ADministracija

Tremties pradžios 80-osios metinės Vilkaviškio rajone ir 80 metų sukaktis nuo žydų Holokausto Lietuvoje pradžios

Renginiai, skirti paminėti tremties pradžios 80-ąsias metines Vilkaviškio rajone​

Artėja Gedulo ir Vilties diena, kuri Lietuvoje minima birželio 14 d. 1941 m. šią dieną Sovietų Sąjunga pradėjo masinius gyventojų trėmimus į Sibirą. Nuo šio įvykio jau praėjo 80 metų…
 
Kviečiame į renginių ciklą, skirtą paminėti tremties pradžios 80-ąsias metines Vilkaviškio rajone.

Darbo grupė

Mero potvarkiu sudaryta darbo grupė dėl reikšmingų Lietuvos gyventojų tremties ir žydų holokausto atmintinų istorinių datų paminėjimo renginių organizavimo:

Daiva Riklienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja, – darbo grupės vadovė; 

Alma Finagėjevienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja;

Elena Rupeikienė, Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centro-muziejaus vyr. fondų saugotoja;

Antanas Žilinskas, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narys;

Vytautas Šlapkauskas, Mykolo Romerio universiteto profesorius ir Pasaulio kybartiečių draugijos pirmininkas;

Renata Medelienė, Vilkaviškio kultūros centro direktorė;

Vilija Gilienė, Vilkaviškio viešosios bibliotekos direktorė;

Daiva Ambrasaitė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė;

Artūras Blauzdžiūnas, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas.

Gegužės 11 d.rugsėjo 23 d. Kūrybinių darbų konkursas „KAI JUOKIAS ŽEMĖ, RŪBĄ VĖL PAKEITUS, / AR MAN TU PASAKYSI, KAM TATAI?”

  Renginių  data:                                                                                                            2021-06-13 

Birželio 13 d. Vilkaviškio r. Suvalkijos-Sūduvos  kultūros centro-muziejaus renginiai:

21.00 val. Parodos „Ištvėrę kančią Sibiro gulaguos sugrįžom stipresni“ pristatymas

– Vilkaviškio krašto tremtinių atsiminimų skaitymas

– Suvalkijos šaulių 4-osios rinktinės jaunųjų šaulių užsiėmimai

– Vilkaviškio „Gražinos“ draugovės skautų stovykla

22.00 val. Spektaklis „Laisvės išėję“ (Veiverių kultūros ir laisvalaikio centro teatras „Vaivora“ ir Kazlų Rūdos kultūros centro moterų vokalinis ansamblis ,,Medeinė“)

  Renginių  data:                                                                                                            2021-06-14 

Vilkaviškis

17.00 val. Prie paminklinio akmens esančio prie Vilkaviškio viešosios bibliotekos

Paroda Vilkaviškio autobusų stotyje skirta tremties pradžios 80-osioms metinėms.

9–18 val. Tremtinių ir politinių kalinių atminimo ir pagerbimo akcija. Tremtyje buvusių žmonių pavardžių skaitymas Vilkaviškio J. Basanavičiaus aikštės prieigose.

18 val. Šv. Mišios Vilkaviškio Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo Katedroje.

19 val. „IŠKENTĘ ILGESĮ GIMTINĖS…“ – tremties paminėjimas Vilkaviškio geležinkelio stotyje.

Kybartai

17 val. Kybartiečių išvežtų į tremtį pavardžių skaitymas Kybartų bažnyčios šventoriuje.

18 val. Šv. Mišios Kybartų Eucharistinio išganytojo bažnyčioje.

19 val. Istorinė-meninė kompozicija „Skausmingi atsiminimai atgimsta“. UAB „EBRESA“ teritorijoje (buvusi gelžbetoninių konstrukcijų gamykla, I vartai iš Kudirkos Naumiesčio gatvės).

19.30 val. Kybartiečių, patyrusių tremtį, prisiminimai. Svečių pasisakymai

Virbalis

Tremtinių prisiminimai, filmuota medžiaga.

Pilviškiai

Pilviškių bibliotekoje birželio 7 d. – birželio 20 d. veiks paroda tremties tematika

18 val. šv. Mišios Pilviškių švč. Trejybės ir Metodistų bažnyčiose.

Suvalkijos šaulių rinktinės 404 Pilviškių  kuopos šaulių eisena nuo Pilviškių švč. Trejybės bažnyčios iki Pilviškių geležinkelio stoties.

19 val. renginys prie Pilviškių geležinkelio stoties.

