Darbotvarkė

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Daivos Riklienės darbotvarkė

Savivaldybės vykdomoji institucija (vykdomosios institucijos) – savivaldybės administracijos direktorius, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas. Administracijos direktoriaus pavaduotojas įgyvendina Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir Savivaldybės tarybos sprendimus Savivaldybės teritorijoje jo kompetencijai priskirtais klausimais, padeda Administracijos direktoriui organizuoti ir kontroliuoti Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos darbą, taip pat – pavaduoti Administracijos direktorių jam nesant.

Daiva Riklienė
Administracijos direktoriaus
pavaduotoja

Daiva Riklienė

Darbotvarkė

PIRMADIENIS

Šventinė diena.

ANTRADIENIS

9.00 val. Darbas su dokumentais.

10.00 val. Pasitarimas su Trečiojo amžiaus universiteto fakultetų dekanais.

13.00 val. Darbinis pasitarimas dėl Tūkstantmečio programos.

15.00 val. Darbas su dokumentais.

TREČIADIENIS

9.00 val. Pagal kuruojamas sritis Savivaldybės skyrių vedėjų, pavaldžių įstaigų vadovų pasitarimas.

11.00 val. Darbas su dokumentais.

15.00 val. Pritarimo dėl NVO pateiktų prašymų ko finansuoti komisijos posėdis.

KETVIRTADIENIS

9.00 val. Paraiškų finansuoti iš sporto rėmimo programos vertinimo komisijos posėdis.

10.00 val. Darbinis pasitarimas su partneriais iš Punsko, Lenkija.

14.00 val. Dalyvavimas darbiniame pasitarime dėl Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupės strategijos rengimo.

PENKTADIENIS

10.00  val. Vilkaviškio rajono savivaldybės Tarybos posėdis.

PIRMADIENIS

 

ANTRADIENIS

 

TREČIADIENIS

 

KETVIRTADIENIS

10.00 val. Darbas su dokumentais.

PENKTADIENIS

10.00 val. Darbas su dokumentais.

PIRMADIENIS

8.30 val. Darbinis pasitarimas dėl pasikeitimų Savivaldos įstatyme.

11.00 val. Susitikimas su Vilkaviškio rajono savivaldybės garbės piliečiu Alfons Hoping.

14.00 val. Vilkaviškio rajono savivaldybės Tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komiteto posėdis.

15.00 val. Vilkaviškio rajono savivaldybės Tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdis.

16.00 val. Vilkaviškio rajono savivaldybės Tarybos Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto posėdis.

ANTRADIENIS

11.00 val. Darbinis pasitarimas.

14.00 val. Paramos komisijos posėdis.

TREČIADIENIS

9.00 val. Pagal kuruojamas sritis Savivaldybės skyrių vedėjų, pavaldžių įstaigų vadovų pasitarimas.

11.00 val. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Vietinio susisiekimo maršrutų eismo tvarkaraščių derinimo nuolatinės komisijos posėdis.

14.00 val. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Eismo saugumo komisijos posėdis.

15.00 val. Vilkaviškio rajono savivaldybės Tarybos plėtros ir ūkio vystymo komiteto posėdis.

KETVIRTADIENIS

11.00 val. Jaunimo reikalų tarybos posėdis.

14.00 val. Dalyvavimas renginyje „GovTech viešajame sektoriuje“.

PENKTADIENIS

10.00  val. Vilkaviškio rajono savivaldybės Tarybos posėdis.

PIRMADIENIS

8.30 val. Darbinis pasitarimas dėl pasikeitimų Savivaldos įstatyme.

11.00 val. Darbas su dokumentais.

14.00 val. Miestų vietos veiklos grupių tinklo valdybos posėdis.

ANTRADIENIS

11.00 val. Darbinis pasitarimas dėl Globos centro funkcijų perdavimo.

15.00 val. Darbinis pasitarimas dėl Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupės parengiamosios paramos strategijos rengimui.

TREČIADIENIS

9.00 val. Valstybės tarnybos departamento konkursas Kybartų seniūnijos seniūno pavaduotojo pareigoms užimti.

14.00 val. Socialinių paslaugų skyrimo komisijos posėdis.

KETVIRTADIENIS

10.00 val. Vienkartinės paramos skyrimo komisijos posėdis.

13.30 val. Komisijos konkursas socialinio darbo organizatorės Kybartų seniūnijoje pareigoms užimti.

PENKTADIENIS

10.00  val. Komisijos konkursas socialinio darbo organizatorės Pilviškių seniūnijoje pareigoms užimti.

14.00 val. Vilkaviškio krašto muziejaus 60-mečio šventė.

PIRMADIENIS

8.30 val. darbinis pasitarimas dėl Ukrainiečių integracijos.

10.00 val. darbas su dokumentais.

14.00 val. Vilkaviškio rajono savivaldybės Būsto pritaikymo neįgaliesiems  komisijos posėdis. 

ANTRADIENIS

8.30 val. darbinis pasitarimas dėl Tarybos darbo reglamento projekto.

10.00 val. darbas su dokumentais.

13.30 val. Darbinis susitikimas dėl tako nuo Nepriklausomybės g. iki Paežerių ežero projektavimo darbų.

15.30 val. darbinis pasitarimas dėl Savivaldos įstatymo pasikeitimų ir jų taikymo.

TREČIADIENIS

9.00 val. pagal kuruojamas sritis Savivaldybės skyrių vedėjų, pavaldžių įstaigų vadovų pasitarimas.

14.30 val. besirengiančių darbo rinkai asmenų integracijos į darbo rinką Atvejo komandos posėdis.

KETVIRTADIENIS

10.00 val. darbas su dokumentais.

PENKTADIENIS

10.00  val. komisijos posėdis dėl religinių bendruomenių projektų finansavimo.

PIRMADIENIS

9.00 val. Darbas su dokumentais.

14.00 val. Vilkaviškio rajono savivaldybės pavadinimų parinkimo gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams, esantiems Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje, komisijos posėdis.

ANTRADIENIS

9.00 val. Besirengiančių darbo rinkai asmenų integracijos į darbo rinką Atvejo komandos posėdis.

10.00 val. Darbo grupės dėl Užimtumo didinimo programos posėdis.

13.00 val. Darbas su dokumentais.

TREČIADIENIS

9.00 val. Pagal kuruojamas sritis Savivaldybės skyrių vedėjų, pavaldžių įstaigų vadovų pasitarimas.

13.00 val. Darbinis pasitarimas su atstovais iš Gižycko, Lenkija dėl bendrų projektų rengimo.

KETVIRTADIENIS

9.00 val. Komisijos posėdis dėl Vilkaviškio rajoną reprezentuojančių sporto klubų paraiškų atrankos.

10.00 val. Komisijos posėdis dėl finansinio prisidėjimo prie NVO projektų.

13.00 val. Bendruomeninės sveikatos tarybos posėdis.

PENKTADIENIS

9.00–15.00 val. Konferencija „Sveikatos centro koncepcija: šeimos medicina ir įstaigų bendradarbiavimas savivaldybėse“.

PIRMADIENIS

ATOSTOGOS

ANTRADIENIS

ATOSTOGOS

TREČIADIENIS

9.00 val. Pagal kuruojamas sritis Savivaldybės skyrių vedėjų, pavaldžių įstaigų vadovų pasitarimas.

10.00 val. Konkurso į Vilkaviškio rajono savivaldybės Bartninkų seniūnijos socialinius darbuotojus komisijos posėdis.

13.00 val. Darbinis pasitarimas dėl projekto „Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija“ įgyvendinimo.

15.00 val. INTERREG VI-A LT-PL programos perprogramavimo darbo grupės susitikimas.

KETVIRTADIENIS

ATOSTOGOS

PENKTADIENIS

9.30 val. Darbinis pasitarimas dėl prisidėjimo prie NVO rengiamų projektų.

10.00 val. Komisijos posėdis dėl neformaliojo vaikų švietimo mokinių ir mokytojų skatinimo piniginėmis premijomis paraiškų vertinimo.

11.00 val. Darbinis pasitarimas dėl socialinės infrastruktūros žemėlapio.

15.00 val. Suvalkijos šaulių 4-osios rinktinės Vilkaviškio P. Karužos 406-osios šaulių kuopos kuopavietės atidarymo renginys.

PIRMADIENIS

9.00 val. Darbinis pasitarimas dėl projekto „Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija“ įgyvendinimo.

10.00 val. Darbinis pasitarimas su Vidaus reikalų ministerijos atstovais dėl programos Lietuva-Lenkija įgyvendinimo Lietuvoje.

13.00 val. Darbo grupės pasitarimas  dėl Tūkstantmečio programos įgyvendinimo.

13.30 val. Pasitarimas su Sveikatos apsaugos ministerija dėl asmens pagalbos jo namuose.

14.00 val. Darbinis pasitarimas dėl GMP pertvarkos.

15.00 val. Tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdis.

ANTRADIENIS

10.00 val. Vienkartinės paramos skyrimo komisijos posėdis.

13.00 val. Darbas su dokumentais.

16.00 val. Jungtinis Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo bei Plėtros ir ūkio vystymo komitetų posėdis.

17.30 val. Užgavėnių šventė prie Vilkaviškio kultūros centro.

TREČIADIENIS

9.00 val. Pagal kuruojamas sritis Savivaldybės skyrių vedėjų, pavaldžių įstaigų vadovų pasitarimas.

10.00 val. Darbo grupės posėdis dėl INTERREG VI-A LT-PL programos perprogramavimo.

13.00 val. Darbinis pasitarimas su Vilkaviškio rajone veikiančių sveikatos įstaigų atstovais.

16.00 val. Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų ir Vilkaviškyje veikiančios rūmų atstovybės diskusija „Vilkaviškis rytoj“.

KETVIRTADIENIS

ATOSTOGOS

PENKTADIENIS

ATOSTOGOS

PIRMADIENIS

8.30 val. Darbinis pasitarimas dėl paslaugų karo pabėgėliams iš Ukrainos.

10.00 val. Komisijos posėdis dėl muziejinių rinkinių tikrinimo Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centre-muziejuje.

14.00 val. Darbas su dokumentais.

ANTRADIENIS

8.30 val. Darbinis pasitarimas dėl mokinių komplektų Virbalio pagrindinės mokyklos Pajevonio skyriuje.

9.30 val. Atvirų durų diena Pilviškių „Santakos“ gimnazijos darželyje.

13.00 val. Komandos pažangos plano rengimui Tūkstantmečio mokyklų programai pasitarimas.

15.00 val. Dalyvavimas savivaldybių skaidrumo tyrimo pristatyme „Pagal Jurgį ir kepurė “.

TREČIADIENIS

9.00 val. Pagal kuruojamas sritis Savivaldybės skyrių vedėjų, pavaldžių įstaigų vadovų pasitarimas.

10.00 val. Sveikatos apsaugos ministerijos viešoji konsultacija dėl ilgalaikės priežiūros paslaugų.

11.00 val. Būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos posėdis.

13.30 val. Eismo saugumo komisijos posėdis.

KETVIRTADIENIS

ŠVENTINĖ DIENA

PENKTADIENIS

9.00 val. Mero ir verslo pusryčiai.

PIRMADIENIS

11.00 val. Susitikimas su Sveikatos apsaugos ministru, jo komanda, gydymo įstaigų vadovais dėl pokyčių sveikatos sistemoje.

16.00 val. Darbas su dokumentais.

ANTRADIENIS

9.00 val. Darbinis pasitarimas su Vilkaviškio sporto ir pramogų centro komanda.

11.00 val. Darbas su dokumentais.

14.00 val. Susitikimas su Vytauto Didžiojo universiteto rektoriumi, ugdymo įstaigų vadovais.

15.30 val. Darbinis pasitarimas dėl apleistų pastatų.

TREČIADIENIS

9.00 val. Pagal kuruojamas sritis Savivaldybės skyrių vedėjų, pavaldžių įstaigų vadovų pasitarimas.

10.00 val. Marijampolės regiono plėtros tarybos posėdis.

14.00 val. Darbas su dokumentais.

KETVIRTADIENIS

9.00 val. Darbas su dokumentais.

PENKTADIENIS

9.00 val. Darbas su dokumentais.

PIRMADIENIS

8.30 val. Darbinis pasitarimas dėl paslaugų karo pabėgėliams iš Ukrainos.

13.00 val. Darbinis pasitarimas su Sveikatos apsaugos ministerija dėl sveikatos paslaugų teikimo.

ANTRADIENIS

10.00 val. Išplėstinis Bendruomeninių organizacijų tarybos posėdis.

14.00 val. Darbas su dokumentais.

TREČIADIENIS

9.00 val. Pagal kuruojamas sritis Savivaldybės skyrių vedėjų, pavaldžių įstaigų vadovų pasitarimas.

10.00 val. Išvykstamasis pasitarimas dėl sprendinių tęstinumo takui palei Šeimenos upę.

KETVIRTADIENIS

9.00 val. Miestų VVG tinklo pasitarimas su Vidaus reikalų ministerija dėl Miesto strategijų rengimo.

PENKTADIENIS

12.00 val. Pasaulinės cepelinų dienos minėjimas Marijampolės profesinio rengimo centro Vilkaviškio skyriuje.

PIRMADIENIS

10.00 val. Darbinis pasitarimas dėl  reprezentacinių sporto klubų finansavimo aprašo.

13.00 val. Tarybos švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komiteto posėdis.

15.00 val. Tarybos sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas.

17.00 val. Viešas Savivaldybės biudžeto 2023 m. svarstymas.

18.00 val. Tarybos biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto posėdis.

ANTRADIENIS

10.00 val. Vienkartinės paramos skyrimo komisijos posėdis.

14.00 val. Nuotolinis pasitarimas su Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais.

TREČIADIENIS

9.00 val. Pagal kuruojamas sritis Savivaldybės skyrių vedėjų, pavaldžių įstaigų vadovų pasitarimas.

16.00 val. Tarybos plėtros ir ūkio vystymo komiteto posėdis.

KETVIRTADIENIS

9.00 val. Darbas su dokumentais.

11.00 val. Socialinių paslaugų skyrimo komisijos posėdis.

14.00 val. Paramos komisijos posėdis.

16.00 val. NVO tarybos posėdis.

PENKTADIENIS

10.00 val. Tarybos posėdis.

15.00 val. Nacionalinės šeimos tarybos posėdis.

18.00 val. Šokio studijos „Šokantys bateliai“ renginys.

PIRMADIENIS

8.30 val. Darbinis pasitarimas dėl paslaugų teikimo karo pabėgėliams iš Ukrainos.

10.00 val. Darbinis pasitarimas dėl  potencialių projektų idėjų aptarimo.

13.30 val. Pretendentų vertinimo į Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Pilviškių seniūnijos seniūno pavaduotojo pareigas komisijos posėdis.

15.30 val. Darbinis pasitarimas dėl pažangos plano Tūkstantmečio programai.

17.00 val. Darbinis pasitarimas su sporto klubų atstovais.

ANTRADIENIS

10.00 val. Darbinis pasitarimas dėl  potencialių projektų idėjų aptarimo.

13.15 val. LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pasitarimas tema „Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija“.

16.00 val. Bendrų veiklų aptarimas dalyvaujant Kalvarijos savivaldybės NVO tarybos posėdyje.

TREČIADIENIS

9.00 val. Pagal kuruojamas sritis Savivaldybės skyrių vedėjų, pavaldžių įstaigų vadovų pasitarimas.

13.00 val. Pretendentų vertinimo į Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas komisijos posėdis.

15.00 val.  Tarpinstitucinio bendradarbiavimo komisijos posėdis.

16.00 val. Darbinis pasitarimas su „Ąžuolo“ progimnazijos bendruomene.

KETVIRTADIENIS

9.00 val. Darbas su dokumentais.

13.00 val. Darbinis pasitarimas dėl kvartalinės renovacijos planavimo.

17.00 val. Padėkos renginys kultūrai.

PENKTADIENIS

10.00 val. Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centro-muziejaus muziejinių rinkinių tikrinimo komisijos posėdis.

PIRMADIENIS

8.00 val. Vilkaviškio rajono savivaldybės Tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto posėdis.

10.00 val. Vilkaviškio rajono savivaldybės Tarybos Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto posėdis.

14.00 val. Darbas su dokumentais.

ANTRADIENIS

10.00 val. Darbinis pasitarimas dėl sveikatos priežiūros tinklo pertvarkos.

13.00 val. Darbas su dokumentais.

15.00 val. Darbinis pasitarimas su Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais.

TREČIADIENIS

9.00 val. Pagal kuruojamas sritis Savivaldybės skyrių vedėjų, pavaldžių įstaigų vadovų pasitarimas.

13.00 val. Eismo saugumo komisijos posėdis.

15.00 val.  Darbas su dokumentais.

KETVIRTADIENIS

8.00 val. Vilkaviškio rajono savivaldybės Tarybos Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto posėdis.

13.00 val. Darbas su dokumentais.

PENKTADIENIS

8.00 val. Pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“.

12.00 val. Šv. Mišios už Lietuvą.

13.30 val. Parodos „Kino teatras – slėptuvė nuo gyvenimo“ Vilkaviškyje pristatymas mokyklų bendruomenėms.

14.30 val. Parodos „Kino teatras – slėptuvė nuo gyvenimo“ Vilkaviškyje pristatymas miesto bendruomenei.

17.30 val. Renginys skirtas Sausio 13-ąjai „Kai akmenėlio vardas Tėvynė“.

PIRMADIENIS

8.30 val. Darbinis pasitarimas dėl paslaugų karo pabėgėliams iš Ukrainos.

10.00 val. Darbas su dokumentais.

14.00 val. Darbinis pasitarimas dėl Pažangos plano rengimo.

ANTRADIENIS

10.00 val. Darbinis pasitarimas dėl 2022 m. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos ataskaitos.

13.00 val. Darbas su dokumentais.

TREČIADIENIS

9.00 val. Pagal kuruojamas sritis Savivaldybės skyrių vedėjų, pavaldžių įstaigų vadovų pasitarimas.

10.00 val. Vokietijos Ahaus miesto merės ir lydinčių svečių priėmimas Savivaldybėje.

13.30 val. Darbinis pasitarimas dėl padėkos renginio kultūrai.

15.00 val. Vilkaviškio rajono savivaldybės Tarybos Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto posėdis.

KETVIRTADIENIS

10.00 val. Darbinis pasitarimas dėl pasirengimo Tūkstantmečio programos įgyvendinimui.

13.00 val. Darbas su dokumentais.

PENKTADIENIS

9.00 val. Darbas su dokumentais.

17.00 val. Iniciatyvos „Sūduvos juosta“ baigiamasis renginys.

PIRMADIENIS

Šventinė diena

ANTRADIENIS

9.00 val. Darbas su dokumentais.

TREČIADIENIS

9.00 val. Pagal kuruojamas sritis Savivaldybės skyrių vedėjų, pavaldžių įstaigų vadovų pasitarimas.

15.00 val. Darbinis pasitarimas dėl idėjų gryninimo 2023-2027 m. finansiniam laikotarpiui.

KETVIRTADIENIS

9.00 val. Darbas su dokumentais.

16.00 val.  Šventinis renginys, skirtas „Žiemos sodo“ kalėdinių eglučių gamintojams pagerbti.

PENKTADIENIS

9.00 val. Darbas su dokumentais.

PIRMADIENIS

8.30 val. Darbinis pasitarimas dėl paslaugų karo pabėgėliams iš Ukrainos.

9.00 val. Darbinis pasitarimas dėl 2023 m. Savivaldybės biudžeto formavimo.

10.00 val. Vienkartinės paramos skyrimo posėdis.

