Asbestas

Asbesto turinčių gaminių kiekis 2020 m.

Vadovaujantis Asbesto turinčių gaminių kiekių apskaičiavimo tvarkos aprašo, patvirtinto 2019 m. gruodžio 2 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. B-ĮV-1338 „Dėl asbesto turinčių gaminių kiekių apskaičiavimo tvarkos aprašo, patvirtinimo“ 14 punktu, teikiame duomenis apie asbesto turinčių gaminių kiekį 2018–2019 metais.

Eil. Nr. Statiniai Asbesto turinčių gaminių kiekis, t
1. Viešo naudojimo pastatai 164
2. Gyvenamieji namai ir kiti namų valdos pastatai 27324
3. Ūkinės, komercinės ir kitos veiklos pastatai 3203
4. Kiti statiniai 58
  Iš viso: 30749

Asbesto turinčių gaminių kiekių apskaičiavimo tvarkos aprašas.

Scroll to Top