

2

2021-04-07

ROKAS ŽIURINSKAS

3

2021-05-07

ĄŽUOLAS ŽIEMELIS

4

2021-05-10

VAKARĖ VITKAUSKAITĖ

5

2021-05-11

AMELIJA MARIJA PIPIRAITĖ

6

2021-05-14

URTĖ STACKEVIČIŪTĖ

7

2021-05-17

ARMINAS KASPAROVIČ

8

2021-05-17

EMA STARINSKAITĖ

9

2021-05-18

GERDA RAČYLAITĖ

10

2021-05-18

ADAS SENKUS

11

2021-05-20

KOTRYNA SUBAČIŪTĖ

12

2021-05-21

AISTIS STAISIŪNAS

13

2021-05-21

ŽYGIMANTAS AUGUSTAS VAŠČĖGA

14

2021-05-24

ADAS MINEIKA

15

2021-05-27

ROKAS STRAZDAUSKAS

16

2021-05-27

MEIDA ČEPLEVIČIŪTĖ

17

2021-05-31

AUGUSTĖ MYKOLAITYTĖ

18

2021-05-31

GABRIELIUS VAKARINAS

19

2021-05-31

HERKUS KAČINAUSKAS

20

2021-05-31

DOMANTAS KIRVAITIS

Rekalavimai

I. GIMIMO REGISTRAVIMAS

Reikalingi dokumentai:

 • Tėvų pasai arba asmens tapatybės kortelės
 • Medicininė pažyma apie vaiko gimimą
 • Santuokos liudijimas.
 • Jei vaiko tėvai nėra susituokę, pateikiamas notaro patvirtintas vaiko tėvo ir motinos bendras pareiškimas dėl tėvystės pripažinimo, vaiko tėvu įrašomas vyras, pripažįstantis save vaiko tėvu.

DOKUMENTAI REIKALINGI APSKAITYTI UŽSIENYJE GIMUSIO VAIKO GIMIMĄ

 • Tėvų pasai arba asmens tapatybės kortelės
 • Išverstas į lietuvių kalbą ir tarptautiniu apostille antspaudu patvirtintas gimimo liudijimas arba medicininis pažymėjimas
 • Santuokos liudijimas
 • Valstybės rinkliavos 6 Eur. kvitas

II. SANTUOKOS REGISTRAVIMAS

Reikalingi dokumentai:

 • Gimimo liudijimai
 • Pasai arba asmens tapatybės kortelės
 • Ištuokos liudijimas (ištuoktam asmeniui), sutuoktinio mirties liudijimas (našliui, našlei)
 • Valstybės rinkliavos 20 arba 60 Eur. kvitas

Reikalingi dokumentai įregistruoti santuoką su užsienio valstybės piliečiu:

 • Užsienio piliečio gimimo liudijimas, asmens tapatybės dokumentai
 • Paso vertimas su galiojančia viza (jei ji būtina), patvirtintas notaro
 • Ištuokos, mirties liudijimo vertimas (jei tuokiasi ne pirmą kartą)
 • Užsienio valstybės piliečiui išduota pažyma apie (jo/jos) šeimyninę padėtį, patvirtinta tarptautiniu apostille antspaudu (išversta į lietuvių kalbą ir patvirtinta notaro)
 • Valstybės rinkliavos 20 arba 60 Eur. kvitas

Dokumentai, reikalingi apskaityti bažnytinę santuoką

 • Pasai arba asmens tapatybės kortelės, gimimo liudijimai
 • Bažnytinės santuokos dokumentas
 • Valstybės rinkliavos 6 Eur. kvitas

Dokumentai, reikalingi apskaityti užsienyje sudarytą santuoką:

 • Gimimo liudijimai
 • Susituokusiųjų asmens tapatybės dokumentai (pasai, ATK)
 • Užsienio valstybės išduoto santuokos liudijimo kopija patvirtinta tarptautiniu apostille antspaudu, išversta į lietuvių kalbą ir patvirtinta notariškai
 • Valstybės rinkliavos 6 Eur. kvitas

