Meniu
Šukių piliakalnis su gyvenviete
 
NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ STEBĖSENA
 
1. Piliakalnis (tolumoje) iš P pusės. Dešiniau - lauko keliukas 2. Stogastulpis su pavadinimu prie piliakalnio 3. Pylimas iš Š pusės
4. ŠR pylimo dalis su papėde 5. Piliakalnis iš P pusės 6. PR pylimo dalis su apačioje esančia gyvenviete
7. Pylimas iš V pusės (dešinėje - upelis) 8. R pylimo dalis ir gyvenvietė papėdėje 9. Keliukas, kuriuo per gyvenvietę važiuojama prie piliakalnio
10. Keliukas į piliakalnį 11. Kelias, dalinantis piliakalnio pylimą į dvi dalis 12. Keliuko į piliakalnį pabaiga ant pylimo
13. Keliuko atskirta pylimo dalis 14. Keliuko atskirta pylimo dalis su laužavietės žyme 15. Laužavietė
16. Piliakalnio aikštelė (žiūrint į P pusę) Piliakalnio aikštelėje 18. Piliakalnio aikštelė (žiūrint į ŠV)
19. Nuo pylimo į P papedę 20. Ant pylimo, žiūrint į ŠV pusę 21. Ant pylimo P dalyje. Apačioje - senovės gyvenvietė
22. Keliukas per senovės gyvenvietę, vedantis į piliakalnį 23. Gyvenvietė R piliakalnio pusėje 24. Gyvenvietė PR pusėje
25. Gyvenvietė PR pusėje