ADministracija

Civilinė metrikacija

Civilinės metrikacijos informacija

Civiline metrikacija, Vilkaviškio rajono savivaldybėje rūpinasi Civilinės metrikacijos skyrius, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriaus veiklos nuostatais.

Aktuali informacija

Prašymų formos

2010 m. sausio 29 d. įsigaliojo Konvencija dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis, pasirašyta 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienoje.

Lietuvos, kaip ir kitų valstybių konvencijos dalyvių, civilinės būklės aktų (gimimo, santuokos, mirties) išrašai, išduoti pagal Konvencijos patvirtintą formą be jokių papildomų formalumų (legalizavimo, tvirtinimo Apostille ar vertimo) turi būti priimami kitose prie Konvencijos prisijungusiose valstybėse.

Sąrašas valstybių, prisijungusių prie 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienos konvencijos dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis.

Šiuo metu Konvencijos dalyvėmis yra šios valstybės:

 1. Austrija,
 2. Belgija,
 3. Bosnija ir Hercegovina,
 4. Bulgarija,
 5. Estija,
 6. Graikija (neratifikavusi),
 7. Ispanija,
 8. Italija,
 9. Juodkalnija,
 10. Kroatija,
 11. Lenkija,
 12. Lietuva,
 13. Liuksemburgas,
 14. Makedonija,
 15. Moldova,
 16. Nyderlandai,
 17. Portugalija,
 18. Prancūzija,
 19. Rumunija,
 20. Serbija,
 21. Slovėnija,
 22. Šveicarija,
 23. Turkija,
 24. Vokietija.

Reikalavimai

I. GIMIMO REGISTRAVIMAS

Reikalingi dokumentai:

 • Tėvų pasai arba asmens tapatybės kortelės
 • Medicininė pažyma apie vaiko gimimą
 • Santuokos liudijimas.
 • Jei vaiko tėvai nėra susituokę, pateikiamas notaro patvirtintas vaiko tėvo ir motinos bendras pareiškimas dėl tėvystės pripažinimo, vaiko tėvu įrašomas vyras, pripažįstantis save vaiko tėvu.

DOKUMENTAI REIKALINGI APSKAITYTI UŽSIENYJE GIMUSIO VAIKO GIMIMĄ

 • Tėvų pasai arba asmens tapatybės kortelės
 • Išverstas į lietuvių kalbą ir tarptautiniu apostille antspaudu patvirtintas gimimo liudijimas arba medicininis pažymėjimas
 • Santuokos liudijimas
 • Valstybės rinkliavos 6 Eur. kvitas

II. SANTUOKOS REGISTRAVIMAS

Reikalingi dokumentai:

 • Gimimo liudijimai
 • Pasai arba asmens tapatybės kortelės
 • Ištuokos liudijimas (ištuoktam asmeniui), sutuoktinio mirties liudijimas (našliui, našlei)
 • Valstybės rinkliavos 20 arba 60 Eur. kvitas

Reikalingi dokumentai įregistruoti santuoką su užsienio valstybės piliečiu:

 • Užsienio piliečio gimimo liudijimas, asmens tapatybės dokumentai
 • Paso vertimas su galiojančia viza (jei ji būtina), patvirtintas notaro
 • Ištuokos, mirties liudijimo vertimas (jei tuokiasi ne pirmą kartą)
 • Užsienio valstybės piliečiui išduota pažyma apie (jo/jos) šeimyninę padėtį, patvirtinta tarptautiniu apostille antspaudu (išversta į lietuvių kalbą ir patvirtinta notaro)
 • Valstybės rinkliavos 20 arba 60 Eur. kvitas

Dokumentai, reikalingi apskaityti bažnytinę santuoką

 • Pasai arba asmens tapatybės kortelės, gimimo liudijimai
 • Bažnytinės santuokos dokumentas
 • Valstybės rinkliavos 6 Eur. kvitas

Dokumentai, reikalingi apskaityti užsienyje sudarytą santuoką:

 • Gimimo liudijimai
 • Susituokusiųjų asmens tapatybės dokumentai (pasai, ATK)
 • Užsienio valstybės išduoto santuokos liudijimo kopija patvirtinta tarptautiniu apostille antspaudu, išversta į lietuvių kalbą ir patvirtinta notariškai
 • Valstybės rinkliavos 6 Eur. kvitas