III. SANTUOKOS NUTRAUKIMO REGISTRAVIMAS

 • Besikreipiančiojo pasas arba asmens tapatybės kortelė
 • Teismo sprendimas
 • Valstybės rinkliavos 6 Eur. kvitas

Dokumentai, reikalingi apskaityti užsienyje įregistruotą santuokos nutraukimą:

 • Užsienio valstybės išduoto teismo sprendimo kopija, patvirtinta tarptautiniu apostille antspaudu, išversta į lietuvių kalbą ir patvirtinta notariškai;
 • tapatybės dokumentai (pasai, ATK)
 • Valstybės rinkliavos 6 Eur. kvitas

IV. MIRTIES REGISTRAVIMAS

Mirtis registruojama seniūnijoje, pagal mirusiojo deklaruotą gyvenamąją vietą. Jei asmuo mirė Vilkaviškio ligoninėje, mirtis registruojama Savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriuje.

Jei mirusiojo deklaruota gyvenama vieta Vilkaviškio mieste, mirtis taip pat registruojama Savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriuje.

ASMENYS, NORĖDAMI IŠSIIMTI LIUDIJIMĄ (GIMIMO, SANTUOKOS, IŠTUOKOS ARBA MIRTIES) PRIVALO TURĖTI LR PILIEČIO PASĄ ARBA ASMENS TAPATYBĖS KORTELĘ

V. VALSTYBĖS RINKLIAVA UŽ CIVILINĖS METRIKACIJOS ĮSTAIGŲ TEIKIAMAS PASLAUGAS (SUMA LITAIS/EURAIS):

1. santuokos įregistravimą 20 €

2. bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka ar užsienio valstybėje įregistruotos santuokos įtraukimą į apskaitą 6 €

3. civilinės būklės aktų įrašų atkūrimą, papildymą, pakeitimą ir ištaisymą, išskyrus vardo, pavardės ar tautybės pakeitimą 4,9 €

4. vardo, pavardės ar tautybės pakeitimą 12 €

5. pakartotinio civilinės būklės akto įrašo įregistravimo liudijimo išdavimą 2,6 €

6 civilinės būklės akto įrašo kopija 2,9 €

7. užsienio valstybėje įregistruoto gimimo įtraukimą į apskaitą 6 €

8. santuokos nutraukimo įregistravimą 6 €

9. pažymos apie šeiminę padėtį, kai santuoka registruojama užsienio valstybėje, išdavimą 6 €

10. užsienio valstybėje įregistruoto santuokos nutraukimo įtraukimą į apskaitą 6 €

11. už santuokos įregistravimą savivaldybių tarybų nustatytose reprezentacinėse vietose arba norinčiųjų susituokti pasirinktose vietose 60 €

I. GIMIMO REGISTRAVIMAS

Reikalingi dokumentai:

 • Tėvų pasai arba asmens tapatybės kortelės
 • Medicininė pažyma apie vaiko gimimą
 • Santuokos liudijimas.
 • Jei vaiko tėvai nėra susituokę, pateikiamas notaro patvirtintas vaiko tėvo ir motinos bendras pareiškimas dėl tėvystės pripažinimo, vaiko tėvu įrašomas vyras, pripažįstantis save vaiko tėvu.

DOKUMENTAI REIKALINGI APSKAITYTI UŽSIENYJE GIMUSIO VAIKO GIMIMĄ

 • Tėvų pasai arba asmens tapatybės kortelės
 • Išverstas į lietuvių kalbą ir tarptautiniu apostille antspaudu patvirtintas gimimo liudijimas arba medicininis pažymėjimas
 • Santuokos liudijimas
 • Valstybės rinkliavos 6 Eur. kvitas

II. SANTUOKOS REGISTRAVIMAS

Reikalingi dokumentai:

 • Gimimo liudijimai
 • Pasai arba asmens tapatybės kortelės
 • Ištuokos liudijimas (ištuoktam asmeniui), sutuoktinio mirties liudijimas (našliui, našlei)
 • Valstybės rinkliavos 20 arba 60 Eur. kvitas

Reikalingi dokumentai įregistruoti santuoką su užsienio valstybės piliečiu:

 • Užsienio piliečio gimimo liudijimas, asmens tapatybės dokumentai
 • Paso vertimas su galiojančia viza (jei ji būtina), patvirtintas notaro
 • Ištuokos, mirties liudijimo vertimas (jei tuokiasi ne pirmą kartą)
 • Užsienio valstybės piliečiui išduota pažyma apie (jo/jos) šeimyninę padėtį, patvirtinta tarptautiniu apostille antspaudu (išversta į lietuvių kalbą ir patvirtinta notaro)
 • Valstybės rinkliavos 20 arba 60 Eur. kvitas

Dokumentai, reikalingi apskaityti bažnytinę santuoką

 • Pasai arba asmens tapatybės kortelės, gimimo liudijimai
 • Bažnytinės santuokos dokumentas
 • Valstybės rinkliavos 6 Eur. kvitas

Dokumentai, reikalingi apskaityti užsienyje sudarytą santuoką:

 • Gimimo liudijimai
 • Susituokusiųjų asmens tapatybės dokumentai (pasai, ATK)
 • Užsienio valstybės išduoto santuokos liudijimo kopija patvirtinta tarptautiniu apostille antspaudu, išversta į lietuvių kalbą ir patvirtinta notariškai
 • Valstybės rinkliavos 6 Eur. kvitas

III. SANTUOKOS NUTRAUKIMO REGISTRAVIMAS

 • Besikreipiančiojo pasas arba asmens tapatybės kortelė
 • Teismo sprendimas
 • Valstybės rinkliavos 6 Eur. kvitas

Dokumentai, reikalingi apskaityti užsienyje įregistruotą santuokos nutraukimą:

 • Užsienio valstybės išduoto teismo sprendimo kopija, patvirtinta tarptautiniu apostille antspaudu, išversta į lietuvių kalbą ir patvirtinta notariškai;
 • tapatybės dokumentai (pasai, ATK)
 • Valstybės rinkliavos 6 Eur. kvitas

IV. MIRTIES REGISTRAVIMAS

Mirtis registruojama seniūnijoje, pagal mirusiojo deklaruotą gyvenamąją vietą. Jei asmuo mirė Vilkaviškio ligoninėje, mirtis registruojama Savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriuje.

Jei mirusiojo deklaruota gyvenama vieta Vilkaviškio mieste, mirtis taip pat registruojama Savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriuje.

ASMENYS, NORĖDAMI IŠSIIMTI LIUDIJIMĄ (GIMIMO, SANTUOKOS, IŠTUOKOS ARBA MIRTIES) PRIVALO TURĖTI LR PILIEČIO PASĄ ARBA ASMENS TAPATYBĖS KORTELĘ

V. VALSTYBĖS RINKLIAVA UŽ CIVILINĖS METRIKACIJOS ĮSTAIGŲ TEIKIAMAS PASLAUGAS (SUMA LITAIS/EURAIS):

1. santuokos įregistravimą 20 €

2. bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka ar užsienio valstybėje įregistruotos santuokos įtraukimą į apskaitą 6 €

3. civilinės būklės aktų įrašų atkūrimą, papildymą, pakeitimą ir ištaisymą, išskyrus vardo, pavardės ar tautybės pakeitimą 4,9 €

4. vardo, pavardės ar tautybės pakeitimą 12 €

5. pakartotinio civilinės būklės akto įrašo įregistravimo liudijimo išdavimą 2,6 €

6 civilinės būklės akto įrašo kopija 2,9 €

7. užsienio valstybėje įregistruoto gimimo įtraukimą į apskaitą 6 €

8. santuokos nutraukimo įregistravimą 6 €

9. pažymos apie šeiminę padėtį, kai santuoka registruojama užsienio valstybėje, išdavimą 6 €

