ADministracija

Civilinės metrikacijos skyriaus teikiamos administracinės paslaugos

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriaus teikiamos administracinės paslaugos

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija yra biudžetinė įstaiga, kurios veikla skirta įstatymams ir kitiems norminiams teisės aktams įgyvendinti, vietos savivaldos institucijų sprendimams įgyvendinti priimant administracinius sprendimus, teikiant įstatymų numatytas administracines paslaugas, administruojant viešųjų paslaugų teikimą Vilkaviškio rajono savivaldybėje ir atliekant Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos vidaus administravimą.

Teikiamų administracinių paslaugų sąrašas

Paslaugos kategorija Paslaugos kodas Paslaugos kodas PASIS Paslaugos pavadinimas Atsakingas specialistas Informacijas apie administracinę paslaugą ir jos teikimo tvarką Platesnė informacija
Civilinė metrikacija
06.01
PAS6009
Gimimo registravimas
Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Žydrūnė Blauzdžiūnienė
1–4 priedai
06.02
PAS6014
Užsienio valstybėje įregistruotų gimimų apskaita
Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Žydrūnė Blauzdžiūnienė
5–8 priedai
06.03
PAS6019
Tėvystės pripažinimo registravimas
Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Žydrūnė Blauzdžiūnienė
13–16 priedai
06.04
PAS6022
Tėvystės (motinystės) nustatymo ar nuginčijimo registravimas
Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Žydrūnė Blauzdžiūnienė
9–12 priedai
06.05
PAS6024
Įvaikinimo registravimas
Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Žydrūnė Blauzdžiūnienė
17–20 priedai
06.06
PAS6027
Prašymo įregistruoti santuoką priėmimas ir santuokos registravimas
Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Žydrūnė Blauzdžiūnienė
21–24 priedai
06.07
PAS6030
Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytų santuokų apskaita
Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Žydrūnė Blauzdžiūnienė
25–27 priedai
06.08
PAS6032
Užsienio valstybėje užregistruotų santuokų įtraukimas į apskaitą
Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Žydrūnė Blauzdžiūnienė
28–31 priedai
06.09
PAS3064
Santuokos nutraukimo registravimas
Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Žydrūnė Blauzdžiūnienė
32–34 priedai
06.10
PAS6039
Užsienio valstybėje nutrauktų santuokų apskaita
Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Žydrūnė Blauzdžiūnienė
35–38 priedai
06.11
PAS31681
Mirties registravimas
Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Žydrūnė Blauzdžiūnienė
39–41 priedai
06.12
PAS31682
Užsienio valstybėje įregistruotų mirčių apskaita
Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Žydrūnė Blauzdžiūnienė
42–44 priedai
06.13
PAS31683
Civilinės būklės akto įrašų ištaisymas, papildymas, pakeitimas
Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Žydrūnė Blauzdžiūnienė
45–48 priedai
06.14
PAS31684
Civilinės būklės akto įrašo atkūrimas
Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Žydrūnė Blauzdžiūnienė
49–52 priedai
06.15
PAS31685
Civilinės būklės akto įrašo anuliavimas
Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Žydrūnė Blauzdžiūnienė
53–56 priedai
06.16
PAS31686
Asmens vardo ir (ar) pavardės keitimas
Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Žydrūnė Blauzdžiūnienė
57–61 priedai
06.17
PAS31687
Civilinės būklės akto įrašą liudijančių išrašų išdavimas
Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Žydrūnė Blauzdžiūnienė
62–65 priedai
06.19
PAS31689
Pažymos, patvirtinančios kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, asmenims, norintiems sudaryti santuoką užsienio valstybėje, išdavimas
Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Žydrūnė Blauzdžiūnienė
66–69 priedai

Gimimo registravimas

Eil.Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

06.01

PAS6009

2.

Administracinės paslaugos versija

8 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Gimimo registravimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

 • Paslauga teikiama asmenims, pageidaujantiems įregistruoti vaiko gimimą, atvykus į Civilinės metrikacijos skyrių, ar pateikus prašymą per elektroninę  civilinės metrikacijos paslaugų sistemą   MEPIS ir e-paslaugos.lt  
 • Gimimas įregistruojamas vaiko tėvų ar vieno iš jų pareiškimu ir asmens sveikatos priežiūros įstaigos sudarytu vaiko gimimo pažymėjimu. Apie vaiko gimimą pareiškiama žodžiu arba raštu.
 • Jei vaiko tėvai to padaryti negali, pareikšti apie vaiko gimimą gali giminaičiai ar valstybinė vaiko teisių apsaugos institucija.
 • Gimimo įrašą liudijantis išrašas išduodamas asmeniui atvykus į skyrių.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

 

 

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

 

 • Sveikatos priežiūros įstaigos išduotas kūdikio gimimo pažymėjimas, kuriuo patvirtintas vaiko gimimo faktas ir laikas.
 • Prašymas pildomas Civilinės metrikacijos skyriuje arba per elektroninę  civilinės metrikacijos paslaugų sistemą   MEPIS ir e-paslaugos.lt
 • Tėvų asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (asmens tapatybės kortelės arba pasai).
 • Santuokos liudijimas, jei vaiko tėvai susituokę ir šie duomenys nėra įtraukti į Gyventojų registrą.
 • Ištuokos liudijimas, jei vaiko tėvai išsituokę ir šie duomenys nėra įtraukti į Gyventojų registrą..
 • Buvusio sutuoktinio mirties liudijimas, jei vaikas gimė našlei, kai šie duomenys nėra įtraukti į Gyventojų registrą.
 • Registruojant rasto vaiko gimimą, pateikiamas vaiką radusio asmens arba vaiko teisių apsaugos institucijos pareiškimas raštu, policijos įstaigos protokolas apie vaiko radimo aplinkybes, vietą ir laiką bei gydytojų konsultacinės komisijos išduotas pažymėjimas apie vaiko gimimą.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

 

 • VĮ Registrų centras. Gyventojų registro departamentas – dėl asmens duomenų patikrinimo.
 • A.Vivulskio g. 4 A
 • LT-03220 Vilnius
 • Tel. 271 6352 (raštinė),
 • http://www.gyvreg.lt/
 • Lietuvos Respublikos medicinos įstaigos – dėl vaiko gimimo pažymėjimo.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

 

 • Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Žydrūnė Blauzdžiūnienė, tel. (8 243) 60083,
 • el. p. zydrune.blauzdziuniene@vilkaviskis.lt
 • Vyriausioji specialistė Laimutė Mockaitienė
 • el.p. laimute.mockaitiene@vilkaviskis.lt
 • Vyresnioji specialistė Danutė Rudzevičienė,
 • el.p. danute.rudzeviciene@vilkaviskis.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

 

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

 • 1 darbo diena (teisės aktų nustatyta tvarka- ne ilgiau kaip 20 darbo dienų)

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

 • Neatlygintinai

 

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

 • Laisvos formos prašymas – pavyzdys pridedamas.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

 • Interneto svetainėje interesantui suteikiama galimybė gauti prašymo formą, ją atsisiunčiant
 • Paslaugą galima užsakyti ir internetu sistemoje MEPIS ir e-paslaugos.lt

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

 • Registruojant vaiko gimimą, kai vaiko motina nėra susituokusi su vaiko tėvu, tėvystė nėra pripažinta ar nustatyta, duomenys apie vaiko tėvą neįrašomi.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

 • Aprašymas įtraukiamas į Vilkaviškio rajono savivaldybės dokumentų apskaitą

PASLAUGA TEIKIAMA PAGAL PASLAUGOS TEIKIMO SCHEMĄ

Civilinės metrikacijos  skyriaus specialistas – dokumentų registratorius

 • Priima ir registruoja asmens prašymą suteikti paslaugą

Civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas

 • Nukreipia prašymą paslaugos teikėjui

Civilinės metrikacijos skyriaus specialistas – paslaugos teikėjas

 • Išnagrinėja prašymą ir parengia atsakymo projektą

Civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas

 • Pasirašo dokumentą

Civilinės metrikacijos skyriaus specialistas – dokumentų registratorius

 • Registruoja dokumentą ir perduoda asmeniui

Užsienio valstybėje įregistruotų gimimų apskaita

Eil.Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

06.02

PAS6014

2.

Administracinės paslaugos versija

4 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Užsienio valstybėje įregistruotų gimimų apskaita

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

 • Civilinės metrikacijos įstaiga įtraukia į apskaitą užsienio valstybėje įregistruotą:
 • Vaiko, kurio abu ar vienas iš tėvų yra LR piliečiai, gimimą.
 • Pilnamečio asmens, įgijusio Lietuvos Respublikos pilietybę, gimimą.
 • Sudaromas gimimo įrašas ir  tėvams pageidaujant išduodamas gimimo įrašą liudijantis išrašas.
 • Prašymas įtraukti į apskaitą užsienyje gimusio vaiko gimimą pateikiamas raštu, asmeniui atvykus į Civilinės metrikacijos skyrių, per konsulinę įstaigą ar įgaliotą asmenį ar pateikus prašymą per elektroninę  civilinės metrikacijos paslaugų sistemą   MEPIS.  

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

 

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

 

 • Užsienio valstybės institucijos išduotas gimimo faktą patvirtinantis dokumentas, kuris turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas ar patvirtintas pažyma (Apostille), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ir Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip.
 • Prašymas (pildomas Civilinės metrikacijos skyriuje).
 • Tėvų asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (asmens tapatybės kortelės arba pasai).
 •  Santuokos liudijimas, jei vaiko tėvai susituokę ir šie duomenys nėra įtraukti į Gyventojų registrą.
 •  Ištuokos liudijimas, jei vaiko tėvai išsituokę ir šie duomenys nėra įtraukti į Gyventojų registrą.
 •  Buvusio sutuoktinio mirties liudijimas, jei vaikas gimė našlei, kai šie duomenys nėra įtraukti į Gyventojų registrą.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

 

 • VĮ Registrų centras. Gyventojų registro departamentas – dėl asmens duomenų patikrinimo
 • A. Vivulskiog. 4 A
 • LT-03220 Vilnius
 • Tel. 271 6352 (raštinė)
 • http://www.gyvreg.lt/

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

 

 • Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Žydrūnė Blauzdžiūnienė, tel. (8 243) 60083,        
 • el. p. zydrune.blauzdziuniene@vilkaviskis.lt
 • Vyriausioji specialistė Laimutė Mockaitienė
 • el. p. laimute.mockaitiene@vilkaviskis.lt
 • Vyresnioji specialistė Danutė Rudzevičienė,
 • el. p. danute.rudzeviciene@vilkaviskis.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

 

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

 • 1 darbo diena (teisės aktų nustatyta tvarka – ne ilgiau kaip 20 darbo dienų)

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

 • 6 Eur valstybės rinkliava.
 • Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
 • Gavėjo kodas: 188659752
 • Gavėjo sąskaitos Nr. LT247300 01011239 4300
 • Įmokos kodas: 52839

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

 • Laisvos formos prašymas – pavyzdys pridedamas.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

 • Interneto svetainėje interesantui suteikiama galimybė gauti prašymo formą, ją atsisiunčiant
 • Paslaugą galima užsakyti ir internetu  MEPIS
 • e-paslaugos.lt

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

 • Jeigu pateikiamos užsienio valstybių institucijų išduotų dokumentų kopijos, jos turi būti patvirtintos notaro arba konsulinio pareigūno parašu ir antspaudu su Lietuvos valstybės herbu.
 • Jeigu užsienio valstybės institucijos išduotame gimimo liudijime duomenys apie vaiko tėvą nenurodyti, jie įrašomi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

15.

