Meniu
Susitarta dėl mokinių priėmimo į MPRC Vilkaviškio skyrių atnaujinimo

Praėjus kiek daugiau nei savaitei po paskutiniojo susitikimo, birželio 18 dieną Savivaldybės vadovai – Meras Algirdas Neiberka, jo pavaduotojas Kazys Kiaulakis, Administracijos direktorius Vitas Gavėnas ir jo pavaduotoja Daiva Riklienė – vėl dalyvavo susitikime dėl Marijampolės profesinio rengimo centro Vilkaviškio skyriaus (toliau – MPRC Vilkaviškio skyrius) likimo.

Šįkart į Vilkaviškį atvyko Švietimo ir mokslo ministrės patarėjas Marius Ablačinskas, kuris turėjo informuoti įstaigos bendruomenę ir Savivaldybės vadovus apie ministerijoje priimtus sprendimus dėl tolimesnės MPRC Vilkaviškio skyriaus darbuotojų ir mokinių ateities. Susitikime su ministrės patarėju taip pat dalyvavo Tarybos narys Valdas Kamaitis, l. e. Marijampolės profesinio rengimo centro direktoriaus pareigas Romualdas Vadluga, Savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė, Marijampolės apskrities teritorinės darbo biržos Vilkaviškio skyriaus vedėja Reda Besasparienė.

Priminsime, kad tik besibaigiant mokslo metams Švietimo ir mokslo ministerijoje buvo patvirtintas sprendimas, pagal kurį MPRC Vilkaviškio skyrius nebegali priimti naujų mokinių, nes pretenduojantys mokytis šioje profesinį mokslą teikiančioje įstaigoje nebegali teikti prašymus Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje. Be to, remiantis Švietimo ir mokslo ministrės patvirtintu Valstybinių profesinio mokymo įstaigų, kuriose švietimo ir mokslo ministerija įgyvendina savininko (dalininko) teises ir pareigas, tinklo vystymo 2018–2020 metų bendruoju planu, jeigu neįvyks reikšmingų pokyčių, 2020 metais šį MPRC skyrių rajone ketinama uždaryti.

Toks sprendimas nepriimtinas nei įstaigos bendruomenei, nei Savivaldybės vadovams, todėl suskubta inicijuoti šio sprendimo sustabdymą ir ieškoti kompromisų, kad nauji mokiniai galėtų toliau teikti prašymus ir artėjančiais naujais mokslo metais būtų komplektuojamos naujos mokinių grupės.

Susitikimo metu Savivaldybės vadovai ir kiti rajono atstovai išdėstė svarius argumentus, kodėl Vilkaviškio rajonui reikalingas šio skyriaus išsaugojimas ir pateikė prašymą, kad būtų atnaujintas mokinių priėmimas. To nepadarius, būtų atimta galimybė silpniau besimokantiems moksleiviams įgyti vidurinį išsilavinimą bei profesiją. Į gimnazijas tokie mokiniai nepatenka dėl mokslo rezultatų, o važinėti į kitą miestą mokytis profesijos neturi ir finansinių, ir susisiekimo galimybių. Be to, pabrėžta, kad skyrius reikalingas rajono darbdaviams, nes beveik visi absolventai gauna darbus ir lieka mūsų rajone.

Švietimo ir mokslo ministrės patarėjas M. Ablačinskas kalbėjo, kad panašios reformos palies beveik visas profesines mokyklas Lietuvoje. Jo manymu, buvo padaryta klaida, kad mokiniams buvo leista atskirai registruotis į profesinių centrų skyrius ir nuo kitų metų bus siekiama nutraukti tokį priėmimą, jį centralizuojant. Didžiausiais MPRC Vilkaviškio skyriaus trūkumais M. Ablačinskas įvardijo besidubliuojančias mokymo programas, išskirtinumo ir specializacijos, atliepiančios rajono poreikį, nebuvimą, didžiulius, didelių investicijų reikalaujančius pastatus.

Visi sutiko, kad pokyčiai šiai įstaigai reikalingi, o svarbiausias tų pokyčių tikslas –mokinių gaunamas kokybiškas profesinis mokymas ir išsilavinimas. Todėl susitarta, kad Švietimo ir mokslo ministerijos iniciatyva būtų sudaryta darbo grupė, kuri padėtų rasti sprendimus, leisiančius išsaugoti MPRC Vilkaviškio skyrių. M. Ablačinskas pabrėžė, kad įstaigos bendruomenė turės ieškoti naujų specializacijos krypčių, kurios būtų išskirtinės ir patrauklios rajono darbo rinkai, o ne dubliuotų jau esančias, sukurti naujas kokybiškas mokymo programas, užtikrinti efektyvias mokymosi sąlygas.  

Susitikimo pabaigoje Švietimo ir mokslo ministrės patarėjas susitiko ir su mokyklos bendruomene bei mokinių tėvais. Jiems M. Ablačinskas pažadėjo atsižvelgti į susitikimo metu gautą informaciją ir bendruomenės pasiryžimą išsaugoti skyriaus veiklą.

Po konstruktyviai praėjusio susitikimo Vilkaviškio rajono savivaldybės vadovus pasiekė džiugi žinia, kad pastangos nenuėjo veltui ir priėmimas į  MPRC Vilkaviškio skyrių buvo atnaujintas, o mokiniai, norintys mokytis šioje įstaigoje, jau gali teikti prašymus LAMA BPO Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje.


Ieva Šlivinskienė

Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė