Meniu
Įvyko 1–4 klasių mokinių dailyraščio konkursas ,,Mano dailus raštas puošia Lietuvos vardą“

      Virbalio pagrindinėje mokykloje kovo 14 dieną vyko Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 1–4 klasių mokinių dailyraščio konkurso „Mano dailus raštas puošia Lietuvos vardą“ nugalėtojų apdovanojimas. Konkursas skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti. Jo  tikslas – ugdyti taisyklingo, aiškaus ir estetiško rašymo įgūdžius. Konkursui darbus pateikė 58 dalyviai iš 14 rajono Savivaldybės mokyklų.

Kovo 12 dieną pateiktus darbus atidžiai peržiūrėjo ir vertino vertinimo komisija, kurią sudarė: Marija Žemaitienė, Vilkaviškio ,,Ąžuolo“ progimnazijos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė (komisijos pirmininkė),  Rima Dambrauskienė, Vilkaviškio r. Keturvalakių mokyklos-daugiafunkcio centro pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja,   Laimutė Lukoševičienė, Vilkaviškio r. Kybartų „Saulės“ progimnazijos pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja,  Laima Kazlienė, Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazijos pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja,  Rasa Pečiulienė, Vilkaviškio r. Paežerių pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja. Vertindama konkurso dalyvių darbus komisija atsižvelgė į rašto taisyklingumą, raidžių pasvirimą, taisyklingą jungimą, estetiškumą.

Buvo išrinkti kiekvienos klasės trys geriausi darbai. Nugalėtojais tapo 1 klasės mokiniai: Meda Navikaitė – Gižų K. Baršausko mokykla-daugiafunkcinis centras, mokytoja E. Mockienė; Melita Račkauskaitė – Virbalio pagrindinė mokykla, mokytoja V. Buividavičienė; Neidas Raškauskas – Vilkaviškio pradinė mokykla, mokytoja V. Drangauskienė; 2 klasės mokiniai: Eglė Valavičiūtė – Gražiškių gimnazija, mokytoja J. Belevičienė; Ugnė Liaukevičiūtė – Kybartų „Saulės“ progimnazija, mokytoja B. Urbonienė, Miglė Litvaitytė – Vilkaviškio pradinė mokykla, mokytoja  E. Petraitienė; 3 klasės mokiniai: Ugnė Šukytė – Vilkaviškio pradinė mokykla, mokytoja R. Merkevičienė; Saulė Diliartaitė – Gražiškių gimnazija, mokytoja O. Kvasnauskienė; Ula Povilaitytė – Pilviškių „Santakos” gimnazija, mokytoja V. Balevičienė; 4 klasės mokiniai: Monika Liogytė – Vilkaviškio pradinė mokykla, mokytoja V. Kudžmienė; Saima Čirvinskaitė – Vilkaviškio „Ąžuolo” progimnazija, mokytoja J. Ribačionkienė; Rusnė Mauručaitė – Pilviškių „Santakos“ gimnazija, mokytoja D. Neiberkė.

Šiais metais nugalėtojus ir jų mokytojus organizatoriai pakvietė į Virbalio miesto biblioteką. Čia juos skambia daina pasveikino Virbalio pagrindinės mokyklos 1–4 klasių mokinių ansamblis, sveikinimo ir padėkos žodžių negailėjo švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Ingrida Meseckienė ir mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vilija Parfionovienė. Bibliotekininkė Danutė Stankūnienė papasakojo apie Virbalio miesto įsikūrimą, jo istoriją ir unikalumą.

Visiems konkurso dalyviams ir juos ruošusiems mokytojams į mokyklas perduotos Virbalio mokyklos direktoriaus padėkos, o  nugalėtojai  apdovanoti Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus bei Virbalio mokyklos direktoriaus padėkomis bei atminimo dovanėlėmis.Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Vilija Buividavičienė