13.30 val. Darbinis pasitarimas su Socialine apsaugos ir darbo ministerija dėl regiono plano priemonių parengimo.

16.00 val. Vilkaviškio rajono savivaldybės Tarybos Konsultacinis posėdis.

18.00 val. Vilkaviškio rajono savivaldybės Tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komiteto posėdis.

ANTRADIENIS

9.00 val. Vizitas į Lietuvos banko Kauno skyrių.

11.00 val. Socialinių paslaugų skyrimo komisijos posėdis.

14.00 val. Paramos skyrimo komisijos posėdis.

15.30 val. Vilkaviškio rajono savivaldybės Tarybos Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto posėdis.

TREČIADIENIS

9.00 val. Pagal kuruojamas sritis Savivaldybės skyrių vedėjų, pavaldžių įstaigų vadovų pasitarimas.

12.00 val. Vilkaviškio viešosios bibliotekos šventinis renginys „Metų pažintis“.

13.00 val. Vilkaviškio pradinės mokyklos kalendorinių metų apibendrinimo renginys.

KETVIRTADIENIS

10.00 val.  Vilkaviškio rajono savivaldybės Tarybos posėdis.

PENKTADIENIS

9.00 val. Darbas su dokumentais.

PIRMADIENIS

ATOSTOGOS

ANTRADIENIS

9.00 val. Darbinis pasitarimas dėl projekto „Pacų giminės paveldas kaip bendros turizmo plėtros abipus sienų pagrindas“.

11.00 val. Tarpinstitucinis pasitarimas dėl socialinių dirbtuvių Kybartų socialinių paslaugų centre.

14.00 val. Darbinis pasitarimas dėl Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus 2023 m. biudžeto.

TREČIADIENIS

9.00 val. Pagal kuruojamas sritis Savivaldybės skyrių vedėjų, pavaldžių įstaigų vadovų pasitarimas.

14.00 val. Darbinis pasitarimas dėl kultūros metų renginio.

15.00 val. Darbinis pasitarimas dėl pasirengimo Tūkstantmečio programos įgyvendinimui.

17.30 val. Renginys Pūstapėdžių kaimo bendruomenės namuose.

KETVIRTADIENIS

10.00 val. Klausimų, susijusių su į Lietuvą atvykusiais ukrainiečiais aptarimas.

13.00 val. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos diskusija apie užimtumo didinimo programos įgyvendinimo Savivaldybėse pokyčius.

PENKTADIENIS

10.00 val. Darbo grupės posėdis dėl Lietuva–Rusija programos užbaigimo.

13.00 val. Valstybės tarnybos departamento atrankos į vietinio ūkio skyriaus vyr. specialistus komisijos posėdis.

PIRMADIENIS

8.30 val. Pasitarimas dėl paslaugų Ukrainiečiams gyvenantiems Vilkaviškio rajone.

10.00 val. Darbas su dokumentais.

13.00 val. Darbinis pasitarimas dėl Tūkstantmečio programos įgyvendinimo.

15.30 val. Darbinis pasitarimas dėl Globos centro funkcijų perskirstymo.

ANTRADIENIS

9.00 val. Darbinis pasitarimas dėl Tūkstantmečio programos įgyvendinimo.

11.00 val. Diskusija tema „Aš galiu rinktis“.

13.00 val. Darbo grupės posėdis dėl Marijampolės regiono plėtros plano priemonių.

14.00 val. Strateginio planavimo komisijos posėdis.

TREČIADIENIS

9.00 val. Pagal kuruojamas sritis Savivaldybės skyrių vedėjų, pavaldžių įstaigų vadovų pasitarimas.

13.00 val. Darbas su dokumentais.

KETVIRTADIENIS

10.00–15.00 val. Lietuvos savivaldybių patirties sklaida Užimtumo skatinimo ir motyvavimo nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelio įgyvendinime.

PENKTADIENIS

ATOSTOGOS

PIRMADIENIS

9.30–16.20 val. Tūkstantmečio mokyklų projekto įgyvendinimui sudarytos darbo grupės išvykstamasis vizitas po ugdymo įstaigas.

ANTRADIENIS

9.00 val. Darbinis pasitarimas Vilkaviškio socialinės pagalbos centre.

10.00 val. Darbinis pasitarimas dėl karo pabėgėlių iš Ukrainos įdarbinimo.

13.30 val. Valstybės tarnybos departamento atrankos komisijos posėdis į Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistus.

15.00 val. Šeimos komisijos posėdis.

TREČIADIENIS

9.00 val. Pagal kuruojamas sritis Savivaldybės skyrių vedėjų, pavaldžių įstaigų vadovų pasitarimas.

10.00 val. Paramos Smulkiam ir vidutiniam verslui komisijos posėdis.

11.00 val. Muziejinių rinkinių tikrinimo komisijos posėdis.

14.00 val. Mokymai „Viešųjų paslaugų perdavimo skatinimas Savivaldybėse“.

KETVIRTADIENIS

9.00 val. Darbas su dokumentais.

11.30 val. Renginys skirtas Neįgaliųjų dienai.

PENKTADIENIS

9.00 val. Darbas su dokumentais.

PIRMADIENIS

8.30 val. Darbinis pasitarimas dėl paslaugų karo pabėgėliams iš Ukrainos.

9.00 val. Darbinis pasitarimas dėl maitinimo įkainių, etatų ugdymo įstaigų valgyklose.

10.00 val. Darbinis pasitarimas dėl salės futbolo varžybų Vilkaviškio sporto ir pramogų centre.

11.00 val. Darbinis pasitarimas dėl dalyvavimo bandomajam projekte pavėžėjimo paslaugų teikimui.

13.00 val. Darbas su dokumentais.

15.00 val. Tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komiteto posėdis.

ANTRADIENIS

10.00 val. Vienkartinės paramos skyrimo komisijos posėdis.

14.00 val. Paminklų ir kitų atminimo ženklų įrengimo derinimo komisijos posėdis.

15.00 val. Tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komisijos posėdis.

TREČIADIENIS

9.00 val. Pagal kuruojamas sritis Savivaldybės skyrių vedėjų, pavaldžių įstaigų vadovų pasitarimas.

12.00 val. Lietuvos kariuomenės dienos minėjimas Alvito savanorių kapinėse.

13.00 val. Socialinių paslaugų skyrimo komisijos posėdis.

14.30 val. Tarpinstitucinis pasitarimas tarp Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrijos PAGAVA atstovų bei Savivaldybės pavaldžiose įstaigose dirbančių specialistų.

KETVIRTADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su NVO atstovais dėl teikiamų socialinių paslaugų akreditacijos.

11.00 val. Pasitarimas su Kultūros įstaigų atstovais dėl Sūduvos metų užbaigimo.

14.00 val. Paramos komisijos posėdis.

15.30 val. Nuotolinis pasitarimas dėl Tūkstantmečio mokyklų projekto įgyvendinimo.

16.00 val. Parodos Vilkaviškio autobusų stotyje atidarymas.

PENKTADIENIS

10.00 val. Tarybos posėdis.

12.00 val. Konferencija „Psichinė sveikata Baubas ar Draugas?“.

PIRMADIENIS

10:00 val. Darbinis pasitarimas dėl tarpinstitucinio bendradarbiavimo.

11:00 val. Darbas su dokumentais.

14:00 val. Nacionalinės šeimos tarybos posėdis (nuotoliniu).

ANTRADIENIS

9:00–15:00 val. Kompleksinės Civilinės saugos pratybos.

TREČIADIENIS

8:00–17:00  val. Vidaus reikalų ministerijos mokymai „Viešųjų paslaugų teikimas“.

KETVIRTADIENIS

9:00 val. Lyderystės mokymai.

13:00 val. Sveikatos apsaugos ministerijos pasitarimas Kaune dėl bandomojo pavėžėjimo projekto įgyvendinimo savivaldybėse.

PENKTADIENIS

9:00 val. Lyderystės mokymai.

PIRMADIENIS

9.30 val. Darbinis pasitarimas dėl priemonių planavimo Marijampolės regiono plėtros planui.

11.00 val. Darbas su dokumentais.

14.00 val. Ugdymo įstaigų vadovų pasitarimas.

ANTRADIENIS

9.00 val. Seminaras – diskusija dėl KPP priemonės „Sumanūs kaimai“ projektų rengimo.

13.00 val. Išvykstamasis būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos posėdis.

15.00 val. Apskrito stalo diskusija dėl paslaugų teikimo trečiųjų šalių piliečiams.

TREČIADIENIS

9.00 val. Pagal kuruojamas sritis Savivaldybės skyrių vedėjų, pavaldžių įstaigų vadovų pasitarimas.

13.00 val. Eismo saugumo komisijos posėdis.

KETVIRTADIENIS

9.00 val. Ekstremalios situacijos operacijų centro darbinis pasitarimas.

13.00 val. Darbas su dokumentais.

PENKTADIENIS

9.00 val. konferencija forumas „Sėdėjęs (NE) žmogus“.

13.00 val. Verslo pusryčiai.

14.00 val. Verslo forumas.

18.00 val. Renginys „Gintarinės bitės“.

PIRMADIENIS

8.30 val. Darbinis pasitarimas dėl ukrainiečių apgyvendinimo mūsų rajone, pagalbos, paramos suteikimo.

10.00 val. Darbinis pasitarimas dėl bendruomeninių namų įrengimo Alvite.

11.00 val. Darbas su dokumentais.

13.00 val. Darbinis pasitarimas dėl investicijų planavimo į ugdymo įstaigas.

14.00 val. Darbinis pasitarimas dėl eismo saugumo Rimgaudo, J. Basanavičiaus ir Žalumynų g. susikirtime.

ANTRADIENIS

ŠVENTINĖ DIENA

TREČIADIENIS

ŠVENTINĖ DIENA

KETVIRTADIENIS

9.00 val. Darbinis pasitarimas dėl diskusijos Verslo forume.

13.00 val. Darbas su dokumentais.

PENKTADIENIS

10.00 val. Kartu su Nacionaline švietimo agentūra vizitas į ugdymo įstaigas.

13.00 val. Darbas su dokumentais.

PIRMADIENIS

8:30 val. Darbinis pasitarimas dėl ukrainiečių apgyvendinimo mūsų rajone, pagalbos, paramos suteikimo.

9:30 val. Darbo grupės pasitarimas dėl apgyvendinimo vietų paruošimo užsieniečiams sudarymo.

11:00 val. Darbas su dokumentais.

14:00 val. Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komitetas.

15:00 val. Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas.

16:00 val. Savivaldybės tarybos konsultacinis posėdis.

ANTRADIENIS

9:00 val. Ekstremalių situacijų komisijos posėdis.

10:00 val. Vienkartinės paramos skyrimo posėdis.

13:00 val. Dalyvaujamojo biudžeto forumas.

15:00 val. Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komitetas.

TREČIADIENIS

9:00 val. Pagal kuruojamas sritis Savivaldybės skyrių vedėjų, pavaldžių įstaigų vadovų pasitarimas.

11:00 val. Socialinių paslaugų skyrimo komisijos posėdis.

14:00 val. Paramos komisijos posėdis.

KETVIRTADIENIS

10:00 val. Komisijos posėdis dėl paramos skyrimo bendruomeninėms organizacijoms.

14:30 val. Renginys „Europos burės“.

PENKTADIENIS

10:00 val. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdis.

13:00 val. Darbas su dokumentais.

PIRMADIENIS

8.30 val. Darbinis pasitarimas dėl ukrainiečių apgyvendinimo mūsų rajone, pagalbos, paramos suteikimo.

10.00 val. Darbinis pasitarimas dėl Tinklo pertvarkos, tūkstantmečio mokyklų, pažangos plano.

13.00 val. Darbas su dokumentais.

14.00 val. Darbinis pasitarimas dėl Lietuvos kultūros tarybos forumo „Kultūra visur. Kultūra visiems“.

ANTRADIENIS

9.00 val. Darbas su dokumentais.

13.00 val. Darbinis pasitarimas dėl karjeros planavimo ugdymo įstaigose.

14.00 val. Neįgaliųjų reikalų komisijos posėdis.

TREČIADIENIS

9.00 val. Pagal kuruojamas sritis Savivaldybės skyrių vedėjų, pavaldžių įstaigų vadovų pasitarimas.

10.00 val. Darbinis pasitarimas dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2023-2025 m. rengimo.

16.00 val. Miesto vietos veiklos grupės informacinis renginys.

KETVIRTADIENIS

10.00  val. Apskaitos, Architektūros ir urbanistikos, Investicijų, Juridinio, Vietinio ūkio, Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyrių vedėjų pasitarimas.

14.00 val. NVO tarybų forumas.

PENKTADIENIS

8.00 val. Darbas su dokumentais.

17.00 val. Dalyvavimas Vilkaviškio kaimo bendruomenių sąjungos renginyje Amatų kiemas.

PIRMADIENIS

8.30 val. Darbinis pasitarimas dėl ukrainiečių apgyvendinimo mūsų rajone, pagalbos, paramos suteikimo.

9.00 val. Darbinis pasitarimas su Prienų rajono savivaldybės vadovais ir specialistais.

13.00 val. Darbas su dokumentais.

ANTRADIENIS

9.00 val. Darbas su dokumentais.

10.00 val. Nacionalinės šeimos tarybos  konferencija „Skyrybos šeimoje – vaikui reikia abiejų tėvų“.

14.00 val. Darbinis pasitarimas dėl objektus žyminčių lentelių įrengimo.

15.00 val. Darbinis pasitarimas dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2023-2025 m. rengimo.

TREČIADIENIS

9.00 val. Pagal kuruojamas sritis Savivaldybės skyrių vedėjų, pavaldžių įstaigų vadovų pasitarimas.

10.00 val. Darbinis pasitarimas dėl Marijampolės regiono plėtros plane investicijų  Švietimo sektoriui.  

13.00 val. Darbas su dokumentais.

KETVIRTADIENIS

9.00  val. Jaunimo konferencija „Mažinam atstumą“.

14.00 val. Pasitarimas dėl energijos išteklių veiksmų plano.

PENKTADIENIS

8.00–16.00 val. Respublikinis forumas 2022: Kultūra visur. Kultūra visiems.

PIRMADIENIS

08.30 val. Darbinis pasitarimas dėl ukrainiečių apgyvendinimo mūsų rajone, pagalbos, paramos suteikimo.

09.00 val. Darbinis pasitarimas dėl duomenų suvedimo į Palantir duomenų bazę.

10.30 val. Darbas su dokumentais.

ANTRADIENIS

10.00 val. Istorijos šaltinių rinkimo darbo grupės pasitarimas.

14.30 val. Informacinis renginys Tūkstantmečio programos įgyvendinimo darbo grupėms.

18.00 val. Mokytojo dienai paminėti skirtas renginys.

TREČIADIENIS

09.00 val. Pagal kuruojamas sritis Savivaldybės skyrių vedėjų, pavaldžių įstaigų vadovų pasitarimas.

10.00 val. Susitikimas su Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktore ILMA SKUODIENE.

13.00 val. Darbas su dokumentais.

KETVIRTADIENIS

10.00 val. Konkursas į Vilkaviškio sporto ir pramogų centro direktoriaus pavaduotojo pareigas.

13.00 val. Darbinis pasitarimas dėl klubo „Bruklinas“ veiklų.

14.00 val. Konkursas į Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus pareigas.

18.00 val. 2022/2023 Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) sezono atidarymo varžybos Vilkaviškyje.

PENKTADIENIS

10.00 val. Darbas su dokumentais

16.00 val. Tarptautinės kurčiųjų dienos ir draugijos 20 metų veiklos minėjimo renginys.

PIRMADIENIS

08.30 val. Darbinis pasitarimas dėl ukrainiečių apgyvendinimo mūsų rajone, pagalbos, paramos suteikimo.

09.00 val. Darbinis pasitarimas dėl eismo saugumo sprendinių.

10.30 val. Darbas su dokumentais.

13.00 val. Pasitarimas dėl Palantir duomenų bazės.

14.00 val. Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komitetas.

15.00 val. Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas.

16.00 val. Konsultacinis posėdis.

ANTRADIENIS

10.00 val. Konferencija programos Interreg V_A Lietuva – Lenkija įgyvendinimui.

TREČIADIENIS

09.00 val. Pagal kuruojamas sritis Savivaldybės skyrių vedėjų, pavaldžių įstaigų vadovų pasitarimas.

14.00 val. Paramos skyrimo komisijos posėdis.

15.00 val. Darbinis pasitarimas dėl GMP pertvarkos.

16.00 val. Plėtros ir ūkio vystymo komitetas.

KETVIRTADIENIS

10.00 val. Pasitarimas dėl karo pabėgėlių iš Ukrainos.

PENKTADIENIS

10.00 val. Tarybos posėdis.

13.00 val. Konferencija „Demokratija ir efektyvi savivalda“.

PIRMADIENIS

08.30 val. darbinis pasitarimas dėl ukrainiečių apgyvendinimo mūsų rajone, pagalbos, paramos suteikimo.

10.00 val. darbas su dokumentais.

ANTRADIENIS

10.00 val. Išvykstamasis posėdis dėl infrastruktūros pritaikymo ikimokyklinio ugdymo įstaigose.

14.00 val. Vilkaviškio rajono savivaldybės Tarybos Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto posėdis.

16.00 val. Darbinis pasitarimas dėl Kalėdinio laikotarpio puošybos.

TREČIADIENIS

09.00 val. Pagal kuruojamas sritis Savivaldybės skyrių vedėjų, pavaldžių įstaigų vadovų pasitarimas.

10.00 val. Vienkartinės paramos skyrimo komisijos posėdis.

11.00 val. Darbinis pasitarimas dėl tūkstantmečio mokyklų programos įgyvendinimo.

14.00 val. Darbinis pasitarimas dėl bendrojo plano sprendinių koregavimo.

KETVIRTADIENIS

11.00 val. Konferencija Miesto vietos veiklos grupių strategijų įgyvendinimo geroji patirtis.

15.00 val. Socialinių paslaugų skyrimo komisijos posėdis.

PENKTADIENIS

10.00 val. Diskusija su jaunimu.

12.00 val. Lietuvos žydų genocido aukų atminimo dienos minėjimas.

16.00 val. Bendras komandų žygis „Žygiuokime kartu!“ ir baigiamasis BeActive renginys.

PIRMADIENIS

08.30 val. Darbinis pasitarimas dėl paslaugų asmenims atvykusiems iš Ukrainos.

09.00 val. Darbinis pasitarimas dėl nemokamo maitinimo įkainių.

10.00 val. Komisijos posėdis dėl Krašto muziejaus fondų saugojimo.

14.00 val. SOCMIN pasitarimas dėl paslaugų asmenims atvykusiems iš Ukrainos.

15.00 val. Komisijos posėdis dėl prisidėjimo prie NVO teikiamų projektų.

ANTRADIENIS

10.00 val. Darbo grupės pasitarimas dėl kalėdinio laikotarpio renginių.

11.00 val. Išvykstamasis vizitas į naujas ikimokyklinio ugdymo grupes.

14.00 val. Projekto Išmani savivaldybė pristatymas.

TREČIADIENIS

09.00 val. Pagal kuruojamas sritis Savivaldybės skyrių vedėjų, pavaldžių įstaigų vadovų pasitarimas.

14.00 val. Atvejo vadybos posėdis dėl ilgalaikių bedarbių integracijos į darbo rinką.

KETVIRTADIENIS

10.00 val. Istorinių šaltinių ir faktų rinkimo darbo grupės pasitarimas.

13.00 val. Darbas su dokumentais.

