Meniu
Rementiškių, Šapalų piliakalnis, vad. Prancūzų kapu
 
NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ STEBĖSENA
 
1. Prieigos žiūrint iš V į R (medžiai auga piliakalnio teritorijoje) 2. Piliakalnio pylimas iš ŠR pusės 3. Šiaurinis pylimas (už jo, žemyn-Šešupė)
4. Š pylimas (žemėjantis 5. Pylimas ŠR pusėje (dešinėje Šešupė) 6. Šiaurinis šlaitas į Šešupę
7. ŠR šlaitas 8. Kanalas, pratekantis į Šešupę, iš P piliakalnio pusės 9. Kanalas ir už jo gretima aukštuma iš P, PR pusės
10. Stulpelis prie piliakalnio iš V pusės 11. Įkastas stulpelis prie piliakalnio iš V pusės 12. Piliakalnio prieigos iš PV pusės (kairiau - kanalas)