ADministracija

Strateginiai veiklos planai

Vilkaviškio rajono savivaldybės strateginiai veiklos planai

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija yra biudžetinė įstaiga, kurios veikla skirta įstatymams ir kitiems norminiams teisės aktams įgyvendinti, vietos savivaldos institucijų sprendimams įgyvendinti priimant administracinius sprendimus, teikiant įstatymų numatytas administracines paslaugas, administruojant viešųjų paslaugų teikimą Vilkaviškio rajono savivaldybėje ir atliekant Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos vidaus administravimą.

Žinių visuomenės plėtros programa Nr. 1

Žinių visuomenės plėtros programos Nr. 1 tikslų, programų, programų tikslų, uždavinių, priemonių ir priemonių asignavimų suvestinė

Kultūros plėtros programa Nr. 2

Kultūros plėtros programos Nr. 2 tikslų, programų, programų tikslų, uždavinių, priemonių ir priemonių asignavimų suvestinė

Sporto plėtros programa Nr. 3

Sporto plėtros programos Nr. 3 tikslų, programų, programų tikslų, uždavinių, priemonių ir priemonių asignavimų suvestinė

Nevyriausybinių organizacijų rėmimo, turizmo ir verslo plėtros, projektų valdymo programa Nr. 4

Nevyriausybinių organizacijų rėmimo, turizmo ir verslo plėtros, projektų valdymo programos Nr. 4 tikslų, programų, programų tikslų, uždavinių, priemonių ir priemonių asignavimų suvestinė

Kaimo rėmimo, plėtros ir melioracijos programa Nr. 5

Kaimo rėmimo, plėtros ir melioracijos programos Nr. 5 tikslų, programų, programų tikslų, uždavinių, priemonių ir priemonių asignavimų suvestinė

Savivaldybės viešosios infrastruktūros plėtros programa Nr. 6

Savivaldybės viešosios infrastruktūros programos Nr. 6 tikslų, programų, programų tikslų, uždavinių, priemonių ir priemonių asignavimų suvestinė

Teritorijų planavimo programos Nr. 7

Teritorijų planavimo programos Nr. 7 tikslų, programų, programų tikslų, uždavinių, priemonių ir priemonių asignavimų suvestinė

Aplinkos apsaugos rėmimo programa Nr. 8

Socialinės paramos ir sveikatos paslaugų kokybės gerinimo programa Nr. 9

Savivaldybės valdymo programa Nr. 10

Savivaldybės valdymo programos Nr. 10 tikslų, programų, programų tikslų, uždavinių, priemonių ir priemonių asignavimų suvestinė

Žinių visuomenės plėtros programa Nr. 1

Žinių visuomenės plėtros programos Nr. 1 tikslų, programų, programų tikslų, uždavinių, priemonių ir priemonių asignavimų suvestinė

Kultūros plėtros programa Nr. 2

Kultūros plėtros programos Nr. 2 tikslų, programų, programų tikslų, uždavinių, priemonių ir priemonių asignavimų suvestinė

Sporto plėtros programa Nr. 3

Sporto plėtros programos Nr. 3 tikslų, programų, programų tikslų, uždavinių, priemonių ir priemonių asignavimų suvestinė

Nevyriausybinių organizacijų rėmimo, turizmo ir verslo plėtros, projektų valdymo programa Nr. 4

Nevyriausybinių organizacijų rėmimo, turizmo ir verslo plėtros, projektų valdymo programos Nr. 4 tikslų, programų, programų tikslų, uždavinių, priemonių ir priemonių asignavimų suvestinė

Kaimo rėmimo, plėtros ir melioracijos programa Nr.5

Kaimo rėmimo, plėtros ir melioracijos programos Nr.5 tikslų, programų, programų tikslų, uždavinių, priemonių ir priemonių asignavimų suvestinė

Savivaldybės viešosios infrastruktūros plėtros programa Nr. 6

Savivaldybės viešosios infrastruktūros plėtros programos Nr. 6 tikslų, programų, programų tikslų, uždavinių, priemonių ir priemonių asignavimų suvestinė

Teritorijų planavimo programa Nr. 7

Teritorijų planavimo programos Nr. 7 tikslų, programų, programų tikslų, uždavinių, priemonių ir priemonių asignavimų suvestinė

Aplinkos apsaugos rėmimo programa Nr. 8

Aplinkos apsaugos rėmimo programos Nr. 8 tikslų, programų, programų tikslų, uždavinių, priemonių ir priemonių asignavimų suvestinė

Socialinės paramos ir sveikatos paslaugų kokybės gerinimo programa Nr. 9

Socialinės paramos ir sveikatos paslaugų kokybės gerinimo programos Nr. 9 tikslų, programų, programų tikslų, uždavinių, priemonių ir priemonių asignavimų suvestinė

Savivaldybės valdymo programa Nr. 10

Savivaldybės valdymo programos Nr. 10 tikslų, programų, programų tikslų, uždavinių, priemonių ir priemonių asignavimų suvestinė

Žinių visuomenės plėtros programos Nr. 1 tikslų, programų, programų tikslų, uždavinių, priemonių ir priemonių asignavimų suvestinė

Kultūros plėtros programos Nr. 2 tikslų, programų, programų tikslų, uždavinių, priemonių ir priemonių asignavimų suvestinė

Sporto plėtros programos Nr. 3 tikslų, programų, programų tikslų, priemonių ir priemonių asignavimų suvestinė

Nevyriausybinių organizacijų rėmimo, turizmo ir verslo plėtros, projektų valdymo programos Nr. 4 tikslų, programų, programų tikslų, uždavinių, priemonių ir priemonių asignavimų suvestinė