10. užsienio valstybėje įregistruoto santuokos nutraukimo įtraukimą į apskaitą 6 €

11. už santuokos įregistravimą savivaldybių tarybų nustatytose reprezentacinėse vietose arba norinčiųjų susituokti pasirinktose vietose 60 €

2021 m. laisvas laikas santuokoms registruoti

Data Laisvas laikas (val.)
2021-05-01
14.30-15.30
2021-05-07
14.40-15.20
2021-05-08
14.40-16.00
2021-05-14
14.00-15.20
2021-05-21
14.20-15.20
2021-05-22
15.20-16.00
2021-05-28
14.00-15.20
2021-06-04
13.50-14.50
2021-06-05
14.00-15.40
2021-06-11
14.40-15.20
2021-06-12
14.20-16.00
2021-06-18
14.00-15.00
2021-06-25
14.00-15.00
2021-06-26
15.20-16.00
2021-07-02
14.00-15.00
2021-07-03
14.20-16.00
2021-07-09
14.00-15.00
2021-07-10
15.20-16.40
2021-07-16
14.00-15.20
2021-07-17
14.00-14.40
2021-07-23
13.20-15.00
2021-07-24
14.00-15.40
2021-07-30
14.00-15.20
2021-08-06
14.20-15.00
2021-08-07
15.20-16.20
2021-08-13
14.00-15.00
2021-08-14
14.00-16.00
2021-08-20
14.00-15.00
2021-08-27
14.00-15.00
2021-08-28
14.00-16.00
2021-09-03
14.00-15.00
2021-09-04
14.00-16.00
2021-09-10
14.20-15.00
2021-09-17
14.00-15.00
2021-09-18
14.00-15.00
2021-09-24
14.00-15.00
2021-09-25
14.00-16.00
2021-10-01
14.00-15.00
2021-10-02
14.00-16.00
2021-10-08
14.00-15.00
2021-10-15
14.00-15.00
2021-10-16
14.00-16.00
2021-10-22
14.00-15.00
2021-10-23
14.00-16.00
2021-10-29
14.00-15.00
2021-11-05
14.00-15.00
2021-11-06
14.00-16.00
2021-11-12
14.00-15.00
2021-11-19
14.00-15.00
2021-11-20
14.00-16.00
2021-11-26
14.00-15.00
2021-12-03
14.00-15.00
2021-12-04
14.00-16.00
2021-12-10
14.00-15.00
2021-12-17
14.00-15.00
2021-12-18
14.00-16.00
2021-12-31
13.00-14.00

Statistika

Civilinės metrikacijos skyriaus statistika

2021 m.

MėnuogimėmirėsusituokėišsituokėCBAĮ papildymo, pakeitimo, ištaisymo įrašai
sausis20521105
vasaris146235
kovas1851286
balandis19638116
gegužė20581565
birželis     
liepa     
rugpjūtis     
rugsėjis     
spalis     
lapkritis     
gruodis     
MėnuoGimė vaikųGimėUžsienyje gimėDvynukaiVienišos motinosNustatyta tėvystėJaun. Tėv.Jaun. Mot.Vyr. Tėv.Vyr. mot
 MB
sausis20119211421205041
vasaris14772421184242
kovas188104524194040
balandis1911811521174236
gegužė2091112720194139
birželis           
liepa           
rugpjūtis           
rugsėjis           
spalis           
lapkritis           
gruodis           
viso           

Mėnuo

 

mirėmirėVyriausias miręs asmuoJauniausias miręs asmuo

Nelaimingi atsitikimai

 

 

SavižudybėsMirę užsienyje

 

 