Administracinių  paslaugų  teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

 • Aprašymas įtraukiamas į Vilkaviškio rajono savivaldybės dokumentų apskaitą
 • PASLAUGA TEIKIAMA PAGAL PASLAUGOS TEIKIMO SCHEMĄ
 

Civilinės metrikacijos  skyriaus specialistas – dokumentų registratorius

 • Priima ir registruoja asmens prašymą suteikti paslaugą

Civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas

 • Nukreipia prašymą paslaugos teikėjui

Civilinės metrikacijos skyriaus specialistas – paslaugos teikėjas

 • Išnagrinėja prašymą ir parengia atsakymo projektą

Civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas

 • Pasirašo dokumentą

Civilinės metrikacijos skyriaus specialistas – dokumentų registratorius

 • Registruoja dokumentą ir perduoda asmeniui

Tėvystės pripažinimo įregistravimas

Eil.Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

06.03

PAS6019

2.

Administracinės paslaugos versija

3 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Tėvystės pripažinimo registravimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

 • Tėvystės pripažinimą civilinės metrikacijos įstaiga registruoja savo iniciatyva, remdamasi notariškai ar teismo patvirtintu pareiškimu dėl tėvystės pripažinimo.
 • Gavus pareiškimą įregistruoti vaiko gimimą,  ir vaiko gimimo pažymėjimą, tėvystės pripažinimas registruojamas kartu su vaiko gimimu – sudaromas gimimo įrašas ir išduodamas gimimo įrašą liudijantis išrašas.
 • Jei vaiko gimimas buvo įregistruotas, sudaromas civilinės būklės akto įrašo papildymo, pakeitimo, ištaisymo įrašas bei gimimo įraše koreguojami duomenys apie vaiko tėvus.
 • Jei vaiko tėvai pateikia užsienio valstybėje sudarytą tėvystės pripažinimą, civilinės būklės aktai registruojami remiantis šiais dokumentais, tėvų ar vieno iš jų prašymu ir pateiktais tėvų  asmens dokumentais, jei duomenų nėra Gyventojų registre.
 • Užsienio teismų sprendimai turi būti pripažinti LR Civilinio proceso kodekso  nustatyta tvarka.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

 

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000-07-18 Nr. VIII-1864 – Teisės aktų registre (TAR),

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8A39C83848CB/esRxKAWzCy

Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas, 2010-12-02 Nr. XI-1196 – Teisės aktų registre (TAR), https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F628061443C6/UqPlhALtbO

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas 1996-06-11 Nr. I-1374 – Teisės aktų registre (TAR)

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5368B592234C/VCRurdZydD

 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1R-334 „Dėl Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo”  – Teisės aktų registre (TAR), https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/15fd41a0ccd811e6a2cac7383cbb90a3

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N-2(87) „Dėl moterų pavardžių darymo” – Teisės aktų registre (TAR) https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.16CCC179D947;

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994-07-07 Nr. I-5335 – Teisės aktų registre (TAR),

      https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D0CD0966D67F/WbZcilftCA

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas, 1999- 06- 17 Nr. VIII-1234 – Teisės aktų registre (TAR), https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/nNfRBjiguz

Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas. 2000 -01- 11 d. Nr. VIII-1524 – Teisės aktų registre (TAR) https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FA13E28615F6/IVWPymiKpk

Lietuvos Respublikos Civilinės būklės aktų registravimo įstatymas, 2015-12-03 Nr. XII-2111- Teisės aktų registre (TAR), https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ecf91ec0a00811e58fd1fc0b9bba68a7;

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

 

 • Civilinės metrikacijos skyrius tėvystės pripažinimą registruoja savo iniciatyva, remdamasis notariškai ar teismo patvirtintu pareiškimu dėl tėvystės pripažinimo.
 • Jei tėvystė pripažinta užsienyje, tėvai pateikia tai patvirtinančius dokumentus ir vieno iš jų prašymą, asmens tapatybę patvirtinančius  dokumentus, jei duomenų apie tėvus nėra Gyventojų registre.
 • Jei vaiko gimimas neįregistruotas – dokumentus, patvirtinančius vaiko gimimo faktą ir laiką.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

 • VĮ Registrų centras. Gyventojų registro departamentas – dėl asmens duomenų patikrinimo.
 • Tel. 271 6352 (raštinė), (8 5) 271 6360, faks. 271 6250, http://www.gyvreg.lt/
 • Notarų biurai –  pareiškimai dėl  tėvystės pripažinimo.
 • Teismai – sprendimai dėl tėvystės pripažinimo.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

 

 • Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Žydrūnė Blauzdžiūnienė, tel. (8 243) 60083,
 • el. p. zydrune.blauzdziuniene@vilkaviskis.lt
 • Vyriausioji specialistė Laimutė Mockaitienė
 • el.p. laimute.mockaitiene@vilkaviskis.lt
 • Vyresnioji specialistė Danutė Rudzevičienė,
 • el.p. danute.rudzeviciene@vilkaviskis.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

 

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

 • 1 darbo diena (teisės aktų nustatyta tvarka – ne ilgiau kaip 20 darbo dienų)

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

 • Neatlygintinai

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

 • Paslauga teikiama civilinės metrikacijos skyriaus iniciatyva

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

 • Registruojant tėvystės pripažinimą, kai vaiko gimimas buvo įregistruotas, gimimo įraše paliekama vaiko turima pavardė ir tautybė, jei notaro ar teismo patvirtintame pareiškime dėl tėvystės pripažinimo nenurodyta kitaip.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

 • Aprašymas įtraukiamas į Vilkaviškio rajono savivaldybės dokumentų apskaitą

PASLAUGA TEIKIAMA PAGAL PASLAUGOS TEIKIMO SCHEMĄ

Civilinės metrikacijos  skyriaus specialistas – dokumentų registratorius

 • Priima ir registruoja asmens prašymą suteikti paslaugą

Civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas

 • Nukreipia prašymą paslaugos teikėjui

Civilinės metrikacijos skyriaus specialistas – paslaugos teikėjas

 • Išnagrinėja prašymą ir parengia atsakymo projektą

Civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas

 • Pasirašo dokumentą

Civilinės metrikacijos skyriaus specialistas – dokumentų registratorius

 • Registruoja dokumentą ir perduoda asmeniui

 

Tėvystės (motinystės) nustatymo ar nuginčijimo registravimas

Eil.Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

06.04

PAS6022

2.

Administracinės paslaugos versija

3 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Tėvystės (motinystės) nustatymo ar nuginčijimo registravimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

 • Paslauga teikiama asmenims, norintiems įregistruoti tėvystės (motinystės) nustatymą ar nuginčijimą. Tėvystės nustatymas ar nuginčijimas registruojamas vadovaujantis įsiteisėjusiu teismo sprendimu dėl tėvystės nustatymo ar nuginčijimo.
 • Įrašomas civilinės būklės akto įrašo papildymo, pakeitimo, ištaisymo įrašas ir tėvams pageidaujant išduodamas gimimo įrašą liudijantis išrašas.
 • Registruojant tėvystės nustatymą, vaiko gimimo įrašas papildomas duomenimis apie vaiko tėvą. Registruojant tėvystės nuginčijimą, vaiko gimimo įraše išbraukiami duomenys apie tėvą.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

 

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

 • Paslauga vykdoma civilinės metrikacijos skyriaus iniciatyva pagal gautą teismo sprendimą.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

 • VĮ Registrų centras. Gyventojų registro departamentas
 • A.Vivulskio g. 4 A,
  LT-03220 Vilnius
 • Tel. 271 6352 (raštinė), (8 5) 271 6360
 • http://www.gyvreg.lt/
 • Tėvų deklaruotos gyvenamosios vietos bei šeiminės padėtys, kai šie duomenys yra įtraukti į Gyventojų registro duomenų centrinę bazę.
 • Teismo sprendimai gauti iš teismų.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

 

9.

Administracinės paslaugos vadovas

 

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

 • 1 darbo diena (teisės aktų nustatyta tvarka – ne ilgiau kaip 20 darbo dienų).

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

 • Neatlygintina.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

 • Prašymo forma pridedama.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

 • Paslaugą galima užsakyti ir internetu sistemoje MEPIS.

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

 • Tėvystės nustatymas ir nuginčijimas registruojamas civilinės metrikacijos įstaigoje įsiteisėjusiu teismo sprendimu dėl tėvystės nustatymo ar nuginčijimo.
 • Jei vaiko gimimas buvo įregistruotas užsienio valstybės institucijoje, tėvystės nustatymas ir nuginčijimas registruojamas vieno tėvų prašymu ir pateiktais tėvų asmens tapatybės dokumentais, jei duomenų apie tėvus nėra Gyventojų registre.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

 • Aprašymas įtraukiamas į Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos dokumentų apskaitą

PASLAUGA TEIKIAMA PAGAL PASLAUGOS TEIKIMO SCHEMĄ

Civilinės metrikacijos  skyriaus specialistas – dokumentų registratorius

 • Registruoja gautą teismo sprendimą ar priima ir registruoja asmens prašymą suteikti paslaugą.

Civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas

 • Nukreipia teismo sprendimą ar prašymą paslaugos teikėjui.

Civilinės metrikacijos skyriaus specialistas – paslaugos teikėjas

 • Išnagrinėja prašymą ir parengia atsakymo projektą.

Civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas

 • Pasirašo dokumentą.

Civilinės metrikacijos skyriaus specialistas – dokumentų registratorius

 • Registruoja dokumentą ir perduoda asmeniui.

Įvaikinimo registravimas

Eil.

Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

06.05

PAS6024

2.

Administracinės paslaugos versija

3 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Įvaikinimo registravimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

 • Civilinės metrikacijos įstaiga registruoja įvaikinimą savo iniciatyva, remdamasi teismo sprendimu.
 • Paslauga teikiama asmenims, norintiems įregistruoti įvaikinimą, pateikus teismo sprendimą ar užsienio valstybėje sudarytus įvaikinimą patvirtinančius dokumentus.
 • Įrašomas civilinės būklės akto įrašo pakeitimo ar  papildymo įrašas, kuriuo pakeičiami duomenys gimimo įraše apie vaiką ir jo tėvus ir išduodamas gimimo įrašą  liudijantis išrašas.
 • Prašymas įregistruoti įvaikinimą pateikiamas raštu, asmeniui (-ims) atvykus į Civilinės metrikacijos skyrių arba per įgaliotą asmenį.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

 

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

 

 • Teismo sprendimas dėl įvaikinimo.
 • Prašymas.
 • Vaiko gimimo įrašą liudijantis dokumentas.
 • Įvaikinamo vaiko tėvų asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (asmens tapatybės kortelės arba pasai).
 • Santuokos liudijimas (jeigu įvaikinamojo  vaiko tėvai susituokę), kai šie duomenys nėra įtraukti į Gyventojų registrą.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

 • VĮ Registrų centras. Gyventojų registro departamentas – asmens duomenų patikrinimo; A.Vivulskio g. 4 A; LT-03220 Vilnius; Tel. 271 6352 (raštinė); http://www.gyvreg.lt/; Lietuvos Respublikos teismai – dėl teismo sprendimo.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

 

 • Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Žydrūnė Blauzdžiūnienė, tel. (8 243) 60083; el. p. zydrune.blauzdziuniene@vilkaviskis.lt; Vyriausioji specialistė Laimutė Mockaitienė; el. p. laimute.mockaitiene@vilkaviskis.lt; Vyresnioji specialistė Danutė Rudzevičienė; el. p. danute.rudzeviciene@vilkaviskis.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

 

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

 • 1 darbo diena (teisės aktų nustatyta tvarka ne ilgiau kaip 20 darbo dienų).

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

 • Paslauga teikiama neatlygintinai.

