ADministracija

Seniūnijų teikiamos administracinės paslaugos

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Seniūnijų teikiamos administracinės paslaugos

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija yra biudžetinė įstaiga, kurios veikla skirta įstatymams ir kitiems norminiams teisės aktams įgyvendinti, vietos savivaldos institucijų sprendimams įgyvendinti priimant administracinius sprendimus, teikiant įstatymų numatytas administracines paslaugas, administruojant viešųjų paslaugų teikimą Vilkaviškio rajono savivaldybėje ir atliekant Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos vidaus administravimą.

Seniūnams priskirtų notarinių veiksmų atlikimas

Eil. Nr.PavadinimasAprašymo turinys
1.Administracinės paslaugos kodas20.01(PAS20904)
2.Administracinės paslaugos versija2 versija
3.Administracinės paslaugos pavadinimasSeniūnams priskirtų notarinių veiksmų atlikimas
4.Administracinės paslaugos apibūdinimasPaslauga teikiama interesantams, norintiems, jog seniūnas neatlygintinai atliktų seniūnijai priskirtos teritorijos notarinius veiksmus fiziniams asmenims.
5.Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimąLietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas 
6.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
pagal notarinio veiksmo pobūdį – dokumentų originalai.

7.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

 

8.Administracinės paslaugos teikėjasVilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Seniūnijos:
1.      Bartninkų seniūnija, J.Basanavičiaus g.47, Bartninkų k, Vilkaviškio r. sav., tel. (8 342) 66010, el. paštas kristina.auksoraitiene@vilkaviskis.lt
2.      Gižų seniūnija, Liepų g.1, Gižų k., Vilkaviškio r. sav., tel.(8 342) 66015, el. paštas angele.kupstiene@vilkaviskis.lt
3.      Gražiškių seniūnija, Liepų g.13, Gražiškių mstl., Vilkaviškio r. sav., tel.(8 342) 66019,            el. paštas rita.vasiliauskiene@vilkaviskis.lt
4.      Kybartų seniūnija, J.Basanavičiaus g.54a., Kybartai, Vilkaviškio r. sav., tel.(8 342) 66061,            el. paštas nijole.karnickiene@vilkaviskis.lt
5.      Keturvalakių seniūnija, Rausvės g.16, Keturvalakių mstl., Vilkaviškio r. sav., tel.(8 342) 66023,            el. paštas loreta.berneckiene@vilkaviskis.lt
6.      Klausučių seniūnija, Klausučių g.20, Klausučių k., Vilkaviškio r. sav., tel.( 8342) 66027,            el. paštas ausra.katkeviciene@vilkaviskis.lt
7.      Pajevonio seniūnija, Jevonio g.62, Pajevonio k., Vilkaviškio r. sav., tel.(8 342) 66031,            el. paštas vilma.endriukaitiene@vilkaviskis.lt
8.      Pilviškių seniūnija, Mokyklos g.1, Pilviškių mstl., Vilkaviškio r. sav., tel.(8 342) 66035,            el. paštas nijole.juraitiene@vilkaviskis.lt
9.      Šeimenos seniūnija, J.Basanavičiaus a.7, Vilkaviškis, Vilkaviškio r. sav., tel.(8 342) 66040,            el. paštas asta.augustaitiene@vilkaviskis.lt
10.  Vilkaviškio miesto seniūnija, J.Basanavičiaus a.7, Vilkaviškis, Vilkaviškio r. sav., tel.(8 342) 66046,            el. paštas nijole.krackiene@vilkaviskis.lt
11.  Virbalio seniūnija, Vilniaus g.17, Virbalis, Vilkaviškio r. sav., tel.(8 342) 66051,            el. paštas indre.maciulskiene@vilkaviskis.lt
12.  Vištyčio seniūnija, Taikos g.1, Vištyčio mstl., Vilkaviškio r. sav., tel.( 8342) 66056,            el. paštas laima.ragaisiene@vilkaviskis.lt
9.Administracinės paslaugos vadovas

1.      Bartninkų seniūnijos seniūnė Violeta Raulinaitienė

tel. 8 342 66 011, mob. 8 687 25133 el. paštas: violeta.raulinaitiene@vilkaviskis.lt

2. Gižų seniūnijos seniūnas Romas Kučiauskas

tel. 8 342 66014, mob. 8 610 22806 el. paštas: romas.kuciauskas@vilkaviskis.lt

3.      Gražiškių seniūnijos seniūnė Ramutė Didvalienė

tel. 8 342 66018, mob. 8 616 05327 el. paštas: ramute.didvaliene@vilkaviskis.lt

4.      Keturvalakių seniūnijos seniūnas Gintautas Urbšys

tel.8 342 66022, mob. 8 610 22813 el. paštas gintautas.urbsys@vilkaviskis.lt

5.      Kybartų seniūnijos seniūnas Romas Šunokas

tel.8 342 66060, mob. 8 693 35920 el. paštas romas.sunokas@vilkaviskis.lt

6.      Klausučių seniūnijos seniūnė Judita Skystimienė

tel. 8 342 66026, mob. 8 686 73915 el. paštas judita.skystimiene@vilkaviskis.lt

7.      Pajevonio seniūnijos seniūnė Gintauta Žaliniakienė 

tel. 8 342 66033, mob. 8 686 79109 el. paštas gintauta.zaliniakiene@vilkaviskis.lt

8.      Pilviškių seniūnijos seniūnas Vytautas Judickas

tel. 8 342 66034, mob. 8 686 73 el. paštas vytautas.judickas@vilkaviskis.lt

9.      Šeimenos seniūnijos seniūnas Gintas Bakūnas

tel. 8 342 66044, mob. 8 686 73924 el. paštas gintas.bakunas@vilkaviškis.lt

10.  Vilkaviškio seniūnijos seniūnas Remigijus Kurauskas

tel. 8 342 66045, mob. 8 686 73918 el. paštas remigijus.kurauskas@vilkaviskis.lt

11.   Virbalio seniūnijos seniūnas Zitas Lasevičius,

tel. 8 342 66 050 mob. 8 616 53 409
el. paštas: zitas.lasevicius@vilkaviskis.lt

12.  Vištyčio seniūnijos seniūnė Odeta Riklienė

tel. 8 342 66055, mob. 8 686 73921 el. paštas odeta.rikliene@vilkaviskis.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

1 d. d.

11.Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai.
12.Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinysPrašymas žodžiu
13.Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugąAdministracinės paslaugos perkėlimo į internetą lygis – informacinis
14.Administracinės paslaugos teikimo ypatumai
15.Administracinės paslaugos teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitąAprašymas įtraukiamas į Vilkaviškio rajono savivaldybės dokumentų apskaitą
PASLAUGA TEIKIAMA PAGAL PASLAUGOS TEIKIMO SCHEMĄ
Seniūnas – paslaugos teikėjasPriima, išnagrinėja, suteikia ir užregistruoja paslaugą

Leidimų laidoti, perlaidoti išdavimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

20.02

PAS20905

2.

Administracinės paslaugos versija

2 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Leidimų laidoti, perlaidoti išdavimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Asmuo, norintis savo artimąjį laidoti šeimos kape, vyksta į savivaldybės instituciją arba seniūniją, kuri savo  aptarnaujamoje teritorijoje atlieka kapinių priežiūrą. Leidimas laidoti išduodamas laidojančiam asmeniui pateikus rašytinį prašymą ir mirties liudijimą, bei laidojančio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Jeigu laidojama Kultūros vertybių registre įrašytose kapinėse minėtą leidimą būtina suderinti su Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos atstovu.(Paslaugą galima užsisakyti el. būdu nuoroda www.e.-paslaugos.lt)

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės – Teisės aktų registre           (TAR),https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8db58c404fd211e5b0f2b883009b2d06;

Lietuvos Respublikos nutarimas dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo – Teisės aktų registre (TAR), https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.856C6C36E369/UQVcipcuZs;

Leidimų laidoti išdavimo, laidojimo, kapinių tvarkymo ir lankymo Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašas – Teisės aktų registre (TAR)

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c74747b01c5711e88e8fef3b3f51dc2f;

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas – Teisės aktų registre (TAR), https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D0CD0966D67F/hcmjBlLATs;

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas – Teisės aktų registre (TAR),

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/zPTSxfHzjY;

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

– rašytinį prašymą;

– medicininį mirties liudijimą ar sveikatos apsaugos ministro patvirtintos formos medicinos dokumentų išrašą, jeigu norima laidoti žmogaus vaisių (vaisius) iki 22-os nėštumo savaitės;

 – visuomenės sveikatos centro pažyma (dėl palaikų perlaidojimo, kai norima perlaidoti palaikus).

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

– rašytinį prašymą;

– medicininį mirties liudijimą ar sveikatos apsaugos ministro patvirtintos formos medicinos dokumentų išrašą, jeigu norima laidoti žmogaus vaisių (vaisius) iki 22-os nėštumo savaitės;

 – visuomenės sveikatos centro pažyma (dėl palaikų perlaidojimo, kai norima perlaidoti palaikus).

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Bartninkų seniūnija, J. Basanavičiaus g. 47, Bartninkų mstl., LT-70327 Vilkaviškio r. sav., tel. 8 (342) 66010, el. paštas kristina.auksoraitienė@vilkaviskis.lt;   

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Gižų seniūnija,

Liepų g. 1, Gižų k., LT-70314, Vilkaviškio r. sav., tel. 8 (342) 66015, el. paštas angele.kupstiene@vilkaviškis.lt;

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Gražiškių seniūnija,

Liepų g. 13, Gražiškių mstl., LT-70029 Vilkaviškio r. sav., tel. 8 (342) 66019, el. paštas rita.vasiliauskiene@vilkaviskis.lt;

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Keturvalakių seniūnija,

Rausvės g. 16, Keturvalakių mstl., LT-70321 Vilkaviškio r. sav., tel. 8 (342) 66023,

el. paštas loreta.berneckiene@vilkaviskis.lt;

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Kybartų seniūnija,

J. Basanavičiaus g. 54a, Kybartai, Vilkaviškio r. sav., tel. 8 (342) 66061, el. paštas nijole.karnickiene@vilkaviskis.lt;

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Klausučių seniūnija,

Klausučių g. 20, Klausučių k., Klausučių g. 20, LT-70462 Vilkaviškio r. sav., tel. 8 (342) 66027,

el. paštas judita.skystimiene@vilkaviskis.lt;

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Pajevonio seniūnija,

Jevonio g. 62, Pajevonio k., LT-70354 Vilkaviškio r. sav., tel. 8 (342) 66031, el. paštas vilma.endriukaitiene@vilkaviskis.lt;

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Pilviškių seniūnija,

Mokyklos g. 1, Pilviškių mstl., LT-70486  Vilkaviškio r. sav., tel. 8 (342) 66035, el. paštas nijole.juraitiene@vilkaviskis.lt;

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Šeimenos seniūnija,

J. Basanavičiaus a. 7, LT-70101 Vilkaviškis, tel. 8 (342) 66040, el. paštas asta.augustaitiene@vilkaviskis.lt;

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Vilkaviškio miesto seniūnija,

J. Basanavičiaus a. 7, LT-70101 Vilkaviškis, tel. 8 (342) 66046, el. paštas nijole.krackiene@vilkaviskis.lt;

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Virbalio seniūnija,

Vilniaus g. 17, LT-70386, Virbalis, Vilkaviškio r. sav., tel. 8 (342) 66051, el. paštas indre.maciulskiene@vilkaviskis.lt;

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Vištyčio seniūnija,

Taikos g. 1, Vištyčio mstl., LT-70346 Vilkaviškio r. sav., tel. 8 (342) 66056, el. paštas laima.ragaisiene@vilkaviskis.lt;

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Bartninkų seniūnijos seniūnė Violeta Raulinaitienė,

tel. (8 342) 66011, mob. +370 687 25133,

el. paštas violeta.raulinaitiene@vilkaviskis.lt;

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Gižų seniūnijos seniūnas Romas Kučiauskas,

tel. (8 342) 66014, mob. +370 61022806,

el. paštas romas.kučiauskas@vilkaviskis.lt;

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Gražiškių seniūnijos seniūnė Ramutė Didvalienė,

tel. (8 342) 66018, mob. +370 61022812,

el. paštas ramute.didvaliene@vilkaviskis.lt;

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Keturvalakių seniūnijos seniūnas Gintas Urbšys,

tel. (8 342) 66022, mob. +370 61022813,

el. paštas gintas.urbšys@vilkaviskis.lt;

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Kybartų seniūnijos seniūnas Romas Šunokas,

tel. (8 342) 66060, mob. +370 69335920,

el. paštas romas.sunokas@vilkaviskis.lt;

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Klausučių seniūnijos seniūnė Judita Skystimienė,

tel. (8 342) 66026, mob. +370 68673915,

el. paštas judita.skystimiene@vilkaviskis.lt;

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Pajevonio seniūnijos seniūnė Gintauta Žaliniakienė,

tel. (8 342) 66033, mob. +370 68679109,

el. paštas gintauta.zaliniakiene@vilkaviskis.lt;

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Pilviškių seniūnijos seniūnas Vytautas Judickas,

tel. (8 342) 66034, mob. +370 68673926,

el. paštas vytautas.judickas@vilkaviskis.lt;

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Šeimenos seniūnijos seniūnas Gintas Bakūnas,

tel. (8 342) 66044, mob. +370 68673924,

el. paštas gintas.bakunas@vilkaviskis.lt;

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Vilkaviškio miesto seniūnijos seniūnas Remigijus Kurauskas,

tel. (8 342) 66045, mob. +370 68673918,

el. paštas remigijus.kurauskas@vilkaviskis.lt;

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Virbalio seniūnijos seniūnas Zitas Lasevičius,
tel. (8 342) 66 050, mob. +370 61653409,
el. paštas  zitas.lasevicius@vilkaviskis.lt;

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Vištyčio seniūnijos seniūnė Odeta Riklienė,
tel. (8 342) 66 055, mob. +370 68673921,
el. paštas  odeta.rikliene@vilkaviskis.lt;

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

1 darbo diena

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas pridedamas prasymas.docx

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Administracinė paslauga teikiama ir elektroniniu būdu – elektroninių valdžios vartų svetainėje www.epaslaugos.lt

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Leidimas pateikiamas kapinių prižiūrėtojui.

Seniūnijoje lieka prašymas, laidojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, mirties liudijimo kopija, perlaidojant palaikus – visuomenės sveikatos centro pažyma ir sutikimas iš kitos seniūnijos, kurioje bus perlaidojami palaikai.

15.