III. SANTUOKOS NUTRAUKIMO REGISTRAVIMAS

 • Besikreipiančiojo pasas arba asmens tapatybės kortelė
 • Teismo sprendimas
 • Valstybės rinkliavos 6 Eur. kvitas

Dokumentai, reikalingi apskaityti užsienyje įregistruotą santuokos nutraukimą:

 • Užsienio valstybės išduoto teismo sprendimo kopija, patvirtinta tarptautiniu apostille antspaudu, išversta į lietuvių kalbą ir patvirtinta notariškai;
 • tapatybės dokumentai (pasai, ATK)
 • Valstybės rinkliavos 6 Eur. kvitas

IV. MIRTIES REGISTRAVIMAS

Mirtis registruojama seniūnijoje, pagal mirusiojo deklaruotą gyvenamąją vietą. Jei asmuo mirė Vilkaviškio ligoninėje, mirtis registruojama Savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriuje.

Jei mirusiojo deklaruota gyvenama vieta Vilkaviškio mieste, mirtis taip pat registruojama Savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriuje.

ASMENYS, NORĖDAMI IŠSIIMTI LIUDIJIMĄ (GIMIMO, SANTUOKOS, IŠTUOKOS ARBA MIRTIES) PRIVALO TURĖTI LR PILIEČIO PASĄ ARBA ASMENS TAPATYBĖS KORTELĘ

V. VALSTYBĖS RINKLIAVA UŽ CIVILINĖS METRIKACIJOS ĮSTAIGŲ TEIKIAMAS PASLAUGAS (SUMA LITAIS/EURAIS):

1. santuokos įregistravimą 20 €

2. bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka ar užsienio valstybėje įregistruotos santuokos įtraukimą į apskaitą 6 €

3. civilinės būklės aktų įrašų atkūrimą, papildymą, pakeitimą ir ištaisymą, išskyrus vardo, pavardės ar tautybės pakeitimą 4,9 €

4. vardo, pavardės ar tautybės pakeitimą 12 €

5. pakartotinio civilinės būklės akto įrašo įregistravimo liudijimo išdavimą 2,6 €

6 civilinės būklės akto įrašo kopija 2,9 €

7. užsienio valstybėje įregistruoto gimimo įtraukimą į apskaitą 6 €

8. santuokos nutraukimo įregistravimą 6 €

9. pažymos apie šeiminę padėtį, kai santuoka registruojama užsienio valstybėje, išdavimą 6 €

10. užsienio valstybėje įregistruoto santuokos nutraukimo įtraukimą į apskaitą 6 €

11. už santuokos įregistravimą savivaldybių tarybų nustatytose reprezentacinėse vietose arba norinčiųjų susituokti pasirinktose vietose 60 €

I. GIMIMO REGISTRAVIMAS

Reikalingi dokumentai:

 • Tėvų pasai arba asmens tapatybės kortelės
 • Medicininė pažyma apie vaiko gimimą
 • Santuokos liudijimas.
 • Jei vaiko tėvai nėra susituokę, pateikiamas notaro patvirtintas vaiko tėvo ir motinos bendras pareiškimas dėl tėvystės pripažinimo, vaiko tėvu įrašomas vyras, pripažįstantis save vaiko tėvu.

DOKUMENTAI REIKALINGI APSKAITYTI UŽSIENYJE GIMUSIO VAIKO GIMIMĄ

 • Tėvų pasai arba asmens tapatybės kortelės
 • Išverstas į lietuvių kalbą ir tarptautiniu apostille antspaudu patvirtintas gimimo liudijimas arba medicininis pažymėjimas
 • Santuokos liudijimas
 • Valstybės rinkliavos 6 Eur. kvitas

II. SANTUOKOS REGISTRAVIMAS

Reikalingi dokumentai:

 • Gimimo liudijimai
 • Pasai arba asmens tapatybės kortelės
 • Ištuokos liudijimas (ištuoktam asmeniui), sutuoktinio mirties liudijimas (našliui, našlei)
 • Valstybės rinkliavos 20 arba 60 Eur. kvitas

Reikalingi dokumentai įregistruoti santuoką su užsienio valstybės piliečiu:

 • Užsienio piliečio gimimo liudijimas, asmens tapatybės dokumentai
 • Paso vertimas su galiojančia viza (jei ji būtina), patvirtintas notaro
 • Ištuokos, mirties liudijimo vertimas (jei tuokiasi ne pirmą kartą)
 • Užsienio valstybės piliečiui išduota pažyma apie (jo/jos) šeimyninę padėtį, patvirtinta tarptautiniu apostille antspaudu (išversta į lietuvių kalbą ir patvirtinta notaro)
 • Valstybės rinkliavos 20 arba 60 Eur. kvitas

Dokumentai, reikalingi apskaityti bažnytinę santuoką

 • Pasai arba asmens tapatybės kortelės, gimimo liudijimai
 • Bažnytinės santuokos dokumentas
 • Valstybės rinkliavos 6 Eur. kvitas

Dokumentai, reikalingi apskaityti užsienyje sudarytą santuoką:

 • Gimimo liudijimai
 • Susituokusiųjų asmens tapatybės dokumentai (pasai, ATK)
 • Užsienio valstybės išduoto santuokos liudijimo kopija patvirtinta tarptautiniu apostille antspaudu, išversta į lietuvių kalbą ir patvirtinta notariškai
 • Valstybės rinkliavos 6 Eur. kvitas

III. SANTUOKOS NUTRAUKIMO REGISTRAVIMAS

 • Besikreipiančiojo pasas arba asmens tapatybės kortelė
 • Teismo sprendimas
 • Valstybės rinkliavos 6 Eur. kvitas

Dokumentai, reikalingi apskaityti užsienyje įregistruotą santuokos nutraukimą:

 • Užsienio valstybės išduoto teismo sprendimo kopija, patvirtinta tarptautiniu apostille antspaudu, išversta į lietuvių kalbą ir patvirtinta notariškai;
 • tapatybės dokumentai (pasai, ATK)
 • Valstybės rinkliavos 6 Eur. kvitas

IV. MIRTIES REGISTRAVIMAS

Mirtis registruojama seniūnijoje, pagal mirusiojo deklaruotą gyvenamąją vietą. Jei asmuo mirė Vilkaviškio ligoninėje, mirtis registruojama Savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriuje.

Jei mirusiojo deklaruota gyvenama vieta Vilkaviškio mieste, mirtis taip pat registruojama Savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriuje.

ASMENYS, NORĖDAMI IŠSIIMTI LIUDIJIMĄ (GIMIMO, SANTUOKOS, IŠTUOKOS ARBA MIRTIES) PRIVALO TURĖTI LR PILIEČIO PASĄ ARBA ASMENS TAPATYBĖS KORTELĘ

V. VALSTYBĖS RINKLIAVA UŽ CIVILINĖS METRIKACIJOS ĮSTAIGŲ TEIKIAMAS PASLAUGAS (SUMA LITAIS/EURAIS):

1. santuokos įregistravimą 20 €

2. bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka ar užsienio valstybėje įregistruotos santuokos įtraukimą į apskaitą 6 €

3. civilinės būklės aktų įrašų atkūrimą, papildymą, pakeitimą ir ištaisymą, išskyrus vardo, pavardės ar tautybės pakeitimą 4,9 €

4. vardo, pavardės ar tautybės pakeitimą 12 €

5. pakartotinio civilinės būklės akto įrašo įregistravimo liudijimo išdavimą 2,6 €

6 civilinės būklės akto įrašo kopija 2,9 €

7. užsienio valstybėje įregistruoto gimimo įtraukimą į apskaitą 6 €

8. santuokos nutraukimo įregistravimą 6 €

9. pažymos apie šeiminę padėtį, kai santuoka registruojama užsienio valstybėje, išdavimą 6 €

10. užsienio valstybėje įregistruoto santuokos nutraukimo įtraukimą į apskaitą 6 €

11. už santuokos įregistravimą savivaldybių tarybų nustatytose reprezentacinėse vietose arba norinčiųjų susituokti pasirinktose vietose 60 €