 

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

 • Laisvos formos prašymas – pavyzdys pridedamas.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

 • Jei vaiko tėvai pateikia užsienio valstybėje sudarytą įvaikinimą patvirtinančius dokumentus, kartu turi būti pateikiami ir tėvų ar vieno iš jų prašymas bei asmens tapatybės dokumentai,  jei duomenų apie juos nėra Gyventojų registre.
 • Užsienio teismų sprendimai turi būti pripažinti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą.

 • Aprašymas įtraukiamas į Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos dokumentų apskaitą

PASLAUGA TEIKIAMA PAGAL PASLAUGOS TEIKIMO SCHEMĄ

Civilinės metrikacijos  skyriaus specialistas – dokumentų registratorius

 • Priima ir registruoja asmens prašymą suteikti paslaugą.

Civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas

 • Nukreipia prašymą paslaugos teikėjui.

Civilinės metrikacijos skyriaus specialistas – paslaugos teikėjas

 • Išnagrinėja prašymą ir parengia atsakymo projektą.

Civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas

 • Pasirašo dokumentą.

Civilinės metrikacijos skyriaus specialistas – dokumentų registratorius

 • Registruoja dokumentą ir perduoda asmeniui.

Prašymo įregistruoti santuoką priėmimas ir santuokos registravimas

Eil.Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

06.06

PAS6027

2.

Administracinės paslaugos versija

3 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

 

Prašymo įregistruoti santuoką priėmimas ir santuokos registravimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Paslauga teikiama asmenims, norintiems įregistruoti santuoką.

Norintys susituokti asmeniškai paduoda nustatytos formos prašymą pasirinktai civilinės metrikacijos įstaigai.

Užsieniečiai, paduodami prašymą įregistruoti santuoką, privalo pateikti savo kilmės valstybės kompetentingos institucijos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad pagal kilmės valstybės teisę santuokai nėra kliūčių. Jeigu nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantis asmuo be pilietybės, pabėgėlis ar užsienietis, kuriam suteikta papildoma apsauga Lietuvos Respublikoje, šio dokumento pateikti negali, jis pateikia pasirašytą deklaraciją, kuria patvirtina, kad nėra kliūčių sudaryti santuoką.

Santuoka registruojama praėjus ne mažiau kaip vienam mėnesiui nuo prašymo įregistruoti santuoką padavimo dienos.

Dėl norinčios susituokti moters nėštumo, vieno iš norinčių susituokti asmenų sunkios ligos, išvykimo į tolimojo plaukiojimo reisą ar atlikti karinės užduoties užsienio valstybėje ilgesniam negu trijų mėnesių  laikotarpiui, išvykimo į diplomatinę tarnybą gali būti leidžiama įregistruoti santuoką nepraėjus vienam mėnesiui, bet praėjus ne mažiau kaip dviem savaitėms nuo prašymo padavimo dienos.

Įregistruojama santuoka, sudaromas santuokos sudarymo įrašas ir elektroniniu būdu pateikiamas Lietuvos Respublikos gyventojų registrui.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

 

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000-07-18 Nr. VIII-1864 – Teisės aktų registre (TAR),

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8A39C83848CB/esRxKAWzCy;

Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas, 2010-12-02 Nr. XI-1196 – Teisės aktų registre (TAR), https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F628061443C6/UqPlhALtbO;

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas 1996-06-11 Nr. I-1374 – Teisės aktų registre (TAR)

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5368B592234C/VCRurdZydD;

 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1R-334 „Dėl Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“  –Teisės aktų registre (TAR), https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/15fd41a0ccd811e6a2cac7383cbb90a3;

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N-2(87) „Dėl moterų pavardžių darymo“ – Teisės aktų registre (TAR) https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.16CCC179D947;

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994-07-07 Nr. I-5335 – Teisės aktų registre (TAR), https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D0CD0966D67F/WbZcilftCA;

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas, 1999- 06- 17 Nr. VIII-1234 – Teisės aktų registre (TAR), https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/nNfRBjiguz

Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas. 2000 -01- 11 d. Nr. VIII-1524 – Teisės aktų registre (TAR) https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FA13E28615F6/IVWPymiKpk;

Lietuvos Respublikos Civilinės būklės aktų registravimo įstatymas, 2015-12-03 Nr. XII-2111 – Teisės aktų registre (TAR), https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ecf91ec0a00811e58fd1fc0b9bba68a7;

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-06-07 įsakymas Nr. B-ĮV-632,

santuokos-registravimo-norinciuju-susituokti-pasirinktoje-vietoje-vilkaviskio-rajono-savivaldybes-teritorijoje-tvarkos-apraso-tvirtinimo/9923/27/150

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

 

 • Prašymas įregistruoti santuoką.
 • Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (asmens tapatybės kortelė arba pasas).
 • Gimimo liudijimas, kai šie duomenys nėra įtraukti į Gyventojų registrą.
 • Užsienio valstybės pilietis pateikia pažymą iš savo valstybės kompetentingos institucijos, kad santuokai kliūčių nėra, kuri turi būti išversta į lietuvių kalbą ir legalizuota ar patvirtinta pažyma (Apostille).
 •  Ištuokos liudijimas, jei asmuo yra ištuoktas, kai šie duomenys nėra įtraukti į Gyventojų registrą.
 •  Mirties liudijimas, jei asmuo yra našlys, kai šie duomenys nėra įtraukti į Gyventojų registrą.
 •  Esant svarbioms priežastims (nėštumas, sunki liga, išvykimas į tolimojo plaukiojimo reisą ar atlikimas karinės užduoties užsienio valstybėje  ilgesniam kai 3 mėnesių laikui, asmens išvykimas į diplomatinę tarnybą), pateikiamas tą patvirtinantis dokumentas.
 •  Mokėjimo pavedimo išrašas su banko žyma arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta valstybės rinkliava.
 •  

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

 

 • VĮ Registrų centras. Gyventojų registro departamentas – dėl asmens duomenų patikrinimo; A.Vivulskio g. 4 A; LT-03220 Vilnius; tel. 271 6352 (raštinė), http://www.gyvreg.lt/

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

 

 • Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Žydrūnė Blauzdžiūnienė, tel. (8 243) 60083, el. p. zydrune.blauzdziuniene@vilkaviskis.lt; vyriausioji specialistė Laimutė Mockaitienė el. p. laimute.mockaitiene@vilkaviskis.lt; Vyresnioji specialistė Danutė Rudzevičienė; el. p. danute.rudzeviciene@vilkaviskis.lt.

9.

Administracinės paslaugos vadovas

 

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

 • Santuoka registruojama praėjus ne mažiau kaip vienam mėnesiui nuo prašymo padavimo dienos.
 • Esant aukščiau nurodytoms priežastims, santuoka gali būti registruojama nepraėjus vienam mėnesiui, bet praėjus ne mažiau kaip dviem savaitėms nuo prašymo įregistruoti santuoką padavimo dienos.  

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

 • Valstybės rinkliava 20 Eur, kai santuoka registruojama  Civilinės metrikacijos skyriuje.
 • 60 Eur – kai santuoka registruojama norinčiųjų susituokti pasirinktoje vietoje.
 • Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Gavėjo kodas: 188659752. Gavėjo sąskaitos Nr. LT24 73  0101 1239 4300. Įmokos kodas: 52839.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

 • Prašymo forma pridedama.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

 • Interneto svetainėje interesantui suteikiama galimybė gauti prašymo formą, ją atsisiunčiant.
 • Paslaugą (patikrinti norinčiųjų susituokti duomenis, prieš paduodant prašymą įregistruoti santuoką) galima užsakyti internetu sistemoje MEPIS  e-paslaugos.lt.

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

 • Prašymas įregistruoti santuoką paduodamas asmeniškai Civilinės metrikacijos skyriuje, dalyvaujant abiems būsimiems sutuoktiniams.
 •  Civilinės metrikacijos įstaigos vadovas norinčių susituokti prašymu ir esant svarbioms priežastims (nėštumas, sunki liga, išvykimas į tolimojo plaukiojimo reisą ar atlikimas karinės užduoties užsienio valstybėje  ilgesniam kaip 3 mėnesių laikui, asmens išvykimas į diplomatinę tarnybą) turi teisę registruoti santuoką nepraėjus vienam mėnesiui, tačiau ne anksčiau kaip po dviejų savaičių nuo prašymo padavimo dienos.
 •  Santuoka registruojama dalyvaujant būsimiems sutuoktiniams ir dviem liudytojams.
 • Jeigu vienas iš susituokiančiųjų yra laisvės atėmimo vietoje, pateikus tai patvirtinantį dokumentą, santuoką registruoja laisvės atėmimo vietos buvimo vietos civilinės metrikacijos įstaiga.
 •  Prašymas įregistruoti santuoką pildomas laisvės atėmimo vietos administracijoje ir paduodamas Civilinės metrikacijos skyriuje. Parašo tikrumas turi būti patvirtintas turinčio tam teisę seniūno arba notaro.
 • Užsienio valstybių institucijų išduoti dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą ir legalizuoti ar patvirtinti pažyma (Apostille), jeigu LR tarptautinės sutartys ir Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip.
 • Dokumentų kopijos turi būti patvirtintos notaro arba konsulinio pareigūno parašu ir antspaudu su Lietuvos valstybės herbu.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

 • Aprašymas įtraukiamas į Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos dokumentų apskaitą.

PASLAUGA TEIKIAMA PAGAL PASLAUGOS TEIKIMO SCHEMĄ

Civilinės metrikacijos  skyriaus specialistas – dokumentų registratorius

 • Priima ir registruoja asmens prašymą suteikti paslaugą.

Civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas

 •  Išnagrinėja prašymą, įsitikina, kad nėra kliūčių santuokai sudaryti, paskiria santuokos įregistravimo datą ir laiką ir nukreipia prašymą paslaugos teikėjui.

Civilinės metrikacijos skyriaus specialistas – paslaugos teikėjas

 • Parengia santuokos sudarymo įrašo projektą.

Civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas

 • Atlieka santuokos ceremoniją, pasirašo dokumentą.

Civilinės metrikacijos skyriaus specialistas – dokumentų registratorius

 • Santuokos sudarymo įrašą elektroniniu būdu perduoda Registrų centrui.

Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytų santuokų apskaita

Eil.Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

06.07

PAS6030

2.