PENKTADIENIS

10.00 val. Darbas su dokumentais.

17.00 val. Europos paveldo dienų renginiai Paežerių dvare.

PIRMADIENIS

8:30 val. Darbinis pasitarimas dėl ukrainiečių apgyvendinimo mūsų rajone, pagalbos, paramos suteikimo.

9:30 val. Darbas su dokumentais.

14:00 val. Ugdymo įstaigų vadovų pasitarimas.

ANTRADIENIS

10:00 val. Darbinis pasitarimas dėl Vilkaviškio miesto viešųjų erdvių priežiūros, kraštovaizdžio elementų kūrimo.

13:00 val. Darbinis pasitarimas dėl veiklos ikimokyklinio ugdymo įstaigose.

14:00 val. Darbo grupė dėl Vilkaviškio miesto investicijų pritraukimo galimybių studijos įgyvendinimo.

TREČIADIENIS

9:00 val. Pagal kuruojamas sritis Savivaldybės skyrių vedėjų, pavaldžių įstaigų vadovų pasitarimas.

10:00 val. Darbinis pasitarimas dėl Įstaigų antikorupcinės politikos, dėl dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, bei reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo įstaigos darbuotojams.

14:00 val. išvykstamasis Vilkaviškio rajono savivaldybės Tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdis.

KETVIRTADIENIS

10:00 val. Rugsėjo 1-osios šventė.

14:00 val. Eismo saugumo komisijos posėdis.

PENKTADIENIS

10:00 val. Komisija atrankai į  Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Apskaitos skyriaus specialistus.

13:00 val. Dalyvavimas Kurk Lietuvai viešoje diskusijoje „Visuomenės dalyvavimas kuriant viešąsias erdves“.

PIRMADIENIS

9:00 val. Darbas su dokumentais.

10:00 val. Vienkartinės paramos skyrimo komisijos posėdis.

11:30 val. Darbinis pasitarimas dėl sporto veiklų įgyvendinimo.

14:00 val. Tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komitetas.

16:00 val. Tarybos konsultacinis posėdis.

ANTRADIENIS

9:00 val. Rajono istorijos ir istorinių faktų rinkimo darbo grupės posėdis.

11:30 val. Darbinis pasitarimas dėl pasiruošimo šildymo sezonui.

13:00 val. Darbinis pasitarimas dėl daugiabučių namų renovacijos sprendinių apsaugai nuo paukščių.

14:00 val. Darbinis pasitarimas dėl maisto gaminimo ugdymo įstaigose nuo rugsėjo 1 d.

TREČIADIENIS

9:00 val.Pagal kuruojamas sritis Savivaldybės skyrių vedėjų, pavaldžių įstaigų vadovų pasitarimas.

10:00 val. Tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas.

13:00 val. Darbinis pasitarimas dėl reprezentacinių sporto klubų tvarkos aprašo projekto.

14:00 val. Paramos komisijos posėdis.

15:00 val. Paslaugų skyrimo komisijos posėdis.

KETVIRTADIENIS

8:00–17:00 val. Regioninės politikos forumas 2022 m.

PENKTADIENIS

10:00 val. Tarybos posėdis.

16:00 val. Diskusija tema – „Ukrainiečių, atvykusių į mūsų rajoną, apgyvendinimas, paslaugų suteikimas, privalumai ir trūkumai“.

PIRMADIENIS

Šventinė diena.

ANTRADIENIS

09.00 val. Darbas su dokumentais.

10.00 val. Darbinis pasitarimas dėl karo pabėgėlių iš Ukrainos apgyvendinimo, paslaugų suteikimo.

12.00 val. Susitikimas su tarptautiniais partneriais.

TREČIADIENIS

09.00 val. Pagal kuruojamas sritis Savivaldybės skyrių vedėjų, pavaldžių įstaigų vadovų pasitarimas.

10.00 val. Vieša konsultacija dėl pacientų pavėžėjimo.

KETVIRTADIENIS

09.00 val. Darbas su dokumentais.

10.30 val. Nacionalinės šeimos tarybos susitikimas „Savivaldybės šeimos tarybos/komisijos veiklos stiprinimas Marijampolės apskrityje“.

PENKTADIENIS

09.00 val. Darbas su dokumentais.

14.30 val. Pretendento vertinimas komisijoje į Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas.

PIRMADIENIS

08.30 val. Ekstremalios situacijos dėl karo pabėgėlių iš Ukrainos Operacijų centro pasitarimas.

09.00 val. Darbas su dokumentais.

Aktualių savivaldybės klausimų sprendimas, dokumentų peržiūra ir nukreipimas vykdytojams.

ANTRADIENIS

09.00 val. Darbas su dokumentais.

Aktualių savivaldybės klausimų sprendimas, dokumentų peržiūra ir nukreipimas vykdytojams.

TREČIADIENIS

09.00 val. Pagal kuruojamas sritis Savivaldybės skyrių vedėjų, pavaldžių įstaigų vadovų pasitarimas.

10.00 val. Jungtinio techninio sekretoriato posėdis programos Lietuva–Lenkija įgyvendinimui.

Aktualių savivaldybės klausimų sprendimas, dokumentų peržiūra ir nukreipimas vykdytojams.

KETVIRTADIENIS

09.00 val. Darbas su dokumentais.

10.00 val. Vidaus reikalų ministerijos pasitarimas dėl NVO galimybių dalyvauti viešųjų paslaugų teikime vertinimo.

13.00 val. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pasitarimas dėl karjeros specialistų ir profesinio orientavimo bendrojo ugdymo mokyklose.

Aktualių savivaldybės klausimų sprendimas, dokumentų peržiūra ir nukreipimas vykdytojams.

PENKTADIENIS

09.00 val. Darbas su dokumentais.

Aktualių savivaldybės klausimų sprendimas, dokumentų peržiūra ir nukreipimas vykdytojams.

PIRMADIENIS

08.30 val. Ekstremalios situacijos dėl karo pabėgėlių iš Ukrainos Operacijų centro pasitarimas.

09.00 val. Darbinis pasitarimas dėl maitinimo ugdymo įstaigose.

10.00 val. Vienkartinės paramos skyrimo posėdis.

14.00 val. Darbas su dokumentais.

ANTRADIENIS

10.00 val. Darbinis pasitarimas dėl sporto veiklų praplėtimo galimybių sporto salėse.

14.00 val. Paramos  skyrimo komisijos posėdis.

16.00 val. Darbas su dokumentais.

TREČIADIENIS

09.00 val. Pagal kuruojamas sritis Savivaldybės skyrių vedėjų, pavaldžių įstaigų vadovų pasitarimas.

13.00 val. Darbas su dokumentais.

KETVIRTADIENIS

09.00 val. Darbas su dokumentais.

PENKTADIENIS

8.00–16.00  val. Išvykstamasis vizitas, gerosios patirties sklaida įgyvendinant projektą „Savanoriauk, Atjausk. Padėk“.

PIRMADIENIS

08.30 val. Ekstremalios situacijos dėl karo pabėgėlių iš Ukrainos Operacijų centro pasitarimas.

10.00 val. Darbinis pasitarimas dėl reprezentacinių sporto klubų  finansavimo tvarkos aprašo.

13.00 val. Darbas su dokumentais.

ANTRADIENIS

09.30 val. Darbinis pasitarimas dėl reklamos įrengimo Vilkaviškio mieste.

11.00 val. Vilkaviškio krašto neįgaliųjų draugijos renginys.

14.00 val. Socialinių paslaugų skyrimo komisijos posėdis.

15.00 val. Darbas su dokumentais.

TREČIADIENIS

09.00 val. Pagal kuruojamas sritis Savivaldybės skyrių vedėjų, pavaldžių įstaigų vadovų pasitarimas.

10.00 val. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Kaimo reikalų ir aplinkos komiteto posėdis.

13.00 val. Darbas su dokumentais.

KETVIRTADIENIS

09.00 val. Darbas su dokumentais.

15.00 val. Pasitarimas dėl atvejo vadybos asmenims su negalia.

PENKTADIENIS

09.00 val. Darbas su dokumentais.

PIRMADIENIS

08.30 val. Ekstremalios situacijos dėl karo pabėgėlių iš Ukrainos Operacijų centro pasitarimas.

10.00 val. Darbinis pasitarimas dėl ilgalaikės priežiūros ir pavėžėjimo paslaugų teikimo.

14.00 val. Būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos posėdis.

15.00 val. Darbas su dokumentais.

ANTRADIENIS

09.00 val. Darbas su dokumentais.

11.00 val. Miestų vietos veiklos grupių tinklo valdybos posėdis.

14.00 val. Darbinis pasitarimas dėl reprezentacinių sporto klubų finansavimo tvarkos.

TREČIADIENIS

09.00 val. Pagal kuruojamas sritis Savivaldybės skyrių vedėjų, pavaldžių įstaigų vadovų pasitarimas.

10.00 val. Darbinis pasitarimas dėl savivaldybės įsijungimo į rengiamą Napoleono kelią.

13.00 val. Darbas su dokumentais.

KETVIRTADIENIS

09.00 val. Darbas su dokumentais.

13.30 val. Valstybės tarnybos į Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos sporto ( Švietimo, kultūros ir sporto vyriausiojo specialisto) pareigas atrankos posėdis.

PENKTADIENIS

09.00 val. Darbas su dokumentais.

15.30 val. Brandos atestatų teikimo šventė Pilviškių „Santakos“ gimnazijoje.

PIRMADIENIS

ATOSTOGOS

ANTRADIENIS

ATOSTOGOS

TREČIADIENIS

Šventinė diena

KETVIRTADIENIS

08.30 val. Diskusija dėl Vilkaviškio sporto ir pramogų komplekso veiklos įkainių.

10.00 val. Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos posėdis.

15.00 val. Darbas su dokumentais.

PENKTADIENIS

09.00 val. Pasitarimas dėl istorinės atminties ženklų įamžinimo.

10.00 val. Vilkaviškio rajono savivaldybės Šeimos komisijos posėdis.

13.00 val. Darbas su dokumentais.

PIRMADIENIS

08.30 val. Ekstremalios situacijos dėl karo pabėgėlių iš Ukrainos Operacijų centro pasitarimas.

10.00 val. Jaunimo vasaros užimtumo programos vertinimo komisijos posėdis.

13.00 val. Pasitarimas su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija dėl psichiatrijos dienos paslaugų.

14.00 val. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komiteto posėdis.

15.00 val. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdis.

ANTRADIENIS

10.30 val. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pasitarimas dėl ilgalaikių priežiūros paslaugų teikimo.

13.00 val. Švietimo ir sporto ministerijos pasitarimas dėl Tūkstantmečio programų, pažangos plano rengimo, įtraukiojo ugdymo.

TREČIADIENIS

10.00–17.00 val. Inovacijų agentūros mąstysenos dirbtuvės dėl ilgalaikių bedarbių, negalią turinčių asmenų  įgalinimo aktyviai dalyvauti ekonominiame ir socialiniame gyvenime.

KETVIRTADIENIS

10.00 val. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdis.

PENKTADIENIS

10.00 val. Sveikatos apsaugos ministerijos pasitarimas dėl pacientų pavėžėjimo sistemos kūrimo.

14.00 val. Buvusio karinio laivo „Sūduvis“ komandos priėmimas, laivo Inkaro kaip mažosios architektūros elemento atidengimas, knygos pristatymas.

PIRMADIENIS

08.30 val. Ekstremalios situacijos dėl karo pabėgėlių iš Ukrainos Operacijų centro pasitarimas.

10.00 val. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos vienkartinės paramos skyrimo komisijos posėdis.

13.00 val. Darbas su dokumentais.

ANTRADIENIS

09.00 val. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo komisijos posėdis.

10.00 val. Pasitarimas su Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovais dėl planuojamų regioninių pažangos priemonių.

13.00 val. Kūrybinių darbų konkursas „Gimtoji žemė Tavęs ilgisi ir savo širdyje Tavęs didžiai pasigenda“, skirtas Antanui Vaičiulaičiui.

14.00 val. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos paramos skyrimo komisijos posėdis.

TREČIADIENIS

08.30 val. Mero ir Verslo pusryčiai.

12.00 val. Išvykstamasis posėdis su ugdymo įstaigų vadovais.

KETVIRTADIENIS

09.00 val. Valstybės tarnybos į Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus (vyriausiojo specialisto) pareigas atrankos posėdis.

PENKTADIENIS

Šventinė diena

PIRMADIENIS

08.30 val. Ekstremalios situacijos dėl karo pabėgėlių iš Ukrainos Operacijų centro pasitarimas.

13.00 val. Mokinių piešinių konkurso „Vilkaviškis – ateities miestas“ parodos atidarymas.

16.00 val. Susitikimas su Kraštovaizdžio architektais.

ANTRADIENIS

09.00 val. Darbas su dokumentais.

11.00 val. Minėjimas skirtas tremtinių atminimo pagerbimui.

TREČIADIENIS

09.00 val. Pagal kuruojamas sritis veiklą vykdančių skyrių vedėjų, įstaigų vadovų pasitarimas.

13.00 val. Specialiųjų paslaugų skyrimo komisijos posėdis.

14.00 val. Vietinio susisiekimo maršrutų eismo tvarkaraščių derinimo nuolatinės komisijos posėdis.

KETVIRTADIENIS

10.00 val. Sveikatos apsaugos ministerijos organizuojamas pasitarimas tema visuomenės sveikatos politika.

13.00 val. Darbas su dokumentais.

15.00 val. Tarybos sprendimo projektų aptarimas.

PENKTADIENIS

10.00 val. Diplomų įteikimo šventė Marijampolės profesinio rengimo centre.

13.00 val. Kraštovaizdžio architektų plenero metu sukurtų idėjų pristatymas ir aptarimas.

PIRMADIENIS

08.30 val. Ekstremalios situacijos dėl karo pabėgėlių iš Ukrainos Operacijų centro pasitarimas.

10.00 val. Paminklų ir kitų atmintinų ženklų įrengimo komisijos posėdis.

13.00 val. Užimtumo didinimo programos, skirtos užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelio atvejo komandos pasitarimas.

ANTRADIENIS

09.00 val. Darbas su dokumentais.

10.00 val. Istorijos grupės pasitarimas.

14.00 val. Verslo tarybos posėdis.

TREČIADIENIS

09.00 val. Pagal kuruojamas sritis veiklą vykdančių skyrių vedėjų, įstaigų vadovų pasitarimas.

14.00 val. Sveikatos apsaugos ministerijos organizuojamas pasitarimas tema sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo priemonės.

KETVIRTADIENIS

10.00 val. Sveikatos apsaugos ministerijos organizuojamas pasitarimas tema visuomenės sveikatos politika.

13.00 val. Darbas su dokumentais.

PENKTADIENIS

08.30 val. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pasitarimas dėl įtraukiojo ugdymo.

11.00 val. Komisijos posėdis dėl biudžeto lėšomis remiamų sporto projektų finansavimo.

PIRMADIENIS

08.30 val. Ekstremalios situacijos dėl karo pabėgėlių iš Ukrainos Operacijų centro pasitarimas.

10.00 val. Kultūros, meno projektų finansavimo komisijos posėdis.

13.00 val. Užimtumo didinimo programos, skirtos užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims Pilviškių seniūnijoje, modelio atvejo komandos pasitarimas.

15.00 val. Paramos skyrimo komisijos posėdis.

ANTRADIENIS

09.00–17.00 val. Strateginio planavimo mokymai pagal projektą „Teisinės, institucinės ir finansinės struktūros sukūrimas regioniniu (apskričių) lygiu, kompetencijų didinimas siekiant pagerinti regioninių viešojo administravimo institucijų veiklos kokybę“.

TREČIADIENIS

09.00 val. Pasitarimas dėl ilgalaikių bedarbių, registruotų užimtumo tarnyboje ir socialinės paramos skyrimo.

13.00 val. Vaikų gynimo dienai skirti renginiai.

15.00 val. Pagal kuruojamas sritis veiklą vykdančių skyrių vedėjų, įstaigų vadovų pasitarimas.

KETVIRTADIENIS

09.00 val. Darbas su dokumentais.

10.00 val. Tarpinstitucinio bendradarbiavimo komisijos posėdis.

13.00 val.  Pasitarimas apie mokyklų parengtumą dėl įtraukiojo ugdymo.

PENKTADIENIS

10.00 val. Mokslinė konferencija „Sūduva nuo seniausių laikų iki Suvalkų gubernijos“.

13.00 val. Konstitucijos metams skirtas renginys.

PIRMADIENIS

08.30 val. Ekstremalios situacijos dėl karo pabėgėlių iš Ukrainos Operacijų centro pasitarimas.

09.00 val. Darbinis pasitarimas dėl turizmo funkcinės zonos, bei turizmo plėtros strategijos.

10.00 val. Sveikatos apsaugos srities projektų, finansuojamų Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis, vertinimo komisijos posėdis.

14.00 val. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros,  sporto ir jaunimo komiteto posėdis.

15.00 val. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdis.

16.00 val. Mero, Tarybos ir Vilkaviškio seniūno ataskaitinis susirinkimas.

ANTRADIENIS

09.00 val. Darbas su dokumentais.

10.00 val. Vienkartinės paramos skyrimo komisijos posėdis.

13.00 val. Diskusija „Pilietinė visuomenė ir darnus vystymasis“.

15.00 val. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto posėdis.

16.00 val. Mero, Tarybos ir Kybartų  seniūno ataskaitinis susirinkimas.

TREČIADIENIS

09.00 val. Darbas su dokumentais.

11.00 val. Vilkaviškio rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto lėšomis remiamų sporto projektų finansavimo komisijos posėdis.

15.00 val. Sveikatinimo priemonių finansavimo galimybės (ZOOM konsultacija).

16.00 val. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Konsultacinis posėdis.

KETVIRTADIENIS

09.00 val. Darbas su dokumentais.

10.00 val. Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo programai gautų  paraiškų komisijos vertinimo posėdis.

13.30 val. Valstybės tarnybos departamento konkursas į Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialisto pareigas sporto srities funkcijų atlikimui.

15.00 val. Specialiųjų paslaugų skyrimo komisijos posėdis.

PENKTADIENIS

10.00 val. Vilkaviškio rajono savivaldybės Tarybos posėdis.

PIRMADIENIS

08.30 val. Ekstremalios situacijos dėl karo pabėgėlių iš Ukrainos Operacijų centro pasitarimas.

11.00 val. Nacionalinės šeimos tarybos pasitarimas.

13.00 val. Diskusija „Dalyvaujamoji ir svarstomoji demokratija Lietuvoje“.

15.30 val. Tarybai parengtų sprendimo projektų aptarimas.

ANTRADIENIS

09.00 val. Darbas su dokumentais.

13.00 val. Religinių bendruomenių rėmimo projektų vertinimo komisijos posėdis.

15.00 val. Būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos posėdis.

17.00 val. Tarptautinės Raudonojo Kryžiaus dienos minėjimui skirtas renginys.

TREČIADIENIS

9.00–17.00 val. Dalyvavimas konferencijoje „Lietuvos demografinės situacijos tendencijos viešosios politikos kontekste“.

KETVIRTADIENIS

09.00 val. Darbas su dokumentais.

14.00 val. Diskusija „Atviros vyriausybės partnerystė. Skaidrumo galia“.

PENKTADIENIS

09.00 val. Darbas su dokumentais.

10.00 val. Diskusija „Atviros vyriausybės partnerystė. Dalyvavimo galia“.

14.00 val. Paramos skyrimo komisijos posėdis.

PIRMADIENIS

08.30 val. Ekstremalios situacijos dėl karo pabėgėlių iš Ukrainos Operacijų centro pasitarimas.

11.00 val. Pasitarimas su Jungtiniu techniniu sekretoriatu dėl programos Lietuva–Rusija tolimesnio  įgyvendinimo.

13.00 val. Darbas su dokumentais.

ANTRADIENIS

11.30 val. Diskusija tema „Mes darom“ aptariant atliekų ženklinimo iniciatyvas. 

13.00 val. Darbas su dokumentais.

17.00 val. Viešas Vilkaviškio stadiono pasiūlymų pristatymas.

TREČIADIENIS

09.00 val. Susirinkimas Sūdavos pagrindinės mokyklos Klausučių skyriuje.

10.00 val. Mokyklų edukacinių erdvių konkurso komisijos išvykstamasis posėdis.

KETVIRTADIENIS

09.00 val. Darbas su dokumentais.

13.00 val. Nacionalinės šeimos tarybos posėdis.

PENKTADIENIS

09.00 val. Darbas su dokumentais.

PIRMADIENIS

08.30 val. Ekstremalios situacijos dėl karo pabėgėlių iš Ukrainos Operacijų centro pasitarimas.

13.00 val. Darbas su dokumentais.

16.00 val. Pasitarimas su Sveikatos apsaugos ministerija dėl PGR testavimo pasibaigus ekstremaliai situacijai.

ANTRADIENIS

09.00 val. Istorijos šaltinių ir kitos informacijos, susijusios su Vilkaviškio krašto istorija, rinkimo ir apibendrinimo darbo grupės pasitarimas.

11.30 val. Susitikimas su Ukrainiečių bendruomene Salomėjos Nėries pagrindinėje mokykloje.

15.00 val. Darbinis pasitarimas dėl plenero skirto teritorijų tvarkymui.

16.00 val. Nevyriausybinių organizacijų tarybos posėdis.

TREČIADIENIS

10.00 val. Marijampolės regiono plėtros tarybos posėdis.

13.00 val. Eismo saugumo komisijos posėdis.

KETVIRTADIENIS

10.00 val. Pasitarimas dėl Tūkstantmečio programos įgyvendinimo.

13.00 val. Darbas su dokumentais.

PENKTADIENIS

08.30 val. Ekstremalios situacijos dėl karo pabėgėlių iš Ukrainos Operacijų centro pasitarimas.

10.00 val. Atrankos komisijos posėdis į Investicijų, strateginio planavimo skyriaus pakaitinio specialisto darbo vietą.

PIRMADIENIS

08.30 val. Ekstremalios situacijos dėl karo pabėgėlių iš Ukrainos Operacijų centro pasitarimas.

09.30 val. Projekto Rekreacinės teritorijos prie Šeimenos upės Vilkaviškio mieste rezultatų aptarimas.

11.00 val. Pasitarimas su Sveikatos apsaugos ministerija dėl PGR testavimo pasibaigus ekstremaliai situacijai.

14.00 val. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros,  sporto ir jaunimo komiteto posėdis.

15.00 val. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdis.

ANTRADIENIS

08.30 val. Darbinis pasitarimas su Vilkaviškio rajono antstoliu Algimantu Maliukevičium.

09.00 val. Pasitarimas su Sveikatos apsaugos ministerija dėl GMP pertvarkos.

10.00 val. Miestų vietos veiklos grupių tinklo visuotinis susirinkimas.

13.00 val. Socialinių paslaugų skyrimo  komisijos posėdis.

14.00 val. Pasitarimas su Socialine apsaugos ir darbo ministerija dėl NVO ir bendruomeninių tarybų sudėties ir veiklos.

TREČIADIENIS

08.30 val. Ekstremalios situacijos dėl karo pabėgėlių iš Ukrainos Operacijų centro pasitarimas.

10.00 val. Darbinis pasitarimas su Vilkaviškio rajone veikiančiomis sveikatos įstaigomis dėl PGR testavimo.

11.00 val. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto posėdis.

14.00 val. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Plėtros ir ūkio vystymo komiteto posėdis.

16.00 val. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Konsultacinis posėdis.

KETVIRTADIENIS

09.30 val. Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų Marijampolės regiono žemėlapio aptarimas.

13.00 val. Darbas su dokumentais.

PENKTADIENIS

08.30 val. Ekstremalios situacijos dėl karo pabėgėlių iš Ukrainos Operacijų centro pasitarimas.

10.00 val. Vilkaviškio rajono savivaldybės Tarybos posėdis.

PIRMADIENIS

Šventinė diena

ANTRADIENIS

08.30 val. Ekstremalios situacijos dėl karo pabėgėlių iš Ukrainos Operacijų centro pasitarimas.

11.00 val. Trečiojo amžiaus universiteto Medelių sodinimo akcija.

13.00 val. Darbas su dokumentais.

15.00 val. Darbinis pasitarimas dėl Turizmo ir verslo informacijos centro strategijos veiklų.

TREČIADIENIS

08.30 val. Ekstremalios situacijos dėl karo pabėgėlių iš Ukrainos Operacijų centro pasitarimas.

09.30 val. Renginys – socialinė akcija, skirta autizmo supratimo mėnesiui paminėti, „Supratimo medis“.

10.30 val. Vienkartinės paramos skyrimo komisijos posėdis.

14.00 val. Visuomenei būtinų vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutų derinimo komisijos posėdis.

KETVIRTADIENIS

10.00 val. Ekstremalių situacijų komisijos posėdis.

13.00 val. Darbas su dokumentais.

PENKTADIENIS

08.30 val. Ekstremalios situacijos dėl karo pabėgėlių iš Ukrainos Operacijų centro pasitarimas.

09.00 val. Pirmos pagalbos mokymai.

13.00 val. Darbas su dokumentais.

PIRMADIENIS

08.30 val. Ekstremalios situacijos dėl karo pabėgėlių iš Ukrainos Operacijų centro pasitarimas.

10.00 val. Darbinis pasitarimas dėl bendro darbo su šeimomis.

11.30 val. Humanitarinės pagalbos centrų lankymas.

13.00 val. Darbas su dokumentais. 

14.00 val. Vilkaviškio rajono savivaldybės paramos komisijos posėdis.

15.00 val. Darbinis pasitarimas su ugdymo įstaigų vadovais dėl karo pabėgėlių vaikų integracijos į ugdymo įstaigas.

ANTRADIENIS

08.30 val. Ekstremalios situacijos dėl karo pabėgėlių iš Ukrainos Operacijų centro pasitarimas.

09.00 val. Vilkaviškio miesto istorijos, istorijos šaltinių ir kitos informacijos, susijusios su Vilkaviškio krašto istorija, rinkimo ir apibendrinimo darbo grupės pasitarimas.

10.00 val. Darbinis pasitarimas dėl dalyvavimo Žemės ūkio ministerijos  rengiamoje Sūduvos krašto mugėje Vilniuje.

13.00 val. Miestų vietos veiklos grupių tinklo valdybos posėdis.

14.00 val. Darbinis pasitarimas su ugdymo įstaigų vadovais dėl mokyklų pasirengimui ugdymo turinio atnaujinimui.

16.00 val. Darbas su dokumentais.

TREČIADIENIS

08.30 val. Ekstremalios situacijos dėl karo pabėgėlių iš Ukrainos Operacijų centro pasitarimas.

10.00 val. Darbas su dokumentais.

13.00 val. Komisijos dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems posėdis.

16.00 val. Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas.

KETVIRTADIENIS

08.30 val. Ekstremalios situacijos dėl karo pabėgėlių iš Ukrainos Operacijų centro pasitarimas.

10.00 val. Darbinis pasitarimas su Vidaus reikalų ministerija dėl karo pabėgėlių iš Ukrainos.

13.00 val. Darbas su dokumentais.

15.00 val. Bendruomeninių iniciatyvų peržiūros ir atrankos komisijos posėdis.

PENKTADIENIS

08.30 val. Ekstremalios situacijos dėl karo pabėgėlių iš Ukrainos Operacijų centro pasitarimas.

10.00 val. Darbas su dokumentais.

PIRMADIENIS

08.30 val. Ekstremalios situacijos dėl karo pabėgėlių iš Ukrainos Operacijų centro pasitarimas.

10.00 val. Darbinis pasitarimas dėl humanitarinės pagalbos Ukrainai.

13.00 val. Darbinis pasitarimas dėl švietimo įstaigų pertvarkos.

14.00 val. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komiteto posėdis.

15.00 val. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdis.

ANTRADIENIS

08.30 val. Ekstremalios situacijos dėl karo pabėgėlių iš Ukrainos Operacijų centro pasitarimas.

11.00 val. Atvejo komandos posėdis.

13.00 val. Dėl dalyvavimo Mykolo Romerio universiteto, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos bei informacinio partnerio „Savivaldybių žinios“ respublikiniame konkurse vietos bendruomenėms  „BENDRUOMENĖ – ŠVYTURYS 2021 – KELIAS Į SĖKMĘ“.

15.00 val. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto posėdis.

TREČIADIENIS

08.30 val. Ekstremalios situacijos dėl karo pabėgėlių iš Ukrainos Operacijų centro pasitarimas.

10.00 val. Vienkartinės paramos skyrimo komisijos posėdis.

13.00 val. Nuotolinis pasitarimas dėl prekybos žmonėmis.

15.00 val. Vieša diskusija apie savanorystę „Savanoriška pagalba: esam pasiruošę teikti ar tik priimti?”.

KETVIRTADIENIS

08.30 val. Ekstremalios situacijos dėl karo pabėgėlių iš Ukrainos Operacijų centro pasitarimas.

14.00 val. Specialiųjų paslaugų skyrimo komisijos posėdis.

16.00 val. Dalyvavimas Turizmo strategijos pristatyme.

PENKTADIENIS

08.30 val. Ekstremalios situacijos dėl karo pabėgėlių iš Ukrainos Operacijų centro pasitarimas.

10.00 val. Dalyvavimas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdyje.

PIRMADIENIS

09.00 val. Darbinis pasitarimas dėl karo pabėgėlių iš Ukrainos apgyvendinimo.

10.00–12.00 val. Susitikimas su Lietuvos negalios organizacijų forumu ir NVO dėl Memorandumo pasirašymo.

13.00 val. Darbas su dokumentais.

14.00–15.30  val. Nacionalinis šeimos tarybos posėdis.

15.30–17.00 val. Socialinių paslaugų plano pristatymas.

ANTRADIENIS

08.30 val. Ekstremalios situacijos dėl karo pabėgėlių iš Ukrainos Operacijų
centro pasitarimas.

10.00 val. Atvejo komandos posėdis.

11.00 val. Susitikimas su sporto klubų atstovais dėl Reprezentacinių sporto klubų aprašo.

13.00 val. Eismo saugumo komisijos posėdis.

14.00 val. Tarybos sprendimo projektų aptarimas.

TREČIADIENIS

08.30 val. Ekstremalios situacijos dėl karo pabėgėlių iš Ukrainos Operacijų
centro pasitarimas.

09.00 val. Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos posėdis.

10.00 val. Susitikimas su LDK Algirdo mechanizuotojo pėstininkų bataliono vadais.

13.30 val. Darbinis pasitarimas dėl nemokamo maitinimo paslaugų aprašo.

KETVIRTADIENIS

08.30 val. Ekstremalios situacijos dėl karo pabėgėlių iš Ukrainos Operacijų
centro pasitarimas.

09.00 val. Darbo grupės posėdis dėl eksponatų surašymo Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centre muziejuje.

13.00 val. Darbinis pasitarimas dėl vaikų psichologų, psichiatrų, psichoterapeutų poreikio.

PENKTADIENIS

11.00 val. Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupės strategijos dokumentų patikra.

PIRMADIENIS

09.00 val. Darbinis pasitarimas dėl infrastruktūros plėtros aplink Paežerių ežerą.

11.00 val. Darbinis pasitarimas dėl Kolektyvinių statinių paruošimo gyventojams.

13.00–15.00 val. Darbas su dokumentais.

15.00 val. Darbinis pasitarimas dėl karo pabėgėlių iš Ukrainos.

16.00 val. Specialiojo plano aplink Paežerių ežerą viešasis svarstymas.

ANTRADIENIS

08.30 val. Darbinis pasitarimas dėl Šeimenos upelio projektinių sprendinių.

10.00–12.00 val. Darbas su dokumentais.

13.00 val. Psichologinių krizių valdymo grupės posėdis.

15.00 val. Sveikatos apsaugos ministerijos pasitarimas dėl Ukrainiečių sveikatos priežiūros organizavimo.

15.30 val. Nuotolinė paskaita „Iš karo Ukrainoje atvykstantys vaikai ir juos lydintys suaugusieji: pirmieji emocinės pagalbos žingsniai“.

TREČIADIENIS

09.00 val. Pagal funkcijas kuruojamų skyrių vedėjų ir pavaldžių įstaigų vadovų pasitarimas.

11.00–12.00 val. Darbas su dokumentais.

14.00 val. Savanorystės metams paminėti sudarytos darbo grupės pasitarimas.

KETVIRTADIENIS

10.00 val. Darbinis pasitarimas dėl Paežerių dvaro komplekse esančio kiaulidės pastato  pritaikymo amatų centrui projektavimo darbų.

14.00 val. Jaunimo reikalų tarybos posėdis.

15.00 val. Bendruomenės sveikatos tarybos posėdis.

PENKTADIENIS

Šventinė diena

PIRMADIENIS

09.00 val. Pasitarimas dėl susitikimo su šeimomis auginančiomis autizmo spektro sutrikimus turinčius vaikus.

10.00 val. Komisijos pasitarimas dėl tarnybinio nusižengimo pranešimo tyrimo.

11.00 val. Nacionalinės šeimos tarybos pasitarimas dėl šeimos koordinatoriaus, neįgaliųjų koordinatoriaus pareigybių reikalingumo.

13.00 val. Vaikų vasaros poilsio programų atrankos ir dalinio finansavimo iš Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo derinimas.

14.00 val. Ekstremalių situacijų komisijos posėdis.

ANTRADIENIS

09.00 – 12.00 val. Pasitarimas su Sveikatos apsaugos ministerija dėl sveikatos tinklo pertvarkos.

TREČIADIENIS

14.00 val. Paraiškų gautų užimtumo didinimo programos finansavimui gauti vertinimas.

15.00 val. Darbinis pasitarimas dėl tūkstantmečio mokyklų programos įgyvendinimo.

KETVIRTADIENIS

10.00 val. Darbinis pasitarimas dėl Paežerių dvaro komplekse esančio kiaulidės pastato  pritaikymo amatų centrui projektavimo darbų.

14.00 val. Jaunimo reikalų tarybos posėdis.

15.00 val. Bendruomenės sveikatos tarybos posėdis.

PENKTADIENIS

09.00 val. Tarptautinė mokslinė konferencija skirta Sūduvos metams.

15.00 val. Susitikimas su Ekonomikos ir inovacijų ministerijos viceministre dėl verslo regionuose kūrimo finansavimo.

PIRMADIENIS

09.00 val. Darbinis pasitarimas dėl testavimo ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo įstaigose.

10.00 val. Darbinis pasitarimas dėl MRPT socialinės srities projektų planavimo.

14.00 val. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdis.

15.00 val. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Plėtros ir ūkio vystymo komiteto posėdis.

16.00 val. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos konsultacinis posėdis.

ANTRADIENIS

09.00 val. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komitetas.

10.00 val. Paramos komisijos posėdis.

13.00 val. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto posėdis.

TREČIADIENIS

8.30 val. Diskusija dėl bendruomeninių projektų idėjų aprašo.

10.00 val. Vienkartinės paramos skyrimo komisijos posėdis.

11.00 val. Susitikimas su Trečiojo amžiaus universiteto studentais.

14.00 val. Nuotolinė konferencija „Etnokultūrinio ugdymo šiandieninėje mokykloje problemos, iššūkiai ir galimybės“.

16.00 val. Nuotolinė diskusija „Kaip formuoti švietimo bendruomenę“.

KETVIRTADIENIS

10.00 val. Diskusija dėl Savivaldybei pavaldžių įstaigų vadovų lyderystės gebėjimų ugdymo.

13.20 val. Tarpinstitucinio bendradarbiavimo komandos pasitarimas.

15.00 val. Socialinių paslaugų skyrimo komisijos posėdis.

PENKTADIENIS

10.00 val. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdis.

PIRMADIENIS

08.30 val. Darbinis pasitarimas dėl Eismo saugumo komisijos sprendinių.

09.00 val. Darbinis pasitarimas su Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistais dėl Tūkstantmečio mokyklų programos.

10.00 val. Darbinis pasitarimas dėl darbo Mobiliame patikros punkte.

14.00 val. Vilkaviškio rajono savivaldybės strateginio planavimo komisijos posėdis.

17.00 val. Viešas Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto svarstymas.

ANTRADIENIS

08.30 val. Darbas su dokumentais.

11.00 val. Darbinis pasitarimas su ugdymo įstaigų vadovais dėl Tūkstantmečio mokyklų programos.

TREČIADIENIS

Valstybinė šventė – Lietuvos valstybės atkūrimo diena.

KETVIRTADIENIS

08.30 val. Darbas su dokumentais.

14.30 val. STEAM centro Marijampolės kolegijoje lankymas.

PENKTADIENIS

08.30 val. Darbas su dokumentais.

10.00 val. Darbinis pasitarimas su Marijampolės apskrities Vilkaviškio rajono policijos komisariato atstovais.

13.00 val. Konferencija „Neįgaliųjų integracija“.

PIRMADIENIS

08.30 val. Darbas su dokumentais.

10.00 val. Istorijos darbo grupės posėdis.

13.00 val. Darbinis pasitarimas dėl etatų ugdymo įstaigose.

14.00 val. Diskusija tema „Vaikų seksualinis išnaudojimas – nusikaltėlio portretas ir elgesys“.

ANTRADIENIS

08.30 val. Darbas su dokumentais.

11.00 val. Užimtumo didinimo programos Atvejo vadybos posėdis.

14.00 – 17.00 val. Darbinis pasitarimas su ugdymo įstaigų vadovais dėl rezultatų ir veiklos užduočių 2022 m.

TREČIADIENIS

09.00 val. Kuruojamų veiklos sričių įstaigų vadovų ir vedėjų pasitarimas.

13.00 val. Diskusija su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija dėl socialinių paslaugų skyrimo.

15.00 val. Darbinis susitikimas dėl Savivaldybės poreikio įgyvendinti projektus ES 2021-2027 finansavimo laikotarpiu pagal regionines priemones.

KETVIRTADIENIS

09.00 – 12.00 val. Darbinis pasitarimas su ugdymo įstaigų vadovais dėl rezultatų ir veiklos užduočių 2022 m.

15.00 val. Tarybos sprendimų projektų aptarimas.

PENKTADIENIS

08.30 val. Darbas su dokumentais.

14.00 val. Nacionalinės šeimos tarybos posėdis.

PIRMADIENIS

08.30 val. Darbinis pasitarimas dėl maisto gamybos ugdymo įstaigose.

14.00 val. Paminklų statymo ir kitų atminimo ženklų įrengimo komisijos posėdis.

ANTRADIENIS

09.30 val. Susitikimas dėl MRPT funkcinių zonų sudarymo bendradarbiaujant socialinėje srityje.

13.00 val. Tarybos Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto posėdis.

TREČIADIENIS

08.20 val. Mokymai „Lyčių lygybės stebėsena Savivaldybėse“.

13.30 val. Eismo saugumo komisijos posėdis.

KETVIRTADIENIS

08.30 val. Darbas su dokumentais

11.00 val. Darbinis pasitarimas Vilkaviškio VJC dėl miesto papuošimo Šv. Velykoms.

