Darbotvarkė

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Daivos Riklienės darbotvarkė

Savivaldybės vykdomoji institucija (vykdomosios institucijos) – savivaldybės administracijos direktorius, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas. Administracijos direktoriaus pavaduotojas įgyvendina Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir Savivaldybės tarybos sprendimus Savivaldybės teritorijoje jo kompetencijai priskirtais klausimais, padeda Administracijos direktoriui organizuoti ir kontroliuoti Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos darbą, taip pat – pavaduoti Administracijos direktorių jam nesant.

Daiva Riklienė
Administracijos direktoriaus
pavaduotoja

Daiva Riklienė

Darbotvarkė

PIRMADIENIS

ATOSTOGOS. 

ANTRADIENIS

08.30 val. Susitikimas su projektuotojais. 

10.00 val. Vienkartinės paramos komisijos posėdis. 

13.00 val. Konkursas į žemės ūkio skyriaus vyr. specialisto pareigas. 

TREČIADIENIS

09.00 val. Darbinis pasitarimas su kuruojamos srities skyrių vedėjais ir įstaigų vadovais.

11.00 val. Atvejo vadybos posėdis.

13.00 val. Dalyvavimas žydų genocido dienai paminėti skirtame renginyje “Kadais jiems ryškiai švytėjo Toros šviesa”.

14.30 val. NVŠ lėšų skirstymo posėdis. 

KETVIRTADIENIS

Dalyvavimas nacionalinėje konferencijoje #Verti po lygiai

PENKTADIENIS

10.00 val. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdis. 

PASTABA: darbotvarkė gali keistis.

PIRMADIENIS

ATOSTOGOS. 

ANTRADIENIS

09.00 val. Skyrių vedėjų ir seniūnų mažasis pasitarimas. 

10.00 val. Istorinių faktų darbo grupės pasitarimas. 

Nuotolinės konsultacijos dėl Savivaldybės gerojo valdymo etaloninio vertinimo.

TREČIADIENIS

09.00 val. Konkursas į Savivaldybės gydytojo pareigas. 

11.00 val. Susitikimas su Kurčiųjų draugija. 

11.00 val. Susitikimas su Alvito globos namų atstovais. 

14.00 val. Konkursas į Sporto ir pramogų komplekso vadovo pareigas. 

KETVIRTADIENIS

09.00 val. Darbinis pasitarimas su kuruojamos srities skyrių vedėjais ir įstaigų vadovais.

10.30 val. Komisijos dėl prisidėjimo prie NVO įgyvendinamų projektų lėšų paskirstymo posėdis.

13.00 val. Pasitarimas dėl vadovų vertinimo ir atrankos nuotoliniu būdu.

15.00 val. Susirinkimas dėl socialinių būstų. 

16.00 val. Kultūros paveldo renginys Vilkaviškio viešojoje bibliotekoje.

18.00 val. Jaunimo forumo uždarymas. 

PENKTADIENIS

10.00 val. Civilinės saugos mokymai Savivaldybėje dėl pasirengimo galimai avarijai Astravo AE.  

13.00 val. Socialinių dirbtuvių Kybartuose atidarymas.

17.00 val. Dalyvavimas kraštiečių susitikime Rimavičių kaime. 

PASTABA: darbotvarkė gali keistis.

PIRMADIENIS

ATOSTOGOS. 

ANTRADIENIS

ATOSTOGOS. 

TREČIADIENIS

ATOSTOGOS. 

KETVIRTADIENIS

09.00 val. Aktualių savivaldybės klausimų sprendimas, darbas su dokumentais.

PENKTADIENIS

09.00 val. Aktualių savivaldybės klausimų sprendimas, darbas su dokumentais.

11.00 val. Susirinkimas dėl reprezentacinių priemonių. 

PASTABA: darbotvarkė gali keistis.

PIRMADIENIS

09.00 val. Pasitarimas dėl mokytojų COVID-19 testavimo. 

13.00 val. Vizitas Vyriausybės Atstovo Marijampolės Apskrityje Tarnyboje. 

ANTRADIENIS

09.00 val. Aktualių savivaldybės klausimų sprendimas, darbas su dokumentais.

13.00 val. Susitikimai darbo klausimais.

TREČIADIENIS

ATOSTOGOS. 

KETVIRTADIENIS

ATOSTOGOS. 

PENKTADIENIS

ATOSTOGOS. 

PASTABA: darbotvarkė gali keistis.

PIRMADIENIS

10.30 val. Susitikimas su konsultantais dėl šilumos tinklų.

13.00 val. Pasitarimas su projektų partneriais iš Gusevo nuotoliniu būdu.

15.00 val. Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdis.

16.00 val. Konsultacinis Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdis.

ANTRADIENIS

9.00 val. Švietimo vadovų konferencija Kaune.

TREČIADIENIS

08.30 val. Susitikimas su Vilkaviškio rajono narų klubo atstovais.

9.00 val. Konkursas Kybartų vaikų globos namų direktoriaus pareigoms eiti.

10.00 val. Darbinis pasitarimas dėl švietimo būklės.

11.00 val. Savanorystės centro aplankymas.

13.00 val. Susitikimas su asiociacijos “Kengūros šuolis” vadove.

13.30 val. Vilkaviškio dekanato dekano V. Gražulevičiaus priėmimas Savivaldybėje.

15.00 val. Išvyka į Žaliosios mokyklą.

17.00 val. dalyvavimas diskusijoje „Savanorystė ir pilietiškumas“ , kuri vyks Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centre.

KETVIRTADIENIS

10.00 val. Smulkaus ir vidutinio verslo paramos komisijos posėdis.

11.00 val. Specialiųjų poreikių nustatymo komisijos posėdis.

13.00 val. Atvejo vadybos posėdis su Šeimenos seniūnija.

15.00 val. Vilkaviškio rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarimas.

PENKTADIENIS

10.00 val. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdis.

PASTABA: darbotvarkė gali keistis.

PIRMADIENIS

9.30 val. darbinis pasitarimas dėl ugdymo proceso, remonto darbų mokyklose nuo 2020-09-01.

14.00 val. darbinis pasitarimas su Pilviškių seniūnijos atstovais.

ANTRADIENIS

9.00 val. Darbas su dokumentais.

11.00 val. Dalyvavimas Vilkaviškio rajono neįgaliųjų sporto šventėje.

13.00 val. Darbas su dokumentais.

TREČIADIENIS

09.00 val. Pagal pareigines funkcijas priskirtų koordinuoti skyrių vedėjų ir koordinavimo sričiai priskirtų įstaigų ir įmonių vadovų pasitarimas.

10.00 val. Marijampolės regiono plėtros tarybos posėdis nuotoliniu būdu.

13.00 val. Paramos komisijos posėdis.

14.00 val. vienkartinės paramos komisijos posėdis.

KETVIRTADIENIS

9.00 val. Aktualių savivaldybės klausimų sprendimas, darbas su dokumentais.

10.30 val. dėl vežėjų posėdis.

14.00 val. atvejo vadybos posėdis Bartninkuose.

17.00 val. susitikimas su V. Andriukaičiu Kybartuose.

20.00 val. B‘ART koncertas Pajevonyje.

PENKTADIENIS

9.00 val. Aktualių savivaldybės klausimų sprendimas, darbas su dokumentais.

20.00 val. Grupės „Projektas“ 5 metų veiklos jubiliejaus koncertas Klausučiuose.

PASTABA: darbotvarkė gali keistis.

PIRMADIENIS

07.45 val. Vadovų pasitarimas.

9.00 val. Darbas su dokumentais.

10.00 val. susirinkimas dėl LRT TV laidų “Labas rytas Lietuva”.

14.00 val. susirinkimas dėl Vilkaviškio ŠPT vykdomų funkcijų detalizavimo.

16.00 val. Aktualių savivaldybės klausimų sprendimas, darbas su dokumentais.

ANTRADIENIS

07.45 val. Vadovų pasitarimas.

9.30 val. susitikimas su sporto klubo vadove dėl veiklos plėtros.

10.00 val. Smulkaus ir vidutinio verslo paramos komisijos posėdis.

11.00 val. susirinkimas Pilviškiuose dėl Baltramiejaus šventės.

13.00 val. susitikimas su dujininkais dėl dujų balionų pakeitimo daugiabučiuose namuose.

15.00 val. Susitikimai darbo klausimais.

TREČIADIENIS

07.45 val. Vadovų pasitarimas.

09.00 val. Pagal pareigines funkcijas priskirtų koordinuoti skyrių vedėjų ir koordinavimo sričiai priskirtų įstaigų ir įmonių vadovų pasitarimas.

10.00 val. Susitikimas su svečiais iš Ahauso (Vokietija) Raudonojo kryžiaus.

 13.00 val. Eismo saugumo komisijos posėdis.

15.00 val. dalyvavimas Gražiškių gimnazijos abiturientų išleistuvių šventėje.

KETVIRTADIENIS

07.45 val. Vadovų pasitarimas.

9.00 val. Skyrių vedėjų susirinkimas.

11.00 val. Aktualių savivaldybės klausimų sprendimas, darbas su dokumentais.

13.00 val. Susitikimai darbo klausimais.

14.00 val. Atvejo vadybos posėdis dėl ilgalaikių bedarbių Vilkaviškio seniūnijoje.

15.30 val. Pavadinimų parinkimo gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams, esantiems Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje, komisijos posėdis

PENKTADIENIS

07.45 val. Vadovų pasitarimas.