Administracinės paslaugos versija

3 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytų santuokų apskaita.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

 • Lietuvos Respublikoje bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudaryta santuoka įtraukiama į apskaitą Civilinės metrikacijos įstaigoje, sudarant santuokos sudarymo įrašą.
 • Į apskaitą įtraukiamos santuokos, sudarytos šiose valstybės pripažintose religinėse bendruomenėse ir bendrijose: lotynų apeigų katalikų, graikų apeigų katalikų, evangelikų liuteronų, evangelikų reformatų, ortodoksų (stačiatikių), sentikių, judėjų, musulmonų sunitų, karaimų, Lietuvos evangelikų baptistų bendruomenių sąjungos, Septintosios dienos adventistų Bažnyčios, Lietuvos Respublikos evangelinio tikėjimo krikščionių sąjungos.
 • Paslauga vykdoma Civilinės metrikacijos iniciatyva  gavus religinės bendruomenės ar bendrijos įgalioto asmens per dešimt dienų po santuokos sudarymo bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka pateiktą santuokos sudarymo nustatytos formos pranešimą apie sudarytą santuoką vietos civilinės metrikacijos įstaigai.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

 

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000-07-18 Nr. VIII-1864 – Teisės aktų registre (TAR);

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8A39C83848CB/esRxKAWzCy;

Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas, 2010-12-02 Nr. XI-1196 – Teisės aktų registre (TAR), https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F628061443C6/UqPlhALtbO;

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas 1996-06-11 Nr. I-1374 – Teisės aktų registre (TAR)

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5368B592234C/VCRurdZydD;

 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1R-334 „Dėl Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“  – Teisės aktų registre (TAR), https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/15fd41a0ccd811e6a2cac7383cbb90a3;

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N-2(87) „Dėl moterų pavardžių darymo“ – Teisės aktų registre (TAR) https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.16CCC179D947;

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994-07-07 Nr. I-5335 – Teisės aktų registre (TAR),

      https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D0CD0966D67F/WbZcilftCA;

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas, 1999-06-17 Nr. VIII-1234 – Teisės aktų registre (TAR), https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/nNfRBjiguz;

Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas. 2000-01-11  Nr. VIII-1524 – Teisės aktų registre (TAR) https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FA13E28615F6/IVWPymiKpk;

Lietuvos Respublikos Civilinės būklės aktų registravimo įstatymas, 2015-12-03 Nr. XII-2111- Teisės aktų registre (TAR), https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ecf91ec0a00811e58fd1fc0b9bba68a7

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

 

 • Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai.
 • Bažnytinis santuokos liudijimas.
 • Jei sutuoktinis yra užsienio pilietis, pateikiama jo asmens tapatybės dokumento kopija ir jo valstybės kompetentingos institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad  jo santuokai nėra kliūčių.
 • Jeigu nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantis asmuo be pilietybės, pabėgėlis ar užsienietis, kuriam suteikta papildoma apsauga Lietuvos Respublikoje, šio dokumento pateikti negali, jis pateikia deklaraciją apie kliūčių sudaryti santuoką LR nebuvimą.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

 • VĮ Registrų centras. Gyventojų registro departamentas – dėl asmens duomenų patikslinimo.
 • Vivulskio g. 4 A, LT-03220 Vilnius, Tel. 271 6352 (raštinė); www.gyvreg.lt; Vilkaviškio rajono bažnyčios-dėl  pranešimų apie bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytą santuoką.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

 

9.

Administracinės paslaugos vadovas

 

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

 • 1 darbo diena (teisės aktų nustatyta tvarka ne ilgiau kaip 10  dienų).

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

 • Paslauga nemokama.

 

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

 •  

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Sutuoktiniai ar vienas iš jų, gali kreiptis į pasirinktą civilinės metrikacijos įstaigą ar per elektroninę  civilinės metrikacijos paslaugų sistemą MEPIS

e-paslaugos.lt.

 

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

 • Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos  Civilinės metrikacijos skyriuje įtraukiamos į apskaitą Vilkaviškio rajone esančiose bažnyčiose sudarytos santuokos.
 • Bažnyčios nustatyta tvarka po 2001 m. liepos 1 d. sudaryta santuoka turi būti įtraukta į apskaitą per 10 dienų po santuokos sudarymo.
 • Praleidus šį terminą, santuoka laikoma sudaryta nuo tos dienos, kai buvo įtraukta į apskaitą Civilinės metrikacijos įstaigoje.
 • Jei vienas iš sutuoktinių, santuoką sudariusių po 2001 m. liepos 1 d. bažnyčios nustatyta tvarka, yra miręs, santuoka civilinės metrikacijos įstaigoje į apskaitą neįtraukiama.
 • Užsienio valstybėje, išskyrus Europos Sąjungos valstybes nares, kuriose bažnytinė santuoka prilyginama civilinei santuokai ir į valstybės apskaitą neįtraukiama, bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudaryta santuoka į apskaitą Lietuvos Respublikoje neįtraukiama.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

 • Aprašymas įtraukiamas į Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos dokumentų apskaitą.

PASLAUGA TEIKIAMA PAGAL PASLAUGOS TEIKIMO SCHEMĄ

Civilinės metrikacijos  skyriaus specialistas – dokumentų registratorius

 • Priima ir registruoja asmens prašymą suteikti paslaugą.

Civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas

 • Išnagrinėja prašymą  ir nukreipia paslaugos teikėjui.

Civilinės metrikacijos skyriaus specialistas – paslaugos teikėjas

 • Parengia atsakymo projektą.

Civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas

 • Pasirašo dokumentą.

Civilinės metrikacijos skyriaus specialistas – dokumentų registratorius

 • Registruoja dokumentą ir perduoda asmeniui.

Užsienio valstybėje įregistruotų santuokų įtraukimas į apskaitą

Eil.Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

06.08

PAS6032

2.

Administracinės paslaugos versija

4 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Užsienio valstybėje įregistruotų  santuokų įtraukimas į apskaitą

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

 • Įtraukiant į apskaitą užsienio valstybėje įregistruotą santuoką, turi būti pateikiamas prašymas ir užsienio valstybės institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis santuokos įregistravimą.
 • Jei vienas iš sutuoktinių, sudariusių santuoką užsienio valstybėje, yra miręs, ši santuoka civilinės metrikacijos įstaigoje į apskaitą įtraukiama įrašant atkurtąjį santuokos sudarymo įrašą.
 • Prašymas įtraukti į apskaitą užsienio valstybėje įregistruotą santuoką pateikiamas raštu, asmeniui (-ims) atvykus į Civilinės metrikacijos skyrių, per konsulinę įstaigą ar įgaliotą asmenį.
 •  Įrašomas santuokos sudarymo įrašas ir sutuoktiniams pageidaujant  išduodamas santuokos sudarymo įrašą liudijantis išrašas.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

 

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

 

 • Sutuoktinių arba vieno iš jų prašymas.
 • Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai.
 • Užsienio valstybės institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis santuokos įregistravimą (santuokos liudijimas, santuokos sudarymo įrašo išrašas, forma B pagal Konvenciją ar kitas dokumentas).
 • Ištuokos liudijimas – ištuoktam asmeniui arba buvusio sutuoktinio mirties liudijimas – našliui, kai šie duomenys nėra įtraukti į Gyventojų registrą.
 • Mokėjimo pavedimo išrašas su banko žyma arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta valstybės rinkliava.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

 • VĮ Registrų centras. Gyventojų registro departamentas – dėl asmens duomenų patikslinimo. A.Vivulskio g. 4 A, LT-03220 Vilnius, Tel. 271 6352 (raštinė), http://www.gyvreg.lt/, užsienio valstybių institucijos- dėl santuokos liudijimo.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

 

9.

Administracinės paslaugos vadovas

 

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

 • 1 darbo diena (teisės aktų nustatyta tvarka – ne ilgiau kaip 20 darbo dienų)

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

 • Valstybės rinkliava 6 Eur už užsienio valstybėje įregistruotos santuokos įtraukimą į apskaitą. Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Gavėjo kodas: 188659752. Gavėjo sąskaita: LT24 7300 0101 1239 4300. Įmokos kodas: 52839.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

 • Laisvos formos prašymas – pavyzdys pridedamas.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

 • Interneto svetainėje interesantui suteikiama galimybė gauti prašymo formą, ją atsisiunčiant.
 • Paslaugą galima užsakyti ir internetu sistemoje MEPIS.

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

 • Užsienio valstybių institucijų išduoti dokumentai (išskyrus pasą) turi būti išversti į lietuvių kalbą ir legalizuoti arba patvirtinti pažyma (Apostille), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ir Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip.
 • Dokumentų kopijos turi būti patvirtintos notaro arba konsulinio pareigūno parašu ir antspaudu su Lietuvos valstybės herbu.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

 • Aprašymas įtraukiamas į Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos dokumentų apskaitą.

PASLAUGA TEIKIAMA PAGAL PASLAUGOS TEIKIMO SCHEMĄ

Civilinės metrikacijos  skyriaus specialistas – dokumentų registratorius

 • Priima ir registruoja asmens prašymą suteikti paslaugą.

Civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas

 • Nukreipia prašymą paslaugos teikėjui.

Civilinės metrikacijos skyriaus specialistas – paslaugos teikėjas

 • Išnagrinėja prašymą ir parengia atsakymo projektą.

Civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas

 • Pasirašo dokumentą.

Civilinės metrikacijos skyriaus specialistas – dokumentų registratorius

 • Registruoja dokumentą ir perduoda asmeniui.

Santuokos nutraukimo registravimas

Eil.Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

06.09

PAS3064

2.

Administracinės paslaugos versija

3 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Santuokos nutraukimo registravimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

 • Santuokos nutraukimą civilinės metrikacijos įstaiga registruoja savo iniciatyva, remdamasi teismo sprendimu.
 • Santuokos nutraukimas registruojamas gavus įsiteisėjusį teismo sprendimą. Santuokos nutraukimo data – teismo sprendimo įsiteisėjimo data.
 • Santuokos nutraukimas registruojamas   sudarant santuokos nutraukimo įrašą ir jį perduodant Gyventojų registrui.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

 

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

 • Civilinės metrikacijos skyrius santuokos nutraukimą registruoja savo iniciatyva.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

 • VĮ Registrų centras. Gyventojų registro departamentas – dėl asmens duomenų patikslinimo. A.Vivulskio g. 4 A, LT-03220 Vilnius, tel. 271 6352 (raštinė), http://www.gyvreg.lt/, Lietuvos Respublikos teismai – dėl teismo sprendimo.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

 

9.

Administracinės paslaugos vadovas

 

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

 • 1 darbo diena (teisės aktų nustatyta tvarka ne ilgiau kaip 20 darbo dienų).

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

 • Neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

 • Civilinės metrikacijos skyrius santuokos nutraukimą registruoja savo iniciatyva.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą.

 • Paslaugą galima užsakyti ir internetu sistemoje MEPIS.

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

 • Teismo sprendimai dėl santuokos, sudarytos bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka, išbraukimo iš apskaitos vykdomi sudarant santuokos nutraukimo įrašą.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

 • Aprašymas įtrauktas į Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos dokumentų apskaitą

PASLAUGA TEIKIAMA PAGAL PASLAUGOS TEIKIMO SCHEMĄ

Civilinės metrikacijos  skyriaus specialistas – dokumentų registratorius

 • Registruoja gautą teismo sprendimą.

Civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas

 • Nukreipia teismo sprendimą paslaugos teikėjui

Civilinės metrikacijos skyriaus specialistas – paslaugos teikėjas

 • Išnagrinėja teismo sprendimą ir parengia atsakymo projektą.

Civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas

 • Pasirašo dokumentą.

Civilinės metrikacijos skyriaus specialistas – dokumentų registratorius

 • Santuokos nutraukimo įrašą perduoda Gyventojų registrui.

Užsienio valstybėje nutrauktų santuokų apskaita

Eil.Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

06.10

PAS6039

2.