14.00 val. Pasitarimas su SAM sveikatos klausimais.

15.00 val. Ugdymo įstaigų vadovų pasitarimas.

PENKTADIENIS

10.00 val. Darbinis pasitarimas dėl jaunimo veiklų 2022 m.

PIRMADIENIS

09.00 val. Darbas su dokumentais.

13.00 val. Tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komiteto posėdis.

15.00 val. Tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdis.

16.00 val. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos konsultacinis posėdis.

ANTRADIENIS

09.00 val. Susitikimas dėl MRPT funkcinių zonų sudarymo bendradarbiaujant turizmo srityje.

10.00 val. Vienkartinės paramos skyrimo komisijos posėdis.

13.00 val. Tarybos Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto posėdis.

TREČIADIENIS

8.30 val. Pasitarimas švietimo ir sveikatos klausimais.

10.00 val. Susitikimas dėl MRPT funkcinių zonų sudarymo bendradarbiaujant socialinėje srityje.

11.00 val. Specialiųjų poreikių nustatymo komisijos posėdis.

14.00 val. Paramos komisijos posėdis.

16.00 val. Tarybos Plėtros ir ūkio vystymo komiteto posėdis.

KETVIRTADIENIS

09.00 val. Darbas su dokumentais.

14.00 val. Pasitarimas su SAM sveikatos klausimais.

PENKTADIENIS

10.00 val. Vilkaviškio rajono savivaldybės Tarybos posėdis.

13.00 val. Konferencija „Pajamų ir turtinės nelygybės bei skurdo ir socialinės atskirties mažinimas“.

PIRMADIENIS

09.00 val. Darbas su dokumentais.

16.00 val. Tarybos sprendimų projektų aptarimas.

ANTRADIENIS

10.00 val. Programos Lietuva – Lenkija jungtinis techninio sekretoriato posėdis.

13.00 val. NVO tarybos posėdis.

13.30 val. Bendruomeninių idėjų atrankos komisijos posėdis.

15.00 val. Bendruomenės sveikatos tarybos posėdis.

TREČIADIENIS

09.00 val. Pagal kuruojamas sritis pavaldžių savivaldybės įstaigų, skyrių vedėjų pasitarimas.

14.00 val. Nuotolinis susitikimas dėl funkcinių zonų sudarymo.

KETVIRTADIENIS

09.00 val. Darbas su dokumentais.

13.00 val. Susitikimas su Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovais dėl Kybartų Rasos mokyklos vykdomų programų tęstinumo.

PENKTADIENIS

09.00 val. Darbas su dokumentais.

14.00 val. Susitikimas su tautinio paveldo gamintojais dėl Amatų centro poreikio.

PIRMADIENIS

09.00 val. Darbas su dokumentais.

15.00 val. Dalyvavimas renginyje, skirtame Gabrielės Karalienės 90-mečiui paminėti.

ANTRADIENIS

09.00 val. Darbinis pasitarimas dėl ugdymo įstaigų tinklo pertvarkos.

13.00 val. Tarybos biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto posėdis.

15.00 val. Ugdymo įstaigų vadovų pasitarimas.

TREČIADIENIS

09.00 val. Pagal kuruojamas sritis pavaldžių savivaldybės įstaigų, skyrių vedėjų pasitarimas.

13.00 val. Darbo grupės dėl Sūduvos metų minėjimo renginių pasitarimas.

KETVIRTADIENIS

13.00 val. Darbinis pasitarimas dėl Jaunimo politikos įgyvendinimo.

17.30 val. Laisvės gynėjų dienai paminėti skirti renginiai.

PENKTADIENIS

10.30 val. Nuotolinė diskusija dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo su Aplinkos ministerija.

PIRMADIENIS

9.00 val. darbas su dokumentais.

ANTRADIENIS

9.00 val. Valstybės tarnybos departamento konkurso į Vietinio ūkio skyriaus vyr. specialistus komisijos posėdis.

13.00 val. Tarybos biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto posėdis.

TREČIADIENIS

9.00 val. pagal kuruojamas sritis pavaldžių savivaldybės įstaigų, skyrių vedėjų pasitarimas

16.00 val. Vilkaviškio Miesto VVG susirinkimas.

KETVIRTADIENIS

10.00 val. tarpinstitucinio bendradarbiavimo posėdis dėl ikimokyklinio ugdymo.

17.30 val. Sūduvos metams skirtas renginys „Sūduvos juosta“.

PENKTADIENIS

9.00 val. teminis investicijų pritraukimo ir regiono ekonominio aktyvumo didinimo srities susitikimas (MRPT).

PIRMADIENIS

Darbas nuotoliniu būdu.

ANTRADIENIS

Darbas nuotoliniu būdu.

TREČIADIENIS

Darbas nuotoliniu būdu.

KETVIRTADIENIS

Atostogų diena.

PENKTADIENIS

Atostogų diena.

PIRMADIENIS

10.00 val. darbo grupės pasitarimas dėl sveikatos sistemos pertvarkos.

11.30 val. pasitarimas dėl maitinimo paslaugų socialinės globos įstaigose.

14.00 val. nuotolinė diskusija tema „Žmogaus teisių balsas“.

15.30 val. ugdymo įstaigų vadovų pasitarimas.

ANTRADIENIS

Nedarbingumas.

TREČIADIENIS

Nedarbingumas.

KETVIRTADIENIS

Nedarbingumas.

PENKTADIENIS

Nedarbingumas.

Pastaba: darbotvarkė gali keistis.

PIRMADIENIS

9.00 – 12.00 val. Civilinės saugos stalo pratybos.

14.00 – 16.00  val. Nacionalinės šeimos tarybos posėdis.

ANTRADIENIS

9.00 – 17.20 val. Nacionalinė konferencija bendruomenių kova su smurtu dėl lyties.

TREČIADIENIS

10.00 val. komisijos dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems išvykstamasis posėdis.

14.00 val. darbo grupės dėl galimybių studijos investicijų pritraukimui posėdis.

16.00 val. Susitikimas su Vilkaviškio jaunimo pučiamųjų instrumentų orkestro kolektyvu.

KETVIRTADIENIS

10.00 val. diskusija tema „Korupcijai atsparios aplinkos kūrimas“.

11.00 val. CPVA diskusija dėl investicijų pritraukimo į regionus sveikatos sistemos gerinimui.

13.00 val. Šeimos komisijos posėdis.

PENKTADIENIS

10.00 val. Lietuvos Respublikos Vyriausybės diskusija tema „Kartu kurti paprasta“.

18.00 val. Vilkaviškio miesto eglutės įžiebimo šventė.

PIRMADIENIS

8.00 val. darbas su dokumentais

9.00 val. pasitarimas dėl privalomojo ugdymo ikimokyklinio ugdymo įstaigose

10.00 val. Paramos komisijos posėdis

13.00 val. pasitarimas dėl tinklo plano pakeitimų

15.00 val. Tarybos sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdis

16.00 val. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos konsultacinis posėdis nuotoliniu būdu.

Aktualių savivaldybės klausimų sprendimas, dokumentų peržiūra ir nukreipimas vykdytojams.

ANTRADIENIS

8.00 val. darbas su dokumentais.

10.00 val. Vienkartinės paramos skyrimo komisijos posėdis.

13.00 val. Darbo grupės dėl sveikatos sistemos pertvarkos pasitarimas.

15.00 val. Tarybos biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto posėdis.

Aktualių savivaldybės klausimų sprendimas, dokumentų peržiūra ir nukreipimas vykdytojams.

TREČIADIENIS

9.00 val. Nuotolinis pasitarimas su LR sveikatos apsaugos ministerijos atstovais.

13.00 val. Šeimos komisijos posėdis.

16.00 val. Tarybos plėtros ir ūkio vystymo komiteto posėdis.

Aktualių savivaldybės klausimų sprendimas, dokumentų peržiūra ir nukreipimas vykdytojams.

KETVIRTADIENIS

10.00 val. darbo grupės dėl Vilkaviškio ligoninės vaikų ligų skyriaus veiklos tęstinumo.

14.00 val. specialiųjų poreikių nustatymo komisijos posėdis.

15.00 val. Atvejo vadybos dėl ilgalaikių bedarbių integravimo į darbo rinką posėdis Pilviškių seniūnijoje.

Aktualių savivaldybės klausimų sprendimas, dokumentų peržiūra ir nukreipimas vykdytojams.

PENKTADIENIS

10.00 val. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdis.

Aktualių savivaldybės klausimų sprendimas, dokumentų peržiūra ir nukreipimas vykdytojams.

PIRMADIENIS

8.00 val. darbas su dokumentais.

10.00 val. VPT analizė dėl pasiruošimo centralizuotiems pirkimams.

12.00 – 15.00 val. dalyvavimas „Atminties kelio“ renginiuose.

16.00 val. darbinis pasitarimas dėl Tarybos sprendimų projektų.

ANTRADIENIS

8.00 val. darbas su dokumentais.

10.00 val. darbo grupės pasitarimas dėl Kalėdinio laikotarpio renginių.

11.00 val. projektų, gautų pagal Neįgaliųjų integracijos programą, aptarimas.

14.00 val. dalyvavimas Onkologinių ligonių „Viltis“ organizuojamame renginyje.

TREČIADIENIS

8.00 val. nuotolinis pasitarimas su LAKD dėl Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5107 Vilkaviškis–Kalvarija 0,27 km sankryžos rekonstravimo į žiedinę sankryžą.

9.00 val. darbinis pasitarimas dėl investicijų pritraukimo į rajoną.

13.00 val. Eismo saugumo komisijos posėdis.

14.00 – 16.00 val. Užimtumo didinimo programos, skirtos užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims, modelio atvejo komandos, kurioje individualiai bus aptarta Vilkaviškio seniūnijos dalyvaujančių asmenų situacija, susirinkimas.

KETVIRTADIENIS

8.00 val. darbas su dokumentais.

14.00 val. darbo grupės pasitarimas dėl Sūduvos metų paminėjimo renginių.

PENKTADIENIS

8.00 val. darbas su dokumentais.

13.00 val. Visuomenės sveikatos biuro organizuojama konferencija dėl psichoaktyvių medžiagų naudojimo.

PIRMADIENIS

9.00 val. paminklų ir atminimo ženklų komisijos išvykstamasis posėdis.

10.00 val. Strateginio planavimo darbo grupės posėdis.

11.30 val. darbinis pasitarimas klausimais, susijusiais su Covid-19.

14.00 val. darbinis pasitarimas Žemės ūkio skyriuje.

15.00 val. darbinis pasitarimas su ugdymo įstaigų vadovais.

16.30 val. darbinis pasitarimas socialinių būstų remonto klausimais.

ANTRADIENIS

9.00 – 11.30  val. konferencija „Šeimos politikos stiprinimas: bendradarbiavimo link“.

13.00 val. darbo grupės dėl tremties ir holokausto datų paminėjimo pasitarimas.

14.00 val. Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos pasitarimas dėl funkcinių zonų.

14.30 val. konferencijos „Šeimos politikos stiprinimas: bendradarbiavimo link“ diskusija darbo grupėse.

16.00 val. Strateginio planavimo komisijos  posėdis.

TREČIADIENIS

9.00 val. pagal kuruojamas sritis pavaldžių savivaldybės įstaigų, skyrių vedėjų pasitarimas.

11.00 val. nuotolinis susitikimas su Plungės r. sav. dėl vaikų priėmimo į ugdymo įstaigas optimizavimo.

13.00 val. Užimtumo didinimo programos, skirtos užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims, modelio atvejo komandos, kurioje individualiai bus aptarta Šeimenos seniūnijos dalyvaujančių asmenų situacija, susirinkimas.

KETVIRTADIENIS

9.30 val. Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos posėdis.

13.00 val. Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5107 Vilkaviškis–Kalvarija 0,27 km sankryžos rekonstravimo į žiedinę sankryžą aptarimas su LAKD.

14.00 val. darbinis pasitarimas dėl Sūduvos metų paminėjimo.

17.00 val. verslo renginys „Metų žvilgsnis 2021“ Marijampolės PPAR.

PENKTADIENIS

10.00 val. pasitarimas su Sveikatos apsaugos ministerija dėl skiepijimo ir testavimo procesų.

14.00 val. trečiasis Vilkaviškio verslo forumas 2021, skirtas Verslo dienai paminėti, Verslo apdovanojimai,  laikrodžio-skulptūros prie Vilkaviškio autobusų stoties atidengimas.

PIRMADIENIS

Visų šventųjų diena.

ANTRADIENIS

Mirusiųjų atminimo diena (Vėlinės).

TREČIADIENIS

9.00 val. pagal kuruojamas sritis pavaldžių savivaldybės įstaigų, skyrių vedėjų pasitarimas.

10.00 val. Tarpinstitucinio bendradarbiavimo pasitarimas dėl privalomojo ikimokyklinio ugdymo.

14.00 val. darbo grupės pasitarimas dėl Vilkaviškio miesto investicijų pritraukimo galimybių studijos.

KETVIRTADIENIS

8.30 val. darbinis pasitarimas dėl galimybių funkcinių zonų sudarymui.

10.00 val. aktualijos iš Aplinkos apsaugos ministerijos.

13.00 val. darbinis pasitarimas dėl renginių skirtų Sūduvos metams organizavimo.

14.00 val. išvykstamieji vizitai po verslo įmones, įgyvendinančias projektus pagal Vilkaviškio miesto VVG strategiją.

PENKTADIENIS

10.00 val. pasitarimas su Sveikatos apsaugos ministerija dėl skiepijimo ir testavimo procesų.

14.00 val. dalyvavimas diskusijoje tema „Neatidėliotini pandemijos valdymo sprendimai Lietuvai“.

PIRMADIENIS

10.00 – 13.00 val. nuotolinis susitikimas su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija – problemos, pokyčiai, aktualijos.

16.00 val. tarybos posėdžiui rengiamų klausimų aptarimas.

ANTRADIENIS

13.00 – 16.00 val. mokymai „Mobingas organizacijoje ir jo stabdymas“.

18.00 val. „Auksinės krivūlės“ apdovanojimų įteikimo ceremonija Nacionaliniame dramos teatre, Vilniuje.

TREČIADIENIS

9.00 val. pagal kuruojamas sritis pavaldžių savivaldybės įstaigų, skyrių vedėjų pasitarimas.

10.00 – 13.00  val. Mero, mokslo ir verslo pusryčiai, Vilkaviškio sporto ir pramogų centras.

KETVIRTADIENIS

9.00 – 14.00 val. ESF renginys „Alternatyvių investicijų detektorius NVO ir bendruomenių veikloje“.

14.00 val. Paramos komisijos posėdis.

15.30 val. darbinis pasitarimas su pirminės sveikatos priežiūros įstaigomis.

PENKTADIENIS

8.00 – 17.00 val. Vidaus reikalų ministerijos renginys „Socialinės patirties, kultūrinės ir istorinės atminties tiltai“.

Pastaba: darbotvarkė gali keistis.

PIRMADIENIS

9.00 – 12.00 val. Dalyvauja Prezidentūroje vykstančiame Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos globojamos iniciatyvos  „Lietuvos galia“ pristatyme visuomenei.

16.00 val. renginys skirtas Savivaldos dienai.

ANTRADIENIS

9.00 val. patirties sklaidos susitikimas „Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategijos pirmaeilių veiksmų įgyvendinimas“.

13.00 val. Atviros vyriausybės darbo grupės bendrakūrybos dirbtuvės dėl Atviro valdymo plėtros koncepcijos, plėtros krypčių sukūrimo.

TREČIADIENIS

9.00 val. pagal kuruojamas sritis pavaldžių savivaldybės įstaigų, skyrių vedėjų pasitarimas.

10.30 val. darbo grupės pasitarimas dėl pasirengimo Kalėdiniam laikotarpiui.

15.00 val. nuotolinis pasitarimas dėl veiklos krypčių su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

16.00 val. darbinis pasitarimas dėl Funkcinės zonos Marijampolės regione poreikio.

KETVIRTADIENIS

9.00 – 16.15 val. Sveikatos apsaugos ministerijos renginys dėl sveikatos sistemos pertvarkos Kauno regione.

PENKTADIENIS

13.00 val. Jungtinio techninio sekretoriato posėdis programos Lietuva – Rusija įgyvendinimui.

PASTABA: darbotvarkė gali keistis.

PIRMADIENIS

Atostogų diena.

ANTRADIENIS

9.15 val. Kybartų „Saulės“ progimnazijos ir pagal ERASMUS programą į mokyklą atvykusių asmenų priėmimas Savivaldybėje.

10.00 val.  Savivaldybės skyrių, seniūnų, Savivaldybei pavaldžių įstaigų ir organizacijų vadovų pasitarimas.

13.00 val. Atviros vyriausybės darbo grupės bendrakūrybos dirbtuvės dėl Atviro valdymo plėtros koncepcijos sukūrimo.

15.00 val. Dviračių tako aplink Paežerių ežerą  sprendinių svarstymas su visuomene.

18.00 val. renginys skirtas Mokytojo dienai paminėti.

TREČIADIENIS

9.00 val. pagal kuruojamas sritis pavaldžių savivaldybės įstaigų, skyrių vedėjų pasitarimas.

11.00 val. Darbinis pasitarimas dėl kalėdinio laikotarpio.

13.00 val. Eismo saugumo komisijos posėdis.

14.00 val. SVV programos lėšų paskirstymo komisijos posėdis.

15.00 val. Kauno PPAR Vilkaviškio atstovybės diskusija „Vilkaviškio plėtros perspektyvos po 20 metų“.

KETVIRTADIENIS

9.00 val. pretendentų vertinimo komisijoje į Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Bartninkų seniūnijos seniūno pavaduotojo pareigas posėdis.

14.00 val. Vilkaviškio miesto bendrojo plano sprendinių aptarimas.

PENKTADIENIS

10.00 val. STT mokymai „Dovanų politikos formavimas įstaigoje“.

13.00 val. Kurčių draugijos renginys.

PIRMADIENIS

9.15 val. susitikimas su Socialiniais darbuotojais

10.30 val. Konferencija Kudirkos Naumiestyje „Sūduva 600“

15.00 val. TBK pasitarimas dėl privalomo ikimokyklinio ugdymo

ANTRADIENIS

10.00 val. Jungtinis Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto ir biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto posėdis

11.00 -16.00 val. Mentorystės mokymai

TREČIADIENIS

8.00 – 9.00 val. darbas su dokumentais

9.00 val. pagal kuruojamas sritis pavaldžių savivaldybės įstaigų, skyrių vedėjų pasitarimas

10.00 val. gerosios patirties sklaida tarp Vilkaviškio rajono ir  Šakių rajono savivaldybių kultūros skyriaus specialistų

KETVIRTADIENIS

8.00 – 10.00 val. darbas su dokumentais

PENKTADIENIS

8.00 – 10.00 val. darbas su dokumentais

10.00 val. Marijampolės regiono NVO forumas

13.00 val. prisijungimas prie TAU akcijos „Pasodinkime medelįׅ“

17.00 val. renginys „Gintarinės bitės“

PIRMADIENIS

8.30 val. pasitarimas dėl visuomenės sveikatos biuro specialistų įsipareigojimų.

9.00 val. komisijos dėl gauto skundo nagrinėjimo posėdis.

11.00 val. nuotolinis renginys tema „Socialinės paramos stebėsena šalies savivaldybėse“.

15.00 val. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto posėdis.

16.00 val. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos konsultacinis posėdis.

ANTRADIENIS

8.30 val. darbinis pasitarimas Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus klausimais.