2023 m. santuokų registravimo grafikas

 • 2023-02-03

13.00-14.00 laisvas laikas

 • 2023-02-10

14.00-15.30 laisvas laikas

 • 2023-02-11

15.20-16.00 laisvas laikas

 • 2023-02-17

14.00-15.30 laisvas laikas

 • 2023-02-24

14.20-15.30 laisvas laikas

 • 2023-02-25

15.00-16.00 laisvas laikas

 • 2023-03-03

14.40-15.30 laisvas laikas

 • 2023-03-04

13.20-16.00 laisvas laikas

 • 2023-03-10

13.00-14.00 laisvas laikas

 • 2023-03-17

14.00-15.30 laisvas laikas

 • 2023-03-18

14.00-16.00 laisvas laikas

 • 2023-03-24

14.00-15-30 laisvas laikas

 • 2023-03-25

14.00-16.00 laisvas laikas

 • 2023-03-31

14.00-15.30 laisvas laikas

 • 2023-04-01

14.00-16.00 laisvas laikas

 • 2023-04-07

14.00-15.30 laisvas laikas

 • 2023-04-14

14.00-15.30 laisvas laikas

 • 2023-04-15

14.00-16.00 laisvas laikas

 • 2023-04-21

14.00-15.30 laisvas laikas

 • 2023-04-22

14.00-16.00 laisvas laikas

 • 2023-04-28

14.00-15.30 laisvas laikas

 • 2023-04-29

14.00-16.00 laisvas laikas

 • 2023-05-05

14.00-15.30 laisvas laikas

 • 2023-05-06

14.00-16.00 laisvas laikas

 • 2023-05-12

14.00-15.30 laisvas laikas

 • 2023-05-13

13.20-16.00 laisvas laikas

 • 2023-05-19

14.00-15.30 laisvas laikas

 • 2023-05-20

15.20-16.00 laisvas laikas

 • 2023-05-26

14.20-15.00 laisvas laikas

 • 2023-05-27

13.20-16.00 laisvas laikas

 • 2023-06-02

14.00-15.30 laisvas laikas

 • 2023-06-03

14.00-16.00 laisvas laikas

 • 2023-06-09

14.00-15.30 laisvas laikas

 • 2023-06-10

14.00-16.00 laisvas laikas

 • 2023-06-16

14.00-15.30 laisvas laikas

 • 2023-06-17

13.20-14.20 laisvas laikas

 • 2023-06-23

11.00-11.40 laisvas laikas

 • 2023-06-30

14.00-15.30 laisvas laikas

 • 2023-07-01

12.20-14.00 laisvas laikas

 • 2023-07-07

13.00-13.30 laisvas laikas

 • 2023-07-08

14.00-16.00 laisvas laikas

 • 2023-07-14

14.00-15.30 laisvas laikas

 • 2023-07-15

14.00-16.00 laisvas laikas

 • 2023-07-21

14.00-15.30 laisvas laikas

 • 2023-07-22

14.00-16.00 laisvas laikas

 • 2023-07-28

14.00-15.30 laisvas laikas

 • 2023-07-29

14.00-16.00 laisvas laikas

 • 2023-08-04

14.00-15.00 laisvas laikas

 • 2023-08-05

14.00-16.00 laisvas laikas

 • 2023-08-11

14.00-15.30 laisvas laikas

 • 2023-08-12

13.20-16.00 laisvas laikas

 • 2023-08-18

14.00-15.30 laisvas laikas

 • 2023-08-19

14.00-16.00 laisvas laikas

 • 2023-08-25

14.00-15.30 laisvas laikas

 • 2023-08-26

14.00-16.00 laisvas laikas

Statistika

Civilinės metrikacijos skyriaus statistika

2023 m.

Mėnuo

gimimų

mirties

santuokų

ištuokų

CBAĮ papildymo, pakeitimo, ištaisymo įrašų

sausis

20

62

8

7

5

vasaris

14

46

6

8

7

kovas

 

 

 

 

 

balandis

 

 

 

 

 

gegužė

 

 

 

 

 

birželis

 

 

 

 

 

liepa

 

 

 

 

 

rugpjūtis

 

 

 

 

 

rugsėjis

 

 

 

 

 

spalis

 

 

 

 

 

lapkritis

 

 

 

 

 

gruodis

 

 

 

 

 

Mėnuo

Gimimo  įrašų

Mergaitėms

Berniukams

Užsn. gimusiems

2023

Užsn. gimusiems

ankst. m.

Dvynukai

Nostrifikuoti įrašai

Vienišos motinos

Nustatyta tėvystė

Jaun. Tėv.

Jaun.

Mot.

Vyr. Tėv.