Administracinės paslaugos versija

3 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Užsienio valstybėje nutrauktų santuokų apskaita

 

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

 • LR piliečiai, užsienio valstybėje nutraukę santuoką, privalo santuokos nutraukimą įtraukti į apskaitą Lietuvos Respublikos civilinės metrikacijos įstaigoje, pateikdami prašymą ir užsienio valstybės institucijos išduotą dokumentą, patvirtinantį santuokos nutraukimo užsienio valstybėje procedūros užbaigimą.
 • Įtraukiant į apskaitą užsienio valstybėje nutrauktą santuoką, sudaromas santuokos nutraukimo įrašas. Jeigu vienas iš nutraukusių santuoką užsienio valstybėje santuokos nutraukimo į apskaitą metu yra miręs, yra sudaromas atkurtasis santuokos nutraukimo įrašas.
 • Įtraukiant į apskaitą užsienio valstybėje įregistruotą LR piliečio santuokos nutraukimą, jo data laikoma užsienio valstybės institucijos išduotame ištuokos liudijime ar teismo sprendime nurodyta data.
 • Prašymas įtraukti į apskaitą užsienio valstybėje nutrauktą santuoką pateikiamas raštu, asmeniui atvykus į Civilinės metrikacijos skyrių, per konsulinę įstaigą ar įgaliotą asmenį.
 • Sudaromas santuokos nutraukimo įrašas elektroninėmis priemonėmis perduodamas.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

 

 • Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000-07-18 Nr. VIII-1864 – Teisės aktų registre (TAR),

 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8A39C83848CB/esRxKAWzCy

 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D0CD0966D67F/WbZcilftCA;

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

 

 • Prašymas įtraukti į apskaitą užsienio valstybėje nutrauktą santuoką.
 • Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (asmens tapatybės kortelė arba pasas).
 • Santuokos nutraukimo užsienio valstybėje procedūros užbaigimą patvirtinantys dokumentai.
 •  Dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą ir legalizuoti ar patvirtinti pažyma (Apostille), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ir Europos sąjungos teisės aktai nenustato kitaip.
 •  Mokėjimo pavedimo išrašas su banko žyma arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta valstybės rinkliava.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

 • VĮ Registrų centras. Gyventojų registro departamentas – dėl asmens duomenų patikslinimo. A.Vivulskio g. 4 A, LT-03220 Vilnius, tel. 271 6352 (raštinė), http://www.gyvreg.lt/

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

 

vyriausioji specialistė Laimutė Mockaitienė, el. p. laimute.mockaitiene@vilkaviskis.lt, vyresnioji specialistė Danutė Rudzevičienė, el. p. danute.rudzeviciene@vilkaviskis.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

 

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

 • 1 darbo diena (teisės aktų nustatyta tvarka – ne ilgiau kaip 20 darbo dienų).

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

 • Valstybės rinkliava 6 eurai. Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Gavėjo kodas: 188659752. Gavėjo sąskaitos Nr. LT24 7300 0101 1239 4300. Įmokos kodas 52839.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

 • Laisvos formos prašymas pridedamas.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

 • Interneto svetainėje interesantui suteikiama galimybė gauti prašymo formą, ją atsisiunčiant.
 • Paslaugą galima užsakyti ir internetu MEPIS.

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

 • Įtraukiant į apskaitą užsienio valstybėje nutrauktą santuoką, santuokos nutraukimo data laikoma užsienio valstybės institucijos išduotame santuokos nutraukimo užsienio valstybėje procedūros užbaigimą patvirtinančiame dokumente nurodyta data.
 • Jei Gyventojų registre nėra duomenų apie santuoką, kuri buvo nutraukta užsienio valstybėje, šios santuokos nutraukimas į apskaitą įtraukiamas tik po to, kai į apskaitą įtraukiama santuoka, kuri buvo nutraukta užsienio valstybėje.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

 • Aprašymas įtrauktas į Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos dokumentų apskaitą.

PASLAUGA TEIKIAMA PAGAL PASLAUGOS TEIKIMO SCHEMĄ

Civilinės metrikacijos  skyriaus specialistas – dokumentų registratorius

 • Priima ir registruoja asmens prašymą suteikti paslaugą.

Civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas

 • Nukreipia prašymą ir pateiktus dokumentus paslaugos teikėjui.

Civilinės metrikacijos skyriaus specialistas – paslaugos teikėjas

 • Išnagrinėja prašymą ir dokumentus, parengia atsakymo projektą.

Civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas

 • Pasirašo dokumentą.

Civilinės metrikacijos skyriaus specialistas – dokumentų registratorius

 • Registruoja dokumentą ir perduoda asmeniui.

Asmens mirties registravimas

Eil.Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

06.11

PAS31681

2.

Administracinės paslaugos versija

2 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Asmens mirties registravimas

 

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

 • Civilinės metrikacijos įstaiga asmens mirtį registruoja savo iniciatyva remiantis medicininiu mirties liudijimu., įsiteisėjusiu  teismo sprendimu dėl asmens pripažinimo mirusiu.
 • Sudaromas  mirties įrašas ir elektroninėmis priemonėmis perduodamas Gyventojų registrui

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

 

 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5368B592234C/VCRurdZydD;

 

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

 • Medicininis mirties liudijimas arba įsiteisėjęs teismo sprendimas paskelbti asmenį mirusiu.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

 • VĮ Registrų centro Gyventojų registro departamentas – dėl asmens duomenų patikslinimo. A.Vivulskio g. 4 A, LT-03220 Vilnius, Tel. 271 6352 (raštinė), http://www.gyvreg.lt., Lietuvos Respublikos teismai – dėl teismo sprendimo.
 • Lietuvos Respublikos medicinos įstaigos – dėl medicininių mirties liudijimų.
 • Valstybinės teismo medicinos tarnybos – dėl medicininių mirties liudijimų.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

 

9.

Administracinės paslaugos vadovas

 

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

 • 1 darbo diena.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

 • Paslauga teikiama neatlygintinai.

      Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Gavėjo kodas: 188659752. Gavėjo sąskaitos Nr. LT24 7300 0101 1239 4300. Įmokos kodas 52839.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Civilinės metrikacijos įstaiga asmens mirtį registruoja savo iniciatyva.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

 • Registruojant rasto asmens mirtį, kai medicininiame mirties liudijime mirties data nenurodyta, ja įrašoma mirusiojo radimo diena.
 • Registruojant mirtį remiantis įsiteisėjusiu teismo sprendimu, kai sprendime mirties data nenurodyta, įrašoma šio sprendimo įsiteisėjimo diena.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

 • Aprašymas įtrauktas į Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos dokumentų apskaitą.

PASLAUGA TEIKIAMA PAGAL PASLAUGOS TEIKIMO SCHEMĄ

Civilinės metrikacijos  skyriaus specialistas – dokumentų registratorius

 • Priima ir registruoja asmens prašymą suteikti paslaugą.

Civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas

 • Išnagrinėja prašymą ir nukreipia paslaugos teikėjui.

Civilinės metrikacijos skyriaus specialistas – paslaugos teikėjas

 • Parengia atsakymo projektą.

Civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas

 • Pasirašo dokumentą.

Civilinės metrikacijos skyriaus specialistas – dokumentų registratorius

 • Registruoja dokumentą ir perduoda asmeniui.

Užsienio valstybėje įregistruotų mirčių apskaita

Eil.Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

06.12

PAS31682

2.

Administracinės paslaugos versija

2 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Užsienio valstybėje įregistruotų mirčių apskaita

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

 • Užsienio valstybėje mirusio LR piliečio ar užsieniečio, turinčio gyvenamąją vietą LR, mirtis įtraukiama į apskaitą Civilinės metrikacijos įstaigoje, remiantis užsienio valstybės institucijos išduotu medicininiu mirties liudijimu arba mirties liudijimu (išrašu iš mirčių registro, forma C pagal Konvenciją ar kitu dokumentu), sudarant mirties įrašą.
 • Sudaromas mirties įrašas ir perduodamas Gyventojų registrui.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

 

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

 

 • Užsienio  valstybės institucijos išduotas asmens mirtį patvirtinantis dokumentas (mirties liudijimas, mirties akto įrašo išrašas, forma C pagal Konvenciją ar kitas dokumentas).
 • Prašymas pildomas Civilinės metrikacijos skyriuje, per www.e-paslaugos.lt ir elektroninę  civilinės metrikacijos paslaugų sistemą   MEPIS.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

 • VĮ Registrų centro Gyventojų registro departamentas – dėl asmens duomenų patikslinimo A. Vivulskio g. 4 A, LT-03220 Vilnius. Tel. 271 6352 (raštinė) http://www.gyvreg.lt/.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

 

 • Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja

Žydrūnė Blauzdžiūnienė, el. p. zydrune.blauzdziuniene@vilkaviskis.lt, vyriausioji specialistė Laimutė Mockaitienė, el. p. laimute.mockaitiene@vilkaviskis.lt,

vyresnioji specialistė Danutė Rudzevičienė, el. p. danute.rudzeviciene@vilkaviskis.lt,

9.

Administracinės paslaugos vadovas

 

Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja

Žydrūnė Blauzdžiūnienė, tel. (8 243) 60083, el. p. zydrune.blauzdziuniene@vilkaviskis.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

 • 1 darbo diena.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

 • Paslauga teikiama neatlygintinai.

 

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

 • Laisvos formos prašymas.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

 • Interneto svetainėje interesantui suteikiama galimybė gauti prašymo formą, ją atsisiunčiant.
 • Paslaugą galima užsakyti ir per www.e-paslaugos.lt ir elektroninę  civilinės metrikacijos paslaugų sistemą   MEPIS.

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

 • Užsienio valstybių institucijų išduoti dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą, pateiktos kopijos  patvirtintos notaro arba konsulinio pareigūno parašu ir antspaudu su Lietuvos valstybės herbu.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

 • Aprašymas įtraukiamas į Vilkaviškio rajono savivaldybės dokumentų apskaitą.

PASLAUGA TEIKIAMA PAGAL PASLAUGOS TEIKIMO SCHEMĄ

Civilinės metrikacijos  skyriaus specialistas – dokumentų registratorius

 • Priima ir registruoja asmens prašymą suteikti paslaugą.

Civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas

 • Išnagrinėja prašymą ir nukreipia paslaugos teikėjui.

Civilinės metrikacijos skyriaus specialistas – paslaugos teikėjas

 •  Parengia atsakymo projektą.

Civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas

 • Pasirašo dokumentą.

Civilinės metrikacijos skyriaus specialistas – dokumentų registratorius

 • Registruoja dokumentą ir elektroninėmis priemonėmis perduoda Gyventojų registrui.

Civilinės būklės akto įrašo keitimas, taisymas, pildymas

Eil.Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

06.13

PAS31683

2.

Administracinės paslaugos versija

3 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Civilinės būklės akto įrašų ištaisymas, papildymas, pakeitimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

 • Paslauga teikiama asmenims, norintiems papildyti, pakeisti ar ištaisyti gimimo, santuokos sudarymo, santuokos nutraukimo ar mirties įrašus.
 • Surinkęs reikiamus dokumentus, Civilinės metrikacijos skyrius civilinės būklės aktų įrašus keičia, taiso, papildo asmens, kurio civilinės būklės aktas įregistruotas, prašymu, suinteresuoto asmens prašymu arba savo iniciatyva.
 • Atlikus papildymą, pakeitimą ar ištaisymą, pareiškėjui pageidaujant išduodamas civilinės būklės įrašą liudijantis išrašas.
 • Asmens prašymas papildyti, pakeisti, ištaisyti civilinės būklės akto įrašą pateikiamas raštu, asmeniui atvykus į Civilinės metrikacijos skyrių, per konsulinę įstaigą ar įgaliotą asmenį.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

 • Prašymas ištaisyti, papildyti, pakeisti akto įrašą (pildomas skyriuje).
 • Pildytino, keistino ar taisytino civilinės būklės akto įrašo registravimo liudijimas ar išrašas.
 • Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (asmens tapatybės kortelė arba pasas).
 •  Dokumentai, patvirtinantys aplinkybes,  dėl kurių civilinės būklės akto įrašas turi būti papildytas, pakeistas ar ištaisytas.
 •  Mokėjimo pavedimo išrašas su banko žyma arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta valstybės rinkliava.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

 • VĮ Registrų centro Gyventojų registro departamentas – dėl asmens duomenų patikslinimo. (A. Vivulskio g. 4 A, LT-03220 Vilnius, www.gyvreg.lt).
 •  Lietuvos valstybės istorijos archyvai – dėl archyvinių civilinės būklės aktų įrašų (Gerosios Vilties g. 10, LT-03134 Vilnius, K. Kalinausko g. 21, LT-03107 Vilnius, www.archyvai.lt).
 •  Kitos civilinės metrikacijos įstaigos – dėl civilinės būklės aktų įrašų.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

 • Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja

Žydrūnė Blauzdžiūnienė,

el. p.zydrune.blauzdziuniene@vilkaviskis.lt, vyriausioji specialistė Laimutė Mockaitienė, el. p. laimute.mockaitiene@vilkaviskis.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

 • Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja

Žydrūnė Blauzdžiūnienė, tel. (8 243) 60083, el. p. zydrune.blauzdziuniene@vilkaviskis.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

 • Iki vieno mėnesio

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

 • Valstybės rinkliava 4,90 EUR.
 • Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Gavėjo kodas: 188659752. Gavėjo sąskaitos Nr. LT24 7300 0101 1239 4300. Įmokos kodas 52839.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

 • Prašymo forma pridedama.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

 • Interneto svetainėje interesantui suteikiama galimybė gauti prašymo formą, ją atsisiunčiant.
 • Paslaugą galima užsakyti ir internetu sistemoje MEPIS  per e-paslaugos.lt.