Administracinės paslaugos teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas įtraukiamas į Vilkaviškio rajono savivaldybės dokumentų apskaitą

PASLAUGA TEIKIAMA PAGAL PASLAUGOS TEIKIMO SCHEMĄ

Dokumentų registratorius

Priima ir registruoja prašymą

Paslaugos teikėjas

Išnagrinėja prašymą ir parengia leidimą

Seniūnas

Pasirašo leidimą

Dokumentų registratorius

Registruoja leidimą ir įteikia interesantui

Pažymos apie asmens palaidojimo vietą išdavimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

20.03

PAS20906

2.

Administracinės paslaugos versija

2 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Pažymos apie asmens palaidojimo vietą išdavimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Ši paslauga apima galimybę gauti pažymą apie tai, kad mirusysis yra palaidotas Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos seniūnijose esančiose ir prižiūrimose kapinėse.

Paslauga naudinga užsienyje gyvenantiems asmenims (Rusija, Ukraina, Baltarusija ir t.t.), norintiems gauti vizą artimųjų kapų lankymui.

Išduodama pažyma apie asmens palaidojimo vietą.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės – Teisės aktų registre           (TAR),https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8db58c404fd211e5b0f2b883009b2d06;

Lietuvos Respublikos nutarimas dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo – Teisės aktų registre (TAR), https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.856C6C36E369/UQVcipcuZs;

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas – Teisės aktų registre (TAR), https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D0CD0966D67F/hcmjBlLATs;

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas – Teisės aktų registre (TAR),

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/zPTSxfHzjY;

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

– prašymas;

– prašymą pildančio žmogaus asmens dokumentas;
– palaidoto asmens mirties liudijimas;

 – giminystės ryšį su mirusiuoju patvirtinančius dokumentus;

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

– prašymas;

– prašymą pildančio žmogaus asmens dokumentas;
– palaidoto asmens mirties liudijimas;

 – giminystės ryšį su mirusiuoju patvirtinančius dokumentus;

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Bartninkų seniūnija, J. Basanavičiaus g. 47, Bartninkų mstl., LT-70327 Vilkaviškio r. sav., tel. 8 (342) 66010, el. paštas kristina.auksoraitienė@vilkaviskis.lt;   

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Gižų seniūnija,

Liepų g. 1, Gižų k., LT-70314, Vilkaviškio r. sav., tel. 8 (342) 66015, el. paštas angele.kupstiene@vilkaviškis.lt;

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Gražiškių seniūnija,

Liepų g. 13, Gražiškių mstl., LT-70029 Vilkaviškio r. sav., tel. 8 (342) 66019, el. paštas rita.vasiliauskiene@vilkaviskis.lt;

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Keturvalakių seniūnija,

Rausvės g. 16, Keturvalakių mstl., LT-70321 Vilkaviškio r. sav., tel. 8 (342) 66023,

el. paštas loreta.berneckiene@vilkaviskis.lt;

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Kybartų seniūnija,

J. Basanavičiaus g. 54a, Kybartai, Vilkaviškio r. sav., tel. 8 (342) 66061, el. paštas nijole.karnickiene@vilkaviskis.lt;

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Klausučių seniūnija,

Klausučių g. 20, Klausučių k., Klausučių g. 20, LT-70462 Vilkaviškio r. sav., tel. 8 (342) 66027,

el. paštas judita.skystimiene@vilkaviskis.lt;

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Pajevonio seniūnija,

Jevonio g. 62, Pajevonio k., LT-70354 Vilkaviškio r. sav., tel. 8 (342) 66031, el. paštas vilma.endriukaitiene@vilkaviskis.lt;

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Pilviškių seniūnija,

Mokyklos g. 1, Pilviškių mstl., LT-70486  Vilkaviškio r. sav., tel. 8 (342) 66035, el. paštas nijole.juraitiene@vilkaviskis.lt;

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Šeimenos seniūnija,

J. Basanavičiaus a. 7, LT-70101 Vilkaviškis, tel. 8 (342) 66040, el. paštas asta.augustaitiene@vilkaviskis.lt;

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Vilkaviškio miesto seniūnija,

J. Basanavičiaus a. 7, LT-70101 Vilkaviškis, tel. 8 (342) 66046, el. paštas nijole.krackiene@vilkaviskis.lt;

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Virbalio seniūnija,

Vilniaus g. 17, LT-70386, Virbalis, Vilkaviškio r. sav., tel. 8 (342) 66051, el. paštas indre.maciulskiene@vilkaviskis.lt;

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Vištyčio seniūnija,

Taikos g. 1, Vištyčio mstl., LT-70346 Vilkaviškio r. sav., tel. 8 (342) 66056, el. paštas laima.ragaisiene@vilkaviskis.lt;

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Bartninkų seniūnijos seniūnė Violeta Raulinaitienė,

tel. (8 342) 66011, mob. +370 687 25133,

el. paštas violeta.raulinaitiene@vilkaviskis.lt;

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Gižų seniūnijos seniūnas Romas Kučiauskas,

tel. (8 342) 66014, mob. +370 61022806,

el. paštas romas.kučiauskas@vilkaviskis.lt;

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Gražiškių seniūnijos seniūnė Ramutė Didvalienė,

tel. (8 342) 66018, mob. +370 61022812,

el. paštas ramute.didvaliene@vilkaviskis.lt;

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Keturvalakių seniūnijos seniūnas Gintas Urbšys,

tel. (8 342) 66022, mob. +370 61022813,

el. paštas gintas.urbšys@vilkaviskis.lt;

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Kybartų seniūnijos seniūnas Romas Šunokas,

tel. (8 342) 66060, mob. +370 69335920,

el. paštas romas.sunokas@vilkaviskis.lt;

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Klausučių seniūnijos seniūnė Judita Skystimienė,

tel. (8 342) 66026, mob. +370 68673915,

el. paštas judita.skystimiene@vilkaviskis.lt;

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Pajevonio seniūnijos seniūnė Gintauta Žaliniakienė,

tel. (8 342) 66033, mob. +370 68679109,

el. paštas gintauta.zaliniakiene@vilkaviskis.lt;

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Pilviškių seniūnijos seniūnas Vytautas Judickas,

tel. (8 342) 66034, mob. +370 68673926,

el. paštas vytautas.judickas@vilkaviskis.lt;

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Šeimenos seniūnijos seniūnas Gintas Bakūnas,

tel. (8 342) 66044, mob. +370 68673924,

el. paštas gintas.bakunas@vilkaviskis.lt;

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Vilkaviškio miesto seniūnijos seniūnas Remigijus Kurauskas,

tel. (8 342) 66045, mob. +370 68673918,

el. paštas remigijus.kurauskas@vilkaviskis.lt;

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Virbalio seniūnijos seniūnas Zitas Lasevičius,
tel. (8 342) 66 050, mob. +370 61653409,
el. paštas  zitas.lasevicius@vilkaviskis.lt;

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Vištyčio seniūnijos seniūnė Odeta Riklienė,
tel. (8 342) 66 055, mob. +370 68673921,
el. paštas  odeta.rikliene@vilkaviskis.lt;

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

20 darbo dienų

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas pridedamas prasymas.docx

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Administracinė paslauga teikiama ir elektroniniu būdu – elektroninių valdžios vartų svetainėje www.epaslaugos.lt

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

15.

Administracinės paslaugos teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas įtraukiamas į Vilkaviškio rajono savivaldybės dokumentų apskaitą

PASLAUGA TEIKIAMA PAGAL PASLAUGOS TEIKIMO SCHEMĄ

Dokumentų registratorius

Priima ir registruoja prašymą

Paslaugos teikėjas

Išnagrinėja prašymą ir parengia dokumentą

Seniūnas

Pasirašo dokumentą

Dokumentų registratorius

Registruoja dokumentą  ir įteikia interesantui

Pažymos gyvenamosios patalpos savininkui (bendraturčiams) apie jam nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis išdavimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

20.04PAS20909

2.

Administracinės paslaugos versija

2 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Pažymos gyvenamosios patalpos savininkui (bendraturčiams) apie jam nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis išdavimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų tvarkymo funkcija perduota vykdyti Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos seniūnijoms.
Patalpų savininko rašytiniu prašymu išduodama pažyma apie jam nuosavybės teise priklausančioje patalpoje gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis. Pažymoje nurodomi asmenų, deklaravusių gyvenamąją vietą gyvenamosios patalpos savininkui nuosavybės ar kitokio teisėto valdymo, naudojimo ar disponavimo teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje, esančioje seniūnijos teritorijoje, duomenys (vardas, pavardė ir gimimo data) ir nurodoma gyvenamosios vietos deklaravimo data.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

–        Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

įstatymas; https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9122ef70261611e5bf92d6af3f6a2e8b

–        Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus įsakymas 2015 m.

gruodžio 29 d. Nr. V-294 ,,Dėl gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklių patvirtinimo“;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a77989a0af9b11e5b12fbb7dc920ee2c

–        Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymas;

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.2507?jfwid=9tq147ngt

–        Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos

įstatymas; https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.5368B592234C?faces-redirect=true

 

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

–  Gyvenamosios patalpos savininko (bendraturčio) ar jo (jų) įgalioto asmens pateiktas raštiškai Prašymas – pildomas darbo vietoje.
–  Lietuvos piliečio pasas, asmens tapatybės kortelė arba pasas, Europos bendrijų valstybės narės piliečio leidimas gyventi nuolat arba galiojantis Europos Sąjungos valstybės narės piliečio pasas arba dokumentas patvirtinantis, kad asmuo įgijo teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje. – Dokumentus patvirtinančius nuosavybės ar kitokio teisėto valdymo, naudojimo ar disponavimo teisę į gyvenamąją patalpą, arba įstatymų nustatytą tvarka patvirtintą gyvenamosios patalpos savininko (bendraturčių) įgaliojimą.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

–        Informacija iš Gyventojų registro tarnybos.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos seniūnijos

 

Bartninkų seniūnija, J.Basanavičiaus g. 47, Bartninkų k., Vilkaviškio r. sav., tel. (8 342) 66 010, el. p. kristina.auksoraitiene@vilkaviskis.lt

Gižų seniūnija, Liepų g. 1, Gižų k., Vilkaviškio r. sav., tel. (8 342) 66 015, el. p. angele.kupstiene@vilkaviskis.lt

Gražiškių seniūnija, Liepų g. 13, Gražiškių mst., Vilkaviškio r. sav., tel. (8 342) 66 019, el. p. rita.vasiliauskiene@vilkaviskis.lt

Kybartų seniūnija, J.Basanavičiaus g.54a., Kybartai, Vilkaviškio r. sav., tel.(8 342) 66 061, el. p. nijole.karnickiene@vilkaviskis.lt

Keturvalakių seniūnija, Rausvės g.16, Keturvalakių mst., Vilkaviškio r. sav., tel. (8 342) 66 023, el. p. loreta.berneckiene@vilkaviskis.lt

Klausučių seniūnija, Klausučių g. 20, Klausučių k., Vilkaviškio r. sav., tel. (8 342) 66 027, el. p. judita.skystimiene@vilkaviskis.lt

Pajevonio seniūnija, Pajevonio g. 62, Pajevonio k., Vilkaviškio r. sav., tel. (8 342) 66 031, el. p. vilma.endriukaitiene@vilkaviskis.lt

Pilviškių seniūnija, Mokyklos g.1, Pilviškių mst., Vilkaviškio r. sav., tel. (8 342) 66 035, el. p. nijole.juraitiene@vilkaviskis.lt

Šeimenos seniūnija, J.Basanavičiaus a.7, Vilkaviškis, Vilkaviškio r. sav., tel. (8 342) 66 040, el. p. asta.augustaitiene@vilkaviskis.lt

Vilkaviškio miesto seniūnija, J.Basanavičiaus a.7, Vilkaviškis, Vilkaviškio r. sav., tel. (8 342) 66 046, el. p. nijole.krackiene@vilkaviskis.lt

 

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Bartninkų seniūnijos seniūnė Violeta Raulinaitienė,

tel. (8 342) 66 011, mob. +370 687 25133,

el. p. violeta.raulinaitiene@vilkaviskis.lt

Gižų seniūnijos seniūnas Romas Kučiauskas,

tel. (8 342) 66 014, mob. +370 610 22 806,

el. p. romas.kuciauskas@vilkaviskis.lt

Gražiškių seniūnijos seniūnė Ramutė Didvalienė,

tel. (8 342) 66 018, mob.+370 610 22 812,

el. p. ramute.didvaliene@vilkaviskis.lt

Kybartų seniūnijos seniūnas Romas Šunokas,

tel. (8 342) 66 060, mob.  +370 693 35 920,

el. p. romas.sunokas@vilkaviskis.lt

Keturvalakių seniūnijos seniūnas Gintas Urbšys,

tel. (8 342) 66 022, mob. +370 610 22 813,

el. p. gintas.urbsys@vilkaviskis.lt

Klausučių seniūnijos seniūnė Judita Skystimienė,

tel. (8 342) 66 026, mob. +370 686 73 915,

el. p. judita.skystimiene@vilkaviskis.lt

Pajevonio seniūnijos seniūnė Gintauta Žaliniakienė,

tel. (8 342) 66 033, mob. +370 686 79 109,

el. p. gintauta.zaliniakiene@vilkaviskis.lt

Pilviškių seniūnijos seniūnas Vytautas Judickas,

tel. (8 342) 66 034, mob. +370 686 73 926,

el. p. vytautas.judickas@vilkaviskis.lt

Šeimenos seniūnijos seniūnas Gintas Bakūnas,

tel. (8 342) 66 044, mob. +370 686 73 924,

el. p. gintas.bakunas@vilkaviskis.lt

Vilkaviškio miesto seniūnijos seniūnas Remigijus Kurauskas,

tel. (8 342) 66 045, mob. +370 686 73 918,

el. p. remigijus.kurauskas@vilkaviskis.lt

Virbalio seniūnijos seniūnas Zitas Lasevičius,
tel. (8 342) 66 050, mob. +370 616 53 409,
el. p. zitas.lasevicius@vilkaviskis.lt

Vištyčio seniūnijos seniūnė Odeta Riklienė,

tel. (8 342) 66 055, mob. +370 686 73 921,

el. p. odeta.rikliene@vilkaviskis.lt

 

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Paslauga suteikiama iš karto. Jeigu dėl techninių priemonių pažymos išduoti tą pačią darbo dieną negalima, ji išduodama per 3 darbo dienas.

 

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas pridedamas.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Pažyma išduodama raštu atvykus į seniūniją.

Administracinė paslauga teikiam ir elektroniniu būdu – elektroninų valdžios vartų svetainėje www.epaslaugos.lt

 

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

15.

Administracinės paslaugos teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas įtraukiamas į Vilkaviškio rajono savivaldybės dokumentų apskaitą Vilkaviškio rajono savivaldybės veiklos dokumentų, administracinių paslaugų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamento nustatyta tvarka.

PASLAUGA TEIKIAMA PAGAL PASLAUGOS TEIKIMO SCHEMĄ

Dokumentų registratorius

Priima ir registruoja prašymą.

Paslaugos teikėjas

Išnagrinėja prašymą ir parengia pažymą.

Seniūnas

Pasirašo pažymą.

Dokumentų registratorius

Registruoja pažymą ir įteikia interesantui.

j

Gyvenamosios vietos atvykimo deklaravimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

20.05

PAS20911

2.

Administracinės paslaugos versija

2 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Gyvenamosios vietos atvykimo deklaravimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų tvarkymo funkcija perduota vykdyti Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Seniūnijoms.
Lietuvos Respublikos gyventojas vienu metu deklaruoja tik vieną gyvenamąją vietą, net jei gyventų keliose vietose.
Asmenys, privalantys deklaruoti gyvenamąją vietą, ją deklaruoja per 15 darbo dienų nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką ar gyvenamosios vietos pakeitimo Lietuvos Respublikoje.

Asmenys, išvykstantys iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui, privalo per 7 darbo dienas iki išvykimo deklaruoti gyvenamosios vietos pakeitimą. Lietuvos Respublikos gyventojai, kurie yra deklaravę gyvenamąją vietą ir kurių gyvenamoji patalpa nesikeičia pasikeitus buto (namo) numeriui, gatvės, gyvenamosios vietovės ar teritorijos administracinio vieneto pavadinimui, gyvenamosios vietos iš naujo nedeklaruoja.
Asmenys, išvykstantys iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui, užpildytą ir pasirašytą deklaraciją kartu su galiojančio asmens dokumento duomenų lapo kopija, gali pateikti paštu.

Deklaracijų negali pateikti įgalioti asmenys (pateikiamos tik asmeniškai);

Vietoje patalpų savininko sutikimo gali būti pateiktas dokumentas, patvirtinantis teisę apsigyventi gyvenamojoje patalpoje – nuomos ar panaudos sutartis, įmonės ar įstaigos išduotas raštas, patvirtinantis teisę apsigyventi įmonei(įstaigai) priklausančioje patalpoje nurodytu adresu, apsigyvenimą viešbutyje ar suteiktą bendrabutį patvirtinantys dokumentai.

Gyvenamoji patalpa turi atitikti teisės aktų nustatytus minimalius naudingo patalpos ploto, tenkančio vienam asmeniui, reikalavimus. Jei pastato plotas yra nepakankamas, deklaracija nepriimama. Deklaruojant nepilnamečius, naudingo patalpos ploto reikalavimas netaikomas.

Gyvenamosios patalpos savininkas gali nurodyti datą iki kurios leidžia gyventi asmeniui jam priklausančiame būste. Nurodomas terminas negali būti trumpesnis negu vienas mėnuo.

Jei išvykstantis iš LR asmuo turi nepilnamečių vaikų, kurių išvykimo nedeklaruoja, turi deklaracijoje nurodyti asmens, su kuriuo lieka gyventi  jo nepilnamečiai vaikai, duomenis – vardą, pavardę, gimimo metus, giminystės ryšį, adresą.
Deklaraciją deklaravimo įstaigai asmeniškai pateikia:
1. asmenys, deklaruojantys savo gyvenamąją vietą;
2. nepilnamečių tėvai (įtėviai) ar vienas iš jų, o jeigu nepilnamečio tėvai (įtėviai) išsituokę – tas iš tėvų (įtėvių), su kuriuo vaikas gyvena (vaiko gyvenamoji vieta nustatyta tėvų (įtėvių) susitarimu arba teismo), arba globėjas (rūpintojas) ar kitas teisėtas atstovas;
3. nepilnamečiai, įgiję visišką civilinį veiksnumą;
4. nepilnamečiai, kuriems sukako 16 metų, jeigu negyvena kartu su tėvais (įtėviais) arba globėjais (rūpintojais) ar kitais teisėtais atstovais ir pastarieji jų gyvenamosios vietos nedeklaravo;
5. asmenų, kuriems įsteigta globa (rūpyba), globėjas (rūpintojas), socialinės globos ar sveikatos priežiūros įstaigos, kuriai pavesta eiti globėjo (rūpintojo) pareigas (toliau – socialinės globos ar sveikatos priežiūros įstaiga), atstovas.
Nelaikomi pakeitusiais deklaruotą gyvenamąją vietą:
1. Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose bei atstovybėse prie tarptautinių organizacijų, tarptautinėse organizacijose dirbantys Lietuvos Respublikos piliečiai ir kartu su jais išvykę šeimos nariai visą darbo šiose įstaigose ar organizacijose laiką;
2. asmenys, atliekantys privalomąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą;
3. asmenys, kurie gydosi stacionarinėse sveikatos priežiūros įstaigose;
4. moksleiviai ir studentai mokymosi laikotarpiu;
5. asmenys, atliekantys laisvės atėmimo bausmę, laikomi kardomojo kalinimo vietose;
6. jūreiviai.
Deklaruoti savo gyvenamąją vietą galima ir internetu „Elektroninių valdžios vartų” interneto svetainėje adresu www.epaslaugos.lt
Asmenys gyvenamąją vietą deklaruoja seniūnijoje, aptarnaujančioje tą Savivaldybės dalį, kurioje jie gyvena

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

3.  Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo Nr. VIII-840  pakeitimo įstatymas, 2017m. gruodžio 21 d. Nr. XII-961

 https://www.e-tar.lt/portal/legal1Act/9122ef702616e5bf92d6af3f6a2e8b
4.  Lietuvos Respublikos  Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 5 d. nutarimas Nr. 801 „ Dėl Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo įgyvendinimo“ lhttps://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4ba531e03f2711e58568ed613eb39a73

 5. Valstybinės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m.sausio 15 d. Įsakymu Nr. v-24  „Dėl  gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklių patvirtinimo”.

www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e6ca0490fcec11e78bcec397524184ce
2.   Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. liepos 11 d. nutarimas Nr. 731 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. liepos 10 d. Nutarimo Nr. 685 “Dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos tvarkymo funkcijos perdavimo savivaldybėms tvarkos aprašo patvirtinimo”pakeitimo”

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0454356C491C
6. Valstybės įmonės Registrų centro įsakymas “Dėl asmenų įtraukimo į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo 2018 m. sausio 12 d. Nr. v-12  

 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/70575760f78611e7a20bfa7c2b23a6b2

Lieuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas  

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.73988CDF57C1

 

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

–    Prašymas-gyvenamosios vietos deklaracijos: asmeniui pakeitus gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje ar atvykus gyventi į Lietuvos Respubliką ir asmeniui išvykstantis iš Lietuvos Respublikos ilgesniam kaip šešių mėnesių laikotarpiui;
–    asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (Lietuvos piliečio pasas, asmens tapatybės kortelė arba pasas, Europos bendrijų valstybės narės piliečio leidimas gyventi nuolat arba galiojantis Europos Sąjungos valstybės narės piliečio pasas arba dokumentas patvirtinantis, kad asmuo įgijo teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje);
–    vaikų asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai, kai deklaruojama nepilnamečių gyvenamoji vieta. Jeigu Lietuvos Respublikos piliečio pasas, asmens tapatybės kortelė ar pasas vaikui nebuvo išduoti, pateikiamas vaiko gimimo liudijimas;
–    globą (rūpybą) ar atstovavimą patvirtinantys dokumentai ar šių dokumentų įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinti nuorašai (kopijos) ir savo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, – kai asmens gyvenamąją vietą deklaruoja globėjas (rūpintojas) arba socialinės globos ar sveikatos priežiūros įstaigos atstovas;
–    dokumentai, patvirtinantys nuosavybės ar kitokio teisėto valdymo, naudojimo ar disponavimo teisę į gyvenamąją patalpą, arba įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinti šių dokumentų nuorašai (kopijos);
–    atskiras gyvenamosios patalpos savininko arba bendraturčių (jeigu bendraturčių nuosavybės teisės dalys nėra nustatytos) ar jo (jų) įgalioto asmens parašu patvirtintas sutikimas, kad asmuo apsigyventų savininkui (bendraturčiams) priklausančioje gyvenamojoje patalpoje (išskyrus atvejus, kai gyvenamąją vietą deklaruoja gyvenamosios patalpos savininkas), jeigu šio sutikimo nėra deklaracijoje;
–    dokumentas, patvirtinantis gyvenamąją vietą, jeigu asmuo nėra gyvenamosios vietos savininkas, nuomininkas ar subnuomininkas (pvz., gyvena viešbutyje ar pan.).

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

1.    1. Prašymas;

2.      2. Informacija iš Gyvenamosios vietos  deklaravimo informacinės sistemos dėl duomenų apie asmenį patikrinimo.

3.      3. Informacija iš Nekilnojamojo turto kadastro ir registro informacinės sistemos dėl duomenų apie nekilnojamąjį turtą patikrinimo.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

 Bartninkų seniūnijos seniūno pavaduotoja Kristina Auksoraitienė,  tel. 8 342 66 010, mob. 8 61605243 el. p. kristina.auksoraitiene@vilkaviskis.lt

 Gižų seniūnijos seniūno pavaduotoja Angelė Kupstienė,

 tel. 8 342 66 015; mob. 8 616 05426, el. p. angele.kupstiene@vilkaviskis.lt,

 Gražiškių seniūnijos seniūno pavaduotoja Rita Vasiliauskienė, tel. 8 342 66 019, mob. 8 616 05327 el. p. rita.vasiliauskiene@vilkaviskis.lt,

 Keturvalakių seniūnijos seniūno pavaduotoja Loreta Berneckienė, tel. 8 342 66 023, mob. 8 616 05318,

 el. p.  loreta.berneckiene@vilkaviskis.lt,

 Kybartų seniūnijos seniūno pavaduotoja Nijolė Karnickienė, tel. 8 342 66 061,  mob. 8 616 05315,

el. p. nijole.karnickiene@vilkaviskis.lt,

 Pajevonio seniūnijos seniūno pavaduotoja Vilma Endriukaitienė, tel. 8 342 66 031, mob. 8 616 05135,

 el. p. vilma.endriukaitiene@vilkaviskis.lt,

 Pilviškių seniūnijos seniūno pavaduotoja Nijolė Juraitienė, tel. 8 342 66 035, mob. 8 616 05198

 el. p. nijole.juraitiene@vilkaviskis.lt,

Šeimenos seniūnija, Asta Augustaitienė, tel. 8 342 66 040, mob. 8 616 05141,

el. p. asta.augustaitiene@vilkaviskis.lt;

 Vilkaviškio miesto seniūnijos seniūno pavaduotoja Nijolė Kračkienė, tel. 8 342 66 046, mob. 8 616 05157,

 el. p. nijole.krackiene@vilkaviskis.lt;

 Virbalio seniūnijos seniūno pavaduotoja Indrė Mačiulskienė, tel. 8 342 66 051,mob. 8 626 37438,

 el. p.  indre.maciulskiene@vilkaviskis.lt;

Vištyčio seniūnijos  seniūno pavaduotoja Laima Ragaišienė, tel.  8 342 66 056, mob. 8 616 05295,

el. p. laima.ragaisiene@vilkaviskis.lt;

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Bartninkų seniūnijos seniūnė Violeta Raulinaitienė,

tel. 8 342 66 011, mob. 8 687 25133,

el. paštas: violeta.raulinaitiene@vilkaviskis.lt;

Gižų seniūnijos seniūnas Romas Kučiauskas,

tel. 8 342 66 014, mob. 8 610 22806,

el. p. romas.kuciauskas@vilkaviskis.lt;

Gražiškių seniūnijos  seniūnė Ramutė Didvalienė,

tel. 8 342 66 018, mob. 8 610 22812,

el. paštas: ramute.didvaliene@vilkaviskis.lt;

Keturvalakių seniūnijos  seniūnas Gintautas Urbšys,

tel. 8 342 66 022, mob. 8 610 22813,

el. p. gintautas.urbsys@vilkaviskis.lt;

Kybartų seniūnijos seniūnas Romas Šunokas

tel.8 342 66 060, mob. 8 693 35 920,

el. p. romas.sunokas@vilkaviskis.lt;

Klausučių seniūnijos seniūnė Judita Skystimienė

tel. 342 66 026, mob. 8 686 73 915,

el. p. judita.skystimiene@vilkaviskis.lt;

Pajevonio seniūnijos seniūnė Gintauta Žaliniakienė

tel. 8 342 66 033, mob. 8 686 79 109,

el.p. gintauta.zaliniakiene@vilkaviskis.lt;

Pilviškių seniūnijos seniūnas Vytautas Judickas

tel. 8 342 66 034, mob. 8 686 73 926,

el. p. vytautas.judickas@vilkaviskis.lt;

Šeimenos seniūnijos seniūnas Gintas Bakūnas

tel. 8 342 66 044, mob. 8 686 73 924,

el. p. gintas.bakunas@vilkaviskis.lt;

Vilkaviškio miesto seniūnijos seniūnas Remigijus Kurauskas

tel. 8 342 66 045, mob. 8 686 73918,

el.p. Remigijus.kurauskas@vilkaviskis.lt;

Virbalio seniūnijos seniūnas Zitas Lasevičius,
tel.8 342 66 050, mob. 8 616 53 409,
el. p. z.lasevicius@vilkaviskis.lt

Vištyčio seniūnijos seniūnė Odeta Riklienė

Tel.8 342 66 055, mob. 8 686 73921,

El.p. odeta.rikliene@vilkaviskis.lt

 

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

1 darbo diena

3 darbo dienos, jeigu dėl techninių kliūčių pažymos išduoti tą pačią darbo dieną negalima.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Administracinė paslauga teikiama nemokamai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas pridedamas

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą lygis – informacinis.

Paslauga teikiama ir elektroniniu būdu adresu

http:// www.epaslaugos.lt//

 

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

15.

Administracinės paslaugos teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas įtraukiamas į Vilkaviškio rajono savivaldybės dokumentų apskaitą

PASLAUGA TEIKIAMA PAGAL PASLAUGOS TEIKIMO SCHEMĄ (5 pav.)

Dokumentų registratorius

Priima ir registruoja prašymą.

Paslaugos teikėjas

Išnagrinėja paslaugą ir pateikia dokumentą.

Seniūnas

Pasirašo dokumentą.

Dokumentų registratorius

Registruoja dokumentą ir pateikia interesantui.

Judita

Gyvenamosios vietos deklaravimas išvykstant iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

20.07

PAS20916

2.