9.00 val. Pasitarimas su rajono sveikatos priežiūros įstaigų vadovais.

14.00 val. Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupės valdybos posėdis.

PASTABA: darbotvarkė gali keistis.

PIRMADIENIS

07.45 val. Vadovų pasitarimas.

9.00 val. Darbas su dokumentais.

10.00 val. Susitikimai darbo klausimais.

13.00 val. Aktualių savivaldybės klausimų sprendimas, darbas su dokumentais.

ANTRADIENIS

07.45 val. Vadovų pasitarimas.

10.00 val. Darbo grupės dėl Vilkaviškio istorijos posėdis Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centre.

13.00 val. Aktualių savivaldybės klausimų sprendimas, darbas su dokumentais.

14.00 val. Darbinis pasitarimas su Savivaldybės skyrių specialistais.

15.00 val. Susitikimai darbo klausimais.

TREČIADIENIS

07.45 val. Vadovų pasitarimas.

09.00 val. Pagal pareigines funkcijas priskirtų koordinuoti skyrių vedėjų ir koordinavimo sričiai priskirtų įstaigų ir įmonių vadovų pasitarimas.

10.00 val. Būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos posėdis.

13.00 val. Susitikimai darbo klausimais.

14.00 val. Atvejo vadybos posėdis.

15.00 val. Vizitas Pilviškių seniūnijoje.

KETVIRTADIENIS

07.45 val. Vadovų pasitarimas.

9.00 val. Aktualių savivaldybės klausimų sprendimas, darbas su dokumentais.

13.00 val. Susitikimai darbo klausimais.

PENKTADIENIS

07.45 val. Vadovų pasitarimas.

10.00 val. Dalyvavimas Jungtinio techninio sekretoriato posėdyje dėl Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo programos.

13.00 val. Aktualių savivaldybės klausimų sprendimas, darbas su dokumentais.

17.00 val. Dalyvavimas Pilviškių „Santakos“ gimnazijos abiturientų išleistuvėse.

PASTABA: darbotvarkė gali keistis.

PIRMADIENIS

08.30 val. susitikimas su Vilkaviškio jaunųjų verslininkų klubo prezidentu.

9.00 val. darbinis pasitarimas dėl NVŠ lėšų paskirstymo.

10.00 val. Vienkartinės paramos skyrimo komisijos posėdis.

13.00-17.00 val. Nepriklausomų kandidatų į UAB „Vilkaviškio vandenys“ valdybos narius atrankos konkursas.

ANTRADIENIS

9.00 val. darbinis pasitarimas dėl piniginės paramos nepasiturintiems asmenims tvarkos aprašo.

11.00 val. Paslaugų skyrimo komisijos posėdis.

13.00-17.00 val. Nepriklausomų kandidatų į UAB „Vilkaviškio šilumos tinklai“ valdybos narius atrankos konkursas.

TREČIADIENIS

09.00 val. Pagal pareigines funkcijas priskirtų koordinuoti skyrių vedėjų ir koordinavimo sričiai priskirtų įstaigų ir įmonių vadovų pasitarimas.

11.00 val. Susitikimas su Poezijos pavasario dalyviais.

17.00 val. Poezijos vakaras ir S. Nėries literatūrinės premijos įteikimo ceremonija Vilkaviškio kultūros centre.

KETVIRTADIENIS

9.00 val. Dalyvavimas prekės ženklo “Pagaminta Vilkaviškyje” pasiūlymų vertinimo posėdyje TVIC.

10.00 val. Dalyvavimas Vilkaviškio rajono neįgaliųjų draugijos ataskaitiniame susirinkime.

14.00 val. Atvejo vadybos posėdis.

PENKTADIENIS

10. 00 val. TBK Vaiko gerovės komisija.

Aktualių savivaldybės klausimų sprendimas, darbas su dokumentais.

PASTABA: darbotvarkė gali keistis.

PIRMADIENIS

14.00 val. Pasitarimas su Sveikatos priežiūros įstaigų vadovais. 

ANTRADIENIS 

08.30 val. Susitikimas su Alvito parapijos klebonu Vytautu Kajoku.

10.00 val. Apsilankymas Šeimenos seniūnijoje dėl ilgalaikių bedarbių integravimo į darbo rinką. 

13.30 val. Susitikimas su Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininku Mindaugu Baršiu. 

14.30 val. Projekto Išmanusis miestas” pristatymas. 

16.00 val. Apsilankymas Kybartuose dėl galimų sklypų grupinio gyvenimo namams statyti. 

TREČIADIENIS

09.00 val. Pagal pareigines funkcijas priskirtų koordinuoti skyrių vedėjų ir koordinavimo sričiai priskirtų įstaigų ir įmonių vadovų pasitarimas.

14.00 val. Diskusija dėl neformaliojo švietimo programų.

KETVIRTADIENIS

09.00 val. Paramos komisijos posėdis. 

10.00 val. Susitikimas Kybartuose dėl Atviros jaunimo erdvės įkūrimo. 

13.00 val. Dalyvavimas LR Vidaus reikalų ministerijos video konferencijoje nuotoliniu būdu.

PENKTADIENIS

Atostogų diena. 

PASTABA: darbotvarkė gali keistis.

PIRMADIENIS

Atostogų diena. 

ANTRADIENIS 

15.00 val. Susitikimas su verslo bendruomene. 

TREČIADIENIS

09.00 val. Pagal pareigines funkcijas priskirtų koordinuoti skyrių vedėjų ir koordinavimo sričiai priskirtų įstaigų ir įmonių vadovų pasitarimas.

13.00 val. Susitikimas su  įvaikinimo tarnybos ir globos centro atstovais. 

KETVIRTADIENIS

10.00 val. Apsilankymas Vilkaviškio seniūnijoje dėl ilgalaikių bedarbių integravimo į darbo rinką. 

11.00 val. Religinių bendruomenių rėmimo projektų vertinimo komisijos posėdis. 

14.00 val. Dalyvavimas Vištyčio malūno atidarymo renginyje. 

PENKTADIENIS

9.30 val. Apsilankymas Virbalio seniūnijoje dėl ilgalaikių bedarbių integravimo į darbo rinką. 

11.00 val. Apsilankymas Kybartų seniūnijoje dėl ilgalaikių bedarbių integravimo į darbo rinką. 

17.00 val. „Mažasis poezijos pavasaris“ Vilkaviškio kultūros centre. 

PASTABA: darbotvarkė gali keistis.

PIRMADIENIS

Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena.

ANTRADIENIS 

9.00 val. Savivaldybės administracijos skyrių vedėjų, seniūnų, Savivaldybės administracijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų ir įmonių vadovų pasitarimas.

11.00 val. SVV posėdis.

13.00 val. Eismo saugumo posėdis. 

16.00 val. Paminklų statymo ir kitų atminimo ženklų įrengimo komisijos posėdis.  

TREČIADIENIS

08.30 val. Pagal pareigines funkcijas priskirtų koordinuoti skyrių vedėjų ir koordinavimo sričiai priskirtų įstaigų ir įmonių vadovų pasitarimas.

10.00 val. Marijampolės regiono plėtros tarybos posėdis.

14.00 val. Dalyvavimas iniciatyvos “Socialinio verslo karavanas Suvalkijos regione” pristatyme. 

KETVIRTADIENIS

09.00 val. Šeimos tarybos posėdis Vilniuje.

17.30 val. Senjorų užimtumo centro atidarymo renginys. 

PENKTADIENIS

9.00 val. Tarpinstitucinio bendradarbiavimo posėdis.

10.00 val. Susitikimas su kaimo bendruomenių taryba.

11.30 val. Vilkaviškio krašto neįgaliųjų draugijos posėdis.

13.00 val. Jaunimo reikalų tarybos posėdis. 

PASTABA: darbotvarkė gali keistis.

PIRMADIENIS

14.00 val. Paslaugų komisijos posėdis.

15.00 val. Pasitarimas su rajono švietimo įstaigų vadovais. 

ANTRADIENIS 

14.00 val. Konkursas Apskaitos skyriaus vyr. specialisto pareigoms eiti.

TREČIADIENIS

10.00 val. Nepriklausomų kandidatų į uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio šilumos tinklai“ valdybos narius atrankos komisijos posėdis.

11.00 val. Nepriklausomų kandidatų į uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio vandenys“ valdybos narius atrankos komisijos posėdis.

14.00 val. Konkursas Vilkaviškio ligoninės direktoriaus pareigoms eiti. 

KETVIRTADIENIS

09.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu. 

11.00 val. Darbo grupės susitikimas dėl Vilkaviškio miesto istorijos, istorinių šaltinių ir kitos informacijos susijusios su Vilkaviškio kraštu. 

14.00 val. Šeimos komisijos posėdis. 

PENKTADIENIS

10.00 val. Komisijos posėdis dėl socialinio būsto remonto. 

PASTABA: darbotvarkė gali keistis.

PIRMADIENIS

08.30 val. Darbinis pasitarimas dėl UAB “Vilkaviškio komunalinis ūkis” reorganizavimo. 

11.00 val. Paramos komisijos posėdis. 

13.00 val. Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis.

15.00 val. Socialinių reikalų ir sveikatos komiteto posėdis.

16.00 val. Konsultacinis Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdis.

 

ANTRADIENIS 

10.00 val. Ekstremalių situacijų komisijos posėdis.