Renginio  data:                                                                                                            2021-06-15

Kybartai

17.00 val. Atminimo lentos atidengimas Lietuvos Respublikos Prezidentui A. Smetonai prie „Rasos“ mokyklos. Ąžuoliukų sodinimas tremties pradžios 80-mečiui atminti.

Renginio  data:                                                                                                            2021-06-19

Bartninkų seniūnija

12 val. Mišios Budavonės miške žiauriai nužudytiems kunigams atminti.

 

Kviečiame savo kūryba prisijungti prie skaudžių istorijos įvykių paminėjimo ir dalyvauti kūrybinių darbų konkurse „Kai juokias žemė, rūbą vėl pakeitus, / ar man tu pasakysi, kam tatai?“

Konkursas suteikia galimybę įprasminti Lietuvos valstybei reikšmingų tragiškų istorijos įvykių sukaktis – didžiųjų trėmimų ir holokausto 80-mečius, rašiniuose, piešiniuose ar kito formato dailės darbuose išreikšti savo mintis, požiūrį. Konkursu siekiama išreikšti piliečių toleranciją, šių įvykių istorinės svarbos suvokimą, skatinti savišvietą, skatinti išreikšti kūrybiškai savo mintis, svarstymus, jauseną.

Konkursas vyksta 2021 m. gegužės-rugsėjo mėn. Nors konkurso darbų pateikimo laikas gana ilgas, tačiau labai laukiame darbų jau kuo greičiau, kad bent dalį jų galėtume paskelbti planuojamų artimiausių renginių metu – birželio 14-ąją. Vėliau pateikti darbai bus paskelbti kituose renginiuose, skirtuose didžiųjų trėmimų ir holokausto 80-mečiams paminėti.

Konkurse gali dalyvauti Savivaldybės bendrojo ugdymo, neformalaus ugdymo mokyklų 5–12 klasių mokiniai ir suaugusieji.

Darbai turi būti pateikti iki 2021 m. rugsėjo 10 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriui, 215 kab. Teikiant rašinius el. paštu, rašyti šiuo adresu: rita.vascegiene@vilkaviskis.lt

Konkurso darbus pagal dvi dalyvių grupes (mokinių / suaugusiųjų) vertins Savivaldybės administracijos direktoriaus sudaryta Vertinimo komisija. Dviejų amžiaus grupių nugalėtojai bus apdovanoti Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus ir partnerių padėkomis, įsteigtomis dovanomis, prizais.

Daugiau informacijos rasite konkurso nuostatuose.

KONKURSO DARBAI:

Lauros Miknevičiūtės rašinys “O vilties pažadais netikėk be kovos“

Viktorijos Klimaitės rašinys „Be kaltės“

 

 

 

 

 

 

Holokausto aukų kapavietės

Kruvinieji 1941 metai Vilkaviškio rajone

1941 m. birželio 22 d. prasidėjęs Vokietijos–Sovietų Sąjungos karas paliko kruvinus ženklus ir Vilkaviškio rajone. 1940 metų Sovietų Sąjungos Lietuvos okupaciją, kurią lydėjo masinės Lietuvos piliečių tremtys ir nepriklausomos Lietuvos valstybės praradimas, pakeitė nacistinės Vokietijos okupacija.

Kruvinaisiais 1941 metais skaudžiausiai nukentėjo Lietuvos žydų bendruomenė. Masinėse holokausto aukų kapavietėse atgulė beveik visi gausios Vilkaviškio krašto žydų bendruomenės nariai (moterys, vaikai, vyrai, senoliai).

Paminkliniai ženklai žymi šios žydų holokausto aukų kapavietes: Vilkaviškio r. Virbalio, Kybartų miestuose, Vištytyje, Klausučių seniūnijos Žynių kaime, Paražnių miške. Pilviškių žydų bendruomenės kapavietė – Baltrušių kaime (Barzdų sen., Šakių rajono savivaldybė).

Informaciją pateikė Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narys,

istorikas Antanas Žilinskas

Holokausto aukų kapavietės Vilkaviškio rajone

Holokausto Aukų kapai Žynių kaime (Klausučių sen.).

Vilkaviškio žydų holokausto aukų kapai (Vilkaviškis).

Virbalio žydų holokausto aukų kapai ir aptvaro detalė (Virbalio sen.).

Kybartų žydų holokausto aukų kapai ir paminklas (Kybartų sen.).

Vištyčio žydų holokausto aukų kapai (Vištyčio sen.).

Pilviškių žydų masinės moterų ir vaikų kapavietė Baltrušių kaime.

Paražnių miške sušaudytų Kudirkos Naumiesčio žydų (moterys ir vaikai) kapavietė (Klausučių sen.).

Scroll to Top