Kaimo rėmimo, plėtros ir melioracijos programos Nr. 5 tikslų, programų, programų tikslų, uždavinių, priemonių ir priemonių asignavimų suvestinė

Savivaldybės viešosios infrastruktūros plėtros programos Nr. 6 tikslų, programų, programų tikslų, uždavinių, priemonių ir priemonių asignavimų suvestinė

Teritorijų planavimo programos Nr. 7 tikslų, programų, programų tikslų, uždavinių, priemonių ir priemonių asignavimų suvestinė

Aplinkos apsaugos rėmimo programos Nr. 8 tikslų, programų, programų tikslų, uždavinių, priemonių ir priemonių asignavimų suvestinė

 Socialinės paramos ir sveikatos paslaugų gerinimo programos Nr. 9 tikslų, programų, programų tikslų, uždavinių, uždavinių vertinimo kriterijų, priemonių ir priemonių asignavimo suvestinė

Savivaldybės valdymo programos Nr. 10 tikslų, programų, programų tikslų, uždavinių, priemonių ir priemonių asignavimo suvestinė

Žinių visuomenės plėtros programa Nr. 1

Žinių visuomenės plėtros programos Nr. 1 tikslų, programų, programų tikslų, uždavinių, priemonių ir priemonių asignavimų suvestinė

Kultūros plėtros programa Nr. 2

Kultūros plėtros programos Nr. 2 tikslų, programų, programų tikslų, uždavinių, priemonių ir priemonių asignavimų suvestinė

Sporto plėtros programa Nr. 3

Sporto plėtros programos Nr. 3 tikslų, programų, programų tikslų, uždavinių, priemonių ir priemonių asignavimų suvestinė

Nevyriausybinių organizacijų rėmimo, turizmo ir verslo plėtros, projektų valdymo programa Nr. 4

Nevyriausybinių organizacijų rėmimo, turizmo ir verslo plėtros, projektų valdymo programos Nr. 4 tikslų, programų, programų tikslų, uždavinių, priemonių ir priemonių asignavimų suvestinė

Kaimo rėmimo, plėtros ir melioracijos programa Nr. 5

Kaimo rėmimo, plėtros ir melioracijos programos Nr. 5 tikslų, programų, programų tikslų, priemonių ir priemonių asignavimų suvestinė

Savivaldybės viešosios infrastruktūros plėtros programa Nr. 6

Savivaldybės viešosios infrastruktūros plėtros programos Nr. 6 tikslų, programų, programų tikslų, uždavinių, priemonių ir priemonių asignavimų suvestinė

Teritorijų planavimo programos Nr. 7  tikslų, programų, programų tikslų, uždavinių, priemonių ir priemonių asignavimų suvestinė

Aplinkos apsaugos rėmimo programa Nr. 8

Aplinkos apsaugos rėmimo programos Nr. 8 tikslų, programų, programų tikslų, uždavinių, priemonių ir priemonių asignavimų suvestinė

Socialinės paramos ir sveikatos paslaugų kokybės gerinimo programa Nr. 9

Socialinės paramos ir sveikatos paslaugų kokybės gerinimo programos Nr. 9 tikslų, programų, programų tikslų, uždavinių, priemonių ir priemonių asignavimų suvestinė

Savivaldybės valdymo programa Nr. 10

Savivaldybės valdymo programos Nr. 10 tikslų, programų, programų tikslų, uždavinių, priemonių ir priemonių asignavimų suvestinė

Žinių visuomenės plėtros programa Nr. 1

Žinių visuomenės plėtros programos Nr. 1 tikslų, programų, programų tikslų, uždavinių, priemonių ir priemonių asignavimų suvestinė

Kultūros plėtros programa Nr. 2

Kultūros plėtros programos Nr. 2 tikslų, programų, programų tikslų, uždavinių, priemonių ir priemonių asignavimų suvestinė 

Sporto plėtros programa Nr. 3

Sporto plėtros programos Nr. 3 tikslų, programų, programų tikslų, uždavinių, priemonių ir priemonių asignavimų suvestinė

Nevyriausybinių organizacijų rėmimo, turizmo ir verslo plėtros, projektų valdymo programa Nr. 4

Nevyriausybinių organizacijų rėmimo, turizmo ir verslo plėtros, projektų valdymo programos Nr. 4 tikslų, programų, programų tikslų, uždavinių, priemonių ir priemonių asignavimų suvestinė

Kaimo rėmimo, plėtros ir melioracijos programa Nr. 5

Kaimo rėmimo, plėtros ir melioracijos programos Nr. 5 tikslų, programų, programų tikslų, uždavinių, priemonių ir priemonių asignavimų suvestinė

Savivaldybės viešosios infrastruktūros plėtros programa Nr. 6

Savivaldybės viešosios infrastruktūros plėtros programos Nr. 6 tikslų, programų, programų tikslų, uždavinių, priemonių ir priemonių asignavimų suvestinė

Teritorijų planavimo programos Nr. 7

Teritorijų planavimo programos Nr. 7 tikslų, programų, programų tikslų, uždavinių, priemonių ir priemonių asignavimų suvestinė

Aplinkos apsaugos rėmimo programa Nr. 8

Aplinkos apsaugos rėmimo programa Nr. 8 tikslų, programų, programų tikslų, uždavinių, priemonių ir priemonių asignavimų suvestinė

Socialinės paramos ir sveikatos paslaugų kokybės gerinimo programa Nr. 9

Socialinės paramos ir sveikatos paslaugų kokybės gerinimo programos Nr. 9 tikslų, programų, programų tikslų, uždavinių, priemonių ir priemonių asignavimų suvestinė

Savivaldybės valdymo programa Nr. 10

Scroll to Top