13.00 val. Darbinis pasitarimas dėl Paežerių ežero tvarkymo ir įveiklinimo. 

15.00 val. Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto posėdis. 

TREČIADIENIS

Nedarbo diena. 

KETVIRTADIENIS

09.00 val. Būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos posėdis. 

PENKTADIENIS

10.00 val. Tarybos posėdis

PASTABA: darbotvarkė gali keistis.

PIRMADIENIS

14.00 val. LSA valdybos posėdis nuotoliniu būdu.

ANTRADIENIS 

14.00 val. Gautų bendruomeninių iniciatyvų vertinimo posėdis.

TREČIADIENIS

09.00 val. Darbas su dokumentais.

KETVIRTADIENIS

09.00 val. Bendruomeninių paslaugų plėtra negalią turintiems žmonėms.

10.00 val. Bendrojo plano sprendinių pristatymas.

14.00 val. Nacionalinės šeimų tarybos posėdis nuotoliniu būdu.

PENKTADIENIS

13.00 val. Vienkartinės paramos komisijos posėdis.

18.00 val. Renginys Kazio Bradūno tėviškėje „Kiršų vasara“.

PASTABA: darbotvarkė gali keistis.

PIRMADIENIS

10.00 val. Susitikimas grupinio gyvenimo namų plėtros klausimais. 

15.00 val. Darbo grupės posėdis dėl stipendijų skyrimo profesinės mokyklos studentams. 

Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro koordinavimo darbai.

ANTRADIENIS 

13.00 val. Pasitarimas su rajono švietimo įstaigų vadovais nuotoliniu būdu.

14.00 val. Sporto projektų paraiškų vertinimo posėdis.

Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro koordinavimo darbai.

TREČIADIENIS

09.00 val. Objektų lankymas.

15.30 val. Dalyvavimas kassavaitinėje vaizdo konferencijoje su LR ministerijų atstovais.

Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro koordinavimo darbai.

KETVIRTADIENIS

08.30 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

09.00 val. Konkursas į  Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus nedirbančių asmenų atvejo vadybininko pareigas. 

Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro koordinavimo darbai.

PENKTADIENIS

Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro koordinavimo darbai.

PASTABA: darbotvarkė gali keistis.

PIRMADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas. 

13.00 val. Sveikatos apsaugos srities projektų, finansuojamų Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis, paraiškų vertinimo posėdis.

15.00 val. Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdis nuotoliniu būdu.

Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro koordinavimo darbai.

ANTRADIENIS 

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

12.30 val. Dalyvavimas „Maisto banko“ akcijoje.

13.00 val. Pasitarimas su rajono švietimo įstaigų vadovais nuotoliniu būdu.

14.00 val. Edukacinių erdvių konkurso komisijos išvažiuojamasis posėdis į Vilkaviškio vaikų lopšelį-darželį „Pasaka“ ir Gižų Kazimiero Baršausko mokyklą-daugiafunkcį centrą.

Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro koordinavimo darbai.

TREČIADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

15.30 val. Dalyvavimas kassavaitinėje vaizdo konferencijoje su LR ministerijų atstovais.

Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro koordinavimo darbai.

KETVIRTADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

10.00 val. Vaikų socializacijos programų rėmimo konkurso paraiškų svarstymo komisija.

13.00 val. Pasitarimas dėl Vietos kultūrinio verslumo skatinimo programos kvietimo.

14.00 val. Nevyriausybinių organizacijų tarybos posėdis nuotoliniu būdu.

Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro koordinavimo darbai.

PENKTADIENIS

10.00 val. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdis nuotoliniu būdu.

Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro koordinavimo darbai.

PASTABA: darbotvarkė gali keistis.

PIRMADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

10.00 val. Verslo taryba. 

13.00 val. Pasitarimas su rajono švietimo įstaigų vadovais nuotoliniu būdu.

14.00 val. SVV gautų paraiškų vertinimas. 

Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro koordinavimo darbai.

ANTRADIENIS 

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

10.00 val. Religinių bendruomenių rėmimo projektų vertinimo komisijos posėdis. 

Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro koordinavimo darbai.

TREČIADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

13.00 val. Pasitarimas su rajono švietimo įstaigų vadovais nuotoliniu būdu.

Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro koordinavimo darbai.

KETVIRTADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

9.15 val. Dalyvavimas Vyriausybės kanceliarijos surengtoje Viešojoje konsultacijoje – vaizdo konferencijoje „Atvira Vyriausybė 2021. Įvertinkime būtinus pokyčius“.

Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro koordinavimo darbai.

PENKTADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

13.00 val. Pasitarimas su Vilkaviškio rajono kultūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu.

Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro koordinavimo darbai.

PASTABA: darbotvarkė gali keistis.

PIRMADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

13.00 val. Pasitarimas su rajono švietimo įstaigų vadovais nuotoliniu būdu.

Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro koordinavimo darbai.

ANTRADIENIS 

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

13.00 val. Jaunimo reikalų tarybos posėdis.

15.00 val. Šeimos komisijos posėdis. 

Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro koordinavimo darbai.

TREČIADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

11.00 val. Maršrutų derinimo komisijos posėdis.

14.30 val. Dalyvavimas vaizdo konferencijoje darbo santykių klausimais.

15.30 val. Dalyvavimas kassavaitinėje vaizdo konferencijoje su LR ministerijų atstovais.

Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro koordinavimo darbai.

KETVIRTADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

13.00 val. Dalyvavimas vaizdo konferencijoje su Švietimo, mokslo ir sporto ministru A. Monkevičiumi.

Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro koordinavimo darbai.

PENKTADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

10-13 val. Psichologinių krizių valdymo mokymai nuotoliniu būdu. 

12.00 val. Pokalbis su Trečiojo amžiaus universiteto studentais tema Kaip būti sveikesniems Vilkaviškyje ir Europoje”. Pokalbis vyks nuotoliniu būdu.  

Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro koordinavimo darbai.

PASTABA: darbotvarkė gali keistis.

PIRMADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

13.00 val. Pasitarimas su rajono švietimo įstaigų vadovais nuotoliniu būdu.

Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro koordinavimo darbai.

ANTRADIENIS 

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro koordinavimo darbai.

TREČIADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

13.00 val. Eismo saugumo komisijos posėdis.

15.30 val. Dalyvauja video konferencijoje su Socialinės apsaugos ir darbo ministru L. Kukuraičiu.

Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro koordinavimo darbai.

KETVIRTADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro koordinavimo darbai.

PENKTADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro koordinavimo darbai.

PASTABA: darbotvarkė gali keistis.

PIRMADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

10.50 val. gėlių padėjimas prie dr. J. Basanavičiaus paminklo.

11.00 val. ąžuoliuko, skirto medikams, sodinimas prie Vilkaviškio ligoninės.

13.00 val. Pasitarimas su rajono švietimo įstaigų vadovais nuotoliniu būdu.

Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro koordinavimo darbai.

ANTRADIENIS 

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro koordinavimo darbai.

TREČIADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

15.30 val. Dalyvavimas video konferencijoje. Video konferencijoje planuoja dalyvauti Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis bei vidaus reikalų ministrė Rita Tamašunienė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Užimtumo tarnybos atstovai.

Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro koordinavimo darbai.

KETVIRTADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

10.00 val. dalyvavimas nuotoliniu būdu vykstančioje „Verli Lietuva“ video konferencijoje su ekspertais.

Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro koordinavimo darbai.

PASTABA: darbotvarkė gali keistis.

PIRMADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro koordinavimo darbai.

ANTRADIENIS 

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro koordinavimo darbai.

TREČIADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

15.30 val. Video konferencija su Vidaus reikalų, Susisiekimo, Inovacijų ir ekonomikos, Žemės ūkio ministerijų atstovais.

Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro koordinavimo darbai.

KETVIRTADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

15.00 val. Dalyvavimas apklausos, skirtos Vilkaviškio rajono verslo situacijos nustatymui aptarime nuotoliniu būdu.

Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro koordinavimo darbai.

PENKTADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

10.00 val. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdis nuotoliniu būdu.

Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro koordinavimo darbai.

PASTABA: darbotvarkė gali keistis.

ANTRADIENIS 

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

13.00 val. pasitarimas su švietimo įstaigos vadovais nuotoliniu būdu.

Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro koordinavimo darbai.

TREČIADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro koordinavimo darbai.

KETVIRTADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

10.00 val. nuotolinis dalyvavimas „Versli Lietuva“ video konferencijoje. Pokalbyje dalyvaus: Kęstutis Motiejūnas, „Invega“ generalinis direktorius; Inga Balnanosienė, Užimtumo tarnybos direktorė.

15.30 val.  nuotolinis dalyvavimas LR Vidaus reikalų ministerijos video konferencijoje.

Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro koordinavimo darbai.

PENKTADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro koordinavimo darbai.

PASTABA: darbotvarkė gali keistis.

PIRMADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

13.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės švietimo įstaigų vadovais nuotoliniu būdu.

15.00 val. Dalyvavimas video konferencijoje, kurioje dalyvauja šalies savivaldybių merai, Sveikatos apsaugos ministerijos, Vidaus reikalų ministerijos ir kitų ministerijų atstovai.

Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro koordinavimo darbai.