Vyr. mot

sausis

20

13

7

1

1

1

6

22

22

40

41

vasaris

14

4

10

3

1

1

2

23

19

43

45

kovas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

balandis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gegužė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

birželis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

liepa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rugpjūtis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rugsėjis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

spalis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lapkritis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gruodis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mėnuo

mirė

mirė

Vyriausias

miręs

asmuo

Jauniausias miręs asmuo

Nelaimingi atsitikimai

savižudybės

Mirę užsienyje

V

M

V

M

V

M

 

sausis

62

32

30

92

95

28

17

1

3

vasaris

462125939626151

1

3

kovas

          

balandis

          

gegužė

          

birželis

          

liepa

          

rugpjūtis

          

rugsėjis

          

spalis

          

lapkritis

          

gruodis

          

Mėnuo

Iš viso santuokų įrašų

Įtraukta į apskaitą

Bažnytinės

Užsienio santuoka, įvyk. 2023 m.

Užsienio sant, įvyk. anksčiau

sausis

8

1

2

vasaris

6

kovas

 

 

 

 

balandis

 

 

 

 

gegužė

 

 

 

 

birželis

 

 

 

 

liepa

 

 

 

 

rugpjūtis

 

 

 

 

rugsėjis

 

 

 

 

spalis

 

 

 

 

lapkritis

 

 

 

 

gruodis

 

 

 

 

Mėnuo

Ištuokos įr.

Kiek metų pragyveno santuokoje

 

Lietuvoje

Tame skaičiuje užsienyje

1–5

5–10

10–15

15–20

20–25

25–30

30 – ir daugiau

sausis

7

1

1

1

2

2

1

vasaris

81121111

kovas

         

balandis

         

gegužė

         

birželis

         

liepa

         

rugpjūtis

         

rugsėjis

         

spalis

         

lapkritis

         

gruodis

         

Mėnuo

Sudarytų įrašų skaičius

Dėl įrašų ištaisymo

Dėl tėvystės nustatymo,  pripažinimo arba nuginčijimo

 

Dėl vardo, pavardės, keitimo

Dėl įvaikinimo

sausis

5

2

3

vasaris

7

3

4

kovas

 

 

 

 

 

balandis

 

 

 

 

 

gegužės

 

 

 

 

 

birželis

 

 

 

 

 

liepa

 

 

 

 

 

rugpjūtis

 

 

 

 

 

rugsėjis

 

 

 

 

 

spalis

 

 

 

 

 

lapkritis

 

 

 

 

 

gruodis

 

 

 

 

 

2022 m.

Mėnuo

gimimų

mirties

santuokų

ištuokų

CBAĮ papildymo, pakeitimo, ištaisymo įrašų

sausis

16

56

4

12

6

vasaris

17

53

10

9

6

kovas

15

55

9

9

10

balandis

24

52

6

12

5

gegužė

24

48

7

11

3

birželis

33

39

28

17

3

liepa

23

38

47

8

6

rugpjūtis

33

52

47

8

6

rugsėjis

24

51

18

11

5

spalis

1746873

lapkritis

27381488

gruodis

16719138

Mėnuo

Gimė vaikų

Gimė

Užsienyje gimė

Dvynukai

Vienišos motinos

Nustatyta tėvystė

Jaun. Tėv.

Jaun.

Mot.

Vyr. Tėv.

Vyr. mot

 

M

B

sausis

16

7

9

1

2

2

24

21

41

40

vasaris

17

9

8

3

1

4

24

19

43

37

kovas

15

9

6

4

1

4

24

23

53

37

balandis

24

11

13

2

7

21

15

46

47

gegužė

24

11

13

9

1

6

23

18

56

45

birželis

33

17

16

8

1

6

20

18

41

42

liepa

23

14

9

9

1

8

22

19

46

42

rugpjūtis

33

19

14

14

2

1

5

20

18

44

44

rugsėjis

24

13

11

5

1

7

24

21

36

43

spalis

17

6

11

4

3

22

19

41

38

lapkritis

27

12

15

4

1

5

5

25

18

40

45

gruodis

1661021226214640
            

Mėnuo

mirė

mirė

Vyriausias

miręs

asmuo

Jauniausias miręs asmuo

Nelaimingi atsitikimai

savižudybės

Mirę užsienyje

V

M

V

M

V

M

 

sausis

56

26

30

92

95

45

2 mėn.