Administracinės paslaugos versija

2 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Gyvenamosios vietos deklaravimas išvykstant iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Asmenys, išvykstantys iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui, deklaruoja išvykimą iš Lietuvos Respublikos į valstybę, į kurią išvyksta, ne anksčiau kaip 7 darbo dienos iki išvykimo.

Asmenys gyvenamąją vietą ar išvykimą iš Lietuvos Respublikos deklaruoja šiose deklaravimo įstaigose:
– seniūnijose arba asavivaldybės vykdomosios institucijos sprendimu seniūnijose ir kituose savivaldybės administracijos padaliniuose, o savivaldybėse, kuriose seniūnijos neįsteigtos, arba savivaldybių teritorijose, kurios nepriskirtos seniūnijoms, kituose savivaldybės administracijos padaliniuose;

– Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ir konsulinėse įstaigose;

Elektroniniu būdu deklaracijas pateikti gali asmenys, kurie savo tapatybę gali patvirtinti portale „Elektroniniai valdžios vartai“ nurodytais būdais.

Per vieną dieną galima pateikti tik vieną gyvenamosios vietos ar išvykimo iš Lietuvos Respublikos deklaraciją.
Gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje ar išvykimą iš Lietuvos Respublikos privalo deklaruoti šie asmenys:

1. Lietuvos Respublikos piliečiai, gimę ir gyvenantys Lietuvos Respublikoje, atvykę gyventi į Lietuvos Respubliką ilgiau kaip 183 dienoms per metus, keičiantys gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje ar išvykstantys iš Lietuvos Respublikos ilgesniam kaip šešių mėnesių laikotarpiui;

2. Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiai, atvykę gyventi į Lietuvos Respubliką ilgiau kaip 3 mėnesiams per pusę metų ir Lietuvos Respublikos įstatymo ,,Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka įgiję teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, keičiantys gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje ar išvyksttantys iš Lietuvos Respublikos ilgesniam kaip šešių mėnesių laikotarpiui;

3. užsienio valstybių, ne Europos Sąjungos valstybių narių ar ne Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiai ir asmenys be pilietybės, kuriems Lietuvos Respublikos įstatymo ,,Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka yra išduotas dokumentas, patvirtinantis ar suteikiantis teisę gyventi, atvykę gyventi Lietuvos Respublikoje, atvykę gyventi į Lietuvos Respubliką ar išvykstantys  iš Lietuvos Respublikos ilgesniam kaip šešių mėnesių laikotarpiui;

4. asmenys, kurie įstatymo nustatytais atvejais buvo deklaravę gyvenamąją vietą nustatytam laikotarpiui ar buvo įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą nustatytam laikotarpiui, šiam terminui pasibaigus.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D0CD0966D67F

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo Nr.I-1374 pakeitimo įstatymas, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/43cddd8084cc11e8ae2bfd1913d66d57;

Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymas, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6f2d03c06bf811e4ac4be294a47d7c1f;

Lietuvos Respublikos įstatymas dėl užsieniečių teisinės padėties, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.42837E5A79DD ;

Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo Nr.VIII-840 pakeitimo įstatymas (2015 m. birželio 30 d. Nr. XII-1919, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9122ef70261611e5bf92d6af3f6a2e8b ;

Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. sausio 15 d. įsakymas Nr.v-24 ,,Dėl gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklių patvirtinimo, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e6ca0490fcec11e78bcec397524184ce;

Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. sausio 12 d. įsakymas Nr.V-12 ,,Dėl asmenų įtraukimo į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo’’, https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/3bd107b2f7dc11e796a2c6c63add27e9;

Lietuvos Respublikos VYriausybės 1998 m. spalio 13 d. nutarimas Nr.1232 ,,Dėl Lietuvos Resdpublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo  įgyvendinimo“,

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.65029/aAGCILZrvH

 

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmuo, deklaruojantis gyvenamąją vietą ar išvykimą iš Lietuvos Respublikos, deklaravimo įstaigai pateikia:

–  gyvenamosios vietos išvykimo deklaraciją – asmeniui išvykstant iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui;

–  Lietuvos Respublikos piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę – kai gyvenamąją vietą deklaruoja Lietuvos Respublikos piliečiai;

–  Europos Sąjungos valstybės narės piliečio ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę ir dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo įgijo teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, ar įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą šio dokumento kopiją, – kai gyvenamąją vietą deklaruoja Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiai, Lietuvos Respublikos įstatymo ,,Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka įgiję teisę gyventi arba įgiję teisę nuolat Lietuvos Respublikoje;

– leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje, Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo laikinai gyventi šalyje kortelę ar Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelę, – kai gyvenamąją vietą deklaruoja užsienio valstybių, ne ES valstybių narių ar ne Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiai bei asmenys be pilietybės;
–   gimimo liudijimą ar gimimo akto įrašo išrašą – kai deklaruojama nepilnamečio Lietuvos Respublikos piliečio gyvenamoji vieta. Jei deklaruojamas nepilnamečio išvykimas į užsienį, nepilnametis privalo turėti galiojantį pasą arba asmens tapatybės kortelę. Jei nepilnametis Lietuvos Respublikos pilietis paso arba asmens tapatybės kortelės neturi, bet turi ir kitos valstybės pilietybę, deklaruojant išvykimą iš Lietuvos Respublikos, turi būti pateiktas užsienio valstybės pasas ar tapatybės kortelė

–    globą (rūpybą) ar atstovavimą (neveiksniam asmeniui) patvirtinančius dokumentus ar šių dokumentų įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintus nuorašus (kopijas) ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą  – kai asmens gyvenamąją vietą deklaruoja globėjas (rūpintojas), neveiksnaus asmens atstovas  ar socialinės globos ar sveikatos priežiūros įstaigos atstovas.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Seniūnijos

Bartninkų seniūnija, J.Basanavičiaus g.47, Bartninkų k, Vilkaviškio r. sav., seniūno pavaduotoja Kristina Auksoraitienė, tel. (8 342) 66010,

el. p. kristina.auksoraitiene@vilkaviskis.lt

Gižų seniūnija, Liepų g.1, Gižų k., Vilkaviškio r. sav.,

seniūno pavaduotoja Angelė Kupstienė, tel.(8 342) 66015,

el. p. angele.kupstiene@vilkaviskis.lt

Gražiškių seniūnija, Sūduvos g.23, Gražiškių mstl., Vilkaviškio r. sav.,

seniūno pavaduotoja Rita Vasiliauskienė, tel.(8 342) 66019,

el. p.  rita.vasiliauskiene@vilkaviskis.lt

Kybartų seniūnija, J. Basanavičiaus g. 54 a., Kybartai, Vilkaviškio r. sav., seniūno pavaduotoja Nijolė Karnickienė, tel. (8 342) 66061, 

el. p. nijole.karnickiene@vilkaviskis.lt

Keturvalakių seniūnija, Rausvės g. 16, Keturvalakių mstl., Vilkaviškio r. sav., seniūno pavaduotoja Loreta Berneckienė, tel. (8 342) 66023,

el. p. loreta.berneckiene@vilkaviskis.lt

Klausučių seniūnija, Klausučių g. 20, Klausučių k., Vilkaviškio r. sav., seniūnė Judita Skystimienė, tel. (8 342) 66026,

el. p. judita.skystimiene@vilkaviskis.lt

Pajevonio seniūnija, Jevonio g. 62, Pajevonio k., Vilkaviškio r. sav.,

seniūno pavaduotoja Vilma Endriukaitienė, tel. (8 342) 66031,

el. p. vilma.endriukaitiene@vilkaviskis.lt

Pilviškių seniūnija, Mokyklos g. 1, Pilviškių mstl., Vilkaviškio r. sav.,

seniūno pavaduotoja Nijolė Juraitienė, tel. (8 342) 66035,

el. p. nijole.juraitiene@vilkaviskis.lt

Šeimenos seniūnija, J. Basanavičiaus a. 7, Vilkaviškis, Vilkaviškio r. sav., seniūno pavaduotoja Asta Augustaitienė, tel. (8 342) 66040,

el. p. asta.augustaitiene@vilkaviskis.lt

Vilkaviškio miesto seniūnija, J. Basanavičiaus a. 7, Vilkaviškis, Vilkaviškio r. sav., seniūno pavaduotoja Nijolė Kračkienė, tel. (8 342) 66046,

el. p. nijole.krackiene@vilkaviskis.lt

Virbalio seniūnija, Vilniaus g.17, Virbalis, Vilkaviškio r. sav., seniūnas Zitas Lasevičius, tel. (8 342) 66050, el. p. zitas.lasevicius@vilkaviškis.lt

Vištyčio seniūnija, Taikos g. 1, Vištyčio mstl., Vilkaviškio r. sav.,

seniūno pavaduotoja Laima Ragaišienė, tel. (8 342) 66056,

el. p. laima.ragaisiene@vilkaviskis

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Bartninkų seniūnija, J.Basanavičiaus g.47, Bartninkų k, Vilkaviškio r. sav., seniūnijos seniūnė  Violeta Raulinaitienė,

tel. (8 342) 66011, mob.+370 687 25133,

el. p. violeta.raulinaitiene@vilkaviskis.lt

Gižų seniūnija, Liepų g.1, Gižų k., Vilkaviškio r. sav.,

seniūnijos seniūnas Romas Kučiauskas

tel. (8 342) 66014, mob. +370 610 22806,

el. p. romas.kuciauskas@vilkaviskis.lt

Gražiškių seniūnija, Liepų g.13, Gražiškių mstl., Vilkaviškio r. sav.,

seniūnijos seniūnė Ramutė Didvalienė

tel. (8 342) 66018, mob.+370 610 22812,

el. p. ramute.didvaliene@vilkaviskis.lt

Kybartų seniūnija, J. Basanavičiaus g. 54 a., Kybartai, Vilkaviškio r. sav., seniūnijos seniūnas Romas Šunokas

tel. (8 342) 66060, mob.+370 693 35920,

el. p. romas.sunokas@vilkaviskis.lt

Keturvalakių seniūnija, Rausvės g. 16, Keturvalakių mstl., Vilkaviškio r. sav., seniūnijos seniūnas Gintas Urbšys

tel. (8 342) 66022, mob.+370 610 22813,

el. p. gintas.urbsys@vilkaviskis.lt

Klausučių seniūnija, Klausučių g. 20, Klausučių k., Vilkaviškio r. sav., seniūnijos seniūnė Judita Skystimienė

tel. (8 342) 66026, mob.+370 686 73915,

el. p. judita.skystimiene@vilkaviskis.lt

Pajevonio seniūnija, Jevonio g. 62, Pajevonio k., Vilkaviškio r. sav.,

seniūnijos seniūnė Gintauta Žaliniakienė

tel. (8 342) 66033, mob. +370 686 79109,

el. p. gintauta.zaliniakiene@vilkaviskis.lt

Pilviškių seniūnija, Mokyklos g. 1, Pilviškių mstl., Vilkaviškio r. sav.,

seniūnijos seniūnas Vytautas Judickas

tel. (8 342) 66034, mob.+370 686 73926,

el. p. vytautas.judickas@vilkaviskis.lt

Šeimenos seniūnija, J. Basanavičiaus a. 7, Vilkaviškis, Vilkaviškio r. sav., seniūnijos seniūnas Gintas Bakūnas

tel. (8 342) 66044, mob.+370 686 73924,

el. p. gintas.bakunas@vilkaviskis.lt

Vilkaviškio miesto seniūnija, J. Basanavičiaus a. 7, Vilkaviškis, Vilkaviškio r. sav., seniūnijos seniūnas Remigijus Kurauskas

tel. (8 342) 66045, mob.+370 686 73918,

el. p. remigijus.kurauskas@vilkaviskis.lt

Virbalio seniūnija, Vilniaus g.17, Virbalis, Vilkaviškio r. sav.,

seniūnijos seniūnas Zitas Lasevičius,
tel. (8 342) 66 050, mob. +370 616 53 409,
el. p.  zitas.lasevicius@vilkaviskis.lt

Vištyčio seniūnija, Taikos g. 1, Vištyčio mstl., Vilkaviškio r. sav.,

seniūnijos seniūnė Odeta Riklienė

tel. (8 342) 66055, mob.+370 686 73921,

el. p. odeta.rikliene@vilkaviskis.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

1 d. d.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Išvykimo iš Lietuvos Respublikos deklaracijos forma (pridedama)

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Gyvenamosios vietos deklaravimo programinė priemonė (GVDIS)

Paslaugą galima užsisakyti elektroniniu būdu www.epaslaugos.lt

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

15.

Administracinės paslaugos teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas įtraukiamas į Vilkaviškio rajono savivaldybės dokumentų apskaitą

PASLAUGA TEIKIAMA PAGAL PASLAUGOS TEIKIMO SCHEMĄ (7 pav.)

Dokumentų registratorius ir         paslaugos teikėjas

Priima ir registruoja prašymą, išnagrinėja prašymą ir deklaruoja asmens išvykimą iš Lietuvos Respublikos

J

Pažymos apie įtraukimą į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą išdavimas

Eil.Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1

Administracinės paslaugos kodas

20.10

PAS2985

2

Administracinės paslaugos versija

2 versija

3

Administracinės paslaugos pavadinimas

Pažymos apie įtraukimą į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą išdavimas

4

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Pažymą apie įtraukimą į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų (toliau – pažyma)  išduodama, kai asmuo yra laikomas įtrauktu į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Prašymas gauti pažymą pateikiamas rašytu, asmeniui atvykus į atitinkamą savivaldybės administracijos padalinį, arba per įgaliotą asmenį.

Pažyma išduodama asmenims, įtraukto į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, vardu. Asmens pageidavimu pažymoje nurodomi ir jo nepilnamečiai vaikai, jeigu jie kartu gyvena toje pačioje savivaldybėje ir yra įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą. Informacija apie pilnamečio asmens įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą kitiems asmenims neteikiama.

Administracinė paslauga yra galutinė.

Prašymą galima pateikti tiesiogiai atvykus į savivaldybės administracija, atsiuntus paštu ar elektroniniu būdu prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Pažyma pateikiama asmeniui atvykus į savivaldybės administraciją, išsiunčiamas paštu arba elektroniniu būdu prisijungus prie elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Elektroniniu būdu pateikti prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu (t.y. naudojantis asmens ( t.y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašu arba specialia USB laikmena ir pan.)

5

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą.

1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas.

 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.73988CDF57C1

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. liepos 11 d. nutarimas Nr. 731 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. liepos 10 d. nutarimo Nr. 685 „Dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos tvarkymo funkcijos perdavimo savivaldybėms tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0454356C491C

3. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo Nr. VIII-840 pakeitimo įstatymas 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961.