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

 • Paduoti prašymą papildyti, pakeisti ar ištaisyti civilinės būklės akto įrašą turi teisę asmuo, kuriam įrašytas šis įrašas arba suinteresuoto asmens prašymu.
 • Nepilnamečių asmenų civilinės būklės aktų įrašai papildomi, pakeičiami ir ištaisomi jų tėvų ar globėjų prašymu.
 • Mirusių asmenų civilinės būklės aktų įrašai papildomi, pakeičiami ir ištaisomi minėtų asmenų įstatyminių ir testamentinių įpėdinių prašymu, jeigu klaidas ir kitus netikslumus liudija kiti mirusiųjų civilinės būklės aktų įrašai arba mirusiojo artimųjų giminaičių civilinės būklės aktų įrašų atžvilgiu priimti teismo sprendimai.
 • Tėvų pageidavimu gali būti pakeistas vaiko iki trijų mėnesių amžiaus vardo įrašas jo gimimo įraše.
 • Civilinės būklės aktų įrašai papildomi, pakeičiami ir ištaisomi, jeigu tai pakankamai pagrįsta ir tarp suinteresuotų asmenų nėra ginčo. Kitu atveju įrašų papildymo, pakeitimo ir ištaisymo klausimai sprendžiami teismo tvarka. Jei civilinės būklės akto įrašas yra dingęs, jį papildyti, pakeisti, ištaisyti leidžiama tik po to, kai jis nustatyta tvarka atkuriamas.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

 • Aprašymas įtraukiamas į Vilkaviškio rajono savivaldybės dokumentų apskaitą.

PASLAUGA TEIKIAMA PAGAL PASLAUGOS TEIKIMO SCHEMĄ

Civilinės metrikacijos  skyriaus specialistas – dokumentų registratorius

 • Priima ir registruoja asmens prašymą suteikti paslaugą.

Civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas

 • Išnagrinėja prašymą ir nukreipia paslaugos teikėjui.

Civilinės metrikacijos skyriaus specialistas – paslaugos teikėjas

 • Parengia atsakymo projektą.

Civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas

 • Pasirašo dokumentą.

Civilinės metrikacijos skyriaus specialistas – dokumentų registratorius

 • Registruoja dokumentą ir perduoda Gyventojų registrui.

Civilinės būklės akto įrašo atkūrimas

Eil.Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

06.14

PAS31684

2.

Administracinės paslaugos versija

2 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Civilinės būklės akto įrašo atkūrimas

 

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

 • Paslauga teikiama asmenims, norintiems atkurti civilinės būklės akto įrašą.
 • Atkuriami neišlikę gimimo, santuokos sudarymo ir mirties įrašai, pareiškėjui pageidaujant išduodami atitinkami civilinės būklės akto įrašą liudijantys išrašai.
 • Prašymas atkurti civilinės būklės akto įrašą pateikiamas raštu, asmeniui atvykus į Civilinės metrikacijos skyrių, per konsulinę įstaigą ar įgaliotą asmenį.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

 

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

 

 • Prašymas.
 • Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
 • Lietuvos valstybės istorijos archyvo pažyma apie tai, kad civilinės būklės akto įrašas neišlikęs.
 • Civilinės būklės aktų įrašų (santuokos sudarymo, santuokos nutraukimo, vaikų gimimo, tėvų santuokos, brolių, seserų gimimo ir kt.), patvirtinančių atkuriamojo įrašo buvimą, kopijos.
 •  Mokėjimo pavedimo išrašas su banko žyma arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta valstybės rinkliava.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

 • VĮ Registrų centro Gyventojų registro departamentas – dėl asmens duomenų patikrinimo
 • Vivulskio g. 4 A, LT-03220 Vilnius, www.gyvreg.lt.
 • 2. Lietuvos valstybės istorijos archyvai – dėl archyvinių civilinės būklės aktų įrašų (Mindaugo   g. 8, LT-03134 Vilnius, K. Kalinausko g. 21, LT-03107 Vilnius, www.archyvai.lt).
 • 3. Kiti civilinės metrikacijos skyriai – dėl civilinės būklės aktų įrašų.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

 

 • Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja

Žydrūnė Blauzdžiūnienė, el. p. zydrune.blauzdziuniene@vilkaviskis.lt

 • Vyriausioji specialistė Laimutė Mockaitienė,

el. p. laimute.mockaitiene@vilkaviskis.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

 

 • Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja

Žydrūnė Blauzdžiūnienė, tel. (8 243) 60083,

el. p. zydrune.blauzdziuniene@vilkaviskis.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

 • Iki vieno mėnesio.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

 • Valstybės rinkliava 4,90 Eur.
 • Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Gavėjo kodas: 188659752. Gavėjo sąskaitos Nr.LT24 7300 0101 1239 4300. Įmokos kodas 52839.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

 • Prašymo forma pridedama.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

 • Interneto svetainėje interesantui suteikiama galimybė gauti prašymo formą, ją atsisiunčiant.;
 • Paslaugą galima užsakyti ir internetu sistemoje MEPIS per https://www.epaslaugos.lt/portal/.

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

 • Civilinės būklės aktų įrašai atkuriami asmens, kurio įrašas neišliko, prašymu, arba vykdant teismo sprendimą.
 • Mirusių asmenų civilinės būklės aktų įrašai atkuriami jų įpėdinių pagal įstatymą ir testamentą prašymu.
 • Prašymą atkurti civilinės būklės akto įrašą asmuo pateikia jo pasirinktai civilinės metrikacijos įstaigai.
 • Civilinės būklės aktų įrašų neišlikimo faktą patvirtina archyvų pažymos, kitų civilinės metrikacijos įstaigų atsakymai apie civilinės būklės akto įrašo nebuvimą.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

 • Aprašymas įtraukiamas į Vilkaviškio rajono savivaldybės dokumentų apskaitą.

PASLAUGA TEIKIAMA PAGAL PASLAUGOS TEIKIMO SCHEMĄ

Civilinės metrikacijos  skyriaus specialistas – dokumentų registratorius

 • Priima ir registruoja asmens prašymą suteikti paslaugą.

Civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas

 • Išnagrinėja prašymą  ir nukreipia prašymą paslaugos teikėjui.

Civilinės metrikacijos skyriaus specialistas – paslaugos teikėjas

 • Parengia atsakymo projektą.

Civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas

 • Pasirašo dokumentą.

Civilinės metrikacijos skyriaus specialistas – dokumentų registratorius

 • Registruoja dokumentą ir perduoda Gyventojų registrui.

Civilinės būklės akto įrašo anuliavimas

Eil.Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

06.15

PAS31685

2.

Administracinės paslaugos versija

2 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Civilinės būklės akto įrašo anuliavimas

 

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

 • Paslauga teikiama asmenims, norintiems anuliuoti civilinės būklės akto įrašą.
 • Civilinės būklės akto įrašas anuliuojamas (panaikinamas) civilinės metrikacijos įstaigos iniciatyva, teismo sprendimu, asmens prašymu.
 • Kai anuliuojama asmens prašymu, prašymas anuliuoti civilinės būklės akto įrašą pateikiamas raštu, asmeniui atvykus į Civilinės metrikacijos skyrių, per konsulinę įstaigą ar įgaliotą asmenį.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

 

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

 

 • Prašymas anuliuoti civilinės būklės akto įrašą (pildomas skyriuje).
 • Dokumentai, įrodantys civilinės būklės akto įrašo anuliavimo būtinumą.
 •  Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (asmens tapatybės kortelė arba pasas).

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

 • VĮ Registrų centro Gyventojų registro departamentas – dėl asmens duomenų patikrinimo.
 • A. Vivulskio g. 4 A, LT-03220 Vilnius, www.gyvreg.lt.
 • Gerosios Vilties g. 10, LT-03134 Vilnius,
 • K. Kalinausko g. 21, LT-03107 Vilnius, www.archyvai.lt.
 •  Kiti civilinės metrikacijos skyriai – dėl civilinės būklės aktų įrašų.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

 

 • Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Žydrūnė Blauzdžiūnienė, el. p. zydrune.blauzdziuniene@vilkaviskis.lt
 • Vyriausioji specialistė Laimutė Mockaitienė, el. p. laimute.mockaitiene@vilkaviskis.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

 

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

 • Iki 20 darbo dienų.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

 • Neatlygintinai.

 

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

 • Laisvos formos prašymas – pavyzdys pridedamas.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

 • Civilinės būklės akto įrašas anuliuojamas, jei:
 • paaiškėja, kad tam pačiam asmeniui įrašytas antras toks pat  įrašas ar buvo įrašytas atkurtas civilinės būklės akto įrašas ir randamas pirminis civilinės būklės akto įrašas;
 • paaiškėja, kad santuokos nutraukimas įregistruotas po vieno iš sutuoktinių mirties;
 • įsiteisėjo teismo sprendimas dėl santuokos pripažinimo negaliojančia, dėl civilinės būklės akto įrašo neteisingumo ar dėl teismo sprendimo, kuriuo remiantis įregistruotas civilinės būklės aktas, panaikinimo.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

 • Aprašymas įtraukiamas į Vilkaviškio rajono savivaldybės dokumentų apskaitą

PASLAUGA TEIKIAMA PAGAL PASLAUGOS TEIKIMO SCHEMĄ

Civilinės metrikacijos  skyriaus specialistas – dokumentų registratorius

 • Priima ir registruoja asmens prašymą suteikti paslaugą

Civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas

 • Išnagrinėja prašymą ir nukreipia prašymą paslaugos teikėjui

Civilinės metrikacijos skyriaus specialistas – paslaugos teikėjas

Parengia atsakymo projektą

Civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas

 • Pasirašo dokumentą

Civilinės metrikacijos skyriaus specialistas – dokumentų registratorius

 • Registruoja dokumentą ir perduoda Gyventojų registrui

Asmens vardo ir (ar) pavardės keitimas

Eil.Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

06.16

PAS31686

2.

