ADministracija

Vyriausiasis civilinės saugos specialistas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Vyriausiasis civilinės saugos specialistas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos vyriausiasis civilinės saugos specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. Pareigybė reikalinga įgyvendinti Vilkaviškio rajono savivaldybei valstybės perduotas civilinės saugos funkcijas, vykdyti pavestas valstybines mobilizacines užduotis, užtikrinti civilinės saugos ir mobilizacinę parengtį Savivaldybės teritorijoje. Veiklos sritis – civilinė sauga, mobilizacija.

Vyriausiasis civilinės saugos specialistas

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2020 m. liepos 1 d.
įsakymu Nr. B-ĮV-710

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

VYRIAUSIOJO  CIVILINĖS SAUGOS  SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.

II SKYRIUS

PAREIGYBĖSVEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:0

3.1. priežiūra ir kontrolė.

4.Papildoma veiklos sritis:0

4.1. kitos specialiosios veiklos sritys.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:0

5.1. civilinės saugos ir mobilizacijos parengties užtikrinimas.

6. Papildomos veiklos srities specializacija:0

6.1. civilinė sauga ir mobilizacija.

IV SKYRIUS

PAREIGYBĖS FUNKCIJOS

7. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

8. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.

9. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

10. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.

11. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.

12. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.

13. Teisės aktų nustatyta tvarka pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus.

14. Pagal kompetenciją inicijuoja ir vykdo viešuosius pirkimus.

15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

16. Vykdo Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie Krašto apsaugos ministerijos direktoriaus įsakyme patvirtintas funkcijas.

17. Pagal kompetenciją vykdo Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme nustatytas funkcijas.

18. Pagal kompetenciją vykdo Lietuvos Respublikos mobilizacijos ir priimančios šalies paramos įstatyme numatytas funkcijas.

19. Pagal kompetenciją vykdo Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatyme numatytas funkcijas.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

20. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

20.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

20.2. studijų kryptis – viešasis administravimas;

20.3. studijų kryptis – teisė;

arba:

20.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

20.5. darbo patirtis – dokumentų valdymo srities patirtis;

20.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

21. Atitikimas kitiems reikalavimams:

21.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „slaptai“;

21.2. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

22. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

22.1. komunikacija – 3;

22.2. analizė ir pagrindimas – 4;

22.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;

22.4. organizuotumas – 3;

22.5. vertės visuomenei kūrimas – 3.

23. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

23.1. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas – 3;

23.2. informacijos valdymas – 3.

24. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

24.1. veiklos planavimas – 3.

____________

  1. Suorganizuoti virtualų moksleivių kryžiažodžio konkursą „Žinau – esu saugus“.
  2. Suorganizuoti civilinės saugos savivaldybės lygio stalo pratybas.
  3. Parengti ir pateikti Gaisrų prevencijos programos atskaitą VRM.
Scroll to Top