ANTRADIENIS 

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

10.30 val. Pasitarimas su Vilkaviškio ligoninės vyr. gydytoju.

11.00 Pasitarimas nuotoliniu būdu rajono sporto klausimais.

Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro koordinavimo darbai.

TREČIADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

13.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės kultūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu.

Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro koordinavimo darbai.

KETVIRTADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro koordinavimo darbai.

13.00 val. Video konferencija su LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovais.

PENKTADIENIS

9.00 val. Pasitarimas su Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu; Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pasitarimas.

Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro koordinavimo darbai.

PASTABA: darbotvarkė gali keistis.

PIRMADIENIS

Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro koordinavimo darbai.

ANTRADIENIS 

Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro koordinavimo darbai.

TREČIADIENIS

Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro koordinavimo darbai.

KETVIRTADIENIS

Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro koordinavimo darbai.

PENKTADIENIS

Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro koordinavimo darbai.

PASTABA: darbotvarkė gali keistis.

PIRMADIENIS

Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro koordinavimo darbai.

ANTRADIENIS 

Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro koordinavimo darbai.

TREČIADIENIS

Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro koordinavimo darbai.

KETVIRTADIENIS

Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro koordinavimo darbai.

PENKTADIENIS

Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro koordinavimo darbai.

PASTABA: darbotvarkė gali keistis.

PIRMADIENIS

Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro koordinavimo darbai.

ANTRADIENIS 

Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro koordinavimo darbai.

TREČIADIENIS

Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro koordinavimo darbai.

KETVIRTADIENIS

Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro koordinavimo darbai.

PENKTADIENIS

Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro koordinavimo darbai.

PASTABA: darbotvarkė gali keistis.

PIRMADIENIS

9.00 val. darbinis susitikimas su Vilkaviškio krašto VVG dėl viešojo sektoriaus ir NVO partnerystės.

10.00 val. darbinis pasitarimas dėl socialinės paramos skyriaus nedirbančių asmenų atvejo vadybininko pareigybės aprašymo.

11.00 val. Vilkaviškio sporto mokyklos organizuojamas bėgimas J. Basanavičiaus aikštėje.

13.00 val. darbinis pasitarimas dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės vaikų socializacijos programų rėmimo konkurso tvarkos aprašo.

15.00 val. Lietuvių kalbos dienoms skirtų rezultatų apibendrinimas su Savivaldybės specialistais.

ANTRADIENIS 

9.00 val. darbinis pasitarimas pas Merą dėl ugdymo įstaigų vadovų kaitumo.

10.00 val. karinio laivo „Sūduvis“ atstovų vizitas.

11.00 val. „Laisvės vėjas“ eisena Kybartų gatvėmis.

14.00 val. Virbalio seniūnijos ataskaitinis susirinkimas.

TREČIADIENIS

12.00 val. dalyvavimas šventiniuose renginiuose Vilkaviškio mieste.

KETVIRTADIENIS

9.00 val. darbinis pasitarimas su ugdymo įstaigų vadovais, ŠPT, TAU atstovais dėl suaugusiųjų mokymo.

10.00 val. darbinis pasitarimas komunikacijos klausimais.

11.00 val. parodos „Gyvybės medžio raštai“ atidarymas Paežerių dvare.

13.00 val. Eismo saugumo komisijos posėdis.

15.00 val. Šeimos komisijos posėdis.

16.00 val. Psichologinių krizių valdymo grupės susirinkimas.

PENKTADIENIS

14.00 val. Klausučių seniūnijos ataskaitinis susirinkimas

PASTABA: darbotvarkė gali keistis.

PIRMADIENIS

10.00 val. Paminklų statymo ir kitų atminimo ženklų įrengimo komisijos posėdis.

13.00 val. Susitikimas su Eurointegracijos projektų atstovais.

14.00 val. Švietimo įstaigų vadovų pasitarimas.

15.00 val. Lietuvių kalbos dienų aptarimo renginys Vilkaviškio rajono savivaldybės salėje.

17.00 val. Susitikimas Kybartuose dėl investicijų.

ANTRADIENIS 

9.00 val. Savivaldybės administracijos skyrių vedėjų, seniūnų, įstaigų vadovų pasitarimas.

14.00 val. Vokų plėšimas dėl socialinio būsto.

TREČIADIENIS

9.00 val. Pagal pareigines funkcijas priskirtų koordinuoti skyrių vedėjų ir koordinavimo sričiai priskirtų įstaigų ir įmonių vadovų pasitarimas.

13.00 val. Dokumentų peržiūra ir nukreipimas vykdytojams.

14.00 val. Susitikimas dėl projektų idėjų Lietuvos-Lenkijos tarptautinės pasienio regiono funkcinei zonai.

KETVIRTADIENIS

10.00 val. Bendruomeninės sveikatos komisijos posėdis.

12.00 val. Skaitymo konkursas „Tėvynei, iš vaiko širdelės“ Vilkaviškio pradinėje mokykloje.

14.00 val. Apsilankymas Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure, J. Basanavičiaus a. 7, Vilkaviškis.

16.00 val. NVO tarybos posėdis.

PENKTADIENIS

12.00 val. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos 30-mečio minėjimo renginys Keturvalakių mokykloje-daugiafunkciame centre.

PASTABA: darbotvarkė gali keistis.

PIRMADIENIS

9.00 val. pasitarimas dėl socialinio būsto gyvenimo sąlygų pagerinimo galimybių 2020 m.

10.00 val. darbinis pasitarimas dėl ugdymo įstaigų tinklo pertvarkos

13.00 val. Bendruomeninių organizacijų pateiktų prašymo dėl dalinio finansavimo skyrimo vertinimo komisijos posėdis

14.00 val. darbinis pasitarimas dėl TBK, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos ir Atvejo vadybos specialistų veiklų

15.00 val. Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komiteto posėdis

16.00 val. Tarybos narių, Savivaldybės administracijos skyrių vedėjų, Savivaldybei pavaldžių įstaigų ir organizacijų konsultacinis posėdis

17.00 val. viešas biudžeto svarstymas

ANTRADIENIS

10.00 val. vienkartinės finansinės paramos skyrimo komisijos posėdis

14.00 val. darbinis pasitarimas su Vilkaviškio ir Kybartų PSPC, Vilkaviškio ligoninės vadovais, Savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, vyr. specialistais

17.30 val. Užgavėnių šventė prie Vilkaviškio kultūros centro

TREČIADIENIS

10.00 val. susitikimas su LR Prezidento Ekonominės ir socialinės politikos grupės patarėjais tema Socialinės piniginės paramos ir socialinių paslaugų sistemos savivaldybėse: situacija ir iššūkiai

13.30 val. susitikimas su LR Prezidento patarėju Šarūnu Radvilavičium dėl kultūros paveldo priežiūros, finansavimo, įveiklinimo, bendruomenės įtraukimo į šiuos procesus

16.00 val. susitikimas dėl Protų kovų organizavimo Vilkaviškio rajone

KETVIRTADIENIS

09.00 val. Švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimo posėdžiai.

12.00 val. akcija Vėjo greitis 30 km/h – vėjo malūnėlių gamyba

13.30 val. susitikimas su UAB „Savas“ vadovu

14.00 val. Paramos komisijos posėdis

15.30 val. specialiųjų poreikių nustatymo komisijos posėdis       

PENKTADIENIS

10.00 val. Tarybos posėdis

PIRMADIENIS

9.00 – 14.00 val. pokalbis su ugdymo įstaigų vadovais dėl 2020 metų veiklos užduočių, rezultatų ir rodiklių

14.00 val. darbinis pasitarimas dėl seniūnijų seniūnų ataskaitų grafiko sudarymo ir Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos 2019 m. veiklos ataskaitos

14.30 val. darbinis pasitarimas dėl LR Prezidento vizito į Marijampolės regioną

15.00 val. darbinis pasitarimas dėl ugdymo įstaigų tinklo pertvarkos

ANTRADIENIS

9.00 val. Savivaldybės administracijos skyrių vedėjų, seniūnų mažasis pasitarimas.

11.00 val. darbinis pasitarimas dėl problemų identifikavimo ruošiantis susitikimui su LR Prezidentu

15.00 val. Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komiteto posėdis

TREČIADIENIS

9.00 val. pagal pareigines funkcijas priskirtų koordinuoti skyrių vedėjų ir koordinavimo sričiai priskirtų įstaigų ir įmonių vadovų pasitarimas.

11.00 val. darbas su dokumentais

KETVIRTADIENIS

8.00 – 17.00 val. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos vieša konsultacija „Mokinių pasiekimų gerinimas savivaldybėje švelninant nepalankius aplinkos veiksnius“.        

PENKTADIENIS

14.00 val. jaunimo reikalų tarybos posėdis, dalyvavimas akcijoje „Laisvės vėjo greitis“

 

PIRMADIENIS

13.30 val. Strateginio planavimo komisijos posėdis

15.30 val. darbo grupės išvykstamasis posėdis dėl krepšinio aikštelės rekonstrukcijos Gižų miestelyje

ANTRADIENIS

8.00 val. darbo grupės posėdis dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos 2019 m. veiklos ataskaitos

TREČIADIENIS

9.00 val. pagal pareigines funkcijas priskirtų koordinuoti skyrių vedėjų ir koordinavimo sričiai priskirtų įstaigų ir įmonių vadovų pasitarimas.

