Meniu
Kaupiškių piliakalnis su gyvenviete
 
NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ STEBĖSENA
 
1. Piliakalnis iš ŠR pusės 2. Apvažiavimas apačioje pylimo, PV jo pusėje 3. Kelias į pylimą
4. Važiuojama palei pylimą, V pusėje 5. V pylimo pusėje užvažiuojama į kalną 6. Automobilių ratų išmaltos provėžos
7. Fotografuojama nuo pylimo žemyn į V pusę 8. Likę ratų protektorių žymės