VMVMVM
sausis523517899223463
vasaris621646879748512
kovas5122299196354221
balandis63333095981757313
gegužė5838209398366211
birželis          
liepa          
rugpjūtis          
rugsėjis          
spalis          
lapkritis          
gruodis          
viso          
MėnuoIš viso santuokų Įtraukta į apskaitą
  Įregistruotos pataisos namuoseBažnytinėsUžsienio
sausis1
vasaris3
kovas2
balandis8
gegužė1541
birželis    
liepa    
rugpjūtis    
rugsėjis    
spalis    
lapkritis    
gruodis    
viso    
MėnuoIšsituokėKiek metų pragyveno santuokoje
  1-55-1010-1515-2020-2525-3030 – ir daugiau
sausis10131113
vasaris5122
kovas822211
balandis115321
gegužė611112
birželis        
liepa        
rugpjūtis        
rugsėjis        
spalis        
lapkritis        
gruodis        
MėnuoSudarytų įrašų skaičiusDėl įrašų ištaisymoDėl tėvystės nustatymo ir tėvystės pripažinimo arba nuginčijimoDėl vardo, pavardės, tautybės keitimoDėl įvaikinimo
sausis5212
vasaris
kovas6411
balandis6321
gegužė523
birželis     
liepa     
rugpjūtis     
rugsėjis     
spalis     
lapkritis     
gruodis     

2020 m.

MėnuogimėmirėsusituokėišsituokėCBAĮ papildymo, pakeitimo, ištaisymo įrašai
sausis25459810
vasaris185812614
kovas1752 6 74
balandis1945215
gegužė2453463
birželis2951211011
liepa284820711
rugpjūtis334038716
rugsėjis25442369
spalis175091610
lapkritis15451075
gruodis28967103
MėnuoGimė vaikųGimėUžsienyje gimėDvynukaiVienišos motinosNustatyta tėvystėJaun. Tėv.Jaun. Mot.Vyr. Tėv.Vyr. mot
 MB
sausis25151023+1421205040
vasaris188103621224837
kovas179861219183841
balandis19 712 2 –1719183840
gegužė2415911722165840
birželis291712612320154239
liepa261214102720194840
rugpjūtis33171691719184637
rugsėjis25111462523193835
spalis178951125214035
lapkritis1511414523204239
gruodis281612311919184139
viso           

Mėnuo

 

mirėmirėVyriausias miręs asmuoJauniausias miręs asmuo

Nelaimingi atsitikimai

 

 

SavižudybėsMirę užsienyje

 

 

VMVMVM
sausis4515309010012431
vasaris58352393983236221
kovas5226269491256613
balandis4518278096524511
gegužė532033839732471
birželis512031909850262
liepa48331588952447216
rugpjūtis4017239993216611
rugsėjis4426189210130551
spalis5021298798555711
lapkritis4525208994395512
gruodis96445294934753311
viso          
MėnuoIš viso santuokų Įtraukta į apskaitą
  Įregistruotos pataisos namuoseBažnytinėsUžsienio
sausis92
vasaris12221
kovas62
balandis21
gegužė41
birželis21101
liepa20271
rugpjūtis38163
rugsėjis23110
spalis94
lapkritis10111
gruodis7
viso    
MėnuoIšsituokėKiek metų pragyveno santuokoje
  1-55-1010-1515-2020-2525-3030 – ir daugiau
sausis83111
vasaris6321
kovas711212
balandis1534152
gegužė62121
birželis1022231
liepa7223
rugpjūtis712211
rugsėjis633
spalis16471112
lapkritis721121
gruodis102111311
MėnuoSudarytų įrašų skaičiusDėl įrašų ištaisymoDėl tėvystės nustatymo ir tėvystės pripažinimo arba nuginčijimoDėl vardo, pavardės, tautybės keitimoDėl įvaikinimo
sausis10721
vasaris14725
kovas413
balandis
gegužė33
birželis1165
liepa11821
rugpjūtis18144
rugsėjis9432
spalis10523
lapkritis532
gruodis33

2019 m.