10.00 val. Vilkaviškio miesto bendrojo plano sprendinių pristatymas

13.00 val. Eismo saugumo komisijos posėdis

14.30 val. išvykstamasis posėdis dėl ugdymo įstaigų tinklo pertvarkos

16.00 val. darbas su dokumentais

KETVIRTADIENIS

9.00 val. išvykstamasis posėdis pas šeimą auginančią trynukus

10.30 val. diskusija dėl emigrantų grįžtančių į mūsų ugdymo įstaigas

PENKTADIENIS

9.00 val. Susitikimas su Marijampolės profesinio rengimo centro (MPRC) direktoriumi Gražvydu Juodišiumi.

12.00 val. literatūriniai istoriniai skaitiniai Jono Basanavičiaus gimtinėje

17.00 val. knygos „Jonas Mačys“ pristatymas Paežerių dvare

19.00 val. Šv. Mišios už Lietuvą ir jos žmones, minėjimas koncertas Kybartų kultūros centro Virbalio padalinyje

ŠEŠTADIENIS

14.00 val. Gudkaimio kaimo bendruomenės ataskaitinis susirinkimas

16.00 val. vasario 16-osios minėjimas „Labas – mano vardas Lietuva“ Klausučių kultūros namuose

SEKMADIENIS

11.30 val. iškilminga vėliavų pakėlimo ceremonija Jono Basanavičiaus aikštėje

17.30 val. susitikimas su dokumentinio filmo „El Padre Medico“ kūrėjais ir filmo peržiūra Vilkaviškio kultūros centre

PIRMADIENIS

10.00 val. darbo grupės posėdis dėl pastato mokyklos Šiaudiniškiuose įveiklinimo

13.30 val. išvykstamasis posėdis į Marijampolės profesinio rengimo centrą pasidalinti patirtimi dėl maisto gamybos ir apskaitos ugdymo įstaigose

15.00 val. po vokų atplėšimo  išvykstamasis komisijos posėdis į butus, kurie po viešojo pirkimo papildytų Savivaldybės socialinio būsto fondą

ANTRADIENIS

9.00 val. Savivaldybės administracijos skyrių vedėjų, seniūnų, Savivaldybės administracijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų ir įmonių vadovų pasitarimas.

14.00 val. darbo grupės posėdis dėl Atvejo vadybos veiklos užtikrinimo

16.00 val. Nevyriausybinių organizacijų tarybos posėdis

TREČIADIENIS

9.00 val. pagal pareigines funkcijas priskirtų koordinuoti skyrių vedėjų ir koordinavimo sričiai priskirtų įstaigų ir įmonių vadovų pasitarimas.

10.00 val. Marijampolės regiono savivaldybių institucinės globos pertvarkos klasterio dalyvių susitikimas

15.00 val. išplėstinis Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų bei Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komitetų posėdis

KETVIRTADIENIS

9.30 val. išvykstamasis darbinis posėdis dėl ugdymo įstaigų tinklo plano

11.00 val. Vilkaviškio kurčiųjų pirminės organizacijos patalpų atidarymas

13.30 val. susitikimas su priešgaisrinės tarnybos atstovais

15.00 val. išvykstamasis posėdis dėl socialinių klausimų  į Gudelių kaimo bendruomenę

16.30 val. Susitikimas su Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupės projektinių pasiūlymų ir paraiškų teikėjais

PENKTADIENIS

15.00 val. padėkos renginys sportininkams

17.00 val. pučiamųjų instrumentų orkestrų konkursas Vilkaviškio kultūros centre

PIRMADIENIS

9.00 val. psichologinių krizių valdymo grupės posėdis

10.00 val. konferencija Paežerių dvare „Vienybėje – stiprybė: mes ir klausos negalią turintis žmogus“

12.00 val. Holokausto aukų kapų lankymas

13.00 val. darbinis pasitarimas dėl ugdymo įstaigų tinklo plano su Švietimo, kultūros ir sporto skyriumi

14.00 val. darbinis pasitarimas tarp VTAS, TBK ir socialinių darbuotojų

15.00 val. Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komiteto posėdis

16.00 val. konsultacinis posėdis

ANTRADIENIS

10.00 val. prioritetiniams objektams nustatyti Savivaldybės nuosavybės teise priklausančių pastatų (patalpų) būtiniems remonto darbams atlikti  komisijos posėdis

14.00 val. išvykstamasis posėdis dėl ilgalaikių bedarbių gaunančių socialines pašalpas įtraukimo į darbo rinką

15.00 val. biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto posėdis

16.00 val. Vilkaviškio miesto VVG valdybos posėdis

TREČIADIENIS

9.00 val. darbinis pasitarimas dėl maitinimo paslaugų teikimo su Švietimo, kultūros ir sporto skyriumi

10.00 val. Verslo tarybos posėdis

KETVIRTADIENIS

11.00 val. Paramos komisijos posėdis

13.30 val. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano esamos būklės analizės pristatymas, 313 k.

PENKTADIENIS

10.00 val. Vilkaviškio rajono savivaldybės Tarybos posėdis

14.00 val. VTD atrankos komisijos posėdis į Investicijų, strateginio planavimo skyrių

PIRMADIENIS

9.00 val. darbinis pasitarimas su Vilkaviškio moksleivių pučiamųjų instrumentų orkestro vadovu Saulium Mickevičium

9.30 val. darbinis pasitarimas su Vilkaviškio Sūduvos (Suvalkijos) kultūros centro muziejaus direktore Jurgita Morozaite

10.00 val. dalyvavimas Focus grupėje pagal Kauno technologijos universiteto vykdomą projektą „Neekonominių veiksnių reikšmė Lietuvos gyventojų emigracijai“

13.00 val. darbinis pasitarimas dėl Šeimos komisijos veiklų su Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatore Rita Viktoravičienė

14.00 val. dalyvavimas Focus grupėje pagal Kauno technologijos universiteto vykdomą projektą „Neekonominių veiksnių reikšmė Lietuvos gyventojų emigracijai“

ANTRADIENIS

9.00 val. Savivaldybės administracijos skyrių vedėjų, seniūnų mažasis pasitarimas.

10.00 val. vienkartinės finansinės paramos skyrimo komisijos posėdis

14.00 val. Eismo saugumo komisijos posėdis

16.00 val. specialiųjų poreikių nustatymo komisijos posėdis

TREČIADIENIS

9.00 val. susitikimas su Tauragės regiono pertvarkos procesų eksperte Marijona Janavičiene

11.00 val. įvadiniai seniūnaičių mokymai

KETVIRTADIENIS

8.00 – 17.00 val. konferencija Vilniuje – Europos sąjungos prioritetai, tikslai 2021-2027 finansavimo laikotarpiui

PENKTADIENIS

10.30 val. Dalyvavimas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos posėdyje projekto „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias ir pagrindines kompetencijas“ įgyvendinimo ir savivaldybių indėlio į suaugusiųjų švietimo plėtojimą klausimams aptarti.

14.00 val. Tarptautinės turizmo, sporto ir laisvalaikio parodos Adventur lankymas.

PIRMADIENIS

8.30 val. darbinis pasitarimas su Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistais dėl tinklo plano

10.00 val. susitikimas su projektuotojais dėl techninio projekto „Vilkaviškio miesto rekreacinės teritorijos prie Šeimenos upės sukūrimas ir kompleksiškas prieigų sutvarkymas“ sprendinių derinimo

11.00 val. viešųjų pirkimų komisijos posėdis dėl projekto „Viešųjų erdvių sutvarkymas Pilviškių miestelyje, pritaikant renginiams, fizinio aktyvumo didinimui“ rangos darbų pirkimo

13.00 val. Strateginio planavimo darbo grupės posėdis 313 k.

15.00 val. šeimos komisijos posėdis 104 k.

17.00 val. renginys Kybartuose sausio 13-osios įvykiams atminti

ANTRADIENIS

11.00 val. apsilankymas Vištyčio Petro Kriaučiūno mokykloje daugiafunkciame centre dėl tinklo plano

14.00 val. išvykstamasis vizitas į Kybartų seniūniją dėl socialinių išmokų peržiūros, ilgalaikių bedarbių integravimo į darbo rinką.

15.30 val. išvykstamasis vizitas su Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistais į Žaliosios Vinco Žemaičio pagrindinę mokyklą  dėl tinklo plano

TREČIADIENIS

9.00 val. pagal pareigines funkcijas priskirtų koordinuoti skyrių vedėjų
ir koordinavimo sričiai priskirtų įstaigų ir įmonių vadovų pasitarimas.

12.00 val.  išvykstamasis vizitas su Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistais į Virbalio pagrindinės mokyklos Šiaudiniškių skyrių  dėl tinklo plano

14.00 val. narkotikų komisijos posėdis, 104 k.

15.00 val. bendruomeninių organizacijų tarybos posėdis, 302 k.

16.00 val. NVO tarybos posėdis, 104 k.

KETVIRTADIENIS

8.30 val. darbinis pasitarimas su Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistais dėl tinklo plano

9.00 val. darbinis pasitarimas dėl sportininkų pagerbimo renginio

9.30 val.  Biudžeto projektų svarstymas su ugdymo įstaigų vadovais ir finansininkais

PENKTADIENIS

11.00 val. Susitikimas su Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos viceministru Arūnu Plikšniu Vilniuje

17.30 val. šokio studijos „Šokantys bateliai“ gimtadienis

 

PIRMADIENIS

9.30 val. Savivaldybės administracijos viešosios infrastruktūros programos planuojamų išlaidų poreikio 2020 m. biudžete svarstymas.

