Administracija | Seniūnijos

Keturvalakių seniūnija

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Keturvalakių seniūnija

Keturvalakių seniūnijaSeniūnijos centras – Keturvalakių miestelis, kuriame gyvena 114 gyventojas. Seniūnijoje yra 26 kaimai. Didesni iš jų: Karkliniai (467 gyventojai), Geisteriškiai (361 gyventojas), Bačkiškiai (280 gyventojų, Degučiai (195 gyventojai). Gyventojai: 2011-04-01 seniūnijoje gyvenamąja vietą deklaravę 1836 gyventojai, iš jų 919 – moterys, 917 – vyrai. Seniūnijoje yra: aerodromas, pradinė mokykla, pagrindinė mokykla, bažnyčia, 3 medicinos punktai, įsikūrusios 3 bendruomenės.

Verslas: žemės ūkis, gyventojų aptarnavimas.

Keturvalakių seniūnijos darbuotojai

Seniūnas

Gintautas Urbšys

Seniūno pavaduotoja

Loreta Berneckienė

Socialinio darbo organizatorė

Regina Kazlauskienė

Socialinių išmokų specialistė

Danė Dembinskienė

Žemės ūkio skyriaus vyresnioji specialistė

Rita Kriaučialiūnienė

Apie Keturvalakių seniūniją

HERBAS: Herbe nuspręsta vaizduoti javų varpas ir vieversį, o, atsižvelgiant į vietovės atsiradimo aplinkybes ir pavadinimą, nuspręsta skydą ketvirčiuoti, t. y. padalinti į keturis laukus. Javai – pagrindinė nuo seno lietuvių auginama grūdinė kultūra, iš kurios kepama duona. Pastaroji garbinta, laikyta šventa, nes tam, kad turėtų ją ant savo stalo – visa šeima turėdavo daug darbo įdėti. Vieversys – pavasario, o kartu ir pavasarinių darbų, susijusių su žemdirbyste, šauklys. Jis – vienas pirmųjų paukščių, parskrendančių pavasarį. Vieversys vadinamas artojo paukšteliu. Anksčiau būdavo sakoma, kad „tol javus gal sėti, kol vieversys kyla į aukštą giedodams; nebekyl – nebesėti“.Keturvalakių herbo etaloną sukūrė dailininkas Rolandas Rimkūnas. Jį Lietuvos heraldikos komisija aprobavo 2012 m. lapkričio 22 d. (Komisijos posėdžio protokolas Nr. 6K–16 (451)).

SENIŪNAIČIAI: Bačkiškių seniūnaitija – Remigijus Alavočius, Bardauskų seniūnaitija – , Degučių seniūnaitija – Darius Andriušaitis, Karklinių seniūnaitija – , Keturvalakių seniūnaitija – Algimantas Treikauskas, Patilčių seniūnaitija – Lina Liutkevičienė

SENIŪNAIČIAI:
Bačkiškių seniūnaitija – Remigijus Alavočius
Bardauskų seniūnaitija –
Degučių seniūnaitija – Darius Andriušaitis
Karklinių seniūnaitija –
Keturvalakių seniūnaitija – Algimantas Treikauskas
Patilčių seniūnaitija – Lina Liutkevičienė

ISTORIJOS APŽVALGA: Vardas kilęs nuo 4 valakų žemės, skirtos dvarui įkurti. Rašytiniuose šaltiniuose Keturvalakiai minimi nuo 1613 metų. Vilniaus vyskupas Konstantinas Bžostovskis 1714 m. leido Lankeliškių klebonui laikyti pamaldas Keturvalakių koplyčioje. Prie jos 1765 m. leista įkurti Šv. Barboros broliją. 1769 m. pradėti švęsti atlaidai. 1777 m. įkurta parapija. Prie jos veikė parapinė mokykla, kurioje 1781 m. mokėsi 8 mokiniai. 1872 m. įsteigta valdinė pradžios mokykla.

ĮŽYMŪS ŽMONĖS:
Poetas, vertėjas Petras Arminas-Trupinėlis (1853-1885) Degsniškiuose
Publicistas, vertėjas Baltramiejus Matusevičius (1863-1910) Keturvalakiuose
Poetas, prozininkas Jonas Žmuidzinas (1898-1989) Keturvalakiuose
Poetas Liudvikas Žaldaris (1900-1938) Keturvalakiuose
Poetas, vertėjas, „Keturių vėjų“ sąjūdžio dalyvis Juozas Tysliava (1902-1961) Geisteriškiuose

SENIŪNIJA ŠIANDIEN:
Keturvalakių pagrindinėje mokykloje mokosi 200 moksleivių. Įkurtuose Karklinių kultūros namuose organizuojamos Motinos dienos, Vasaros sutikimo, Joninių, Oninių, Vasaros palydų, Naujųjų metų sutikimo, Užgavėnių šventės. Vyksta įvairūs koncertai, jaunimo diskotekos.

Veikia Keturvalakių, Karklinių, Bačkiškių kaimo bibliotekos.

Kasmet vyksta „Seniūno taurės“ krepšinio turnyras, veteranų krepšinio turnyras V.Žukausko taurei laimėti. Labai aktyvūs Keturvalakių pagrindinės mokyklos sportininkai. Mokytoja Renata Gustaitytė – disko metikė, Sidnėjaus olimpiados dalyvė. Krepšinio klubo komanda „4 valakai“ – nuolatinė rajono krepšinio varžybų dalyvė. 2002 m. komanda tapo „Santakos“ laikraščio turnyro nugalėtoja.

Scroll to Top Skip to content