Meniu
Paminėta Vilkaviškio rajono kaimo bendruomenių sąjungos 15 metų šventė

Penktadienį, rugsėjo 14 dieną, Vilkaviškio rajono kaimo bendruomenių sąjunga atšventė 15 metų jubiliejų. Į Klausučių kultūros namus susirinkęs būrys svečių Sąjungos nariams linkėjo toliau būti tvirtu branduoliu, siekti užsibrėžtų tikslų, išlikti ryžtingiems bei drąsiems ir atšvęsti dar ne vieną mūsų rajono kaimo labui nudirbtą dešimtmetį.

Šventomis Mišiomis Vilkaviškio katedroje prasidėjusi Vilkaviškio rajono kaimo bendruomenių sąjungos šventė vainikavo sunkų, tačiau neapsakomai reikalingą visų kaimo bendruomenių penkiolikos metų darbą, kad mūsų rajono kaimiškosios vietovės būtų gražesnės, patrauklesnės, kad jose žmonėms būtų gera gyventi, kurtųsi nauji verslai, būtų užimtas jaunimas.

Šventės metu Vilkaviškio rajono kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė Lina Kružinauskienė kalbėjo, kad per šį laikotarpį realizuota daug tikslų, tačiau pabrėžė, kad tikrai ne ką mažiau jų turima ir ateičiai. Pasak jos, ši organizacija – pačių kaimo bendruomenių iniciatyva, idėja, kaimo žmonių nuolatinis savanoriškas darbas, siekiant vieno ir to paties tikslo – sukurti gražesnę ir geresnę aplinką sau, savo vaikams ir visiems, kuriems svarbus Lietuvos kaimas.

Pirmininkė nuoširdžiai dėkojo kaimo grynuoliams, kurių darbštumo ir atkaklumo dėka buvo įvykdyta daugybė projektų, neatpažįstamai pasikeitė kaimų aplinka, tikslingai panaudotos didžiulės sumos Europos Sąjungos lėšų.

Pasveikinti Vilkaviškio rajono kaimo bendruomenių sąjungą atvyko daug garbingų svečių: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras Giedrius Surplys, Seimo nariai Algirdas Butkevičius, Kęstutis Smirnovas ir Guoda Burokienė. Seimo nariai ne tik pasveikino pirmininkę L. Kružinauskienę su gražia Sąjungos sukaktimi, bet ir įteikė padėkas aktyviausiems kaimo bendruomenių pirmininkams. Guodos Burokienės padėkomis apdovanoti: Sūdavos kaimo bendruomenės pirmininkė Rita Brazaitienė, Žaliosios kaimo bendruomenės pirmininkė Janina Nikliauzienė, Pūstapėdžių kaimo bendruomenės pirmininkas Arvydas Šlivinskas, Patilčių kaimo bendruomenės pirmininkė Jolita Špakauskienė, Gudkaimio bendruomenės pirmininkas Ramūnas Žemaitis. Seimo narys K. Smirnovas taip pat įteikė padėkas – pasveikino Sąjungos pirmininkę L. Kružinauskienę, Čyčkų seniūnaitijos seniūnaitį Žydrūną Ližaitį, Sūdavos kaimo bendruomenės narį Vilijų Brazaitį. Seimo nario Algirdo Butkevičiaus padėkos įteiktos Bendruomenės „Virbalio vartai“ nariams Renatai ir Aidui Buragams, Klampučių kaimo bendruomenės pirmininkei Laimai Ivanauskaitei, Klampučių kaimo bendruomenės nariui Dainiui Pivorui.

Vilkaviškio rajono savivaldybės meras Algirdas Neiberka kartu su Žemės ūkio skyriaus vedėja Lina Grygelaitiene, sveikindami visus Bendruomenių sąjungos narius, sakė, kad dabar pats metas pasidžiaugti per 15 metų veiklos laikotarpį subrandintais sunkaus darbo vaisiais: įgyvendintais projektais, pasiektais tikslais, nugalėtais sunkumais, o taip pat linkėjo, kad Vilkaviškio rajono kaimo bendruomenių sąjungos veiklą toliau lydėtų sėkmingos idėjos, išsipildantys planai bei vaisingi darbų rezultatai.

Jubiliatus pasveikinti atvyko kolegos iš Šakių rajono bendruomenių centrų asociacijos, ilgamečiai draugai ir pagalbininkai iš Vokietijos – šios šalies Raudonojo Kryžiaus organizacijos Ahauso mieste savanoriai, vadovaujami Vilkaviškio rajono garbės piliečio Heinricho Hollekampo. Kaimo bendruomenių pirmininkų vardu kalbėjo Arvydas Šlivinskas ir Rimvydas Palubinskas, seniūnų sveikinimus perdavė Kybartų seniūnas Romas Šunokas ir Bartninkų seniūnijos seniūnė Violeta Raulinaitienė, sveikinimo žodžius tarė bendruomenininkas Žilvinas Gelgota.

Šventės dalyviai renginio metu galėjo dar kartą prisiminti ir besikeičiančiose nuotraukose pamatyti visus per 15 metų rajono kaimo bendruomenėms vadovavusius pirmininkus, pasidžiaugti jų nuveiktais darbais, suorganizuotais renginiais, bendrose veiklose suburtais kaimo gyventojais. Be to, šventėje prisiminti ir pagerbti Anapilin iškeliavę bendruomenių pirmininkai: Klampučių kaimo bendruomenės pirmininkas Kazys Radzevičius ir Paežerių kaimo bendruomenės pirmininkas Rimas Mockeliūnas. Ryte apsilankyta kapinėse, padėtos gėlės ir uždegtos žvakutės ant jų kapų, o renginio metu buvo demonstruojamos nuotraukos iš jų pirmininkavimo laikotarpio. Skambant vokalinės studijos „Akimirka“ vaikinų dueto dainai, visiems atsistojus pagerbtas jų atminimas.

Taip pat šventės dalyviai galėjo matyti nuotraukas iš 2007–2013 metų strategijos laikotarpio, kuomet kaimo bendruomenėse buvo įgyvendinta daugiausiai projektų, neatpažįstamai pakeitusių kaimo vietovių aplinkas.

Visos šventės metu susirinkusiuosius linksmino ir nuotaikingą atmosferą kūrė Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro tautinių šokių studijos „Vyželė“ šokėjai (vadovė Sonata Jankienė), vokalinės studijos „Akimirka“ dainininkai (vadovė Edita Linkevičienė) ir jaunimo muzikos grupė „Projektas“.


 

 

Ieva Šlivinskienė

Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė

Nuotr. Dainiaus Pivoro