Administracija | Seniūnijos

Keturvalakių seniūnija

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Keturvalakių seniūnija

Keturvalakių seniūnija

Seniūnijos centras – Keturvalakių miestelis, kuriame gyvena 358 gyventojai. Seniūnijoje yra 24 kaimai. Didesni iš jų: Karkliniai (409 gyventojai),  Bačkiškiai (277 gyventojai), Degučiai (158 gyventojai), Bardauskai (134 gyventojai), Patilčiai (123 gyventojai). 2020-11-01 seniūnijoje gyvenamąja vietą deklaravę 1529 gyventojai, iš jų 766 – moterys, 763 – vyrai. Seniūnijoje yra: Keturvalakių mokykla-daugiafunkcis centras, bažnyčia, 2 medicinos punktai, 2 bibliotekos, įsikūrusios 5 bendruomenės.

Verslas: žemės ūkis, gyventojų aptarnavimas.

Keturvalakių seniūnijos darbuotojai

Seniūnas

Gintautas Urbšys

Seniūno pavaduotoja

Loreta Berneckienė

Socialinio darbo organizatorė

Regina Kazlauskienė

Socialinių išmokų specialistė
Žemės ūkio skyriaus vyresnioji specialistė

Rita Kriaučialiūnienė

Seniūnijos ataskaitos

Apie Keturvalakių seniūniją

Keturvalakių seniūnija ribojasi su Bartninkų, Šeimenos, Gižų seniūnijomis, Marijampolės ir Kalvarijos savivaldybėmis. Seniūnijos plotas – 84,45 kv. km.

Seniūnijos centras – Keturvalakių miestelis, kuriame gyvena 358 gyventojai. Seniūnijoje yra 24 kaimai. Didesni iš jų: Karkliniai (409 gyventojai),  Bačkiškiai (277 gyventojai), Degučiai (158 gyventojai), Bardauskai (134 gyventojai), Patilčiai (123 gyventojai). 2020-11-01 seniūnijoje gyvenamąja vietą deklaravę 1529 gyventojai, iš jų 766 – moterys, 763 – vyrai. Seniūnijoje yra: Keturvalakių mokykla-daugiafunkcis centras, bažnyčia, 2 medicinos punktai, 2 bibliotekos, įsikūrusios 5 bendruomenės.

Pagrindinė verslo rūšis – žemės ūkio produkcijos gamyba. Vyrauja augalininkystė. Daugiausia auginamos grūdinės kultūros. 2020 metais žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus deklaravo 234 ūkio subjektai, kurie ūkinę veiklą vykdo  8 164  ha žemės plote.

HERBAS: Herbe nuspręsta vaizduoti javų varpas ir vieversį, o, atsižvelgiant į vietovės atsiradimo aplinkybes ir pavadinimą, nuspręsta skydą ketvirčiuoti, t. y. padalinti į keturis laukus. Javai – pagrindinė nuo seno lietuvių auginama grūdinė kultūra, iš kurios kepama duona. Pastaroji garbinta, laikyta šventa, nes tam, kad turėtų ją ant savo stalo – visa šeima turėdavo daug darbo įdėti. Vieversys – pavasario, o kartu ir pavasarinių darbų, susijusių su žemdirbyste, šauklys.  Jis – vienas pirmųjų paukščių, parskrendančių pavasarį. Vieversys vadinamas artojo paukšteliu. Anksčiau būdavo sakoma, kad „tol javus gal sėti, kol vieversys kyla į aukštą giedodams; nebekyl – nebesėti“. Keturvalakių herbo etaloną sukūrė dailininkas Rolandas Rimkūnas. Jį Lietuvos heraldikos komisija aprobavo 2012 m. lapkričio 22 d. (Komisijos posėdžio protokolas Nr. 6K–16 (451)).

SENIŪNAIČIAI:
Bačkiškių seniūnaitija – Remigijus Alavočius
Bardauskų seniūnaitija –
Degučių seniūnaitija – Darius Andriušaitis
Karklinių seniūnaitija –
Keturvalakių seniūnaitija – Algimantas Treikauskas
Patilčių seniūnaitija – Lina Liutkevičienė

ISTORIJOS APŽVALGA: Vardas kilęs nuo 4 valakų žemės, skirtos dvarui įkurti. Rašytiniuose šaltiniuose Keturvalakiai minimi nuo 1613 metų. Vilniaus vyskupas Konstantinas Bžostovskis 1714 m. leido Lankeliškių klebonui laikyti pamaldas Keturvalakių koplyčioje. Prie jos 1765 m. leista įkurti Šv. Barboros broliją. 1769 m. pradėti švęsti atlaidai. 1777 m. įkurta parapija. Prie jos veikė parapinė mokykla, kurioje 1781 m. mokėsi 8 mokiniai. 1872 m. įsteigta valdinė pradžios mokykla.

SENIŪNAIČIAI: Bačkiškių seniūnaitija – Remigijus Alavočius, Bardauskų seniūnaitija – , Degučių seniūnaitija – Darius Andriušaitis, Karklinių seniūnaitija – Mantas Kriaučialiūnas, Keturvalakių seniūnaitija – Saulius Žukauskas, Patilčių seniūnaitija – Zita Sakalauskienė.

Sueigų protokolai

ĮŽYMŪS ŽMONĖS:
Poetas, vertėjas Petras Arminas-Trupinėlis (1853-1885) Degsniškiuose
Publicistas, vertėjas Baltramiejus Matusevičius (1863-1910) Keturvalakiuose
Poetas, prozininkas Jonas Žmuidzinas (1898-1989) Keturvalakiuose
Poetas Liudvikas Žaldaris (1900-1938) Keturvalakiuose
Poetas, vertėjas, „Keturių vėjų“ sąjūdžio dalyvis Juozas Tysliava (1902-1961) Geisteriškiuose

SENIŪNIJA ŠIANDIEN:

Seniūnijos teritorijoje yra Keturvalakių Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia, gyventojus aptarnauja dvi parduotuvės, veikia keletas individualių  įmonių. Keturvalakių mokykloje-daugiafunkciame centre mokėsi 110 moksleivių, ikimokyklinio ugdymo grupę lanko 20 darželinukų. Gyventojus priiminėja du medicinos punktai: Keturvalakių miestelyje ir Karklinių kaime. Keturvalakių medicinos punkte įrengtas stomatologinis kabinetas sulaukia daug lankytojų. Seniūnijoje yra dvi kaimo bibliotekos: viena Keturvalakių miestelyje, kita – Karklinių kaime. Susikūrusios ir sėkmingai įgyvendina projektus penkios bendruomenės.

Scroll to Top