 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9122ef70261611e5bf92d6af3f6a2e8b

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 5 d. nutarimas Nr. 801 „Dėl Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo įgyvendinimo“.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4ba531e03f2711e58568ed613eb39a73

5. Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018m. sausio 15 d. įsakymu Nr. v-24 „Dėl gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklių patvirtinimo“.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e6ca0490fcec11e78bcec397524184ce

6. Valstybės įmonės Registrų centro  įsakymas „Dėl asmenų įtraukimo į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo 2018 m. sausio 12 d. Nr. v-12

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/70575760f78611e7a20bfa7c2b23a6b2

6

Informacija ir dokumentai kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas.

2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentas.

2.1 kai kreipiasi Lietuvos respublikos piliečiai – Lietuvos Respublikos piliečio pasą, asmens tapatybės kortelę.

2.2 kai kreipiasi Europos sąjungos valstybių narių piliečiai ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiai, Lietuvos respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka įgiję teisę gyventi Lietuvos Respublikoje: Europos Bendrijų valstybės narės piliečio leidimą gyventi ( gyventi nuolat) arba galiojantį Europos Sąjungos valstybės narės piliečio ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę ir dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo įgijo teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, arba įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą šio dokumento kopiją.

2.3 kai kreipiasi kitų užsienio valstybių piliečiai bei asmenys be pilietybės – leidimą laikinai gyventi (nuolat gyventi) Lietuvos Respublikoje, Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Bendrijoje, Europos Bendrijų valstybės narės piliečio leidimą gyventi  (gyventi nuolat), Europos Sąjungos valstybės narės piliečio šeimos leidimą gyventi ( gyventi nuolat) Lietuvos Respublikoje).

3. Įgaliotas asmuo – įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą.

 

7

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymas nagrinėjantis tarnautojas)

1. Prašymas.

2. Informacija iš Gyvenamosios vietos deklaravimo informacinės sistemos dėl duomenų apie asmenį patikrinimo. 3. Informacija iš Nekilnojamojo turto kadastro ir registro informacinės sistemos dėl duomenų apie nekilnojamąjį turtą patikrinimo.

8

Administracinės paslaugos teikėjas

Vilkaviškio miesto seniūnijos seniūno pavaduotoja Nijolė        Kračkienė,

tel. 8 342 66046, mob. 8 616 05157,

el. p. nijole.krackiene@vilkaviskis.lt;

Gižų seniūnijos seniūno pavaduotoja Angelė Kupstienė,

tel. 8 342 66015, mob. 8 616 05426,

el. p. angele.kupstiene@vilkaviskis.lt;

Gražiškių seniūnijos seniūno pavaduotoja Rita Vasiliauskienė,       tel. 8 342 66019, mob. 8 616 05327,

el. p. rita.vasiliauskiene@vilkaviskis.lt;

Keturvalakių seniūnijos seniūno pavaduotoja, Loreta Berneckienė,  tel. 8 342 66023, mob. 8 616 05318,

el. p. loreta.berneckiene@vilkaviskis.lt;

Kybartų seniūnijos seniūno pavaduotoja Nijolė Karnickienė

tel. 8 342 66061, mob. 8 616 05315,

el. p. nijole.karnickiene@vilkaviskis.lt;,

Pajevonio seniūnijos seniūno pavaduotoja Vilma Endriukaitienė, tel. 8 342 66031, mob. 8 616 05135,

el. p. vilma.endriukaitiene@vilkaviskis.lt;

Pilviškių seniūnijos seniūno pavaduotoja Nijolė Juraitienė,

tel. 8 342 66035, mob. 8 616 05198,

el. p. nijole.juraitiene@vilkaviskis.lt;

Šeimenos seniūnijos seniūno pavaduotoja,  Asta Augustaitienė, tel. 8 342 66040, mob. 8 616 05141,

el. p. asta.augustaitiene@vilkaviskis.lt;

Virbalio seniūnijos seniūno pavaduotoja Indrė Mačiulskienė,

tel. 8 342 66051, mob. 8 626 37438,

el. p. indrė.maciulskiene@vilkaviskis.lt;

Vištyčio seniūnijos seniūno pavaduotoja Laima Ragaišienė,

tel. 8 342 66056, mob. 8 616 05295,

el. p. laima.ragaisiene@vilkaviskis.lt;

Bartninkų seniūnijos seniūno pavaduotoja

tel. 8 342 66010, mob. 8 616 05243,

el. p. kristina.auksoraitienė@vilkaviskis.lt;

 

9

Administracinės paslaugos vadovas

Vilkaviškio miesto seniūnijos seniūnas Remigijus Kurauskas

tel. 8 342 66045, mob. 8 686 73918,

el. p. remigijus.kurauskas@vilkaviskis.lt;

Gižų seniūnijos seniūnas Romas Kučiauskas,

tel. 8 342 66014, mob. 8 610 22806,

el. p. romas.kuciauskas@vilkaviskis.lt;

Gražiškių seniūnijos seniūnė Ramutė Didvalienė,

tel. 8 342 66018, mob. 8 610 22812,

el. p. ramute.didvaliene@vilkaviskis.lt;

Keturvalakių seniūnijos seniūnas Gintautas Urbšys,

tel. 8 342 66022, mob. 8 610 22813,

el. p. gintautas.urbsys@vilkaviskis.lt;

Kybartų seniūnijos seniūnas Romas Šunokas,

tel. 8 342 66060, mob. 8 693 35920,

el. p. romas.sunokas@vilkaviskis.lt;

Klausučių seniūnijos seniūnė Judita Skystimienė,

tel. 8 342 66026, mob. 8 686 73915,

el. p. judita.skystimiene@vilkaviskis.lt;

Pajevonio seniūnijos seniūnė Gintauta Žaliniakienė,

tel. 8 342 66033, mob. 8 686 79109,

el. p. gintauta.zaliniakiene@vilkaviskis.lt;

Pilviškių seniūnijos seniūnas Vytautas Judickas,

tel. 8 342 66034, mob. 8 686 73926,

el. p. vytautas.judickas@vilkaviskis.lt;

Šeimenos seniūnijos seniūnas Gintas Bakūnas,

tel. 8 342 66044, mob. 8 686 73924,

el. p. gintas.bakunas@vilkaviskis.lt;

Virbalio seniūnijos seniūmas Zitas Lasevičius,

tel. 8 342 66050, mob. 8 616 53409,

el. p. zitas.lasevicius@vilkaviskis.lt;

Vištyčio seniūnijos seniūnė Odeta Riklienė,

tel.8 342 66055, mob.8 686 73921,

el. p. odeta.rikliene@vilkaviskis.lt;

Bartninkų seniūnijos seniūnė Violeta Raulinaitienė,

tel. 8 342 66011, mob. 8 687 25133,

el. p. violeta.raulinaitiene@vilkaviskis.lt

10

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

1 darbo diena

3 darbo dienos, jeigu dėl techninių kliūčių pažymos išduoti tą pačią darbo dieną negalima.

11

Administracinės paslaugos suteikimo kaina ( jei paslauga teikiama atlygtinai)

Administracinė paslauga teikiama neatlygtinai.

12

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo formos pavyzdys pridedamas.

13

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Paslaugą galima užsakyti elektroniniu būdu

http://www.epaslaugos.lt

14

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Pažyma išduodama asmens, įtraukto į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, vardu. Asmens pageidavimu pažymoje nurodomi ir jo nepilnamečiai vaikai, jeigu jie kartu gyvena toje pačioje savivaldybėje ir yra įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą. Jei vienas iš tėvų (įtėvių, globėjų) pageidauja, pažyma gali būti išduodama ir nepilnamečio vardu.

15

Administracinės paslaugos teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą.

Aprašymas įtraukiamas į Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos dokumentų apskaitą.

PASLAUGA TEIKIAMA PAGAL PASLAUGOS TEIKIMO SCHEMĄ

Dokumentų registratorius

Priima ir registruoja asmens  prašymą suteikti paslaugą.

Paslaugos teikėjas

Išnagrinėja prašymą ir parengia atsakymo projektą.

Seniūnas

Pasirašo siunčiamą dokumentą.

Dokumentų registratorius

Registruoja siunčiamą dokumentą ir išsiunčia atsakymą.

Pažymų apie faktinę padėtį išdavimas (šeimos sudėčių, dėl darželio nelankymo, apie darbo stažą seniūnijoje ar jai priklausančiose įstaigose, apie tai, kad verčiasi žemės ūkio veikla ir kt.)

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

20.12

(PAS20932)

2.

Administracinės paslaugos versija

2 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Pažymų apie faktinę padėtį išdavimas (šeimos sudėčių, dėl darželio nelankymo, apie darbo stažą seniūnijoje ar jai priklausančiose įstaigose, apie tai, kad verčiasi žemės ūkio veikla ir kt.)

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Paslauga teikiama interesantams, norintiems gauti pažymas, patvirtinančias faktinę padėtį. Gavus prašymą pradedama administracinė procedūra, kuri baigiama priimtu administracinės procedūros sprendimu. Prašymai gali būti pateikiami raštu, tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į instituciją, atsiuntus paštu ar elektroninėmis priemonėmis, elektroniniu būdu per specialiai tam sukurtą informacinę sistemą, faksu ar elektroniniu paštu.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/OCQvcNCBEt ;

Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas,  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FA13E28615F6/TAIS_471234;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6565D97B9AA2/llUxXLSnKl;

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D0CD0966D67F/GDAmujogsL;

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas,  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5368B592234C/lGOrBAvuZc;

Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas”Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 278 ,,Dėl dokumentų, teiktinų nekilnojamo turto registro tvarkytojui registruojant senus statinius, įsigytus ar pastatytus iki 1991 m. liepos 25 d. sąrašo patvirtinimo” pakeitimo, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.7B4EBA29B76B;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. liepos 1 d. nutarimo Nr.754 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 18 d. nutarimo Nr. 1156 „Dėl valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo,   https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.260B8E89C210/TAIS_468045.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Prašymas (pridedamas)
Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas

Įgaliojimas, jeigu prašymą teikia įgaliotas asmuo

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Duomenys apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą

Duomenys iš Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos SPIS

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Seniūnijos

Bartninkų seniūnija, J.Basanavičiaus g.47, Bartninkų k, Vilkaviškio r. sav., seniūno pavaduotoja Kristina Auksoraitienė, tel. (8 342) 66010,

el. p. kristina.auksoraitiene@vilkaviskis.lt

Gižų seniūnija, Liepų g.1, Gižų k., Vilkaviškio r. sav.,

seniūno pavaduotoja Angelė Kupstienė, tel.(8 342) 66015,

el. p. angele.kupstiene@vilkaviskis.lt

Gražiškių seniūnija, Sūduvos g.23, Gražiškių mstl., Vilkaviškio r. sav.,

seniūno pavaduotoja Rita Vasiliauskienė, tel.(8 342) 66019,

el. p.  rita.vasiliauskiene@vilkaviskis.lt

Kybartų seniūnija, J. Basanavičiaus g. 54 a., Kybartai, Vilkaviškio r. sav., seniūno pavaduotoja Nijolė Karnickienė, tel. (8 342) 66061, 

el. p. nijole.karnickiene@vilkaviskis.lt

Keturvalakių seniūnija, Rausvės g. 16, Keturvalakių mstl., Vilkaviškio r. sav., seniūno pavaduotoja Loreta Berneckienė, tel. (8 342) 66023,

el. p. loreta.berneckiene@vilkaviskis.lt

Klausučių seniūnija, Klausučių g. 20, Klausučių k., Vilkaviškio r. sav., seniūnė Judita Skystimienė, tel. (8 342) 66026,

el. p. judita.skystimiene@vilkaviskis.lt

Pajevonio seniūnija, Jevonio g. 62, Pajevonio k., Vilkaviškio r. sav.,

seniūno pavaduotoja Vilma Endriukaitienė, tel. (8 342) 66031,

el. p. vilma.endriukaitiene@vilkaviskis.lt

Pilviškių seniūnija, Mokyklos g. 1, Pilviškių mstl., Vilkaviškio r. sav.,

seniūno pavaduotoja Nijolė Juraitienė, tel. (8 342) 66035,

el. p. nijole.juraitiene@vilkaviskis.lt

Šeimenos seniūnija, J. Basanavičiaus a. 7, Vilkaviškis, Vilkaviškio r. sav., seniūno pavaduotoja Asta Augustaitienė, tel. (8 342) 66040,

el. p. asta.augustaitiene@vilkaviskis.lt

Vilkaviškio miesto seniūnija, J. Basanavičiaus a. 7, Vilkaviškis, Vilkaviškio r. sav., seniūno pavaduotoja Nijolė Kračkienė, tel. (8 342) 66046,

el. p. nijole.krackiene@vilkaviskis.lt

Virbalio seniūnija, Vilniaus g.17, Virbalis, Vilkaviškio r. sav., seniūnas Zitas Lasevičius, tel. (8 342) 66050, el. p. zitas.lasevicius@vilkaviškis.lt