2

vasaris

53

26

27

99

93

52

48

1

4

kovas

55

26

29

95

96

47

41

1

2

1

balandis

52

29

23

91

99

6

45

1

1

2

gegužė

48

18

30

91

94

35

40

1

1

birželis

39

19

20

93

95

91

55

1

1

2

liepa

38

21

17

91

99

35

62

2

3

2

rugpjūtis

52

32

20

97

98

5

54

2

1

2

rugsėjis

51

28

23

91

97

14

63

5

1

1

spalis

46

24

20

91

97

34

27

1

lapkritis

38

17

21

94

92

50

54

2

1

2

gruodis

714031929651511

Mėnuo

Iš viso santuokų

Įreg. Pataisos namuose

Įtraukta į apskaitą

Bažnytinės

Užsienio

sausis

4

1

2

vasaris

10

1

kovas

9

balandis

9

3

gegužė

7

2

birželis

28

13

2

liepa

47

11

1

rugpjūtis

47

21

rugsėjis

18

5

2

spalis

8

1

1

lapkritis

14

1

1

gruodis

911

Mėnuo

Išsituokė

Kiek metų pragyveno santuokoje

  

1-5

5-10

10-15

15-20

20-25

25-30

30 – ir daugiau

sausis

12(2 užs.)

5

1

1

2

2

1

vasaris

9

1

1

2

2

1

2

kovas

9

5

1

1

1

1

balandis

14(2 užs.)

2

6

2

1

1

gegužė

11 (1 užs.)

1

2

2

2

1

1

2

birželis

17

8

1

1

2

2

2

1

liepa

8

2

2

1

1

2

rugpjūtis

8

2

2

2

2

rugsėjis

11 (1 užs.)

3

2

2

1

3

spalis

7 (1 užs.)

2

1

2

1

1

lapkritis

8

    

1

  

gruodis

134

1

3

1

1

3

Mėnuo

Sudarytų įrašų skaičius

Dėl įrašų ištaisymo

Dėl tėvystės nustatymo,  pripažinimo arba nuginčijimo

Dėl vardo, pavardės, keitimo

Dėl įvaikinimo

sausis

6

3

2

1

vasaris

6

1

3

2

kovas

10

4

3

3

balandis

5

3

2

gegužės

3

1

2

birželis

3

2

1

liepa

6

2

1

3

rugpjūtis

6

5

1

rugsėjis

5

1

4

spalis

3

3

lapkritis

8

2

3

3

 

gruodis

8314

2021 m.

Mėnuo

gimė

mirė

susituokė

išsituokė

CBAĮ papildymo, pakeitimo, ištaisymo įrašai

sausis

20

52

1

10

5

vasaris

14

62

3

5

kovas

18

51

2

8

6

balandis

19

63

8

11

6

gegužė

20

58

15

6

5

birželis

36

42

26

8

6

liepa

3769361415

rugpjūtis

3555441513

rugsėjis

2967221219

spalis

25497177

lapkritis

13806146

gruodis

     

Mėnuo

Gimė vaikų

Gimė

Užsienyje gimė

Dvynukai

Vienišos motinos

Nustatyta tėvystė

Jaun. Tėv.

Jaun.

Mot.

Vyr. Tėv.

Vyr. mot

 

M

B

sausis

20

11

9

2

1

1

4

21

20

50

41

vasaris

14

7

7

2

4

21

18

42

42

kovas

18

8

10

4

5

24

19

40

40

balandis

19

11

8

1

1

5

21

17

42

36

gegužė

20

9

11

1

2

7

20

19

41

39

birželis

36

14

22

11

1

6

21

19

42

39

liepa

372116124621194238

rugpjūtis

3522131513622224342

rugsėjis

291316221020204441

spalis

2591642326183638

lapkritis

13585121194239

gruodis

           
            

Mėnuo

mirė

mirė

Vyriausias

miręs

asmuo

Jauniausias miręs asmuo

Nelaimingi atsitikimai

savižudybės

Mirę užsienyje

V

M

V

M

V

M

 

sausis

52

35

17

89

92

23

46

3

vasaris

61

15

46

87

97

48

51

2

kovas

51

22

29

91

96

35

42

2

1

balandis

63

33

30

95

98

17

57

3

1

3

gegužė

58

38

20

93

98

36

62

1

1

birželis

42

24

18

94

95

38

61

3

liepa

69333694923123224

rugpjūtis

5526299297195252

rugsėjis

6733349894414712

spalis

493019909539433

lapkritis

803446929549502

gruodis

          

