ADministracija

Vilkaviškio rajono savivaldybės 2019-2027 metų strateginis plėtros planas

Vilkaviškio rajono savivaldybės 2019-2027 metų strateginis plėtros planas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija yra biudžetinė įstaiga, kurios veikla skirta įstatymams ir kitiems norminiams teisės aktams įgyvendinti, vietos savivaldos institucijų sprendimams įgyvendinti priimant administracinius sprendimus, teikiant įstatymų numatytas administracines paslaugas, administruojant viešųjų paslaugų teikimą Vilkaviškio rajono savivaldybėje ir atliekant Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos vidaus administravimą.
Scroll to Top