Vištyčio seniūnija, Taikos g. 1, Vištyčio mstl., Vilkaviškio r. sav.,

seniūno pavaduotoja Laima Ragaišienė, tel. (8 342) 66056,

el. p. laima.ragaisiene@vilkaviskis

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Bartninkų seniūnija, J.Basanavičiaus g.47, Bartninkų k, Vilkaviškio r. sav., seniūnijos seniūnė  Violeta Raulinaitienė,

tel. (8 342) 66011, mob.+370 687 25133,

el. p. violeta.raulinaitiene@vilkaviskis.lt

Gižų seniūnija, Liepų g.1, Gižų k., Vilkaviškio r. sav.,

seniūnijos seniūnas Romas Kučiauskas

tel. (8 342) 66014, mob. +370 610 22806,

el. p. romas.kuciauskas@vilkaviskis.lt

Gražiškių seniūnija, Liepų g.13, Gražiškių mstl., Vilkaviškio r. sav.,

seniūnijos seniūnė Ramutė Didvalienė

tel. (8 342) 66018, mob.+370 610 22812,

el. p. ramute.didvaliene@vilkaviskis.lt

Kybartų seniūnija, J. Basanavičiaus g. 54 a., Kybartai, Vilkaviškio r. sav., seniūnijos seniūnas Romas Šunokas

tel. (8 342) 66060, mob.+370 693 35920,

el. p. romas.sunokas@vilkaviskis.lt

Keturvalakių seniūnija, Rausvės g. 16, Keturvalakių mstl., Vilkaviškio r. sav., seniūnijos seniūnas Gintas Urbšys

tel. (8 342) 66022, mob.+370 610 22813,

el. p. gintas.urbsys@vilkaviskis.lt

Klausučių seniūnija, Klausučių g. 20, Klausučių k., Vilkaviškio r. sav., seniūnijos seniūnė Gema Skystimienė

tel. (8 342) 66026, mob.+370 686 73915,

el. p. judita.skystimiene@vilkaviskis.lt

Pajevonio seniūnija, Jevonio g. 62, Pajevonio k., Vilkaviškio r. sav.,

seniūnijos seniūnė Gintauta Žaliniakienė,

tel. (8 342) 66033, mob. +370 686 79109,

el. p. gintauta.zaliniakiene@vilkaviskis.lt

Pilviškių seniūnija, Mokyklos g. 1, Pilviškių mstl., Vilkaviškio r. sav.,

seniūnijos seniūnas Vytautas Judickas

tel. (8 342) 66034, mob.+370 686 73926,

el. p. vytautas.judickas@vilkaviskis.lt

Šeimenos seniūnija, J. Basanavičiaus a. 7, Vilkaviškis, Vilkaviškio r. sav., seniūnijos seniūnas Gintas Bakūnas

tel. (8 342) 66044, mob.+370 686 73924,

el. p. gintas.bakunas@vilkaviskis.lt

Vilkaviškio miesto seniūnija, J. Basanavičiaus a. 7, Vilkaviškis, Vilkaviškio r. sav., seniūnijos seniūnas Remigijus Kurauskas

tel. (8 342) 66045, mob.+370 686 73918,

el. p. remigijus.kurauskas@vilkaviskis.lt

Virbalio seniūnija, Vilniaus g.17, Virbalis, Vilkaviškio r. sav.,

seniūnijos seniūnas Zitas Lasevičius,
tel. (8 342) 66 050, mob. +370 616 53 409,
el. p.  zitas.lasevicius@vilkaviskis.lt

Vištyčio seniūnija, Taikos g. 1, Vištyčio mstl., Vilkaviškio r. sav.,

seniūnijos seniūnas Odeta Riklienė

tel. (8 342) 66055, mob.+370 686 73921,

el. p. odeta.rikliene@vilkaviskis.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

20 d. d.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas pridedamas

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą lygis – informacinis

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

 

15.

Administracinės paslaugos teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas įtraukiamas į Vilkaviškio rajono savivaldybės dokumentų apskaitą

 

J

Leidimo atlikti kasinėjimo darbus Vilkaviškio rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje, išdavimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

20.13

PAS30685

2.

Administracinės paslaugos versija

2 versija

3.

Administracinės paslaugos

pavadinimas

Leidimo atlikti kasinėjimo darbus Vilkaviškio rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje, išdavimas

4.

Administracinės paslaugos

apibūdinimas

Paslauga apima leidimų atlikti kasinėjimo darbus (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose)  išdavimą Vilkaviškio rajono savivaldybės  seniūnijose

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės

paslaugos teikimą

– Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597)

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F31E79DEC55D

– Lietuvos Respublikos kelių įstatymas (Žin., 1995, Nr. 44-1076; 2002, Nr. 101-4492)

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.BF41D2C35D24/PQtxHWLIFL

-Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 11 d. nutarimas Nr. 155 „Dėl Kelių priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6569EF63B764/TAIS_332899

– Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005-12-21 įsakymas Nr. D1-629 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai“ patvirtinimo“

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ed86f230787c11e5b7eba10a9b5a9c5f

– Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 30 d. sprendimas Nr.B-TS-48 ,,Dėl leidimų atlikti kasinėjimo darbus Vilkaviškio rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą, tvarkos aprašo bei vietinės rinkliavos nuostatų už šių leidimų išdavimą patvirtinimo“

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3f99d660c25611e4bac9d73c75fc910a

-Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. B-TS-48 “Dėl leidimų atlikti kasinėjimo darbus Vilkaviškio rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijose ( gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą, nuostatų pakeitimo 2015 m. vasario 27 d. B-TS-1254

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3f99d660c25611e4bac9d73c75fc910a

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos

turi pateikti asmuo

Pateikiami šie dokumentai:

1. Paraiška (pridedama);

2. Leidimo statyti, rekonstruoti, remontuoti statinį kopija, jei toks leidimas ar savivaldybės administracijos raštiškas pritarimas reikalingas pagal teisės aktus;

3. Nustatyta tvarka patvirtinto statybos darbų organizavimo projekto ar jo dalies kopija, pridedant žemės darbų vykdymo planą – schemą;

4. Su Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilkaviškio rajono policijos komisariatu suderinta žemės darbų gatvėje (kelyje) schema, kurioje turi būti pažymėta techninių eismo reguliavimo priemonių, saugumo aptvarų, pėsčiųjų perėjimo tiltelių, lankstų išdėstymas, kai darbai vykdomi gatvėje (kelyje).

5. Su keleivinio transporto vežėjais suderinta žemės darbų gatvėse (keliuose) schema, jeigu kasinėjamoje gatvėje (kelyje) vyksta maršrutinių autobusų eismas;

6. Raštiški suderinimai su veikiančių inžinerinių tinklų ir kitų inžinerinių statinių savininkais (naudotojais, valdytojais), kurių apsaugos zonoje numatoma vykdyti žemės darbus;

7. Sutartis su kelius (gatves) bei želdynus atstatysiančia įmone, jei šių drabų neatlieka leidimo prašantis Pareiškėjas;

8. Atliekant avarijų šalinimo darbus, Pareiškėjas pateikia garantinį raštą dėl viešojo naudojimo teritorijų dangų atstatymo;

9. Kultūros vertybių apsaugos departamento suderinimas, jeigu darbai vykdomi jos veiklos zonoje (saugomoje teritorijoje);

10. Perkasamų arba užimamų dangų valdytojų (daugiabučių namų savininkų bendrijų, garažų statybos bendrijų ir kitų) suderinimą vykdyti darbus.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos

turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Paraiška (pridedama).

Garantinio įsipareigojimo dėl dangų atstatymo forma (pridedama).

8.

Administracinės paslaugos

teikėjas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Bartninkų seniūnija, J. Basanavičiaus g. 47, Bartninkų mstl., LT-70327 Vilkaviškio r. sav., tel. 8 (342) 66010, el. paštas kristina.auksoraitiene@vilkaviskis.lt;   

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Gižų seniūnija,

Liepų g. 1, Gižų k., LT-70314, Vilkaviškio r. sav., tel. 8 (342) 66015, el. paštas angele.kupstiene@vilkaviškis.lt;

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Gražiškių seniūnija,

Liepų g. 13, Gražiškių mstl., LT-70029 Vilkaviškio r. sav., tel. 8 (342) 66019, el. paštas rita.vasiliauskiene@vilkaviskis.lt;

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Keturvalakių seniūnija,

Rausvės g. 16, Keturvalakių mstl., LT-70321 Vilkaviškio r. sav., tel. 8 (342) 66023,

el. paštas loreta.berneckiene@vilkaviskis.lt;

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Kybartų seniūnija,

J. Basanavičiaus g. 54a, Kybartai, Vilkaviškio r. sav., tel. 8 (342) 66061, el. paštas nijole.karnickiene@vilkaviskis.lt;

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Klausučių seniūnija,

Klausučių g. 20, Klausučių k., Klausučių g. 20, LT-70462 Vilkaviškio r. sav., tel. 8 (342) 66027,

el. paštas judita.skystimiene@vilkaviskis.lt;

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Pajevonio seniūnija,

Jevonio g. 62, Pajevonio k., LT-70354 Vilkaviškio r. sav., tel. 8 (342) 66031, el. paštas vilma.endriukaitiene@vilkaviskis.lt;

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Pilviškių seniūnija,

Mokyklos g. 1, Pilviškių mstl., LT-70486  Vilkaviškio r. sav., tel. 8 (342) 66035, el. paštas nijole.juraitiene@vilkaviskis.lt;

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Šeimenos seniūnija,

J. Basanavičiaus a. 7, LT-70101 Vilkaviškis, tel. 8 (342) 66040, el. paštas asta.augustaitiene@vilkaviskis.lt;

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Vilkaviškio miesto seniūnija,

J. Basanavičiaus a. 7, LT-70101 Vilkaviškis, tel. 8 (342) 66046, el. paštas nijole.krackiene@vilkaviskis.lt;

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Virbalio seniūnija,

Vilniaus g. 17, LT-70386, Virbalis, Vilkaviškio r. sav., tel. 8 (342) 66051, el. paštas indre.maciulskiene@vilkaviskis.lt;

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Vištyčio seniūnija,

Taikos g. 1, Vištyčio mstl., LT-70346 Vilkaviškio r. sav., tel. 8 (342) 66056, el. paštas laima.ragaisiene@vilkaviskis.lt;

9.

Administracinės paslaugos

vadovas

Violeta Raulinaitienė, Bartninkų seniūnijos seniūnė

tel. 8 (342) 66011

mob. 8(687)25133

el. paštas violeta.raulinaitiene@vilkaviškis.lt

Romas Kučiauskas, Gižų seniūnijos seniūnas

tel. 8 (342) 66014

mob. 8(610) 22806

el. paštas romas.kuciauskas@vilkaviskis.lt

Ramutė Didvalienė, Gražiškių seniūnijos seniūnė

tel. 8 (342) 66018

mob. 8 (610) 22812

el. paštas ramute.didvaliene@vilkaviskis.lt

Gintautas Urbšys, Keturvalakių seniūnijos seniūnas

tel. 8 (342) 66022

mob. 8 (610) 22813

el. paštas gintautas.urbsys@vilkaviskis.lt

Romas Šunokas, Kybartų seniūnijos seniūnas

tel. 8 (342) 66060

mob. 8 (693) 35920

el. paštas romas.sunokas@vilkaviskis.lt

Judita Skystimienė, Klausučių seniūnijos seniūnė

tel. 8 (342) 66026

mob. 8 (686) 73915

el. paštas  judita.skystimiene@vilkaviskis.lt

Gintauta Žaliniakienė, Pajevonio seniūnijos seniūnė

tel. 8 (342) 66033

mob. 8 (686) 79109

el. paštas gintauta.zaliniakiene@vilkaviskis.lt

Vytautas Judickas, Pilviškių seniūnijos seniūnas

tel. 8 (342) 66034

mob. 8 (686) 73926

el. paštas vytautas.judickas@vilkaviskis.lt

Gintas Bakūnas, Šeimenos seniūnijos seniūnas

tel. 8 (342) 66044

mob. 8 (686) 73924

el. paštas gintas.bakunas@vilkaviskis.lt

Remigijus Kurauskas, Vilkaviškio miesto seniūnijos seniūnas

tel. 8 (342) 66045

mob. 8 (686) 73918

el. paštas remigijus.kurauskas@vilkaviskis.lt

Zitas Lasevičius, Virbalio seniūnijos seniūnas
tel. (8 342) 66 050
mob. (8 616) 53 409
el. paštas zitas.lasevicius@vilkaviskis.lt

Odeta Riklienė, Vištyčio seniūnijos seniūnė

tel. (8 342) 66 055

10.

Administracinės

paslaugos suteikimo trukmė

Gavus fizinio/juridinio asmens paraišką per 5 darbo dienas nuo paraiškos su visais reikiamais dokumentais gavimo dienos arba per tiek pat laiko Pareiškėjui raštu pateikti motyvuotą atsisakymą, kai leidimas neišduodamas. Avarinės situacijos atveju leidimas išduodamas nedelsiant.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Vilkaviškio rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą imama vietinė rinkliava.

– Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo (žin., 2000, Nr.52-1484) nustatyta tvarka

 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.41CD8BF53D8D

– Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. B-TS-48 “Dėl leidimų atlikti kasinėjimo darbus Vilkaviškio rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijojse ( gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą, nuostatų pakeitimo 2015 m. vasario 27 d. B-TS-1254

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3f99d660c25611e4bac9d73c75fc910a

Mokėjimo rekvizitai:

Gavėjas Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos (Nurodyti seniūniją)

Įmonės kodas 1887744441, LUMINOR bankas (banko kodas 40100)

Sąskaita LT034010040100397559

Mokėjimo paskirtyje nurodyti už ką mokama vietinė rinkliava.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys

ir prašymo turinys

Pateikiami šie dokumentai:

1. Paraiška išduoti leidimą atlikti kasinėjimo darbus Vilkaviškio rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje paraiška

2. Garantinio įsipareigojimo dėl dangų atstatymo forma

garantinis.docx

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Paslaugą galima užsisakyti elektroniniu būdu www.epaslaugos.lt

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Leidimai kasinėjimams išduodami statybos rangos organizacijoms, ūkio būdu dirbančioms organizacijoms arba individualiems statytojams, statant, remontuojant bei rekonstruojant arba griaunant pastatus, inžinerinius įrenginius ir tinklus seniūnijoje. Jeigu yra gautas leidimas visai statybai objekte, vykdyti žemės bei statybos montavimo darbus, leidimas kasti klojant atskiras požemines komunikacijas į minėtą objektą yra išduodamas kaip pagrindinio leidimo tęsimas. Žemės darbai, likviduojant avarijas požeminėse komunikacijose, gali būti vykdomi be leidimo, tačiau apie tai pranešama leidimus žemės darbams duodančiai  seniūnijai.

15.

Administracinės paslaugos teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Vadovaujamasi Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos X seniūnijos suderintu su Marijampolės apskrities archyvu ir patvirtintu einamųjų raštvedybinių metų dokumentacijos plane nurodytu registru.

Od

Leidimų prekiauti ir teikti paslaugas Vilkaviškio rajono savivaldybės viešosiose vietose išdavimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

20.14

(PAS5211)

2.

Administracinės paslaugos versija

2 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Leidimų prekiauti ir teikti paslaugas Vilkaviškio rajono savivaldybės viešosiose vietose išdavimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Asmenys gali prekiauti ar teikti paslaugas Vilkaviškio rajono savivaldybės viešosiose vietose tik turėdami seniūno išduotą leidimą ir sumokėję rinkliavą pagal Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos patvirtintus Vilkaviškio rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą nuostatus.

Paslauga teikiama Lietuvos Respublikoje įregistruotoms įmonėms bei asmenims, įstatymų nustatyta tvarka įregistravusiems savo veiklą (įregistravus įmonę arba įsigijus verslo liudijimą) ir norintiems vykdyti mažmeninę prekybą bei paslaugų teikimą kioskuose, paviljonuose, prie prekystalių, vežimėlių ir kitų laikinų prekybos įrengimų, taip pat lauko kavinėse prie esamos maitinimo įmonės stacionaraus pastato.

Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti, teikti paslaugas Vilkaviškio rajono savivaldybės viešosiose vietose išdavimą, dydžiai:

http://www.infolex.lt/vilkaviskis/Default.aspx?Id=3&DocId=11302

http://www.infolex.lt/vilkaviskis/Default.aspx?Id=3&DocId=11303

http://www.infolex.lt/vilkaviskis/Default.aspx?Id=3&DocId=11304

Vietinė rinkliava už leidimą prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose – tai privaloma įmoka, galiojanti Savivaldybės teritorijoje, kurią nuostatuose nustatyta tvarka sumoka kiekvienas tiek fizinis, tiek juridinis asmuo, norėdamas gauti leidimą prekiauti ar teikti paslaugas Savivaldybės teritorijoje. Nustatyto dydžio vietinė rinkliava mokama prieš išduodant leidimą prekiauti ar teikti paslaugas nustatytose viešosiose vietose už pageidaujamą prekiauti ar teikti paslaugą laikotarpį. Tik sumokėjusiam Vietinę rinkliavą išduodamas leidimas prekiauti ar teikti paslaugas nustatytose viešosiose vietose. Nustatyto dydžio vietinė rinkliava sumokama į Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto sąskaitą DNB banke Nr.  LT034010040100397559, mokėjimo pavedimo paskirtyje nurodant vietinės rinkliavos pavadinimą ir vietą (seniūniją). Išskirtinais atvejais vietinė rinkliava gali būti sumokėta seniūnijose. 

Savivaldybės viešosiose vietose pardavėjui ar paslaugos teikėjui draudžiama:

1. parduoti prekes, kurių mažmeninė prekyba viešosiose vietose yra uždrausta įstatymais ir kitais teisės aktais;

2. parduoti prekes, kurių įsigijimas teisės aktų nustatyta tvarka nepatvirtintas prekių įsigijimą patvirtinančiais dokumentais;

3. parduoti prekes be jų atitikties privalomiesiems reikalavimams dokumentų, jeigu teisės aktuose nustatyta, kad tokie dokumentai privalomi;

4. parduoti prekes, kurios nepaženklintos teisės aktų nustatyta tvarka;

5. parduoti prekes, kurių tinkamumo naudoti terminas pasibaigęs;

6. parduoti prekes, kurios buvo iš naujo perženklintos, perfasuotos (perpakuotos) ar kitaip apdorotos siekiant pratęsti jų tinkamumo naudoti terminą;

7. prekiauti ar teikti paslaugas kitose nei leidime nurodytose vietose.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės – Teisės aktų registre           (TAR),https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8db58c404fd211e5b0f2b883009b2d06;

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas – Teisės aktų registre (TAR), https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D0CD0966D67F/GDAmujogsL;

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas – Teisės aktų registre (TAR), https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/OCQvcNCBEt;

Lietuvos Respublikos maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas dėl maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo reikalavimų – Teisės aktų registre (TAR), https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5FFAB91439B5/hGNDNGXzlQ

Lietuvos Respublikos paslaugų įstatymas – Teisės aktų registre (TAR),

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5FFAB91439B5/hGNDNGXzlQ

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 30 d. sprendimas Nr. B-TS-339 dėl prekybos ir paslaugų teikimo Vilkaviškio rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo – Teisės aktų registre (TAR), https://www.vilkaviskis.lt/index.php?1821843791;

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 10 d. įsakymas Nr. B-ĮV-156 dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos administruojamų vietinių rinkliavų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo – Teisės aktų registre (TAR), https://www.vilkaviskis.lt/go.php/lit/Del-vilkaviskio-rajono–savivaldybes–administracijos-administruojamu-vietiniu-rinkliavu-apskaitos-tvarkos-apraso-patvirtinimo-/9380/27/390;

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 31 d. sprendimas Nr. B-TS-1192 dėl vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Vilkaviškio rajono savivaldybės viešosiose vietose išdavimą nuostatų pakeitimo –

http://www.infolex.lt/vilkaviskis/Default.aspx?Id=3&DocId=11302

http://www.infolex.lt/vilkaviskis/Default.aspx?Id=3&DocId=11303

http://www.infolex.lt/vilkaviskis/Default.aspx?Id=3&DocId=11304

 

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

–   prašymas;
–   asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

asmenys, nustatyta tvarka įregistravę ūkininko ūkį, prekiaujantys savos gamybos žemės ūkio ar iš jų pagamintais maisto produktais – ūkininko ūkio pažymėjimą arba žemės ūkio valdos registravimo pažymėjimą ir Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus išduotą išrašą iš VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro apie žemės ūkio valdoje vykdomas pagrindinę bei papildomas žemės ūkio ekonomines veiklas;

– bitininkai, prekiaujantys savo gamybos medumi ir bitininkystės produktais, – bityno pasą, išduotą teisės aktų nustatyta tvarka, arba pažymą apie bičių šeimų registravimą ūkinių gyvūnų registre;

– prekiaujantieji ekologiškais ir žemės ūkio ir maisto produktais – prekybos ekologinės gamybos ūkio sertifikatą, išduotą teisės aktų nustatyta tvarka;

– prekiaujantieji išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktais – išskirtinės kokybės produkto sertifikatą, išduotą teisės aktų nustatyta tvarka;

– prekiaujantieji tautinio paveldo produktais – tautinio paveldo produkto sertifikatą, išduotą teisės aktų nustatyta tvarka. Tautinio paveldo produktai turi būti pažymėti tautinio paveldo ženklu (vaizdinis žymuo, rodantis, kad gaminys, produktas yra sertifikuotas tautinio paveldo produktas);

– prekiaujantieji žuvininkystės produktais – įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens patvirtintą įmonės registravimo pažymėjimo arba verslo liudijimo kopiją;

– prekiautojas ne maisto produktais ir paslaugų teikėjas prekybos ar paslaugų teikimo vietoje privalo pateikti įmonės registravimo dokumento kopiją arba verslo liudijimą (asmuo, kuriam pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus verslo liudijimas yra privalomas), arba nuolatinio Lietuvos gyventojo individualiosios veiklos vykdymo pažymą, prekių įsigijimą ir prekių kokybę liudijančius dokumentus, jeigu parduodamai prekei kokybės garantija yra suteikta.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

 

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Bartninkų seniūnija, J. Basanavičiaus g. 47, Bartninkų mstl., LT-70327 Vilkaviškio r. sav., tel. 8 (342) 66010, el. paštas  kristina.auksoraitiene@vilkaviskis.lt  

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Gižų seniūnija,

Liepų g. 1, Gižų k., LT-70314, Vilkaviškio r. sav., tel. 8 (342) 66015, el. paštas angele.kupstiene@vilkaviškis.lt;

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Gražiškių seniūnija,

Liepų g. 13, Gražiškių mstl., LT-70029 Vilkaviškio r. sav., tel. 8 (342) 66019, el. paštas rita.vasiliauskiene@vilkaviskis.lt;

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Keturvalakių seniūnija,

Rausvės g. 16, Keturvalakių mstl., LT-70321 Vilkaviškio r. sav., tel. 8 (342) 66023,

el. paštas loreta.berneckiene@vilkaviskis.lt;

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Kybartų seniūnija,

J. Basanavičiaus g. 54a, Kybartai, Vilkaviškio r. sav., tel. 8 (342) 66061, el. paštas nijole.karnickiene@vilkaviskis.lt;

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Klausučių seniūnija,

Klausučių g. 20, Klausučių k., Klausučių g. 20, LT-70462 Vilkaviškio r. sav., tel. 8 (342) 66027,

el. paštas judita.skystimiene@vilkaviskis.lt

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Pajevonio seniūnija,

Jevonio g. 62, Pajevonio k., LT-70354 Vilkaviškio r. sav., tel. 8 (342) 66031, el. paštas vilma.endriukaitiene@vilkaviskis.lt;

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Pilviškių seniūnija,

Mokyklos g. 1, Pilviškių mstl., LT-70486  Vilkaviškio r. sav., tel. 8 (342) 66035, el. paštas nijole.juraitiene@vilkaviskis.lt;

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Šeimenos seniūnija,

J. Basanavičiaus a. 7, LT-70101 Vilkaviškis, tel. 8 (342) 66040, el. paštas asta.augustaitiene@vilkaviskis.lt;

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Vilkaviškio miesto seniūnija,

J. Basanavičiaus a. 7, LT-70101 Vilkaviškis, tel. 8 (342) 66046, el. paštas nijole.krackiene@vilkaviskis.lt;

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Virbalio seniūnija,

Vilniaus g. 17, LT-70386, Virbalis, Vilkaviškio r. sav., tel. 8 (342) 66051, el. paštas indre.maciulskiene@vilkaviskis.lt;

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Vištyčio seniūnija,

Taikos g. 1, Vištyčio mstl., LT-70346 Vilkaviškio r. sav., tel. 8 (342) 66056, el. paštas laima.ragaisiene@vilkaviskis.lt;

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Bartninkų seniūnijos seniūnė Violeta Raulinaitienė,

tel. (8 342) 66011, mob. +370 687 25133,

el. paštas violeta.raulinaitiene@vilkaviskis.lt;

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Gižų seniūnijos seniūnas Romas Kučiauskas,

tel. (8 342) 66014, mob. +370 61022806,

el. paštas romas.kučiauskas@vilkaviskis.lt;

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Gražiškių seniūnijos seniūnė Ramutė Didvalienė,

tel. (8 342) 66018, mob. +370 61022812,

el. paštas ramute.didvaliene@vilkaviskis.lt;

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Keturvalakių seniūnijos seniūnas Gintas Urbšys,

tel. (8 342) 66022, mob. +370 61022813,

el. paštas gintas.urbšys@vilkaviskis.lt;

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Kybartų seniūnijos seniūnas Romas Šunokas,

tel. (8 342) 66060, mob. +370 69335920,

el. paštas romas.sunokas@vilkaviskis.lt;

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Klausučių seniūnijos seniūnė Judita Skystimienė,

tel. (8 342) 66026, mob. +370 68673915,

el. paštas judita.skystimiene@vilkaviskis.lt;

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Pajevonio seniūnijos seniūnė Gintauta Žaliniakienė,

tel. (8 342) 66033, mob. +370 68679109,

el. paštas gintauta.zaliniakiene@vilkaviskis.lt;

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Pilviškių seniūnijos seniūnas Vytautas Judickas,

tel. (8 342) 66034, mob. +370 68673926,

el. paštas vytautas.judickas@vilkaviskis.lt;

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Šeimenos seniūnijos seniūnas Gintas Bakūnas,

tel. (8 342) 66044, mob. +370 68673924,

el. paštas gintas.bakunas@vilkaviskis.lt;

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Vilkaviškio miesto seniūnijos seniūnas Remigijus Kurauskas,

tel. (8 342) 66045, mob. +370 68673918,

el. paštas remigijus.kurauskas@vilkaviskis.lt;

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Virbalio seniūnijos seniūnas Zitas Lasevičius,
tel. (8 342) 66 050, mob. +370 61653409,
el. paštas  zitas.lasevicius@vilkaviskis.lt;

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Vištyčio seniūnijos seniūnė Odeta Riklienė,
tel. (8 342) 66 055, mob. +370 68673921,
el. paštas  odeta.rikliene@vilkaviskis.lt;

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

20 darbo dienų

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Leidimai išduodami sumokėjus nustatyto dydžio vietinę rinkliavą, rinkliavos dydžiai 1 priedas.docx, 2 priedas.docx, pavedimu banke, kitoje kredito įstaigoje, pašto skyriuose, internetinėje bankininkystėje  į Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos sąskaitą DNB banke Nr.  LT034010040100397559, mokėjimo pavedimo paskirtyje nurodant vietinės rinkliavos pavadinimą ir vietą (seniūniją). Išskirtinais atvejais vietinė rinkliava gali būti sumokėta seniūnijose.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas pridedamas prasymas.docx

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Administracinė paslauga teikiama ir elektroniniu būdu – elektroninių valdžios vartų svetainėje www.epaslaugos.lt

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

15.

Administracinės paslaugos teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Vadovaujamasi Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos X seniūnijos suderintu su Marijampolės apskrities archyvu ir patvirtintu einamųjų raštvedybinių metų dokumentacijos plane nurodytu registru

PASLAUGA TEIKIAMA PAGAL PASLAUGOS TEIKIMO SCHEMĄ

Dokumentų registratorius

Priima ir registruoja prašymą

Paslaugos teikėjas

Išnagrinėja prašymą ir parengia dokumentą

Seniūnas

Pasirašo dokumentą

Dokumentų registratorius

Registruoja dokumentą ir įteikia interesantui

judita

Charakteristikos išdavimas

Eil.Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1

Administracinės paslaugos kodas

20.15

PAS31664

2

Administracinės paslaugos versija

2 versija

3

Administracinės paslaugos pavadinimas

Charakteristikos išdavimas

4

Administracinės paslaugos apibūdinimas

1. Charakteristikos išduodamos asmenims, norintiems gauti leidimą laikyti ginklą arba kai charakteristikos pareikalauja teisėsaugos institucijos.

2. Charakteristikos išduodamos seniūnijos teritorijoje gyvenantiems, nedirbantiems arba individualią veiklą užregistravusiems asmenims, teismui, teisėsaugos institucijoms, antro laipsnio valstybinei pensijai gauti.

3. Charakteristikos dėl antrojo laipsnio valstybinės pensijos skyrimo išduodamos pagal Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymo 3, 4,5,6 ir 7ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. I-730. Teisę gauti antrojo laipsnio valstybines pensija (šiuo metu 116 Eur.( suteikia motinoms, pagimdžiusioms ir išauginusioms bei gerai išauklėjusioms 5 ir daugiau vaikų, jei šios motinos yra sulaukusios senatvės pensijos amžiaus arba pripažintos nedarbingos ar iš dalies darbingomis, netekusios 60 procentų ir daugiau darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. I ar II grupės neįgalieji).

Charakteristikos gali būti išduodamos elektroniniu būdu prisijungus prie elektroninių valdžios vartų

(www.epaslaugos.lt)

5

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą.

1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D0CD0966D67F

2. Lietuvos Respublikos Valstybinių pensijų įstatymas. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.ED38F243563C

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 27 d. Nr. 423 nutarimas  „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007m. kovo 14d. nutarimo Nr. 255 „Dėl Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e9ba94900df011e6bae4eb98746971fa

4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998m. gruodžio 17d. įsakymas Nr. 751 „Dėl asmenų, norinčių įsigyti civilinį ginklą schematizuotos psichiatrinės apžiūros ir psichikos būklės įvertinimo metodikos patvirtinimo
“.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.61C2E41484F0/SBTcgbZJBv

6

Informacija ir dokumentai kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas;

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

3. Pažyma apie valstybinio draudimo laikotarpius ir jos kopija, įrodančios, kad pareiškėjas šiuo metu nedirba samdomo darbo, arba, kad pareiškėjas yra individualios įmonės, UAB savininkas ir nedirba samdomo darbo.