14.30 val. Savivaldybės administracijos nevyriausybinių organizacijų rėmimo, turizmo ir verslo plėtros, projektų valdymo programos planuojamų išlaidų poreikio 2020 m. biudžete svarstymas.

ANTRADIENIS

9.00 val. Savivaldybės administracijos skyrių vedėjų, seniūnų, Savivaldybės administracijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų ir įmonių vadovų pasitarimas.

10.30 val. Savivaldybės administracijos valdymo programoje seniūnijų veiklai planuojamų išlaidų poreikio 2020 m. biudžete svarstymas.

11.30 val. darbinis pasitarimas dėl sveikatos srityje kuruojamų veiklų planavimo ir įgyvendinimo.

13.00 val. darbo grupės posėdis 2020 savanorystės metų paminėjimo priemonių planui sudaryti.

14.00 val. Savivaldybės administracijos vietinio ūkio skyriaus programoje sveikatos įstaigų infrastruktūros gerinimui, remontui, rekonstrukcijai planuojamų išlaidų poreikio 2020 m. biudžete svarstymas.

16.00 val. darbinis pasitarimas su Švietimo, kultūros ir sporto specialistais  dėl ugdymo įstaigų tinklo plano pakeitimų

TREČIADIENIS

9.00 val. pagal pareigines funkcijas priskirtų koordinuoti skyrių vedėjų ir koordinavimo sričiai priskirtų įstaigų ir įmonių vadovų pasitarimas.

10.00 val. Susitikimas dėl šilumos ūkio modernizavimo švietimo įstaigose.

13.00 val. psichologinių krizių valdymo grupės posėdis dėl algoritmo sudarymo ir teikimo tvirtinimui.

15.00 val. darbinis pasitarimas dėl padėkos renginio kultūros darbuotojams.

KETVIRTADIENIS

14.00 val. išvykstamasis vizitas į Gražiškių seniūniją dėl socialinių išmokų peržiūros, ilgalaikių bedarbių integravimo į darbo rinką.

15.30 val. išvykstamasis vizitas į Bartninkų seniūniją dėl socialinių išmokų peržiūros, ilgalaikių bedarbių integravimo į darbo rinką.

16.00 val. darbinis pasitarimas dėl 2020 m. Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centro veiklos susijusios su verslo pradžia ir plėtra.

18.00 val. renginys Paežerių dvare Stankūnienės 95 m. „Magdalenos žemė žydi“.

PENKTADIENIS

9.00 val. tarpinstitucinis pasitarimas tarp TBK, VTAS, Policijos, Poliklinikos, Socialinės paramos skyriaus atstovų.

13.00 val. strateginio planavimo darbo grupės posėdis dėl SSGG, veiklos prioritetų išgryninimo.

16.00 val. padėkos vakaras kultūros darbuotojams.

PIRMADIENIS

08.00 val. Apsilankymas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje.

16.00 val. Atvirukų konkurso apdovanojimai prie Vilkaviškio miesto eglės.

ANTRADIENIS

09.00 val. Darbas su dokumentais.

TREČIADIENIS

Nedarbo diena

KETVIRTADIENIS

9.00 val. viešojo pirkimo komisijos posėdis dėl Projekto „Viešųjų erdvių sutvarkymas Pilviškių miestelyje, pritaikant renginiams, fizinio aktyvumo didinimui“ statybos darbų pirkimo

10.00 val. darbinis pasitarimas dėl padėkos vakaro kultūros darbuotojams kuris vyks sausio 10 d.

13.30 val. Savivaldybės administracijos kaimo rėmimo, plėtros ir melioracijos, teritorijų planavimo, socialinės paramos ir sveikatos paslaugų kokybės gerinimo programų planuojamų išlaidų poreikio 2020 m. biudžete svarstymas

16.00 val. darbinis pasitarimas dėl padėkos vakaro kultūros darbuotojams kuris vyks sausio 10 d.

PENKTADIENIS

9.00 val. Vilkaviškio miesto VVG Kvietimu Nr. 2 gautų projektinių pasiūlymų sąrašo derinimas

13.00 val. nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojusių Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo ir su juo susijusių įstatymų pakeitimų ir atvejo vadybos tvarkos aprašo apžvalga

PIRMADIENIS

11.00 val. Kalėdinio bėgimo dalyvių pasveikinimas Vilkaviškio miesto aikštėje.

13.00 val. Apsilankymas Vilkaviškio ligoninėje.

16.00 val. Dalyvavimas vienišų žmonių renginyje Kybartuose.

ANTRADIENIS

Nedarbo diena

TREČIADIENIS

Nedarbo diena

KETVIRTADIENIS

Nedarbo diena

PENKTADIENIS

14.15 val. Dalyvavimas kino dienos renginyje Vilkaviškio kultūros centre.

PIRMADIENIS

8.00 val. Klausučių seniūnės pristatymas darbuotojams, išvykstamasis vizitas į seniūniją

9.00 val. darbas su dokumentais (inventorizacijos aprašų komisijos posėdis)

10.00-11.45  val. vienkartinės finansinės paramos skyrimo komisijos posėdis, 124 k.

12.00 val. dalyvavimas akcijoje #Mano knyga

13.00-15.45 val. konkurso į Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas komisijos posėdis

16.00 val. Tarybos narių ir skyrių vedėjų konsultacinis posėdis dėl Tarybos sprendimų projektų

17.00 val. komisijos dėl kalėdinio atviruko atrinkimo posėdis

ANTRADIENIS

8.30 val. viešųjų pirkimų komisijos posėdis dėl viešojo valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 138 Vilkaviškis–Kudirkos Naumiestis–Šakiai, kuriam Vilkaviškio mieste suteikti Gedimino, Birutės ir s. Nėries g. Pavadinimai, rajoninio kelio Nr. 5110 Vilkaviškis–Suvalkai–Gižai, kuriam Vilkaviškio mieste suteiktas Birutės g. Pavadinimas, krašto kelio Nr. 136 Vinčai–Pilviškiai–Vilkaviškis, kuriam Vilkaviškio mieste suteiktas Pilviškių g. Pavadinimas ir Statybininkų g., esančios Vilkaviškio mieste, rekonstravimo darbų pirkimo.

9.00 val. seniūnų, skyrių vedėjų mažasis darbinis pasitarimas‘

10.00 val. susitikimas su seniūnais, socialiniais darbuotojais ir užimtumo tarnybos specialistais dėl užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų teikimo nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims

11.00 val. darbas su dokumentais (inventorizacijos aprašų komisijos posėdis)

13.00 val. darbinis pasitarimas su Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistais dėl tinklo plano

14.00 val. dalyvavimas Vilkaviškio rajono pagyvenusių žmonių klubo „Rudenėlis“ renginyje

15.00 val. darbinis pasitarimas su ugdymo įstaigų vadovais dėl tinklo plano

17.00 val. darbinis pasitarimas dėl renginio Kalėdinių eglučių konkurso dalyvių apdovanojimui

TREČIADIENIS

9.00 val. maršrutų derinimo komisijos posėdis, 104 k.

10.00 val. dalyvavimas bendrojo plano sprendinių pristatyme

11.00 val. darbinis susitikimas dėl „LIONS“ klubo įgyvendinamo projekto ir suolelio įrengimo vietos

13.00 val. eismo saugumo komisijos posėdis, 104 k

14.00 val. specialiųjų poreikių komisijos posėdis

15.00 val. darbinės grupės posėdis dėl maitinimo paslaugų
teikimo ugdymo įstaigose 2020 m.

18.00 val. padėkos renginys skirtas Kalėdinių eglučių konkursui ir paramai

KETVIRTADIENIS

8.30 val. susitikimas su partneriais iš Gusevo, Kaliningrado sritis dėl bendrų projektų

10.00 val. Socialinės paramos skyriaus planuojamo biudžeto
2020 m. svarstymas

11.00 val. Alvito Šv. Kazimiero globos namų ir
Bendruomeninių globos namų lankymas

13.00 val. Gudkaimio savarankiško gyvenimo namų lankymas

16.00 val. susitikimas dėl šilumos tinklų perdavimo

PENKTADIENIS

9.00 val. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos atstovaujančios LSDP ir LVŽS frakcijos posėdis (301 k.).

10.00 val. Vilkaviškio rajono savivaldybės Tarybos posėdis.

PIRMADIENIS

ATOSTOGŲ DIENA

ANTRADIENIS

ATOSTOGŲ DIENA

TREČIADIENIS

ATOSTOGŲ DIENA

KETVIRTADIENIS

8.30 val. darbinis pasitarimas dėl UAB „Provincijos mėsa“ plėtros galimybių

9.00 val. darbinis pasitarimas dėl vaiko gerovės ir TBK veiksmų dirbant su šeimomis

9.30 val. civilinės saugos pratybos kai paskelbta ekstremali situacija ir suaktyvintas Operacijų centras

11.00 val. kurčiųjų draugijos Vilkaviškio rajone visuotinis rinkiminis susirinkimas 313 k.

11.30 val. viešųjų pirkimų komisijos posėdis

13.00 val. darbinis pasitarimas dėl pasiūlymų teikimo Petkevičaitės Bitės apdovanojimams

14.00 val. psichologinių krizių valdymo grupės išvykstamasis vizitas į Bartninkų seniūniją

16.00 val. Frakcijos posėdis.