10.00 val. Vilkaviškio miesto investicijų pritraukimo galimybių studijos darbo grupės susitikimas su Galimybių studijos rengėju MB „Branus“.

11.30 val. darbinis pasitarimas dėl tvarkos aprašo skirto rezidentų pritraukimui.

13.00 val. paminklų ir kitų atminimo ženklų įrengimo komisijos posėdis.

14.00 val. pasitarimas dėl reklamos įrengimo tvarkos aprašo.

15.00 val. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto posėdis.

16.30 val. Vilkaviškio miesto VVG visuotinis susirinkimas.

TREČIADIENIS

8.00 – 9.00 val. darbas su dokumentais.

9.00 val. pagal kuruojamas sritis pavaldžių savivaldybės įstaigų, skyrių vedėjų pasitarimas.

14.00 val. paramos komisijos posėdis.

16.00 val. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos plėtros ir ūkio vystymo komiteto posėdis.

KETVIRTADIENIS

8.00 – 10.00 val. darbas su dokumentais.

10.00 val. vienkartinės paramos skyrimo komisijos posėdis.

11.00 val. renginys Holokausto aukoms atminti prie Vilkaviškio pradinės mokyklos.

12.00 val. renginys Holokausto atminimo vietoje.

13.00 val. civilinės saugos mokymai, aktuali informacija.

14.00 val. specialiųjų poreikių nustatymo komisijos posėdis.

15.00 val. komisijos dėl pavadinimų suteikimo gatvėms posėdis.

15.30 val. Būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos posėdis.

PENKTADIENIS

8.00 – 10.00 val. darbas su dokumentais.

10.00 val. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdis.

PASTABA: darbotvarkė gali keistis.

PIRMADIENIS

8.00 val. pasitarimas dėl istorinių faktų apie Vilkaviškio miestą rinkimo.

10.00 val. pasitarimas dėl leidinio apie Sūduvių laivą medžiagos surinkimo ir išleidimo.

13.00 val. pasitarimas su  švietimo įstaigų vadovais apie Covid-19 situaciją, apribojimus.

15.00 val. pasitarimas dėl aprašo skirto sporto klubų finansavimui rengimo.

ANTRADIENIS

10.00 – 15.00 val. darbinis pasitarimas dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2021 – 2030 metams rengimo.

15.30 val. pasitarimas dėl tarybos sprendimų projektų kuruojamose veiklos srityse.

TREČIADIENIS

8.00 – 17.00 val. švietimo įstaigų vadovų kvalifikacijos tobulinimo seminaras pagal akredituotą programą „Kolegialus mokymas“. Seminaro pavadinimas  „Kolegialaus grįžtamojo ryšio taikymas pamokos kokybei tobulinti“.

KETVIRTADIENIS

8.00 – 17.00 val. švietimo įstaigų vadovų kvalifikacijos tobulinimo seminaras pagal akredituotą programą „Kolegialus mokymas“. Seminaro pavadinimas  „Kolegialaus grįžtamojo ryšio taikymas pamokos kokybei tobulinti“.

PENKTADIENIS

9.00 val. pasitarimas dėl migrantams būtinų paslaugų ir galimybių jas teikti.

13.00 val. pasitarimas Teritorinių ligonių kasų ir Sveikatos apsaugos ministerijos atstovais dėl sveikatos sistemos pertvarkos.

PASTABA: darbotvarkė gali keistis.

PIRMADIENIS

8.00 – 10.00 val. darbas su dokumentais.

13.00 val. Eismo saugumo komisijos posėdis.

13.00 val. darbo grupės dėl istorinių faktų rinkimo, derinimo, istorijos įamžinimo pasitarimas.

16.00 val. darbinis pasitarimas Švietimo, kultūros ir sporto skyriuje.

ANTRADIENIS

10.00 val. Lietuva – Rusija bendradarbiavimo per sieną programos komiteto posėdis.

11.30 val. valstybės tarnybos departamento konkursas vyr. specialisto pareigoms užimti  Vietinio ūkio skyriuje.

14.00 val. darbo grupės dėl prekybos ir paslaugų teikimo vietų ir schemų patvirtinimo.

TREČIADIENIS

10.00 – 17.00 val. mokymai „Pagalba šeimai, auginančiai vaiką su klausos sutrikimais“.

KETVIRTADIENIS

8.00 – 10.00 val. darbas su dokumentais

PENKTADIENIS

ATOSTOGOS.

PASTABA: darbotvarkė gali keistis.

PIRMADIENIS

8.00 – 10.00 val. darbas su dokumentais

10.00 val. darbinis pasitarimas dėl darbo organizavimo būtinų sąlygų nustatymo

15.00 val. Vilkaviškio rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarimas

ANTRADIENIS

9.00 val. darbinis susirinkimas dėl sporto klubų finansavimo aprašo parengimo

10.00 val. darbinis pasitarimas dėl neformaliojo vaikų švietimo finansavimo tvarkos

13.00 val. darbo grupės posėdis dėl atmintinų datų paminėjimo

TREČIADIENIS

8.45 val. Mokslo ir žinių dienos šventė Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazijos bendruomenėje.

10.00 val. Mokslo ir žinių dienos šventė Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos bendruomenėje.

KETVIRTADIENIS

8.00 – 10.00 val. darbas su dokumentais

11.30 val. būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos posėdis

13.00 val. konkursas į Investicijų strateginio planavimo skyriaus specialisto pareigas

PENKTADIENIS

8.00 – 10.00 val. darbas su dokumentais

13.00 val. diskusija „Savanorystė: prasminga ir/ar madinga?”

PASTABA: darbotvarkė gali keistis.

PIRMADIENIS

8.00 – 10.00 val. darbas su dokumentais.

10.00 val. pasitarimas dėl ASPĮ paslaugų teikimo migrantams nelegaliai kirtusiems sieną.

12.00 val. Tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdis.

15.00 val. Tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komiteto posėdis.

16.00 val. Tarybos konsultacinis posėdis.

ANTRADIENIS

Atostogos.

TREČIADIENIS

8.00 – 10.00 val. darbas su dokumentais.

10.00 val. Eismo saugumo komisijos posėdis.

14.00 val. Paramos skyrimo komisijos posėdis.

KETVIRTADIENIS

8.00 – 17.00 val. konferencija „Žaliosios idėjos darbovietė“ (ruošiami biuro eko konsultantai).

PENKTADIENIS

8.00 – 10.00 val. darbas su dokumentais.

10.00 val. Tarybos posėdis.

PASTABA: darbotvarkė gali keistis.

PIRMADIENIS

8.00 – 10.00 val. darbas su dokumentais.

13.00 val. Tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komiteto posėdis.

ANTRADIENIS

8.00 – 10.00 val. darbas su dokumentais.

13.00 val. susitikimas su garbės piliečiu Alfons Hoping ir kitais iš Vokietijos atvykusiais  svečiais.

TREČIADIENIS

8.00 – 10.00 val. darbas su dokumentais.

KETVIRTADIENIS

8.00 – 10.00 val. darbas su dokumentais.

12.00 val. dalyvauja Vilkaviškio pagyvenusių žmonių klubo „Rudenėlis“ veiklos 20-mečio šventėje.

13.00 val. Švietimo, mokslo ir sporto  ministerijos pasitarimas apie pasirengimą mokslo metams.

PENKTADIENIS

8.00 – 10.00 val. darbas su dokumentais.

16.00 val. pagal projektą „Sūduvių žemė: PA (si) likimai“ vykdyto plenero – parodos pristatymas Vilkaviškio autobusų stotyje.

ŠEŠTADIENIS

14.00 – 19.00 val. Vilkaviškio sporto ir pramogų centro atidarymo renginys.

PASTABA: darbotvarkė gali keistis.

PIRMADIENIS

8.00–10.00 val. darbas su dokumentais.

10.00  val. darbo grupės „Vilkaviškio istorija“ susirinkimas.

13.00 val. darbinis pasitarimas dėl Savivaldybės vykdomų projektų.

14.00 val. pasitarimas dėl pabėgėlių (Sveikatos apsaugos ministerija).

ANTRADIENIS

8.00–10.00 val. darbas su dokumentais.

10.00 val. Valstybės tarnybos departamento mokymai.

13.00  val. darbo grupės posėdis dėl Holokausto renginio.

TREČIADIENIS

8.00 – 10.00 val. darbas su dokumentais.

13.00 val. pasitarimas dėl Sūduvos metų paskelbimo, kitų atmintinų datų.

KETVIRTADIENIS

8.00–10.00 val. darbas su dokumentais.

10.00 val. Neįgaliųjų spartakiada Vilkaviškio sporto ir pramogų centre.

14.00 val. darbo grupės posėdis dėl galimybių studijos investicijų pritraukimui ir plėtrai.

14.30 val. teritorinis darbo grupės posėdis dėl sveikatos sistemos pertvarkos.

PENKTADIENIS

8.00–10.00 val. darbas su dokumentais.

13.00 val. pasitarimas dėl vakcinacijos, testavimo  (Sveikatos apsaugos ministerija).

18.00 val. Vokiečių delegacijos priėmimas.

PIRMADIENIS

8.00 – 9.00 val. darbas su dokumentais.

9.00  val. darbinis pasitarimas dėl vakcinacijos, gydymo įstaigų užimtumo, funkcijų.

13.00 val. pasitarimas dėl uždavinių ir veiksmų keliamų būsimam programavimo laikotarpiui.

14.00 val. darbo grupės posėdis dėl prekybos vietų nustatymo.

16.00 val. pasitarimas dėl Sūduvos metų paskelbimo, kitų atmintinų datų.

ANTRADIENIS

8.00 – 9.00 val. darbas su dokumentais.

9.00 val. darbinis pasitarimas dėl laikrodžio prie Autobusų stoties įrengimo.

10.00 val. darbo grupės posėdis dėl Vilkaviškio sporto ir pramogų centro atidarymo ir veiklos.

11.00 val. sprendinių derinimas  dėl apšvietimo atnaujinimo rajono miesteliuose.

13.30 val. Marijampolės regiono plėtros plano 2021–2030 metams rengimo darbo grupės pasitarimas Marijampolėje.

TREČIADIENIS

8.00 – 10.00 val. darbas su dokumentais.

11.00 val. diskusija apie verslo skatinimą, ūkininkų įsitraukimą į trumpųjų maisto grandinių organizavimą.

KETVIRTADIENIS

8.00 – 9.00 val. darbas su dokumentais.

9.00 val. darbinis pasitarimas dėl sporto renginio skirto negalią turintiems asmenims.

10.30 val. darbinis pasitarimas su skyrių vedėjais.

PENKTADIENIS

8.00 – 10.00 val. darbas su dokumentais.

13.00 val. pasitarimas dėl vakcinacijos, testavimo  (Sveikatos apsaugos ministerija).

PASTABA: darbotvarkė gali keistis.

PIRMADIENIS

8.00 – 10.00 val. darbas su dokumentais.

10.00  val. Vietinio susisiekimo maršrutų eismo tvarkaraščių derinimo nuolatinės komisijos posėdis.

14.00 val. paramos skyrimo komisijos posėdis.

15.30 val. Marijampolės regiono plėtros plano 2021–2030 metams rengimo darbo grupės pasitarimas.

ANTRADIENIS

9.00 val. darbinis pasitarimas dėl gydytojų trūkumo, programos skirtos rezidentų studijoms apmokėti.

10.00  val. vienkartinės finansinės paramos skyrimo komisijos posėdis.

13.00 val. darbo grupės posėdis dėl Vilkaviškio sporto ir pramogų centro atidarymo ir veiklos.

14.00 val. darbo grupė dėl renginių skirtų Holokausto aukoms atminti.

15.00 val. Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdis.

TREČIADIENIS

8.00 – 10.00 val. darbas su dokumentais.

10.00 val. projekto „Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra“ apsaugoto būsto (AB) paslaugų aptarimas.

15.00 val. diskusija apie Europos sporto savaitės #BEACTIVE renginius mūsų mieste (šokio studija „Šokantys bateliai“).

KETVIRTADIENIS

8.00 – 9.00 val. darbas su dokumentais.

9.00 val. darbinis pasitarimas su skyrių vedėjais.

14.00 val. regionų pasitarimas sveikatos klausimais (Sveikatos apsaugos ministerija).

PENKTADIENIS

8.00 – 10.00 val. darbas su dokumentais.

13.00 val. pasitarimas dėl vakcinacijos, testavimo  (Sveikatos apsaugos ministerija).

PASTABA: darbotvarkė gali keistis.

PIRMADIENIS

Atostogos. 

ANTRADIENIS

8.00–10.00 val. darbas su dokumentais.

10.00–12.00 val. darbo grupės posėdis programavimo dokumento bendradarbiavimo per sieną programos Lietuva – Lenkija (Interreg VI-A) 2021 – 2027 m. rengimui.

14.00 val. Marijampolės regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupės posėdis.

15.00 val. diskusija dėl savanorystės poreikio Mobiliame punkte.

16.00 val. pasitarimas kraštovaizdžio klausimais.

TREČIADIENIS

8.00–10.00 val. darbas su dokumentais.

10.00 val. Paminklų ir kitų atminimo ženklų įrengimo komisijos posėdis.

11.00 val. VRM ir savivaldos komunikacijos specialistų susitikimas.

13.30 val. darbo grupės posėdis dėl Vilkaviškio sporto ir pramogų centro atidarymo ir veiklos.

KETVIRTADIENIS

8.00–10.00 val. darbas su dokumentais.

10.00 val. paraiškų gautų pagal religinių bendrijų programą aptarimas.

13.00 val. Kęstučio Žeimio, absoliutaus Lietuvos čempiono stalo teniso rungtyse, pagerbimas. 

14.00 val. socialinių paslaugų skyrimo komisijos posėdis.

PENKTADIENIS

8.00–11.00 val. mokymai darbui su „VIPIS“ programa.

11.00 val. darbinis pasitarimas dėl asmeninio „Asistento“ paslaugų teikimo.

14.00 val. paminklų ir kitų atminimo ženklų įrengimo komisijos posėdis Sūdavos krašto muziejuje.

16.00 val. abiturientų išleistuvės Pilviškių „Santakos“ gimnazijoje.

PIRMADIENIS

9.00 val. susitikimas su Garbės piliečiu Ralf Selenger

10.30 – 12.00 val. darbas su dokumentais

13.00 – 17.00 val. konkursas į UAB „Kybartų Darna“ direktoriaus pareigas

ANTRADIENIS

8.00 – 10.00 val. darbas su dokumentais

10.00 val. būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos posėdis

11.00 val. Miesto vietos veiklos grupių tinklo valdybos posėdis

13.00 val. darbo grupės susirinkimas dėl atmintinų datų pažymėjimo, dėl renginių

14.00 – 16.00 val. Marijampolės regiono plėtros plano 2021–2030 m. rengimo darbo grupės posėdis

TREČIADIENIS

9.00 val. Jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programos paraiškų vertinimo darbo grupės posėdis

10.00 val. Vilkaviškio trečiojo amžiaus universiteto tradicinis renginys „Protų mūšis“

13.00 – 14.00 val. darbas su dokumentais

14.00 val. Vilkaviškio rajono religinių bendruomenių rėmimo projektų finansavimo vertinimo komisijos posėdis

KETVIRTADIENIS

8.00 – 11.00 val. darbas su dokumentais

11.00 val. Poezijos pavasaris svečių priėmimas

PENKTADIENIS

8.00 – 11.00 val. darbas su dokumentais

14.00 val. jaunimo reikalų tarybos posėdis

PASTABA: darbotvarkė gali keistis.

PIRMADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

10.00 val. Programos Lietuva Rusija 6-asis komiteto posėdis.

13.00 val. diskusija, konsultacijos tema Atvira Vyriausybė.

15.30 val. konkursas į architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiojo inžinieriaus pareigas.

16.00 val. konsultacinis posėdis.

ANTRADIENIS

9.00 val. diskusija apie pokyčius su Sveikatos apsaugos ministru Dulkiu.

10.00 val. konferencija Pacų giminės paveldas kaip bendros turizmo plėtros abipus sienų pagrindas.

13.00 val. Šeimos instituto mokymai.

14.00 val. specialiųjų poreikių nustatymo komisijos posėdis.

17.00 val. psichologinių krizių valdymo grupės posėdis.

TREČIADIENIS

10.00 val. paramos Smulkaus ir vidutinio verslo subjektams skyrimo komisijos posėdis.

13.00 val. paramos komisijos posėdis.

KETVIRTADIENIS

10.00 val. paminklo Vailokaičiams atidengimo ceremonija Kybartuose.

13.00 val. Joninių šventė Jono Basanavičiaus sodyboje.

PENKTADIENIS

9.00 – 16.00 val. Gabrielės Petkevičaitės Bitės atminimo medalio Tarnaukite Lietuvai teikimo ceremonija Panevėžyje. 

PIRMADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

13.00 val. pasitarimas su ASPĮ vadovais dėl Vakcinacijos proceso, kitais klausimais

17.00 val. Gedulo ir vilties dienos minėjimas Kybartuose. 

ANTRADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

13.00 val. susitikimas Kybartuose su Tautinių mažumų atstovais, bendros politikos formavimas.

17.00 val. atminimo ženklo Kybartuose atidengimas Prezidentui Antanui Smetonai. 

TREČIADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

10.00 val. susitikimas diskusija su pertvarkos koordinatore  M. Janavičiene. 

13.00 val. komisijos posėdis jaunimo užimtumo paraiškų svarstymui. 

KETVIRTADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

10.00 val. susitikimas diskusija  su Žmonių su negalia teisių stebėsenos komisija.

14.00 val. vienkartinės paramos skirstymo komisijos posėdis. 

PENKTADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

PASTABA: darbotvarkė gali keistis.

PIRMADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

10.00 val. Darbo grupė dėl prekybos ar paslaugų teikimo viešųjų vietų nustatymo. 

ANTRADIENIS

8.00 val. Holokausto vietų apžiūra dėl nukreipiamųjų ženklų įrengimo.

10.00 val. Nuotolinis TBK susitikimas dėl pagalbos neprigirdinčius vaikus auginančioms šeimoms.

13.00 val. Darbo grupės dėl tremties ir Holokausto datų pažymėjimo nuotolinis susirinkimas. 

TREČIADIENIS

8.00 val. Darbinis pasitarimas dėl klasių komplektų gimnazijose.

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

13.00 val. Nuotolinis susitikimas su Turto banku dėl patalpų skirtų pavaldžių įstaigų veiklai nuomos. 

KETVIRTADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

13.00 val. Susitikimas su ESO atstovais, naujovės ir artimiausi planai. 

PENKTADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

14.00 val. Darbinis pasitarimas su SAM dėl vakcinacijos proceso.

PASTABA: darbotvarkė gali keistis.

PIRMADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

10.00 val. darbo grupė dėl Vilkaviškio miesto investicijų pritraukimo galimybių studijos.

13.00 val. darbinis pasitarimas dėl socialinių paslaugų plėtros Kybartų socialinių paslaugų centre.

15.00 val. Dviračių tako apie Paežerių ežerą specialiojo plano sprendinių pristatymas visuomenei.

ANTRADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

9.15 – 16.30 val. Prezidentūroje respublikinė mokslinė praktinė konferencija „Šeimos politikos iššūkiai ir galimybės: kompleksinės paslaugos šeimai“.

TREČIADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

10.00 val. darbo grupė dėl Vilkaviškio miesto istorijos, istorijos šaltinių ir kitos informacijos susijusios su Vilkaviškio krašto istorija rinkimo ir apibendrinimo.

