Meniu
Namas (Vištyčio vėjo malūno su technologine įranga pastatų kompleksas)
 
NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ STEBĖSENA
 
1. Kultūros vertybę žymintis ženklas 2. Pastatas iš Š pusės 3. Pastatas iš Š pusės
4. Lauko laiptai 5. Pamatai ir ŠR pastato kampas 6. ŠR pastato kampas
7. Pastatas iš P pusės 8. R frontonas 9. VR pastato pusė
10. V frontonas 11. Pamatai P pastato dalyje