PENKTADIENIS

9.00 val. Kalėdinių atvirukų vertinimo komisijos posėdis

10.00 val. išvykstamasis vizitas į Gudkaimio globos namus

14.00 val. Triukšmo komisijos posėdis 104 k.

18.00 val. Kalėdinės eglutės įžiebimas Klausučių seniūnijoje

ŠEŠTADIENIS

10.00 – 16.00 val. Vilkaviškio krašto VVG konferencija

PIRMADIENIS

9.00 val. Susitikimas dėl kalėdinės eglutės įžiebimo ir renginio vaikams Vištytyje.

10.00 val. Darbinis pasitarimas dėl Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro mokinių pavėžėjimo.

10.45 val. Viešųjų pirkimų komisijos posėdis (vokų plėšimas).

13.00 val. Darbinis posėdis dėl vaikų gerovės ir saugumo.

14.00 val. Psichologinių krizių valdymo grupės išvykstamasis posėdis Gražiškiuose.

ANTRADIENIS

9.00 val. Savivaldybės administracijos skyrių vedėjų, seniūnų, įstaigų vadovų pasitarimas

10.45 val. viešųjų pirkimų komisijos posėdis „Viešųjų erdvių sutvarkymas Pilviškių miestelyje, pritaikant renginiams, fizinio aktyvumo didinimui“ statybos darbų pirkimo vokų plėšimo procedūra

13.00 val. Dalyvavimas socialinėje akcijoje „Aš ir Tu, – tai Mes!!!”

16.00 val. Dalyvavimas projektų pristatyme Tarybos nariams

TREČIADIENIS

10.00 val. Susitikimas dėl saulės elektrinių.

13.30 val. Dalyvavimas Tarptautinės žmonių su negalia dienos minėjimo renginyje.

KETVIRTADIENIS

9.00 val. darbinis pasitarimas dėl Miesto VVG veiklos

10.00 val. pasiruošimas civilinės saugos pratyboms

13.00 val. Vilkaviškio rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos posėdis

PENKTADIENIS

8.00 – 16.00 val. „Litexpo“ parodų rūmuose Vilniuje renginys „Efektyvesni viešieji pirkimai: būdai ir galimybės“

17.00 val. Dalyvavimas eglutės įžiebimo šventėje Vilkaviškyje.

PIRMADIENIS

9.00 val. darbinis pasitarimas dėl akcijos „Aš ir tu – tai Mes“ 2019.

11.00 – 18.00  val. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje pasitarimas dėl užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelio įgyvendinimo.

ANTRADIENIS

10.45 val. Dalyvavimas Vilkaviškio rajono ūkininkų sąjungos organizuojamoje protesto akcijoje.

13.00 val. konferencija Virbalyje.

TREČIADIENIS

9.00 val. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos atstovaujančios LSDP ir LVŽS frakcijos posėdis (301 k.).

10.00 val. Vilkaviškio rajono savivaldybės Tarybos posėdis.

14.00 val. darbinis pasitarimas dėl mokinių pavėžėjimo.

15.00 val. Susitikimas su Vilkaviškio ligoninės, rajono pirminės sveikatos priežiūros centrų vadovais.

KETVIRTADIENIS

11.00 val. respublikinė bendrojo ugdymo mokyklų pradinių klasių gabių mokinių konferencija Vilkaviškio pradinėje mokykloje.

14.00 val. pamoka Vilkaviškio Aušros gimnazijos moksleiviams.

PENKTADIENIS

11.00 val. Paramos komisijos posėdis.

16.00 val. NVO padėkos renginys „Gintarinės bitės 2019“.

 

PIRMADIENIS

09.00 val. Dalyvavimas Tarybos narių mokymuose. 

13.30 val. Konkursas į Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Juridinio skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas.

ANTRADIENIS

ATOSTOGŲ DIENA

TREČIADIENIS

ATOSTOGŲ DIENA

KETVIRTADIENIS

ATOSTOGŲ DIENA

PENKTADIENIS

9.00 val. kultūros renginių finansavimui projektinių pasiūlymų svarstymas.

10.30 val. darbinis pasitarimas dėl padėkos renginio kultūros srities darbuotojams.

11.00 val. darbinis pasitarimas dėl kandidatų atrankos Petkevičaitės Bitės apdovanojimams.

11.30 val. viešųjų pirkimų komisijos posėdis dėl Virbalio viešųjų erdvių pirkimo.

13.00 val. smulkiojo ir vidutinio verslo paramai gautų prašymų svarstymas.

16.00 val. projekto „Paežerių ežero pakrantės pritaikymas poilsiui ir turizmui“ pristatymas prie Paežerių ežero.

17.30 val. paramos renginys „Vienos kėdės istorija“.

 

PIRMADIENIS

9.30 val. darbinis pasitarimas dėl autobusų poreikio rajono ugdymo įstaigose

10.30 val. darbinis pasitarimas dėl atlyginimų Globos centre

14.30 val. darbinis pasitarimas dėl renginio skirto sporto srities specialistams

15.00 val. darbinis pasitarimas dėl neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projekto vertinimo

16.00 val. darbinis pasitarimas dėl viešųjų pirkimų vykdymo

17.00 val. žemdirbių šventės akimirkų aptarimas

ANTRADIENIS

8.00 – 17.00 val.  2014-2020 metų Europos kaimynystės priemonės Lietuvos – Rusijos Federacijos bendradarbiavimo per sieną programos  stebėsenos komiteto 4 posėdis (Palanga)

TREČIADIENIS

8.00 – 17.00 val.  2014-2020 metų Europos kaimynystės priemonės Lietuvos – Rusijos Federacijos bendradarbiavimo per sieną programos  stebėsenos komiteto 4 posėdis (Palanga)

KETVIRTADIENIS

9.00 val. susitikimas su Erasmus+ projekto dalyviais

11.00 val. Eismo saugumo komisijos posėdis

14.00 val. dalyvavimas renginyje Metų žvilgsnis 2019 (Marijampolėje)

PENKTADIENIS

9.00 – 14.00  val. susitikimas su Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais, globos centrais bei miestų (rajono) savivaldybių administracijomis dėl projekto „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“ įgyvendinimo

15.00 val. savivaldybės administracijos prioritetiniams objektams nustatyti savivaldybei nuosavybės teise priklausančių pastatų (patalpų) būtiniems remonto darbams atlikti komisijos posėdis

PIRMADIENIS

9.30 val. darbinis pasitarimas su projektuotojais dėl Vilkaviškio kultūros centro salės remonto darbų

10.30 val. Paramos komisijos posėdis

12.00 val. susitikimas dėl veiklų plano Paežerių dvare

14.30 val. susitikimas su projektuotojais dėl Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano rengimo

ANTRADIENIS

9.00 val. Savivaldybės vadovų, skyrių vedėjų, įstaigų vadovų pasitarimas

10.30 val. susitikimas su UAB „Lietuvos paštas“ vadovais

14.00 val. darbdavių atrankos komisijos posėdis

14.30 val. dalyvavimas mokinių savivaldos forume

15.00 val. darbinis pasitarimas dėl savivaldybei priklausančių patalpų nuomos

16.00 val. NVO tarybos posėdis

18.00 val. knygos „Sūduvos girios“ pristatymas

TREČIADIENIS

9.00 val. konkursas į Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Klausučių seniūnijos seniūno pareigas

12.00 val. dalyvavimas akcijoje, skirtoje Pyragų dienai

14.00 val. autobusų maršrutų eismo tvarkaraščių derinimo komisijos posėdis

16.00 val. darbinis pasitarimas dėl kultūros paso ir veiksmų plano Vilkaviškio rajone

17.00 val. Projekto sprendinių dėl LIDL prekybos centro statybos viešas svarstymas

KETVIRTADIENIS

11.00 val. darbinis pasitarimas dėl kultūros paveldo objektų tvarkybos

14.00 val. dalyvavimas Marijampolės bendradarbystės centro „Spiečius“ atidaryme

16.00 val. dalyvavimas Verslo forume 2019

PENKTADIENIS

14.00 val. dalyvavimas Žemdirbių šventėje

PIRMADIENIS

9.00 val. viešųjų pirkimų komisijos posėdis dėl projekto „Viešųjų erdvių sutvarkymas Virbalio miestelyje, pritaikant poilsiui ir bendruomenės poreikiams“ rangos darbų pirkimo

10.00 val. darbinis pasitarimas su Jaunimo reikalų koordinatore, Finansų bei Švietimo, kultūros ir sporto skyrių vedėjais dėl programos jaunimui 2020 m.

11.00 val. Paramos komisijos posėdis

13.00 val. išvykstamasis vizitas į Kybartų lopšelį-darželį Ąžuoliukas 

ANTRADIENIS

9.00 val. darbinis pasitarimas dėl dedikacijos paskelbimo kam skirti 2020 m. 