Administracinės paslaugos versija

2 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Asmens vardo ir (ar) pavardės keitimas

 

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

 • Paslauga teikiama asmenims, pageidaujantiems pakeisti vardą ir (ar) pavardę.
 •  Prašymas pakeisti vardą ir (ar)  pavardę  pateikiamas raštu, asmeniui atvykus į Civilinės metrikacijos skyrių, per konsulinę įstaigą ar įgaliotą asmenį.
 • Keisti vardą ir (ar) pavardę turi teisę asmuo sulaukęs 16 metų.
 • Kai keičiamas jaunesnio kaip 16 metų nepilnamečio vaiko vardas ir (ar) pavardė, jo vardu prašymą ir kitus reikiamus dokumentus pateikia jo atstovas pagal įstatymą.
 • Vardui ir (ar)  pavardei  pakeisti yra užvedama byla.
 • Surinkęs reikiamą informaciją, Civilinės metrikacijos skyrius surašo išvadą, siūlydamas pakeisti vardą ir (ar) pavardę, ar nekeisti jų.
 • Dėl pavardės pakeitimo, kai reikalinga gauti Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos leidimą,  surašyta išvada kartu su byla siunčiama Teisingumo ministerijai.
 • Teisingumo ministro įsakymu įgaliotas valstybės tarnautojas tvirtina arba atsisako tvirtinti išvadą.
 •  Byla su patvirtinta ar nepatvirtinta išvada grąžinama Civilinės metrikacijos skyriui, kuris per 5 darbo dienas nuo išvados gavimo dienos raštu informuoja pareiškėją apie patvirtintą išvadą.
 • Išvados patvirtinimas arba atsisakymas patvirtinti išvadą gali būti skundžiamas teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Vardas, pavardė keičiami paskutiniame civilinės būklės akto įraše, įrašytame pareiškėjui, sudarant  civilinės būklės akto įrašo pakeitimo ar papildymo įrašą.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

 

 • Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000-07-18 Nr. VIII-1864 – Teisės aktų registre (TAR),

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8A39C83848CB/esRxKAWzCy

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5368B592234C/VCRurdZydD

 • Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1R-334 „Dėl Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“  – Teisės aktų registre (TAR), https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/15fd41a0ccd811e6a2cac7383cbb90a3
 • Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N-2(87) „Dėl moterų pavardžių darymo“ – Teisės aktų registre (TAR) https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.16CCC179D947;
 • Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994-07-07 Nr. I-5335 – Teisės aktų registre (TAR),

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D0CD0966D67F/WbZcilftCA;

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

 

 • Prašymas pakeisti asmens vardą, pavardę  pildomas skyriuje, per https://www.epaslaugos.lt/portal/ ir elektroninę  civilinės metrikacijos paslaugų sistemą   MEPIS
 • Civilinės būklės aktų įrašų įregistravimo liudijimų ar išrašų originalai, kuriuose būtų keičiamas vardas ir (ar) pavardė.
 • Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (asmens tapatybės kortelė arba pasas).
 • Dokumentai, pagrindžiantys pareiškėjo prašymą keisti vardą ir (ar) pavardę.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

 • VĮ Registrų centro Gyventojų registro departamentas – dėl asmens duomenų patikrinimo.
 •  A. Vivulskio g. 4 A, LT-03220 Vilnius, www.gyvreg.lt.
 • Lietuvos valstybės istorijos archyvai – dėl archyvinių civilinės būklės aktų įrašų
 • Gerosios Vilties g. 10, LT-03134 Vilnius,
 • K. Kalinausko g. 21, LT-03107 Vilnius, www.archyvai.lt.
 • Kiti civilinės metrikacijos skyriai – dėl civilinės būklės aktų įrašų.
 • Valstybinė lietuvių kalbos komisija – dėl asmenvardžių darybos .
 • Žvejų g. 14A, LT-09310 Vilnius, www.vlkk.lt.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

 

 • Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja
 • Žydrūnė Blauzdžiūnienė,
 • el. p. zydrune.blauzdziuniene@vilkaviskis.lt
 • Vyriausioji specialistė Laimutė Mockaitienė
 • el.p. laimute.mockaitiene@vilkaviskis.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

 

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

 • Iki 2-jų mėnesių (Civilinės metrikacijos įstaigos vadovo sprendimu gali būti pratęstas iki 4 mėnesių)

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

 • Valstybės rinkliava 12  Eur.
 • Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Gavėjo kodas: 188659752. Gavėjo sąskaitos Nr. LT24 7300 0101 1239 4300. Įmokos kodas 52839

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

 • Prašymo forma pridedama.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

 • Interneto svetainėje interesantui suteikiama galimybė gauti prašymo formą, ją atsisiunčiant.
 • per https://www.epaslaugos.lt/portal/ ir elektroninę  civilinės metrikacijos paslaugų sistemą   MEPIS

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

 • Vardas ir (ar)  pavardė keičiami tais atvejais, kai nėra teisinio pagrindo šių asmens duomenų pakeisti, papildyti, ištaisyti pagal Civilinės metrikacijos taisykles.
 • Pakeisti vardą ir  pavardę, leidžiama asmeniui, sulaukusiam 16 metų amžiaus.
 • Jeigu vardą ir (ar) pavardę  keičia nepilnamečio vaiko tėvai arba vienas iš jų, jų pageidavimu įrašai apie tėvus atitinkamai keičiami nepilnamečių vaikų civilinės būklės aktų įrašuose ir išduodami atitinkamai pakeisti nepilnamečių vaikų civilinės būklės akto įrašą liudijantys išrašai.
 • Nepilnamečio vaiko, kuriam yra suėję 3 mėnesiai, vardas gali būti keičiamas, jeigu turimas vardas neatitinka jo interesų. Pasirinktas nepilnamečio vaiko vardas turi atitikti jo lytį, neprieštarauti viešajai tvarkai, vaiko interesams ir gerai moralei.
 • Nepilnamečio vaiko pavardė gali būti keičiama į vieno iš tėvų pavardę.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

 • Aprašymas įtraukiamas į Vilkaviškio rajono savivaldybės dokumentų apskaitą.

PASLAUGA TEIKIAMA PAGAL PASLAUGOS TEIKIMO SCHEMĄ

Civilinės metrikacijos  skyriaus specialistas – dokumentų registratorius

 • Priima ir registruoja asmens prašymą suteikti paslaugą.

Civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas

 • Išnagrinėja prašymą ir nukreipia paslaugos teikėjui.

Civilinės metrikacijos skyriaus specialistas – paslaugos teikėjas

 • Parengia atsakymo projektą arba perduoda vykdymui skyriaus vedėjui.

Civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas

 • Pasirašo dokumentą.

Civilinės metrikacijos skyriaus specialistas – dokumentų registratorius

 • Registruoja dokumentą ir perduoda asmeniui.

 

Civilinės būklės akto įrašą liudijančių Išrašų Išdavimas

Eil.Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

06.17

PAS31687

2.

Administracinės paslaugos versija

3 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Civilinės būklės akto įrašą liudijančių išrašų išdavimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

 • Paslauga teikiama asmenims, norintiems gauti pakartotinį civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą.  Išrašai gali būti išduodami iš karto po civilinės būklės akto įregistravimo arba bet kada vėliau.
 • Asmenys, norintys gauti išrašus, kreipiasi į jų pasirinktą civilinės metrikacijos įstaigą. Prašymas gauti pakartotinį išrašą pateikiamas raštu, asmeniui atvykus į Civilinės metrikacijos skyrių, per  įgaliotą asmenį, ar MEPIS ir e-paslaugos.lt.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

 

 • Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000-07-18 Nr. VIII-1864 – Teisės aktų registre (TAR),

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8A39C83848CB/esRxKAWzCy;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D0CD0966D67F/WbZcilftCA

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

 

 • Prašymas.
 • Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
 • Jeigu išrašą turi teisę gauti įgaliotas asmuo – įgaliojimas.
 • Jeigu išrašą turi teisę gauti įstatyminis ar testamentinis paveldėtojas – tai įrodantys dokumentai.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

 • VĮ Registrų centro Gyventojų registro departamentas – dėl asmens duomenų patikslinimo.
 • A.Vivulskio g. 4 A, LT-03220 Vilnius, tel. 271 6352 (raštinė), http://www.gyvreg.lt/
 • Kitos civilinės metrikacijos įstaigos – dėl informacijos apie asmens civilinės būklės akto įrašus.
 •  Lietuvos valstybės istorijos archyvai – dėl archyvinių civilinės būklės aktų įrašų (Gerosios Vilties g. 10, LT-03134 Vilnius, K. Kalinausko g. 21, LT-03107 Vilnius, www.archyvai.lt).

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

 

 • Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Žydrūnė Blauzdžiūnienė, tel. (8 243) 60083,

el. p. zydrune.blauzdziuniene@vilkaviskis.lt

 • Vyriausioji specialistė Laimutė Mockaitienė

el. p. laimute.mockaitiene@vilkaviskis.lt

 • Vyresnioji specialistė Danutė Rudzevičienė,

el. p. danute.rudzeviciene@vilkaviskis.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

 

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

 • Iki 2 darbo dienų (teisės aktų nustatyta tvarka – ne ilgiau kaip 20 darbo dienų).

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

 • Valstybės rinkliava 2,90 Eur
 • Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos. Gavėjo kodas: 188659752. Gavėjo sąskaitos Nr. LT24 7300 0101 1239 4300. Įmokos kodas: 52839.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

 • Laisvos formos prašymas – pavyzdys pridedamas.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslauga

 • Interneto svetainėje interesantui suteikiama galimybė gauti prašymo formą, ją atsisiunčiant MEPIS ir e-paslaugos.lt

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

 • Išrašai liudijantys įrašus, išskyrus gimimo ir mirties išrašus, išduodami patiems asmenims, kuriems įrašytas atitinkamas civilinės būklės akto įrašas.
 • Gimimo įrašą liudijantis išrašas išduodamas asmeniui, sulaukusiam 16 metų amžiaus, taip pat nepriklausomai nuo asmens amžiaus, jo tėvams ir įtėviams. Globojamų asmenų gimimo įrašą liudijantys išrašai išduodami jų globėjams ir rūpintojams.
 • Mirusio asmens civilinės būklės aktų įrašus liudijantys išrašai išduodami mirusiojo sutuoktiniui, artimiesiems giminaičiams ir įpėdiniams pagal įstatymą ir testamentą.
 • Prireikus iš užsienio valstybių institucijų gauti civilinės būklės aktų įrašų nuorašus arba liudijimus, asmenys į užsienio valstybių institucijas gali kreiptis tiesiogiai arba Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių numatyta tvarka.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

 • Aprašymas įtraukiamas į Vilkaviškio rajono savivaldybės dokumentų apskaitą

 

Pažymos, patvirtinančios kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, asmenims, norintiems sudaryti santuoką užsienio valstybėje, Išdavimas

Eil.Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

06.19

PAS31689

2.

Administracinės paslaugos versija

2 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Pažymos, patvirtinančios kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, asmenims, norintiems sudaryti santuoką užsienio valstybėje, išdavimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

·         Paslauga teikiama asmenims, ketinantiems registruoti santuoką užsienio valstybėje.

·         Išduodama teisingumo ministro įsakymu patvirtintos formos pažyma.

·         Prašymas išduoti pažymą, patvirtinančią kliūčių apie šeiminę padėtį pateikiamas raštu, atvykus į Civilinės metrikacijos skyrių, per konsulinę įstaigą ar įgaliotą asmenį.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

 

·         Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000-07-18 Nr. VIII-1864 – Teisės aktų registre (TAR), https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8A39C83848CB/esRxKAWzCy;

·         Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas, 2010-12-02 Nr. XI-1196 – Teisės aktų registre (TAR), https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F628061443C6/UqPlhALtbO;

·         Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas 1996-06-11 Nr. I-1374 – Teisės aktų registre (TAR)  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5368B592234C/VCRurdZydD;

·         Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1R-334 „Dėl Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“  – Teisės aktų registre (TAR), https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/15fd41a0ccd811e6a2cac7383cbb90a3

·         Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N-2(87) „Dėl moterų pavardžių darymo“ – Teisės aktų registre (TAR) https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.16CCC179D947;

·         Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994-07-07 Nr. I-5335 – Teisės aktų registre (TAR),   https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D0CD0966D67F/WbZcilftCA;

·         Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas, 1999-06-17 Nr. VIII-1234 – Teisės aktų registre (TAR), https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/nNfRBjiguz

·       Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas. 2000-01-11 Nr. VIII-1524 – Teisės aktų registre (TAR) https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FA13E28615F6/IVWPymiKpk;

·         Lietuvos Respublikos Civilinės būklės aktų registravimo įstatymas, 2015-12-03 Nr. XII-2111- Teisės aktų registre (TAR), https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ecf91ec0a00811e58fd1fc0b9bba68a7

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

 

·          Prašymas išduoti pažymą, patvirtinančią kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą.