13.00 val. darbo grupė dėl socializacijos programoms skiriamų lėšų skirstymo.

14.00 val. komisijos posėdis dėl visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai pateiktų projektų vertinimo.

16.30 val. bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų viešas pristatymas.

KETVIRTADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

10.00 val. darbo grupė dėl prekybos ar paslaugų teikimo viešųjų vietų nustatymo.

13.00 val. komisijos posėdis dėl sporto srityje prašančių finansavimo projektų vertinimo.

PENKTADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

13.30 val. darbinis pasitarimas su SAM dėl vakcinacijos proceso.

PASTABA: darbotvarkė gali keistis.

PIRMADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

10.00 val. Vienkartinės paramos skyrimo komisijos posėdis.

13.00 val. Darbinis pasitarimas dėl socialinių paslaugų teikimo vaikams.

14.30 val. Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdis.

16.00 val. Tarybos narių konsultacinis posėdis. 

ANTRADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

9.15 – 16.00 val. nuotoliniai mokymai „Savanorystės kultūros diegimo viešąjame sektoriuje kultūros formavimas“.

TREČIADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

9.30 – 16.30 val. nuotoliniai mokymai „Kaip valdyti ir motyvuoti personalą, kad organizacija liktų tvari ir konkurencinga. Kodėl neveikia motyvacinė sistema“.

16.30 val. nuotoliniai mokymai „Švietimo lyderių programa – stipendijos gimnazistams“.

KETVIRTADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

10.00 val. Pasitarimas su šeimos gydymo įstaigomis dėl vakcinacijos proceso.

13.00 val. Paramos skyrimo komisijos posėdis.

14.00 val. Eismo saugumo komisijos posėdis.

PENKTADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

10.00 val. Vilkaviškio rajono savivaldybės Tarybos posėdis.

13.30 val. Darbinis pasitarimas su SAM dėl vakcinacijos proceso. 

PASTABA: darbotvarkė gali keistis.

PIRMADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

10.00 val. Darbinis pasitarimas dėl vakcinacijos proceso. 

14.00 val. Susitikimas-diskusija dėl Lietuvos ir Lenkijos pasienio funkcinės zonos „Jotvingių kraštas – Jatvingia“ steigimo. 

ANTRADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

13.00 val. Darbo grupės dėl renginių skirtų birželio 14 d. ir rugsėjo 23 d. paminėti pasitarimas. 

TREČIADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

11.00 val. Susitikimas su karinio jūrų laivyno „Sūduvis“ įgulos nariais.

13.00 val. Eismo saugumo komisijos posėdis. 

14.00 val. Metų ūkio apdovanojimai. 

KETVIRTADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

10.00 val. Nuotolinė diskusija transporto paslaugų pakankamumas asmenims su negalia. 

15.00 val. Pasitarimas dėl infrastruktūros įkainių nustatymo. 

16.00 val. Knygos „Pilviškiai“ pristatymas visuomenei. 

PENKTADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

10.00 val. Vienkartinės paramos skyrimo komisijos posėdis. 

13.00 val. Komisijos posėdis dėl bendruomeninių iniciatyvų projektų atrinkimo. 

PASTABA: darbotvarkė gali keistis.

PIRMADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

10.00 val. Ekonomikos ir inovacijų ministerijos organizuojamas Galimybių paso pristatymas, nuotoliniu būdu. 

12.00 val. Lietuvos raudonojo kryžiaus draugijos, Vilkaviškio skyriaus pasitarimas.

14.00 val. Darbinis pasitarimas vakcinacijos klausimais.

16.00 val. Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas. 

ANTRADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

9.30 val. Pasitarimas dėl projekto įgyvendinimo „Vilkaviškio dūdos“. 

10.00 val. Pavadinimų parinkimo gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams, esantiems Vilkaviškio r. sav. teritorijoje, komisijos posėdis. 

13.00 val. Darbo grupės dėl renginių skirtų birželio 14 d. ir rugsėjo 23 d. paminėti pasitarimas.

14.00 val. Darbinis pasitarimas dėl Civilinių pratybų. 

16.00 val. Darbinis pasitarimas su SAM dėl galimybių paso praktinio įgyvendinimo. 

TREČIADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

10.00 val. Civilinės saugos pratybos.

14.00 val. Susitikimas su AB “LTG Infra” dėl  Kybartų mieste esančio pėsčiųjų viaduko. 

16.15 val. Kauno regiono darbinis pasitarimas dėl Vakcinacijos proceso. 

KETVIRTADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

15.00 val. Paminklų ir kitų atminimo ženklų įrengimo komisijos išvykstamasis posėdis.

PENKTADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

13.15 val. Darbinis pasitarimas su SAM dėl Vakcinacijos proceso. 

PASTABA: darbotvarkė gali keistis.

PIRMADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

10.00 val. darbinis pasitarimas dėl centralizuotos registravimo sistemos diegimo sėkmingam Vakcinacijos procesui organizuoti.

13.00 val. darbinis pasitarimas dėl mokinių besimokančių pagal pradinio ugdymo programą bei abiturientų testavimo.

14.00 val. darbinis pasitarimas su ugdymo įstaigų vadovais dėl 5-11 klasių mokinių ugdymo.

16.00 val. darbinis pasitarimas dėl tvarkos aprašo jaunų šeimų įsikūrimui.

ANTRADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

10.00 val. susitikimas su priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vadovais.

13.00 val. akcija Šeimų maršas Vilkaviškyje.

14.00 val. darbo grupės dėl renginių skirtų birželio 14 d. ir rugsėjo 23 d. paminėti pasitarimas.

15.00 val. šeimos stiprinimui gautų paraiškų vertinimo komisijos posėdis.

TREČIADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

10.00 val. susitikimas su AB “LTG Infra” dėl  Kybartų mieste esančio pėsčiųjų viaduko.

14.00 val. Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimui gautų paraiškų vertinimo komisijos posėdis.

16.15 val. Kauno regiono darbinis pasitarimas dėl Vakcinacijos proceso.

KETVIRTADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

14.00 val. darbinis pasitarimas dėl užimtumo didinimo programos įgyvendinimo.

15.00 val. paminklų ir kitų atminimo ženklų įrengimo komisijos išvykstamasis posėdis.

PENKTADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

11.00 val. Miestų VVG tinklo išplėstinis pasitarimas dėl 2022-2027 m. finansavimo.

13.15 val. darbinis pasitarimas su SAM dėl Vakcinacijos proceso.

14.00 val. Šeimos komisijos posėdis.

PASTABA: darbotvarkė gali keistis.

PIRMADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

10.00 val. diskusija dėl Centralizuoto priėmimo į mokyklas pristatyme, kurį inicijuoja Nacionalinis švietimo centras.

10.30 val. Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komiteto posėdis.

14.30 val. Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdis.

16.00 val. Konsultacinis Vilkaviškio rajono savivaldybės posėdis.

ANTRADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

13.00 val. darbinis pasitarimas su Kultūros įstaigų vadovais.

14.00 val. Specialiųjų poreikių nustatymo komisijos posėdis.

16.00 val. Miestų VVG tinklo visuotinis susirinkimas.

TREČIADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

11.00 val. socialinių būstų remonto komisijos posėdis.

14.00 val. Psichologinių krizių valdymo grupės posėdis.

15.00 val. Plėtros ir Ūkio vystymo komiteto posėdis.

KETVIRTADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

PENKTADIENIS

10.00 val. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdis.

13.00 val. pasitarimas dėl Vakcinacijos su Sveikatos apsaugos ministerija.

PASTABA: darbotvarkė gali keistis.

PIRMADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

10.00 val. Pasitarimas dėl Vilkaviškio rajone veikiančių sporto klubų dalinio finansavimo tvarkos aprašo rengimo.

15.00 val. Paminklų ir atminimo ženklų įrengimo komisijos posėdis.

ANTRADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

11.00 val. Seminaras „Savivaldybių vaidmuo plėtojant vietos lygmens socialinį dialogą“.  

14.00 val. Darbinis pasitarimas su Kultūros įstaigų vadovais.

TREČIADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

13.00 val. Kauno PPAR diskusija „Skaitmenizacija arba stagnacija. Kaip tai realizuoti“.

16.00 val. Kauno regiono pasitarimas sveikatos klausimais.

KETVIRTADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

10.00 val. Vienkartinės paramos skyrimo komisijos posėdis.

14.00 val. Paramos skyrimo komisijos posėdis.

PENKTADIENIS

9.00 val.  Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovų vaizdo susitikimas su Vilkaviškio rajono savivaldybės atstovais dėl švietimo kokybės gerinimo ir sprendimų paieškos kuriant optimalų švietimo įstaigų tinklą.

9.30 val. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pristatymas, pasikeitimai  tema „konkursai švietimo įstaigų vadovams“.

PASTABA: darbotvarkė gali keistis.

PIRMADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

10.00 val. Darbo grupės dėl infrastruktūros įkainių nustatymo pasitarimas. 

13.00 val. Darbo grupė dėl vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą tvarkos nustatymo.

14.00 val. Šeimos komisijos posėdis, diskusijoje dalyvauja Nacionalinės šeimų tarybos narys, teisininkas Vytis Turonis.

ANTRADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

10.00 val. Ekstremalių situacijų komisijos posėdis.

11.00 val. Miestų VVG tinklo ir Kaimo VVG tinklo darbinis pasitarimas dėl finansavimo krypčių.

13.00 val. Darbinis pasitarimas su šeimos gydymo įstaigomis dėl vakcinacijos proceso.

TREČIADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

10.00 val. Komisijos dėl skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo susirinkimas.

14.00 val. Būsto pritaikymo neįgaliajam komisijos posėdis.

16.00 val. NVO tarybos posėdis.

KETVIRTADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

10.00 val. Darbo grupė dėl mokesčių lengvatų 2021-2022 m.

12.00 val. Kauno regiono pasitarimas dėl Vakcinacijos proceso.

13.40 val. Konferencija „Vakcinacija. Ligos plitimas ir jos valdymas“.

15.00 val. Miesto VVG įgyvendinamų projektų patikra.

PENKTADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

PASTABA: darbotvarkė gali keistis.

PIRMADIENIS

Šv. Velykų antroji diena. 

ANTRADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

10.30 val. Darbinis pasitarimas dėl infrastruktūros įkainių.

13.00 val. Darbinis pasitarimas dėl vakcinacijos ir testavimo proceso organizavimo.

14.00 val. Komisijos posėdis dėl užimtumo didinimo programos paraiškų vertinimo.

15.00 val. Darbinis pasitarimas dėl mokyklinių autobusų tvarkos aprašo.

16.00 val. Darbinis pasitarimas dėl švietimo įstaigų sporto aikštynų atrankos į 2021-2024 m. atnaujinimo programą.

TREČIADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

10.00 val. Darbinis pasitarimas dėl žydų atminimo įamžinimo.

13.00 val. Komisijos posėdis dėl reklamos įkainių.

15.00 val. Forumas „Įtraukusis ugdymas – Kur link?“ nuotoliniu būdu.

KETVIRTADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

10.00 val. Komisijos dėl skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo susirinkimas.

12.00 val. Kauno regiono pasitarimas dėl Vakcinacijos proceso.

14.30 val. Konkursas į valstybės tarnybos savivaldybės gydytojo poziciją.

PENKTADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

10.00 val. Šeimos komisijos narių mokymai „Paauglių emocijų ir elgesio sutrikimas“.

13.00 val. Komisijos dėl skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo susirinkimas.

PASTABA: darbotvarkė gali keistis.

PIRMADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

10.00 val. Darbinis pasitarimas dėl Vakcinacijos proceso, profilaktinių testavimų įstaigose.

14.00 val. Paminklų statymo ir kitų atminimo ženklų įrengimo komisijos posėdis.

15.00 val. Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas.

ANTRADIENIS

9.00 val. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento organizuojami savivaldybių narkotikų kontrolės komisijų narių nuotoliniai mokymai tema „Pagalbos galimybės tikslinėms grupėms“.

13.00 val. Darbinis pasitarimas dėl kultūros įstaigų vadovais.

15.00 val. Vilkaviškio Miesto vietos veiklos grupės narių ir projektų vykdytojų informacinis renginys.

TREČIADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

11.00 val. Komisijos dėl skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo susirinkimas.

13.00 val. darbinis pasitarimas su Sveikatos priežiūros įstaigų atstovais.

KETVIRTADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

15.00 val. Ugdymo įstaigų vadovų pasitarimas.

PENKTADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

10.00 val. Darbo grupės dėl mokesčių ir jų lengvatų nustatymo 2022 m pasitarimas. 

PASTABA: darbotvarkė gali keistis.

PIRMADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

10.00-12.00 val. darbas su dokumentais

13.00 val. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro vieša konsultacija – Nauja COVID-19 realybė: kaip į mokyklas sugrįžti saugiai?

14.30 val. Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas.

16.00 val. Konsultacinis Vilkaviškio rajono Tarybos posėdis.

ANTRADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

10.00 val. Vienkartinės finansinės paramos komisijos posėdis

13.00 val. Darbinis pasitarimas su kultūros įstaigų vadovais.

14.00 val. Specialių poreikių nustatymo komisijos posėdis.

TREČIADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

10.00 val. Diskusija  „Sporto srities finansavimo modelis: Klaipėdos miesto savivaldybės patirtis”. 

13.00 val. Eismo saugumo komisijos posėdis.

14.00 val. Paramos komisijos posėdis.

15.00 val. Kauno regiono posėdis dėl Covid-19 pandemijos suvaldymo.

KETVIRTADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

9.20 val. Mokymai – Multidimencinės šeimos terapijos programos diegimas.

11.00 val. Darbinis pasitarimas dėl žydų kultūros paveldo.

PENKTADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

10.00 val. Vilkaviškio rajono savivaldybės Tarybos posėdis.

PASTABA: darbotvarkė gali keistis.

 

PIRMADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

10.00-12.00 val. darbas su dokumentais

14.00 val.  pasitarimas su Sveikatos apsaugos ministerija dėl testavimo norint pradėti kontaktinį ugdymą

15.00 val. Miesto vietos veiklos grupės pasitarimas

ANTRADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

11.00 val. darbinis pasitarimas su sveikatos įstaigų vadovais

13.30 val. darbinis pasitarimas dėl kultūros paveldo priežiūros ir išsaugojimo

16.00 val. darbinis pasitarimas dėl tako apie Paežerių ežerą sprendinių

TREČIADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

14.00 val. Nacionalinės šeimos tarybos posėdis

16.00 val. Kauno regiono darbo grupės pasitarimas dėl vakcinacijos proceso, nuotoliniu būdu

KETVIRTADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

10.00 val. Jungtinio techninio sekretoriato programai Lietuva-Rusija posėdis

16.00 val. Miesto bendrojo plano sprendinių pristatymas

PENKTADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

10.00 val. projekto „Prisijungusi Lietuva“ pristatymas.

 

PASTABA: darbotvarkė gali keistis.

 

PIRMADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

13.00 val.  Darbinis pasitarimas su sveikatos įstaigų vadovais.

ANTRADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

9.30 val. Darbo grupės posėdis dėl vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Vilkaviškio r. sav. teritorijoje išdavimą nuostatų. 

11.00 val. Savivaldybės visuomenės sveikatos biuro „Metų specialisto“ apdovanojimas.

13.30 val. Susitikimas su Pajevonio pagrindinės mokyklos švietimo bendruomenės atstovais.

16.00 val. Socialinių paslaugų plano pristatymas visuomenei.

TREČIADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

10.00 val. Darbinis pasitarimas su kultūros įstaigų vadovais.

11.00 val. Mokymai dėl išankstinės pacientų registracijos vakcinacijai informacinėje sistemoje.

14.00 val.  Išplėstinis kultūros paraiškų vertinimo komisijos narių ir Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto posėdis.

16.00 val. Kauno regiono darbo grupės pasitarimas dėl vakcinacijos proceso, nuotoliniu būdu.

KETVIRTADIENIS

Šventinė diena.

PENKTADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

11.00 val. Bendruomenės sveikatos tarybos posėdis. 

14.00 val. NVO tarybos posėdis.

PASTABA: darbotvarkė gali keistis.

 

PIRMADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

14.00 val.  Darbinis pasitarimas su švietimo įstaigų vadovais

ANTRADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

10.00 val. Verslo tarybos posėdis.

13.00 val. Darbinis pasitarimas su kultūros įstaigų vadovais.

TREČIADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

13.00 val. Darbinis pasitarimas dėl veiklos plėtros galimybių Vilkaviškio r. Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centre.

16.00 val.  Kauno regiono darbo grupės pasitarimas dėl vakcinacijos proceso, nuotoliniu būdu.

KETVIRTADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

14.00 val. Jungtinis NVO tarybos, Bendruomeninių organizacijų tarybos ir Nevyriausybinių organizacijų pateiktų prašymų dėl dalinio projekto finansavimo skyrimo vertinimo komisijos posėdis.

16.00 val. Darbinis pasitarimas dėl vėjo jėgainių statybos galimybių

PENKTADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

PASTABA: darbotvarkė gali keistis.

 

PIRMADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

9.30 val. Darbinis pasitarimas dėl neužimtų etatų analizės savivaldybės įstaigose.

11.00 val.  Darbinis pasitarimas su švietimo įstaigų vadovais.

13.00 val. Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komiteto posėdis.

14.30 val. Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdis.

16.00 val. Tarybos konsultacinis posėdis.

ANTRADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

10.00 val. Darbinis pasitarimas dėl strateginio veiklos plano 2021-2023 m.

11.30 val. Darbinis pasitarimas dėl švietimo įstaigų tinklo.

13.00 val. Darbinis pasitarimas su kultūros įstaigų vadovais.

14.00 val. Specialiųjų poreikių nustatymo komisijos posėdis.

15.00 val. Biudžeto, finansų, ekonomikos, verslo komiteto posėdis.

16.00 val. Žmogaus teisių gido pristatymas, nuotoliniu būdu.

TREČIADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

10.00 val. Vienkartinės finansinės paramos skyrimo komisijos posėdis.

14.00 val. Paramos komisijos posėdis.

16.00 val.  Kauno regiono darbo grupės pasitarimas dėl vakcinacijos proceso, nuotoliniu būdu.

KETVIRTADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

10.00 val. Savivaldybių investicinio potencialo stiprinimas ir finansinių rinkų bei instrumentų plėtra, nuotoliniu būdu.

14.00 val. Jungtinis NVO tarybos, Bendruomeninių organizacijų tarybos ir Nevyriausybinių organizacijų pateiktų prašymų dėl dalinio projekto finansavimo skyrimo vertinimo komisijos posėdis.

PENKTADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

10.00 val. Savivaldybės tarybos posėdis.

 

PASTABA: darbotvarkė gali keistis.

 

PIRMADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

10.00 val. Darbinis pasitarimas dėl Savivaldybės administracijos veiklos ataskaitos.

11.00 val. Strateginio planavimo komisijos posėdis, nuotoliniu būdu.

13.00 val. Aktualių kuruojamos srities klausimų sprendimas, dokumentų peržiūra, derinimas.

15.30 val. Seimo sveikatos reikalų komiteto posėdis, nuotoliniu būdu.

ANTRADIENIS

LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENA.

TREČIADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

10.00 val. Saugaus eismo sprendinių pristatymas dėl Rimgaudo ir Basanavičiaus gatvių sankryžos.