4. Prie prašymo gali būti pridedami kiti dokumentai ar jų kopijos.

7

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymas nagrinėjantis tarnautojas)

Informacija ir dokumentais, reikalingais prašymui nagrinėti, disponuoja administracinės paslaugos teikėjas.

8

Administracinės paslaugos teikėjas

Vilkaviškio miesto seniūnijos seniūno pavaduotoja Nijolė        Kračkienė,

tel. 8 342 66046, mob. 8 616 05157,

el. p. nijole.krackiene@vilkaviskis.lt;

Gižų seniūnijos seniūno pavaduotoja Angelė Kupstienė,

tel. 8 342 66015, mob. 8 616 05426,

el. p. angele.kupstiene@vilkaviskis.lt;

Gražiškių seniūnijos seniūno pavaduotoja Rita Vasiliauskienė,       tel. 8 342 66019, mob. 8 616 05327,

el. p. rita.vasiliauskiene@vilkaviskis.lt;

Keturvalakių seniūnijos seniūno pavaduotoja, Loreta Berneckienė,  tel. 8 342 66023, mob. 8 616 05318,

el. p. loreta.berneckiene@vilkaviskis.lt;

Kybartų seniūnijos seniūno pavaduotoja Nijolė Karnickienė

tel. 8 342 66061, mob. 8 616 05315,

el. p. nijole.karnickiene@vilkaviskis.lt;

Pajevonio seniūnijos seniūno pavaduotoja Vilma Endriukaitienė, tel. 8 342 66031, mob. 8 616 05135,

el. p. vilma.endriukaitiene@vilkaviskis.lt;

Pilviškių seniūnijos seniūno pavaduotoja Nijolė Juraitienė,

tel. 8 342 66035, mob. 8 616 05198,

el. p. nijole.juraitiene@vilkaviskis.lt;

Šeimenos seniūnijos seniūno pavaduotoja,  Asta Augustaitienė, tel. 8 342 66040, mob. 8 616 05141,

el. p. asta.augustaitiene@vilkaviskis.lt;

Virbalio seniūnijos seniūno pavaduotoja Indrė Mačiulskienė,

tel. 8 342 66051, mob. 8 626 37438,

el. p. indre.maciulskiene@vilkaviskis.lt;

Vištyčio seniūnijos seniūno pavaduotoja Laima Ragaišienė,

tel. 8 342 66056, mob. 8 616 05295,

el. p. laima.ragaisiene@vilkaviskis.lt;

Bartninkų seniūnijos seniūno pavaduotoja Kristina Auksoraitienė

tel. 8 342 66010, mob. 8 616 05243,

el. p. kristina.auksoraitiene@vilkaviskis.lt

 

9

Administracinės paslaugos vadovas

tel. 8 342 66045, mob. 8 686 73918,

el. p. remigijus.kurauskas@vilkaviskis.lt;

Gižų seniūnijos seniūnas Romas Kučiauskas,

tel. 8 342 66014, mob. 8 610 22806,

el. p. romas.kuciauskas@vilkaviskis.lt;

Gražiškių seniūnijos seniūnė Ramutė Didvalienė,

tel. 8 342 66018, mob. 8 610 22812,

el. p. ramute.didvaliene@vilkaviskis.lt;

Keturvalakių seniūnijos seniūnas Gintautas Urbšys,

tel. 8 342 66022, mob. 8 610 22813,

el. p. gintautas.urbsys@vilkaviskis.lt;

Kybartų seniūnijos seniūnas Romas Šunokas,

tel. 8 342 66060, mob. 8 693 35920,

el. p. romas.sunokas@vilkaviskis.lt;

Klausučių seniūnijos seniūnė Judita Skystimienė,

tel. 8 342 66026, mob. 8 686 73915,

el. p. judita.skystimiene@vilkaviskis.lt;

Pajevonio seniūnijos seniūnė Gintauta Žaliniakienė,

tel. 8 342 66033, mob. 8 686 79109,

el. p. gintauta.zaliniakiene@vilkaviskis.lt;

Pilviškių seniūnijos seniūnas Vytautas Judickas,

tel. 8 342 66034, mob. 8 686 73926,

el. p. vytautas.judickas@vilkaviskis.lt;

Šeimenos seniūnijos seniūnas Gintas Bakūnas,

tel. 8 342 66044, mob. 8 686 73924,

el. p. gintas.bakunas@vilkaviskis.lt;

Virbalio seniūnijos seniūmas Zitas Lasevičius,

tel. 8 342 66050, mob. 8 616 53409,

el. p. zitas.lasevicius@vilkaviskis.lt;

Vištyčio seniūnijos seniūnė Odeta Riklienė,

tel.8 342 66055, mob.8 686 73921,

el. p. odeta.rikliene@vilkaviskis.lt;

Bartninkų seniūnijos seniūnė Violeta Raulinaitienė,

tel. 8 342 66011, mob. 8 687 25133,

el. p. violeta.raulinaitiene@vilkaviskis.lt

10

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Išduodama tą pačią dieną, gavus prašymą Lietuvos Respublikos ir savivaldybės teisės aktuose numatyta tvarka, kitais atvejais per 10 dienų.

11

Administracinės paslaugos suteikimo kaina ( jei paslauga teikiama atlygtinai)

Administracinė paslauga teikiama neatlygtinai.

12

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo formos pavyzdys pridedamas.

13

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Paslaugą galima užsisakyti elektroniniu būdu www.epaslaugos.lt

 

14

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Charakteristika nedirbančiam  fiziniam asmeniui arba individualią veiklą užregistravusiam asmeniui, gyvenančiam seniūnijoje.

15

Administracinės paslaugos teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą.

Aprašymas įtraukiamas į Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos dokumentų apskaitą ir saugomas bylose. Vilkaviškio rajono savivaldybės veiklos dokumentų, administracinių paslaugų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamento nustatyta tvarka.

PASLAUGA TEIKIAMA PAGAL PASLAUGOS TEIKIMO SCHEMĄ

Dokumentų registratorius

Priima ir registruoja asmens prašymą suteikti paslaugą.

Paslaugos teikėjas

Išnagrinėja prašymą ir parengia atsakymo projektą.

Seniūnas

Pasirašo siunčiamą dokumentą.

Dokumentų registratorius

Registruoja siunčiamą dokumentą ir išsiunčia atsakymą.

Sutikimų dėl asmenų gyvenamosios vietos deklaravimo arba jos naikinimo išdavimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

20.16

(PAS31666)

2.

Administracinės paslaugos versija

2 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Sutikimų dėl asmenų gyvenamosios vietos deklaravimo arba jos naikinimo išdavimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų tvarkymo funkcija perduota vykdyti Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos seniūnijoms. Sutikimus tvirtina seniūnijos seniūnas. Ši paslauga apima fizinius asmenis gyvenančius savivaldybei priklausančiuose butuose, kurie pareiškia prašymus gyvenamosios vietos deklaravimo klausimais.
Asmuo gali prašyti deklaruoti savo gyvenamąją vietą arba naikinti ilgiau kaip 6 mėnesius nebegyvenančio asmens, išskyrus atvejus kai laikinai išvykusiam paliekama teisė į gyvenamąsias patalpas, LR Civilinio kodekso 6.591 straipsnis, pvz. gydymosi, mokymosi, karo tarnybos, komandiruotės tikslais ir pan.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

–          Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo Nr.VIII-840 pakeitimo įstatymas (2015 m. birželio 30 d. Nr. XII-1919)  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9122ef70261611e5bf92d6af3f6a2e8b

–          Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus įsakymas ,,Dėl gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklių patvirtinimo (2015 m. gruodžio 30 d. Nr. V-294)   https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a77989a0af9b11e5b12fbb7dc920ee2c

–          Lietuvos Respublikos savivaldos įstatymas, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/tar.d0cd0966d67f

–          Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo Nr. I-1374 pakeitimo įstatymas, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/43cddd8084cc11e8ae2bfd1913d66d57

–          Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymas,   https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6f2d03c06bf811e4ac4be294a47d7c1f

–          Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. spalio 13 d. nutarimas Nr. 1232 „Dėl Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo įgyvendinimo“, https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/ltTAD/TAIS.65029/aAGCILZrvH

 

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

– prašymas;

-gyvenamosios patalpos nuomos sutartis;
– asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
– pažyma apie bute, kuriame norima deklaruoti gyvenamąją vietą, gyvenančių asmenų skaičių (galima gauti seniūnijoje);

– dokumentų kopijos įrodančias giminystės ryšį su bute gyvenančiais asmenimis;
– dokumentai įrodantys apie asmens išvykimą, jei prašymas teikiamas naikinti išvykusio asmens gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis (pvz. policijos komisariato pažyma, kaimynų raštiškas patvirtinimas ir pan.).

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

– dokumentai apie asmens norinčio deklaruoti gyvenamąją vietą, asmens turimą arba turėtą nekilnojamąjį turtą Lietuvos Respublikoje;

– prašymas, kuriame turi būti nurodyta, kokiu adresu fizinis asmuo pageidauja prisideklaruoti ar išsideklaruoti; turi būti nurodyti pirminio nuomininko duomenys bei savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos sutarties data bei numeris.

– duomenys apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Seniūnijos

 

Bartninkų seniūnija, J.Basanavičiaus g. 47, Bartninkų k, Vilkaviškio r. sav., tel. (8 342) 66010, el. p. kristina.auksoraitiene@vilkaviskis.lt

 

Gižų seniūnija, Liepų g.1, Gižų k., Vilkaviškio r. sav., tel. (8 342) 66015, el. p. angele.kupstiene@vilkaviskis.lt

 

Gražiškių seniūnija, Sūduvos g. 23, Gražiškių mstl., Vilkaviškio r. sav., tel. (8 342) 66019,

el. p rita.vasiliauskiene@vilkaviskis.lt

 

Kybartų seniūnija, J.Basanavičiaus g. 54a., Kybartai, Vilkaviškio r. sav., tel. (8 342) 66061,

 el. p. nijole.karnickiene@vilkaviskis.lt

 

Keturvalakių seniūnija, Rausvės g. 16, Keturvalakių mstl., Vilkaviškio r. sav., tel.(8 342) 66023,

el. p. loreta.berneckiene@vilkaviskis.lt

 

Klausučių seniūnija, Klausučių g. 20, Klausučių k., Vilkaviškio r. sav., tel. ( 8342) 66027,

 

Pajevonio seniūnija, Jevonio g.62, Pajevonio k., Vilkaviškio r. sav., tel. (8 342) 66031,

el. p. vilma.endriukaitiene@vilkaviskis.lt

 

Pilviškių seniūnija, Mokyklos g. 1, Pilviškių mstl., Vilkaviškio r. sav., tel. (8 342) 66035,

el. p nijole.juraitiene@vilkaviskis.lt

 

Šeimenos seniūnija, J.Basanavičiaus a.7, Vilkaviškis, Vilkaviškio r. sav., tel. (8 342) 66040,

el. p. asta.augustaitiene@vilkaviskis.lt

 

Vilkaviškio miesto seniūnija, J.Basanavičiaus a. 7, Vilkaviškis, Vilkaviškio r. sav., tel. (8 342) 66046,

el. p. nijole.krackiene@vilkaviskis.lt

 

Virbalio seniūnija, Vilniaus g. 17, Virbalis, Vilkaviškio r. sav., tel. (8 342) 66051.

 

Vištyčio seniūnija, Taikos g. 1, Vištyčio mstl., Vilkaviškio r. sav., tel. ( 8342) 66056,

el. p. laima.ragaisiene@vilkaviskis

 

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Bartninkų seniūnijos seniūnė

Violeta Raulinaitienė

Tel. (8 342) 66011, mob.+370 687 25133,

El. p. violeta.raulinaitiene@vilkaviskis.lt

 

Gižų seniūnijos seniūnas

Romas Kučiauskas

Tel. (8 342) 66014, mob. +370 610 22806,

El. p. romas.kuciauskas@vilkaviskis.lt

 

Gražiškių seniūnijos seniūnė

Ramutė Didvalienė

Tel. (8 342) 66018, mob.+370 610 22812,

El. p. ramute.didvaliene@vilkaviskis.lt

 

Kybartų seniūnijos seniūnas

Romas Šunokas

Tel. (8 342) 66060, mob.+370 693 35920,

El. p. romas.sunokas@vilkaviskis.lt

 

Keturvalakių seniūnijos seniūnas

Gintas Urbšys

Tel. (8 342) 66022, mob.+370 610 22813,

El. p. gintas.urbsys@vilkaviskis.lt

 

Klausučių seniūnijos seniūnė

Judita Skystimienė

Tel.(8 342) 66026, mob.+370 686 73915,

El. p. judita.skystimiene@vilkaviskis.lt

 

Pajevonio seniūnijos seniūnė

Gintauta Žaliniakienė

Tel. (8 342) 66033, mob. +370 686 79109,

El. p. gintauta.zaliniakiene@vilkaviskis.lt

 

Pilviškių seniūnijos seniūnas

Vytautas Judickas

Tel.(8 342) 66034, mob.+370 686 73926,

El. p. vytautas.judickas@vilkaviskis.lt

 

Šeimenos seniūnijos seniūnas

Gintas Bakūnas

Tel.(8 342) 66044, mob.+370 686 73924,

El. p. gintas.bakunas@vilkaviskis.lt

 

Vilkaviškio miesto seniūnijos seniūnas

Remigijus Kurauskas

Tel.(8 342) 66045, mob.+370 686 73918,

El. p. remigijus.kurauskas@vilkaviskis.lt

 

Virbalio seniūnijos seniūnas

Zitas Lasevičius,
Tel. (8 342) 66 050, mob. +370 616 53 409,
El. p.  zitas.lasevicius@vilkaviskis.lt

 

Vištyčio seniūnijos seniūnė

Odeta Riklienė

Tel.(8 342) 66055, mob.+370 686 73921,

El. p. odeta.rikliene@vilkaviskis.lt

 

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

20 d. d.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Pridedama prasymas.docx

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Sutikimas išduodamas raštu atvykus į seniūniją

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

 

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas įtraukiamas į Vilkaviškio rajono savivaldybės dokumentų apskaitą Vilkaviškio rajono savivaldybės veiklos dokumentų, administracinių paslaugų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamento nustatyta tvarka

Scroll to Top