MėnuogimėmirėsusituokėišsituokėCBAĮ papildymo, pakeitimo, ištaisymo įrašai
sausis2669 51413
vasaris2256 712 7
kovas27491412 16
balandis19 5018 18 11
gegužė2660321513
birželis254325820
liepa35542417 15
rugpjūtis40 3745 7 14
rugsėjis 33 48 22 8 11
spalis29 46121220
lapkritis32 511013 7
gruodis20 547
 9 9
MėnuoGimė vaikųGimėUžsienyje gimėDvynukaiVienišos motinosNustatyta tėvystėJaun. Tėv.Jaun. Mot.Vyr. Tėv.Vyr. mot
 MB
sausis 26 91721 2 9181743 38
vasaris2213 97 2 2 4 191842 37
kovas 2813 1511 28 19 17 4538
balandis 19 109 32 3251947 40
gegužė 26 14 12623 22204638
birželis 25 14 11 7 1 6 2119  3943 
liepa35  23 1210 5 2017 4743
rugpjūtis 40 1822 932 9 191745 38
rugsėjis331716 937 1918 56 37
spalis29151491620174535
lapkritis3217
15611720174539
gruodis2013
 77
252118
4136
viso           

Mėnuo

 

mirėmirėVyriausias miręs asmuoJauniausias miręs asmuo

Nelaimingi atsitikimai

 

 

SavižudybėsMirę užsienyje

 

 

VMVMVM
sausis 69 32 37 92107 52351 1 1
vasaris 562729 96925343
kovas 4923 26 88 9430 52 1 1
balandis 50 23 2795 9435 38 4 2 2
gegužė 60303088944664 1 1
birželis 43 21 22 889551 49
liepa 5430 24 7796 44 381 3
rugpjūtis 3720 1792 97 38 53 1
rugsėjis 48 26 2298 96 26 424 21
spalis46271989943940112
lapkritis5128238795294241
gruodis5430
24949542
39
22
viso          
MėnuoIš viso santuokų Įtraukta į apskaitą
  Įregistruotos pataisos namuoseBažnytinėsUžsienio
sausis 52
vasaris 72 1
kovas 144 1 1
balandis 182 2 1
gegužė 32110 1
birželis25 6 1
liepa241 10 1
rugpjūtis45 2 20 3
rugsėjis 2210 2
spalis12
3
lapkritis103
gruodis71
1
viso    
MėnuoIšsituokėKiek metų pragyveno santuokoje
  1-55-1010-1515-2020-2525-3030 – ir daugiau
sausis 14 7 1 2 1 3
vasaris 12 3 22 2 3
kovas12 7 3 2
balandis 18 5 5 1 2 2 3
gegužė 155 4 1 31 1
birželis 8 4 3 1
liepa17    3 4 122 1 4
rugpjūtis7 2 3 2
rugsėjis 82 1 111 2
spalis1244
1
111
lapkritis135421
1
gruodis9111
13
1
1
MėnuoSudarytų įrašų skaičiusDėl įrašų ištaisymoDėl tėvystės nustatymo ir tėvystės pripažinimo arba nuginčijimoDėl vardo, pavardės, tautybės keitimoDėl įvaikinimo
sausis 13103
vasaris 7 3 22
kovas168 4 4
balandis 114 2 5
gegužė13 6 5 2
birželis20  8 8 4
liepa15 9 24
rugpjūtis 14 77
rugsėjis11 5 1 5
spalis20686
lapkritis 743
gruodis9       
61
2

Metai

Gimimai

Mirtys

Santuokos

Ištuokos

Papildymai,

pakeitimai

miesto

seniūnijų

iš viso

2010

456

242

397

639

231

133

336

2011

458

290

338

628

232

138

335

2012

438

319

320

639

252

134

452

2013

419

393

298

691

263

119

353

2014

429

370

251

621

292

136

381

2015

443

431

248

679

314

132

424

2016

413

402

200

602

276

107

508

2017

402

551

551

278

110

197

2018

357

606

606

232

145

156

2019

336

617

617

221

146

158

2020

279

627

627

162

105

99

2021

 

 

 

 

 

 

 

Scroll to Top