Meniu
Pastatas (parapijos salė)
 
NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ STEBĖSENA
 
1. Pastatas iš ŠV pusės (Nuo Katedros) 2. Iš ŠV pusės 3. Foje
4. Foje 5. Vestibiulis 6. Vestibiulis
7. Salė 8. Scena salėje 9. Salė
10. Scenos užkulisiai 11. Scenos užkulisių sienų kampai (pelėja) 12. Scenos užkulisių sienų kampai (pelėja)
13. Scenos užkulisiai 14. Scenos užkulisių siena 15. Buvusi laiptinė į rūsyje esančias patalpas nuo scenos
16. Pastate įsikūrusi Maltos ordino pagalbos tarnyba 17. Pastatas iš V pusės 18. Pastatas iš P pusės
19. Lauko siena P pusėje 20. Pastatas iš P pusės 21. Pastatas iš PR pusės
22. Grotuoti I-mo aukšto langai 23. Iš V pusės (katilinė) 24. Katilinė
25. Pastato ir katilinės kampas 26. Cokolis iš Š pusės 27. Lauko siena iš Š pusės
28. Pastato siena iš Š pusės 29. Sienos iš Š pusės 30. Iš Š pusės
31. Pastatas iš ŠR pusės 32. Pastatas iš R pusės 33. Iš Š pusės
34. Iš Š pusės