10.00 val. renginys Vilkaviškio vaikų lopšelyje-darželyje „Eglutė“

11.00 val. darbinis pasitarimas dėl  Vilkaviškio miesto apšvietimo sprendinių ir jų įgyvendinimo

14.00 val. darbinis pasitarimas su Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, TBK ir seniūnijų seniūnais

TREČIADIENIS

9.00 val. darbinis susirinkimas  pagal pareigines funkcijas  veiklos  koordinavimui priskirtų skyrių vedėjų ir jų reguliavimo sričiai priskirtų įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų

11.00 val. darbinis pasitarimas dėl gautų gyventojų skundų svarstymo

13.00 val.  darbinis pasitarimas dėl 2020 m. biudžeto formavimo Socialinės paramos skyriaus veiklai

 14.00 val. darbinis pasitarimas dėl Globos centrų veiklos tarp Marijampolės apskrityje veikiančių Globos centrų ir Savivaldybių atstovų

KETVIRTADIENIS

9.00 val. darbinis susirinkimas skyrių vedėjų dirbančių vietinio ūkio, investicijų, planavimo, viešųjų pirkimų srityse (303 k.)

13.00 val. darbinis pasitarimas dėl veiklos vertinimo, audito pastabų ugdymo įstaigose

 14.00 val. darbinis pasitarimas dėl Kalėdinio miestelio veiklų

 PENKTADIENIS

Valstybinė šventė

PIRMADIENIS

9.00 val. darbinis pasitarimas dėl Globos centro veiklų

10.00 val. darbinis pasitarimas dėl socialinių būstų pirkimo

11.30 val. Bočios turnyras 2019 Gražiškiuose

13.30 val. darbinis pasitarimas su kaimo bendruomenių lyderiais dėl bendruomeninio verslo įgyvendinimo

15.00 val. darbinis pasitarimas dėl investicijų pritraukimo

16.00 val.  Konsultacinis Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdis

ANTRADIENIS

 9.00 val. konkursas į  Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas  

13.00 val. darbinis pasitarimas Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centre

14.00 val. darbinis vizitas LSDP prezidiumo atstovų

TREČIADIENIS

 9.00 val.  susitikimas su KTU atstovais dėl dalyvavimo projekto „Neekonominių veiksnių reikšmė Lietuvos gyventojų emigracijai“ veiklose

10.00 val. Būsto pirkimo komisijos posėdis

11.00 val. darbinis pasitarimas dėl Kalėdinio miestelio veiklų

14.00 val. vienkartinės finansinės paramos skyrimo komisijos posėdis

16.00 val. Plėtros ir ūkio vystymo komiteto posėdis

KETVIRTADIENIS

 9.00 val. darbinis susirinkimas skyrių vedėjų dirbančių vietinio ūkio, investicijų, planavimo, viešųjų pirkimų srityse (303 k.)

14.00 val. Specialiųjų poreikių nustatymo komisijos posėdis

15.00 val. viešųjų pirkimų komisijos posėdis dėl „Mokslo paskirties pastato, Pilviškių „Santakos“ vaikų darželio (un. nr. 4400-0954-5875), Mokyklos g. 5, Pilviškiai, kapitalinio remonto statybos darbai“ pirkimo 

15.30 val. viešųjų pirkimų komisijos posėdis dėl „Viešųjų erdvių sutvarkymas Virbalio miestelyje, pritaikant poilsiui ir bendruomenės poreikiams“ rangos darbų pirkimo

18.00 val. Miestų VVG tinklo visuotinis susirinkimas

PENKTADIENIS

 9.00 val. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos atstovaujančios LSDP ir LVŽS frakcijos posėdis (301 k.)

10.00 val. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdis (313 k.)

14.00 val. Būsto pirkimo komisijos posėdis

15.00 val. darbinis pasitarimas dėl darbų Maironio ir Kęstučio gatvėse užbaigimo

16.00 val. Edward S. Curtis fotografijų parodos „Šešėlių gaudytojas“ atidarymas

PIRMADIENIS

10.00 val. darbinis pasitarimas apie motyvavimo ir skatinimo priemones žmonėms kuriems reikalinga socialinė pagalba

13.30 val. Psichologinių krizių valdymo gupės vizitai į Pilviškių ir Klausučių seniūnijas

ANTRADIENIS

9.00 val. Savivaldybės administracijos skyrių vedėjų, seniūnų mažasis  pasitarimas

10.30 val. Vilkaviškio r. lopšelio – darželio „Ąžuoliukas“ lankymas

13.30 val. darbinis pasitarimas dėl prisidėjimo prie projektų įgyvendinamų pagal Vilkaviškio krašto VVG strategiją 

15.00 val. darbinis pasitarimas su Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus darbuotojais dėl kalėdinio miestelio

16.00 val. LSDP frakcijos posėdis

TREČIADIENIS

10.00 val. Marijampolės regiono plėtros posėdis Šakių r. Lekėčių sen. 

15.00 val. Vilkaviškio rajone veikiančių ugdymo įstaigų vadovų pasitarimas

KETVIRTADIENIS

9.00 val. darbinis susirinkimas skyrių vedėjų dirbančių vietinio ūkio, investicijų, planavimo, viešųjų pirkimų srityse (303 k.)

11.00 val. Šeimos komisijos metodo pristatymas. LR socialinė apsaugos ir darbo ministerija. Labdaros ir paramos fondas „Dienvilis“

16.00 val. viešojo pirkimo komisijos posėdis dėl automobilių kuro pirkimo

PENKTADIENIS

ATOSTOGŲ DIENA

PIRMADIENIS

9.00 val. viešųjų pirkimų komisijos posėdis dėl „Mokslo paskirties pastato, Pilviškių „Santakos“ vaikų darželio (un. nr. 4400-0954-5875), Mokyklos g. 5, Pilviškiai, kapitalinio remonto statybos darbai“ pirkimo

10.00 val. darbinis pasitarimas dėl piniginės socialinės paramos ir užimtumo tarnybos bendro plano

10.30 val. išvykstamasis būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos posėdis

14.00 val. nenaudojamo, apleisto bei neprižiūrimo nekilnojamojo turto komisijos posėdis

16.00 val. Mokytojo dienos minėjimas

ANTRADIENIS

8.30 val. darbinis Vadovų pasitarimas su Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centro direktoriumi dėl Verslo dienos 

10.00 val. savivaldybės socialinių būstų pirkimo komisijos išvažiuojamasis posėdis

11.00 val. darbinis Vadovų pasitarimas su Žemės ūkio skyriumi dėl Žemdirbių šventės 2019 m.

15.00 val. bendruomeninių organizacijų tarybos posėdis

16.00 val. Nevyriausybinių organizacijų tarybos posėdis

TREČIADIENIS

9.00 val. darbinis susirinkimas  pagal pareigines funkcijas  veiklos  koordinavimui priskirtų skyrių vedėjų ir jų reguliavimo sričiai priskirtų įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų

10.30 val. darbinis pasitarimas su Jaunimo reikalų koordinatoriumi

11.00 val. Vilkaviškio Miesto vietos veiklos grupės valdybos posėdis

13.30 val. Psichologinių krizių valdymo gupės vizitai į Pajevonio ir Vištyčio seniūnijas

 

KETVIRTADIENIS

9.30 val. Konkursas atrinkti pretendentui į Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas 

10.30 val. konferencija – diskusija „Savižudybė: išgirsti, kalbėti, padėti“ Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centras muziejus

13.00 val. susitikimas su Valstybės vaiko teisių ir įvaikinimo tarnybos atstovais Globos centre

 17.30 val. senovinės muzikos festivalio Viva La musica atidarymo renginys Paežerių dvaro rūmuose

PENKTADIENIS

8.30 val.  darbinis pasitarimas su Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro direktore ir Jaunimo reikalų koordinatore

10.00 val. Civilinės saugos darbuotojų mokymai

12.00 val. Gižų mokyklos 150-ies metų jubiliejinė šventė „Draugiški pašnekesiai“

14.00 val. išvyka į Auksinės krivūlės apdovanojimų renginį

PIRMADIENIS

 9.00 val. susitikimas su specialistais dirbančiais viešųjų ryšių, komunikacijos srityse

11.30 val. Gražiškių gimnazijos maitinimo patalpų atidarymas

13.30 val. lankytojų priėmimas probleminiais klausimais

15.00 val. būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos posėdis

15.30 val. pasitarimas Švietimo, kultūros ir sporto skyriuje

ANTRADIENIS

8.00 – 17.00 val. mokymai „Komunikacijos Europos Sąjungos klausimais metodikos pristatymas ir mokymai viešojo valdymo institucijoms. Darbas su žiniasklaida“

TREČIADIENIS

8.00 – 17.00 val. mokymai „Komunikacijos Europos Sąjungos klausimais metodikos pristatymas ir mokymai viešojo valdymo institucijoms. Darbas su žiniasklaida“

KETVIRTADIENIS

 8.30 val. darbinis pasitarimas su Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centro direktoriumi dėl Verslo forumo

9.00 val. darbinis pasitarimas Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijoje

10.30 val. darbinis pasitarimas dėl investicijų pritraukimo su Investicijų, strateginio planavimo skyriaus vedėja

13.30 val. naujos Vilkaviškio rajono savivaldybės interneto svetainės pristatymas

14.30 val. darbinis pasitarimas dėl 2020 m. kalendoriaus koncepcijos

15.00 val. darbinis pasitarimas dėl teisės aktų saugojimo Savivaldybės elektroninių dokumentų saugyklose

16.00 val. Respublikinis renginys skirtas Tarptautinei mokytojo dienai

PENKTADIENIS

10.00 val. susitikimas su NVO pirmininku dėl veiklos

11.00 val. Eismo saugumo komisijos posėdis

14.00 val. darbinis pasitarimas Gudkaimio globos namuose

Scroll to Top Skip to content