·         Ištuokos liudijimas, jei asmuo anksčiau buvo sudaręs santuoką, arba buvusio sutuoktinio mirties liudijimas, jeigu sutuoktinis yra našlys, kai šie duomenys nėra įtraukti į Gyventojų registrą.

·         Nepilnamečių vaikų gimimo liudijimai, jeigu šie duomenys nėra įtraukti į Gyventojų registrą.

·         Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (asmens tapatybės kortelė arba pasas).

·          Mokėjimo pavedimo išrašas su banko žyma arba kvitas, patvirtinantis valstybės rinkliavos sumokėjimą.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

·         VĮ Registrų centro Gyventojų registro departamentas – dėl asmens duomenų patikrinimo. A.Vivulskio g. 4 A, LT-03220 Vilnius. Tel. 271 6352 (raštinė), http://www.gyvreg.lt/

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

 

·         Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Žydrūnė Blauzdžiūnienė, el. p. zydrune.blauzdziuniene@vilkaviskis.lt Vyriausioji specialistė Laimutė Mockaitienė

·         el. p. laimute.mockaitiene@vilkaviskis.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

 

·         Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Žydrūnė Blauzdžiūnienė, tel. (8 243) 60083, el. p. zydrune.blauzdziuniene@vilkaviskis.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

·         1 darbo diena (teisės aktų nustatyta tvarka – ne ilgiau kaip 20 darbo dienų).

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

·         Valstybės rinkliava 6 Eur.

·         Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Gavėjo kodas: 188659752. Gavėjo sąskaita: LT24 7300 0101 1239 4300. Įmokos kodas 52839.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

·         Laisvos formos prašymas – pavyzdys pridedamas.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

·         Interneto svetainėje interesantui suteikiama galimybė gauti prašymo formą, ją atsisiunčiant.

·         Paslaugą galima užsakyti ir internetu sistemoje MEPIS.

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

·         Pažymos, patvirtinančios kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, išduodamos Lietuvos Respublikos piliečiams taip pat nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantiems asmenims be pilietybės, pabėgėliams ar užsieniečiams, kuriems suteikta papildoma apsauga Lietuvos Respublikoje, ketinantiems registruoti santuoką užsienio valstybėje.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

·         Aprašymas įtraukiamas į Vilkaviškio rajono savivaldybės dokumentų apskaitą

Archyvinių pažymų apie pajamas, darbo stažą ir kitus juridinius faktus Išdavimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

06.20.

(PAS2926)

2.

Administracinės paslaugos versija

4 versija

 

1.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Archyvinių pažymų apie pajamas, darbo stažą ir kitus juridinius faktus išdavimas

2.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Paslaugos gali kreiptis fiziniai ir juridiniai asmenys.

Duomenys pateikiami archyve saugomų dokumentų pagrindu.

Duomenys pateikiami, išduodant pažymas arba pateikiant dokumentų kopijas arba elektroniniu būdu suradus atitinkamą administracinę paslaugą sąraše Elektroniniai valdžios vartai (e-paslaugos). 

3.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas –https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/asr

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas –  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/bc0837f27f9511e89188e16a6495e98c

Lietuvos Respublikos teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FA13E28615F6/asr

Dėl prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo– https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.303479/asr

Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas –https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1FEF229DA7C6/asr

4.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmeniui atvykus į Savivaldybės administraciją arba teikiant prašymą registruotu laišku:
1. Prašymą.
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (jeigu prašymas pateikiamas registruotu laišku – jo kopiją). 
3. Atsakymai pateikiami tik tuo atveju, kai tai galima padaryti nepažeidžiant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų informacijos teikimą ir duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų.
4. Privati informacija teikiama tik pareiškėjui patvirtinus asmens tapatybę.
5. Jei kreipiasi įgaliotas asmuo – įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą.

Asmeniui teikiant prašymą per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt):
1. Elektroninį prašymą (kuris turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu).
2. Atsakymai pateikiami tik tuo atveju, kai tai galima padaryti nepažeidžiant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų informacijos teikimą ir duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų.
3. Privati informacija teikiama tik pareiškėjui patvirtinus asmens tapatybę.
4. Jei kreipiasi įgaliotas asmuo – įstatymų nustatyta tvarka patvirtinto įgaliojimo skaitmeninę kopiją (skenuotą, fotografuotą, pan.) arba įgaliojimas turi būti suteiktas per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt).

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Informacija ir dokumentais, reikalingais prašymui nagrinėti, disponuoja administracinės paslaugos teikėjas.

Esant būtinumui, reikalinga informacija gaunama iš Savivaldybės administracijos padalinių, kitų Savivaldybės institucijų, įstaigų.

6.

Administracinės paslaugos teikėjas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Cilvilinės metrikacijos skyrius:

vyresnioji (archyvo) specialistė Elvyra Mareckienė, tel. (8 342) 60 068, el. p. elvyra.mareckiene@vilkaviskis.lt; vyresnioji (archyvo) specialistė Vilija Skučienė, tel. (8 342) 60 068, el. p. vilija.skuciene@vilkaviskis.lt

7.

Administracinės paslaugos vadovas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyrius:

vedėja Žydrūnė Blauzdžiūnienė, tel. (8 342) 60 083; mob. 8 698 87 292; el. p. zydrune.blauzdziuniene@vilkaviskis.lt

8.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Informacija pareiškėjui turi būti pateikta ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo.

Pažymos neišduodamos, jeigu: pateikti ne visi reikalingi dokumentai, nerasta archyvinių dokumentų, esamuose dokumentuose nėra duomenų arba pateikti netikslūs duomenys apie asmenį, darbovietę, darbo laiką.

9.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai.

10.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo formos pavyzdys pridedamas.

 

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Paslaugą galima užsisakyti elektroniniu būdu www.epaslaugos.lt.

 

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

15.

Administracinės paslaugos teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

 

 

 

Aprašymas įtrauktas į Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos dokumentų apskaitą.

 

PASLAUGA TEIKIAMA PAGAL PASLAUGOS TEIKIMO SCHEMĄ

Bendrojo skyriaus vyriausiasis arba vyresnysis specialistas – dokumentų registratorius

Priima ir registruoja asmens prašymą suteikti paslaugą.

Bendrojo skyriaus vyriausiasis arba vyresnysis specialistas – paslaugos teikėjas

Išnagrinėja prašymą ir parengia atsakymo projektą.

Savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo

Pasirašo siunčiamą dokumentą.

Bendrojo skyriaus vyriausiasis specialistas – dokumentų registratorius

Registruoja siunčiamą dokumentą ir išsiunčia atsakymą.

Likviduojamo / bankrutuojančio juridinio asmens dokumentų perdavimas tolesniam saugojimui

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

06.21.

(PAS2924)

2.

Administracinės paslaugos versija

3 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Likviduojamo / bankrutuojančio juridinio asmens dokumentų perdavimas tolesniam saugojimui

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Paslauga teikiama juridiniams asmenims, likviduojantiems įmonę, kuri neturi teisių perėmėjo, pateikus likvidavimo faktą patvirtinančius dokumentus. Paslaugos gali kreiptis juridiniai asmenys, kuriuos teisės aktai įpareigoja perduoti savo veiklos dokumentus, kurių saugojimo terminas nepasibaigęs, tolesniam saugojimui, ar pažymos, patvirtinančios, kad dokumentų nėra. Perduodami juridinių asmenų ir nevalstybinių organizacijų dokumentai turi būti susisteminti į bylas pagal teisės aktų nustatytus reikalavimus. Bylos perduodamos pagal sudarytą sąrašą ir apyrašą. Dokumentų perdavimas toliau saugoti įforminamas dokumentų perdavimo aktu.

 

Ši paslauga taip pat teikiama ir tais atvejais, kai perduodami jau išregistruoto juridinio asmens dokumentai, tačiau pažyma VĮ „Registrų centrui” neišduodama. Dokumentų perdavimas toliau saugoti įforminamas dokumentų perdavimo aktu.

 

Prašymą suteikti paslaugą galima pateikti tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

 

Pažyma, patvirtinanti, kad dokumentai priimti, arba patvirtinanti, kad dokumentų nėra, išduodama asmeniui  tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Taip pat su prašymu galima užsisakyti, kad Savivaldybės administracija pažymą iš karto perduotų VĮ Registrų centrui.

 

Dėmesio! Elektroniniu būdu pateiktas prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu (t.y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašu ar specialia, tam skirta, USB laikmena ir pan.).

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D0CD0966D67F/asr

Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1FEF229DA7C6/asr

Lietuvos Respublikos teisė gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FA13E28615F6/MdPYoWTmUa

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-11-12 nutarimas Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.9E302593CE80

Likviduotų juridinių asmenų dokumentų perdavimo toliau saugoti ir tai patvirtinančių pažymų išdavimo tvarkos aprašas – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A9CB52CC0453/FgecQqJjhX
Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0808D5C392B2/YHFjwJieZd

Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklės – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C21AD42B2592/TFyjiGpdoz
Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklė – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.11379DB2A362/kjiTVixfCz

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmeniui atvykus į Savivaldybės administraciją arba teikiant prašymą registruotu laišku:

1. Prašymą.

2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (jeigu prašymas pateikiamas registruotu laišku – jo kopiją).

3. Dokumento, liudijančio įmonės likvidavimo faktą, kopija.

4. Jei dokumentus perduoda įgaliotas asmuo – įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Likviduojamo juridinio asmens pažymėjimą, dokumentą, liudijantį juridinio asmens likvidavimo faktą.

 

Asmeniui teikiant prašymą per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt):

1. Elektroninį prašymą (kuris turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu);

2. Dokumento, liudijančio įmonės likvidavimo faktą, skaitmeninė kopija;

3. Jei kreipiasi įgaliotas asmuo – įstatymų nustatyta tvarka patvirtinto įgaliojimo skaitmeninę kopiją (skenuotą, fotografuotą, pan.) arba įgaliojimas turi būti suteiktas per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt).

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Sutvarkyti įmonės dokumentai pagal dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyrius:

vyresnioji (archyvo) specialistė Elvyra Maleckienė, tel. (8 342) 60 068, el. p. elvyra.mareckiene@vilkaviskis.lt; vyresnioji (archyvo) specialist Vilija Skučienė, tel. (8 342) 60 068, el. p. vilija.skuciene@vilkaviskis.lt.

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyrius: vedėja Žydrūnė Blauzdžiūnienė, tel. (8 342) 60 083; mob. 8 698 87 292; el. p. zydrune.blauzdziuniene@vilkaviskis.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Informacija ir dokumentai pareiškėjui turi būti pateikti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo.

Pažymos neišduodamos, jeigu pateikti ne visi reikiami dokumentai.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo formos pavyzdys pridedamas.

 

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Paslaugą galima užsisakyti elektroniniu būdu www.epaslaugos.lt.

 

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

15.

Administracinės paslaugos teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas įtrauktas į Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos dokumentų apskaitą.

PASLAUGA TEIKIAMA PAGAL PASLAUGOS TEIKIMO SCHEMĄ

Bendrojo skyriaus vyriausiasis arba vyresnysis specialistas – dokumentų registratorius

Priima ir registruoja asmens prašymą suteikti paslaugą.

Bendrojo skyriaus vyriausiasis arba vyresnysis specialistas – paslaugos teikėjas

Išnagrinėja prašymą ir parengia atsakymo projektą.

Savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo

Pasirašo siunčiamą dokumentą.

Bendrojo skyriaus vyriausiasis specialistas – dokumentų registratorius

Registruoja siunčiamą dokumentą ir išsiunčia atsakymą.

Scroll to Top