Mėnuo

Iš viso santuokų

Įreg. Pataisos namuose

Įtraukta į apskaitą

Bažnytinės

Užsienio

sausis

1

1

vasaris

3

kovas

2

balandis

8

gegužė

15

4

1

birželis

26

1

7

1

liepa

361114

rugpjūtis

443202

rugsėjis

22171

spalis

731

lapkritis

62

gruodis

    

Mėnuo

Išsituokė

Kiek metų pragyveno santuokoje

  

1-5

5-10

10-15

15-20

20-25

25-30

30 – ir daugiau

sausis

10 (1už)

1

3

1

1

1

3

vasaris

5

1

2

2

kovas

8

2

2

2

1

1

balandis

11

5

3

2

1

gegužė

6

1

1

1

1

2

birželis

8

5

1

1

1

liepa

14 (2užs.)331232

rugpjūtis

15 (2 užs.)22632

rugsėjis

1271211

spalis

175311125

lapkritis

14342122

gruodis

        

Mėnuo

Sudarytų įrašų skaičius

Dėl įrašų ištaisymo

Dėl tėvystės nustatymo,  pripažinimo arba nuginčijimo

Dėl vardo, pavardės, keitimo

Dėl įvaikinimo

sausis

5

2

1

2

vasaris

kovas

6

4

1

1

balandis

6

3

2

1

gegužės

5

2

3

birželis

6

4

1

1

liepa

157251

rugpjūtis

13535

rugsėjis

191810

spalis

7421

lapkritis

6114

gruodis

     

2020 m.

MėnuogimėmirėsusituokėišsituokėCBAĮ papildymo, pakeitimo, ištaisymo įrašai
sausis25459810
vasaris185812614
kovas1752 6 74
balandis1945215
gegužė2453463
birželis2951211011
liepa284820711
rugpjūtis334038716
rugsėjis25442369
spalis175091610
lapkritis15451075
gruodis28967103
MėnuoGimė vaikųGimėUžsienyje gimėDvynukaiVienišos motinosNustatyta tėvystėJaun. Tėv.Jaun. Mot.Vyr. Tėv.Vyr. mot
 MB
sausis25151023+1421205040
vasaris188103621224837
kovas179861219183841
balandis19 712 2 –1719183840
gegužė2415911722165840
birželis291712612320154239
liepa261214102720194840
rugpjūtis33171691719184637
rugsėjis25111462523193835
spalis178951125214035
lapkritis1511414523204239
gruodis281612311919184139
viso           

Mėnuo

 

mirėmirėVyriausias miręs asmuoJauniausias miręs asmuo

Nelaimingi atsitikimai

 

 

SavižudybėsMirę užsienyje

 

 

VMVMVM
sausis4515309010012431
vasaris58352393983236221
kovas5226269491256613
balandis4518278096524511
gegužė532033839732471
birželis512031909850262
liepa48331588952447216
rugpjūtis4017239993216611
rugsėjis4426189210130551
spalis5021298798555711
lapkritis4525208994395512
gruodis96445294934753311
viso          
MėnuoIš viso santuokų Įtraukta į apskaitą
  Įregistruotos pataisos namuoseBažnytinėsUžsienio
sausis92
vasaris12221
kovas62
balandis21
gegužė41
birželis21101
liepa20271
rugpjūtis38163
rugsėjis23110
spalis94
lapkritis10111
gruodis7
viso    
MėnuoIšsituokėKiek metų pragyveno santuokoje
  1-55-1010-1515-2020-2525-3030 – ir daugiau
sausis83111
vasaris6321
kovas711212
balandis1534152
gegužė62121
birželis1022231
liepa7223
rugpjūtis712211
rugsėjis633
spalis16471112
lapkritis721121
gruodis102111311
MėnuoSudarytų įrašų skaičiusDėl įrašų ištaisymoDėl tėvystės nustatymo ir tėvystės pripažinimo arba nuginčijimoDėl vardo, pavardės, tautybės keitimoDėl įvaikinimo
sausis10721
vasaris14725
kovas413
balandis
gegužė33
birželis1165
liepa11821
rugpjūtis18144
rugsėjis9432
spalis10523
lapkritis532
gruodis33

2019 m.