11.00 val. Darbinis pasitarimas dėl integralios pagalbos (dienos socialinė globa ir slauga) asmens namuose teikimo pasibaigus projektui.

15.30 val. Miestų vietos veiklos grupių tinklo valdybos posėdis, nuotoliniu būdu.

16.00 val. Kauno regiono darbo grupės pasitarimas dėl Covid-19 veiksmų, nuotoliniu būdu.

17.00 val. Viešas 2021 m. Savivaldybės biudžeto projekto svarstymas, nuotoliniu būdu.

KETVIRTADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

Aktualių kuruojamos srities  klausimų sprendimas, dokumentų peržiūra, derinimas.

PENKTADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

Aktualių kuruojamos srities  klausimų sprendimas, dokumentų peržiūra, derinimas.

PASTABA: darbotvarkė gali keistis.

 

PIRMADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

Aktualių kuruojamos srities klausimų sprendimas, dokumentų peržiūra, derinimas

ANTRADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

10.00 val. Pasitarimas su kultūros įstaigų vadovais, nuotoliniu būdu.

10.35 val. Nuotolinė diskusija  „Vaikystė šešėlyje: aš šalia, atpažink mane“.

15.30 val. Konferencija „Kaip galėtume stiprinti Lietuvos žmonių pasitikėjimą verslu“, nuotoliniu būdu.

TREČIADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

10.00 val. Marijampolės regiono plėtros tarybos posėdis, nuotoliniu būdu.

15.00 val. audito ataskaitos aptarimas „Dėl socialinės paramos ir sveikatos paslaugų kokybės gerinimo programos sutaupymo biudžeto lėšų panaudojimo“, nuotoliniu būdu.

KETVIRTADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

11.00 val. Mokymai „Korupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje“, nuotoliniu būdu.

13.00 val. Darbinis pasitarimas su SAM dėl skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama vakcina prioritetinių grupių nustatymo ir kontrolės.

16.00 val. Nevyriausybinių organizacijų tarybos posėdis, nuotoliniu būdu

PENKTADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

Aktualių kuruojamos srities  klausimų sprendimas, dokumentų peržiūra, derinimas

PASTABA: darbotvarkė gali keistis.

 

PIRMADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

10.00 val. Darbinis pasitarimas dėl skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama vakcina prioritetinių grupių nustatymo ir kontrolės.

ANTRADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

10.00 val. Tarpinstitucinio bendradarbiavimo pasitarimas tema Vaiko teisių apsaugos įgyvendinimas Vilkaviškio rajono savivaldybėje: praeitų metų rezultatų pristatymas ir aptarimas, budinčių globotojų situacijos aptarimas, globėjų paieškos situacijos aptarimas, nuotoliniu būdu.

11.00 val. Pasitarimas su kultūros įstaigų vadovais, nuotoliniu būdu.

TREČIADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

13.00 val. Pasitarimas su ASPĮ vadovais, nuotoliniu būdu

15.00 val. Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių pastatų (patalpų) būtiniems remonto darbams atlikti komisijos posėdis

KETVIRTADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

PENKTADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

13.00 val. Švietimo įstaigų vadovų pasitarimas, nuotoliniu būdu

PASTABA: darbotvarkė gali keistis.

PIRMADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

13.00 val. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komiteto posėdis, nuotoliniu būdu.

15.00 val. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdis, nuotoliniu būdu.

16.00 val. Vilkaviškio rajono savivaldybės konsultacinis  tarybos posėdis, nuotoliniu būdu.

ANTRADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

10.00 val. Vienkartinės, tikslinės ir sąlyginės finansinės paramos skyrimo komisijos posėdis, nuotoliniu būdu.

13.00 val. KPPAR Vilkaviškio atstovybės nuotolinis susirinkimas.

15.00 val. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto posėdis, nuotoliniu būdu.

TREČIADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

10.00 val. Vištyčio tako koncepcijos pristatymas.

11.00 val. Specialių poreikių nustatymo komisijos posėdis.

14.00 val. Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo paramos komisijos posėdis.

16.00 val. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Plėtros ir ūkio vystymo komiteto posėdis, nuotoliniu būdu.

KETVIRTADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

11.00 val. Konferencija Socialinis ir emocinis ugdymas psichikos sveikatai ir savižudybių prevencijai, nuotoliniu būdu.

14.00 val.  Susitikimas dėl socialiai pažeidžiamų asmenų maitinimo Vilkaviškio dekanato labdaros valgyklėlėje

PENKTADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

10.00 val. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdis.

PASTABA: darbotvarkė gali keistis.

 

PIRMADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais
nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų
operacijų centro narių pasitarimas.

10.00 val. Darbinis pasitarimas dėl atlyginimų Kultūros įstaigose.

10.30 val. Darbinis pasitarimas dėl atlyginimų socialines paslaugas
teikiančiose įstaigose.

11.00 val. Darbinis pasitarimas dėl maisto gamybos Vilkaviškio Aušros
gimnazijoje.

16.00 val. Nacionalinės šeimos tarybos posėdis, nuotoliniu būdu.

ANTRADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais
nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų
operacijų centro narių pasitarimas.

10.00 val. Pasitarimas su kultūros įstaigų vadovais (nuotoliniu būdu).

11.00 val. Nacionalinės šeimos tarybos susitikimas, problemų aptarimas  su
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ministre (nuotoliniu būdu).

14.00 val. Konferencija Gerojo valdymo principų diegimas Lietuvoje
(nuotoliniu būdu).

15.00 val. Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto posėdis
(nuotoliniu būdu).

TREČIADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais
nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų
operacijų centro narių pasitarimas.

13.00 val. Strateginio planavimo mokymai

KETVIRTADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais
nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų
operacijų centro narių pasitarimas.

13.00 val.  Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komiteto posėdis
(nuotoliniu būdu).

14.00 val. Nacionalinės šeimos tarybos posėdis (nuotoliniu būdu)

PENKTADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

 

PASTABA: darbotvarkė gali keistis.

 

PIRMADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

10.00 val. Savivaldybės biudžeto projekto aptarimas su seniūnijų seniūnais.

13.00 val. Darbinis pasitarimas dėl NVO tarybos perrinkimo.

ANTRADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

13.00 val. Pasitarimas su ugdymo įstaigų vadovais (nuotoliniu būdu).

14.00 val. Sveikatos apsaugos ministerijos pasitarimas dėl vakcinacijos nuo COVID-19 (nuotoliniu būdu). 

16.00 val. Darbinis pasitarimas dėl NVO tarybos perrinkimo (nuotoliniu būdu). 

TREČIADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

13.00 val. ASPĮ ir PSPC gydytojų pasitarimas (nuotoliniu būdu).

16.00 val. stacionarių paslaugų dėl COVID-19 teikimo aktualijos, pacientų aptarnavimas PSPC (nuotoliniu būdu).

KETVIRTADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

10.00 val.  Nuotoliniai mokymai tema – Lobistinės veiklos ir interesų konflikto sąsajos. Deklaravimo reikalavimai. 

PENKTADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

10.00 val.  Jungtinio techninio sekretoriato posėdis dėl bendradarbiavimo programos Lietuva Rusija įgyvendinimo, (nuotoliniu būdu).

PASTABA: darbotvarkė gali keistis.

 

PIRMADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

10.00 val. savivaldybės biudžeto projekto aptarimas su Vietinio ūkio skyriumi.

11.00 val. Antropocenas: ar mūsų karta suvokia savo vietą žemėje? Tyrimų apžvalga nuotoliniu.

13.00 val. darbinis pasitarimas dėl socialinės infrastruktūros įveiklinimo.

ANTRADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

10.00 val. savivaldybės biudžeto projekto aptarimas su Švietimo, kultūros ir sporto skyriumi.

14.00 val. darbinis pasitarimas dėl dalyvavimo sporto rėmimo fonde.

TREČIADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

16.00 val. savivaldybės biudžeto projekto aptarimas su socialinės paramos skyriumi ir sveikatos specialistu.

10.00 – 12.00 val. diskusija apie Covid-19 krizės valdymą nuotoliniu būdu.

KETVIRTADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

10.00 val.  savivaldybės biudžeto projekto aptarimas su viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriumi.

PENKTADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

10.00 val.  savivaldybės biudžeto projekto aptarimas su Investicijų ir strateginio planavimo skyriumi.

PASTABA: darbotvarkė gali keistis.

 

PIRMADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

10.30 val. Vilkaviškio sporto stadiono projekto sprendinių aptarimas.

ANTRADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

11.00 val. Miestų vietos veiklos grupių tinklo nuotolinis posėdis.

14.00 val. Kultūros plėtros programos kultūros paraiškų vertinimo komisijos posėdis.

TREČIADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

14.00 val. konferencija – Lietuvos socialinių tyrimų centro vykdyto mokslinio projekto „Covid-19 pasekmės visuomenės saugumui: grėsmės ir naujos galimybės” tyrimų rezultatų pristatymas.

KETVIRTADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

PASTABA: darbotvarkė gali keistis.

 

PIRMADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

12.00 val. Pasitarimas su Sveikatos apsaugos ministerijos atstovais nuotoliniu būdu, dėl gydymo įstaigų ir mobilių punktų darbo valandų savaitgaliais.

15.00 val. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komiteto posėdis

ANTRADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

10.00 val. paminklų statymo ir kitų atminimo ženklų įrengimo komisijos posėdis

11.00 val. pasitarimas dėl budėjimo mobiliame punkte nuo 2021 m. sausio 3 d.

13.00 val. pasitarimas su švietimo įstaigų vadovais nuotoliniu būdu

14.00 val. pasitarimas su gydymo įstaigų vadovais nuotoliniu būdu

15.00 val. pasitarimas dėl socialinių paslaugų teikimo karantino metu nuotoliniu būdu

TREČIADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

10.00 val. Tarybos posėdis

PASTABA: darbotvarkė gali keistis.

 

PIRMADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

13.00 val. Nuotolinis pasitarimas dėl sporto rėmimo fondo programos. 

ANTRADIENIS

9 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

10.00 val. Nuotolinis pasitarimas su kultūros srityje veiklą vykdančių įstaigų vadovais. 

14.00 val. Nuotoliniai mokymai Covid-19 valdymas darbo vietoje.  

TREČIADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

10.00 val. Nuotolinis psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos metodikos pristatymas. 

14.00 val. Nuotolinis paramos komisijos posėdis. 

15.00 val. Nuotolinis sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdis. 

KETVIRTADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

10.00 val. Vienkartinės paramos komisijos posėdis.

16.00 val. Konsultacinis susirinkimas. 

PENKTADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

10.00 val. Nuotolinė konferencija „Viešojo valdymo sprendimai ir jų tobulinimas Covid-19 sukeltai krizei įveikti Lietuvos savivaldybėse”. 

14.00 val. Nuotolinis renginys skirtas Kalėdinių eglučių puošybos apžvalgai. 

PASTABA: darbotvarkė gali keistis.

 

PIRMADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

15.00 val. SVV paraiškų svarstymas.

ANTRADIENIS

9 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

10.00 val. Darbinis pasitarimas nuotoliniu būdu tarp apskrities
socialinių globos įstaigų, NVSC ir higienos instituto.

13.00 val. Darbinis pasitarimas nuotoliniu būdu su ugdymo įstaigų
vadovais.

14.00 val. Darbinis pasitarimas nuotoliniu būdu su ASPĮ vadovais.

14.00 val. Epidemiologinės situacijos savivaldybėse bei planuojamo savivaldybių ESOC ekstremalios situacijos funkcijų ir valdymo planų aptarimas. 

TREČIADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

10.00 val. Pasitarimas dėl mikroklimato tyrimo atlikimo. 

KETVIRTADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

10.00 val. Bendrojo plano pristatymas.

14.00 val. Bendruomeninės sveikatos tarybos posėdis.

PENKTADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

Aktualių savivaldybei klausimų sprendimas, darbas su dokumentais. 

PASTABA: darbotvarkė gali keistis.

PIRMADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

12.55 val. Dalyvavimas nuotolinėje Lietuvos savivaldybių apdovanojimų Europos ženklu už nepriekaištingą valdymą ceremonijoje. 

16.00 val. Pasitarimas dėl savanorystės konferencijos. 

ANTRADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.


11.00 val. Nuotolinis susirinkimas su kultūros įstaigų vadovais.


14.00 val. Nuotolinis pasitarimas su sveikatos priežiūros įstaigomis. 


15.30 val. Jaunimo reikalų tarybos posėdis. 

 

TREČIADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

10.00 val. Pasitarimas su tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatore ir sveikatos priežiūros įstaigų atstovais.

11.00 val. Nuotolinis susitikimas dėl savanorystės metų
paminėjimo.

13.00 val. Nuotolinis nacionalinis sveikatos tarybos posėdis. 

KETVIRTADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

10.00 val. Pasitarimas su tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatore ir seniūnijų seniūnų pavaduotojomis. 

14.00 val. Vilkaviškio rajono savivaldybės socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektų vertinimo ir atrankos komisijos posėdis.

PENKTADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

10.00 val. Nacionalinis nevyriausybinių organizacijų forumas.  

14.00 val. Vokų plėšimo procedūros dėl buto pirkimo, skirto vaikų globos namų plėtrai. 

15.00 val. Konferencija, skirta savanorystės metams paminėti. 

  

PASTABA: darbotvarkė gali keistis.


PIRMADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

11.00 val. Kultūros paraiškų vertinimo komisijos posėdis.   

15.00 val. Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komiteto posėdis nuotoliniu būdu.

16.00 val. Konsultacinis Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdis nuotoliniu būdu.  

ANTRADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

 

10.00 val. Nuotolinis susirinkimas dėl vaikų dienos centrų akreditavimo.

 

13.00 val. Susirinkimas aptarti mokinių maitinimo klausimus. 

 

16.00 val. Jungtinis NVO tarybos ir NVO finansavimo ne konkurso būdu projektų vertinimo komisijos posėdis.  

 

TREČIADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

10.00 val. Vienkartinės paramos skyrimo komisijos posėdis.

14.00 val. Socialinių paslaugų skyrimo komisijos posėdis. 

KETVIRTADIENIS

9.00 val. Šeimos tarybos posėdis dėl kompleksinių paslaugų teikimo.

14.00 val. Paramos komisijos posėdis.

15.00 val. Savanorystės metų minėjimo 2020 metais priemonių planą aptarimas.

PENKTADIENIS

10.00 val. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdis nuotoliniu būdu. 

13.00 val. Regiono darbo grupės dėl Covid-19 nuotolinis pasitarimas.

15.00 val. Kauno regiono epidemiologinės situacijos analizės aptarimas nuotoliniu būdu.  

PASTABA: darbotvarkė gali keistis.

PIRMADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro koordinavimo darbai.

ANTRADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

 

10.00 – 13.00 val. Informacinis renginys – mokymai nuotoliniu būdu „Europos Sąjungos investicijų teikiamos galimybės neįgaliųjų reikmėms“.

13.00 val. Virtualus „Dalyvaujamojo biudžeto forumas“.

14.00 val. Vilkaviškio rajono savivaldybės socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektų vertinimo ir atrankos komisijos posėdis. 

TREČIADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

11.00 val. Darbo grupės dėl reprezentacinių priemonių, padėkų, sveikinimų susirinkimas.

14.00 val. „Dalyvaujamojo biudžeto forumą“ aptarimas nuotoliniu būdu. 

16.00 val. Darbinis pasitarimas dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdžiui rengiamų klausimų nuotoliniu būdu. 

KETVIRTADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

9.20 val. Tarptautinis socialinio verslumo dienos minėjimo renginys nuotoliniu būdu. 

13.00 val. Ikimokyklinis ugdymas pasirenkamas, visuotinis, privalomas, pasitarimas nuotoliniu būdu. 

14.00 val. Nuotolinis mobiliosios programėlės  KORONA STOP LT pristatymas. Programėlę pristatys Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos atstovai.  

15.00 val. Darbo grupės dėl Kalėdų laikotarpyje planuojamų renginių pasitarimas nuotoliniu būdu. 

PENKTADIENIS

8.30 val. Konkurso į Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyresniojo specialisto pareigas komisijos posėdis nuotoliniu būdu. 

14.00 val. Pasitarimas su Švietimo įstaigų vadovais nuotoliniu būdu. 

PASTABA: darbotvarkė gali keistis.

PIRMADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro koordinavimo darbai.

ANTRADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

10.00 val. Jaunimo iniciatyvų skatinimo projektų
finansavimo konkurso projektų vertinimo komisijos posėdis nuotoliniu būdu. 

11.00 val. Lietuvos Respublikos Sveikatos
apsaugos ministerijos susirinkimas dėl Karščiavimo klinikų savivaldybėse nuotoliniu būdu. 

TREČIADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

10.00 val. Tarpinstitucinis pasitarimas „Dėl vaiko teisių apsaugos įgyvendinimo Vilkaviškio rajono savivaldybėje“ nuotoliniu būdu. 

13.00 val.  Jaunimo iniciatyvų skatinimo projektų finansavimo konkurso paraiškų vertinimo komisijos posėdis nuotoliniu būdu. 

15.00 val. Dalyvavimas Vilkaviškio verslo forume 2020, skirtame Verslo dienai paminėti. Renginys vyks nuotoliniu būdu. 

KETVIRTADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

15.00 val. Jaunimo iniciatyvų skatinimo projektų finansavimo konkurso paraiškų vertinimo komisijos posėdis nuotoliniu būdu. 

PENKTADIENIS


9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

10.00 val. Dalyvavimas Marijampolės filialo ir žurnalo „IQ” redakcijos organizuojamame Verslo dienai paminėti skirtame  renginyje – forume „Sūduvos regionas: ekonomikos perspektyva 2021 – 2027 metais“ ir verslo apdovanojimuose „Metų žvilgsnis 2020“. Renginys vyks nuotoliniu būdu.


PASTABA: darbotvarkė gali keistis.

PIRMADIENIS

Nedarbo diena. 

ANTRADIENIS

9.00 val. Strateginio planavimo komisijos posėdis.

14.00 val. Socialinių būstų pirkimo vokų plėšimas. 

15.00 val. Maršrutų derinimo komisijos posėdis. 

16.00 val. Nuotolinis Nevyriausybinių organizacijų tarybos susitikimas. 

TREČIADIENIS

9.00 val. Socialinių būstų pirkimo vertinimas.

10.00 val. Susitikimas su vežėjais.

13.00 val. Pasitarimas dėl COVID-19 plitimo prevencijos. 

Aktualių savivaldybės klausimų sprendimas, darbas su dokumentais.

KETVIRTADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su skyrių vedėjais dėl vykdomo ELoGE projekto „Gerojo valdymo principų diegimas Lietuvoje“.

10.00 val. Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo programos jungtinio techninio sekretoriato nuotolinis posėdis. 

11.00 val. Pasitarimas dėl kalėdinio miestelio veiklų. 

14.00 val. Ekstremalių situacijų komisijos posėdis.

15.00 val. Nuotolinis Nacionalinės šeimos tarybos posėdis. 

PENKTADIENIS

9.00 val. Darbo grupės susirinkimas dėl pavėžėjimo paslaugų pirkimo sąlygų aptarimo. 

10.30 val. Susirinkimas dėl Vyriausybės nutarimų įgyvendinimo.

13.00 val. Švietimo įstaigų vadovų pasitarimas nuotoliniu būdu.

PASTABA: darbotvarkė gali keistis.

Scroll to Top