MėnuogimėmirėsusituokėišsituokėCBAĮ papildymo, pakeitimo, ištaisymo įrašai
sausis2669 51413
vasaris2256 712 7
kovas27491412 16
balandis19 5018 18 11
gegužė2660321513
birželis254325820
liepa35542417 15
rugpjūtis40 3745 7 14
rugsėjis 33 48 22 8 11
spalis29 46121220
lapkritis32 511013 7
gruodis20 547
 9 9
MėnuoGimė vaikųGimėUžsienyje gimėDvynukaiVienišos motinosNustatyta tėvystėJaun. Tėv.Jaun. Mot.Vyr. Tėv.Vyr. mot
 MB
sausis 26 91721 2 9181743 38
vasaris2213 97 2 2 4 191842 37
kovas 2813 1511 28 19 17 4538
balandis 19 109 32 3251947 40
gegužė 26 14 12623 22204638
birželis 25 14 11 7 1 6 2119  3943 
liepa35  23 1210 5 2017 4743
rugpjūtis 40 1822 932 9 191745 38
rugsėjis331716 937 1918 56 37
spalis29151491620174535
lapkritis3217
15611720174539
gruodis2013
 77
252118
4136
viso           

Mėnuo

 

mirėmirėVyriausias miręs asmuoJauniausias miręs asmuo

Nelaimingi atsitikimai

 

 

SavižudybėsMirę užsienyje

 

 

VMVMVM
sausis 69 32 37 92107 52351 1 1
vasaris 562729 96925343
kovas 4923 26 88 9430 52 1 1
balandis 50 23 2795 9435 38 4 2 2
gegužė 60303088944664 1 1
birželis 43 21 22 889551 49
liepa 5430 24 7796 44 381 3
rugpjūtis 3720 1792 97 38 53 1
rugsėjis 48 26 2298 96 26 424 21
spalis46271989943940112
lapkritis5128238795294241
gruodis5430
24949542
39
22
viso          
MėnuoIš viso santuokų Įtraukta į apskaitą
  Įregistruotos pataisos namuoseBažnytinėsUžsienio
sausis 52
vasaris 72 1
kovas 144 1 1
balandis 182 2 1
gegužė 32110 1
birželis25 6 1
liepa241 10 1
rugpjūtis45 2 20 3
rugsėjis 2210 2
spalis12
3
lapkritis103
gruodis71
1
viso    
MėnuoIšsituokėKiek metų pragyveno santuokoje
  1-55-1010-1515-2020-2525-3030 – ir daugiau
sausis 14 7 1 2 1 3
vasaris 12 3 22 2 3
kovas12 7 3 2
balandis 18 5 5 1 2 2 3
gegužė 155 4 1 31 1
birželis 8 4 3 1
liepa17    3 4 122 1 4
rugpjūtis7 2 3 2
rugsėjis 82 1 111 2
spalis1244
1
111
lapkritis135421
1
gruodis9111
13
1
1
MėnuoSudarytų įrašų skaičiusDėl įrašų ištaisymoDėl tėvystės nustatymo ir tėvystės pripažinimo arba nuginčijimoDėl vardo, pavardės, tautybės keitimoDėl įvaikinimo
sausis 13103
vasaris 7 3 22
kovas168 4 4
balandis 114 2 5
gegužė13 6 5 2
birželis20  8 8 4
liepa15 9 24
rugpjūtis 14 77
rugsėjis11 5 1 5
spalis20686
lapkritis 743
gruodis9       
61
2

Metai

Gimimai

Mirtys

Santuokos

Ištuokos

Papildymai,

pakeitimai

miesto

seniūnijų

iš viso

2010

456

242

397

639

231

133

336

2011

458

290

338

628

232

138

335

2012

438

319

320

639

252

134

452

2013

419

393

298

691

263

119

353

2014

429

370

251

621

292

136

381

2015

443

431

248

679

314

133

424

2016

415

402

200

602

276

107

508

2017

402

551

551

278

110

197

2018

357

606

606

232

145

156

2019

336

617

617

221

146

158

2020

279

627

627

162

105

99

2021

296

741

741

183

130

104

2022

269

599

599

211

127

70

Scroll to Top